RUSALKA 1
Rusalka
Antonin Dvořák
지 휘 : Charles Mackerras
악 단 : Czeck Philharmonic Orchestra
보 컬 : René Fleming, Dana Buresova,
Franz Hawlata, Ben Heppner,
Lyan Kusnjer, Ivan Kusnjer,
Hana Minutillo, Dolora Zajic
레이블 : DECCA
♣ 1999 Gramophone Award winner
( Record of the Year & Opera )
JEDNÁNÍ PRVNÍ
제 1막
PŘEDEHRA
전주곡
Palouk na pokraji jezera. Kolkolem lesy,v nich na břehu jezera
숲 속 호숫가 오솔길, 기슭에는 마녀 예시바바의 오두막이 있
chalupa Ježibaby. Měsíc svítí. Na staré vrbě, jež se sklání k jezeru,
다. 달빛 비치는 밤.
sedí Rusalka, smutně zamyšlena.
(Na staré vrbě, jež se sklání k jezeru, sedí Rusalka. Smutně zamyšlena (루살카가 시름에 잠긴 듯 호수 위로 드리워진 오래된 버드나
lesní žínky, držíce se za ruce, lehkým tančním krokem v popředí
무 가지에 앉아 있다. 세 명의 숲의 요정들이 손을 맞잡고 무
jeviště se pohybují)
대 앞쪽을 깡총깡총 뛰며 놀고 있다.)
LESNÍ ŽÍNKY
Hou, hou, hou,
숲의 요정들
Hou, hou, hou,
호우, 호우, 호우,
stojí měsíc nad vodou!
호수 위로 달빛이 비치네!
ECHO
.....stojí měsíc nad vodou!
메아리
LESNÍ ŽÍNKY
Zvědavě se v hloubku dívá,
숲의 요정들
po kameni ke dnu splývá,
그녀의 빛을 보내며 응시하고 있네,
hastrmánek hlavou kývá,
그곳에선 도깨비님께서 머리를 흔들고 계시네,
hou, hou, hou,
호우, 호우, 호우
호우, 호우, 호우,
...호수 위로 달빛이 비치네!
웬일인지, 달님께서 호수 밑바닥까지
2
A. DVOŘÁK
starou hlavou zelenou.
그의 나이든 초록빛 머리를.
(Tančí)
(춤춘다.)
Hou, hou, hou,
호우, 호우, 호우,
Hou, hou, hou,
호우, 호우, 호우,
kdo to chodí nocí tou,
오늘 같은 밤에 누가 그 곳을 지나가나?
Hou, hou, hou,
호우, 호우, 호우,
Hastrmánku, měsíc stoupá,
도깨비님, 달님이 모습을 드러내어,
už se tobě v okně houpá,
당신의 창문 너머를 살짝 훔쳐 보시곤
za chvíli se k tobě vloupá
잠시 후엔 살그머니 들어와 계시네요,
hou, hou, hou,
호우, 호우, 호우, 오후,
ve tvou síňku stříbrnou!
당신의 은빛 저택에!
(Tančí)
(춤춘다.)
Hou, hou, hou,
호우, 호우, 호우,
měsíc bloudí nad vodou!
달님이 호수 위를 배회하시네!
ECHO
…..nad vodou!
메아리
LESNÍ ŽÍNKY
Po jezeře tančí vánek,
숲의 요정들
probudil se hastrmánek
도깨비님께서 깨어 나셨나,
hastrmánek tatrmánek,
도깨비님, 호수나라의 광대 아저씨,
hou, hou, hou,
호우, 호우, 호우,
bublinky už ze dna jdou,
바닥에서 물방울들이 올라오고,
Hou, hou, hou,
호우, 호우, 호우,
hastrmánek nad vodou!
도깨비님께서 수면으로 올라 오시네!
(Vodník se vynoří a mne si oči a diva se na tančící.)
...호수 위를!
가벼운 산들바람이 수면 위를 뛰노니,
(호수의 도깨비가 물 속에서 올라와 눈을 비비며 춤을 추고
있는 숲의 요정들을 바라본다.)
Hastrmánek chce se ženit,
도깨비님께서 장가가고 싶으신가 봐,
která z vás chce vodu pěnit,
우리 중 누가 물거품을 만들고,
dědka česat, lože změnit,
오래된 뒤엉킨 머리칼을 곱게 빗어, 할머니 도깨비의
hou, hou, hou,
호우, 호우, 호우,
s babkou hastrmanovou?
자리를 차지한담?
Hou, hou, hou,
호우, 호우, 호우,
s babkou hastrmanovou?
자리를 차지한담?
(Skotačí kolem vodníka, který z vodz nemůže a jen po pás
(요정들은 호수의 도깨비 주위를 깡총깡총 뛰어 다니며 놀린
vyčnivá nad hladinu .)
다. 그러나 도깨비는 호수 밖으로 나오지 못한 채 허리 위만
수면 위로 내밀고 있다.)
Hou, hou, hou,
호우, 호우, 호우!
VODNÍK
(dobromyslně a jakobz žertem)
호수의 도깨비
I pěkně vítám z lesa k jezuru
호수를 방문해 주신 당신들을 진심으로 환영합니다,
Jakž, je tam smutno!
bujným slečinkám?
숲 속 오솔길의 주민들이신 여러분!
Mán dole na dně
요?
samu nádheru
멋진 것들이 준비되어 있답니다:
a zlatých rybek na pytle tam mám-
한 떼의 금붕어들도 있지요
(Lapá rukou po žínkách. Které mu pokaždé uklouznou.)
(그는 숲의 요정들을 움켜 잡으려 하지만 그녀들은 그의 손에
(놀리듯이)
왜 당신들의 고상한 영혼을 숲의 음침함으로 퇴색시키려 하나
여기 호수 바닥에는 당신들께 보여드릴
서 살짝 빠져 나가 버린다.)
rákosím se kmitnu,
갈대밭 사이를 훌쩍 날아 올라
RUSALKA 3
ruku svou jen napnu,
손을 뻗어
po slečince chapnu,
요 매력적인 어린 것들 중 하나를 낚아 채리;
za nožky ji chytnu,
그리고 나서 다리 한쪽을 꼭 움켜 쥐고
stáhnu si ji k nám!
호수 바닥으로 끌고 가버릴 거야!
(Lapá nemotorně po lesních žínkách.)
(그는 요정들을 향해 허겁지겁 달려 든다.)
LESNÍ ŽÍNKY
Hastrmánku, heja hej,
숲의 요정들
tedy si nás nachytej!
자 우릴 한번 잡아 봐요!
Hou, hou, hou,
호우, 호우, 호우!
Hou, hou, hou,
호우, 호우, 호우!
Hastrmánku, heja hej,
도깨비님, 여기요, 여기,
tedy si nás nachytej!
자 우릴 한번 잡아 봐요!
(Lesní žíny při tomto zpěvu couvají ode jezera stále
(깡총깡총 뛰며 야단법석을 떨던 요정들은 이제 호수로부터
poskakujíce a dovádějíce)
달아나기 시작한다.)
Kterou chytíš, mužíčku,
우리 중 하나라도 잡기만 하면, 멋진 아저씨,
dá ti pěknou hubičku!
당신께 황홀한 입맞춤을 선사해 드리지요!
Ale žena, ha ha ha,
그렇지만 당신 아내는, 하, 하, 하,
za uši ti vytahá!
아마도 당신의 귀를 잡고 끌고 가 버릴 거예요!
Ha ha ha,
하, 하, 하, 하,
za uši ti vytahá!
그녀는 당신의 귀를 잡고 끌고 가 버릴 거예요!
Ha ha ha,
여기요, 여기!
tedy si nás nachytej!
자 우릴 한번 잡아 봐요!
(Rozutekou se.)
(요정들은 멀리 도망쳐 버린다.)
VODNÍK
Uličnická havět’!
호수의 도깨비
Kterak zbrkle pádí!
하지만 저렇게 뛰어 다닐 수 있으니!
Horem, dolem, dolem, polem-
골짜기를 오르내리고, 평원을 가로지르면서
도깨비님, 여기요, 여기,
요런 개구쟁이 꼬마들!
inu, mládí, mládí!
그래, 어쨌든 그녀들은 아직 젊으니까, 그럴 수 밖에!
(Rusalka, která již od počátku dedí na vrbě nad jezerem, zavolá
(루살카는 여전히 호수 위로 드리워진 버드나무 가지에 앉아
teskně na vodníka)
있다. 그녀는 슬픔에 잠겨 도깨비를 부른다.)
RUSALKA
Hastrmánku, tatíčku!
루살카
VODNÍK
(jenž ji dřve neviděl, obrátí se překvapen a ptá se vesele)
호수의 도깨비
도깨비 대부님!
(그제서야 그녀가 있음을 알고 놀란 듯 그녀를 향해 돌아 서,
부드럽게 말을 건넨다.)
Kýho šlaka, dítě-
이렇게 나를 놀래키다니, 우리 아가!
snad mi tady v měsíčku
달빛으로 나의 고기 그물들을 마르게 하지 않기로
nesušíš mě sítě?
나와 약속하지 않았니?
RUSALKA
Hastrmánku, tatíčku!
루살카
než se vody zpění,
물거품이 저를 다시 부르기 전에,
sečkej se mnou chviličku,
잠시만이라도 곁에 계시면서
at’ mi smutno není!
저의 시름을 쫓아 주세요!
VODNÍK
I vida, smutno!
호수의 도깨비
도깨비 대부님,
무슨 말이냐, 시름을 쫓아 달라니?
4
A. DVOŘÁK
RUSALKA
Všechno řeknu ti!
루살카
VODNÍK
A dole taky?
호수의 도깨비
RUSALKA
Smutno k zalknutí!
루살카
VODNÍK
Dole, kde je samý rej?
호수의 도깨비
Není možná! Povídej!
그럴 리가 있나! 나에게 다 털어 놓아 보아라!
RUSALKA
Chtěla bych od vás,
루살카
hlubin těch se zbýti,
여기 깊은 물구렁을 떠나,
člověkem být
인간이 되어
a v zlatém slunci žíti!
금으로 수 놓인 햇빛을 받으며 살고 싶어요!
člověkem být
인간이 되어
a v zlatém slunci žíti!
금으로 수 놓인 햇빛을 받으며 살고 싶어요!
člověkem být
전 이제 이 곳,
hlubin těch se zbýti.
깊은 물구렁을 떠나고 싶어요.
VODNÍK
Mohu-li věřit vlastním uším svým?
호수의 도깨비
Člověkem býti? Člověkem býti?
인간이 되고 싶다니?
Tvorem smrtelným?
때가 되면 소멸되어 버리고 마는 인간이 되려느냐?
RUSALKA
Sám vyprvěls zvěsti neznámé,
루살카
že mají duši, které nemáme,
들은 영혼을 가지고 있다고 하셨지요,
a duše lidí že jde nebi vstříc,
우리와는 달리, 그리고 그들이 죽고,
když člověk zhyne
대지에서 떠난 뒤, 그들의 영혼이 어떻게 천국으로 올라가는지
a když znikne v nic!
이야기 해 주셨지요!
v nic! v nic!
대지를 떠나! 대지를!
VODNÍK
Dokud rodná kolébá tě vlna,
호수의 도깨비
nechtěj duši,
영혼을 바란다는 그런 말은 하지 마라,
me, ta je hříchu plna!
영혼이란 죄악으로 가득찬 거야!
RUSALKA
A plna lásky!
루살카
VODNÍK
Vodo pravěká-
호수의 도깨비
snad nemiluješ,
네가 정녕 인간 종족과
dítě, člověka?
사랑에 빠진 건 아니겠지?
RUSALKA
Sem často přichází
루살카
a v objetí mé stoupá,
저의 품에 안기시곤 하시지요.
죄다 말씀 드릴께요!
물 속에서의 삶이 너를 슬프게 하니?
그래요, 슬퍼요, 죽어 버릴 것만 같아요!
물 속 삶엔, 기쁨과 놀이만이 넘치지 않느냐?
전 이제 이 곳을 떠나고 싶어요,
지금 내 귀가 잘못된 게 아니냐?
당신이 때때로 저에게 들려 주시곤 하던 낯선 이야기들, 인간
이 물결들이 너를 어루만져 주는 한은,
또한 사랑으로 가득하지요!
오, 태고의 호수여! 내 아가,
그 분은 종종 여기에 오시어
RUSALKA 5
šat shodí na hrázi
기슭에 옷을 벗어 놓으시곤,
a v loktech mých se koupá.
저의 두 팔을 향해 몸을 던지세요.
Leč pouhou vlnou jsem,
그러나 전 단지 물결에 불과하기에
mou bytost nesmí zříti.
그 분은 저의 존재조차 깨닫지 못하시지요.
O vím, že člověkem
저도 알아요, 제 자신이
dřív musila bych býti,
인간이 되어야만 가능하다는 것을,
jak já jej objímám
그래야만, 제가 그 분을 포옹하고,
a jak jej vinu v ruce,
제 두 팔로 그 분을 안 듯,
by on mne objal sám
그 분 역시 저를 포옹하여
a zulíbal mne prudce!
열정적인 키스를 퍼부을 수 있다는 것을!
