www.sick.cz
Thema Thema Thema
S I C K ’ S
C U S T O M E R
: FOCUSxxx
M A G A Z I N E
1_2014
W2S-2
NEUVĚŘITELNĚ
MALÝ,
MIMOŘÁDNĚ
VÝKONNÝ
Strana 42
Detekce
předmětů
s odrazivostí
pouhé 1 %
INSPECTOR I40
TRANSPARENTNÍ SVĚT
Automatická
kontrola vadných autodílů
Speciální portfolio snímačů
schopných detekovat průhledné
předměty
STRANA 32 AŽ 33
STRANA 21
LECTOR®620
Multitalent pro
identifikaci obalů
Strana 18
1
SICKinsight_1_2014_CZ_FINAL.indd 1
10.3.2014 9:48:02
LECTOR®650: SKUTEČNÁ KVALITA A SNADNÁ OBSLUHA.
Lector®650 vás vždy informuje o tom, co se děje. Pracuje s rozlišením fotoaparátu dvou nebo čtyř megapixelů
a širokoúhlým objektivem pro velké pracovní plochy. Lector®650 má rád rychlost. Můžeme identifikovat balíčky
na dopravníku běžící rychlostí až 4 m/s. Lector®650 miluje výzvy. Hodí se na jakékoliv místo. Na paměťové
karty umí ukládat více informací najednou. Lector®650 je první vysoce nadaná kamerová čtečka pro logistickou
automatizaci a komplexní sledovatelnost v průmyslové automatizaci. www.sick.cz
SICKinsight_1_2014_CZ_FINAL.indd 2
10.3.2014 9:48:11
: Úvodní slovo ................................................... 3
ÚVODNÍ SLOVO
INTELIGENTNÍ ŘEŠENÍ VE
VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI
Milí čtenáři,
dovolte mi, abych se v novém vydání našeho zákaznického časopisu
SICKinsight nejdříve představil. Od 1. května 2013 jsem členem
představenstva SICK AG pro novou oblast Sales&Service. Po sedmi letech
ve vedení společnosti SICK AG se na tuto novou výzvu velmi těším. Neboť
vytvořením nové oblasti vyšla dozorčí rada vstříc jedné z nejdůležitějších
změn posledních let – globalizaci světové ekonomiky a průmyslové výroby
a s tím spojené nabídky servisních služeb.
Rozšiřováním naší globální přítomnosti v oblasti obchodu a technické
podpory v Evropě, USA i v Asii stejně jako investicemi do systémového
inženýrství a vytvářením zákaznických řešení jsme již podnikli důležité
kroky pro náš další růst. Mým stěžejním úkolem je nyní dále podporovat
rozvoj obchodních a servisních aktivit firmy SICK po celém světě. Je nutno
optimalizovat obchodní procesy, zvyšovat jejich efektivitu a vybudovat
technické zázemí. Jinak řečeno: vyvineme maximální úsilí, abychom mohli
v budoucnosti našim zákazníkům nabídnout ještě více spolehlivosti – a to
všude na světě a přesně tam, kde to bude zapotřebí.
Náš recept na úspěch, podle kterého jednáme už celá desetiletí, zůstává
stále stejný: přidaná hodnota pro naše zákazníky, které dosahujeme
propojením technických znalostí s naší globální přítomností a hledáním
inteligentních řešení. Toto vydání SICKinsight je plné úspěšných příkladů –
přesvědčte se sami.
Přeji vám příjemnou četbu!
Srdečné pozdravy z Waldkirchu,
: Logistická automatizace ...................... 4
Tržně orientovaný vývoj portfolia
bezpečnostních laserových skenerů ....................... 6
AOS z dílny SICK v kontejnerových
terminálech DP World ..............................................8
Monitorování automatických dveří
pomocí snímačů ....................................................10
Identifikace zásobníků
v novém centrálním skladu ...................................12
Identifikace letištních zavazadel ...........................13
: Výrobní automatizace ...........................14
Automatická kontrola kvality pomocí
snímačů vzdálenosti SICK .....................................14
Zvýšení spolehlivosti automatizačního procesu ...15
Automatizace a bezpečnost ..................................16
LECTOR®620 ..........................................................18
Označení karoserií etiketami RFID ........................19
Kamerový senzor Inspector ..................................20
Integrované osvětlení, vyhodnocení
obrazu a ethernetové rozhraní ..............................21
: Views & Voices...........................................22
Inovace bezpečnosti vozidel
ve společnosti Audi ................................................22
: Aplikace..........................................................24
Snímač pro měření vzdálenosti
optimalizuje transport sypkého materiálu............24
Spolehlivé monitorování emisí ..............................26
Motorfeedback systém s rozhraním
Hiperface DSL®.......................................................27
Indukční snímače – Inteligentní řešení ................28
Na kvalitě vzduchu v dolech záleží .......................29
: Technologie ..................................................30
Sběrnicová integrace technologií Auto-ID .............30
: Know-how ......................................................32
Transparentní svět .................................................32
: Produkty .........................................................33
Dr. Mats Gökstorp
Executive Board Member Sales & Service of SICK AG
Koordinace: Ing. Radek Pelikán
Grafická úprava: Jan Přibík
Originální koncepce/návrh: SICK AG Germany
Redakční spolupráce:
Filip Pelikán – Produkt specialista
Mgr. Jan Donoval – Produkt specialista
Ing. Radek Rutkovský – Produkt specialista
Pavel Štěpánek – Produkt specialista
Tisk: Tiskárny MAESTRO s.r.o.
SICKinsight_1_2014_CZ_FINAL.indd 3
Detekování transparentních předmětů
bez omezení ...........................................................33
Nový UHF zapisovací/čtecí přístroj........................34
G10: Nasunout, zaměřit, zajistit, snímat ..............34
Enkodér jako měřítko ve třídě 36 mm ..................35
Flexi-Soft portfolio ..................................................36
Cenově efektivní kaskádování
bezpečnostních spínačů a senzorů ......................37
Měření výšky hladiny v médiích
s extrémní tvorbou pěny ........................................38
Sim-4-Safety: Simultánní monitorování
až čtyř ochranných polí ..........................................39
Snadná integrace pro EtherNet/IP enkodéry .......40
Hygienický tlakový spínač pro potravinářství ........40
SAM monitoruje impulzy a zrychlení .....................41
W2S-2: nová úroveň výkonu
a technologický skok v miniaturizaci ....................42
Deltapac: detekce bez mezer ................................44
: Servis a podpora .......................................45
Goodbye LMS2 .......................................................46
: Kontakty .........................................................47
10.3.2014 9:48:12
Thema Thema Thema
S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZÁKAZNÍKA
SICK JAKO DŮLEŽITÝ PARTNER
PRO LOGISTICKÉ SPOLEČNOSTI
Senzory, senzorická řešení a zákaznický servis – to jsou prostředky, pomocí nichž SICK
vychází vstříc požadavkům logistických firem. A stejně tak spokojenost zákazníků je pro
společnost SICK velmi důležitá.
>> Celá desetiletí zkušeností v logistice umožňuje společnosti SICK vyvíjet
produkty, které rozhodujícím způsobem
přispívají k úspěchu logistických firem.
Není proto žádnou výjimkou, že logistické firmy svým konstruktérům a systémovým integrátorům doporučují podle
možností používat senzory SICK.
Tím je zaručena výkonnost a spolehlivost zařízení, což v konečném efektu
představuje maximum produktivity. Neustále je také k dispozici servisní tým,
který zodpoví všechny otázky v souvislosti s danou aplikací. Kromě toho při
přiměřené údržbě je zaručena dlouhá
životnost zařízení.
SENZORY SICK PRO SPOLEHLIVÝ
A VYSOCE EFEKTIVNÍ PROVOZ ZAŘÍZENÍ
Například bezpečnostní laserové skenery SICK umožňují spolehlivý, předvídatelný a rychlostně optimalizovaný pohyb
autonomních transportních systémů
(AGV). Světelné snímače a kamerové
senzory zase rychle, spolehlivě a přesně proměřují listovní zásilky v systémech vysokorychlostního třídění. Laserové detektory spolehlivě rozpoznají
osoby, které neoprávněně vnikly do budovy nebo mají v úmyslu překročit hranice pozemku.
SENZORICKÁ ŘEŠENÍ SICK PRO
MODERNIZACI STÁVAJÍCÍCH ZAŘÍZENÍ
Senzorická řešení SICK přispívají k modernizaci strojních zařízení: zvyšuje se
Gerhard Mutter, vedoucí korporátního
Solution centra logistické automatizace
spolehlivost procesu a roste celkový
výkon. Pomocí senzorických řešení je
dopravovaný materiál měřen a vážen,
zásilky mohou být prověřovány s ohledem na nepravidelnosti tak, aby nedošlo k poškození zařízení, případně jsou
měřeny pro výpočet správné úhrady
poštovného. Prostřednictvím kamerových senzorů je možné monitorovat stav
a opotřebení sklopných třídičů, aby nedocházelo k neplánovaným prostojům.
Ve vazbě na zabezpečení budovy
např. bezpečnostní systémy SICK při
monitorování vnějších prostor svým zabezpečovacím systémem zajištují, aby
se ven nebo dovnitř dostaly pouze věci,
které k tomu byly určeny. V této souvislosti hrají i v logistickém segmentu důležitou roli systémy pro kontrolu přístupu.
V oblasti silniční dopravy jsou senzorická řešení používána například pro
detekci přehřátých vozidel před vjezdem do tunelu nebo klasifikaci vozidel
pro výpočet mýtného. V kontejnerových
docích jsou senzorická řešení používána pro prevenci před kolizemi.
ZÁKAZNICKÝ SERVIS SICK PORADÍ
ZÁKAZNÍKŮM PŘI VOLBĚ VHODNÝCH
PŘÍSTROJŮ A SYSTÉMŮ
Naši servisní technici zpracovávají
všechny otázky související s přístroji
4
SICKinsight_1_2014_CZ_FINAL.indd 4
10.3.2014 9:48:13
Thema Thema Thema
a senzorickými řešeními zcela nebyrokraticky a efektivně v souladu se zájmy
zákazníka. Čárové kódy, které nebylo
možné načíst? SICK vás podpoří. Potýkáte se se specifickými podmínkami,
které komplikují montáž senzorů – i zde
vám pomůže SICK. Je potřeba instalovat senzory na komplexních jeřábových
systémech? Téma pro SICK. Zůstaly nezodpovězené dotazy zákazníka k senzorickému monitorování bezpečnostních
rámů nebo nákladních výtahů, pak je
tu pro vás SICK. LifeTime Services jsou
vám k dispozici nepřetržitě.
DRŽET KROK S DOBOU, SLEDOVAT
NOVÉ TRENDY
Primární cíle v oblasti logistické automatizace vysvětluje Gerhard Mutter,
vedoucí korporátního Solution centra
logistické automatizace: „Neúnavně
pracujeme na řešení požadavků logistických společností v oblasti transportní
logistiky, intralogistiky a automatizace
budov. Prostřednictvím neustálé aktualizace portfolia senzorů a vývoje kompletních, oborově specifických senzorických řešení chceme našim zákazníkům
poskytnout nejnovější technologie pro
řešení jejich aplikací. Aktuálnost, sledování trendů a kvalitní poradenství jsou
pro nás zásadní, abychom mohli našim
zákazníkům vyjít optimálně vstříc“.
Více informací na čísle:
+420 257 911 850
: FOCUSLogisticsAutomation
LECTOR®620: INTELIGENTNÍ ČTENÍ KÓDU
PRO INTRALOGISTIKU
OPTIMALIZOVÁN PRO
SKLADOVOU A DOPRAVNÍKOVOU
TECHNIKU
Prodloužená vzdálenost snímání, optimalizované možnosti osvětlení a funkční bloky pro
integraci do systémových sběrnic – „Intralogistická verze“ přístroje LECTOR®620 dobývá
svět skladové a dopravníkové techniky.
>> Nejdůležitější inovací kamerových
čteček kódů je vzdálenost snímání zvětšená až na jeden metr. To umožňuje spolehlivé snímání 1D a 2D kódů shora i ze
stran, a to i u objektů v pohybu. Pro snímání kódů s nedostatečným kontrastem
na velkou vzdálenost je navíc k dispozici
přídavné kruhové osvětlení, které je jednoduše instalováno na čtečku prostřednictvím instalačního držáku. Integrace
do sběrnic pomocí funkčních bloků, mi-
mo jiné pro Ethernet TCP/IP, EtherNet/
IP, PROFIBUS nebo PROFINET zaručuje
prvotřídní konektivitu.
LECTOR®620: logické řešení pro čtení
v intralogistice.
Více informací na čísle:
+420 257 911 850
5
SICKinsight_1_2014_CZ_FINAL.indd 5
10.3.2014 9:48:14
TRŽNĚ ORIENTOVANÝ VÝVOJ PORTFOLIA BEZPEČNOSTNÍCH LASEROVÝCH SKENERŮ
PRODUKTIVITU JE NYNÍ JIŽ MOŽNÉ POJISTIT
Již celou řadu měsíců zdokonaluje SICK své portfolio bezpečnostních laserových skenerů pod heslem „Scanner Plus!“. SICKinsight hovořil s produktovým manažerem Patrickem Hochleitnerem a Michaelem Doldem, který pracuje ve funkci Strategic Industry
Manager Industrial Vehicles, o „Plus“ výhodách pro konstruktéry, integrátory a provozovatele bezpečnostních laserových skenerů.
SICKinsight: „Plus“ je podle slovníku
Langenscheidt definováno jako „pozitivní výsledek ... kalkulace úspěšnosti
v zisku a výhodách“. Jaké výhody mají
výrobci strojů, integrátoři a koncoví
uživatelé ze Scanner Plus! a s nimi
spojenou aktualizací portfolia?
Patrick Hochleitner: SICK jako přední dodavatel bezpečnostních laserových skenerů nabízí 20 let zkušeností
a nespočet aplikací, které byly pomocí laserových skenerů úspěšně
vyřešeny. Na této praxi je založena
nová generace Scanner Plus!. Při
návrhu nových bezpečnostních laserových skenerů bylo hlavním cílem
nabídnout výrobcům strojů a koncovým uživatelům ještě více výhod
v oblasti konstrukce a provozu pro-
střednictvím dodatečných inteligentních funkcí.
SICKinsight: Na co navazuje idea
Scanner Plus! z hlediska technologického a aplikačního?
Patrick Hochleitner: U autonomních
transportních vozíků (AGV) je patrný
trend ke stále větší kompaktnosti. Tento trend sleduje zavedení S30 Mini. Vedle konstrukční velikosti je pro použití
na AGV rozhodující i dosah skeneru. Čím
dále je skener schopen bezpečně dohlédnout, tím rychleji se mohou vozidla
pohybovat a o to větší je efektivita celkového zařízení. Zvýšením dosahu ochranného pole ve smyslu Scanner Plus!
ze 2 metrů na 3 metry u kompaktních
variant S300 a S300 Mini kombinujeme
snadnou integraci s dosahem ochranného pole.
SICKinsight: SICK se prezentuje jako dodavatel komplexních řešení. Jak mohou
takováto řešení vypadat v případě autonomních transportních systémů?
Patrick Hochleitner: Příkladem může
být komplexní zabezpečení vozidel prostřednictvím S300 Mini, S300 nebo
S3000 ve spojení s bezpečnostním systémem řízení Flexi Soft. Díky centrální
integraci Flexi Soft do vozidla je zde
kromě snadné konfigurace i možnost
zdokonalené diagnostiky celkového systému z jednoho místa. To nejenže šetří
čas v průběhu uvádění do provozu, ale
také optimalizuje údržbu AGV po celou
dobu jeho životnosti. Díky zcela novému
Drive Monitor MOC značky SICK je možné zajistit takovéto komplexní zabezpečení v závislosti na rychlosti. Adaptovaná ochranná pole zaručují dostatečnou
bezpečnost a zamezují nežádoucím
prostojům.
6
SICKinsight_1_2014_CZ_FINAL.indd 6
10.3.2014 9:48:15
Průmyslová vozidla
SICKinsight: Jak může zákazník využívat jednoduchým způsobem možnosti
Scanner Plus!, resp. identifikovat své
vlastní řešení?
Patrick Hochleitner: Zákazník se snadno a jednoduše prostřednictvím tří
parametrů – dosahu ochranného pole, velikosti skeneru a počtu sestav
ochranných polí – dostane k jednoznačnému doporučenému výběru produktové řady a příslušného přístroje.
V závislosti na typu vozidla nebo aplikačních požadavcích je tak nalezena
odpovídající varianta.
Michael Dold: Náš tým obchodních
poradců nabízí navíc své know-how.
Podpora během projektové fáze stejně
jako při servisním zásahu je organizována internacionálně, takže je možné
rychle a kompetentně podpořit jak
výrobce, tak i provozovatele ve všech
důležitých regionech.
: Logistická automatizace
SICKinsight: Scanner Plus! – pro uživatele základ úspěchu a pro společnost
SICK další z vítězství. Pane Hochleitnere,
pane Dolde, děkujeme vám za rozhovor.
Více informací na čísle:
+420 257 911 850
A CO SI O „SCANNER PLUS!“ MYSLÍ NAŠI ZÁKAZNÍCI?
Gunter Van Deun (vlevo), Egemin Automation
a Patrick Hochleitner, SICK AG
Michael Dold (vlevo), SICK AG a Wolfgang
Holl, DS Automation
Vincent Mol (vlevo), Frog AGV Systems BV
a Karl Rapp, Frog AGV Systems
EGEMIN AUTOMATION
Gunter Van Deun, produktový manažer E´gv ® Systems u Egemin Automation, hovoří o výhodách zvýšení dosahu, nově přidaných třech sestav polí
a zvýšení počtu přepínatelných sestav
polí:
„Dosah ochranného pole 3 m nám
nyní umožňuje použít S300 na straně
vidlice vozíku. Tato vidlice má zpravidla
rozměry 1 až 1,2 m, a proto byl dosah
2 m nedostačující. Zvýšení dosahu
nám nyní umožňuje používat S300
i na větších AGV. Díky kompaktní velikosti potřebujeme navíc méně prostoru
pro integraci a můžeme využít i alternativní instalační pozice pro realizaci
komplexního zabezpečení. Díky většímu počtu sestav polí u S300 a S300
Mini máme nyní možnost adaptovat pole na mnohem složitější aplikace. Tím
je možné dosáhnout vyšších rychlostí
v zatáčkách a v blízkosti stěn. Trojitá
pole otevírají nové možnosti dodatečných funkcí. Používáme různě velká
varovná pole pro pozvolné snížení rych-
losti, než AGV přes funkci ochranného
pole přejde do nouzového zastavení.
Tím je optimalizována kombinace bezpečnosti, zrychlení a brzdění vozidla.
Druhé varovné pole navíc zvyšuje flexibilitu při opětovném rozběhu po nouzovém zastavení.“
Další výhodou jsou redukované
nároky na kabelové propojení, čehož
jsme dosáhli díky Flexi Soft.“
DS AUTOMOTION
O snadnějším uvedení do provozu, resp.
opětovném uvedení do provozu a zdokonalené diagnostice říká Wolfgang Holl,
vedoucí oddělení vývoje technologií
a produktů u DS Automotion v Linzi:
„Při servisním zásahu může někdy dojít i k chybě. Když se parametry
přístroje i při výměně skeneru automaticky znovu nahrají, je toto riziko
zásadním způsobem minimalizováno.
Diagnostické informace bezpečnostních skenerů využíváme i v našich počítačích a ukládáme zde i data v interní
chybové paměti. Zdokonalené diagnostické informace nám obecně pomáhají
při rychlejším odstraňování závad přímo
na místě.
FROG AGV SYSTEMS GMBH
Karl Rapp, generální manažer společnosti Frog AGV Systems GmbH v Německu, a jeho spolupracovník Vincent
Mol, systémový konzultant v Holandsku, popisují vlastnosti skeneru, které
jim pomáhají především při integraci
do velmi kompaktních vozidel:
„Vývoj ve společnosti Frog je nepřetržitým procesem a rozměry vozidel
přitom hrají rozhodující roli. To přirozeně ovlivňuje výběr bezpečnostních
skenerů a miniaturní design S300 Mini
je pro tyto účely velmi výhodný. U nejnovějšího konceptu vozidla je mimochodem poprvé použit Drive Monitor
MOC, který přenáší rychlostní data
z enkodéru přímo prostřednictvím Flexi
Soft na S30 Mini, aby byly zabezpečeny dynamické pohyby vozidla. Zákazníkům tak můžeme nabídnout optimální
řešení.“
7
SICKinsight_1_2014_CZ_FINAL.indd 7
10.3.2014 9:48:15
AOS Z DÍLNY SICK V KONTEJNEROVÝCH TERMINÁLECH DP WORLD
EFEKTIVNÍ PREVENCE PŘED KOLIZÍ
DP World, významná společnost podnikající v oblasti manipulace s kontejnery ve více než 65 přístavech celého světa, rozšiřuje svůj vlajkový přístav Jebel Ali v Dubaji.
