Parkovací modul BS 2843L
Úlohou parkovacího modulu BS 2843L je ulehčení parkování a couvání hlavně
v moderních vekoměstech. Pomocí BS 2843L můžete předejít nárazu a vzniku
finanční škody nebo v horším případě ublížení na zdraví.
Kompletní sada BS 2843L obsahuje:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
řídící jednotku s kabeláží
4x ultrazvukový senzor
vyklápěcí 4,3 TFT displej
kameru pro zabudování do nárazníku
2x speciální vrták - frézu
kabeláž
montážní a uživatelský manuál
Do zadního nárazníku jsou umístněné 4 ultrazvukové senzory, které snímají prostor
za autem. Mezi senzory se pak umísťuje také kamera. Parkovací modul se aktivuje
automaticky. Po zařazení zpětného chodu dojde k vyklopení displeje, na kterém se
zobrazí obraz z couvací kamery. Zároveň uvidíte informace a vzdálenosti a směru
překážky. Hned po zaregistrování překážky začne modul optickým a akustickým
signálem upozorňovat řidiče na přibližnou vzdálenost auta od překážky.
1,5 - 2,5m je zóna ve které se pouze zobrazují informace na displeji. Zobrazení
těchto informací není provázeno zvukovým signálem.
0,0 - 1,5m zóna, ve které je zobrazení na displeji doprovázeno zvukovým signálem.
Tlačítka:
1. MENU, zvýšení, snížení
2. Nastavovat lze saturaci, jas, kontrast a chromaticitu.
3. Talčítkem "+" lze také mimo MENU zapínat a vypínat obraz
1. obrázek: Překážka je vlevo ve vzdálenosti 0,6m za autem
2. obrázek: Překážka je vpravo ve vzdálenosti 1,2m
3. obrázek: Překážka je na středu vozidla ve vzdálenosti 0,4m
Montážní manuál BS 2843L
Zapojení vodičů:
Displej:
žlutý CINCH - parkovací kamera
černý CINCH - DVD nebo přední parkovací kamera
Jack konektor - zapojit do samice Jack konektoru ve svazku kabeláže řídící jednotky
Pozn.: Na zadní straně displeje je zarážka, kterou lze nastavit úhel, do nějž se má
displej vyklápět. Nastavuje se stlačením zarážky dovnitř a pootočením směrem dolů.
Řídící jednotka:
červený - couvací světlo
žlutý - zapalování
černý - kostra
- zapíná údaje o couvání z čidel
- slouží k napájení celého systému
Bzučák:
zapojit do modrého konektoru na řídící jednotce
Čidla:
L - levé čidlo
M - levé středové čidlo
M1 - pravé středové čidlo
P - pravé čidlo
Kamera:
černý - kostra
červený - na couvací
Pozn.: K zapojení obou červených vodičů doporučujeme použít modul M03, který
prodlouží sklopení displeje o cca 10 sekund. Nedochází tak ke zbytečnému sklápění
a vyklápění displeje během parkování.
Montáž senzorů:
Namontovaní senzorů je nejdůležitější věc při montáži parkovacího modulu.
Senzory musíte namontovat tak aby mohly snímat ve správném úhlu ( obrázek č.1)
Na senzorech jsou zezadu dvě bílé tečky. Malá patří nahoru a velká dolu!
1.
Dbejte na správné vzdálenosti pro umísťování senzorů do nárazníku:
( obrázek č.2. )
2.
Největší pozornost si zasluhuje vyvrtání zadního nárazníku ( obrázek č. 3). Půměr
otvoru na senzor musí být velmi přesný ( použijte přiložený vrták - frézu ) .
3.
Upozornění!
•
•
•
•
parkovací modul jen upozorňuje na překážku, není to zařízení na měření přesné vzdálenosti
od překážky.
při některých situacích mohou být informace přijaté od senzorů nepřesné, nebo zařízení
přestane pracovat úplně. Např.: při silném větru, při větším množství výfukových plyů (hlavně
v zimě), při špatném umístění senzorů, pravidelném sklonu překážky, hladké zaoblené
prekážce, při překážce která absorbuje ultrazvuk (např. vlna), při silném dešti, při teplotách
mimo pracovní teploty zařízení, při zanesení senzorů sněhem, ledem, vodou, blátem,
prachem a pod..
pokud se v blízkosti auta nacházejí zdroje silného elektrického, ultrazvukového nebo
mikrovlnného vyzařování, může dojít k falešným signálům od senzorů.
výrobce ani dovozce nezodpovídá za škody způsobené při couvání.
Download

Parkovací modul BS 2843L