VODNÍK
Dítě, dítě, z noci do noci
호수의 도깨비
tvoje sestry budou pro tě plakat-
자매들은 네 생각에 눈물을 흘릴 거야,
už ti není, není pomoci,
인간 종족에게 버림받는 날엔
člověk-li tě v svou moc doved’ zlákat!
너를 기다리는 건 절망 뿐이야!
RUSALKA
Hastmánku, mužíčku,
루살카
on mne musí zočit-
무슨 일이 있어도 그 분이 절 볼 수 있어야만 해요!
pověz, pověz, tatíčku,
말씀해 주세요, 대부님,
co mám, smutná, počít?
제가 어떻게 하면 되나요?
VODNÍK
Ztracena, ztracena do věků,
호수의 도깨비
prodána, prodána člověku!
불멸을 박탈 당하고, 심판만이 너를 기다릴 거야!
Marno je lákat tě
이제 너에게 물 속 세상의 기쁨을 함께 하자 한들 다 부질없
dolů v rej-
는 일이겠지.
Ježibabu si zavolej,
차라리 마녀 예시바바를 만나 보도록 해라,
ubohá Rusalko bledá!
나의 가엾은, 창백한 루살카!
(Potápí se.)
(그는 서서히 가라앉기 시작한다.)
내 아가, 내 아가, 밤마다
사랑하는 도깨비님,
인간에게 몸을 바치는 순간,
Běda! Běda! Běda!
비통하구나, 비통하구나!
(Zmizí pod vodou.)
(그는 마침내 물 아래로 완전히 사라진다.)
RUSALKA
(zpíváhledíc měsící, jenž zatím ozářil celou krajinu. Je krásná letní
루살카
noc.)
래한다. 아름다운 여름밤이다.)
Měsíčku na nebi hlubokém,
오, 벨벳빛 하늘의 달님이여,
světlo tvé daleko vidí,
당신은 저 멀리까지 빛을 보내고,
po světě bloudíš širokém,
온 세상을 거닐며,
díváš se v příbytky lidí.
인간들의 집안도 내려 보십니다.
po světě bloudíš širokém,
오, 달님이여,
díváš se v příbytky lidí.
잠시만 제 곁에 머물러,
Měsíčku, postůj chvíli,
제 사랑이 어디 있는지 말씀해 주세요!
řekni mi, kde je můj milý!
부디 그에게 전해 주세요,
Řekni mu, stbrný měsíčku,
은빛 달님이여,
(모습을 드러내어 온 세상을 고루 비추고 있는 달을 향해 노
mě že jej objímá rámě,
한순간만이라도 그가 나를 꿈꾸리라는
aby si alespo chviličku
작은 희망만으로
vzpomenul ve snění na mne.
나의 두 팔은 그를 포옹한다고.
aby si alespo chviličku
그 분을 비추어 주세요,
vzpomenul ve snění na mne.
이 세상 어디에 계시든,
Zasvět’ mu do daleka,
그리고 전해 주세요,
6
A. DVOŘÁK
řekni mu, kdo tu na čeká!
여기서 누군가가 기다리고 있다고!
Ó mně-li duše lidská sní,
인간의 영혼이 저를 꿈꾼다면,
at’ se tou vzpomínkou vzbudí!
어쩌면 깨어서도 저를 기억할 수도 있겠지요;
Měsíčku, nezhasni, nezhasni!
오 달님, 부디 떠나가지 말아요!
(Měsíc zmizí v mracích.)
(달이 구름 뒤로 사라진다.)
Ta voda studí, ó studí!
물이 차가와 지고 있어!
(Zachvěje se úzkostí.)
(그녀는 불안으로 몸을 떤다.)
Ježibabo! Ježibabo!
예시바바! 예시바바!
(V chatě Ježibaby vzplane ohen.)
(예시바바의 오두막에 불빛이 아른거린다.)
VODNÍK
(hluboko pod vodou)
호수의 도깨비
Ubohá Rusalko bledá!
나의 가엾은, 창백한 루살카!
Běda! Běda! Běda!
비통하구나, 비통하구나!
RUSALKA
(úpěnlivě)
루살카
Ježibabo! Ježibabo!
예시바바! 예시바바!
JEŽIBABA
(vyjde z chalupy a rozhlíží se)
예시바바
Lkáním, štkáním, naříkáním
구슬프게 흐느끼는 소리가 들린 것 같은데?
kdo mne budí před svítáním?
누가 감히 동이 트기도 전에 날 깨운 거야?
RUSALKA
Ježibabo, lěku dej mi,
루살카
vodní kouzlo se mne sejmi!
유롭게 해 줄 미약을 주셔야만 해요!
JEŽIBABA
Slyším cosi, čichám cosi-
예시바바
ozvi se a pověz, kdo jsi!
네가 누군지 부터 좀 더 큰 소리로 말해 봐!
RUSALKA
Rusalka jsem, vpdní víla,
루살카
dej mi lěku, tetko milá!
부디 저에게 미약을 주세요, 친절한 아주머니!
JEŽIBABA
Jsi-li víla, zjev se hbitě,
예시바바
ukaž se mi, krásně dítě!
널 봐야 겠다, 요 이쁜 것아!
RUSALKA
Vlanami jsem upoutána,
루살카
do leknínů zamotána.
수련들에게 묶여 있어요.
JEŽIBABA
Vytrhni se, cupy hupy,
예시바바
pospěš ke mně do chalupy-
어서 내 오두막으로 가자꾸나.
(호수 깊숙한 곳에서)
(절박한 심정으로)
(그녀의 오두막에서 나와 주위를 둘러 본다.)
예시바바, 당신은 꼭 저에게 이 호수의 왕국으로부터 저를 자
뭐, 뭐, 뭐라구, 이 무슨 괴상한 소리야?
제 이름은 루살카예요, 호수의 요정이지요.
진짜 요정이라면, 어디 모습을 드러내 봐.
전 물결에 휩싸인 채,
그럼 거기서 빠져 나와서
pust’ ji, vlnko, pust’ ji ke mně,
그녀를 풀어주라, 물결이여, 그녀를 자유롭게 해 주라, 그녀의
až se nožky dotknou země!
발이 대지를 밟도록 하라!
(Rusalka seskočí a namáhavě tápe k Ježibabě.)
(루살카는 버드나무 가지에서 내려 와 비틀거리며 예시바바에
RUSALKA 7
게 다가간다.)
JEŽIBABA
(jakoby čarovala)
예시바바
Nožičky, neste ji,
작은 발이여, 그녀를 실어 오라,
nožičky, držte ji,
작은 발이여, 그녀를 데려 오라,
vida, jak nožičky chodit už umějí!
저것 보게, 그녀의 발이 벌써 걷는 법을 배우고 있구나!
RUSALKA
(klesne k nohám Ježibaby)
루살카
Ježibabo, pomoz, pomoz!
예시바바! 예시바바!
Staletá moudrost tvá všechno ví,
도와 주세요! 저를 도와 주세요!
proniklas přírody tajemství,
당신의 오랜 지혜는, 만물을 알고 있지요,
za vocí hlubokých
자연의 비밀을 밝히고,
o lidech sníš,
깊은 밤에는
odvěkým živlům rozumíš,
인간을 꿈꾸지요,
pozemské jedy, paprsky měsíce
또한 당신은 불멸의 요소들을 깨달았고,
dovedeš svařit na léků tisíce,
이제 대지의 독들과 달빛을 결합해
dovedeš spojit, dovedeš bořit,
수천 가지 치료약들을 만드는 법을 알게 됐지요,
dovedeš usmrtit, dovedeš stvořit,
당신은 일으켜 세우고, 파괴하고,
člověka v příšeru,
소멸시키고, 창조하는 법을 알지요,
(마치 주문을 외우듯이)
(예시바바의 발 앞에 무릎을 꿇으며)
příšeru v člověka
인간을 괴물로 변하게 할 수도,
dovede proměnit moudrost tvá odvěká,
다시 되돌릴 수도 있지요,
rusalky za noci hrozbou svou strašíš,
이 모든 것들이 당신의 지혜로 가능하지요.
pro lidské strasti
밤이면, 요정들은 당신 생각에 전율해요,
divné léky snášíš,
우리와 인간 모두를 위해
pro nás i pro lidi
세상을 구석구석 돌아다니며
ve světě dalekém,
인간들의 우환을 치유하기 위해
sama jsi živlem,
기적의 약을 준비하지요,
sama jsi člověkem,
당신은 절대이면서도 동시에 인간이며,
se smrtí věčnost je věno tvě
불멸과 절멸 모두가 당신의 약에 달렸지요,
pomoz mi, pomoz mi, zázračná ženo!
저를 도와 주세요, 부디, 불가사의한 여인이여!
pomoz mi!
저를 도와 주세요!
JEŽIBABA
(s dábelským smíchem)
예시바바
To já znám, to já znám,
좋아, 좋아, 다 알겠어,
s takovou se chodí k nám!
신물 나도록 들은 소리지!
Ale slyš, pilně slyš,
자 우선 약을 먹기 전에
nežli léku okusíš:
내 말을 귀담아 들어 봐:
perly máš krásu máš,
넌 진주 목걸이와 아름다움을 가졌는데,
pomohu-li, co mi dáš?
그런데 널 도와 준 대가로 내가 얻게 되는 건 뭐지?
RUSALKA
Vše, co mám, si vem,
루살카
ale udělej mne člověkem!
그러나 그 전에 절 인간으로 만들어 주셔야 해요!
JEŽIBABA
A nic víc? Pranic víc?
예시바바
A nic víc?
그게 네가 원하는 전부야?
Proto přišlas pjějíc?
그것 때문에 그렇게 징징대며 여길 온 거야?
(s humorem, ale stale jizlivěji)
(놀리듯이, 그러나 점점 더 사악해 진다.)
(악마적인 웃음을 지으며)
제가 가진 모든 것을 드릴께요,
그게 다야? 더 없어?
8
A. DVOŘÁK
Voda tě už omrzela,
물 속에 사는 게 지겨워져
lidského jsi lačna těla,
인간의 육체를 갖길 갈망하는 게로구나,
milování, laškování,
사랑하고 또한 사랑받고,
hubiček a cukrování-
서로 키스하고 애무하며 사랑을 속삭이고자:
to já znám, to já znám,
거기에 대해선 모르는 게 없어,
s takovou se chodí k nám!
모든 이들이 원하는 게 바로 그것이니까!
RUSALKA
Tvoje moudrost všechno tuší-
루살카
dej mi lidské tělo, lidskou duši!
저에게 인간의 육체를, 영혼을 주세요!
JEŽIBABA
Dám ti, dám,
예시바바
věz to rarach sám!
바로 악마의 이름으로!
Ale ty mi musíš dát’
그러나 그 대가로 넌 나에게
průsvitný svůj vodní šat-
너의 맑은 물 베일(clear water veil)을 줘야 해.
a když lásky neokusíš na světě,
또한 만회하나 네가 지상에서의 사랑에 실패한다면,
zavržena žíti musíš
삶에서 버림받고 저주 받은 채,
v hlubinách zas prokletě!
호수 깊숙한 곳에 버려지게 될 거야.
Ztratíš-li tu lásku,
만일 네가 이 사랑을 잃게 된다면,
po níž tvůj cit prahne,
버림받은 사랑의 그리움에 수척해 지며,
kletba vodních mocí
물의 권능에 의한 저주가
zas tě v hloubku stáhne,
너를 물 속 깊숙한 곳으로 끌고 갈 것이야,
a než nabudeš jí,
또한 네가 진정한 사랑을 찾기 전까진
trpět budeš těž,
또 다른 고난이 기다리고 있어,
pro všechen lidský sluch
모든 인간들 사이에
něma zůtaneš!
넌 침묵으로 던져지게 되는 거야.
Chceš být něma, chceš,
이게 네가 원하는 거야, 벙어리가 되는 데도,
pro toho, jejž miluješ?
네가 사랑하는 사람 앞에서?
RUSALKA
Jeho-li lásku poznat smím,
루살카
ráda, věř, pro něj oněmím!
기꺼이 그를 위해 벙어리로 남겠어요!
JEŽIBABA
Střez si ho, střez,
예시바바
a věz to, věz:
그리고 이걸 기억해라:
prokleta-li se vrátíš
만일 네가 저주받은 채
당신의 지혜는 모든 것을 알고 있지요:
너에게 약 한 첩을 주겠다,
그의 사랑을 알 수만 있다면,
그를 지켜 줘야 함을 잊어선 안돼,
ve vodníkovu, říš,
호수의 도깨비 왕국으로 돌아오게 된다면,
miláčka svěho také zahubíš!
너의 연인 역시 거기서 마지막을 맞이하게 될 거야!
Stane se navždy obětí
너의 운명을 함께 해야만 하니까:
věčného věčného tvého prokletí!
영원한 파멸이야!
RUSALKA
Čidstou duší, čistou lidskou duší
루살카
moje láska všechna kouzla zruší!
나의 사랑은 그 모든 마법을 이겨 낼 거에요!
JEŽIBABA
Tedy prjd’, honem pojd’,
예시바바
do chatty mne vyprovod’!
내 오두막으로!
V krbu jedy navaříme,
우린 이제 솥에다 몇 가지 독초들을 끓이게 될 거야,
Rusalku tím napojíme.