Jebel Ali, vyznamenaný 19 let po sobě jako „Nejlepší přístav středního východu“, je
příkladem vynikající spolupráce se zákazníky a kvality služeb společnosti DP World.
Nový terminál 3 v Jebel Ali se má stát novým milníkem bezpečného a ekonomického
provozu. DP World se ve své orientaci na potřeby zákazníků opírá o použití vysoce
moderních, spolehlivých antikolizních technologií SICK.
jeřáby navzájem anebo jeřábu s jiným
zařízením jsou stejně tak časté. Kromě
bezprostředních škod – včetně poškození majetku zákazníka, jako například
lodi nebo jejího nákladu – mohou tyto
kolize mít za následek i dlouhé prostoje
jeřábů a dalších zařízení v přístavu.
které pracují nepřetržitě 365 dní v roce,
jsou požadavky na jejich využitelnost
obzvláště vysoké. Nejvyšší riziko přerušení činnosti je zde v důsledku kolize
přístavních vykladačových jeřábů a lodí.
Nehody tohoto druhu představují 31%
nákladů evidovaných u pojišťovacích
společností a tvoří tak nejvyšší samostatný nákladový faktor. Kolize mezi
DP WORL – EXCELENTNÍ PRÁCE PŘI
MANIPULACI S KONTEJNERY V DOCÍCH
Aby byl za všech okolností zaručen bezproblémový provoz a pověstná kvalita
služeb i pro další zvýšení konkurenceschopnosti, DP World přistoupil v přístavu Jebel Ali k rozšíření o antikolizní
systémy SICK. Jebel Ali je technologicky
vyspělé zařízení s nejmodernějšími ma-
>> Procesy, optimalizované na maximální efektivitu, vyžadují ochranu proti
přerušování provozu. Takováto ochranná zařízení pro udržení disponibility procesu musí být integrální součástí plně
automatizovaných, stejně jako částečně
automatizovaných systémů s rozhraním
mezi uživatelem a automatizovaným
zařízením. U kontejnerových terminálů,
8
SICKinsight_1_2014_CZ_FINAL.indd 8
10.3.2014 9:48:16
Přístavy
nipulačními systémy. Terminál 3 bude
uveden do provozu v roce 2014 a bude
sloužit jako přístav pro novou generaci
obřích nákladů.
Kontejnerové mosty na terminálech
1 a 2 jsou již technologií SICK vybaveny.
Všech 69 jeřábů na novém terminálu
bude využívat nové antikolizní systémy
SICK jako prevenci před kolizemi mezi vykladači a loděmi stejně jako mezi
jednotlivými jeřáby. Kromě toho budou
v Jebel Ali použity i 2D laserové skenery
LMS511 pro stanovení pozice vozidel
a lineární enkodéry KH53 pro automatické, vysoce přesné stanovení pozice
pojezdu jeřábu pro optimalizaci efektivity zařízení.
SICK – HIGH-TECH PRO PREVENCI
PŘED KOLIZÍ V KONTEJNEROVÝCH
TERMINÁLECH
Pro AOS systémy jsou používány laserové skenery typu LMS511 a LMS111. Tyto
senzory jsou charakteristické extrémně
rychlým vzorkováním a vyhodnocením
několika echo pro každý snímaný úhel.
Díky maximální přesnosti a spolehlivosti jsou tyto přístroje vhodné pro takřka
jakékoliv povětrnostní podmínky ve dne
i v noci – prach v Jebel Ali, nebo mlha,
déšť a sníh v jiných přístavech. Funkce
vlastní kontroly s ohledem na znečištění
nebo autokalibrace zvyšují disponibilitu
senzorů.
LMS511 a LMS111 jsou schopny
vyhodnocovat několik polí současně.
AOS systém je dodáván s předem konfigurovanými poli pro varování, zpomalení a zastavení, která je možné snadno upravit podle požadavků zákazníka.
Prostřednictvím inteligentních vyhodnocovacích funkcí, jako jsou vymaskování,
referenční kontura, definované pixelové
vzory stejně jako dynamické změny polí
např. v závislosti na stavu vstupů zaznamenají senzory takřka vše.
Díky Flexi Soft je u AOS využíván vysoce výkonný, modulární bezpečnostní
systém řízení, který umožňuje snadnou
integraci do architektury kompletního
bezpečnostního systému. Bezpečnostní systém řízení disponuje obsáhlým
souborem funkcí vlastní kontroly, které
zaručují nepřetržitou disponibilitu laserových skenerů. Testovány jsou všechny
konfigurované sady polí stejně jako instalační pozice laseru. K tomuto účelu
využívá Flexi Soft pevný, definovaný,
referenční cíl, na němž cyklicky testuje
všechny funkce laseru. Tato kombinace
špičkové laserové technologie a bezpečnostního systému řízení Flexi Soft
zaručuje vysoký stupeň diagnostického
pokrytí a maximální spolehlivost.
OD POŽADAVKŮ KE SPOLEČNÉMU
ÚSPĚCHU
Ve společném projektu Port Equipment
Manufacturers Association (PEMA), mezinárodní Carho Handling Co-ordination
Assotiotion ((INCHAA) a TT Club Mutual Insurance Limited, specializovaný
: Logistická automatizace
na poskytovatele logistických služeb, vypracovaly pro tzv. „Best Practices“ dva
základní dokumenty - „Recommended
Minimum Safety Specifications for Quay
Container Cranes“ a „Recommended
Minimum Specifications for Yard Equipment“. Prevence před kolizemi u vykladačů a v dráze jízdy jsou na seznamu
doporučených opatření na prvním místě. AOS systémy značky SICK bezpečnostní požadavky, specifikované v „Best
Practices“ pro prevenci před kolizí, dokonce překonávají.
Výjimečná technologie však nebyla jediným důvodem, proč si DP World
vybral společnost SICK. Jako mezinárodně uznávaný odborník na senzoriku
s mnohaletými a internacionálně prověřenou kompetencí a současně hlubokou
znalostí oboru je SICK schopen nabídnout nejen samostatné senzory, ale celá řešení obsahující prakticky jakékoliv
senzorické technologie a díky zastoupení po celém světě může nabídnout kompetentní podporu po celou dobu životnosti přístroje. Odborníci SICK v Dubaji,
Švédsku, v Číně a v Německu stejně
jako systémoví integrátoři ze Švédska
nebo systémoví dodavatelé z Číny a Abu
Dhabi vzájemně spolupracovali – příklad dokonalé mezinárodní kooperace.
Nabid Qayed, technický vedoucí
ve společnosti DP World region UAE,
rekapituluje: „Disponibilita 24/7 představuje rozhodující faktor pro rozhodnutí v oblasti manipulace s kontejnery.
Antikolizní řešení SICK hrají na našem
novém terminálu v Jebel Ali rozhodující
roli, protože pomáhají tuto využitelnost
zajistit a zároveň nabízejí našim zákazníkům nové rozměry efektivity a konkurenceschopnosti.“
Více informací na čísle:
+420 257 911 850
Více o zákazníkovi:
www.dpworld.com
9
SICKinsight_1_2014_CZ_FINAL.indd 9
10.3.2014 9:48:17
MONITOROVÁNÍ AUTOMATICKÝCH DVEŘÍ
POMOCÍ SNÍMAČŮ
SLUŽBY ZÁKAZNÍKŮM
BEZ RIZIKA KOLIZE
zů zpravidla velmi čilý ruch a rozmanitost vozidel. Od obyčejného tahače přes
malé transportéry s nákladní plochou
až po cestovní autobus – najdete zde
vše. Proto jsou automatické brány monitorovány spínacími automatizačními
optickými mřížemi produktové řady ELG.
Mezi vysílačem a přijímačem vytváří ELG
monitorovací plochu, v rámci níž mohou
být spolehlivě detekována jak velká, tak
i malá vozidla. Pro spolehlivou a bezchybnou funkci optické mříže je rozhodující
mimo jiné robustní provedení, odolnost
vůči slunečním paprskům a reflexím
z okolí stejně jako velká funkční rezerva,
která i v případě usazených nečistot zaručí spolehlivé spínání a současně minimalizuje nároky na údržbu.
Ačkoliv jsou ve firmě Schmolck používány dveře a brány různých výrobců
– senzorika SICK pracuje s maximální
spolehlivostí v jakýchkoliv podmínkách.
Ať se jedná o servisní služby pro osobní nebo nákladní automobily – denně projíždí
automatickou bránou automobilového centra Schmolck řada vozů. Snímače SICK zajišťují bezpečné otevření a uzavření dveří bez jakýchkoliv kolizí.
>> To však není jediné místo, kde je nutné automatické dveře monitorovat. SICK
tedy řeší takřka identické úlohy v oblasti
spedice, logistických center, vozových
parků nebo v parkovacích domech.
FLEXIBILNÍ MONITOROVÁNÍ DVEŘÍ
A BRAN
Prodejce automobilů Schmolck je
autorizovaným servisním partnerem
Mercedes-Benz, zástupcem Daimler AG
osobních a užitkových vozů Mercedes
Benz a nabízí také různé služby pro
vozy výrobce smart, Unimog a Volkswagen. Není divu, že v době největšího vytížení jsou servisní haly a volné
plochy doslova přeplněny lidmi a nejrůznějšími typy vozidel. Pro generální
manažery firmy Schmolck GmbH&Co.
KG Bernharda Schmolcka a Jürgena
Henningera je proto nevyhnutelné, aby
se automatické dveře v různých halách
otevíraly a zavíraly naprosto spolehlivě
– a to i v případě rozdílné výšky vozidel.
Přinejmenším stejně důležité je, aby se
otevírání a zavírání zablokovalo nebo
zastavilo v okamžiku, kdy vozidlo projíždí automatickou bránou.
WL23-2 ZAMEZUJE NEBEZPEČÍ KOLIZE
NA PŘÍJMU OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ
Pro cenově výhodné a technicky efektivní zamezení kolizím s vozidly vybavila
firma Schmolck automatické dveře optoelektronickými snímači SICK. Například
na příjezdu ke stanici příjmu osobních
vozidel jsou použity reflexní optoelektronické snímače WL23-2. Pro tuto oblast
použití nabízejí vysokou mechanickou
a elektronickou odolnost. Integrovaný
polarizační filtr navíc zaručuje maximální
spolehlivost detekce i v případě lesklých
povrchů, které jsou typické např. pro lakované karoserie nebo doplňky z ušlechtilé oceli. Z důvodu relativně malé výšky
vozidel jsou v registraci osobních vozidel
tyto optické snímače pro ovládání automatických dveří postačující. Jednotlivé
brány jsou opatřeny světelnými závorami ve dvojitém systému, takže mohou
být otevírány a zavírány jak zevnitř, tak
i zvenku.
SVĚTELNÁ MŘÍŽ ELG: UŽITEČNÁ
V CENTRU UŽITKOVÝCH VOZIDEL
Na rozdíl od stanice pro příjem osobních
vozidel převládá v centru užitkových vo-
Žádné riziko kolize ve stanici příjmu
osobních vozů díky WL23-2
VIDEO
www.sickinsight-online.com
Více informací na čísle:
+420 257 911 850
Více o zákazníkovi:
www.schmolck.de
10
SICKinsight_1_2014_CZ_FINAL.indd 10
10.3.2014 9:48:18
ZONE CONTROL®: UŽ ŽÁDNÉ KOLIZE NA VÁLEČKOVÉM DOPRAVNÍKU
Stejně jako semafory řídí dopravu vozidel ve velkých městech, řešení ZoneControl® řídí dopravu produktů
na válečkovém dopravníku. Celý systém se navíc obejde bez použití PLC nebo jiného externího řízení. Instalace
ZoneControl® probíhá ve stylu „plug and play“ a je tak neuvěřitelně jednoduché: Snímače ZoneControl®
se namontují na požadované místo mezi válečky a navzájem se propojí do série, připojí se pneumatická linka
nebo motorizované válečky a je hotovo. Žádné programování nebo PLC, žádný počítač ani nákladné drátování
není potřeba. Snímače Zone Control® tak šetří čas i peníze při instalaci i při následném provozu. www.sick.cz
11
SICKinsight_1_2014_CZ_FINAL.indd 11
10.3.2014 9:48:21
Skladová a dopravníková technika
IDENTIFIKACE ZÁSOBNÍKŮ V NOVÉM CENTRÁLNÍM SKLADU
NIČÍM NEZKAŽENÝ POŽITEK
Z INTERNETOVÉHO NÁKUPU
Vysokofrekvenční identifikační systémy produktové řady RFH620 značky SICK zaručují
rychlou a spolehlivou kontrolu destinace kontejnerů se zbožím a umožňují tak efektivní
vyřizování online objednávek zákazníků.
>> Zapisovací/ čtecí jenotka RFH620
pracuje ve vysokofrekvenčním rozsahu
13,56 MHz a nabízí dosah až 160 mm.
Tím je ideální pro aplikace pro krátké
vzdálenosti, například v logistice zásobníků. Systém navíc splňuje zásadní
standardy, jako ISO 15693 a ISO 18003 M1. RFH620 tak může identifikovat
všechny transpondéry, které tomuto
standardu odpovídají. Další výraznou
charakteristikou je připojovací příslušenství a bezproblémové začlenění
do všech běžných sběrnicových a síťových konceptů. To vše ve spojení s kvalitním poradenstvím SICK stejně jako
jistota rychlé podpory v případě potřeby
přesvědčilo společnost Zalando ke spolupráci se společností SICK v jejich logistickém centru v Erfurtu.
Zalando GmbH je jedním z předních internetových obchodníků s obuví
a módním zbožím v Evropě a také jednou z nejrychleji rostoucích společností.
Společnost Zalando vykazuje více než
miliardu EUR obratu v roce 2012, zhruba milion odeslaných zásilek za měsíc
a přes 10 milionů návštěv internetových
stránek měsíčně. Razantní nárůst obratu přiměl internetový obchod, aby v roce 2013 rozšířil své logistické centrum
v Erfurtu o dalších 45.000 m².
RFID SICK ŘÍDÍ POHYB PŘEPRAVEK
Pro rychlou a cílenou přepravu přibližně 5.000 přepravek se zbožím se
Zalando spoléhá na RFID technologii,
která oproti optickým systémům, jako
jsou čárové kódy, nabízí řadu výhod:
transpondéry odolávají poškození, jsou
vysoce odolné vůči znečištění, je možné je používat opakovaně a často obsáhnou velký objem dat. Přímá optická
viditelnost transpondéru (tagu) čtecí
jednotkou není nutná, proto je možné
transpondéry vždy identifikovat a nedochází tak k nepřečtení v případě, kdy
je tag zakryt. Internetové nákupy tak
mohou být podle očekávání zákazníků
dodávány rychle a spolehlivě. Přepravky pro logistické centrum Zalando již
jejich výrobce BITO-Lagertechnik vybavuje transpondéry velikosti kreditní
karty. Tyto karty jsou vkládány do speciální mezery ve spodní části přepravky a distančními vložkami z pěnové
hmoty fixovány předtím, než je hladké
dno přepravky mechanicky přivařeno.
Více než 200 RFH620 čtecích jednotek
ve skladu detekuje identifikační čísla
přepravek, které jsou následně odesílány na odpovídající třídicí stanice.
Díky spolehlivému čtení zaručují zapisovací/ čtecí přístroje produktové řady
RFH620 bezproblémový tok materiálu.
Místo aby na objednané zboží čekali,
zákazníci společnosti Zalando si internetový nákup mohou plně užívat.
Více informací na čísle:
+420 257 911 850
Více o zákazníkovi:
www.zalando.de
www.bito.com
Obr. nahoře: zapisovací/čtecí jednotka RFH620
Obr. dole: transpondér ve tvaru kreditní karty ve dně přepravky
12
SICKinsight_1_2014_CZ_FINAL.indd 12
10.3.2014 9:48:23
Letiště
: Logistická automatizace
LETIŠTĚ ISTANBUL – ATATÜRK SE SPOLÉHÁ NA TECHNOLOGII SICK
PŘEHLED O PŘÍCHOZÍCH ZAVAZADLECH
Pro identifikaci příchozích zavazadel používá istanbulské letiště Atatürk automatické
systémy track-and-trace firmy SICK. Rozhodujícím způsobem tak bylo možné zdokonalit
především transparentnost a dohledatelnost přepravovaných zavazadel.
>> Letiště Istanbul Atatürk je největším
letištěm v Turecku a aktuálně se
nachází na 20. místě největších letišť
světa. Toto letiště provozuje TAV Airport,
jedna z celosvětově nejvýznamnějších
společností v tomto oboru. Počet
pasažérů na letišti se za poslední rok
zvýšil o 20%.
Z globálního úhlu pohledu je pouze jen relativně malé množství letišť
schopno dodávat spolehlivá a detailní
data o příchozích zavazadlech a tyto
ALIS track-and-trace system: ideální
pro sledování zavazadel
informace zprostředkovat pasažérům
a leteckým společnostem. V nejlepším
případě je zpravidla zjišťován pouze
počet zavazadel, aniž by je bylo možné
jednoznačně přiřadit konkrétním cestujícím. To nyní istanbulské letiště změnilo
a použilo k tomuto účelu inovativní sledovací systém firmy SICK.
ZVÝŠENÍ TRANSPARENTNOSTI
V současnosti zaručuje 11 track-and-trace systémů ALIS významné zvýšení transparentnosti příjmu zavazadel
na letišti Atatürk. Pozemní personál
přepraví zavazadlo od letadla k terminálu, odkud je transportováno prostřednictvím manipulačního systému
letiště. V segmentech zařízení, které
se nacházejí ještě v prostoru, který
není cestujícím přístupný, byly na dopravních pásech směrem ke karuselu
instalovány čtecí stanice SICK. Zavazadla, označená čárovými kódy, zde procházejí přes automatické čtecí brány.
Speciální diagnostický a vizualizační
software vytváří statistiky pro monitorování čtecích systémů a výkonu celého systému. Kromě toho je k dispozici
celá řada dalších dat pro reporty. Je
zde i možnost na každé čtecí stanici
zaznamenávat snímky zavazadel a archivovat je společně s identifikačními
čísly zavazadel.
INFORMACE PRO POSTUP
PŘI ZTRÁTĚ ZAVAZADLA
„Díky nově instalovaným čtecím stanicím se výrazně zvýšila transparentnost
v oblasti příchozích zavazadel na letišti
Atatürk“, říká Bergman Gulsun ze společnosti SICK, zodpovědný za tento projekt. „Teď je například možné informovat pasažéry o přesném místě a času
výdeje zavazadel.“ Ale také v procesu
vyhledávání pohřešovaných zavazadel jsou informace ze systémů SICK
významným přínosem. Pokud některý
z cestujících nahlásí své zavazadlo jako
„ztracené“, je nyní možné ověřit, zda bylo již přepraveno ke karuselu a až poté
je nebylo možno nalézt. Tento postup
usnadňuje a urychluje vyhledávání pohřešovaných zavazadel.
Více informací na čísle:
+420 257 911 850
Více o zákazníkovi:
www.ataturkairport.com
www.tavhavalimanlari.com.tr
13
SICKinsight_1_2014_CZ_FINAL.indd 13
10.3.2014 9:48:23
AUTOMATICKÁ KONTROLA KVALITY POMOCÍ SNÍMAČŮ VZDÁLENOSTI SICK
KROUCENÍ KABELŮ BEZ KOMPLIKACÍ
V automatech na kroucení kabelů firmy Komax Wire snímač měření vzdálenosti DL50 Hi
zajišťuje, aby byly použity správné délky kabelů a bylo možno kontinuálně monitorovat
délku krouceného kabelu.
>> Firma Komax Group, založená v roce 1975, se sídlem v Dierikon, Švýcarsko, je globálně zastoupenou technologickou společností, která se koncentruje na trhy v segmentu automatizace.
