5
2013
XXII. ROÈNÍK
RegioJet:
• Kauza
nastoupit či naložit?
regenerace
• (Pod)zimní
bez bariér
• Spolumat:
cesta za kulturou
běh
• Orientační
na kolečkách
www.vozickar.com
‰8ŒÁ´œÇD‰8ŒÁ´œÇ¡OÍÈÈÈ¡‰8ŒÁ´œÇ¡OÍ
Ç屐F8V‰Œ¼9æ8´b±Ç´
~à…‰c´O|YàëÇcœ†àŒÊ
œ±‰F†Œ€´FÊ
~´Ç´†cÍÇbY8O€œ†àŒÊ
œ±‰F†Œ€´FÊ
~Y‰9O€Çå¼8|Ê
~Œ9„bÍYÇc±8‰œÊ
~‰F†Œ€´O|Y†bÍÊ
Ï-+(±´¼ĉ„ÇV´œ†¡´±¡¡
78Y±8|Ás½½À¹sV·¸g·(±´¼Đ„Ç
tel.: 582 360 558, fax: 582 301 244
LÉČEBNÉ POHYBOVÉ PŘÍSTROJE THERA TRAINER®
OD NĚMECKÉ SPOLEČNOSTI MEDICA
VÝVOJ NA ZÁKLADĚ 20 LETÝCH ZKUŠENOSTÍ
Každodenní cvičení na přístroji Thera:
Qredukuje
křeče
sílu a vytrvalost
Qomezuje poruchy prokrvení
Qodstraňuje edémy
Qzamezuje ztuhlosti kloubů
Qzlepšuje metabolismus
Qomezuje bolestivé symptomy
Qpodporuje
Všechny přístroje jsou podporované elektromotorem.
Rádi Vám poradíme
s možnostmi finanční podpory.
Výhradní dovozce pro ČR a SR:
PROORMEDENT, s.r.o.
Modřanská 621/72
143 00 Praha 4
Česká republika
Tel.: +420 241 403 520
GSM: +420 725 005 501
Email: [email protected]
Zastoupení pro SR:
PROORMEDENTSK, s.r.o.
Klariská 7
811 03 Bratislava
Slovenská republika
GSM: +421 911 023 366
Email: [email protected]
www.proormedent.cz • www.proormedent.sk
www.thera-trainer.cz
SPOLEČNÝ
NÁVRAT
K
POHYBU
1
MILÍ ČTENÁŘI...
přijde mi, že na podzim se toho děje nejvíc. Nemyslím teď padající listí a sklizeň
ovoce, ale padající
termíny akcí a sklizeň
celoročních aktivit.
U nás, na Lize vozíčkářů a především
v programu Prezentace a osvěta, který
pro vás připravuje i časopis Vozíčkář, to totiž
dost žilo. Připravovali jsme akci v brněnské
Vaňkovce, vyhodnocovali fotosoutěž, pořádali besedy pro děti základních škol o životě
s hendikepem, realizovali benefiční představení pro Bezbariérové divadlo Barka, psali
žádosti na rok 2014, sledovali jsme kauzy
s RegioJetem i kontroverzní výroky prezidenta Miloše Zemana. Do toho rekonstrukce,
Den otevřených dveří a spousta práce na nových stránkách www.vozickar.com. Myslím,
že by nám mohl leckdo odpustit, že páté
číslo Vozíčkáře bude průměrné. Jenže vše je
naopak, čeká vás mnohem víc stran, zajímavé články, vydařené fotografie. Páté číslo
Vozíčkáře je totiž pestré jako náš podzim. Nestačilo se sice vyloupnout hlavní téma vydání,
ale myslím, že to není na škodu, naopak.
Bob Pelikán si pro vás připravil analýzu
problému s nastupováním, lépe řečeno nakládáním vozíčkářů do žlutých vlaků společnosti RegioJet. Alex Videmannová sledovala
i se svým fotoaparátem dění na Pragomedice
i na módní přehlídce Stylově bez bariér.
Magda Hanková připravila servis pro ty, kteří
chtějí bojovat se zimou ve wellness centrech.
No a Laďka Blažková zase vyzpovídala autora
projektu Spolumat, díky němuž se hendikepovaným otevírá svět kultury různých žánrů.
Kromě toho najdete v časopise i začátek
poutavého líčení o dobrodružné cestě do
španělského Santiaga z pera poutnice Lindy
Riegrové nebo jeden z rozhovorů, kterými
nás zásobuje zdarma a ochotně Vítek Formánek. Tentokrát si vybral osobnost světového
významu – doktora Patcha Adamse – zakladatele programu nemocničních klaunů.
Těším se na zimu, ač to může znít vám,
našim čtenářům, dost nelibě. Těším se na to,
až budu moct všechno z letošního podzimu
vstřebat a zažít. Až se budu moct ohlédnout
za aktivitami, které pro zdravotně hendikepované dělá nejen Liga vozíčkářů, ale desítky
dalších organizací (například novopacké občanské sdružení Život bez bariér, které založil
i zde v časopise představovaný Josef Fučík).