그리고 루살카, 넌 그것들을 마시는 거야.
순결한 인간의 영혼으로 무장하여,
그렇다면 어서 이리 와,
RUSALKA 9
Ale potom ani muk,
더 이상 네 입에선 어떤 말도 흘러 나오지 못하지!
čury mury fuk!
수리수리마수리!
(Vejdou do chalupy, v jejímž okénku zplane červená záře, Proud
(그들은 오두막으로 들어간다. 오두막 내부에서 붉은 빛이 창
jisker vyrazí komínem. Za chvíli lze slyšet sykot v kotli. Do toho se
밖으로 비친다. 굴뚝에서 불꽃이 튄다. 조금 지나가 주전자에
mísí zaklínní Ježibaby. Lesní žínky slyšíce to vybíhají z lesa a
서 쉿소리와 함께 예시바바가 주문을 외우는 소리가 들린다.)
postrašeny nahlížejí okénkem do chalupy.)
JEŽIBABA
Čury mury fuk,
예시바바
Čury mury fuk.
수리수리마수리,
bílá pára vstává z luk!
초원에서 안개가 피어 오르도다!
수리수리마수리!
(Lesní žénky slyšíce to vybíhají z lesa a postrašeně nahlížejí okém do
(숲의 요정들이 숲 속에서 뛰어 나와 두려움에 떨며 오두막
chalupy)
창문을 통해 그 광경을 훔쳐 본다.)
Kapka krve dračí,
용의 피 한방울에,
deset kapek žluči,
담즙을 열방울 떨어뜨리고,
teplé srdce ptačí,
따끈따끈한 새의 심장을 넣어야지,
už to z kotle hučí!
여전히 펄떡펄떡 뛰고 있는 것으로!
Skoč, můj mourku, skoč a skoč,
뛰어 올라라, 나의 수고양이야, 뛰어 올라,
varem v kotli pozatoč!
그 놈에게 낯선 자극을 주어라!
Skoč, můj mourku, skoč a skoč,
뛰어 올라라, 나의 수고양이야, 뛰어 올라,
varem v kotli pozatoč!
그 놈에게 낯선 자극을 주어라!
Čury mury fuk,
수리수리마수리,
Čury mury fuk,
수리수리마수리,
nelekej se větších muk!
어떤 고문도 이보다 더 잔혹하진 않으리!
Tot’ tvě lidské věno,
이것은 너의 인간으로서의 운명이니
a to musíš píti,
이제 이 약을 마시라;
tím, co uvařeno,
일단 이 약에 입술을 대는 순간,
jazyk zdřevění ti!
너의 혀는 마치 마른 장작처럼 굳어져 버리리.
Skoč, můj mourku, hola hej,
뛰어올라라, 나의 수고양이야, 홀라, 헤이,
v hrdlo jí tu št’ávu vlej!
이 약을 그녀의 목구멍에 쏟아 부어라!
Skoč, můj mourku, hola hej,
뛰어올라라, 나의 수고양이야, 홀라, 헤이,
v hrdlo jí tu št’ávu vlej!
이 약을 그녀의 목구멍에 쏟아 부어라!
Čury mury fuk,
수리수리마수리,
Čury mury fuk,
수리수리마수리,
ale ted’ už ani muk!
그리고 지금부턴 너의 입에선 어떤 말도 흘러 나오지 않으리!
(Divoký sykot v chalupě zvolna slábne. Lesní žínky se rozprchly.
(오두막에서 흘러 나오던 병적인 싯싯거리는 소리가 서서히
Obloha se jasní, z daleka znějí lovecké rohy. Nad jezerem rdí se jitřní
희미해 진다. 숲의 요정들은 이리저리 흩어지고, 하늘이 맑아
záře.)
진다. 멀리서 사냥꾼들의 뿔피리 소리가 들려 온다. 일출의 첫
광선이 호수 위로 비친다.)
VODNÍK
(hluboko pod vodou)
호수의 도깨비
Ubohá Rusalko bledá!
나의 가엾은, 창백한 루살카!
Běda! Běda! Běda!
슬프도다, 슬프도다!
(호수 깊숙한 곳으로부터)
(Loveckě rohy znějí stále zřetelněji, lovci se blíží. Je slyšet princova
(사냥꾼들이 다가오면서 역시 뿔피리 소리도 더욱 선명해 진
lovce, an zpívá.)
다. 한 사냥꾼의 노래 소리가 들린다.)
LOVEC
(z daleka)
한 사냥꾼
(멀리서)
10
A. DVOŘÁK
Jel mladý lovec, jel a jel,
옛날에 한 젊은 사냥꾼이 말을 타고 나왔네,
laň bílou v lese uviděl.
숲에서 하얀 암사슴 한 마리를 보았는데,
Hlubokě oči ta měla.
그녀의 눈엔 영혼이 가득 담겨 있었지.
- Zdali ji stihne má střela?
나의 화살이 그녀를 쓰러뜨릴까?
Ó mladý lovče, dále spěj,
오, 젊은 사냥꾼이여, 서둘러 출발하게나,
tu bílou laňku nestřílej!
그런 하얀 암사슴은 겨누는 게 아니네!
Varuj se jejího těla!
그녀의 몸으로부터 멀리 떨어지게!
--Zda-li ji stihne m střela?
나의 화살이 그녀를 쓰러뜨릴까?
(Lovecké rohy znovu znějí. Princ s kuší v ruce vyběhne z lesa a
(사냥꾼들의 뿔피리 소리가 다시 들린다. 왕자가 손에 활을 들
rozhlíží se.)
고 숲에서 달려 나와 주위를 둘러 본다.)
PRINC
Zde milhla se
왕자
a zase zmizela!
결국 놓쳐 버렸군!
Horem a dolem,
숲과 평원을 지나
lesem a polem
언덕과 골짜기를 너머
podivná zvěř ta míhá
그 불가사의한 신의 창조물은
se kolem-
명랑한 춤으로 이리로 나를 이끌었어,
a tady stopa
하지만 여기부턴 그 흔적이
znikla docela!
완전히 사라져 버렸군!
A tajemným vlněním potají
비밀에 싸인 듯한 속삭임이 나를 유혹하여,
ty vody mne v lokty své lákají,
여기 호수로 나를 인도하는 구나,
jak bych měl divoký lovu cit
마치 사냥에 대한 나의 갈증을 풀어 줄
v objetí jejich zas ochladit.
여기 시원한 물의 포옹에의 초대 같아.
Krok vázne mi,
걸음은 머뭇거리고,
stesk cítím neznámý,
가슴 속에선 낯선 갈망이 느껴지고,
zbraň z unevené ruky padá mi,
나의 무기는 내 피로한 손에서 떨어져 내리는 구나.
sotva lov začal,
사냥이 다시 시작되기는 힘들 것 같아,
unavil mne vráz,
이미 나의 육체는 녹초가 되었고,
divné to kouzlo
나는 다시 한번
zajalo mne zas!
낯선 마력에 정복 당하네!
LOVEC
(nablízku)
한 사냥꾼
Laň nebyla to – lovče, stůj!
그건 암사슴이 아니야, 멈추게, 사냥꾼!
Bůh tvoji duši optruj!
신께서 자네의 불멸의 영혼을 지켜 줄 걸세!
Srdce tvé smutno je zcela!
자네의 가슴은 시름으로 벙어리가 되었어!
Koho to stihla tvá střela?
자네의 화살이 뚫은 건 도대체 누구란 말인가?
(Několik lovců vyjdou z lesa.)
(몇 명의 사냥꾼들이 숲에서 나온다.)
PRINC
Ustaňte v lovu, na hrad vrat’te se,
왕자
podivné čáry bloudí po lese,
이 숲은 무언가에 홀린 듯 해,
divnější čáry
그리고 더욱 신비한 마법이
v duši mám-
나의 영혼 속으로 들어 왔어;
domů vrat’te se, chci býti sám!
집으로 돌아가라, 이제 난 혼자 있고 싶으니!
(Lovci odcházejí. Princ usedne na břehu jezera, ale když vzhlédne,
(사냥꾼들이 떠나자 왕자는 호숫가에 걸터앉는다. 고개를 들자
이 길로 온 게 분명한데
(점점 더 다가오며)
사냥은 끝났어, 이제 성으로 돌아갈 시간이야.
spatří Rusalku, ana před ním stojí. Rusalka vyšla z chalupy. Je bosa,
그의 눈 앞에 루살카가 서 있다. 그녀는 맨발에 가난에 찌든
v popelavých šatech nuzného dítěte. Krásné její zlaté vlasy hluboko
듯한 우중충한 옷을 입고 있다. 그녀의 아름다운 금발머리가
RUSALKA 11
splývají. Je něma.)
그녀의 어깨 위로 굽이쳐 흘러 내려 있다. 그녀는 말을 못한
다.)
(Princ vyskočí)
(왕자는 벌떡 일어난다.)
Vidino divná, přesladká,
신성한 광경이여, 지고로 감미로운 존재여,
jsi-li ty člověk nebo pohádka?
당신은 살아 있는 여인인가, 아니면 동화 속 이야기인가?
Přišla jsi chránit vzácné zvěři,
너는 내가 방금 음침한 숲 속에서 희미하게 본
kterou jsem zahléd’ v lesa ei?
그 낯선 피조물을 보호하고자 온 것인가?
Přišla-lis prosit za ni,
그 암사슴의 자매로서,
sestřičko bílých laní?
그녀를 대신하여 화해를 청하러 온 것인가?
Anebo sama, jak vstříc mi jdeš,
아니면, 내 앞에 나타나,
kořistí lovcovou býti chceš?
네 스스로가 재물이 되고자 하는가?
(Rusalka vztáhne k němu němě své ruce, nemohouc promluvit.)
(루살카는 대답 대신 그녀의 두 팔을 그에게 뻗는다.)
Svírá ti ústa tajemstiví,
당신의 입술엔 어떤 말할 수 없는 비밀이 숨겨져 있는 건가요,
či navždy jazyk tvůj ztich’?
아니면 당신의 혀는 한번도 소리내 본 적이 없는 건가요?
Něma-li ústa tvá, Bůh to v,
그러나 비록 당신이 말을 할 수 없을지라도, 신께 맹세컨데,
vylíbám odpověd’ s nich!
나의 입맞춤은 그 대답을 얻어 내고야 말 것이오!
Odověd’ záhadám,
나를 이 곳으로 이끈
jež mne sem lákaly,
그 신비에 대한 대답,
jež mne sem volaly
그것이 바로 나를 유혹하여
přes trní, přes skály,
가시밭길과 암벽을 넘어
abych tu konečně
마침내는
v blažen dnešní den,
축복의 바로 오늘,
dítě, tvým pohledem
당신의 황홀한 시선 아래, 행복에 가득찬
náhle byl okouzlen!
나 자신을 발견하게 한 거요, 나의 사랑스런 소녀여!
Co v srdci tvěm jest ukryto,
당신의 가슴은 어떤 비밀을 숨기고 있는 거요?
máš-li mne ráda, zjev mi to,
나를 사랑한다면, 그 어떤 암시라도 보여 주길 바라오!
(Rusalka mu padne do náručí.)
(루살카는 그의 품에 몸을 던진다.)
RUSALKY
(pod vodou)
물의 요정들
Sestry, jedna schází z nás!
자매들아, 자매들아, 자매들아,
jedna schází z nás!
우리 자매 하나가 길을 잃고 있어!
(Rusalka polekána se vzchopí a naslouchá.)
(루살카는 두려움에 떨며 고개를 들고 귀를 기울인다.)
Sestřičko, kam odešlas?
사랑하는 자매여, 사랑하는 자매여,
jedna schází z nás!
너는 어디로 가버린 것이니?
(Rusalka se chvěje nerozhodností a bázní.)
(물 속에서)
(루살카는 다가올 보이지 않는 운명에 대한 불안감으로 전율
한다.)
VODNÍK
(pod vodou)
호수의 도깨비
Přes hory, doly a lesy!
숲을 지나, 언덕과 골짜기 너머로!
RUSALKY
Sestřičko, sestřičko, kde jsi?
물의 요정들
(물 속에서)
사랑하는 자매여, 사랑하는 자매여, 너는 어디에 있는 거니?
12
A. DVOŘÁK
(Rusalka se stulí ve svrchovaně úzkosti v náruč princovu.)
(고통에 떨며 루살카는 쓰러질 듯 왕자에게 매달린다.)
PRINC
Vím, že jsi kouzlo,
왕자
které mine
결국은 희미해지고
a rozplyne se v mlžn rej-
안개 속으로 사라져 버리겠지요.
leč dokud čas náš neuplyne,
그러나 나에게 남겨진 시간 동안만이라도,
ó pohádko má, neprchej!
나에게서 도망치지 말아 주오, 나의 동화 속 여인이여!
Můj skončen lov
이제 나의 사냥은 끝났어,
nač myslit naň?
거기엔 어떤 뜻이 숨겨져 있는 것 있을까
난 당신이 단지 마법에 불과하다는 걸 알아요,
Tys nejvzácnjší moje laň.
나에겐 당신은 가장 소중한 암사슴이오,
Tys hvězdička zlatá v noc temnou-
마치 밤하늘에 빛나는 금빛 별 같아
pohádko má, pojd’ se mnou!