Koncern je zastoupen výrobními závody
v Evropě, Severní Americe a Asii a v roce 2012 dosáhl obratu cca. 282 milionů
švýcarských franků. Jednou z ústřed-
ních oblastí je Komax Wire. Jako partner
dodavatelů pro automobilový průmysl
společnost nabízí vysoce kvalitní řešení
pro úpravu kabelů. Jedním z příkladů
je poloautomat bt188 T pro kroucení
několika žil do kompaktního provazce.
„Kroucení má tu výhodu, že zamezuje
přenosu rušivých impulzů do kabelů,
například u airbagových kabelů nebo
sběrnicových systémů“, vysvětluje Urs
Mehri, vedoucí oddělení Research&Development.
HLEDÁ SE: SENZORICKÉ ŘEŠENÍ
PRO PODPORU NASTAVENÍ
A MONITOROVÁNÍ PROCESU
Aby bylo zaručeno správné manuální
vypnutí kabelu a pro účely procesního
monitorování poloautomatického stroje, hledal Komax Wire řešení, které by
současně převzalo úlohu seřízení, kontroly plauzibility a monitorování pozice.
Po provedení analýzy doporučil SICK
snímač pro měření vzdálenosti DL5 Hi,
který splňuje požadavky s ohledem
na měření a výstupní rozhraní.
DL50 Hi zajišťuje upnutí kabelů do správné
délky
DL50 HI: MĚŘENÍ STŘEDNÍCH
VZDÁLENOSTÍ V KOMPAKTNÍM
POUZDRU
DL5 Hi je skutečný talent: díky velkému
dosahu je vhodný pro různé vzdálenosti
a jeho kompaktní konstrukce umožňuje
instalaci a uvedení do provozu i na těžko přístupných místech. Další rozhodující argument pro Komax Wire zmiňuje
Urs Mehri: „Díky rozhraní RS422 je
DL5 Hi ideální pro řídicí systém poloautomatů a nebylo tedy nutné provádět
žádné nákladné úpravy.“
POŽADAVEK NA TEST PLAUZIBILITY
Cennou pomoc nabízí snímač při napínání kabelů. Poloautomat na jejich
kroucení je tvořen pevně instalovanou
krouticí jednotkou a posuvným rámem,
který se volně pohybuje po kolejnici.
Rám, na kterém je umístěna reflexní
fólie, je ručně nastavován v závislosti
na délce kabelu ve vzdálenosti (specifikované řídicí jednotkou) od krouticí
jednotky. DL5 Hi přitom provádí test
plauzibility, čímž se předchází napínání
žil nesprávné délky. Délka krouceného
kabelu je menší než délka žil, proto
se vzdálenost mezi posuvným rámem
a krouticí jednotkou v průběhu procesu
snižuje. Senzor vzdálenosti měří tuto
vzdálenost každé 2,5 ms, detekuje potřebné kroucení a zaručuje tak požadovanou délku kabelu a vysokou kvalitu.
Více informací na čísle:
+420 257 911 850
Více o zákazníkovi:
www.komaxwire.com
14
SICKinsight_1_2014_CZ_FINAL.indd 14
10.3.2014 9:48:25
Flexibilní automatizace
: Výrobní automatizace
ZVÝŠENÍ SPOLEHLIVOSTI AUTOMATIZAČNÍHO PROCESU
2D LASEROVÝ SKENER SNIŽUJE NÁKLADY
A ZVYŠUJE EFEKTIVITU RAZICÍCH STROJŮ
Rychlá produkce, bezpečné procesy, flexibilita a výjimečná kvalita, to vše jsou
rozhodující faktory při zpracování plechu.
DALCOS®, výrobce strojů na ražení z vinutého plechu, vybavil nyní svůj PXN800 2D
laserovými skenery TiM3xx značky SICK.
>> Firma DALCOS® Spa z italského Castelfranco Veneto je součástí koncernu
DALLAN®, který je zastoupen na všech
pěti kontinentech ve více než 70 zemích.
Nabídka produktů zahrnuje válcovací
stroje a stroje pro výrobu kovových rámů
a profilů. DALCOS® Spa je v koncernu
specializován na stroje pro ražení z vinutého plechu.
VÍCE FLEXIBILITY V DESIGNU STROJE
Automobily, kuchyňské nádobí, kovový
nábytek, regály, skříně pro elektroniku
a podobné produkty - všechny obsahují
kovové části. Výrobci kovových dílů jsou
konfrontováni s narůstajícím množstvím
variant, kratšími cykly a menším objemem výrobních dávek. Proto je nezbytná
větší flexibilita konceptu stroje.
PXN-800 společnosti DALCOS® je
maximálně všestranný a vykazuje vynikající poměr ceny a kvality. Plech je
odebírán z cívky a zpracováván v razicím
stroji. Díly jsou poté odkládány na pracovní stůl, což představuje kritický proces, neboť díly jsou velmi citlivé a je nutné ukládat je s maximální přesností. Díky
2D laserovému skeneru TiM3xx značky
SICK získal PXN-800 ještě více na konkurenceschopnosti.
tvím inteligentních algoritmů a osvědčeným průmyslovým designem. Díky těmto
vlastnostem je ideální pro detekční úlohy
a ve své další variantě i pro úlohy měření
na strojích.
OPTIMALIZOVANÁ INSTALACE
A PROSTOR POTŘEBNÝ PRO INTEGRACI
Díky laserovému skeneru DALCOS® zkrátil dobu instalace z osmi hodin na jednu.
Redukované kabelové propojení a menší
počet PLC přípojek a montážních držáků
měly za následek další cenové úspory.
Kromě těchto bezprostředních výhod nabízí TiM i více. Menší prostorové nároky
optimalizují místo instalace. Laserový
skener je možné mnohem flexibilněji při-
způsobit vzdálenosti snímání a detekovaným dílům, čímž je zákaznicky specifická adaptace zařízení výrazně jednodušší. Kromě toho se zvýšila kvalita snímání
a dochází tak k menším prostojům.
Roberto Andretta ze společnosti
DALCOS® ve stručnosti říká: „TiM značky
SICK nabízí výhody po všech stránkách:
snížení nákladů, zvýšení flexibility a vysokou spolehlivost.“
Více informací na čísle:
+420 257 911 850
Více o zákazníkovi:
www.dalcos.com
SNADNÁ A RYCHLÁ MONTÁŽ
Oproti dosavadním řešením pomocí osmi
jednocestných světelných závor pro identifikaci nesprávně uložených dílů používá
PXN-800 skener TiM. Jedná se o jeden
z nejmenších a nejlehčích laserových
skenerů na trhu pro snímání a monitorování okolí navršených dílů s ohledem
na stabilitu sloupce. Jednocestné světelné závory kladou velké nároky na instalaci, seřízení a kabelové propojení. Pro TiM
je typická snadná a rychlá montáž. Navíc
se může pochlubit nízkým příkonem, vyhodnocením několika polí prostřednic-
15
SICKinsight_1_2014_CZ_FINAL.indd 15
10.3.2014 9:48:27
AUTOMATIZACE A BEZPEČNOST
VŽDY O KROK NAPŘED
Partnerství mezi Ocme a SICK je příkladem úspěšné spolupráce a zárukou extrémně
kvalitních řešení. Díky vývoji laserově řízených transportních vozíků společnost Ocme
automatizovala celou linku finálních obalů. Senzory SICK zde představují rozhodující
přínos s ohledem na bezpečnost a spolehlivost strojů.
>> S počtem více než 10 000 do provozu uvedených strojů se společnost
Ocme – založená v roce 1954 v italském městě Parma – řadí mezi přední
dodavatele balicích strojů na mezinárodním trhu. Společnost má zhruba
40 zastoupení v celosvětové síti. Portfolio Ocme zahrnuje plnicí systémy, zařízení pro primární a sekundární obaly
stejně jako finální balení a logistiku.
V roce 2003 byla zahájena výroba laserově navigovaných transportních
vozidel. Společnost Ocme sama vyvinula kompletní software. Tím je umožněna komplexní kontrola nově vyvinutého
systému a pokrytí celého procesu až
po finální balení.
MAXIMÁLNĚ BEZPEČNÉ A SPOLEHLIVÉ
Nejvyšší prioritou Ocme je zaručit
za všech okolností maximum spolehlivosti a bezpečnosti. Z tohoto důvodu se
společnost obrátila na SICK. „Přáli jsme
si dodavatele, který se pohybuje na vrcholu příslušného obchodního segmentu, má velmi dobré jméno mezi našimi
zákazníky a zastupuje tytéž hodnoty
jako my. Někteří z našich zahraničních
zákazníků dokonce SICK sami navrhli“,
vysvětluje Ing. Paolo Miceli z LGV System Designing. Transportní vozíky firmy
Ocme jsou pro prevenci před kolizemi vybaveny čtyřmi bezpečnostními laserovými skenery S300 a S3000 z dílny SICK.
Spolu s bezpečnostním systémem řízení Flexi Soft zajišťují bezpečnost osob.
Flexi Soft zde vystupuje jako bezpečnostní PLC. Díky programování Flexi Soft
v kombinaci s bezpečnostními laserovými skenery SICK bylo možné nahradit
rozvaděč jednoduchým panelem. Ocme
tak mohla snížit i výrobní náklady transportních vozidel.
Na transportních vozících jsou navíc
instalovány tři další laserové skenery
S100. Ty identifikují případné překážky,
jako např. mostový jeřáb nebo do cesty
odstavený regálový zakladač. Jeden ze
senzorů monitoruje větší vzdálenosti,
pokud se transportní vozík pohybuje velkou rychlostí, a jeden S100 hlídá střední
vzdálenosti při rovnoměrném pohybu.
Další laserový skener pak kontroluje
bezprostřední blízkost vozíku, pokud se
pohybuje pomalu. Tímto způsobem je aktivován vždy ten správný S100 pro danou
situaci.
Aby nedocházelo ke kolizím při průjezdu automatickými dveřmi, byl kromě
navigačního skeneru NAV instalován
16
SICKinsight_1_2014_CZ_FINAL.indd 16
10.3.2014 9:48:28
Bezpečnost
: Výrobní automatizace
še požadavky“, zdůrazňuje Paolo Miceli.
„Celá řada našich zákazníků cíleně poptává produkty SICK, neboť se s jejich
zajištěním cítí bezpečně. SICK nabízí
široké produktové portfolio a je nejen
z technologického hlediska vždy o krok
napřed. Už sama značka SICK představuje svým způsobem záruku a těší se
tak celosvětově značnému uznání. SICK
vytváří produkty individuálně s ohledem
na potřeby zákazníka, který se zároveň
podílí na technologických inovacích. Pro
nás je SICK partnerem, se kterým se můžeme dále rozvíjet.“
Více informací na čísle:
+420 257 911 850
Více o zákazníkovi:
www.ocme.it
i senzor vzdálenosti DT50 značky SICK.
Je tak možné zamezit tomu, aby vozidla
pokračovala v jízdě i v případě, že dojde k poruše na automatických dveřích,
což by mělo za následek poškození vozíku.
MUTING PRO ROBOTICKÉ JEDNOTKY
Někteří ze zákazníků Ocme si přáli vybavit své stroje mutingovými senzory, které
by měly zajistit vyšší bezpečnost mezi
nakládacím prostorem a vozidlem. Z toho plynou značné výhody: jakmile vozík
převezme z robotické jednotky připravenou paletu, projde nejprve přes vícepaprskovou světelnou závoru M4000 značky SICK. Jejím úkolem je přerušit proces,
pokud se nepovolaná osoba dostane
do prostoru jednotky. Robotická jednotka představuje samostatný prostor, který
je však opatřen průchody pro transport
palet. Tyto průchody jsou zabezpečeny
vícepaprskovými bezpečnostními světelnými závorami M400, které nebezpečný pohyb zastaví, pokud se jimi pokusí
projít člověk, a tím se zabrání možnému
poranění. Dochází však také k situacím,
kdy je nutné v rámci běžného provozu
bezpečnostní funkci M4000 potlačit. To
nastává v případě, když je přepravována
paleta. V závislosti na délce dopravníku
může být paleta předána za bezpečnostní světelnou závorou M4000. Je-li však
dopravník krátký, dochází k převzetí palety uvnitř jednotky, tedy před průchodem M4000. Pak se použije mutingová
funkce „exit monitoring“, která vyžaduje
pouze dva mutingové senzory uvnitř ne-
bezpečného prostoru a mutingovou jednotku UE403.
SICK JE SYNONYMEM BEZPEČNOSTI
„SICK nám stál vždy v každé situaci
po boku a pokaždé našel řešení pro na-
Laserově navigované transportní vozíky
na lince finálních obalů
17
SICKinsight_1_2014_CZ_FINAL.indd 17
10.3.2014 9:48:30
LECTOR®620: FLEXIBILNÍ, S VYSOKÝM STUPNĚM
VYUŽITELNOSTI, BEZPEČNÁ INVESTICE PRO BUDOUCNOST
MULTITALENT PRO
IDENTIFIKACI OBALŮ
Kamerová čtečka kódů LECTOR®620 v balicích systémech konstrukční řada SetLine
od OYSTAR A+F zajišťuje bezproblémovou obsluhu strojů a optimální výkon balicího
procesu.
>> „Společnost OYSTAR A+F se pro
LECTOR®620 rozhodla z několika důvodů“, vysvětluje Dipl.- Ing.Sascha Barkeize Software Engineering firmy OYSTAR
A+F. „Čtečka kódů nabízí kompaktní
a průmyslový design. Kamerová čtečka
je schopná identifikovat 1D a 2D kódy,
zaručuje spolehlivé, všesměrové snímání a umožňuje monitorování kvality
kódu.“
OYSTAR A+F: VÝKON A FLEXIBILITA
V PLNĚ AUTOMATIZOVANÉM FINÁLNÍM
BALENÍ
OYSTAR Group je jedním z předních světových dodavatelů komplexních řešení
pro balicí stroje. OYSTAR A+F GmbH
v Kirchlengern (Německo) se speciali-
zovala na vývoj a výrobu plně automatizovaných balicích systémů. „Výrobní
program zahrnuje zařízení pro transport
a balení rozmanitých typů produktů, například kelímků, plechovek, misek nebo
sáčků stejně jako plat pro sekundární
balení“, vysvětluje Alfredo Schneider,
produktový manažer firmy OYSTAR A+F.
POŽADAVEK: BEZPROBLÉMOVÝ PŘÍSUN
MATERIÁLU
Integrované balicí systémy konstrukční
řady SetLine jsou schopny zpracovávat
různé velikosti obalů a kartonových plat
až do rychlosti 40 000 kelímků za hodinu. Lepenkové přířezy pro plata jsou
přiváděny ze zásobníku ve sloupcích
v několika řadách. Aby byla zaručena
maximální bezpečnost, je nutné plata
před jejich rozložením v zakládací stanici identifikovat a potvrdit. Pozice a úhel
natočení čárového kódu se přitom mohou lišit. Kromě toho má být monitorována kvalita tisku a kontrastu. „Čtečka
kódů musí být schopna číst 1D a 2D
kódy s maximální spolehlivostí, zároveň
však musí být připravena i na budoucí
2D kódy na platech“, říká Holger Boeckeler, specialista pro průmyslové odvětví SICK Vertriebs GmbH, který projekt
pro vybavení balicího systému ze značné míry konzultoval a pomáhal vyvíjet.
LECTOR®620 ZARUČUJE SPRÁVNÝ
PŘÍSUN PŘÍŘEZŮ
V balicím zařízení odebírá vakuové rameno současně několik sloupců přířezů
a přenáší je do zorného pole čtečky kódů, instalované nad přísunem ze zásobníku. Jakmile se kódy ocitnou ve čtecím
poli celkem osmi LECTOR®620 Professional, jsou prostřednictvím prezenčního
modu automaticky detekovány a proces
snímání je spuštěn. Vakuové rameno
pak uloží ještě plochá plata do podavače, kde jsou tvarována. V další stanici
jsou pak kelímky jogurtů, přicházející
z plnicí stanice, vkládány do plata, které
je potřeno lepicí hmotou, složeno a automaticky zalepeno. „V případě, že by
čtečka v předchozím kroku identifikovala nesprávné plato, bylo by toto balení
za vkládací stanicí vyřazeno“, vysvětluje
Sascha Barkei. „Takže je nemožné, aby
se ocitl malinový jogurt v platu označeném jako citron. Pokud by čtečky identifikovaly větší počet nesprávných plat
během krátkého časového úseku, došlo by k zastavení systému a obsluha
by musela prověřit přísun materiálu ze
zásobníku.“
Tímto způsobem společnost OYSTAR
A+F dosahuje pomocí LECTOR®620 Professional maximum spolehlivosti a současně předchází reklamacím u koncových zákazníků.
Více informací na čísle:
+420 257 911 850
Více o zákazníkovi:
www.oystar-group.com
18
SICKinsight_1_2014_CZ_FINAL.indd 18
10.3.2014 9:48:31
Track-and-trace
TOPEX A SICK VYVÍJÍ ETIKETOVACÍ CENTRUM
OZNAČENÍ KAROSERIÍ
ETIKETAMI RFID
V automobilovém průmyslu je 100% zpětné sledování výroby naprostou nezbytností.
Proto musí být každé vozidlo ve všech výrobních a montážních krocích jednoznačně identifikovatelné a musí existovat možnost všechny procesy zpracování ukládat
přímo na vozidle. Pro německý automobilový koncern vyvinula firma Topex RFID etiketovací centrum, které zajišťuje jednoznačné digitální a optické značení karoserií
od samého začátku výroby. Senzory SICK zaručují správnost jejich funkce.
>> Aby bylo možné zpětně sledovat
všechny výrobní kroky, použil výrobce
automobilů identifikaci karoserií a řízení toku výroby pomocí RFID etiket,
na nichž jsou uloženy všechny relevantní informace. Tato data je možné v rámci výrobní sítě kdykoliv načíst přes RFID
čtecí a zapisovací jednotky z nadřazeného systému. Karoserie se tak stává
„inteligentním“ účastníkem výrobního
procesu.
variabilní data specifická pro dané vozidlo a prověřuje relevantní parametry,
jako je intenzita signálu nutná k zápisu a RSSI (intezita signálu vraceného
tagem). Vadné díly jsou vyřazeny do odkládací přepravky, správné etikety pokračují do další stanice. RFID poskytuje
data příkazový počítač prostřednictvím
sběrnice PROFINET.
Nakonec robot transportuje etikety do laserové popisovací stanice.
: Výrobní automatizace
Zde jsou specifické informace zapsány
na etiketu prostřednictvím perforace.
Tím je zajištěna zpětná vazba, pokud
by navzdory očekávání etiketa v průběhu výrobního procesu selhala. Pro
tento účel Topex vyvinul stroj, který
data prostřednictvím CO2 laseru tiskne jako „perforaci“ a tisk je tak 100%
čitelný i po průchodu procesem lakování. Na závěr je prověřena informace
v čitelné formě. Současně je na vibračním pásu izolován plastový klip, který
je přiváděn přes podávací lištu. Robot
přejede přes plastový klip, drážku
na etiketě nasune přes klip a hotovou
etiketu upevní na karoserii. Takovýchto
etiketovacích center spolehlivě pracuje
v několikasměnném režimu v Německu
i v Číně již několik.
Více informací na čísle:
+420 257 911 850
Více o zákazníkovi:
www.topex.de
BEZPROBLÉMOVÉ NAČTENÍ DAT
NAVZDORY VYSOKÝM TEPLOTÁM
A LAKOVÁNÍ
Důležitým kritériem pro aplikaci bylo,
aby etiketa podržela uložená data i při
vysokých teplotách i po procesu lakování a aby tak bylo možné karoserii identifikovat po celou dobu výrobního procesu.
Z tohoto důvodu je použita laminátová
etiketa, jejíž ochranná vrstva může být
po lakování odstraněna. Tepelně odolné
RFID etikety jsou popisovány daty prostřednictvím RFID etiketovacího centra.
Jako záloha pro nouzový scénář je etiketa současně potištěna PIN a číslem
jednoznačně identifikujícím karoserii
a pevně spojena s karoserií. Jedním ze
zásadních požadavků koncernu přitom
bylo, aby data na štítku byla bez problému čitelná i po průchodu galvanizační
a lakovací linkou a také odpovídala novému standardu výrobce automobilů.
TOPEX A SICK VYVÍJEJÍ ETIKETOVACÍ
CENTRUM
Firma Topex jako výrobce zařízení pro
identifikaci a značení produktů a součástí vyvinula ve spolupráci se společností SICK vhodné etiketovací centrum.