A taky se můžu zamyslet nad tím, jak se svou
prací, svými kampaněmi a příběhy snažíme
předávat společnosti poselství o tom, že vozík není nedůstojná pomůcka k životu. Můžu
se zamyslet nad tím, děláme-li to dobře, když
pak člověk, jehož slova sledují miliony našich
občanů, může prohlásit, že z vozíku přece
nejde učinit státotvorný akt. Už teď však
zběžné hodnocení ukazuje na jasný výsledek.
Chybná kalkulace a vyjadřování bude nejspíš
na jiné straně rovnice. Poukazujme na špatné
výpočty, to naším úkolem zůstává i nadále.
Aneta Vidurová
Z obsahu
Liga informuje
2
Přisedli jste si ............................................................... 2
Rekonstrukce – hotovo! .............................................. 2
Víte, že připravujeme nový NÁPADNÍK? .................... 3
Počítač – nezbytnost pro práci i pro život .................. 3
Fotosoutěž Život nejen na kolech ............................... 6
Legislativa
9
Seriál Nový občanský zákoník aneb občane,
raduj se a třes… .......................................................... 9
Aktuálně
11
NON-HANDICAP ....................................................... 11
Ruční nakládka do rychlíku v Česku? Ostuda,
na kterou je nutné upozornit! .................................... 12
Přisedni si! A rovnou udělej vedle sebe místo
dalším… ..................................................................... 14
Nominujte záslužné činy do soutěže o cenu MOSTY 14
str. 6
Osobnost
20
Josef Fučík: vozíčkář, který dal v Nové Pace
věci do pohybu .......................................................... 20
My se světem, svět s námi
22
Stylově na molu, stylově bez bariér .......................... 22
Jdeme s kůží na trh! .................................................. 24
str. 12
Psychologie, vztahy, sex
25
Recenze: Libor Novosad ve své nové publikaci
nabízí nový pohled na tělesné postižení .................. 25
Být zdraví a v kondici
27
Strava a vyměšování lidí s poškozenou míchou ...... 27
Patch Adams – o filmu, lásce k bližnímu
a tělesně postiženým ................................................. 28
(Pod)zimní regenerace: Wellness pro vozíčkáře ...... 29
Vozíčkář na cestách
32
El Camino na vozíku. Výpisky z deníku poutnic
do Santiaga de Compostela ..................................... 32
str. 23
Kultura
34
Spolumat – klíč ke snadnější cestě na kulturní akce 34
Na vítěze literární soutěže čeká 10 000 korun .......... 34
Než jsem tě poznala – Jojo Moyesová ..................... 35
Tip na dárek: životopis astrofyzika na vozíku ........... 35
Slovenský periskop
37
Celoslovenské stretnutie členov OMD v SR ............ 37
Sport
38
TempO, train-o, trail-o ............................................... 38
Mistrovství ČR v trail orienteeringu v Dobrušce
opanovali závodníci bez hendikepu .......................... 39
Inzerce
40
str. 39
je periodikem registrovaným MK ÈR pod èíslem E 6250.
537 021 493, IÈ: 0049 94 12
Adresa redakce a vydavatele: Liga vozíčkářů, Bzenecká 23, 628 00 Brno, www.ligavozic.cz,
Soukromá inzerce, objednávka časopisu:
537 021 493, [email protected]
Šéfredaktorka: Aneta Vidurová (ata),
725 022 259, [email protected] Poèítaèové zpracování: Vladimír Ludva
Tisk: Tiskárna Helbich, a. s. Rozesílka: BM marketing, s. r. o.
Jazyková korektura: Marie Fišerová Obsahová korektura: Hana Valová
Foto na obálce: archiv Ligy vozíčkářů
Firemní inzerci zajišťuje BASS, spol. s r. o., Hana Valová,
608 635 561, [email protected]
Vozíèkáø vychází v nákladu 2900 výtiskù 5x roènì, fyzickým osobám je zasílán bezplatnì, v ostatních případech předplatné
činí 230 Kč na rok. Uzávěrka příštího čísla je 5. 1. 2014.
Názory obsažené v èláncích nemusejí být shodné s mínìním redakce, ruèí za nì jejich autoøi. Redakce si vyhrazuje právo finálních
úprav všech přijatých textů.
Realizaci časopisu podporují:
Projekt byl realizován
za finanční podpory Úřadu
vlády České republiky
a Vládního výboru pro
zdravotně postižené občany
www.vozickar.com
LIGA INFORMUJE
2
Přisedli jste si
Kdo ve dnech 17.–19. října procházel brněnskou Galerií Vaňkovka, nemohl přehlédnout
Ligu vozíčkářů a její pestrý program. Největší
úspěch měla výstava výrobků chráněných
dílen a taneční soubory z Bezbariérového
divadla Barka.
a lepší přístupnosti. Bývalé prostory byly
značně omezující a vzhledem k rozšiřujícím
se službám Ligy nevhodné. Navíc, kdo jiný
by měl být vzorem přístupnosti, když ne Liga
vozíčkářů. A tak jsme se do toho pustili.