나의 동화 속 여인이여, 나와 함께 가요!
Pojd´se mnou, pohádko má!
나와 함께 가요, 나의 동화 속 여인이여!
(Princ zahaliv zatím Rusalku ve svůj plášt. Odvadi ji do lesa.)
(왕자는 망토로 루살카를 감싸고 숲을 가로질러 그녀를 이끌
고 간다.)
JEDNÁNÍ DRUHÉ
제 2막
Sad na zámku princově. V pozadí sloupořadí a slavnostní síň hodoní.
왕궁을 둘러싸고 있는 정원. 후미에는 회랑과 대연회장이 있
V popředí pod starými stromy rybník. Odpoledne chýlí se zvolna k
다. 전면에는 고목들이 드리워진 연못이 하나 있다. 늦은 오후.
večeru a pak v noc.
서서히 저녁이 오고, 어두워져 간다.
(přichází s kuchtíkem)
(산지기가 요리사와 함께 들어온다.)
HAJNÝ
Jářku, jářku, klouče milé,
산지기
dopověz, dopověz,
사소한 것이라도 빼지 말고 말이다,
jakáže to kratochvíle
오늘 여기 왕궁에 도대체 무슨 이유로
na zámku se strojí dnes?
이렇게 성대한 축제가 열리는 게냐?
To je hostí na síni,
연회장은 손님들로 붐비고
to je práce v kuchyni,
너는 부엌에서 눈코 뜰 새가 없으니,
na stolech a na policích
진귀한 부엌 세간들을 죄다
podivného náčiní!
탁자와 선반에 꺼내 놓고 말이다!
KUCHTÍK
(s naivním úsměvem)
요리사
Máme ti ted’ sháňku,
오늘은 하루 종일 바쁘게 생겼어요,
milý strýče Vaňku,
바넥 아저씨,
do večera od svítání
새벽부터 어스름 때까지,
neustanem v práci ani!
쉴 틈이 없을 걸요,
Pomysli si, pomysli si,
제 말씀을 들어 보세요,
zdas to strýčku, slyšel kdysi:
이런 일을 어디서 들어 보기나 했겠어요?
princ ti našel lese
왕자님께서 숲 속에서
divné stvoření-
한 신비스런 여인을 데리고 오셨어요,
a s ním, podivme se,
그리고 지금, 믿기지 않으실지도 모르지만,
snad se ožení!
왕자님께서 그녀와 결혼을 하시려고 해요!
Našel prý ji v lesích tvých,
사람들이 말하기를, 왕자님께서는
ve tvých lesích hlubokých-
가장 인적이 드문 외딴 숲에서 그녀를 만나셨대요,
ale at’ ji vzal, kde vzal,
어디서 찾아 내셨든지 간에 말씀이지요,
죄다 말해 보아라, 얘야,
(순진한 웃음을 띄며)
RUSALKA 13
já bych se jí, strýčku, bál!
전 그녀를 보는 순간 약간 오싹한 기분이 들더라구요, 아저씨!
Holka je ti němá,
벙어리에다
kapky krve nemá,
몸 속에는 인간의 피라곤 한방울도 없다는 거에요,
chodí jako vyjevená-
그녀는 마치 꿈을 꾸는 듯 걸어 다녀요
to by byla čistá žena!
그것이 바로 아름다운 신부의 참모습이라는 듯이!
HAJNÝ
Je to Pravda vskutku,
산지기
co se mluví všude?
사람들은 뭐라고 수근거리든?
Můj ty milý smutku,
세상에나,
už to takhle bude!
어떻게 이런 일이!
At’ nás Pánbůh chrání,
하나님, 저희를 지켜 주소서!
myslivec jsem starý,
경험이 많은 늙은 사냥꾼의 느낌으로 말하건데,
že v tom milování,
이 연인들은 무언가
vězí divné čáry!
마법에 씌운 듯 해!
U nás v lese straší
숲은 어떤 사악한 힘에
šlakovité moci,
홀려 있어,
lesem divní braši
밤이면 기괴한 생물들이
chodí o půlnoci.
숲 속을 배회하지.
Je-li v těle duše slabá,
심신이 허약한 사람들은
uhrane ji Ježibaba,
곧잘 마녀 예시바바의 마법에 홀려 버리곤 하거든,
pode hrází tuze snadno
거기다 도깨비 놈은 호숫가 둑에서 기다리며
hastrman tě stáhne na dno.
누군가를 끌고 내려갈 기회를 노리고 있지.
A kdo vidí lesní žínky
게다가 실오라기 하나 걸치지 않은 채
bez košilky, bez sukýnky,
깡총깡총 뛰노는 숲 속의 요정들은 본 사람은
omámí ho lásky chítč-
혼이 완전히 나가버리기도 해.
Pánbůh s námi a zlé pryč!
하나님, 저희를 악으로부터 저희를 지켜 주소서!
KUCHTÍK
(s úzkostí)
요리사
(불안해 하며)
Strýčku, já se bojím!
무서워요, 아저씨!
HAJNÝ
Inu, není div,
산지기
그게 사실이냐,
두려워 말아라. 틀림없이
Pánbůh hříchům tvojím
하나님께서는 네 죄 많은 영혼에
budiž milostiv!
자비를 내려 주실 게다!
KUCHTÍK
Náš princ vždy tak švarný byl,
요리사
kterak se ted’ proměnil!
지금은 완전히 딴판으로 변해 버리셨어요!
Není, jaký býval, není,
이제 옛날의 그 모습을 찾아 볼 수가 없어요,
bloudí jako omámen,
마치 무언가에 홀린 듯 이리저리 배회할 뿐.
stará Háta na modlení
하타 왕고모께서도 그 때문에 걱정이 많으세요,
dává za něj den co den.
하루도 빠짐없이 그 분을 위해 기도를 드리지요.
우리 왕자님께서는 언제나 씩씩하신 분이셨는데,
A pan farář, jak to slyšel,
사제님께서 그 기도소리를 들으실 때면
varovat ti prince přišel,
몸소 왕자님을 찾아와 훈계도 하시지만,
ale princ ne a ne,
왕자님은 한마디도 듣지 않으시며,
holka prý tu zůstane!
한사코 그녀를 곁에 두시려 고집하시지요!
HAJNÝ
Proto jsou tu hosté již!
산지기
Proto se tak prázdní spíž!
찬장의 잔들을 모조리 꺼내고,
이렇게 많은 손님들이 북적대는 이유가 바로 그거 였구나!
14
A. DVOŘÁK
Proto jsem honem vlek’
나로 하여금 그렇게 많은 사냥감들을 급히
plno zvěře na zámek!
왕궁으로 운반하도록 명령하신 이유가!
KUCHTÍK
Na štěstí, jak zdá se,
요리사
운 좋게도, 어쩌면 구원이
nemělo to být,
바로 곁에 있는지도 모르겠어요.
všechno může zase
또 다른 여인 하나가
jiná pokazit!
왕자님을 제정신으로 돌려 놓으실지도!
Stará Háta vypráví,
하타 왕고모께서 말씀하시기를,
jak prý je princ vrtkavý:
왕자님께서는 꽤나 변덕스러우신데다,
už prý jeho láska mizí,
이미 그녀에 대한 사랑이 식어가기 시작했다는 거에요.
jinou prý zas v mysli má,
왕자님의 마음은 이미 돌아서
po jakési kněžně cizí
외국의 한 공주님에게
hází prý už očima!
반해 버리셨다네요!
HAJNÝ
Pánbůh dej, Pánbůh dej,
산지기
ve zdraví ho zachovej!
하나님께 찬양을!
Já být princem, bez okolků
내가 만약 왕자라면, 인정사정 없이
vyhnal bych tu cizí holku,
그 괴상한 여인을 내쫓아 버릴 텐데,
než mne v peklo zamotá:
그녀가 나를 지옥으로 끌고 내려가기 전에;
at’ se klidí, žebrota!
그게 그녀에겐 안성맞춤이지!
KUCHTÍK
(náhle)
요리사
Hu, tam si vede princ
저길 봐요, 왕자님께서
tu obludu!
그 요괴와 함께 이리로 오시고 계세요!
(Uteče.)
(달려 나간다.)
HAJNÝ
Já na ni taky čekat nebudu!
산지기
(Uteče jinudy.)
(반대쪽으로 뛰어 나간다.)
(Princ přichází s Rusalkou.
왕자님을 악으로부터 보호해 주시는
(갑자기)
나 역시 더 이상 여기서 어슬렁거릴 이유가 없지!
Rusalka krásně oděna, ale stake
(왕자가 루살카와 함께 들어 온다. 그녀는 아름답게 차려 입었
smutná a bledá, přichází s princem.)
으나, 여전히 슬프고 창백해 보인다.)
PRINC
Již týden
왕자
dlíš mi po boku,
한 주가 지났군요,
jak z báje zjev dlíš přede mnou,
하지만 당신은 여전히 동화 속 여인으로 남아 있으니.
이제 당신과 함께 한지도
a marně v očí hluboku
당신의 눈을 깊이 응시하며
tvou bytost hledám tajemnou!
비밀을 헤아리려고 했으나 허사군요!
Má satek dát mi teprve,
우리가 결혼할 때면 내 사랑이 알고자 갈망하는 것을 경험케
co láska dávno chtěla,
될까요?
by rozhoela jsi do krve
그때면 당신은 나의 열정에 굴복하고
a byla ženou zcela?
진정한 나의 아내가 될까요?
(Kněžna vyjde pozadím a s hněvivou záští pozoruje prince.)
(산지기와 요리사가 말한 그 외국의 공주가 무대 뒷편에 나타
나 왕자를 쏘아 본다.)
Proč chladí tvoje objetí,
당신의 포옹은 왜 이리도 찬 건가요,
vzplát vášní proč se bojí?
열정의 포로가 되는 것을 왜 이리도 두려워 하는 거요?
RUSALKA 15
Proč úzkostí jen zachvěti
당신을 포옹할 때면
mám v náruči se tvojí?
나는 왜 이러한 고뇌에 시달려야만 하는 걸까요?
A marně, marně dusím smutný cit,
침울한 이 기분을 물리치려 애썼지만 허사였오,
z náruči tvě se nelze vyprostiti-
난 당신의 포옹에서 헤어날 수도 없으며,
byt’ stokrát bylas chladná, nesmělá,
당신이 아무리 냉정히 주저한다 해도,
mít musím tebe, musím docela!
난 당신을 나의 여인으로 만들고 말 것이오!
KNĔŽNA
Ne, není to láska,
공주
hněvivý je to cit,
노여움일 뿐,
že jiná dlí, kde já jsem chtěla být,
바로 내 자리를 대신 차지한 여인을 향한
a že jsem jeho míti neměla,
내가 만약 그를 차지하지 못한다면,
at’ štěstí obou
그 둘 역시 행복하진
zhyne docela!
못하리라!
PRINC
Mít musím tebe,
왕자
Tebe mít docela,
완전히 나의 것으로,
Byt´ stokrát bylas chladná
당신이 아무리 냉정히
Nesmělá
주저한다 해도,
Mít musím tebe docela!
난 당신을 나의 여인으로 만들고 말 것이오!
KNĔŽNA
(jde ve popředí)
(앞으로 나오며)
Zda vzpomene si přec,
사랑에 빠지는 기쁨이
že hostitelem
당신으로 하여금
je též milenec!
주인의 의무를 잊게 한 것 같군요!
(Svůdně.)
(유혹적으로)
Má na to štěstí, jímž vás blaží svět,
외국의 손님을 홀로 둔 세워 둔 채
též cizí host
사랑에 빠져버린 당신의 모습을
jen němě pohlížet?
지켜 보게 해서야 예의가 아니지요?
(Stane mezi princem a Rusalkou.)
(그녀는 왕자와 루살카 사이에 끼어든다.)
PRINC
(vzruší se, sotvaže spatří kněžnu)
왕자
Ach, výčitka to věru včasná
아, 이 꾸짖음이 제때에 오진 못했지만,
a s vašich rtíků rád ji snáším:
나는 기쁘게 당신 입술에 귀 기울입니다,
I ženich věru, kněžno krásná,
비록 신랑의 몸이라 할지라도, 아름다운 공주에겐 미천한 종일
je především jen sluhou vaším!
뿐이지요!
KNĔŽNA
(Jízlivě pohlédnouc na Rusalku)
공주
A vaše kráska, citů vašich paní,
그런데 이 아름다운, 당신 가슴 속 여인은,
vás nepokárá
어찌 꾸짖음의 말조차 한마디
za to slovem ani?
하지 않는 건가요?
(Rusalka na ni pohlédne s hněvnou bolestí.)
(루살카는 고통스런 표정으로 그녀를 바라본다.)
Či v pohledu svěm tolik něhy má,
아니면 그녀의 눈빛엔
že mluví s vámi
말보다 더한 부드러움이
pouze očima?
담겨 있는 건가요?
아니야, 그건 사랑이 아니라
난 당신을 나의 것으로 만들어야 해요,
공주
(공주를 보자마자 흥분에 휩싸인 채)
(원한을 품은 듯, 루살카를 바라보며)
16
A. DVOŘÁK
PRINC
(v rozpacích)
왕자
Leč oči její říci zapomněly,
아마도 그녀의 눈빛이 내가 부주의한 주인임을 말해 주는 걸
že hostitel se nepozorným stal.