Topex robot zde ze zásobníku odebírá RFID etikety a odnáší je před RFID
zapisovací/ čtecí jednotku RFU630
značky SICK. Přístroj zapisuje všechna
RFU630 popisuje a prověřuje RFID etikety
19
SICKinsight_1_2014_CZ_FINAL.indd 19
10.3.2014 9:48:31
KAMEROVÝ SENZOR INSPECTOR
SENZORIKA SICK V ASII
Aby bylo možné ve výrobním procesu co možná nejdříve identifikovat defektní solární destičky a články, používá přední asijský a celosvětově působící výrobce kompaktní
a přesné kamerové senzory Inspector PI50, vyznačující se spolehlivostí a snadnou obsluhou.
>> Solární destičky a z nich vyráběné
solární články mají tloušťku pouhých
200 μm a jsou tedy velmi tenké. Tomu
odpovídá i riziko poškození během transportu a manipulace v rámci výrobního
zařízení, ale také v důsledku mechanického a tepelného namáhání. Pro včasnou detekci destiček a článků s nevyhovující geometrií hran a jejich vyřazení
z výrobního procesu je nutné provádět
po každém kroku kontrolu kvality. V této
asijské společnosti se tak děje v taktu
jedné sekundy – což za hodinu představuje zhruba 3 600 kusů.
Včasná detekce vadných destiček a článků
ve výrobním procesu: Inspector PI50
SPOLEHLIVÁ INSPEKCE RŮZNÝCH
SOLÁRNÍCH DESTIČEK
Výkonný jako smart kamera a z hlediska obsluhy jednoduchý jako standardní
světelná závora – tyto charakteristiky
kombinuje Inspector PI50. Senzor v ko-
vovém pouzdře s třídou krytí IP67 nepotřebuje žádnou samostatnou vyhodnocovací jednotku a navíc nabízí integrované
UV osvětlení. To homogenně osvětluje
všechny části destičky a později článku –
tedy i kritické oblasti hran – a to bez vlivu
okolního světla nebo stínů. Pro dosažení jasného kontrastního přechodu mezi
hranou destičky a pozadím bylo zvoleno toto pozadí s reflexní fólií. To zaručuje i v případě typů, lišících se barvou
a strukturou, neměnné kontrastní podmínky a zvyšuje spolehlivost řešení. Při
kontrole hran destiček a článků o rozměrech 156 mm x 156 mm kamera kontroluje poškození o velikosti 2 mm x 2 mm.
Softwarový algoritmus senzoru (součet
pixelů) poté vyhodnocuje všechny hrany
destičky, resp. článku – v časovém horizontu několika milisekund a s maximální
přesností.
Spouštěcí signál zde není zapotřebí.
Snímání je zahájeno v okamžiku, kdy
se objekt ocitne v zorném poli kamery.
Je-li detekováno poškození hrany, bude
příslušný objekt vyřazen. Tím je zaručeno, že při výrobě solárních článků budou
každým stupněm zpracování procházet
pouze nezávadné destičky a procesní
náklady tak budou optimalizovány.
Více informací na čísle:
+420 257 911 850
20
SICKinsight_1_2014_CZ_FINAL.indd 20
10.3.2014 9:48:32
: Výrobní automatizace
Ph o
Phot
o: BMW
MW AG, Facto
Facto
oryy Munich
ch
Kontrola kvality
INTEGROVANÉ OSVĚTLENÍ, VYHODNOCENÍ OBRAZU A ETHERNETOVÉ ROZHRANÍ
JIŽ NA PRVNÍ POKUS – AUTOMATICKÁ
KONTROLA POMOCÍ KAMERY INSPECTOR I40
>> Více než 400 různých lisovaných
dílů je základem pro hrubou karoserii
BMW řady 3. K tomu je v mnichovské
lisovně II skupiny BMW denně zpracováváno 600 tun ocelového plechu, z nichž
je na osmi lisovacích linkách vyráběno
více než 130 000 dílů karoserií. Při takovém množství je nutné identifikovat
a vyřadit chybné díly co nejdříve. V prostoru lisovny byla kvalita podběhů kol
prověřována manuálně teprve až na výstupu lisovací linky – tedy až poté, co
byly plechy taženy, ohýbány, raženy a řezány. Přáním automobilového výrobce
proto bylo odhalit trhliny v plechu okamžitě po prvním výrobním kroku.
SICK pro tuto úlohu vyvinul jednoduché a zároveň cenově výhodné řešení.
Základem je kamerový senzor Inspector
I40 s integrovaným osvětlením, vyhodnocením obrazu a ethernetovým rozhraním. Kontrola trhlin je prováděna v závislosti na konkrétním dílu již v depozitu
na směrovací stanici. Zde ukládá speciální přístroj tažený plech na hlavu lisu.
Lis se svými 1.800 tunami lisovacího
tlaku odvede hlavní část práce na tvarování dílu. V následných čtyřech lisech
probíhají další řezací a tvarovací proce-
sy, až krok za krokem vznikne přesně
formovaný, komplexní konstrukční díl.
Nad směrovací stanicí je umístěn
kamerový senzor Inspector I40 značky
SICK. Ten z vnější strany osvětluje plechy
prostřednictvím externí jednotky ICL300.
Kamera jednoduše počítá pixely světlé
barvy, které se objeví při průsvitu světla
prasklinou. Pokud senzor detekuje takovouto prasklinu, zařízení je zastaveno
a je zobrazeno odpovídající chybové hlášení. Bezchybné díly jsou transportovány
k další lisovací stanici.
Toto jednoduché řešení nevyžaduje
žádný dodatečný PC pro vyhodnocení obrazu. Senzor je zapojen do systému řízení
lisu přímo přes integrované ethernetové
rozhraní. „Tento způsob kontroly poškození materiálu je možné bez jakýchkoliv
větších nároků integrovat do stávajících
zařízení a lze jej použít pro libovolné tvary dílů“, říká zaměstnanec údržby společnosti BMW. První testy ve výrobním
procesu nabídly vysokou přesnost při
detekci porušených dílů. V současnosti
je v lisovně Mnichov pro kontrolu porušených dílů používán tento typ kontroly
pouze pro dva typy dílů. „Použití pro další díly však není vyloučeno“.
Phot
oto: BMW AG, Facto
o
ctoryy Munich
h
Každá chyba, která je detekována pozdě, stojí peníze. V BMW Mnichov byly vadně vyrobené podběhy kol doposud detekovány až na výstupu lisovací linky. Nyní prověřují
senzory Inspector I40 každý díl na přítomnost prasklin již při prvním průchodu lisem.
Nad směrovací stanicí je instalován kamerový
senzor Inspector I40. Z vnější strany externí
jednotka ICL300 osvětluje lisované díly.
Více informací na čísle:
+420 257 911 850
Více o zákazníkovi:
www.bmw.de
21
SICKinsight_1_2014_CZ_FINAL.indd 21
10.3.2014 9:48:33
: xxx
Thema Thema Thema
INOVACE BEZPEČNOSTI VOZIDEL VE SPOLEČNOSTI AUDI
ABY VAŠE JÍZDA BYLA BEZPEČNĚJŠÍ
Na konci léta uvedla společnost Audi na trh kompaktních čtyřdveřových vozů novou
sportovní limuzínu. Třetí model úspěšné konstrukční řady A3 nabízí malou hmotnost,
úsporné pohonné jednotky a vysoký bezpečnostní standard. Aby však takovýto vůz mohl
být při pasivním srážkovém testu ohodnocen nejvyšším počtem pěti hvězdiček, je nutné vyjasnit celou řadu detailů. SICKinsight hovořil s Dr. Erichem-Walterem Blümckem,
inženýrem ze společnosti Audi, který je zodpovědný za využívání inovativních technologií
ve vývoji airbagů.
obložení, které by airbagu „stály v cestě“. Jako výrobci musíme zajistit nafouknutí airbagu za všech okolností tak, aby
posádka vozu byla optimálně chráněna.
Pro severoamerický trh, důležitý pro limuzínu Audi A3, platí kromě amerických
zákonů také srážkové testy NCAP. Ty
mají za úkol sledovat, jakou míru ochrany vozidlo nabízí pro řidiče, spolujezdce
a děti v případě šikmého, bočního nebo
čelního nárazu. Navíc je zde zohledněna
bezpečnost dětí, aktivní ochrana chodců
a bezpečnostní asistenční systémy. Je
pro nás samozřejmostí zajistit, aby vozidlo bylo co nejbezpečnější.
Dr. Erich-Walter Blümcke: Každý typ
vozidla má vlastní přístrojovou desku
a rozvinutí airbagu probíhá u každého
vozu jinak. Pro testování vozidel existuje
více než 30 zátěžových stavů. Než však
do vozidla posadíme figuríny, simulujeme chování při srážce na počítači. K tomu je zapotřebí mnoho vstupních údajů
ze skutečných srážkových testů. Použité
vysokorychlostní kamery, které zaznamenávají procesy uvnitř vozu a poskytují
přitom důležité informace o rozvinutí airbagu stejně jako nárazu figuríny do airbagu, mají tu nevýhodu, že nedostatečně
vizualizují dynamiku rozvinutí. V podobě
vysokorychlostních 3D kamer Ranger
a Ruler máme nyní k dispozici konkrétní technologii měření, která nejenže naprosto detailně analyzuje rozvinutí airbagu, ale dokonce je schopna z jednotlivých snímků odvodit kvantitativní data.
Pomocí těchto produktů SICK a vyhodnocovacího softwaru firmy AROTEC máme
nyní možnost záznamu příčinných vztahů
a zdokonalení našich simulací.
SICKinsight: Testy sdružení Euro-NCAP
udělily vozu A3 nejvyšší hodnocení pro
řidiče a spolujezdce při čelním a bočním
nárazu. Jaké podmínky bylo potřeba splnit?
Dr. Erich-Walter Blümcke, Audi AG
Dr. Erich-Walter Blümcke: Existuje množství podmínek, které se promítají do srážkových testů – v každém takovém případě musí být pasažér optimálně chráněn.
Dr. Erich-Walter Blümcke: Airbagy jsou
kromě bezpečnostních pásů centrálním prvkem bezpečnostní architektury
vozidla. V kritických případech by měly
posádku chránit před úrazem, nebo alespoň zmírnit následky nehody. Za tímto
účelem se airbag extrémně rychle naplní vzduchem během necelých 30 milisekund. S tím souvisí i rychlost, se kterou
se musí posunout stranou všechny díly
SICKinsight: Jak testujete funkci airbagů?
SICKinsight: Kde nový měřicí systém používáte?
22
SICKinsight_1_2014_CZ_FINAL.indd 22
10.3.2014 9:48:35
Thema Thema Thema
: FOCUSxxx
Dr. Erich-Walter Blümcke: Kamerový
systém SICK jsme použili v průběhu celého vývojového programu limuzíny Audi A3. Výsledky inspekce nám pomohly
lépe porozumět interakci mezi krytem
panelu v přístrojové desce a airbagem
samotným během první fáze rozvinutí
airbagu a simulaci přesněji popsat. Tyto
poznatky budou mít vliv i na paralelní
a budoucí vývojové projekty. Airbag je
tak možné cíleně adaptovat na konkrétní typ vozidla.
SICKinsight: Proč jste se rozhodli právě
pro senzoriku SICK?
Dr. Erich-Walter Blümcke: Kouzlo systémů SICK je velmi jednoduché. Má-li
být testován nový typ vozu, upravíme
parametry aplikace pomocí softwaru
AROTEC. Parametry jednotlivých typů
vozidel jsme uložili a můžeme tak měřicí systém kalibrovat.
SICKinsight: Jaký bude další postup?
Dr. Erich-Walter Blümcke: Jako další
krok máme v úmyslu testovat rozvinutí airbagu umístěného ve střešní části
vozidla. Při jeho aktivaci se musí nejprve otevřít střešní obložení a právě to
máme v úmyslu monitorovat pomocí
senzorického systému SICK. Stejně tak
zajímavé je měření v souvislosti s rozvinutím airbagu v oblasti kolen. V nové
měřicí technologii vidíme veliký potenciál – a to nikoliv pouze v rámci vývoje. Nabízí nám také možnosti kontroly
kvality produktů a včasné identifikace
odchylek od běžného procesu. Než se
však posuneme tak daleko, bude nutné vyvinout algoritmy pro vyhodnocení
velkého objemu dat standardizovanou
a automatizovanou cestou. To nám
a našim dodavatelům pak umožní další
Vysokorychlostní 3D kamery Ranger and Ruler zaznamenají rozvinutí airbagu
a poskytnou tak cenné informace při simulaci chování vozu při havárii
zdokonalování našich produktů a kontrolu jejich kvality.
Více informací na čísle:
+420 257 911 850
SICKinsight: Pane Dr. Blümcke, děkujeme Vám mnohokrát za rozhovor a zajímavé informace.
Více o zákazníkovi:
www.audi.de
www.arotec-robotik.de
23
SICKinsight_1_2014_CZ_FINAL.indd 23
10.3.2014 9:48:37
: xxx
Thema Thema Thema
MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI PRO „LOUISE“
SNÍMAČ PRO MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI
OPTIMALIZUJE TRANSPORT SYPKÉHO MATERIÁLU
Snímače měření dlouhých vzdáleností
DMT10-2 z produkce SICK pomáhají v cementárně Siggenthal Holcim (Schweiz)
AG nastavit pozici vykladačů tak, aby bylo dosaženo optimální vyvážky vápence
a slínu a rovnoměrného zavážení drticího
zařízení.
>> Louise, nazývaná zaměstnanci cementárny pravděpodobně podle výrobce,
je vykladač, pomocí něhož je možné kontinuálně odebírat rovnoměrně rozložený
vytěžený materiál ze skladů, jímek nebo
směsných ložisek. Několikatunový transportní systém se může v odběrovém
kanálu pohybovat oběma směry, aby
bylo možné materiál jako vápenec a slín
rovnoměrně rozložit na dopravníkový pás
– jak je tomu například v cementárně
Siggenthal, kde je současně používáno
šest Louise vykladačů.
HOLCIM (SCHWEIZ) AG: ČÍSLO JEDNA
V DOMÁCÍ VÝROBĚ CEMENTU
Holcim (Schweiz) AG je dceřinou společností koncernu pro výrobu stavebních hmot Holcim Ltd. s celosvětovou
působností a zároveň je i největším výrobcem cementu ve Švýcarsku. Zhruba
DMT10-2 vždy ví, kde se „jeho Louise“
nachází
24
SICKinsight_1_2014_CZ_FINAL.indd 24
10.3.2014 9:48:39
Určování polohy
: Aplikace
DTM10-2 zjišťuje přesnou pozici a předává tyto informace na automatizační systém
v řídicí centrále
More about the customer:
xxx
40 betonáren vyrábí více než 1,5 milionů kubických metrů betonu ročně – což
představuje výrazný podíl na trhu. Výchozí materiál, cement, je vyráběn ve třech
cementárnách – Eclépens, Untervaz
a Siggenthal – v množství přibližně
2,6 tun ročně. Kromě toho asi z 20 kamenolomů a štěrkoven přichází ročně až
šest milionů tun štěrku a písku.
Holcim (Schweiz) AG má jako dodavatel systémů a řešení v oblasti stavebních hmot velký zájem na spolehlivosti
dodávek. To se odráží v procesech týkajících se výroby cementu, např. zavážení
systémů, v nichž je vápenec a slín drcen.
AUTOMATICKÁ DETEKCE POZICE
NAHRAZUJE OSOBNÍ INSPEKCE
„Přísun materiálu je realizován prostřednictvím čtyř dopravníků o délce 65 metrů
s výkonem až 320 tun za hodinu, z nichž
každý je plněn jednou Louise“, vysvětluje
projektový manažer Roland Jehle, dlouholetý zaměstnanec elektrické údržby
ve společnosti Holcim. Kde se Louise
právě nachází, je v procesu odebírání
zásadní, neboť vykladače musí zatěžovat dopravníkový pás pokud možno homogenně a zároveň pravidelně odvážet
zásoby ve směsném ložisku. „Pro tento
účel je nutné, aby řídicí centrum vědělo, kde se Louise právě nachází“, říká
Roland Jehle. „Doposud musel některý
ze zaměstnanců zajít do zařízení, aby
pozici Louise identifikoval, a poté pro-
vedl korektury v systému řízení. V prostředí narůstající automatizace systému
se tento postup stává jak časově, tak
i z hlediska efektivity nevýhodný.“ Požadavek společnosti Holcim proto byl
detekovat pozici Louise s maximální
přesností a především automaticky, aby
bylo možné proces transportu řídit přímo z centrály. „Z důvodu délky měřené
dráhy podél kanálu, prašného prostředí a silných vibrací systému jsme kladli
velký důraz na robustnost a vysokou
disponibilitu měřicího zařízení“, popisuje
Roland Jehle technické požadavky na přístroj. Jako ideální řešení – na základě
prostudování webových stránek SICK
a poradenství Philippa Birrera, produktového specialisty pro snímače vzdálenosti
ve společnosti SICK ve Stans – jsme se
rozhodli pro Long Range snímače vzdálenosti DMT10-2.
DLOUHODOBÉ ŘEŠENÍ S VELKÝM
DOSAHEM PRO LOUISE
DMT10-2 se svým dosahem měření
155 m v kovovém pouzdru s třídou krytí
IP65 a vysokou odolností vůči rázu a vibracím splňuje všechny měřicí a technické
požadavky firmy Holcim. Senzor je připevněn na konci kanálu a přímo detekuje čelní stranu Louise. V procesu měření
doby letu světelného paprsku určí během několika milisekund její přesnou pozici a měřená data předává přes rozhraní
PROFIBUS přímo do automatizačního
systému v řídicí centrále. Pomocí těchto
informací může být systém řízen i na dálku, kde Louise odebírá surový materiál ze
směsného ložiska a překládá jej na pás
optimálně v závislosti na procesu. „Uvedení DMT10-2 do provozu bylo velmi jednoduché a efektivní“, vzpomíná Roland
Jehle. „Zaměstnanci našeho oddělení
údržby snímače vzdálenosti instalovali,
elektricky zapojili a pomocí laserového
paprsku bez problémů nastavili na Louise – to vše, aniž by bylo nutné přerušit
běžný provoz.“
Měřicí snímače na dlouhé vzdálenosti již asi rok stanovují přesnou pozici
vykladačů Louise 24 hodin denně, 7 dní
v týdnu – a to bez jediného problému.
„Čtyři senzory SICK pracují zcela bez
údržby“, hovoří Roland Jehle ve prospěch
DMT10-2. „Dokonce odolávají i prašnému prostředí, nikdy jsme je nemuseli čistit nebo odstraňovat prach.“
Jedná se tedy o řešení s dlouhodobým výhledem – které u firmy Holcim
budí další zájem. „Pokud by další řešení
pracovalo stejně přesně a bezproblémově, bylo by možné použít je i pro důlní
buldozery v kamenolomech“, plánuje
do – nepříliš vzdálené – budoucnosti
Roland Jehle.
Více informací na čísle:
+420 257 911 850
Více o zákazníkovi:
www.holcim.ch
25
SICKinsight_1_2014_CZ_FINAL.indd 25
10.3.2014 9:48:41
Monitorování a kontrola
SPOLEHLIVÉ MONITOROVÁNÍ EMISÍ
V OBTÍŽNÝCH PODMÍNKÁCH
UKÁŽE, CO UMÍ
Spolehlivé monitorování emisí je naprostou nezbytností, neboť fosilní paliva zanechávají
zjevné uhlíkové stopy. Řešení přináší SICK.
>> Největší výrobce elektřiny v Jižní Africe si vytyčil významný úkol: kontinuálně
monitorovat koncentraci prachu a současně splnit požadavky ustanovení pro
ochranu životního prostředí. Společnost
provozuje několik velkých elektráren,
které využívají fosilní paliva, a z tohoto
důvodu má úzké vazby na místní uhelné
doly. Eskom zásobuje proudem nejen Jižní Afriku, ale také státy na jih od Sahary.