Finance
Finance na celou rekonstrukci poskytl
z velké části Evropský fond pro regionální
rozvoj v rámci Regionálního operačního programu Jihovýchod, a to v částce
7 635 689 Kč. Liga vozíčkářů se na nákladech podílí částkou 1 347 475 Kč, na což
nám poskytlo statutární město Brno bezúročnou dvouletou půjčku, kterou budeme
teď postupně splácet. Celkové náklady
na rekonstrukci jsou tedy 8 983 164 Kč.
Co se hlavně změnilo?
Své publikum si získali studenti z Kociánky, klienti z Velety i sportovci v sobotním rodinném bloku. Spolupracovali jsme s Galerií
Vaňkovka, s o. s. Bezmezí, díky němuž si lidé
mohli vyzkoušet pocity nevidomého člověka,
o. s. Domov pro mne se zapojilo se svou
kampaní s benefičními veřejnými knihovnami,
sdružení Veleta vyslalo své klienty-umělce,
aby předvedli, co umí. Sdružení Práh nám
zase poskytlo prostory. Podpořili nás i členové o. s. Rebell Legion, postavy ze Star Wars.
Navštívil nás i známý fotograf Jindřich Štreit
či spisovatel Ivan Jergl. Mediálně nás podpořilo Rádio Petrov i Český rozhlas Brno.
Velký ohlas měly diskusní bloky, o kterých si
můžete přečíst na jiném místě časopisu.
Máme nová plastová okna, zateplení, nově
uspořádané místnosti, kompletně rekonstruované sociální zařízení – prostorné toalety pro
vozíčkáře (muže a ženy zvlášť) a sprchy,
nové podlahy, stropy, nové dveře, automatické otvírání vchodových dveří, máme nové
koberce, nové zvukotěsné hovorny, krásnou
světlou a prostornou seminární místnost,
chystá se nová kuchyňská linka, řešíme
i nový nábytek. Centrum denních služeb
má k dispozici dva pokoje, v létě si užijeme
krásné atrium – relaxační dvorek pro schůzky
i odpočinek.
(ata)
ĞŶŽƚĞǀƎĞŶljĐŚĚǀĞƎş
͘͘͘ĂŽƚĞǀƎŽƵ
se samy!
ZĞŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ
je za námi!
Benefiční cíle akce byly splněny, podařilo
se nám vybrat téměř 45 000 Kč, které zčásti
podpoří provoz Bezbariérového divadla
Barka, zčásti pokryjí náklady na realizaci
akce. Všem dárcům děkujeme. Ještě jedno
„díky“ by tu však mělo zaznít: díky všem zaměstnancům, kteří přiložili ruku k dílu a reprezentovali nás dobrou náladou a úsměvy.
Na fotografie se můžete podívat v sekci Fotogalerie na stránkách Ligy vozíčkářů.
(ata)
Rekonstrukce –
hotovo!
Je to tady, dočkali jsme/jste se! Liga vozíčkářů je v novém a nabízí mnohem lepší podmínky pro individuální konzultace, semináře,
PC kurzy a pro návštěvy.
O rekonstrukci sídla Ligy vozíčkářů
na Bzenecké 23 se uvažovalo už dlouho –
a to kvůli značným energetickým úsporám
5 / 2013
WƎŝũěƚĞƐĞ
podívat...
3.12.2013
od 13.00 do 18.00
ͲŶŽǀĠĚǀĞƎĞ͕ĚǀŽƌĞŬ͕ŬĂŶĐĞůĄƎĞ͕ĂŬƟǀŝƚLJ͕ĞůĄŶ͙ĂnjĄĐŚŽĚLJ͊
ͲƉƎĞĚǀĄŶŽēŶşĂƚŵŽƐĨĠƌĂ
ͲŬLJŶŽůŽŐŝĐŬĄƉŽƌĂĚŶĂ͕ďĞƐĞĚĂŽnjŵĢŶĄĐŚǀůĞŐŝƐůĂƟǀĢ͕ĚĞƐŬŽǀĄŚƌĂ͕
ĮůŵLJ͕ǀljƚǀĂƌŶĄĚşůŶŝēŬĂ͕ǀĄŶŽēŶşƉƵŶē͕ŚƵĚďĂĂŵŶŽŚŽĚĂůƓşŚŽ
ͲďĞƐĞĚĂĂĚŽŬƵŵĞŶƚĄƌŶşĮůŵŽƐĞdžƵĄůŶşĂƐŝƐƚĞŶĐŝ
ǁǁǁ͘ůŝŐĂǀŽnjŝĐ͘Đnj
3
LIGA INFORMUJE
Víte, že
připravujeme
nový NÁPADNÍK?
Od ledna 2014 budou platit opět nová pravidla
v legislativě spojená s životem s postižením.