깜빡 잊은 모양이오.
Necht’ nahradí ted’ rychle, svolíte-li,
그러니 이제, 나의 무례를 용서해 주시고,
co roztžit jen chvíli zanedbal.
잊어버린 의무를 수행케 허락하여 주시기 바라오.
(Podává kněžně ruku. Rusalka pokročí a křečovitě se chytne ruky
(그는 공주에게 손을 내민다. 루살카가 앞으로 걸어 나와 서둘
princovy.)
러 그 손을 잡아 챈다.)
(당황하며)
Nač rozpaky tvoje,
왜 이러는 거요?
A proč se tolik chvěješ?
왜 이리 떨고 있는 거요?
V svou komnatu pospěš
자 이제 당신의 방으로 돌아가
a stroj se k plesu již!
무도회 준비나 하시오!
KNĔŽNA
(k Rusalce, s vitězným úsměškem)
공주
Ó, vystrojtese v šaty přebohaté:
가장 아름다운 드레스를 입도록 해요,
mám dvornost jeho,
난 왕자님의 여인에 대한 친절을 소유할 테니,
vy však srdce máte!
비록 여전히 마음이 당신에게 가 있다 할지라도!
(루살카에게, 짐짓 상냥한 척 하며)
(Princ odvádí kněžnu. Rusalka ztrnule hledí za nimi, jako by
(왕자는 공주를 이끌고 사라진다. 루살카는 마치 눈빛으로 왕
pohledem chtěla prince zadržet, ale pak smutna a zlomena odchází
자를 되돌아 오게 하기를 바라는 듯 열렬히 바라보지만, 곧 슬
sama sloupořadím. Zatím se stále šeří, večer hasne a později zasvitne
픔에 가슴이 찢어진 듯한 모습으로 회랑을 빠져 나간다. 밤이
měsíc.)
찾아오고 달이 그 모습을 드러낸다.)
Balet
(V síni zazní slavnostní hudba a zaplanou světla. Je vidět v pozadí
발레
(축제 음악이 불빛이 휘황찬란한 무도회장에서 들려 온다. 손
slavnostní ruch, hosté se schzejí a tvoří skupiny. Později zpěv a
님들이 무대 후미를 가득 채운 채 서로 인사하며 몇몇의 작은
tanec.)
무리를 이룬다. 조금 후에 그들은 짝을 지어 노래를 부르며 춤
을 춘다.)
(Vodník se vynoří z rybníka a díva se do síně kde víří veselí.)
(도깨비가 연못에서 솟아 나와 무도회장을 바라본다. 무도회장
은 축제 분위기가 한창이다.)
VODNÍK
Běda! Běda!
호수의 도깨비
Ubohá Rusalko bledá,
가엾은, 나의 창백한 루살카,
v nádheru světa zakletá! Běda!
결국 인간세상에 현혹되고 말았구나! 오우!
Celý svět nedá ti, nedá,
인간 세상의 누구도 여기 물의 왕국에
비통해라! 비통해라!
vodní čím říše rozkvétá!
충만한 것을 너에게 줄 수 없으리!
Stokrát bys byla člověkem,
네가 아무리 오랜 시간 동안 인간의 몸을 갖고 있다 할지라도,
ve jhu jsi spjatá odvěkém
결코 너를 묶고 있는 속박에서 헤어날 순 없으리!
byt’ ml tě člověk stokrát rád,
아무리 한 인간에게 깊은 사랑을 받는다 할지라도,
navždy ho nemůžeš upoutat!
그를 영원히 네 곁에 묶어 둘 수는 없으리!
(V loggii minnou se tancící parý a zase zaniknou v síní)
(짝을 이루어 춤을 추던 사람들이 발코니로 나오더니 다시 무
도회장으로 사라진다.)
Ubohá Rusalko bledá,
나의 가엾은, 창백한 루살카,
zajatá v kouzlo lidských pout!
인간 세상에 대한 유혹의 올가미에 빠지고 말았구나!
Voda tvá všude tě hledá!
물 속 왕국에선 아직도 너를 갈망하며,
nadarmo chce tě obejmout!
너의 자매들은 헛되이 너를 포옹하려 하는구나!
RUSALKA 17
Až se zas vrátíš k družkám svým,
그러나 네가 돌아올 때는,
budeš jen živlem smrtícím,
이미 넌 단지 필멸의 존재일 뿐,
vrátíš se žitím uvadlá,
삶에 지친 채 돌아오게 될 것이니,
prokletí živlů jsi propdla!
머리에 저주스런 올가미를 두른 채!
Ubohá Rusalko bledá,
나의 가엾은, 창백한 루살카,
v nádheru světa zakletá!
인간 세상에 대한 유혹의 올가미에 빠지고 말았구나!
HOSTÉ
(zpěv v síní)
손님들
Květiny bílé po cestě,
길 가에 핀 하얀 꽃봉오리들,
po cestě všude kvetly,
도처에 만발하네,
(무도회장에서 노래하며)
hoch jel a jel k své nevěstě
한 젊은이가 연인을 만나기 위해 말을 타고 가네,
a den se small tak světlý.
태양은 그에게 찬란히 미소 짓고 있어.
Květiny bílé po sestě, atd.
지체하지 말아요, 젊은이,
Nemeškej, hochu, k mil spěš,
서둘러 연인에게 가세요,
dorosteš záhy v muže,
머지 않아 당신은
zpátky až tudy pojedeš,
남편이라는 지위에 이르게 되리,
pokvetou rudé růže.
그리고 당신이 이 길을 돌아올 때면,
Květiny bílé nejdříve
붉은 장미가 만발하리.
úpalem slunce zašly,
하얀 꽃봉오리들이 먼저
ale ty růže ohnivé
태양빛에 지고 나면,
svatební lože krášlí.
이 불타는 장미들이
Květiny bílé po sestě, atd.
신부의 침대를 장식하리.
(Princ se objeví chvílemi v slavnostním ruchu, jenž víří sálem, a
(가끔씩 왕자가 춤추는 사람들 틈에서 나와 루살카는 본체만
dvoří se okázale cizí kněžně, nevšímaje si Rusalky.)
체 한 채 외국의 공주와 보란 듯이 몸을 부빈다.)
VODNÍK
Ubohá Rusalko bledá,
호수의 도깨비
v nádheru světa zakletá!
인간 세상에 대한 유혹의 올가미에 빠지고 말았구나!
Běda! Běda!
비통해라! 비통해라!
Na vodách bílý leknín sní,
물 위를 떠다니며 꿈꾸는 하얀 수련들이
smutným ti druhem bude-
너의 슬픈 친구가 될 것이니.
pro tvoje lože svatební
붉은 장미는 결코
nekvetou růže rudé!
네 신방을 장식하리 않으리!
나의 가엾은, 창백한 루살카,
(Rusalka vyběhne zoufalá ze síně do sadu a zmatena, nevědouc kudy
(절망에 빠진 채, 루살카는 무도회장을 뛰쳐 나와 정원으로 나
kam, rozběhne se k vodě)
온다. 그녀는 반쯤 정신이 나간 채 연못으로 다가간다.)
VODNÍK
Rusalko, znáš mne, znáš?
호수의 도깨비
RUSALKA
(zpvu jako by nemohla, ale pak se z ní vyderou slova a náhle
루살카
vykřikne)
을 터뜨린다.)
Vodníku, tatíčku drahý!
사랑하는 도깨비 대부님!
Vodníku, tatíčku drahý!
사랑하는 도깨비 대부님!
VODNÍK
Proto jsem přišel v zámek váš,
호수의 도깨비
bych zřel tě truchlit tak záhy?
벌써 흐르는 네 눈물을 보기 위한 것이란 말인가?
루살카야, 나를 알아 보겠니?
(처음에는 말을 못하다가, 갑자기 자신도 모르게 슬픔의 말들
내가 여기 네 왕궁으로 온 이유가,
18
A. DVOŘÁK
RUSALKA
Tatíčku, vodníku, spas mne, spas,
루살카
úzkost mne pojala hrozná!
끔찍한 고통에 차마 견딜 수가 없어요!
사랑하는 도깨비 대부님, 저를 구해 주세요,
Běda, že chtěla jsem zradit vás,
당신에 대한 배신의 고통이 저를 짓누르고,
běda, kdo človka pozná!
낯선 한 인간을 알게 된 그가 고통 받고 있어요!
Běda! Běda!
비통해라, 비통해라!
běda, kdo človka pozná!
낯선 한 인간을 알게 된 그가 고통 받고 있어요!
Běda! Běda!
오우, 오우!
Jiná jej krásou jala vráz,
다른 한 여인이 그녀의 아름다움으로 그를 유혹하고 말았어요,
divokou lidkou krásou-
치명적인 인간의 아름다움으로!
a mne už nezná, nezná zas
그는 더 이상 저를 알고자 하지 않아요,
Rusalku prostovlasou!
그의 순결한 루살카를!
VODNÍK
On že tě zavrh’,
호수의 도깨비
jenž ml tě rád?
너를 그토록 사랑한 그가?
Musíš ted’, musíš vytrvat!
정말로 네가 그렇게 쉽게 포기해 버린 건 아니겠지?
RUSALKA
Ó marno, marno,
루살카
O marno to je
처음의 뜻대로 되어 가는 일이 하나도 없어요,
a prázdnota je v srdci mém,
그리고 이제 제 가슴 속 감정들은 메말라 비어 버렸어요.
jsou marny všechny vdky moje
제 모든 매력들도 다 쓸모없어요,
když zpola jsem jen člověkem!
제가 여전히 반만 인간인 이상은!
Ó marno, mne už nezná zas,
모든 게 허사예요, 그는 더 이상 저를 알고자 하지 않아요,
Rusalku prostovlasou.
그의 순결한 루살카를!
Jsou marny všechny vděky moje!
모든 게 다 소용없어요,
Jí hoří v očích vášně síla,
내 모든 매력들도 다 허사일 뿐!
té lidské vášně prokleté,
그녀의 두 눈은 열정으로 타올라요,
Jí hoří v očích vášně síla,
저주받을 인간의 열정으로,
té lidské vášně prokleté,
그러나 저는 차가운 물에서 태어난 몸,
mne voda chladná porodila
저에게 그러한 열정은 낯설기만 하지요!
a nemám, nemám vášně té!
오, 모든 게 다 소용없어요!
Prokleta vámi, pro něj ztracena,
나는 당신께 저주받고, 그에게서 버림받은 채,
odvěkých živlů hluchá ozvěna,
절대세계의 희미한 메아리 일뿐,
ženou ni vílou
저는 인간도
nemohu být,
요정도 아니에요,
nemohu zemřít, nemohu žít
살지도 죽지도 못해요,
nemohu zemřít, nemohu žít!
삶도 죽음도 저를 버렸어요!
(Kleká k rybníku. Princ přichzí s kněžnou z hodovní síně do sadu.)
그렇다면 그가 벌써 너를 버렸단 말이냐,
오, 모든 게 다 소용없어요!
(그녀는 연못 근처에 무릎을 꿇고 앉는다. 왕자와 공주가 연회
장에서 정원으로 나온다.)
Vidíš je, vidíš? Jsou tu zas-
그들이 보이시나요? 이리로 다시 오고 있어요,
tatíčku, tatíčku,
대부님, 대부님!
spas mne, spas!
저를 구해 주세요, 제발!
KNĔŽNA
(princem provázena)
공주
(왕자와 동행하며)
Vám v očích divný žár se zračí
낯선 불길이 당신의 눈에서 불타고 있어요,
a naslouchám vám zmámena.
그리고 저는 당신의 속삭임에 매혹당했지요.
jste stále vřelejší a sladší-
당신은 점점 더 열정적이고 사려 깊어지시는 군요, 그것이 과
ó princi, co to znamená?
연 어떤 의미일까요, 나의 왕자님?
RUSALKA 19
Kam prchla vaše vyvolená,
당신이 선택한 여인은 어디로 가버린 걸까요,
ta bez řeči a beze jména?
그 말없는 소녀, 이름도 없는 그녀는?
Kam prchla, aby viděla,
어디로 가버렸을까요? 여기에서 자신의 왕자님이
že princ je změněn docela?
어떻게 변한지를 보아야 할 것인데!
PRINC
Kam prchla? Milý Bůh to ví!
왕자
Leč změnou tou jste sama vinna-
그러나 이 변화는 오로지 당신에 의한 것!
a letní noc to nepoví,
그리고 오늘 여름밤은 내가 다른 여인의 유혹에 빠짐을 발설
že zajala mne kouzla jiná.
하지 않으리!
Ó, nazvete to rozmarem,
원한다면 변덕이라 불러도 좋으리,
že miloval jsem jinou chvíli,
순식간에 변해 버린 나의 사랑을,
a bud’te žhavým požárem,
그러나 이제부턴 강렬한 불길이
kde dosud luny svit plál bílý!
내 가슴 속의 창백한 달빛을 대신하리!
