Automobilová diagnostika - zapojení
zásuvky tažného zařízení
http://www.jb-elektronik.cz/diagnostika-zapojeni_zasuvky_tazne.php
Standardní 7-mi pólová zásuvka ISO 3732,
Pin
Symbol
Svorka
Popis
1
L
levé směrové světlo
2
52
mlhové světlo
3
31
kostra vozu (- pól)
4
R
pravé směrové světlo
5
58R
pravé obrysové světlo
6
54
brzdové světlo
7
58L
levé obrysové světlo
ZAPOJENÍ ZÁSUVKY
TAŽNÉHO ZAŘÍZENÍ
www.jb-elektronik.cz
str.1/3
Standardní 13-ti pólová zásuvka ISO 11 446
Pin
Symbol
Svorka
Popis
levé
směrové
světlo
Pin
Symbol
Svorka
7
58L
Popis
levé
obrysové
světlo
1
L
2
52a
mlhové
světlo
8
-
couvací
světlo
9
30
52b
mlhové
světlo rozpojovací
kontakt
stálé napětí
pro přívěs
15
31
kostra vozu
(- pól) pro
kontakty
1÷8
napětí po
zapnutí
klíčku pro
přívěs
11
31
R
pravé
směrové
světlo
kostra vozu
(-pól) pro
kontakt 10
12
-
nepřipojen
31
kostra vozu
(-pól) pro
kontakt 6
2a
3
4
5
6
58R
54
pravé
obrysové
světlo
10
13
brzdové
světlo
ZAPOJENÍ ZÁSUVKY
TAŽNÉHO ZAŘÍZENÍ
www.jb-elektronik.cz
str.2/3
Zásuvka NEN 6120 7+6pólová
Pin
Symbol
Svorka
Popis
levé
směrové
světlo
Pin
Symbol
Svorka
7
58L
Popis
levé
obrysové
světlo
1
L
2
52a
mlhové
světlo
8
-
couvací
světlo
9
30
52b
mlhové
světlo rozpojovací
kontakt
stálé napětí
pro přívěs
10
15
31
kostra vozu
(- pól) pro
kontakt 1÷8
napětí po
zapnutí
klíčku pro
přívěs
11
-
nepřipojen
R
pravé
směrové
světlo
pravé
obrysové
světlo
12
31
kostra vozu
(-pól) pro
kontakt 10
31
kostra vozu
(-pól) pro
kontakt 9
2a
3
4
5
6
58R
54
brzdové
světlo
13
ZAPOJENÍ ZÁSUVKY
TAŽNÉHO ZAŘÍZENÍ
www.jb-elektronik.cz
str.3/3
Download

Zapojení zásuvky tažného zařízení