ŽÁDNÉ VYJEDNÁVÁNÍ
Monitorování emisí není důležité pouze
pro optimalizaci procesu. Je také součástí nařízení jihoafrických úřadů a je kontrolováno a vymáháno specializovanou ekologickou policií, Green Scorpions. Pokud
by měly být předepsané limitní hodnoty
pravidelně překračovány a provozovatel
neučiní žádná nápravná opatření, jsou
udělovány pokuty. Jestliže přestupky
proti dodržování limitních hodnot trvají
i nadále, musí být provoz zastaven. Proto
společnost Eskom chce mít v otázkách
monitorovacích a měřicích technologií
jistotu: musí být robustní, přesné a vysoce spolehlivé s nepřetržitou návazností
na úřady. Pro spolehlivé monitorování
emisí byl ze širokého portfolia procesní
automatizace SICK vybrán přístroj měření koncentrace prachu DUSTHUNTER
T200 a plynový průtokoměr FLOWSIC
100 H.
ZAMĚŘEN NA MĚŘENÍ PRACHU
Transmise je velmi rozšířená optická
technologie, ideální pro měření středních a vysokých koncentrací prachu.
DUSTHUNTER T200 automaticky monitoruje znečištění a koriguje měřenou
hodnotu včetně včasného varování v případě, že znečištění měřicí optiky překročí přípustnou hodnotu. Kromě toho je
vybaven automatickým seřízením optiky,
které nabízí pouze SICK. Tato funkce
koriguje posunutí optické osy, způsobené například tepelnou dilatací komína.
Obě tyto vlastnosti redukují počet servisních zásahů. Automatické seřízení navíc
usnadňuje uvedení přístroje do provozu.
MĚŘENÍ PRŮTOKU ZA VŠECH
OKOLNOSTÍ
Měření průtoku plynu komínem o průměru více než tři metry – zde se bez ultrazvuku prakticky neobejdete. Konvenční
technologie měření při nízké rychlosti
proudění a turbulencích plynu selhávají.
Extrémně komplikované je měření při silně narušeném proudění plynu, například
v důsledku krátké vstupní nebo výstupní
dráhy. Nebo když částice prachu v plynu
znečistí sondu. Pro takovéto případy je
zde nyní FLOWSIC100 H. Sondy si poradí
s průměrem kanálu, nepříznivými podmínkami proudění a znečištěnými plyny.
Různé délky sondy navíc umožňují použití pro každou tloušťku stěny.
VIDEO
www.sickinsight-online.com
Více informací na čísle:
+420 257 911 850
Více o zákazníkovi:
www.eskom.co.za
26
SICKinsight_1_2014_CZ_FINAL.indd 26
10.3.2014 9:48:42
Měření
: Aplikace
MOTORFEEDBACK SYSTÉM S ROZHRANÍM HIPERFACE
E DSL®
U FIRMY KOLLMORGEN
JEDEN KABEL,
ŽÁDNÉ KOMPROMISY
Portfolio HIPERFACE DSL® značky SICK ideálním způsobem doplňuje vlastní
gen.
digitální jednokabelovou technologii resolverů výrobce pohonů Kollmorgen.
>> Nižší náklady na připojovací kabely
a konektory, menší prostorové nároky
na kabelové propojení, žádné kompromisy s ohledem na bezpečnost komunikace mezi motorem a regulátorem – takovou řadu výhod při vývoji, normování
a integraci vysoce výkonných elektrických pohonů nabízí v oblasti technologie čistě digitální rozhraní HIPERFACE
DSL® výrobcům motorů jako je Kollmorgen.
KOLLMORGEN SE SPOLÉHÁ
NA JEDNOKABELOVOU TECHNOLOGII
Společnost Kollmorgen je jedním z předních dodavatelů integrovaných systémů
pohonů stejně jako odpovídajících komponentů pro výrobce strojů po celém
světě. Aktuální řešení Motion-Control,
jako jsou servoregulace série AKD, synchronní servomotory řady AKM nebo
motory z ušlechtilé oceli AKMH v hygienickém provedení, ty všechny používají
inovativní jednokabelovou technologii.
V aplikacích bez speciálních požadavků
na rozlišení používá Kollmorgen digitální
resolvery s vlastní 24 bitovou zpětnou
e
vazbou. „Pokud aplikace
vyžaduje vyšší rozlišení
zpětné vazby, pak použijeme motorfeedback systém EKS36, resp. EKM36
značky SICK s rozhraním
rg
HIPERFACE DSL®“, říká Jörg
o maPeters, vedoucí výrobního
nagementu ve společnosti Kollmorgen
nu. Firma jako
Europe GmbH v Ratingenu.
davatel nabízí
pravděpodobně jediný dodavatel
ednokabelovou
modulovatelná řešení s jednokabelovou
vají skutečně
technologií, která pokrývají
všechny běžné aplikace.
VÍCE FLEXIBILITY, VYŠŠÍ DISPONIBILITA
„Zákazníci mohou systémy pohonů konfigurovat extrémně flexibilně. Nároky
na kabelové propojení, hardware a údržbu skladu stejně jako riziko záměny jsou
výrazně redukovány“, vysvětluje Jörg Peters výhody jednokabelové technologie.
Snížené nároky na instalaci navíc vykazují méně zdrojů chyb a tím zároveň i statisticky výrazně nižší technická rizika.
A to je zároveň důvod, proč HIPERFACE
DSL® nabízí i vyšší využitelnost stroje.
JEDNOKABELOVÁ TECHNOLOGIE:
VYUŽITELNOST ROSTE S ÚROVNÍ
DECENTRALIZACE TECHNOLOGIE
POHONŮ
HIPERFACE DSL® otevírá pro Kollmorgen
možnost použít inovativní jednokabelovou technologii i tam, kde aplikace vyžaduje motorfeedback signál s vysokým
rozlišením, například vysokorychlostní
aplikace. „Z této možnosti profitují především prostorově náročné stroje s rozsazenými osami a decentralizovanou
technikou pohonu. Neboť právě v těchto
případech, u nichž jsou typické dlouhé
délky kabelů, je patrný výrazný potenciál úspory od prvního metru kabelu mezi motorem a servoregulací“, potvrzuje
Jörg Peters. Použití motorfeedback systémů s HIPERFACE DSL® nabízí konstruktérům – kromě cenových úspor při jejich
integraci – stále častěji využívanou možnost odlišit se pomocí tohoto standardu
rozhraní od konkurence.
VIDEO
www.sickinsight-online.com
Více informací na čísle:
+420 257 911 850
Motorfeedback systémy EKS36 a EKM36 s rozhraním HIPERFACE DSL®
Více o zákazníkovi:
www.kollmorgen.de
27
SICKinsight_1_2014_CZ_FINAL.indd 27
10.3.2014 9:48:43
Měření
INTELIGENTNÍ ŘEŠENÍ
INDUKČNÍ SNÍMAČE DETEKUJÍ
RYCHLOST GENERÁTORU
Pro čínskou společnost NARI představují standardní indukční snímače produktové řady
IME optimální řešení detekce otáček generátorů.
>> Snímače splňují všechny výkonnostní požadavky NARI a nabízejí vynikající
poměr ceny a výkonu. Poprvé byly IME
senzory použity v agregátu pro výrobu
energie v akumulační elektrárně v Xiangshuijian.
NARI: PŘEDNÍ DODAVATEL PRO ŘADU
OBORŮ
Společnost NARI je předním dodavatelem mimo jiné systémů pro výrobu elektrické energie, úpravu vody, technologii
vodních elektráren a monitorovací techniky pro kolejovou dopravu v Číně. Čtyři
Francisovy turbíny akumulační elektrárny
v Xiangshuijian vyrábí ročně milion kWh
proudu. Pro tuto elektrárnu hledala firma NARI řešení, které by velmi přesně
a v reálném čase detekovalo rychlost kola generátoru – jednak z důvodu měření
výkonu generátoru a jednak pro včasnou
identifikaci závad. Testům byly podrobeny snímače řady výrobců. Nakonec se
prosadila produktová řada IME pro svoji
přesnost a dlouhou životnost.
INDUKČNÍ SNÍMAČE IME: PŘESNÉ,
MNOHOSTRANNÉ, S DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ
Indukční senzory řady IME obsahují
moderní ASIC technologii SICK, která
nabízí vyšší výkon a spolehlivost. Použití kompaktního ASIC čipu umožňuje
digitální nastavení spínací vzdálenosti
až na konci výrobního procesu a zvyšuje
tak zaručenou spínací vzdálenost. Minimalizace použití diskrétních komponentů uvnitř snímače navíc výrazně snižuje
riziko poruchy, což má za následek vyšší
životnost. Produktová řada je k dispozici
v konstrukčních velikostech M08 až M30
a nabízí spínací vzdálenosti od 1,5 mm
až po 20 mm. Rozsáhlé portfolio zahrnuje běžné elektronické výstupy i řadu možností připojení.
ROBUSTNÍ PROVEDENÍ ZARUČUJE
DLOUHOU ŽIVOTNOST
Standardní řada IME ve válcovém kovovém krytu se závitem vyhovuje dokonce
vyšším požadavkům. Třída krytí IP67,
provozní teplota od –25°C do +75°C
stejně jako vysoká odolnost vůči rázu
a vibracím byly pro NARI důležitými charakteristikami, neboť zaručují dlouhou životnost snímačů. Díky frekvenci spínání
až 4 kHz jsou IME navíc ideální pro počítání pulzů na kole generátoru. Vynikající
výkon a vysoká efektivnost otevřela snímačům cestu k celé řadě aplikací ve firmě NARI.
Více informací na čísle:
+420 257 911 850
Více o zákazníkovi:
www.nari-china.com
Indukční snímač IME detekuje rychlost otáčení kola generátoru a nabízí přesnost a dlouhou
životnost
28
SICKinsight_1_2014_CZ_FINAL.indd 28
10.3.2014 9:48:44
Těžební průmysl
: Aplikace
NA KVALITĚ VZDUCHU V DOLECH ZÁLEŽÍ
AUSTRÁLIE MÁ CELOSVĚTOVÉ PRVENSTVÍ
V BEZPEČNOSTI TĚŽBY UHLÍ
Austrálie patří k zemím s největší těžbou uhlí a s ní spojenou bezpečností. Největším
problémem je zde koncentrace metanu ve vzduchu, která narůstá pomalu, ale jistě
a může tak vytvořit toxické nebo explozivní prostředí. Australští provozovatelé dolů
využívají pro kontrolu kvality vzduchu rozmanité měřicí metody.
SICK nabízí technologie, které pomáhají přesně stanovit kvalitu vzduchu v uhelných
dolech.
>> Před více než 20 lety zahájil SICK
vývoj specializovaných rozvodných měřicích systémů, navržených a zkonstruovaných australskou pobočkou firmy SICK.
ŠPIČKOVÁ TECHNOLOGIE MĚŘENÍ
Rozvodný systém MINESIC700 TBS reprezentuje nejnovější technologie a měří
metan, kysličník uhličitý, kysličník uhelnatý a kyslík na principu extraktivní analýzy. Tento systém je schopen měřit až
40 míst v dole a prostřednictvím speciálně vytvořeného softwaru předávat tyto
informace do řídicího centra, kde umožňuje operátorům přijímat rozhodnutí pro
zajištění bezpečnosti v dole.
Rozvodný systém MINESIC700 TBS
Systém umožňuje inženýrům zabývajícím
se důlní ventilací vypracovat dlouhodobé
analýzy prostředí, které pak včas varují
před vznikem toxických a explozivních
směsí plynů.
A NEJEN TO
Součástí produktového portfolia SICK
pro obor důlní těžby patří také systémy
pro měření skleníkových plynů, systémy
pro prevenci před kolizemi a systémy
pro monitorování pohybu důlních vozíků. Všechny tyto systémy zajišťují vyšší
bezpečnost, minimalizují škody a redukují riziko poranění horníků.
Strategic Industry Management Mining
SICK má sídlo v Austrálii, v srdci důlního
průmyslu. SICK přitom úzce spolupracuje s těžebními společnostmi a regulačními úřady. Cíl je zřejmý: zajištění kontinuálního zdokonalování bezpečnostně
relevantních měřicích přístrojů a systémů.
Více informací na čísle:
+420 257 911 850
29
SICKinsight_1_2014_CZ_FINAL.indd 29
10.3.2014 9:48:45
: xxx
Thema Thema Thema
SBĚRNICOVÁ INTEGRACE TECHNOLOGIÍ AUTO-ID
INTEGRACE BEZ OMEZENÍ
Pro jednoduchou integraci čteček čárových kódů, přístrojů pro čtení 2D kódů nebo RFID
systémů do nadřazených sítí se SICK dlouhodobě spoléhá na modulární konektivitu.
Sběrnicové moduly CDF600-2 pro PROFIBUS DP a PROFINET IO umožňují Plug-and-play
integraci technologií automatické identifikace bez omezení síťovým prostředím.
>> Pro možnost kompletní a kontinuální integrace sběrnicových přístrojů a zajištění vertikální spojitosti až do nadřazené úrovně řídicího systému (Manufacturing Execution System – MES)
vyvíjejí konstruktéři strojů, systémoví
integrátoři a provozovatelé strojních
zařízení tlak na jednoduché, flexibilní
a praktické připojení identifikačních
řešení na sběrnicové systémy, jako
např. PROFIBUS DP nebo PROFINET
IO. Sběrnicové moduly konstrukční řady CDF600-2 z dílny SICK jsou komponenty, které nabízejí snadnou integraci
všech identifikačních systémů Auto-ID
platformy IDpro do zmíněných sběrnicových systémů.
MODULÁRNÍ KONEKTIVITA ZNAMENÁ
FLEXIBILITU
Pomocí sběrnicových modulů produktové řady CDF600-2 pro PROFIBUS
DP, resp. PROFINET IO je toho možné
dosáhnout jednoduchým a praktickým
způsobem. Oba moduly mají základní
vlastnosti společné. Kompaktní hliníkový kryt nabízí třídu krytí IP65 a může
být upevněn pouhými dvěma šrouby bez
speciálního montážního zařízení přímo
na jakýkoliv z běžných průmyslových
profilů, což je navíc prostorově úsporné.
Zde jsou moduly – na rozdíl od často vestavěných a tím těžko přístupných Auto
-ID senzorů – lehce k dispozici pro účely
parametrování nebo diagnostiky. Další
výhodou oproti napevno integrovanému
rozhraní je i to, že ID body je možné nastavit v souladu s postupem konstrukce. Sběrnicový modul je možné nejprve
nainstalovat a upevnit. Výběr a uvedení do provozu čtečky čárového kódu,
skeneru pro čtení 2D kódu nebo RFID
zapisovací/ čtecí jednotky může následovat později v dalším průběhu projektu. Komponenty jsou připojeny pouze
jedním kabelem, což odpovídajícím
způsobem snižuje nároky na propojení.
Za provozu vizualizují čtyři, resp. šest
LED, viditelné ze všech stran provozní
status sběrnicového modulu a podporují jednoznačnou a efektivní diagnostiku.
30
SICKinsight_1_2014_CZ_FINAL.indd 30
10.3.2014 9:48:48
průhledným okénkem krytu. Oba sběrnicové moduly disponují také v Proxy modu integrovanou parametrovou pamětí
pro připojený senzor. V případě výměny
skeneru je možné na základě klonování
parametrů přenést původní nastavení
na nový přístroj.
BUDOUCNOST V SÍTI
Každým rokem se rozrůstá instalovaná základna v nejrůznějších odvětvích
průmyslu o miliony nových přístrojů
s PROFIBUS DP. Současně s tím získávají na významu průmyslové ethernetové systémy, jak ukazuje například PROFINET IO v automobilovém průmyslu
a čím dál více i v intralogistických konstrukcích. Sběrnicové moduly CDF6002 značky SICK vyhovují současnému
stejně jako prognózovanému vývoji trhu
v oblasti sběrnic. Proto bude portfolio
Auto-ID základny IDpro v nejbližší době
rozšířeno o nové balíčky Plug-and-play
pro PROFINET IO s konektorovým připojením AIDA a EtherNet/IP s konektorovým připojením M12. Na platformě
CDF600 je již k dispozici připojovací
modul pro EtherCAT®*.
Modul PROFIBUS-DP stejně jako PROFINET IO navíc disponuje vždy jednou LED
hromadné chyby a LED chyby sběrnice
podle specifikace PNO.
SNADNÉ SÍŤOVÁNÍ
Aby byla integrace co možná nejjednodušší, jsou na internetu k dispozici pro
oba sběrnicové moduly funkční bloky
k bezplatnému stažení. Rychle řeší
komunikační procesy a minimalizují
nároky na programování v systému řízení. Jak verze pro PROFIBUS DP, tak
i pro PROFINET IO je možné provozovat
v Proxy modu nebo jako Gateway. Patentovaný provozní modus Proxy umožňuje automatizačnímu systému, např.
PLC, detekovat připojený Auto-ID senzor
a konfigurovat jej přímo prostřednictvím
GSD parametrování. V takovém případě
není připojovací modul ze strany PLC
vidět. Takto je možné jednoduchým
způsobem provádět nastavení a diagnostiku i pro obtížně přístupné Auto-ID
senzory.
Sběrnicový modul PROFIBUS DP
se dvěma porty pro liniovou topologii
stejně jako PROFINET IO modul s integrovanou funkcí Switch pro liniovou
a hvězdicovou topologii jsou vybaveny
otočným spínačem pro nastavení provozního modu a sběrnicové adresy Profibus DP bez nutnosti použití softwaru.
Ke spínačům je z vnější strany pohodlný
přístup a jsou chráněny krytem proti nechtěné změně nastavení. Přitom nadále
zůstává jejich nastavení snadno čitelné
*EtherCAT® je registrovaná značka a patentovaná technologie | Licence: Beckhoff Automation GmbH, Germany
: Technologie
Více informací na čísle:
+420 257 911 850
31
SICKinsight_1_2014_CZ_FINAL.indd 31
10.3.2014 9:48:49
TRANSPARENTNÍ SVĚT
DETEKCE TRANSPARENTNÍCH PŘEDMĚTŮ –
AUTOMATIZACE BUDOUCNOSTI
Láhve ze skla nebo PET, ampule, pipety, skleněné trubice nebo ploché sklo, fólie pro
zajištění produktů na paletách – v celé řadě výrobních procesů je nutné, aby si odborníci
na automatizaci s tímto průhledným světem poradili.
>> Pro výrobní automatizaci proto SICK
vyvinul speciální portfolio snímačů,
schopných detekovat průhledné předměty. Nabídka snímačů SICK je rozvržena
tak, aby byly pokryty nejrůznější aplikace
v proměnlivém průmyslovém prostředí
a nabídly ekonomicky stabilní řešení
i do budoucnosti. V závislosti na stěžejních bodech aplikace nebo úlohy jsou
nabízena rozmanitá senzorická řešení.
Tyto snímače jsou schopny spolehlivě
detekovat takřka všechny transparentní
předměty od tenkých fólií přes PET láhve
až po průhledné zásobníky nebo obalový
materiál.
ODOLÁVAJÍ DRSNÉMU PROSTŘEDÍ
WL9G-3 v pouzdru z materiálu VISTAL®,
WL12G-3 v robustním pouzdru ze zinkového odlitku a celonerezový WLG4S
Inox jsou navrženy pro náročné, případně i hygienické požadavky. Tyto snímače
jsou mechanicky velmi robustní a che-
micky odolné vůči čisticím a dezinfekčním prostředkům a jsou tak ideální pro
použití v potravinářském a farmaceutickém průmyslu. V takovém prostředí,
kde je nutné počítat s velkou mírou
znečištění, se osvědčují světelné závory s integrovaným přizpůsobením prahu
spínání („CTA“, Continuous Threshold
Adaption). Výroba nevyžaduje častá přerušení z důvodu čištění a produktivita
tím stoupá.
KOMPAKTNÍ A INTELIGENTNÍ
Pro velmi stísněné prostorové podmínky
v místě detekce v kombinaci s dobrým
přístupem k vyhodnocovací jednotce
je možné doporučit snímač s optickými
vlákny WLL180T. Aktuálně nejmenším
snímačem pro detekci transparentních
předmětů je miniaturní WL2SG-2. Prostorově úsporná řešení také představuje produktová řada GRL18SG v krátkém
závitovém krytu M18. Prostřednictvím
WL9G-3, WLG4S-3 a WL12G-3 s rozhraním IO-Link nabízí SICK řešení pro optimalizaci automatizační techniky ve strojích a strojních zařízeních, například pro
preventivní údržbu, časové funkce, potlačení falešných signálů a přesné sledování produktů pomocí časové značky. Tím jsou základní úlohy, které dříve
vyžadovaly programování a zpracování
prostřednictvím automatizačního systému, přeneseny na nejnižší úroveň automatizační pyramidy.