KNĔŽNA
Až požár můj vás popálí
공주
a všechny vaše vášně zděsí,
정열을 두려움으로 만들어 버릴 때,
až odejdu vám do dáli-
내가 당신에게서 멀리 떨어져 있을 때,
co s leskem luny počnete si?
당신은 그 달빛을 어찌 하실 건가요?
Až obejmou vás lokty sličné
당신이 꿈 속을 거니는 그 말없는 여인의
어디로 가버렸을까? 신만이 아시리라!
그러나 나의 불길이 당신을 모조리 태워버리고 당신의 모든
té němé krásky náměsíčné-
사랑스런 품에 안길 때,
čím k vášni hřát se budete?
그때는 또 누가 당신의 정열에 불을 지피게 될까요?
Ó, škoda, škoda všáně té!
오, 가엾은 정열의 노예여!
PRINC
A kdyby celý svět
왕자
chtěl klnout mojí touze-
나의 욕망을 비난한다 할지라도,
vy jste ten žhavý květ,
당신은 내 정열의 꽃이오,
byt’ kvetl chvíli pouze!
비록 그 꽃이 단지 찰나 동안만
vy jste ten žhavý květ,
그 봉오리를 연다 할지라도!
byt’ kvetl chvíli pouze!
당신은 내 정열의 꽃이오
Ted’ teprve to vím,
이제서야 비로소 알 것 같아요,
čím mřelo moje tělo,
내 육체가 왜 그리 고통스러웠는지,
když lásky tajemstvím
바로 사랑의 비밀을 간직한 채
se uzdraviti chtělo!
그것은 다시 소생하기 위함이었오!
(náhle obejme kněžnu)
(갑자기 공주를 끌어 안는다.)
Co zbude z oné lásky,
나를 혼란케 한 그 사랑의 유혹에서
již v osidla jsem pad’?
도대체 무엇이 남았단 말인가?
Rád strhám všecky svazky,
나는 기쁘게 그 속박을 찢어 버리리,
bych vás moh’ milovat!
오로지 당신을 사랑할 수 있기만 한다면!
KNĔŽNA
Ó, teprve ted’ poznávám,
공주
že námluvy
갑작스레
mi náhle kynou-
당신이 구혼하는 그 여인이 바로 저라는 듯,
pan ženich, zdá se, neví sám,
마치 신랑조차도 스스로는
zda namlouvá si mne či jinou!
누구에게 구애할 지 결정할 수 없다는 듯이!
(Rusalka zoufalá vyběhne z ústraní a vrhne se v náruč princovu.)
비록 온 세상이
지금 이순간 새벽빛이 저를 비추는 군요,
(루살카는 갑자기 도깨비의 품에서 뛰쳐 나와 절망적으로 왕
자에게 달려가 그의 품에 몸을 던진다.)
20
A. DVOŘÁK
PRINC
(na smrt poděšen)
왕자
Mrazí mne tvoje ramena,
당신의 몸이 마치 얼음처럼 차군요,
bílá ty kráso studentá!
차갑고 창백한 여인이여!
(Odstrčí Rusalku.)
(그는 그녀를 밀어 버린다.)
VODNÍK
(zjeví se v plném světle měsíčním nad rybníkem; příšerným hlasem)
호수의 도깨비
V jinou spěš náruč, spěš a spěš!
비춘다.)
Objetí jejímu neujdeš!
네가 그렇게 빨리 다른 여인의 팔에 안기지만,
(Strhne Rusalku do rybníka.)
그러나 너는 결코 루살카의 품에서 벗어날 수 없으리!
PRINC
(omráčen a nic nechápaje)
왕자
Z objetí moci tajemné
나를 감싸는 이 불길한 마력으로부터,
spaste mne, spaste mne, spaste mne!
저를 구해 주소서, 구해 주소서!
(Vrhá se kněžně k nohám a klesne na zeni omráčen.)
(그는 공주의 발치에 쓰러져 기절한다.)
KNĔŽNA
(s divým smíchem)
공주
V hlubinu pekla bezejmennou
지옥의 이름 모를 심연으로
pospěšte za svou vyvolenou!
서둘러 네가 선택한 여인을 따라가게 되리!
(Odchází.)
(나간다.)
JEDNÁNÍ TŘETÍ
제 3막
(두려움에 떨며)
(보름달이 그 모습을 드러내어 연못의 수면 위에 있는 그를
(격렬한 충격에 휩싸인 채)
(거칠게 웃으며)
Palouk na pokraji jezera, jako poprvé. Chýlí se k večeru, obloha je
1막과 같은 호숫가. 밤이 다가오고 어둠은 서서히 저녁 노을
pod mrakem, ale později zaplanou červánky, a konečně nastane
을 뒤덮고 있다. 조금씩 달이 그 모습을 드러낸다.
měsíční noc.
(Rusalka sedí nad jezerem, kde prve seděla. Všecha je bílá a bledá.
Vlas její zpopelavěl, oči pohasly.)
(루살카가 1막에서와 같이 호수 위로 드리워진 고목에 앉아
있다. 그러나 그녀는 이제 창백한 모습으로, 머리칼은 색이 바
래고 두 눈도 혼이 나간 듯 흐리멍텅하다.)
RUSALKA
Necitelná vodní moci,
루살카
stáhlas mne zas v hlubinu-
당신은 저를 이 바닥으로 끌고 오셨군요,
proč v tom chladu bez pomoci
왜 저는, 비참히 버려진 지금, 당신의 차가운
nezhynu, ach, nezhynu?
품 속에서 소멸할 수 없는 건가요?
Proč nezhynu, ach, proč nezhynu ?
왜 저는 죽을 수도 없는 건가요, 아, 왜?
Mladosti své pozbavena,
청춘을 박탈당하고,
bez radosti sester svých,
자매들에게서도 고립되고,
pro svou lásku odsouzena
사랑 마저 버림받은 채,
teskním v proudech studených
여기 차가운 물결 위에서 시들어 가네.
Mladosti své pozbavena,
청춘을 박탈당하고,
bez radosti sester svých,
자매들에게서도 고립되고,
pro svou lásku odsouzena
사랑 마저 버림받은 채,
teskním v proudech studených
여기 차가운 물결 위에서 시들어 가네.
Ztrativši svůj půvab sladký,
아름다움을 잃고,
miláčkem svým prokleta,
연인에게 저주 받은 채,
미처 느끼지도 못한 사이에 물의 권능이여,
RUSALKA 21
marně toužím
이제 헛되이
k sestrám zpátky,
자매들을 찾고 있어,
marně toužím do světa.
헛되이 인간의 세상을 갈망하고 있어.
Kde jste,
무엇이 저 여름밤의
kouzla letních nocí
마술적인 아름다움으로 변하는 것인가,
nad kalichy leknínů?
여기 수련이 피어나는 곳에서?
Proč v tom chladu bez pomoci
왜 저는, 비참히 버려진 지금, 당신의 차가운
nezhynu, ach, nezhynu?
품 속에서 소멸할 수 없는 건가요?
Ach, necitelná vodní moci,
아. 미처 느끼지도 못한 사이에 물의 권능이여,
Stáhlas mne zas v hlubinu, atd.
당신은 저를 이 바닥으로 끌고 오셨군요,
JEŽIBABA
(vyjde z chalupy)
예시바바
Aj, aj? Už jsi se navrátila?
이런! 벌써 돌아온 게야?
No, tos tam dlouho nepobyla!
뭐, 그렇게 오래 머물지도 않은 것 같은데!
A jak mš bledé tvářičky,
뺨이 저렇게 창백할 수가,
(그녀의 오두막에서 나오며)
a jak tu truchlíš o samotě!
보아하니 너의 쓸쓸함을 한탄하고 있었구나!
Což nechutnaly hubičky
입맞춤도 너에겐 어색하기만 하고,
a lidské lože nehřálo tě?
인간의 잠자리가 네게 따스함을 주지 못한 것이냐?
RUSALKA
Ach, běda, běda, tetko rozmilá,
루살카
vše zradilo mne, vše jsem ztratila!
전 배신 당하고, 모든 것을 잃었어요!
JEŽIBABA
Krátké bylo milování,
예시바바
dlouhé naříko rozmilá
이제 너는 고요한 후회 속에서,
po hubičkách
인간의 입맞춤을 위해
mužský úst
네가 지불한 그 대가를
nekonečný, věčný půst!
영원히 갚아 나가야 하리!
Člověk je člověk,
자연에게 인간은
아, 비통해요, 아주머니,
너의 사랑은 순간으로 끝나고,
živlů země
혐오스런 것일 뿐,
z kořenů země
그들은 그들을 낳아 준 대지에
dávno vyvrácen,
등을 돌려 버렸어.
běda kdo jeho lásku
고통이 있으라,
poznat chtěl,
인간의 사랑을 알고자 한 자에게,
jeho kdo zradou je ted´zatracen!
그 인간의 배신에 저주 받은 자에게!
RUSALKA
Tetko má moudrá tetko, rci,
루살카
není mi, není pomoci?
저에겐 전혀 희망이 없는 건가요?
JEŽIBABA
Miláček tě zavrh’, přestal tě mít rád-
예시바바
a ted’ Ježibaba
지금 와서 예시바바가 다시 너를
má zas pomáhat?
돕기를 원한다고?
Po záletech světských, dcerko rozmilá,
인간 세상에 대한 모험을 끝낸 지금,
bys ted’ k sestrám
다시 네 자매들에게
ráda se zas vrátila?
돌아가길 원한다고?
Inu, mám já radu, dobrou radu mám-
좋아, 네게 좋은 충고를 하나 해 주마,
ale poslechneš-li ví to rarach sám!
네가 받아들이건 거절하든,
vi to rarach sám!
그건 전적으로 별개의 문제야!
현명하신 아주머니, 부디 말씀해 주세요,
네 연인이 너를 버리고, 사랑도 식었는데,
22
A. DVOŘÁK
Lidskou krví musíš smýti
너는 인간의 피로
živlů prokletí
자연의 저주를 씻어야만 해,
za lásku, již chtělas míti
네게 아직 남아 있는, 네가 갈구하던
v lidském objetí!
인간의 포옹에 대한 사랑을 제거해야 한다!
Budeš zas, čím bylas prve,
그때야 비로소 너는 다시 인간 세상이
než tě zklamal svět-
너를 기만하기 전으로 돌아갈 수 있어,
ale horkem lidské krve
오로지 뜨거운 인간의 피로만
lze jen ozdravět.
너에게 젊음을 돌려 줄 수 있어.
Opustí tě všechna muka,
모든 고통에서 벗어날 거야,
budeš štastna, budeš hned,
다시 행복을 만끽할 수 있어,
zahubí-li tvoje ruka
네 손이 직접
toho, jenž tě oklamal,
너를 기만한 자를 죽일 때,
zahubí-li tvoje ruka
네 손이 직접
toho, jenž tě sved’!
너를 속인 그를 가를 때!
RUSALKA
(zděšena)
루살카
Ježibabo, běda, co to chceš?
예시바바, 그게 무슨 말씀이세요?
JEŽIBABA
(podává jí nůž ze záńadří)
예시바바
Ten vezmi nůž a slib,
이 칼을 받아라,
že poslechneš!
그리고 내가 말한 것을 행할 것을 맹세해라!
RUSALKA
Jde z tebe hrůza,
루살카
nech mne, nech!
저를 그냥 내버려 두세요!
(zahodí nůž do jezera)
(칼을 호수에 던져 버린다.)
Chci věčn trpět v úzkostech,
차라리 영원히 이 고통을 겪겠어요,
chci věčn cítit kletbu svou,
저의 보답 없는 사랑에 드리워진 이 저주 아래서
svou celou lásku zhrzenou,
영원히 참혹하게 시들어 가겠어요,
svou beznaděj chci všechnu zřít-
차라리 절망적인 삶을 택하겠어요,
leč on, on musí št’asten být!
그가 행복할 수만 있다면!
JEŽIBABA
(rozchechtá se)
예시바바
V lidský život potměšilý
사악한 인간 세상에 대한
touha tvá tě vábila,
너의 갈망이 너를 길 잃게 한 모양이구나,
a ted´nemáš tolik síly
진실로 너는 인간에게 피 한 방울조차
bys krev lidskou prolila?
흘리게 할 용기가 없단 말이냐?
Clověk je člověkem teprve,
인간은 오로지 다른 인간의 피 속에서
v cizí krev ruku když stopil,
헤엄칠 때만 인간인 거야,
zbrocen když vášní do krve
오로지 열정에 자극되어 다른 이의 피를
bližního krví se opil.
퍼마실 때만 인간인 거야.
A ty žes chtěla člověkem být
그래서 넌 인간이 되길 바랬느냐,
a člověka vášní omámit?
열정으로 한 인간을 취하게 하기 위해?
Prázdná ty vodní bublinečko,
넌 단지 공허한 물거품일 뿐이야,
měsční bledá zahalečko!
쓸모없는 창백한 달빛일 뿐이야!
Jdi, trp, trp si z věků do věků-
이제 가서 영원토록 고통 받을 것이노라,
a seschni touhou po svém člověku!
인간에 대한 갈망으로 시들어 갈 것이노라.
(Odbelhá se do chalupy.)
(그녀는 오두막으로 절뚝거리며 들어간다.)
