PAS: Systém výstrahy chodců
Řešení pro snížení rizika kolizí vysokozdvižných vozíků a chodců
Icnita Safety
ICNITA SAFETY je dceřinná společnost firmy ICNITA specializující se na
návrh bezpečnostních řešení pro různá průmyslové odvětví a na snížení
rizika nehod na pracovišti.
BEZPEČÍ VYSOKOZDVIŽNÝCH VOZÍKŮ A CHODCŮ
Firma ICNITA SAFETY vyvinutím systému snižujícím počet nehod mezi
vysokozdvižnými vozíky (dále jen VZV) a chodci přispěla ke zlepšení
prevence pracovních rizik.
Toto řešení přináší přidanou hodnotu distributorům a výrobcům VZV a
umožňuje jim diferencovat technologické možnosti jejich vozového
parku a poskytovat uživatelům VZV nové bezpečnostní prvky.
Řešení PAS:
Systém výstrahy chodců
Oblasti použití
Řešení ke zlepšení prevence nehod na pracovišti, především pro
společnosti, u kterých je riziko kolize VZV a chodců - jak zaměstnanců,
tak návštěvníků - kteří sdílí pracovní místo s VZV.
• Výjezdy ze skladovacích prostor, kde je pohyb VZV běžnou rychlostí
• Pracovní plochy sdílené VZV a chodci, např. výrobní linky s omezeným
prostorem pro pohyb VZV a chodců
Systém výstrahy chodců (PAS) je bezpečnostní systém, jehož hlavní
funkcí je upozornit řidiče VZV, že chodec je detekován v okolí VZV od
0,5 do 6,5 metrů. Chodci musí nosit elektronické osobní tagy, které jsou
detekovány zařízením na VZV.
Výhody systému PAS
Důležité provozní vlastnosti
•
•
•
•
•
•
Detekce chodců v okolí VZV
Detekční vzdálenost před VZV (0,5-6,5m) v závislosti na podmínkách
Detekční vzdálenost za VZV (0,5-6,5m) v závislosti na podmínkách
Boční detekční vzdálenost od VZV je max. 4m
Všechny prvky systému PAS jsou robustní a mají dlouhou životnost
Jednoduchá instalace
• Místa nakládání/vykládání s pohybem externích pracovníků
• Místa s omezeným výhledem u křížení cest VZV a chodců
• Snižuje počet kolizí
• Podporuje větší bezpečnost řízení VZV
• Snižuje náklady na kompenzace pracovních úrazů
• Liší se od jiných řešení, která nerozlišují neživé předměty od chodců
Podmínky použití systému PAS
• VZV s nosností do 3,5 tun
• Ideální rychlost pohybu VZV je od 6 km/h do 10 km/h
SOUPRAVA PAS
Systém PAS je prodáván jako
souprava tak, aby byla montáž pro
distributory a výrobce VZV co
nejjednodušší.
Typy výstrah
Výstražné světlo
(přední strana VZV)
Brždění
(pokud to VZV
umožňuje)
Další možnosti:
Upozornění na křížení cest VZV a
chodců
Bzučák
Rozšíření systému PAS, které pomocí
semaforů umožňuje upozorňovat chodce a
řidiče VZV na místa křížení cest s omezenou
viditelností.
Activator AC-50
Prvky systému
ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA
• 1 řídící jednotka se 2 LF anténami
• Řídící jednotka má napájení 24V
•
•
•
•
Stav jednotky zobrazen pomocí kontrolek
Reakční doba: 400 ms
Digitální výstupy pro připojení k VZV
Testovací jednotka: automaticky přepne řídící jednotku do
poruchového režimu v případě, že řídící jednotka přestane přenášet
signál.
OSOBNÍ TAG
• Baterie s životností delší než 1,5 roku
• Robustní a ergonometrický
• Výstražné tlačítko vysílající signál k nejbližší řídící jednotce (20 metrů)
• Dodáván s kroužkem na klíče, karabinkou nebo páskou na ruku.
OSOBNÍ TAG ŘIDIČE
• Na VZV je instalováno zařízení na deaktivaci osobního tagu řidiče
TESTER TAGŮ
• Pravidelná kontrola stavu osobních tagů pomocí kontrolek
• Kontrola RF signálu pro správnou funkčnost sytému
• Software (volitelné): zaznamenává detekované osobní tagy,
zaznamenává zaměstnance, kteří detekovali osobní tag a stav jeho
baterie
Icnita Safety
PAS bezpečnostní systém
www.icnitasafety.com
Jan Mandrysz - Manver
Distributor Icnita Safety pro ČR a SR
www.manver.net
Mobil: +420 602 740 302 | Email: [email protected] |
Adresa: Poštovní 616, 468 61 Desná II, Česká republika
Download

PAS: Systém výstrahy chodců