NOVĚ V PORTFOLIU: DETEKCE
TRANSPARENTNÍCH PŘEDMĚTŮ
BEZ ODRAZKY
Nejmladším členem rodiny „Clear Material“ je optoelektronický snímač TranspaTec. Jeho výjimečnou vlastností je:
pro detekci transparentních objektů
nepotřebuje odrazku. Princip funkce je
popsán v následujícím příspěvku.
Více informací na čísle:
+420 257 911 850
32
SICKinsight_1_2014_CZ_FINAL.indd 32
10.3.2014 9:48:50
Víceúčelový optoelektronický snímač
: Produkty
DETEKOVÁNÍ TRANSPARENTNÍCH PŘEDMĚTŮ BEZ OMEZENÍ
KDYŽ JE ODRAZKA NAHRAZENA STROJEM
Úspora času a nákladů, více volnosti v designu stroje a maximální provozní spolehlivost
i v případě náhlého znečištění – nový optický snímač TranspaTec značky SICK nabízí
jednoznačné výhody při detekci transparentních předmětů.
TranspaTec detekuje transparentní a semitransparentní objekty bez použití odrazky
>> Nejnovější technologie SICK umožňuje snímači TranspaTec vzdát se použití odrazek při detekci transparentních
a semitransparentních vaniček a lahví
a namísto nich využít jako referenční
plochu části stroje. I velmi lesklé, silně
odrazivé nebo nerovné povrchy je TranspaTec schopen spolehlivě detekovat.
V kombinaci s funkcí AutoAdapt nabízí
tento optický snímač maximální detekční spolehlivost a ekonomičnost v obalovém průmyslu, například u potravin,
nápojů nebo farmaceutik. Také robustní a agenturou ECOLAB certifikované
pouzdro ze zinkového odlitku je pro toto prostředí optimální díky své vysoké
odolnosti vůči čisticím a dezinfekčním
prostředkům.
ODSTRANĚNÍ ODRAZEK ŠETŘÍ ČAS
I NÁKLADY
Stejně jako je detekce transparentních
předmětů prostřednictvím TranspaTec
spolehlivá, tak snadná je jeho instalace
a uvedení do provozu. U TranspaTec odpadá práce spojená s montáží odrazky
a přesným nastavením snímače. Stabilní a matné pozadí, například část stroje,
slouží jako referenční plocha, na kterou
je intuitivně naučena citlivost. Odstranění odrazek navíc šetří místo – což je
rozhodující v případě, kdy není místa
nazbyt.
PRACH A NEČISTOTY – TRANSPATEC
MÁ VŽDY JASNO
TranspaTec nabízí maximum odolnosti
vůči znečištění. Díky integrované funkci AutoAdapt snímač v průběhu času
upravuje při usazování prachu nebo
nánosech nečistot svůj práh spínání.
Po vyčištění je automaticky nastavena
původní hranice spínání. Časový interval čištění je tak možné prodloužit
a prostoje minimalizovat. Také v případě náhlého znečištění referenčního
pozadí zaručuje TranspaTec maximum
detekční a provozní spolehlivosti – a tím
i disponibility stroje.
BEZPROBLÉMOVÉ PROCESY BALENÍ
A PLNĚNÍ JSOU ZAJIŠTĚNY
Typickou aplikací v zařízeních pro primární balení je monitorování transparentních vaniček na vstupní dráze před
jejich zatavením nebo detekce průhledných potravinářských obalů na dopravníkovém pásu. V průmyslu nápojů je
TranspaTec používán například na vstupu plnicí linky.
Více informací na čísle:
+420 257 911 850
33
SICKinsight_1_2014_CZ_FINAL.indd 33
10.3.2014 9:48:52
RFID | Malé světelné závory
NOVÝ UHF ZAPISOVACÍ/ČTECÍ PŘÍSTROJ TAKÉ S ETHERNETEM POWER-OVER
RFU620: KOMPAKTNÍ ŘEŠENÍ PRO KRÁTKÝ DOSAH
RFU620 značky SICK doplňuje UHF portfolio o optimalizovaný zapisovací/čtecí přístroj
pro střední vzdálenosti a stísněné instalační prostory. Četné filtry a různé varianty připojení umožňují rozmanitá identifikační řešení.
>> RFU620 pracuje stejně jako jeho
větší verze RFU630 ve frekvenčním
rozsahu 860 až 960 MHz. Na rozdíl
od něj je však optimalizován pro aplikace, v nichž musí být transpondéry,
odpovídající vysokým standardům ISO/
IEC, spolehlivě identifikovány ve středním dosahu a ve vzájemné prostorové
blízkosti. Uživatelské rozhraní SOPAS
nabízí nástroje pro rychlou, flexibilní
a snadnou integraci.
OPTIMALIZOVANÁ GEOMETRIE POLE,
ROZMANITÉ FUNKCE
RFU620 nabízí možnost nastavit vysílací výkon až do dosahu jednoho metru
a přizpůsobit se konkrétní situaci snímá-
ní. Anténa RFU620 vytváří homogenní
a symetrické komunikační pole, v němž
je možné jednotlivé transpondéry cíleně
načítat a popisovat. Díky funkci „Adaptive Power Control“ může RFU620 svůj
vysílací výkon automaticky zvyšovat tak
dlouho, dokud není transpondér načten,
což vylučuje simultánní detekci několika
transpondérů najednou. Jiné funkce filtru zaměřují komunikaci na transpondér
s určitou datovou strukturou, na transpondér s alespoň určitou minimální intenzitou signálu, nebo v definovaném
časovém intervalu vyloučí násobnou
detekci téhož transpondéru. To vše zaručuje spolehlivý přenos dat ve čtecích
i zapisovacích cyklech.
NOVĚ: INTEGRACE POMOCÍ
POWER-OVER-ETHERNET
RFU620 je používán mimo jiné v automobilovém průmyslu stejně jako v intra-
na 520 mm – to vše pomocí jasného,
dobře viditelného PinPoint červeného
světla. G10 snímače, velmi odolné vůči okolnímu světlu, nabízejí za provozu
spolehlivou detekci dokonce i polarizovaných projektů.
NASUNOUT, ZAMĚŘIT, ZAJISTIT, SNÍMAT
G10: SPOKOJENOST – NIKDY
NEBYLA TAK RYCHLÁ
Minimální nároky na nastavení, vysoká spolehlivost detekce, flexibilní 360° seřízení
a upevnění v řádu sekund – všechny tyto výhody nabízí nová produktová řada G10.
>> G10 je tvořen jednocestnou světelnou závorou se snímací vzdáleností
až 40 m, reflexní světelnou závorou se
snímací vzdáleností až 16 m, energe-
tickým snímačem o spínací vzdálenosti
až 1 400 mm a snímačem s potlačeným pozadím, který spolehlivě detekuje světlé objekty na 950 mm a černé
MONTÁŽ V RÁMCI NĚKOLIKA SEKUND
Pomocí upevňovacího systému Q-Lock
značky SICK je montáž na tyč provedena naprosto bez problémů během 10
až 15 vteřin. Q-Lock systém je tvořen
dvěma již připravenými montážními
upínacími deskami a držáku. Snímač
se jednoduše nasune na desku a pomocí držáku je fixován. Poté je celá jednotka ze strany nacvaknuta na 12 mm
tyč a seřízena v horizontální i vertikální
pozici ve 360°. Pak už zbývá jen dotáhnout šroub a tím je montáž ukončena.
Alternativně je možné Q-Lock systém
stejným způsobem upevnit i na 3 mm
silný plech. V případě strojních zařízení, např. u komplexní dopravníkové
techniky ve velkých skladových nebo
distribučních centrech, kde je nutné
instalovat stovky snímačů, může komfortní upevňovací Q-Lock systém produktové řady G10 ušetřit velké náklady
na montáž.
34
SICKinsight_1_2014_CZ_FINAL.indd 34
10.3.2014 9:48:53
Absolutní enkodéry
logistice pro identifikaci zásobníků nebo
skladového místa. Kompaktní design nachází využití především na vysokozdvižných vozících, protože přístroj je možné
výhodně instalovat mezi zvedací vidlice.
V těchto odvětvích nejčastější rozhraní a sběrnicové standardy – mimo jiné
RS232/422, Ethernet TCP/IP, EtherNet/
IP, CANopen, PROFIBUS DP a PROFINET
IO – byly doplněny o možnost Power-Over-Ethernet (PoE). Tím nabízí RFU620
i z informačně technického hlediska vysokou míru investiční jistoty – zejména
proto, že nové zapisovací/čtecí jednotky jsou v plném rozsahu kompatibilní
s IDpro platformou a strategií portfolia
pro Auto-ID systémová řešení SICK.
: Produkty
NAPROSTO PŘESVĚDČIVÝ BALÍČEK FUNKCÍ
ENKODÉR JAKO MĚŘÍTKO
VE TŘÍDĚ 36 MM
Díky jedinečným vlastnostem představují programovatelné absolutní enkodéry AHS/
AHM36 značky SICK nový výkonnostní standard v kategorii 36 mm. Rozmanitost
mechanických rozhraní stejně jako SSI nebo CANopen rozhraní znamenají maximální
flexibilitu.
Více informací na čísle:
+420 257 911 850
CELÁ ŘADA MOŽNOSTÍ: VŽDY SE
NAJDE VHODNÁ VERZE
Snímače produktové řady G10 jsou
k dispozici ve verzi 10 až 30 V DC
s tranzistorovým výstupem PNP nebo
NPN, například pro logistiku a strojírenství. Dále je zde univerzální napěťová verze 24 až 240 V AC/DC s reléovým
výstupem, s níž se setkáváme především v parkovacích domech, u výtahů
nebo u systémů bran a dveří.
VERZE PRO LOGISTICKOU
AUTOMATIZACI
Všechny G10 snímače jsou obecně
k dispozici s obslužným prvkem pro
nastavení snímací vzdálenosti. Speciálně pro potřeby aplikací v logistice
jsou však dodávány i varianty, které se
obejdou zcela bez obslužných prvků,
což šetří cenný čas při instalaci, především v kombinaci s Q-Lock systémem
a vylučuje možnost nežádoucích změn
v nastavení snímače.
Více informací na čísle:
+420 257 911 850
>> Kompaktní enkodéry jsou k dispozici
v jednootáčkové verzi AHS36 i ve víceotáčkovém provedení AHM36. Tyto enkodéry jsou používány pro měření absolutní
pozice, například v průmyslových nebo
specializovaných vozidlech, balicích
strojích, logistice, ve strojírenství nebo
ve zdravotnické technice. Na rozmanitost tohoto druhu je řada uvedených enkodérů velmi dobře vybavena.
MAXIMÁLNÍ VOLNOST
PRO MECHANICKOU INTEGRACI
Jako mechanické rozhraní je u enkodérů AHS/AHM36 k dispozici dutá hřídel
stejně jako čelní příruba i servopříruba –
všechny ve značném počtu průměrů
hřídele. To usnadňuje adaptaci na existující mechanická připojení. Připojovací
konektor i kabelový výstup jsou otočné –
kabel je tak možné optimálně instalovat
i ve stísněných prostorových podmínkách. Současně se pro konstruktéry redukuje počet variant enkodérů pro různé
instalační situace.
MAXIMÁLNÍ FLEXIBILITA V DŮSLEDKU
PROGRAMOVATELNÝCH SSI A CANOPEN
ROZHRANÍ
Programování AHS/AHM36 redukuje
rozmanitost variant a zároveň otevírá
možnost využití celé řady konfiguračních
a diagnostických funkcí. U enkodérů
s SSI rozhraním je například možné konfigurovat rozložení bitů, celkové rozlišení,
definovat různé provozní režimy nebo
programovat funkce rotační osy. Pozice,
rychlost, teplota, úhlové zrychlení, provozní hodiny a další – CANopen enkodéry
nabízejí celou řadu diagnostických funkcí, s jejichž pomocí je možné například
optimalizovat údržbové intervaly celé aplikace. Stejně tak je možné konfigurovat
elekronické ovládání vaček.
MOŽNOST ADAPTACE NA LANKOVÉ
ENKODÉRY
Velký rozsah provozních teplot a třída
krytí IP66 nebo IP67 umožňují použití
enkodérů AHS/AHM36 v nepříznivých
podmínkách průmyslového prostředí.
Kromě toho je možné enkodéry adaptovat i na jakoukoliv lankovou mechaniku
produktové řady EcoLine a HighLine
značky SICK.
KONSEKVENTNÍ KOMPATIBILITA
Rozmanitost možností mechanického
připojení stejně jako dostupná elektronická rozhraní zajišťují kompatibilitu
enkodérů produktové řady AHS/AHM36
s jinými enkodéry na trhu a umožňují
tak přechod k naprosto nejlepší nabídce
ve třídě 36 mm.
Více informací na čísle:
+420 257 911 850
35
SICKinsight_1_2014_CZ_FINAL.indd 35
10.3.2014 9:48:54
INOVACE V PORTFOLIU FLEXI-SOFT
CHYTRÉ SPOJENÍ VÝHOD
Nové funkce pro propojení jednotlivých výrobních stanic, pro kaskádování bezpečnostních spínačů a senzorů stejně jako pro integraci signálů se sníženou bezpečností
vnášejí do bezpečné technologie řízení vyšší flexibilitu.
>> U bezpečnostních řídicích systémů
je potřeba sledovat tři trendy: měly by
být schopny jednoduchým způsobem
bezpečně propojovat jednotlivé výrobní
stanice kompletní linky. Kromě toho je
požadována ekonomicky efektivní integrace bezpečnostních spínačů a senzorů
jednotlivých stanic stroje. Stejně tak by
měla být možná nákladově optimalizovaná integrace přístrojů, které nejsou
bezpečnostně orientované. Všechny tyto
požadavky splňuje inovace Flexi Soft.
Jednoduchým způsobem lze bezpečně
propojit až 32 bezpečnostních okruhů
jednolivých výrobních stanic s Flexi Soft
hlavními moduly prostřednictvím integrovaného Flexi Soft rozhraní a rozdělit tak
bezpečnostní funkce na větší počet strojů. Tímto způsobem mohou být jednotlivé moduly zařízení v závislosti na individuální konstelaci nebo instalaci v místě
provozu uváděny do chodu, nebo mohou
být dodatečně integrovány další výrobní
stanice.
FLEXI LINE: PROPOJENÍ BEZPEČNOSTNÍCH FUNKCÍ MODULÁRNÍCH ČÁSTÍ
VÝROBNÍHO SYSTÉMU.
Nové rozhraní Flexi Line představuje
revoluci v propojení bezpečnostních
okruhů jednotlivých výrobních stanic.
FLEXI LOOP: CENOVĚ VÝHODNÁ
DECENTRALIZOVANÁ INTEGRACE
BEZPEČNOSTNÍCH SPÍNAČŮ A SENZORŮ
Decentralizovaný integrační koncept
Flexi Loop umožňuje cenově výhodné
kaskádování bezpečnostních spínačů
a senzorů v rámci daného modulu stroje
stejně jako nastavení velkého množství
diagnostických funkcí. Prostřednictvím
Flexi Loop je možné propojit až osm kaskád senzorů s maximálně 32 dvoukanálovými bezpečnostními spínači anebo
bezpečnostními senzory přes nestíněný
5žilový standardní kabel a standardní
konektor M12. Z technického a ekonomického hlediska je zajímavý pro stroje
a zařízení s větším počtem monitorovaných dveří s bezpečnostními zámky,
množstvím tlačítek nouzového zastavení a bezkontaktně zabezpečených
zakládacích míst stroje. Kaskádování
spínačů a senzorů pomocí Flexi Loop
splňuje při použití vhodných prvků požadavky pro PL „e“ podle ČSN EN
ISO 13849-1.
STANDARDNÍ SIGNÁLY NA „BEZPEČNÉ
CESTĚ“ DÍKY ROZŠIŘUJÍCÍM MODULŮM
Pro cenově výhodnou integraci senzorů,
snímačů nebo osvětlení, které nejsou
bezpečnostní, jsou nyní v bezpečnostním systému řízení Flexi Soft k dispozici
nové rozšiřující moduly se standardními vstupy a výstupy. Rozšiřující modul
FXO-STIO nabízí šest standardních vstupů a výstupů; modul FX3-XTDS má k dispozici 8 bezpečnostních vstupů a čtyři
standardní výstupy. Navíc mají oba rozšiřující moduly Flexi Soft dva samostatné
kanály pro volnou konfiguraci.
Flexi Line: Díky propojení až 32 Flexi Soft
stanic je možné konsekventně a efektivně
modelovat strukturu stroje
36
SICKinsight_1_2014_CZ_FINAL.indd 36
10.3.2014 9:48:55
: Products
MENŠÍ NÁKLADY NA KABELOVÉ PROPOJENÍ, VÍCE MOŽNOSTÍ DIAGNÓZY
CENOVĚ EFEKTIVNÍ KASKÁDOVÁNÍ
BEZPEČNOSTNÍCH SPÍNAČŮ A SENZORŮ
Jedinečný decentralizovaný integrační koncept Flexi Loop značky SICK naplňuje poptávku po cenově úsporném kaskádování bezpečnostních spínačů a senzorů v rámci
daného stroje a nabízí obsáhlé možnosti diagnostiky – při zachování Performance
Level PL „e“.
>> V rámci systémů řízení na bázi Flexi
Soft je možné prostřednictvím Flexi Loop cenově efektivním způsobem zapojit
a samostatně diagnostikovat až šest kaskád senzorů a v každé z nich až 32 dvoukanálových bezpečnostních spínačů
a senzorů. Z technického i ekonomického hlediska je tento princip zajímavý pro
stroje a zařízení s větším počtem monitorovaných dveří s bezpečnostními zámky,
množstvím tlačítek nouzového zastavení
a bezkontaktně zabezpečených zakládacích míst stroje. Kaskádování pomocí
Flexi Loop je maximálně ekonomické,
neboť celá smyčka vyžaduje pouze jeden
bezpečnostní spínací vstup a umožňuje
použití nestíněných 5žilových standardních kabelů se standardními konektory
M12.
FLEXI LOOP UZLY S FUNKCÍ INTEGRACE
A DIAGNOSTIKY
Pro sériové zapojení a připojení na různé rozšiřující moduly bezpečnostního
systému řízení Flexi Soft jsou k dispozici připojovací uzly jak pro elektromechanické bezpečnostní spínače, tak pro
bezpečnostní senzory s bezpečnostními
výstupy OSSD. Větev Flexi Loop nabízí
bezpečný vypínací signál stejně jako
diagnostická data každého účastníka. Kromě toho jsou připojené senzory
napájeny přes Flexi Loop 24 V. Každý
uzel má k dispozici standardní vstup
i standardní výstup. Mezi jednotlivými uzly může být vzdálenost až 30 m,
takže smyčka (Loop) může dosahovat
ve své plné verzi až 960 m. Přenášená
diagnostická data každého spínače/
senzoru obsahují informaci „Who was
switching? (Kdo provedl spínání?) stejně jako diagnostickou informaci v případě chyby „Why did the switching take
place?“ (Proč došlo k sepnutí?). Údržba
a opravy tak mohou být prováděny rychle a cíleně.
DÍKY FLEXI LOOP JSOU SÉRIOVÁ
ZAPOJENÍ BEZPEČNĚJŠÍ A RYCHLEJŠÍ
Zásadní inovací u Flexi Loop je zvýšení
bezpečnosti sériových zapojení. U konvenčního kabelového propojení bylo
těžké některé chyby diagnostikovat, neboť v důsledku sériového zapojení byly
„maskovány“. Tomu Flexi Loop předchází monitorováním jednotlivých senzorů.
Zatímco z bezpečnostně technického
hlediska klesá při konvenčním propojení Performace Level na PLd nebo PLc,
kaskádování spínačů a senzorů prostřednictvím Flexi Loop za použití odpovídajících prvků splňuje vždy požadavky PL „e“ podle ČSN EN ISO 13849-1.
Navíc se snižuje i rychlost celého systému, neboť oproti diskrétnímu propojení je doba odezvy Flexi Loop 60 ms
Flexi Loop: Bezpečná senzorová kaskáda
s možností komfortní diagnostiky
nezávislá na počtu připojených senzorů
a spínačů.
SENZORIKA SICK PŘIPRAVENA
PRO PLUG&PLAY
Flexi Loop je otevřený pro bezpečnostní
koncové spínače a senzory všech výrobců: Nejjednodušší – via plug&play – je to
však se spínači SICK: ty jsou již z výroby
opatřeny konektory M12 s odpovídajícími piny pro Flexi Loop.