Pokud chcete mít kompletní přehled, můžete
si už nyní objednat Nápadník 2014. Jak na to?
osoba kromě ceny publikace 99 Kč zaplatí
také cenu dobírky dle aktuálního ceníku ČP,
cca 80 Kč.
Objednávka pro organizace
Nezdravotnické organizace a instituce mohou objednávat Nápadníka 2014 za cenu
169 Kč (vč. DPH, poštovného a balného),
požadovaný počet publikací bude zaslán
poštou společně s fakturou k úhradě či jiným požadovaným dokladem do účetnictví.
Objednávejte telefonicky na číslech
537 021 490, 725 122 853-2, e-mailem
na adrese [email protected] či poradna@
ligavozic.cz.
Projekt (Do)
práce bez obav
skončil…
…ale Liga vozíčkářů podporuje
lidi se zdravotním postižením dál
Objednávka pro jednotlivce PŘES SMS
Zašlete SMS zprávu v tomto tvaru:
NAPADNIK mezera VAŠE PŘÍJMENÍ mezera VAŠE JMÉNO mezera NÁZEV VAŠEHO MĚSTA (OBCE) mezera ULICE mezera ČÍSLO POPISNÉ mezera PSČ.
SMS zprávu můžete napsat jak velkými, tak
malými písmeny, text pište, prosím, bez diakritiky.
Příklad: NAPADNIK POKORNY PAVEL
IVANCICE DOLNI HLINKY 8 66491
Svoji SMS pošlete na telefonní číslo 902 10.
Cena SMS zprávy je 99 Kč (vč. DPH). Ihned
obdržíte zpětnou SMS potvrzující, že jsme
vaši platbu obdrželi. V odpovědní SMS je
uvedeno, že si osoba „předplatila“ publikaci
na rok 2014 a bude dodána jako běžná zásilka poštou nejpozději v únoru 2014.
Službu technicky zabezpečuje KONZULTA
Brno, a. s., Veveří 9, 602 00 Brno, horká linka
541 128 530, [email protected]
(Pro operátora Telefonica O2 je služba zajišťována ve spolupráci se společností Tanger
computersystems, s. r. o.). Počet SMS z jednoho telefonního čísla je omezen na 3 SMS.
Pokud nemáte možnost poslat SMS:
Pokud není možné objednat a zaplatit si
publikaci prostřednictvím SMS, je možné nechat si ji zaslat NA DOBÍRKU prostřednictvím České pošty, nicméně v tomto případě
Do práce bez obav s námi vykročilo 77 klientů.
Devětadvacet z nich našlo práci. Finanční dotace na mzdové příspěvky z projektu využilo
9 zaměstnavatelů, ostatní vytvořili pracovní
místa bez finanční podpory. Úspěchy projektu
(Do) práce bez obav, který skončil po dvou letech v říjnu 2013 ve Velkém Meziříčí a ve Vyškově, jsou zřejmé. Více než čísla ale mluví
za dobrou práci pracovních konzultantů příběhy 65 klientů, kteří s nimi řešili na individuálních konzultacích své problémy a hledali,
jak z bludných kruhů ven.
Které cesty vedou k novému zaměstnání? Kariérní poradenství, vzdělávací kurzy,
individuální podpora a vytvoření pracovních
míst ve firmách. To vše mohli klienti s tělesným, mentálním nebo duševním postižením
či s civilizačními chorobami využít. Aktivity
na pobočkách jsou stejně jako služby Ligy
vozíčkářů otevřené všem lidem, tedy nejen
vozíčkářům.
A protože tato nabídka nadále díky dalším
projektům v regionech trvá, objasněme si,
jak taková pomoc vypadala právě ve Velkém
Meziříčí a ve Vyškově. Na konzultacích se
pracovní konzultantky spolu s jednotlivými
klienty věnovaly jejich individuální problematice související s hledáním práce. Zpravidla
tedy společně sestavovali nebo revidovali
životopis klienta, tvořili motivační dopisy na
inzeráty pomocí e-mailu tak, aby zaměstnavatele zaujal. Klienti se naučili vyhledávat nabídky práce na webových pracovních portálech, hledat na internetu bližší informace
o firmách, u kterých se chtějí ucházet
o práci, mohli si na internetu založit e-mailovou schránku. Pokud přišli s vlastním námětem, který souvisel s hledáním práce, vycházely jim pracovní konzultantky dle možností
vstříc.
Kromě toho využilo 45 klientů možnost
navštěvovat různé kurzy, ať už zaměřené
na práci s počítačem nebo na komunikaci se
zaměstnavatelem. Tato podpora s cílem pomoci hendikepovaným lidem hledajícím pra-
covní uplatnění byla díky projektu s názvem
(Do) práce bez obav zdarma. Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím
OPLZZ a státního rozpočtu ČR, proto byly
služby tohoto projektu poskytovány klientům
zdarma.