(소스라치게 놀라며)
(칼을 꺼내어 루살카에게 건네 주며)
두려워요,
(비웃으며)
RUSALKA 23
RUSALKA
Vyrvána životu,
루살카
v hlubokou samotu
고독의 한가운데로 추방당했네,
bez družek, sester mám se brát-
위로해 줄 자매하나 없이.
miláčku, vím to, vím,
내 사랑, 저는 알아요,
nikdy víc tě nespatřím,
이제 다시는 당신을 만날 수 없음을,
O beda, ó běda nastokrát!
오, 고통은 커져만 가는 구나!
(Ponoří se do jezera.)
(그녀는 호수로 뛰어 든다.)
RUSALKA
(pod vodou)
물의 요정들
Odešla jsi do světa,
넌 인간 세상으로 가버렸었지,
uprchla jsi našim hrám-
우리들에게서 도망쳤어,
sestřičko ty prokletá,
저주 받은 자매여,
nesestupuj k nám!
가까이 오지 마!
V naše tance nesmí sem,
인간에 의해 포옹 받은 너는
koho člověk objal již,
다시는 우리의 춤에 낄 수 없는 것,
rozprchnem se, rozprchnem,
만약 네가 가까이 오면
삶에서 쫓겨나고,
(물 속에서)
jak se přiblížíš!
우리가 도망칠 수 밖에!
Z tvho smutku vane starch
너의 슬픔에서 불안이 퍼져 나와,
v radostný ná hravý rej,
우리의 놀이와 재미를 방해해,
s bludičkami v bažinách
넌 밤새 습지들에 출몰하는
za nocí si hrej!
도깨비불들과 함께 해야 할 것이야!
Lákej lidi svitem svým,
너의 불빛으로 인간들을 유혹하고,
na rozocestích těkej ted¨,
길을 잃게끔 한 후,
světýlkem svým modravým
너의 창백한 푸른 불빛으로
do hrobu jim svěf!
그들을 무덤으로 유혹하리!
Na horách a rozcestích
십자로의 무덤가에서,
jiných sester najdeš rej,
너는 새로운 친구를 찾게 될 거야,
v reje vodních sester svých
그러나 더 이상 물의 요정 자매들의
už se nevracej!
놀이를 함께 할 순 없으리!
(Ticho. Na západé rudnou červánky. Hajný přivádi kuchtíka)
(침묵. 서녘 하늘에 붉은 저녁 놀이 비친다. 산지기가 마지못
해 끌려오는 요리사와 함께 등장한다.)
HAJNÝ
Že se bojíš? Třesky, plesky,
산지기
však tu jiní bývávali!
다른 사람들도 여럿 왔다 간 곳에 불과해!
Zaklepej a pověz hezky,
넌 문을 두드리고
co ti doma přikázali;
내가 시킨 대로 말만 하면 돼:
princ že nosí těžkou dumu,
우리 왕자님께서 시름에 잠겨 계십니다,
že se poplt’ na rozumu,
의식도 가물가물 하시고요,
jakás pekla stvůra klatá
이게 다 지옥에서 온 어떤 저주받은 여자 하나가
že k nám přišla do hradu,
왕자님의 성에 온 이후로 생긴 일이지요,
a že prosí stará Háta
저희 하타 왕고모님께서 특별히
Ježibabu o radu!
예시바바님의 조언을 구하시고 계십니다!
KUCHTÍK
(se vzpouzí)
요리사
Mně už chromne noha,
사지가 꽁꽁 얼어붙은 것 같아요,
vlčí mlhu mám-
눈 앞도 흐릿한 것이,
무서워 하는 거냐? 정신을 가다듬어 봐,
(도망치려고 발버둥치며)
24
A. DVOŘÁK
pro živho Boha,
한번만 살려 주세요, 아저씨,
strýčku, jdi tam sám!
아저씨께서 직접 가시는 게 어떨까요?
HAJNÝ
Kolikrát jsem tudy šel,
산지기
temno leckdy bývalo již,
수백 번도 더 왔었어,
tys mi čistý strašpytel,
고작 늙은 노파를 그렇게 무서워 하는 거라면
že se staré babky bojíš!
넌 완전히 바보 겁쟁이야!
KUCHTÍK
Ondy, když jsi u nás byl,
요리사
sáms mne, strýčku, postrašil,
무서운 이야기로 혼을 다 빼놓으셨잖아요,
nediv se ted´, milý brachu,
그러니 아저씨, 제가 여기 숲 속에서
že mám v lese plno strachu
무서워 꼼짝 못하는 것도
nediv se, nediv se, nediv se!
그리 놀랄 일도 아니지요!
HAJNÝ
Řeči sem, reči tam,
산지기
난 한밤중에도 여길
그렇지만 지난 번 아저씨께서 찾아 오셨을 때,
내가 가끔씩 과장이 심하다는 걸
to tak někdy přidávám!
인정하마!
Ale ted´honem hled´
그렇지만 지금은, 냉큼 가서
vyzvěděti odpověd´!
마녀에게서 해답을 알아 내 와야 해!
Vzmuž se, hej, zaklepej,
용기를 내 봐, 어서 저 문을 두드리고 들어가,
na radu se babky ptej!
마녀의 충고를 듣고 와야 해!
KUCHTÍK
Já bych jistě breptal,
요리사
jakou úzkost mám-
무서워 죽겠단 말이에요,
abys tedy zeptal
여기서 그 일을 할 사람은
se jí na to sám!
아저씨 뿐이에요!
HAJNÝ
Styděl bych se, styděl
산지기
být já otcem tvým!
난 부끄러워 죽어 버렸을 게다!
Ale abys viděl,
이제 내가 절대 무서워 그러는 게
že se nebojím!
아니었다는 걸 보여 주마,
Ježibabo, Ježibabo!
예시바바, 예시바바,
Hola, hola!
홀라, 홀라, 홀라!
(Ježibaba vyjde z chalupy)
(예시바바가 오두막에서 나온다.)
JEŽIBABA
Kdo to hluči? Kdo to volá?
예시바바
(Kuchtík se skrývá za hajného.)
(요리사는 산지기의 뒤에 숨는다.)
HAJNÝ
Stará Háta k tobě posílá,
산지기
abys, Ježibabo, radial!
예시바바님의 지혜를 묻고자 하셨습니다!
JEŽIBABA
Za tu radu, za rozumu špetku
예시바바
tohle vyžle posílá mi k snědku?
저 말라깽이를 아침식사로 보내신 건가?
입이 꽁꽁 얼어붙어 말이 나오질 않아요,
네가 내 아들이라면
누가 이렇게 고함을 질러 대는 거야? 무슨 일이야?
늙으신 왕고모님께서 저희를 이 곳으로 보내어
그럼 내 충고의 대가로, 보아하니, 그 어른께서는
RUSALKA 25
(Sáhne na kuchtíka.)
(그녀는 요리사를 건드려 본다.)
Jen co vykrmí se, chudinka,
저 것에게서 맛나는 구이를 만들어 내려면
bude z něho pěkná pečínka!
좀 더 살을 찌워야 겠는데!
KUCHTÍK
(zoufale se brání)
요리사
Pust’ mne! Pust’ mne!
절 놔 주세요! 놔 달란 말이에요!
Pust’ mne z těchto míst!
여길 도망쳐야 해요,
Strýčku, strýčku, ona mne chce sníst!
아저씨, 저 노파가 절 먹어치우려 하잖아요!
JEŽIBABA
Ha, ha, ha, ha,
예시바바
I ty malý zmetku,
자연의 변덕스런 장난인가,
hloupé stvoření,
어찌 요런 바보 같은 걸 다 만드셨을고,
to bych měla k snědku
네 놈의 뼈다귀엔
čistou pečeni!
뜯어 먹을 살점도 별로 없을 것 같구나!
Pro peklo at’ roste prokletý rod váš!
너희 저주받을 종족에겐 지옥만이 안성맞춤이지!
A ted’ pověz honem,
자 그러니 빨리 말해 봐,
co mi říci máš!
무슨 일로 온 게야?
KUCHTÍK
(s úzkostí)
요리사
Náš princ těžce stůně, pevelice,
우리 왕자님께서 중병에 걸리셨어요,
uhranula srdce jeho
어떤 마녀가 마법을 걸어 버렸지요!
jakás kouzelnice!
왕자님께서 그녀를 성으로 데려 오셔서,
Přved´si ji na hrad, vše jí dal,
아낌 없는 은혜를 베푸시고,
jako vlastní život sám ji miloval.
자기 자신보다 더 사랑해 주셨는데.
Jeho ženou byla by se stala,
어쩌면 결혼까지 하셨을지도 몰라요,
ale krásná kouzelnice
하지만 그 예쁜 마녀는
(필사적으로 도망치려 애쓰며)
하, 하, 하, 하!
(불안해 하며)
svatby nedočkala.
결혼식이 되기 전에 떠나 버렸답니다.
Prince když už zmtla docela,
그 마녀는 왕자님께 마법을 걸고서는
nevěrná ta kouzelnice zmizela.
은혜도 저버리고 어느새 사라져 버린 것이지요.
Celý hrad je
성 전체가 지금 그녀의 마법에 걸린 채
kouzlem zmámen podnes-
참혹히 쓰러져 가고 있어요,
d’ábel sám tu kouzelnici
악마가 직접 그녀를
do pekla si odnes’!
지옥에 떨어뜨려 버렸어야 하는 건데!
(vodník vynoří se rázem z jezera)
(도깨비가 갑자기 호수 아래서 솟아 올라온다.)
VODNÍK
Kdože ji odnes’?
호수의 도깨비
Kohože zradila?
그녀가 누굴 배신했다고?
Prokleté plémě,
저주 받아야 할 놈은
jež vás sem posílá,
바로 너희를 여기로 보낸 놈이야,
tvorové bídní,
너희 불쌍한 인간들,
tvorové bídní,
그녀를 배신한 건
on sám ji zradil,
바로 그 놈이야,
uvrh’ ji v prokletí!
그녀에게 저주를 내리게 한 바로 그 놈!
HAJNÝ
(o překot utíká)
산지기
Hastrman! Hastrman!
호수의 도깨비다!
누가 그녀를 잡아가?
(부리나케 줄행랑을 치며)
26
A. DVOŘÁK
KUCHTÍK
(utíká za ním)
요리사
Strýčku! Strýčku! Proboha, strýčku!
아저씨! 살려줘요, 아저씨!
VODNÍK
Pomstím se, pomstím,
호수의 도깨비
kam říš má dosahá!
복수가 있으리!
(Ponří se)
(호수 아래로 가라앉는다.)
JEŽIBABA
Ha, ha, ha, ha!
예시바바
(Odbelhá se do chalupy.)
(오두막으로 돌아간다.)
(그를 뒤쫓아 가며)
내 힘이 닿는 곳이라면 어디에서나
하, 하, 하, 하!
(Zatím zhasly již červánky na západě, setmělo se a záhy vyjde měsíc.
(그러는 동안, 일몰의 붉은 놀이 사라지고, 밤이 된다. 달이 그
Na palouku sbíhají se lesní žínky.)
모습을 드러내고, 숲의 요정들이 오솔길에 모여 든다.)
PRVNÍ LESNÍ ŽÍNKA
(tančíc)
숲의 요정 1
Mám zlaté vlásky, mám,
나는야 삼단 같은 금발머리를 가졌네,
svatojnské mušky slétají se k nim,
개똥벌레들이 스물스물 꼬여들지,
ruka moje bílá vlásky rozpustila,
나의 창백한 손은 이제 그 머리칼을 풀어 헤치고,
měsíček je češe
달님은 그 은빛 광선으로
svitem stříbrným.
그것들을 쓸어 내리네.
Mám zlaté vlásky mám!
나는야 삼단 같은 금발머리를 가졌네.
DRUHÁ ŽÍNKA
(tančíc)
숲의 요정 2
Mám, bílé nožky mám,
나는야 대리석 같은 흰 발을 가졌네,
(춤 추며)
(춤 추며)
proběhla jsem jimi palouk celičký,
오솔길을 뛰어 다니지,
proběhla jsem bosa,
맨발에
umyla je rosa,
이슬들이 촉촉히 스며들지,
měsíček je obul
그리고 달님은 금빛 신발로
v zlaté střevíčky.
그 발을 감싸 주시지.
PRVNÍ LESNÍ ŽÍNKA
Mám zlaté vlásky, mám,
숲의 요정 1
svatojnské mušky slétají se k nim,
개똥벌레들이 스물스물 꼬여들지,
ruka moje bílá vlásky rozpustila,
나의 창백한 손은 이제 그 머리칼을 풀어 헤치고,
나는야 삼단 같은 금발머리를 가졌네,
měsíček je češe svitem stříbrným.
달님은 그 은빛 광선으로 그것들을 쓸어 내리네.
Mám zlaté vlásky mám!
나는야 삼단 같은 금발머리를 가졌네.
DRUHÁ ŽÍNKA
Mám, bílé nožky mám,
숲의 요정 2
나는야 대리석 같은 흰 발을 가졌네,
proběhla jsem jimi palouk celičký,
오솔길을 뛰어 다니지,
proběhla jsem bosa,
맨발에
umyla je rosa,
이슬들이 촉촉히 스며들지,
měsíček je obul
그리고 달님은 금빛 신발로
v zlaté střevíčky.