Více informací na čísle:
+420 257 911 850
37
SICKinsight_1_2014_CZ_FINAL.indd 37
10.3.2014 9:48:55
Senzory snímání hladiny
HYGIENICKÝ DESIGN A SPOLEHLIVOST
MĚŘENÍ VÝŠKY HLADINY V MÉDIÍCH
S EXTRÉMNÍ TVORBOU PĚNY
Přesné měření výšky hladiny v silně pěnivém médiu – pro nový senzor LFP Inox značky
SICK žádný problém. Princip vyhodnocování odrazu elektromagnetických vln zaručuje maximální přesnost i flexibilitu. Hygienický design senzoru nabízí v potravinářském
a farmaceutickém průmyslu rozmanité možnosti využití.
>> Především v mlékárnách a pivovarech je při dopravě, míchání a plnění
mléčných výrobků nebo piva nutné počítat s výraznou tvorbou pěny. Mnoho
systémů pro měření výšky hladiny zde
selhává: kapacitní systémy a vodivé sondy neposkytují v důsledku nánosů média
spolehlivé hodnoty. Plovoucí spínače
zpravidla nesplňují hygienické požadavky týkající se možnosti čištění a sterilizace. LFP Inox je v takových případech
ideálním řešením.
SPOLEHLIVÉ POTLAČENÍ EFEKTU
ODRAZU OD PĚNY, CERTIFIKOVANÝ
HYGIENICKÝ DESIGN
Díky principu měření prostřednictvím
vedených mikrovln je LFP Inox schopen
spolehlivě rozlišovat mezi kapalným médiem a pěnou nebo nánosy. Měřicí sonda
je vhodná pro procesy CIP a SIP a je možné její délku prostým uříznutím upravit
z maximálních 4 000 mm až na 200 mm.
Je vyrobena z FDA konformní nerezové
oceli vhodné pro potravinářský průmysl
NOVÉ ROZMĚRY PRODUKTIVITY
s úpravou povrchu Ra = 0,8 μm. To umožňuje dokonalé čištění jejího povrchu, je
minimalizován proces usazování zbytků
a tím i zamezeno tvorbě živné půdy pro
bakterie a jiné mikroorganismy. Totéž
platí i pro výměnné, hygienické procesní přípojky LFP Inox. Senzor pro měření výšky hladiny je certifikován EHEDG
(European Hygienic Engineering & Design Group) a splňuje i podmínky hygienického certifikátu 3-A amerického
potravinářského průmyslu.
MOŽNOST FLEXIBILNÍ AUTOMATIZACE
LFP Inox kombinuje kontinuální měření
výšky hladiny a detekci limitních hodnot.
Displej, automaticky přepínaný analogový výstup 4 až 20 mA, resp. 0 až 10 V,
IO-Link pro individuální možnosti konfigurace, diagnózy nebo vizualizace
rovněž jako dva tranzistorové spínací
výstupy jsou integrovány v kompaktním
senzorovém krytu, který splňuje požadavky třídy krytí IP67 i IP69K. Snadné
uvedení do provozu, provoz bez nutnosti
údržby a extrémní nezávislost na charakteristikách měřeného média, díky které
není nutné senzor vždy znovu kalibrovat,
představují výraznou úsporu času a finančních nákladů.
LFP Inox je tak technicky a ekonomicky ideálním řešením pro měření výšky
hladiny v zásobnících plnicích systémů,
pro monitorování hladiny v proplachovacích a CIP zařízeních i při výrobě kosmetiky nebo farmaceutik.
Více informací na čísle:
+420 257 911 850
ScanningRuler, 3D highendový kamerový systém vyšší výkonnostní třídy značky SICK,
nabízí v robotických aplikacích výrazně vyšší výkon.
oblastem použití, jejichž produktivitu je
možné prostřednictvím této 3D highendové kamery ještě zvýšit, patří depaletizace (Random Bin Picking) na manipulačních a montážních linkách, odběr
dílů z palet a regálů, stanovení pozice
pro uchopení větších dílů, koncové ukládání na palety, optimalizace využití palety při balení nebo kontrola přítomnosti
objektů.
nápadům je ScanningRuler ideální pro
řešení složitých statických robotických
aplikací bez nutnosti pohybu samotné
kamery – a to především v nepříznivých
průmyslových podmínkách.
ScanningRuler firmy SICK otevírá
nové možnosti v oblasti kamerově naváděných robotických aplikací. K typickým
ROZMANITÉ FUNKCE
ScanningRuler je 3D kamera s velkým
rozsahem zorného pole a s vysokým
rozlišením pro 3D zobrazení statických
objektů. Zorné pole kamery umožňuje
plné pokrytí amerických i evropských palet. Díky integrovanému rozmítanému laserovému projektoru poskytuje Scanning-
NOVÉ CESTY PRO ROBOTICKÉ
APLIKACE
>> Velké zorné pole dovoluje kameře
ScanningRuler získávat velmi přesná 3D
data, pomocí nichž může robot i v komplexních úlohách manipulace a depaletizace přesně detekovat nepohyblivé
díly a spolehlivě určit přesnou pozici
pro jejich uchopení. Díky nejmodernějším technologiím a chytrým inovativním
38
SICKinsight_1_2014_CZ_FINAL.indd 38
10.3.2014 9:48:56
Bezpečnostní laserové skenery | Bezpečnostní systémy řízení
: Produkty
Sim-4-Safety: SIMULTÁNNÍ MONITOROVÁNÍ
AŽ ČTYŘ OCHRANNÝCH POLÍ
EFEKTIVNÍ BEZPEČNOST STROJE
NA PRINCIPU „DVOU PÁRŮ OČÍ“
Opatřit sousedící stroje jediným bezpečnostním komponentem je velmi ekonomické.
To si vytyčil za úkol SICK a na základě bezpečnostního laserového skeneru S3000 a
bezpečnostního systému řízení Flexi Soft vyvinul řešení Sim-4-Safety. Jedná se o celosvětově první bezpečnostní koncept, ve kterém je možné jediným senzorem současně
monitorovat až čtyři nezávislá ochranná pole.
>> Více flexibility při obsluze sousedících strojů, lepší využití prostorových
možností, plná integrace všech bezpečnostních komponentů stroje při krátké
době vypnutí a vysoká ekonomičnost
díky rychlému uvedení do provozu – to
jsou největší výhody řešení pomocí Sim4-Safety.
SIMULTÁNNÍ BEZPEČNOST PRO ČTYŘI
RIZIKOVÉ OBLASTI
V mnoha oblastech výroby umožňují procesy simultánní obsluhu několika strojů.
Sim-4-Safety nyní nabízí možnost současně, tzn. bez přepínání polí, monitorovat až čtyři ochranná pole pomocí jediného bezpečnostního laserového skeneru
a tím předcházet zbytečnému bezpečnostnímu vypínání sousedících strojů.
Toto řešení tedy umožňuje zabezpečit
čtyři nebezpečné pohyby jak na jednom
stroji, tak případně na sousedících částech zařízení.
Ruler 3D data kalibrovaná v milimetrech.
K dispozici je také 2D obraz ve stupních
šedi, který je mimo jiné možné použít
například k identifikaci dílů. Tím ScanningRuler kombinuje výhody technologií
snapshot a laserové triangulace, aniž
by k tomu byly nutné dodatečné komponenty, jako jsou lineární pohony. Kromě
vysoké přesnosti se může ScanningRuler
pochlubit i nadstandardní odolností vůči
rušivému okolnímu světlu a nezávislostí
na kontrastu a barvě skenovaného povrchu.
SIMULTÁNNÍ MONITOROVÁNÍ: RYCHLEJŠÍ A BEZPEČNĚJŠÍ NEŽ SEKVENČNÍ
PŘEPÍNÁNÍ OCHRANNÝCH POLÍ
V případě S3000 nevyžaduje monitorování simultánních ochranných polí řídicí
signály – na rozdíl od sekvenčního spínání individuálních ochranných polí. Doba
odezvy u Sim-4-Safety je mnohonásobně rychlejší než u jakékoliv systémové
konfigurace s jinými bezpečnostními
laserovými skenery na trhu. Ochranná
pole je možné navrhnout výrazně menší
a efektivnější. Díky SICK specifickému,
bezpečnému a komfortnímu EFI rozhraní
(Enhanced Function Interface) jsou navíc
nároky na kabelové připojení redukovány
na minimum.
FLEXI SOFT JAKO MANAŽER
Vše, co S3000 zaznamená, ohlásí
na bezpečnostní systém řízení Flexi Soft.
Zde je možné konfigurovat vhodné cesty
pro vypínání nebo procesy vypínání. Kromě toho je Flexi Soft otevřený pro všechny bezpečnostní senzory a ovládací prv-
ty jsou integrovány již v pouzdře kamery
s třídou krytí IP65. Kromě vynikajících
vlastností kamerové technologie jsou
i tyto vlastnosti zárukou, že s využitím
kamery ScanningRuler je možné snad-
ky. Funkci Sim-4-Safety pro S3000 je tak
možné aktualizovat o další bezpečnostní
signály a senzory, které nejsou bezpečnostní, jako například optické senzory
nebo enkodéry.
Více informací na čísle:
+420 257 911 850
no a rychle vyvíjet konkurenceschopná
a flexibilní robotická řešení.
Více
Ví
ce iinformací
nfor
nf
forma
macíí n
na
a čísle:
čísl
sle:
le:
+420 257 911 850
ZDOKONALENÉ ROBOTICKÉ APLIKACE
Při použití ScanningRuler pro navádění
robotů není zapotřebí žádných externích
zdrojů světla, enkodérů nebo dalších kamerových systémů. Všechny komponen-
39
SICKinsight_1_2014_CZ_FINAL.indd 39
10.3.2014 9:48:56
Absolutní enkodéry | Tlakový spínač
WEBOVÝ SERVER A FUNKČNÍ BLOKY PRO INTEGRACI
DO SBĚRNICE
SNADNÁ INTEGRACE
PRO ETHERNET/IP ENKODÉRY
EtherNet/IP enkodéry AFS60 a AFM60 značky SICK jsou prvními absolutními enkodéry
svého druhu, které disponují jak aktivním webovým serverem, tak i funkčními bloky pro
integraci do sběrnicové sítě.
>> Díky heslem chráněnému webovému
serveru a funkčním blokům vyvinutým
speciálně pro integraci EtherNet/IP enkodérů AFS60 a AFM60 do systémů řízení Allen-Bradley (RSLogix, CompactLogix) nabízejí EtherNet/IP enkodéry SICK
dosud nepoznaný komfort v možnostech
připojení a bezpečnosti v rámci instalace, například u manipulačních systémů,
výrobních strojů, tlakových zařízení nebo
měřicích a testovacích systémů.
OD WEBOVÉHO SERVERU
K DOTEKOVÉMU PANELU
Funkce webového serveru u EtherNet/IP
enkodérů AFS60 a AMF60 představuje
nový komfort již při instalaci. V okamžiku připojení enkodéru do systému řízení
začne přístroj cyklicky odesílat své výrobně předkonfigurované parametry. Pokud
bude nyní otevřen webový server, budou
po zadání IP adresy enkodéru nejprve
zobrazeny a aktualizovány diagnosticky
relevantní parametry. Teprve po vložení odpovídajícího hesla se zobrazí další webové stránky pro parametrování
a konfiguraci. Zde je možné provádět
úpravy na enkodéru. Je-li nastavení enkodéru ukončeno, dojde k aktualizaci
dat v systému řízení – hodnoty enkodéru
a automatizačního systému jsou identické takřka ve stejném okamžiku.
FUNKČNÍ BLOKY USNADŇUJÍ
PROGRAMOVÁNÍ DIAGNOSTICKÝCH
FUNKCÍ
EtherNet/IP enkodéry AFS60 a AFM60
jako jediné na současném světovém
trhu nabízejí možnost provádět nastavení prostřednictvím funkčních bloků
proporcionální výstupní signál (proud
4 až 20 mA nebo napětí 0 až 10 V) pro
další možnosti vyhodnocení systémem
řízení, například v procesech regulace.
HYGIENICKÝ TLAKOVÝ SPÍNAČ PRO POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL
SKVĚLE VYBAVEN
PRO POTRAVINY A NÁPOJE
PBS Hygienic je označení pro nový elektronický tlakový spínač, který SICK vyvinul speciálně pro měření a monitorování tlaku v potravinářském průmyslu. Volba materiálu, účelná konstrukce stejně jako procesní přípojky jsou v konsekventně hygienickém designu.
>> Tlakové snímače jsou používány
k detekci tlaků během různorodých procesů. Jakmile tlak dosáhne nastavené-
ho prahu spínání, změní tranzistorový
výstup svůj status. Kromě toho PBS Hygienic nabízí s ohledem na aktuální tlak
KONSEKVENTNÍ HYGIENIČNOST
Části PBS Hygienic, které jsou v kontaktu s měřeným médiem, jsou vyrobeny
z vysoce kvalitní ušlechtilé oceli 1 4435.
Extrémně trvanlivá a teplotně odolná
ocelová membrána je navařena k procesní přípojce bez jakýchkoliv spár nebo hran. Tím je riziko narušení hygieny
minimalizováno. PBS Hygienic je odolný
vůči procesům čištění CIP a SIP, resp. je
možné jej sterilizovat a dosáhnout tak
optimální disponibility strojního zařízení.
VYSOKÝ KOMFORT PŘI INTEGRACI
A OBSLUZE
Displej PBS Hygienic i připojovací konektor je možné nezávisle natáčet
kolem osy snímače až o 320° s ohledem na konkrétní situaci. Intuitivní
nastavení prostřednictvím tří velkých
tlačítek a velkoryse navržený displej
pro zobrazení hodnot tlaku a spínacího stavu umožňují bezpečné a jednoduché nastavení spínače. Tlakový
40
SICKinsight_1_2014_CZ_FINAL.indd 40
10.3.2014 9:48:58
Indukční snímače
přes systém řízení. Funkce však není
omezena pouze na zobrazení, načtení
a případnou úpravu přednastavených
parametrů. Funkční bloky umožňují i nevídaně snadné nastavení rozmanitých
diagnostických funkcí, které optimalizují
prevenci před výpadkem a zvyšují využitelnost zařízení. Funkční bloky EtherNet/
IP enkodérů značky SICK jsou ke stažení
přímo na stránkách www.mysick.com,
včetně návodu k použití.
Díky inteligentnímu komfortu obsluhy prostřednictvím webového serveru
a funkčních bloků mohou konstruktéři,
integrátoři a koncoví zákazníci využívat
výhod snadného uvedení do provozu, výrazně snížených nároků na programování a přímého, kdykoliv možného přístupu
k enkodéru přes HMI uživatelské rozhraní stroje.
Více informací na čísle:
+420 257 911 850
spínač je dodáván v provedení až se
dvěma nezávislými spínacími výstupy,
analogovým výstupem a IO-Link. Přes
IO-Link je možné při změně produktu
rychle a spolehlivě nastavit za provozu
všechny relevantní parametry prostřednictvím automatizačního systému. To
přispívá ke zlepšení využitelnosti zařízení a tím i k vyšší produktivitě.
KONFIGURACE BEZ KOMPROMISŮ
PBS Hygienic je elektronický tlakový spínač, vhodný i pro měření absolutního
tlaku, ve vakuu nebo pro kalibrační měření v oblastech od 1 až 0 bar až po 0 až
25 bar. Tato vlastnost spolu s hygienickými přípojkami umožňuje individuální
konfiguraci pro danou aplikaci a možnosti instalace a nabízí tak maximum
flexibility v hygienicky podmíněném měření tlaku a výšky hladiny.
Více informací na čísle:
+420 257 911 850
: Produkty
SAM MONITORUJE IMPULZY A ZRYCHLENÍ
INDUKČNÍ, INTELIGENTNÍ,
INTEGROVANÝ
Počítání pulzů a detekce změny otáček o krok dřív díky monitorování zrychlení – tuto
dosud jedinečnou kombinaci nabízí unikátní indukční snímač SAM.
>> Jako celosvětová novinka jsou snímače produktové řady SAM ve válcovém
pouzdru se závitem M18, resp. M30 poprvé k dispozici jako klasické monitory
pulzů nebo jako modernější monitory
zrychlení. Jsou navrženy pro otáčky 6 až
12 000 pulzů za minutu – dvakrát více,
než je tomu u běžných snímačů. I rychlé
procesy jsou tak monitorovány efektivně
a ekonomicky. Zrychlení je možné měřit
v rozsahu 0,1 až 2 pulzy za sekundu při
sledu max. 1 200 impulzů za minutu.
Snímače produktové řady SAM je možné
používat jako samostatné přístroje se
spínacím výstupem nebo zapojené do
prostředí IO-Link, kde zároveň poskytují
aktuální data měření.
DŮLEŽITÉ VTEŘINY: HLÁŠENÍ
O CHYBÁCH BEZ ΔT
Zatímco v průběhu běžného monitorování impulzů vždy dochází k časové prodlevě, než hřídel stroje z nominálního počtu
otáček dosáhne definované limitní hodnoty, monitorování zrychlení Delta T (ΔT)
tento problém nezná. Při konstantním
počtu otáček je pozitivní i negativní zrychlení rovno nule, takže změna rychlosti je
detekována nikoliv až při dosažení limitní
hodnoty, ale okamžitě při zrychlení nebo
zpomalení. Tyto ušetřené sekundy jsou
často velmi cenné, neboť umožňují včas-
nou detekci poruch, jako je prokluz nebo
přetížení pohonu, poškození pásu nebo
fólie, případně poškození hřídele.
VÍCE FLEXIBILITY: MONITOROVÁNÍ
V ZÁVISLOSTI NA RYCHLOSTI
Změna formátu nebo rychlosti u stroje
jsou díky monitorování rychlosti SAM
hračkou. SAM hlídá pouze změny v procesu a nikoliv absolutní rychlost sledu
impulzů, proto není nutné provádět v případě změny rychlosti žádné přizpůsobení
limitních hodnot.
Inteligentní prodleva při náběhu stroje se automaticky přizpůsobí nezbytnému
času, který stroj potřebuje k dosažení provozních otáček. Zjednoduší se tak nejen
uvedení do provozu, ale automaticky jsou
kompenzovány i neočekávané změny při
náběhu stroje.
Jednoduchý, flexibilní, rychlý a spolehlivý – první integrovaný monitor impulzů a zrychlení SAM je představitelem
nového, inteligentního přístupu monitorování otáček.
VIDEO
www.sickinsight-online.com
Více informací na čísle:
+420 257 911 850
41
SICKinsight_1_2014_CZ_FINAL.indd 41
10.3.2014 9:49:00
: Produkty
Miniaturní optoelektronické snímače
NOVÁ ÚROVEŇ VÝKONU A TECHNOLOGICKÝ SKOK V OBLASTI
SUBMINIATURNÍCH SNÍMAČŮ
W2S-2: ANI TEMNĚ ČERNÝ PŘEDMĚT
NEPROJDE BEZ POVŠIMNUTÍ
Inovace jsou nejlepší ochranou proti kopírování – a takových inovací nabízí nový miniaturní snímač W2S-2 celou řadu. Nová unikátní LED technologie PinPoint 2.0 je 2,5krát
intenzivnější než dosavadní PinPoint LED a poskytuje ještě přesnější detekci a vyšší
opakovatelnost.
>> Dokonce i to, co dosud nebylo možné snímat, je nyní bez problémů detekováno: hluboce černé předměty o pouhé
1% odrazivosti světla jsou spolehlivě
detekovány i ze vzdálenosti 50 mm –
W2S-2 tedy vidí černě, v pozitivním slova smyslu.
NOVÁ ČIPOVÁ SADA SIRIC® ZALOŽENÁ
NA ASIC TECHNOLOGII OPTIMALIZUJE
VÝKON
Ve snímačích produktové řady W2S-2 je
novinkou také čipová sada Opto-ASIC,
vyvinutá společností SICK. Sada SIRIC®
využívá zvýšené intenzity světla PinPoint 2.0 LED tak, že jednocestné a reflexní optické závory i difuzní optické snímače dosahují vyšší snímací vzdálenosti
a výraznější funkční rezervy. Zároveň je
tím umožněno extrémně přesné potlačení pozadí a v té souvislosti spolehlivé
snímání kritických předmětů a povrchů.
Spolehlivost snímání se tak posouvá
na nejvyšší úroveň.