Služby nabízí Liga vozíčkářů i nadále
všem lidem s tělesným, mentálním, duševním postižením či s civilizačními chorobami. Pomoc můžete hledat v pobočkách
ve Velkém Meziříčí, ve Znojmě, v Blansku,
ve Žďáru nad Sázavou, v Jihlavě, v Hodoníně, v Břeclavi, ve Veselí nad Moravou a samozřejmě v Brně. Více informací na: www.
ligavozic.cz. tel.: 537 021 493 (pevná linka)
nebo 777 010 331 (mobilní telefon), e-mail:
[email protected]
Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.
Počítač –
nezbytnost pro
práci i pro život
Nabídka počítačových kurzů pro zdravotně
postižené není nová, je však stále aktuálnější. Překonat nevýhodu, kterou nejen
na pracovním trhu nastavuje hendikep, pomůže jen aktivita a znalosti, které dříve nebyly potřeba. „I skladník, hlídač nebo prodavačka musí umět ovládat počítač. Liga
vozíčkářů nabízí lidem s invaliditou tyto kurzy
zdarma,“ uvedla Michaela Kubešová, koordinátorka projektu Zapojte se…!
„ Proč je dobré umět pracovat s počítačem?
V dnešní době plné techniky je i hledání zaměstnání bez znalosti práce na PC velmi
problematické a zdlouhavé. Člověk je tak odkázaný na ÚP nebo obcházení zaměstnavatelů v místě bydliště. Na internetu najdete
ve svém regionu během minuty několik desítek pracovních míst.
www.vozickar.com
4
LIGA INFORMUJE
Internet poskytuje také možnost být v každodenním kontaktu se svými blízkými, kteří
žijí daleko, prostřednictvím programu Skype,
fotky vnoučat vaši dcera či syn mohou uložit
do úschovny a vy je můžete vidět ihned.
Dále si můžete prostřednictvím e-mailu či
na sociálních sítích dopisovat s kamarády,
rodinou..., to vše jsou výhody práce na PC.
„ Jaké profese potřebují tuto znalost?
V dnešní době již prakticky všechny. Setkáváme se i s pracovními nabídkami, u kterých
dříve práce na počítači nebyla nutností, ale
nyní je vyžadována alespoň základní znalost. Například může jít o pozice skladníka,
ostrahy, vrátného, prodavačky.
„ Jak přistupujete k lidem s různými formami hendikepu? Co když třeba někdo
špatně vidí nebo má problémy s motorikou?
S takovými problémy se setkáváme často,
a to nejen na počítačovém kurzu. Vždy se
snažíme najít nějakou možnost daný hendikep kompenzovat. Pro účastníky s horším
zrakem zvětšíme velikost zobrazení dané
stránky a vše, co se v kurzu učíme, je lektorem při jednotlivých lekcích promítáno
s praktickými ukázkami na velké plátno. Lektor přizpůsobuje tempo výuky konkrétní skupině, také je možné se během lekcí dotazovat na případné nejasnosti. Pokud by někdo
potřeboval ještě větší podporu, i zde není nic
ztraceno. Lze se domluvit s pracovní konzultantkou a vše dohnat individuálně dle potřeby.
„ Je už k přihlášce do kurzu potřeba mít
nějaké znalosti?
Pro účast na našem PC kurzu je třeba mít jen
chuť naučit se něco nového. Na kurzu probereme vše od úplného začátku – jak spustit
počítač, jak pracovat s programy MS Word,
MS Excel a s internetem. Lekce jsou dvakrát
týdně, zájemce tedy nemusí mít obavu, že
toho bude moc naráz. Je zde rovněž prostor
procvičit si probrané téma.
„ Kde si může člověk dovednosti zkoušet, když nemá doma počítač?
Tento problém se týká většiny účastníků
kurzu, pokud nemají doma PC například pro
děti. V takových případech je možné práci
na PC trénovat např. v knihovně, u známých
anebo jak jsem již zmínila, lze si dovednosti
procvičovat s pracovními konzultantkami
na pobočkách.
Na kurzy se můžete hlásit již nyní!
Neváhejte a přijďte!
Kurzy Ligy vozíčkářů trvají dva měsíce,
v každém týdnu se konají dvě tříhodinové
lekce.
Blansko:
1. běh PC kurzu (16 lekcí) se uskuteční
v termínu: leden–únor 2014
2. běh PC kurzu (16 lekcí) se uskuteční
v termínu: březen–duben 2014
Informace u Bc. Lucie Chýlkové, Dis.
Tel.: 725 020 779
Sukova 1052/6, Blansko
Žďár nad Sázavou:
1. běh PC kurzu (16 lekcí) se uskuteční
v termínu: leden–únor 2014
2. běh PC kurzu (16 lekcí) se uskuteční
v termínu: březen–duben 2014
Informace u Bc. Mileny Stejskalové
Tel.: 702 023 071
Komenského 1786/25, Žďár nad Sázavou
(prostory ÚP, odbor st. sociální podpory)
Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.
PC kurzy s názvem Obsluha osobního počítače nabídne i pobočka ve Znojmě, a to
díky projektu Společně do práce. Účastníci
se naučí jak základy, tak i pokročilejší
úkony (např. vkládání obrázků do textu,
pokročilejší výpočty v Excelu, práce s mapami na internetu, nakupování v e-shopu,
pokročilé vyhledávání na internetu, pokročilejší funkce e-mailové schránky, ukládání
dat na flashdisky, vypalování CD).
