AGERATUM
FAMİLYA
Asteraceae
BOTANİK İSMİ
Ageratum houstoanianum
TÜRKÇE İSMİ
Vapur Dumanı
MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Habitusu: Çalı formunda otsu bir bitkidir.
Kök Yapısı:Saçak köke sahiptir.
Gövde Yapısı ve Boyu:Yuvarlak kesitli, çok dallı,
yeşil renkli ve otsu gövde yapısına sahiptir. 15 – 20
cm gövde boyuna ulaşır.
Sürgün:Sürgün uçlarında
gruplar halinde çiçekler yer
alır.
Yaprak:Kalp biçimli ve
kenarları dişli yeşil
yaprakları vardır.
Tomurcuk:Çiçek sürgünlerinin
ucu mayıs ayı sonunda çok
sayıda tomurcukla dolar ve
bu tomurcuklar sayesinde
yaz mevsimini çiçekli geçirir.
Çiçek: İlkbahardan
sonbaharın
sonlarına kadar
pon pon şeklinde
bol sayıda açan
ufak çiçeklerinin
rengi maviden
mora kadar
değişen tonlarda;
seyrek olarak da
beyaz ve pembe
olur.
EKOLOJİK İSTEKLERİ
Güneşli yerlerden hoşlanır.
 Toprak isteği bakımından gevşek,
geçirgen, besin maddece zengin
topraklardan hoşlanır. Hafif kireçli
topraklarda daha rahat yetişir.
 Toprak çok kuru bırakılmamalı,
özellikle çiçek tomurcuğu
safhasında fazla sulanmamalı, orta
derecede nemli tutulmalıdır.
 Büyüme devresinde kompoze
gübre verilmeli, çiçek oluşumu
devresinde potasyumlu gübre
takviyesi yapılmalı, ancak fazla
azotlu gübreden kaçınılmalıdır.
 Sıcağı sever bu nedenle mayıs sonu
haziran başı çiçek açar.

ÜRETİM TEKNİĞİ
Tohumla ve çelikle üretilir.Tohumlar Şubat
ayında sıcak yastıklara ekilir ve tüm yaz çiçek
açacak fidanlar verir. Tohumdan çiçeklenmeye
kadar 9 – 13 hafta geçmektedir.
PEYZAJDA KULLANIMI
Çiçek bahçelerinde tek olarak kullanılabildikleri
gibi diğer çiçeklerle birlikte gruplar halinde de
kullanılabilir.
Balkon ve teraslarda da çok kullanılır.Bahçe ve
bordürlere ekilebilen yaz boyu güzel bir
görünüm sağlayan bir çiçek çeşididir.
Çiçek sevenlerin aradığı bir türdür ılıman ve nemli
topraklarda enfes bir fiziki görünüm sağlar.
Ülkemizde kullanılmamakla
birlikte başka ülkelerde boylu
çeşitleri kesme çiçek olarak
kullanılmaktadır.
Ageratum houstonianum
Ageratum houstonianum “Purple Fieldes”
Ageratum houstonianum”Swing Pink”
Ageratum blue danube
Download

Ageratum houstoanianum ~ Çalı ve Yer Örtücü