ZÁKAZNICKY UPRAVENÉ VERZE
SNÍMAČŮ PŘÍMO Z VÝROBY
Čipový set s integrovaným „Smart
Receiver Array“, poprvé použitý ve
W2S-2, zdokonaluje také optoelektronické vlastnosti snímače – ale nejen to:
otevírá i možnost jednoduchým a ekonomickým způsobem adaptovat optický
snímač podle specifických požadavků
zákazníka a jeho aplikací. Přes rozhraní
IO-Link je navíc možné některé automatizační funkce zpracovat přímo ve snímači a odlehčit tak systému řízení. Různé funkce jsou představeny ve formě
„Smart Sensor Solutions“.
STÁLE VÍCE STROJŮ SI OBLÍBILO
„SUB- MINI“
Zmenšování strojů a strojních zařízení
neustále nabývá na významu a v souvislosti s tím se i zmenšuje prostor, který je
k dispozici pro snímače. Extrémně malé
snímače W2S-2 zde zavádějí nový standard. Výhody z toho plynou pro robotické aplikace a manipulaci ve farmaceutické a lékařské technice, kde je nutné
detekovat objekty s často komplikovaným povrchem nebo tvarem, například
v procesech odebírání nebo stanovení
pozice. Konstruktéři jsou navíc potěšeni
další, spíše technickou inovací: elasticky odpružený výstup kabelu ze snímače,
odolný vůči rázům a vibracím, je pod úhlem 45°.To umožňuje flexibilní a robustní montáž snímačů bez omezení, které
by kabel mohl způsobovat.
Více informací na čísle:
+420 257 911 850
42
SICKinsight_1_2014_CZ_FINAL.indd 42
10.3.2014 9:49:00
LFP INOX: INTELIGENTNÍ, ROBUSTNÍ, FLEXIBILNÍ
LFP Inox je hygienický snímač výšky hladiny kapalin, využívající TDR technologii – měří dobu letu
elektromagnetického pulzu odraženého od rozhraní plyn/kapalina. Pokročilé funkce umožňují adaptaci do velmi
široké škály aplikací včetně prostředí se vznikem pěny nad povrchem kapaliny. FDA konformní materiály
spolu s EHEDG certifikovaným designem zaručují bezproblémové použití i v případě nejvyšších hygienických
požadavků. Procesy CIP a SIP nepředstavují díky vysoké odolnosti vůči teplotě a tlaku žádný problém. Celý profil
doplňuje schopnost komunikace IO-Link. www.expert-level.com
43
SICKinsight_1_2014_CZ_FINAL.indd 43
10.3.2014 9:49:02
: Produkty
Víceúčelové optoelektronické snímače
ZAJIŠŤUJE RYCHLEJŠÍ A SPOLEHLIVĚJŠÍ VÝROBU
DELTAPAC: DETEKCE BEZ MEZER
Nová, celosvětově unikátní technologie v jedinečném provedení – to je nový reprezentant značky SICK s označením DeltaPac. Tento snímač umožňuje spolehlivou detekci
jednotlivých kusů v kontinuálním toku produktů bez jakýchkoli mezer.
>> Doposud bylo nutné od sebe balení
oddělovat, aby bylo možné je např. pomocí optických snímačů počítat nebo
jednotlivě detekovat. Takovéto oddělování – často prováděné prostřednictvím
složité mechaniky na dopravníkovém
pásu – díky snímači DeltaPac již patří
minulosti.
PATENTOVANÁ DELTA-S TECHNOLOGY®
Naprosto spolehlivou funkci umožňuje
speciální Delta-S Technologie patentovaná firmou SICK. Dva vyhodnocovače
energie, které vždy využívají dvě přijímací
optiky a čtyřnásobnou PinPoint 2.0 LED
technologii, jsou vhodně kombinovány
s čipovou ASIC technologií SIRIC® doplněnou o integrované měření vzdálenosti.
Funkce DeltaPac spočívá v rozpoznání
kontur hran jednotlivých předmětů. Přechod od jednoho předmětu ke druhému
přes jejich hrany způsobí změny směru
odraženého světla. Sekvence těchto
změn je spolehlivě zachycena a výsledkem jsou kvalitní spínací signály indikující jednotlivé kusy. Předměty s hra-
nou o rádiu do 20 mm jsou spolehlivě
detekovány. Velmi přesné vyhodnocení
DeltaPac zaručuje, že i nejmenší úhlové
odchylky budou spolehlivě detekovány.
To umožňuje spolehlivou identifikaci
i nejmenší změny úhlů na ostrých hranách a v důsledku toho spolehlivě detekovat až 200 000 balení za hodinu při
rychlosti až 3 m/s.
DOPAD NA KONSTRUKCI BALICÍCH
STROJŮ
Pomocí DeltaPac jsou detekovány i předměty, které na sebe těsně přiléhají. Tato
skutečnost otevírá konstruktérům nové
možnosti pro konstrukci balicích strojů.
Je možné obejít se bez dílů strojů používaných pro oddělování předmětů od sebe a bez separačních mechanizmů. To
znamená úsporu nákladů a snižuje prostorové nároky stroje. Spolehlivě je možné zamezit prostojům stroje, chybnému
odebírání potřebného množství během
balení – s pozitivním vlivem na časovou
a energetickou bilanci stroje i na jeho využitelnost.
PŘEDNASTAVENÉ KONFIGURACE
SNÍMAČE
Rychlé uvedení do provozu bez nutnosti nastavení nebo cílená optimalizace
procesu díky individuální parametrizaci.
Na základě požadavků výrobců balicích
strojů byla do snímačů přednastavena
optimální konfigurace a pro většinu aplikací tak není nutné žádné další nastavení. To přináší maximální jednoduchost při
uvedení do provozu – montáž snímače,
připojení napájení, detekce – uživatel již
nemusí pročítat obsáhlé návody. Pro specifické aplikace, různé typy obalů nebo jiné aplikační požadavky existují i varianty
s rozhraním IO-Link, které umožňují kompletní parametrizaci z nadřazeného systému nebo prostřednictvím PC a např.
softwaru SOPAS.
Více informací na čísle:
+420 257 911 850
44
SICKinsight_1_2014_CZ_FINAL.indd 44
10.3.2014 9:49:03
SICK LifeTime Services
: Servis a podpora
PRO PROVOZOVATELE A VÝROBCE
SERVISNÍ ŘEŠENÍ PRO BEZPEČNÉ
STROJE A STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
®
Bezpečnost bez výhrad – díky tomuto pravidlu jsou komplexní bezpečnostní servisní
řešení SICK žádanou pomocí pro všechny, kdo jsou zodpovědní za bezpečnost stroje.
Značka kvality SICK „VERIFIED SAFETY“ dokumentuje vysokou úroveň služeb v oblasti
poradenství a inženýrství.
>> Chránit pracovníky při obsluze nebezpečných strojů je základní morální
i zákonnou povinností. Proto je toto
pravidlo zakotveno celosvětově v různých směrnicích. S ohledem na některé národní odlišnosti mohou mít tyto
směrnice různou formu, jejich podstata však zůstává nezměněná.
Splnění těchto požadavků se rozhodně netýká pouze výrobců strojů.
Provozovatelé, tedy ti, kdo dávají k dispozici pracovní nebo výrobní prostředky, mají tutéž zodpovědnost. Kromě
toho se provozovatel často stává i výrobcem, především tehdy, jsou-li stroje vzájemně propojovány do systémů
nebo jsou nějakým způsobem modifikovány.
Ochrana osob je však bohužel ještě dnes integrována do strojů až dodatečně a považována za nutné zlo.
Čím později však proběhne realizace
především konstrukčních ochranných
opatření, tím dražší a komplikovanější
bude. Kromě toho je také podceňován vliv, který má optimální integrace technických ochranných opatření
na produktivitu a možnosti obsluhy
stroje nebo strojního zařízení. Pokud
je personálu práce komplikována, pak
je běžnou praxí, že ochranná zařízení
jsou záměrně obcházena a riziko úrazu
se tím dokonce i zvyšuje.
SLUŽBY PRO BEZPEČNÉ STROJE
Bohužel často nehody nebo události,
které k nehodám vést mohly, bývají
podnětem k prověření bezpečnosti výrobních zařízení. Servisní služby SICK
z oblasti „Optimalizace a kontroly“
však mohou zasáhnout o mnoho dříve,
než k nehodě dojde. Využijte výhod posouzení skutečné bezpečnostní úrovně
prostřednictvím nezávislých odborníků.
VERIFIED SAFETY
by
Výsledkem kontroly vašeho výrobního
zařízení (walk-through) bude nejen přehled o aktuálním stavu, ale také doporučení, jakým způsobem můžete bezpečnostní stav aktualizovat. Inspekce
SICK vám pomůže prověřit účinnost
příslušného
ochranného
opatření
s ohledem na aktuální způsob používání stroje v souladu s nařízeními o bezpečnosti provozu a případně obdržíte
návrhy na vhodné adaptace. Zároveň je
možné provést nezbytná seřízení nebo
čištění. Tím je nejen zaručeno udržení
bezpečnosti, ale také disponibilita zařízení.
Pokud se jedná o realizaci bezpečnostně technických opatření při konstrukci stroje, SICK podporuje konzultační a inženýrské služby. Budeme vás
doprovázet na cestě k získání osvědčení CE. Využijte naše znalosti při analýze rizika, vypracování bezpečnostního
45
SICKinsight_1_2014_CZ_FINAL.indd 45
10.3.2014 9:49:04
: Servis a podpora
konceptu nebo i při realizaci konkrétního bezpečnostního řešení.
VERIFIED SAFETY PRO SERVISNÍ
ŘEŠENÍ SICK
Značkou jakosti VERIFIED SAFETY potvrzuje SICK, že tyto služby byly provedeny a verifikovány certifikovanými zaměstnanci a podle definovaných postupů. Zaručuje know-how a celosvětově
platné procesní standardy společnosti
SICK. Kompletní, databankou chráněná
dokumentace je kdykoliv k nahlédnutí
a je snadné ji vyhledat.
A JEŠTĚ MNOHEM VÍC
Znalosti aplikací a produktů v přehledné a srozumitelné formě: díky velkému
množství produktově orientovaných
školení rychle a efektivně dosáhnete
potřebných vědomostí. Nabídka z „Training & Education“ zahrnuje i semináře
k získání certifikátu CE, záruky produktu, k otázce Směrnice o strojích nebo
o vytváření „právně nenapadnutelných“
provozních návodů. Naši aplikační inženýři a servisní technici zde jako školitelé
zprostředkovávají nejen teoretické poznatky, ale i odkazy na konkrétní praxi.
Další pomocí je Safexpert, nástroj,
pomocí něhož je možné strukturovaně
projít celým procesem pro získání certi-
SICK LifeTime Services
fikátu CE. Od posouzení rizika až po normy a správu dokumentace – nejsou to
pouze konstruktéři, ale i management
systematických procesů, kdo využívají výhod systematických procesů, pracujících
na bázi TÜV certifikovaného softwaru
během všech fází k získání CE. Ve vašich
projektech je vždy zohledněn aktuální
status norem. Tak zůstávají například
opakované projekty konformní, neboť
jsou automaticky prověřovány s ohledem
na možné změny.
množství servisních techniků po celém
světě zaručuje rychlou pomoc v případě potřeby. Bezpečnostní expertizy se
opírají o řadu realizovaných projektů
a potvrzují, že SICK je spolehlivým partnerem pro investičně bezpečná řešení.
Výrobci a provozovatelé mají díky
SICK jistotu, že jejich stroje a strojní zařízení jsou z bezpečnostního hlediska
v aktuálním stavu. Servisní řešení jim
navíc nabízejí možnost flexibilně reagovat na měnící se poptávku.
PRO SAFETY SERVICE SICK EXISTUJÍ
DOBRÉ DŮVODY
Výhody servisních řešení SICK mluví
samy za sebe. Bezpečnostní kompetenci zajišťuje SICK prostřednictvím konsekventních kvalifikačních programů
s kontinuální kontrolou znalostí svých
zaměstnanců. Tím je zaručena reprodukovatelná kvalita výsledků. Definované
procesy, princip dvou párů očí stejně
jako zpětně sledovatelná dokumentace představují právní jistotu, neboť jsou
tak splněny nejaktuálnější požadavky
na procesy a posouzení bezpečnosti podle daných směrnic a norem. To
umožňuje ekonomickou realizaci bezpečných strojů a strojních zařízení, která mohou být po celou dobu životnosti
doprovázena servisními službami. Velké
SICK Česká republika vám výše uvedené servisní služby poskytne jako akreditovaný inspekční orgán. K dispozici je
vám sedm certifikovaných bezpečnostních specialistů s dvanáctiletou praxí
v oblasti zabezpečení strojních zařízení.
Pokud se jedná o realizaci bezpečnostně technických opatření při konstrukci stroje, SICK podporuje konzultační a inženýrské služby. Budeme vás
doprovázet na cestě k získání osvědčení CE. Využijte naše znalosti při analýze rizika, vypracování bezpečnostního
konceptu nebo i při realizaci konkrétního bezpečnostního řešení.
Více informací na čísle:
+420 257 911 850
Rozlučka s posledním kusem LMS2xx:
vše ve zlatě!
FAREWELL TO A LEGEND
GOODBYE, LMS2
>> Když SICK před takřka 20 lety uvedl
na trh PLS jako první 2D laserový skener
pro vnitřní použití, jednalo se o revoluci v technologii laserového měření. Pro
venkovní použití byl potřeba podobný
přístroj s větším dosahem, a proto byl
v roce 1996 zkonstruován první LMS2xx.
Jednalo se o revoluci v monitorování, stanovení pozice a prevenci před kolizemi
pod otevřeným nebem, neboť LMS2xx
díky svému robustnímu designu odolával
všem povětrnostním vlivům.
Tomu odpovídala i narůstající poptávka ze strany zákazníků. LMS otevřel
uživatelům zcela nové cesty s ohledem
na produktivitu a oblasti použití, jako například v přístavních docích, pro zabezpečení, v dopravě, v ocelářském průmyslu, v těžebním a strojírenském průmyslu
nebo v oblasti robotiky. Laserový skener
je tak používán v jedinečných aplikacích a na známých místech: například
pro zlepšení provozu plavebních komor
v Panamském průplavu, pro zabezpečení nukleárních systémů a také v NASA.
LMS je využíván na celé řadě mýtných
bran na celém světě a proměřuje okolní
prostředí silnic ve 3D. Kontroluje věznice, vily, muzea nebo nádraží a předchází
kolizím v kontejnerových docích.
Po takřka 17 letech nyní SICK ukončuje výrobu LMS2xx. Ale není to žádný
důvod ke smutku, neboť jeho následovníci už jsou připraveni: 2D laserové skenery řady LMS5xx, které jsou k dispozici
ve variantách pro interní i externí použití.
Nabízejí celou řadu inovací a zvládají aplikace s vyšší rychlostí, přesností, spolehlivostí a využitelností ještě efektivněji než
jejich předchůdce.
Více informací na čísle:
+420 257 911 850
46
SICKinsight_1_2014_CZ_FINAL.indd 46
10.3.2014 9:49:05
KONTAKT Y / MAPA REGIONÁLNÍCH MANAGERŮ
Josef Bilohlávek
Tel.: +420 602 230 338
E-mail: [email protected]
5
Ing. Miroslav Dračka
Tel.: +420 724 219 333
E-mail: [email protected]
8
Michal Tureček
Tel.: +421 918 806 856
E-mail: [email protected]
2
Martin Marek
Tel.: +420 602 436 093
E-mail: [email protected]
6
Lubomír Bačo
Tel.: +420 602 461 091
E-mail: [email protected]
9
Ing. Lubomír Škuta
Tel.: +421 905 963 107
E-mail: [email protected]
3
Jaroslav Kapek
Tel.: +420 606 649 484
E-mail: [email protected]
7
Ing. Jiří Zielina
Tel.: +420 606 602 469
E-mail: [email protected]
4
Denis Hlaváček
Tel.: +420 602 165 986
E-mail: [email protected]
7
Ing. Roman Kovalovský
Tel.: +420 725 873 708
E-mail: [email protected]
4
Michal Lutter
Tel.: +420 725 874 540
E-mail: [email protected]
10
Dávid Gurčík
Tel.: +421 905 313 301
E-mail: [email protected]
Michal Rejzek – obchodní zástupce pro
procesní automatizaci
Tel.: +420 725 752 161
E-mail: [email protected]
Martin Sauer – zástupce pro
automobilový průmysl ČR a SR
Tel.: +420 606 602 468
E-mail: [email protected]
ČESKÁ REPUBLIKA
SICK spol. s r.o., Ukrajinská 2a, 101 00 Praha 10 - Vršovice
Tel.: +420 257 911 850, fax: +420 257 810 559
E-mail: [email protected]
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
SICK s.r.o., o.z. Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava
Tel.: +421 482 901 201, fax: +420 257 810 559
E-mail: [email protected]
Produktoví specialisté
Servisní oddělení
Průmyslová automatizace
Procesní automatizace
Ing. Radek Rutkovský
Tel.: +420 602 111 874
E-mail: [email protected]
Fluidní senzorika a Enkodéry
Mgr. Jan Donoval
Tel.: +420 724 363 572
E-mail: [email protected]
Bezpečnostní systémy
Filip Pelikán
Tel.: +420 724 363 570
E-mail: [email protected]
SERVISNÍ PULT
Servisní technik – procesní automatizace
Tel.: +420 601 386 178
E-mail: [email protected]
Marek Hošek, Tel.: +420 602 647 632
E-mail: [email protected]
Servisní technik – procesní automatizace
Pavel Balík, Tel.: +420 606 607 790
E-mail: [email protected]
Aplikační inženýři
Servisní technik – bezpečnostní specialista
Kamerové systémy
Kamerové systémy
Kamerové systémy
Kamerové systémy
Aplikační technik – Morava
Kamerové systémy / Autoident
Radek Tuša, Tel.: +420 606 727 837
E-mail: [email protected]
Automatická identifikace
Pavel Štěpánek
Tel.: +420 606 049 244
E-mail: [email protected]
Petr Tichý, Tel.: +420 602 461 167
E-mail: [email protected]
Procesní automatizace
Servisní technik – bezpečnostní specialista
Ing. Jaromír Stránský
Tel.: +420 724 573 894
E-mail: [email protected]
www.sick.cz
Ing. Jaromír Stránský
Tel.: +420 724 573 894
E-mail: [email protected]
Servisní technik – bezpečnostní specialista
Robert Pekarčík, Tel.: +421 905 782 985
E-mail: [email protected]
Servisní technik – bezpečnostní specialista
František Vitha, Tel.: +420 606 067 799
E-mail: [email protected]
Ing. Andrej Kolomycev
Tel.: +420 725 545 380
E-mail: [email protected]
Bc. Martin Galbavý
Tel.: +420 739 492 008
E-mail: [email protected]
Ing. David Dubčák, Ph.D.
Tel.: +420 702 013 303
E-mail: [email protected]
Marián Križovič
Tel.: +421 917 838 409
E-mail: [email protected]
Lukáš Hejný, DiS.
Tel.: +420 724 890 675
E-mail: [email protected]
Ing. Jaroslav Mojžíš
Tel.: +420 725 316 044
E-mail: [email protected]
Servisní technik – bezpečnostní specialista
František Smíšek, Tel.: +420 602 572 880
E-mail: [email protected]
SICKinsight_1_2014_CZ_FINAL.indd 47
10.3.2014 9:49:06
: xxx
Thema Thema Thema
AHS/AHM36 SSI/CAN open: CHYTRÉ, KOMPAKTNÍ, JEDINÉ SVÉHO DRUHU.
Nové jednootáčkové a víceotáčkové absolutní enkodéry AHS36/AHM36 z dílny SICK. Díky kompaktním
rozměrům – pouhých 36 mm – a otočnému konektoru/kabelovému výstupu jsou tyto enkodéry ideální
pro aplikace, ve kterých větší rozměry představují problém. Rozmanitá procesní připojení včetně několika
šablon montážních otvorů umožňují nasazení prakticky kdekoliv. Obzvláště oblíbené jsou AHS36/AHM36
u autonomních transportních system, dopravních vozíků a užitkových vozidel. Využití nacházejí i v balicích
strojích, logistických aplikacích, nebo ve strojírenství. www.sick.cz
48
SICKinsight_1_2014_CZ_FINAL.indd 48
10.3.2014 9:49:08
Download

stáhnout SICKinsight 01/2014