1. běh PC kurzu (20 lekcí) se uskuteční
v termínu: leden–březen 2014
2. běh PC kurzu (20 lekcí) se uskuteční
v termínu: duben–duben 2014
Informace u Mgr. Elišky Přibylové
Tel.: 725 933 427
Adresa pobočky: Pontassievská 1,
Znojmo, 669 02
PSÍ ŽIVOT
Rekondice 2013 – Poslův mlýn u Doks
Rekondičního pobytu jsme se letos zúčastnili poprvé a nováčky jsme byli nejen coby
účastníci této akce, ale také v roli psovodů.
Náš táta je kvůli pokročilému stadiu roztroušené sklerózy na invalidním vozíku,
a tak jsme v loňském roce zažádali u Ligy
vozíčkářů o asistenčního psa. Fenka Bára,
kterou pro tátu cvičila trenérka Irena Barto-
5 / 2013
ňová, měla v srpnu těsně před absolvováním asistentských zkoušek. Natrénovat si
tedy spolupráci s naším pejskem pod odborným dohledem a vidět, jak asistenční
psi fungují společně se svými paničkami
a pánečky, se nám jevilo jako ideální příležitost. Vzhledem k tomu, že se Bára měla
stát novým členem naší rodiny, jsme jeli
všichni čtyři – po chvíli přesvědčování i naši
-náctiletí synové.
Nedokázali jsme si představit, jak vše
bude fungovat, ale byli jsme skutečně v nejlepším slova smyslu zaskočeni, jak spolu
dokážou lidé s různým postižením i zdraví
účastníci vycházet a nově příchozí okamžitě
mezi sebe začlenit. A díky nenápadnému
vedení trenérů a zkušenostem svých pánečků spolu skvěle fungovali i pejskové,
kterých bylo celkem patnáct.
Ocenili jsme profesionální organizaci pobytu a program, který byl vhodně sestaven
s přihlédnutím k různým druhům postižení
účastníků. Byli jsme tak aktivní každý den,
ale s možností přiměřené relaxace a opětovné regenerace sil. Program se zaměřoval
zejména na výcvik asistence a poslušnosti,
kdy díky přátelskému a individuálnímu přístupu trenérů bylo možné bez většího
stresu zvládnout všechny problémy. V areálu rekreačního komplexu nechyběl rybník
a počasí bylo příznivé i pro vodní záchranářský výcvik, který si pejsci i jejich pánečkové velmi užili.
5
LIGA INFORMUJE
Inspirativní byly přednášky zaměřené
na zlepšení kvality života vozíčkářů. Velmi
nás zaujaly přednášky Ivana Bendy o psím
chování a resuscitaci psů. Ocenili jsme
praktické rady a informace Aleny Sedlačíkové o nejnovějším vývoji legislativní situace
zdravotně postižených. Procvičili jsme si paměť s trenérkou Irenou a fyzioterapeutka
Zdeňka Faltýnková z České asociace paraplegiků, která je specialistkou na spinální
problematiku, rozpohybovala celou skupinu
cvičením s velkými míči a overbally. Pan
Prokop z Invacare nám pak ukázal nové od-
lehčené vozíky a diskutoval
možnosti oprav těch starých.
Vrcholem programu byla
soutěž o pohár Ligy vozíčkářů, která se uskutečnila
poslední den. Rádi jsme se
zapojili a obdivovali jsme
sportovního ducha všech
účastníků soutěže. Někteří
z nich dokonce byli ochotni
u obtížnějších disciplín suplovat své psí mazlíčky. Příjemné bylo i posedět večer
u táboráku, vyslechnout si
zážitky a historky z minulých
let a nostalgicky si opéci
buřtíka.
Ubytování bylo příhodně
vybráno tak, aby se všude
nacházel bezbariérový přístup a celá skupina bydlela v jedné budově. Paničky a pánečkové na vozíku rádi využili možnost venčení v areálu i v okolním lese s množstvím
asfaltových cest. Zdraví účastníci si užili
i další aktivity, které bylo možné v rekreačním středisku uskutečnit – půjčení kol a dalších sportovních pomůcek, menší i velkou
trampolínu. A všichni samozřejmě ocenili
možnost pěkných výletů do okolí.
Náš dojem z celé akce byl jedním slovem
skvělý. Rekondiční pobyt je pro nás stále
zdrojem jedinečných zážitků a inspirace. Po-
znali jsme řadu úžasných lidí a naučili se, jak
pracovat s naší novou asistentkou Bárou. Držíme se dobrých rad, které jsme dostali, snažíme se být důslední a připravujeme se
na soutěž o pohár Ligy vozíčkářů, abychom
v příštím roce neudělali ostudu naší skvělé
trenérce a organizátorce Ireně. Na viděnou
na rekondičním pobytu 2014.