그 발을 감싸 주시지.
TŘETÍ ŽÍNKA
Mám, krásné tílko mám,
숲의 요정 3
na palouku v noci svítí jeho vděk,
적막에 가득 찬 한밤중, 숲 속을 온통 비추네,
나는야 매력적인 흰 피부를 가졌네,
RUSALKA 27
kudy běžím, všudy moje bílé údy
내가 가는 곳은 어디든, 내 창백하고 흰 손발에, 달님은 금빛
do stříbra a zlata šatí měsíček.
은빛 옷을 입혀 주시네.
Mám, krásné tílko mám !
나는야 매력적인 흰 피부를 가졌네,
LESNÍ ŽÍNKA
Do kola, sestříčky, do kola,
숲의 요정들
v lehounký noční vánek!
부드러운 밤의 산들바람이 애무해 주고,
Za chvíli z rákosí zavolá
조금 있으면, 푸른 호수의 도깨비님께서
zelený hastrmánek!
갈대 사이로 우릴 부르실 것이니!
빙글빙글 춤을 주자꾸나, 자매들아,
Do kola, sestřičky, do kola,
빙글빙글 춤을 주자꾸나, 자매들아,
v lehounký nočni vánek,
부드러운 밤의 산들바람이 애무해 주고,
za chvíli z rákosí zavolá
조금 있으면, 푸른 호수의 도깨비님께서
zelený hastrmánek!
갈대 사이로 우릴 부르실 것이니!
(vidouce Vodníka)
(호수의 도깨비를 보고)
Už tu je, už tu je,
벌써 오셨네,
už si sítě spravuje!
그물을 고치고 계시는데!
(Tančíce kolem něho.)
(그의 둘레를 빙글빙글 춤추며)
Hastrmánku, heja hej,
호수의 도깨비님, 헤이, 헤이,
honem si nás nachytej!
자 우릴 한번 잡아봐요,
Kterou chytíš, mužíčku,
도깨비님께서 잡으시기만 하면,
dá ti pěknou hubičku.
그 요정이 입맞춤을 해 드릴 거예요!
Ale žena, hahaha,
하지만 당신의 아내께서, 하하하,
hastrmánku, hahaha,
도깨비님의, 하하하,
za uši ti vytahá!
귀를 잡고 끌고 가 버릴지도 모르지요!
Hastrmánku, heha hehej,
도깨비님, 헤이, 헤이,
honem si nás nachytej!
자 우릴 한번 잡아봐요,
VODNÍK
Nelaškujte plaše,
호수의 도깨비
děti zlatovlasé-
내 사랑하는 금발머리 소녀가,
rodná voda naše
우리 물 속 보금자리가,
lidským rmutem zkalila se.
인간의 부패에 의해 더럽혀지고 있어.
LESNÍ ŽÍNKA
Cože nám ruší vesselý rej?
숲의 요정들
Povídej, mužíčku, povídej!
말씀해 주세요, 도깨비님, 말씀해 주세요!
VODNÍK
Hluboko na dně sténá,
호수의 도깨비
sestrami zavržená,
자매들에게 버림받고,
ubohá Rusalka bledá!
나의 가엾은, 창백한 루살카,
Běda! O běda! O běda!
오우! 불쌍해라! 오우!
(Ponoří se do jezera. Měsíc zajde v mraky.)
(그는 호수의 수면 아래로 가라앉는다. 달빛이 구름에 가려 희
지금은 장난이나 칠 때가 아니야,
우리의 즐거운 놀이를 망치는 게 누군가요?
저 깊은 곳에서 누군가 비탄에 빠져 있어,
미해 진다.)
LESNÍ ŽÍNKA
Cítím slzu ve zraku,
숲의 요정 1
chlad mne náhle ovál.
갑작스레 몸이 떨려 와.
DRUHÁ ŽÍNKA
Do šedivých oblaků
숲의 요정 2
내 눈에 눈물이 솟아 흐르고 있어,
오싹 거리는 구름에 가려
28
A. DVOŘÁK
měsíček se schoval.
달님이 힘을 잃고 있어.
TŘETÍ ŽÍNKA
Tma se tiskne v skráně mé.
숲의 요정 3
Sestry, sestry, prchněme!
자매들아, 자매들아, 어서 도망 가자!
(Rozprchnou se Princ vyběhne promaten z lesa.)
어두운 기운이 우릴 덮쳐 와.
(그들은 사방으로 흩어진다. 왕자가 마치 무언가에 홀린 것처
럼 뛰어 들어온다.)
PRINC
Bílá moje lani! Bílá moje lani!
왕자
Pohádko! Němý pelude!
내 동화 속 여인! 말없는 환영!
Mému naříkání, spěchu bez ustání
나의 비탄은 결코 끝이 없는 것일까,
konec už nikdy nebude?
열에 들 뜬 이 찾아 헤매 임이여!
Ode dne ke dni touhou štván
매일같이, 갈망에 쫓기며,
hledám tě v lesích udýchán,
이 숲 속을 찾아 헤매었네.
noc-li se bílží, tuším tě v ní,
어둑어둑해 지면, 난 당신이 있음을 느껴요,
chytám tě v mlze měsíční,
달빛 비치는 안개 사이로,
hledám tě širé po zemi-
사방을 찾아 헤매었지요,
pohádkom pohádko,
내 동화 속 여인이여!
vrat’ se mi!
나에게 돌아와 주오!
(Stane. Poznává krajinu z prvního dějsví. Pojednou se mu rozum
(그는 잠시 멈추어 서더니, 이윽고 그가 1막에서 루살카를 처
rozjasnuje.)
내 창백한 소녀! 내 창백한 소녀!
음 만난 곳에 와 있음을 깨닫는다. 그의 말소리가 갑자기 명료
해 진다.)
Tady to bylo!
여기 여기가 아닌가?
Mluvte, němé lesy!
말해 보시오, 침묵의 숲이여!
Vidino sladká, milenko má, kde jsi?
달콤한 환영, 내 사랑, 당신은 어디 있는 건가요?
Bílá moje lani! Kde jsi Kde jsi?
내 창백한 연인이여, 도대체 어디 있는 건가요?
Při všem, co v mrtvém srdci mám,
죽어버린 가슴에 남아 있는 모든 것을 걸고,
nebe I zemi zaklínám,
나는 하늘과 대지에,
zaklínám Boha I běsy-
신과 모든 악마에게 탄원합니다,
ozvi se, ozvi, kde jsi!
말씀해 주세요, 당신은 어디 있는 건가요?
Milenko má!
내 지고의 사랑이여!
(Měsíc vyjde z mraků. Rusalka se zjeví se v měsíčním svitu nad
(달이 구름 사이로 그 모습을 드러낸다. 루살카가 호수의 수면
jezerem)
위로 비치는 달빛 사이로 모습을 드러낸다.)
RUSALKA
Miláčku, znáš mne znáš?
루살카
Miláčku, ještě vzpomínáš?
아직도 저를 기억하시나요?
PRINC
(užasne)
왕자
Mrtva-lis dávno, znič mne vráz!
당신이 죽은 몸이라면, 지체말고 나를 죽여 주오.
Živa-lis ještě, spas mne, spas!
아직 생명이 떠나지 않았다면, 나를 구원해 주오!
RUSALKA
Živa ni mrtva,
루살카
žena ni víla,
여인도 요정도 아니지요,
prokleta bloudím
그저 유령처럼
mátohou!
대지를 헤매고 다녀야 하는 운명이랍니다!
내 사랑, 저를 알아보시겠어요?
(놀라며)
전 산 것도 죽은 것도 아니랍니다,
RUSALKA 29
Marně jsem chvíli v loktech tvých snila
내 가엾고 비참한 사랑, 당신의 품을 꿈꾸었지만
ubohou lásku, lásku svou-
다 허사였어요,
milenkou tvojí kdysi jsem byla,
한때는 당신의 연인이었지만,
ale ted’ jsem jen smrtí tvou!
이젠 당신에게 줄 수 있는 건 죽음 뿐!
PRINC
Bez tebe nelze nikdy žít-
왕자
můžeš mi, můžeš odpustit?
날 용서해 줄 수 없나요?
RUSALKA
Proč volal jsi mne v náruč svou,
루살카
proč ústa tvoje lhala?
왜 당신의 입술을 제 입술에 포개셨나요?
Ted’ měsíční jsem vidinou
난 이제 달빛의 환영일 뿐,
v tvá muka neskonalá.
당신에게 드릴 수 있는 건 고통 뿐이예요.
Ted’ tebe šálím v nočních tmách,
이제 전 한밤중 당신을 유혹해야 하지요,
je zneuctn můj klín
저의 여성스러움은 이미 더럽혀졌어요,
a s bludičkami na vodách
이제 도깨비불과 함께
tě svedu do hlubin.
당신을 나락으로 끌고 내려가도록 운명 지워졌어요.
Proč volal jsi mne v náruč svou,
왜 당신의 두 팔로 저를 안으셨나요,
proč ústa tvoje lhala?
왜 당신의 입술을 제 입술에 포개셨나요?
Tys hledal vášeň, vím to, vím,
당신이 갈망한 그 열정은, 이젠 알아요,
již já jsem neměla-
그건 저에겐 너무나 낯선 것이었음을,
a ted’-li tě políbím,
그러나 지금 제가 당신께 키스한다면,
jsi ztracen docela.
당신을 영원히 잃어야만 해요.
PRINC
(potácí se k ní)
왕자
Líbej mne, líbej, mír mi přej,
키스해 주오, 나에게 평화를 가져다 주오,
nechci se vrátit v světa rej,
세상은 이미 나와는 상관없는 것,
do smrti třeba mne ulíbej!
난 기쁘게 당신의 키스 아래 죽어갈 것이오!
RUSALKA
A tys mi, hochu můj, tolik dal-
루살카
proč jsi mne, hochu můj, oklamal?
왜 절 배신하신 건가요?
(Rozpíná náruč)
(그에게 두 팔을 열어 보이며)
Zda to víš, hochu, zda to víš,
당신은 아시나요, 내 사랑,
z loktů mch že se nevrátíš,
내 포옹은 그 보답이 없다는 것을,
že zkázou to
그리고 지금, 당신은 목숨으로
v loktech mých zaplatíš?
배신의 값을 치러야 한다는 것을?
PRINC
Všechno chci ti, všechno chci ti dát-
왕자
líbej mne, líbej, tisíckrát!
키스해 주오!
Nechci se vrátit, zemru rád,
난 보답을 바라지 않아요, 기쁘게 죽을 것이오,
이제 더 이상 당신 없인 살 수 없어요,
왜 당신의 두 팔로 저를 안으셨나요,
(그녀에게 비틀거리며 다가간다.)
절 이렇게 진심으로 사랑하면서,
당신이 원하는 것이라면 뭐든지 드리지요,
líbej mne, líbej, mír mi přej,
키스해 주오, 행복 속에게 죽게 해 주오,
nechci se vrátit, zemru rád
난 보답을 바라지 않아요, 기쁘게 죽을 것이오,
nemyslím, nemyslím na návrat!
보답은 생각치도 않아요!
RUSALKA
Láska má zmrazí všechen cit-
루살카
musím tě, musím zahubit,
난 당신을 파괴해야만 해요,
musím tě v lednou náruč vzít!
나의 얼음 같은 포옹에 당신은 숨이 막힐 거예요!
내 사랑에 의해 모든 감정이 얼어붙고,
30
A. DVOŘÁK
(obejme jej a líbá)
(그녀는 그를 껴안고 키스한다.)
PRINC
(Obejme jej a líbá)
왕자
Líbej mne, líbej, mír mi přej!
키스해 주오, 나에게 평화를 가져다 주오,
Polibky tvoje hřích můj posvětí-
당신의 키스가 나를 속죄토록 해 주리!
umírám štasten
행복 속에서,
umírám ve tvém objetí!
당신의 품 속에서 죽으리!
(Zemře.)
(죽는다.)
VODNÍK
(hluboko pod vodou)
호수의 도깨비
Nadarmo v loktech zemře ti,
그의 죽음도 부질없는 것이야,
marny jsou všechny oběti,
너의 모든 희생은 다 허사일 뿐,
ubohá Rusalko bledá!
나의 가엾은, 창백한 루살카!
Běda! Běda! Běda!
비통해라, 비통해라!
(Rusalka políbí naposled mrtvého prince)
(루살카는 마지막으로 죽은 왕자에게 키스한다.)
RUSALKA
Za tvou lásku, za tu krásu tvou,
루살카
za tvou lidskou vášeň nestálou,
변덕스런 인간의 열정을 위해,
za všechno, čím klet jest osud můj-
나에게 이 운명을 지운 모든 것을 위해,
lidská duše, Bůh tě pomiluj!
하나님, 부디 여기 인간의 영혼에 자비를!
Bůh tě pomiuj!
하나님께서 당신께 자비를 내려 주시기를!
(Ponoří se do jezera.)
(호수 아래로 가라앉는다.)
(황홀함에 취한 채)
(호수 아래 깊은 곳에서)
당신의 사랑을 위해, 당신의 아름다움을 위해,
Download

드보르작-루살카_원문.한글_대본-chaos719kr.pdf