Pauknerovi
Zdravotnické pomůcky
... pouze zdraví si u nás nekoupíte
Navštivte náš eshop www.DistrimedPomucky.cz
• Antidekubitní program • Chodítka • Mechanické invalidní vozíky • Nájezdové rampy •
• Pomůcky do koupelny a na WC • Prostěradla a podložky k ochraně matrací • Relaxace, rehabilitace, fitness
a spousta jiných pomůcek nejen pro seniory a handicapovené
Doprava po celé ČR při objednávce nad 1 500 Kč ZDARMA
Distrimed s. r. o., Havlíčkova 190/12, 737 01 Český Těšín
e-mail: [email protected]
www.vozickar.com
6
ŽIVOT NEJEN NA KOLECH
Fotosoutěž Život
nejen na kolech
Netřeba dlouze komentovat. Fotosoutěž Život nejen na kolech už je mezi čtenáři Vozíčkáře jistě známá. To, že už máme výsledky,
taky tušíte a že se opět jedná o skvělé fotografie, které vybrali známí přední fotografové
(předseda poroty Jindřich Štreit, Zbyněk Maděryč, Tomáš Škoda), není třeba zdůrazňovat. Vybíráme jen některé fotografie, všech
150 by se nám sem nevešlo. Podívejte se na
souhrn prací soutěžících na webových stránkách www.nejennakolech.cz, prohlédnout si
můžete i archivní snímky a najít tam třeba
zrovna ten svůj.
1. místo: Vladimír Žurek: Bez názvu
2. místo: Michaela Bobková: Bez názvu
druhé 2. místo: Stanislav Navrátil: Benefice pro Mariánku
3. místo: Petr Vlček: Zdeněk
čestné uznání: Roman Jaroš: Polévka
5 / 2013
7
ŽIVOT NEJEN NA KOLECH
František Újezdský: Ruské kuželky
Alena Sikorová: Taky dokážu jezdit
Antonín Bína: Michal
Martin Flousek: Bez názvu
Lenka Helemíková: Aport
Petr Kořínek: Bez názvu
Partneři fotosoutěže:
www.vozickar.com
8
Více než volnost pohybu
Ford B-MAX přiváží maximální volnost pohybu i skutečnou radost z jízdy. Díky integrovanému středovému sloupku
a posuvným dveřím vám B-MAX nabízí nástupní prostor o velikosti až 1,5 metru, snadnější nastupování i nakládání vozíku. Využijte program Ford Handy a získejte B-MAX již za 95 900 Kč. Zajistíme i případné úpravy včetně
nakladače vozíku či ručního řízení na míru.
Více na www.fordhandy.cz, infolince 800 367 329 nebo [email protected]
RUČNÍ ŘÍZENÍ NA MÍRU
Úpravu řízení Fordu B-MAX zajišťují firmy s příslušnou homologací.
Zákazník má na výběr mnoho variant přestavby zcela podle svých přání a potřeb.
Úpravy se navíc provádějí v souladu se špičkovým designem interiéru Fordu B-MAX.
POHODLNÉ UKLÁDÁNÍ VOZÍKU
Díky systému Ford Easy Access je nakládání vozíku velmi snadné – vozík stačí
složit a umístit jej přímo za sedadlo řidiče, případně na zadní sedadlo.
V rámci úprav je k dispozici také varianta elektricky ovládaných posuvných dveří
v kombinaci s elektrickým nakladačem vozíku. Úpravci vozů také nabízí přesedací
desku nebo otočnou sedačku, čímž se získá větší prostor pro nastupování
i pro manipulaci s vozíkem.
Výbava TREND: motor benzin 1.6 Duratec Ti-VCT; výkon 105 k (77 kW), převodovka 6st. automat PowerShift.
Základní ceníková cena 384 990 Kč. Zvýhodnění Ford Handy 26 950 Kč (sleva 7 %). Příspěvek od úřadu práce až 200 000 Kč.
Vrácení DPH 21 % 62 140 Kč. Výsledná cena po odečtech 95 900 Kč. Foto je pouze ilustrační. Více na www.fordhandy.cz.
5 / 2013
LEGISLATIVA
9
Seriál Nový občanský zákoník aneb občane,
raduj se a třes…
O chystaném novém občanském zákoníku
jste již zřejmě zaslechli kdejaké zvěsti, o jeho
3081 paragrafech se mluví v médiích a někdy i u piva či vína v hospodě. Podle jeho
autorů je v NOZ kladen důraz na základní
ideje nového soukromého práva, jako jsou
hranice svobody soukromé vůle, zásada poctivosti a dobré víry a především vůdčí myšlenka, že právo je tu kvůli lidem.
Připravili jsme pro vás výtah ze zásadních
oblastí, a to i z těch paragrafů, které se netýkají přímo života se zdravotním postižením.
Budeme rádi, když vám takto poskytneme
impulz k tomu, abyste si zjistili podrobné informace i z jiných zdrojů. Bohužel kapacita
Poradny pro život s postižením ani prostor
v časopise Vozíčkář nedovoluje zpracovat
podrobně všechny zásadní změny. Pojďme
si tedy ale říci, jakým oblastem bychom měli
od 1. ledna 2014 věnovat pozornost.
Téma 1 – Nájem bytu
Co všechno si můžu pronajmout?
Od 1. 1. 2014 se v nájemním bydlení budou
dít divy. Nově si totiž můžete pronajmout
i prostor, který není rozhodnutím stavebního úřadu určen k bydlení, pokud je tento
prostor fakticky k bydlení vhodný a zdravotně způsobilý. Problém však nastane v případě, že na tento prostor budete žádat příspěvek či doplatek na bydlení od státu,
protože na tyto nebytové prostory je nebude
možné čerpat. Pronajmout si můžete nově
i celý dům (v současné době je to v občanském zákoníku řešeno jen částečně).
A co nájemní smlouva?
Co se týká nájemní smlouvy, § 2237 sice
uvádí, že smlouva vyžaduje písemnou formu,
nicméně „pronajímatel nemá právo namítnout vůči nájemci neplatnost smlouvy pro nedostatek formy“, což dle výkladu některých
právníků prakticky umožňuje i ústní smlouvu
o nájmu bytu. Zajímavé jsou také změny
v obsahu nájemní smlouvy. Nyní je nutné
mít ve smlouvě označení bytu, jeho příslušenství, rozsah užívání, nájemné – výše/výpočet, úhrady za plnění spojené s užíváním (služby) – výše/výpočet. Pokud však
po 1. 1. 2014 nebude ve smlouvě sjednáno
nájemné, bude určeno nájemné v místě obvyklé, nejsou-li sjednány služby, budou určeny „nezbytné“ služby, jejichž úhrada bude
stanovena zálohami, paušálem či zvláštním
právním předpisem. Dobu nájmu nebude
nutné uvádět; pokud nebude uvedena, jedná
se o nájem na dobu neurčitou.
Kolik zaplatím předem?
Změny se chystají také v kaucích při nájmu
bytu, nově může tzv. „jistota“ činit až šestinásobek měsíčního nájemného, pronajímatel si
z ní může odečíst dlužné nájemné. Po ukončení nájmu má však nájemce právo na vrácení jistoty a na úroky z jistoty, které stanovuje
zákonná sazba. V oblasti kaucí však již dle
současné právní úpravy vzniká často neřešitelný problém, kde na ni vzít, úřady na ni totiž
nechtějí poskytovat mimořádnou okamžitou
pomoc.
O kolik mi můžou zvednout nájem?
Nájemné bude možné zvýšit na základě vzájemné dohody, kromě dohody lze nájemné
po roce zvýšit až na „místně obvyklé nájemné“ (ne však o více než 20 % za poslední
3 roky), dále lze zvýšit nájemné z důvodu
provedených stavebních úprav.
Můžu si vzít podnájemníka?
Pokud mi pronajatý byt slouží k trvalému bydlení, mohu si vzít podnájemníka i bez souhlasu
pronajímatele. Pokud však jako nájemce
v bytě trvale nebydlím, je souhlas pronajímatele nutný. Pokud mi pronajímatel do jednoho
měsíce neodpověděl, tedy nesdělil svůj souhlas, má se za to, že s podnájmem souhlasí.
A jak může nájem skončit?
Nově bude od 1. 1. 2014 řešen také zánik
nájmu. V NOZ již nebudou výpovědní důvody spojené s přivolením soudu. Pronajímatel musí nájem vypovědět písemně a uvést
do něj důvod výpovědi. Pokud pronajímatel
nájemce zároveň s výpovědí neinformuje
o možnosti vznést proti této výpovědi námitky a dát ji přezkoumat soudem, je taková
výpověď neplatná. Lhůta pro podání návrhu
k soudu na přezkoumání oprávněnosti výpovědi je 2 měsíce od doručení výpovědi.
Pronajímatel může vypovědět nájem
na dobu určitou nebo neurčitou s tříměsíční
výpovědní dobou:
a) poruší-li nájemce hrubě svou povinnost
vyplývající z nájmu,
b) je-li nájemce odsouzen pro úmyslný
trestný čin spáchaný na pronajímateli nebo
členu jeho domácnosti nebo na osobě, která
bydlí v domě, kde je nájemcův byt, nebo proti
cizímu majetku, který se v tomto domě nachází,
c) má-li být byt vyklizen, protože je z důvodu veřejného zájmu potřebné s bytem nebo
domem, ve kterém se byt nachází, naložit tak,
že byt nebude možné vůbec užívat, nebo
d) je-li tu jiný obdobně závažný důvod pro
vypovězení nájmu.
Dále může pronajímatel vypovědět nájem
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
dobou i v případě, že
a) má být byt užíván pronajímatelem, nebo
jeho manželem, který hodlá opustit rodinnou
domácnost a byl podán návrh na rozvod manželství, nebo manželství bylo již rozvedeno,
b) potřebuje pronajímatel byt pro svého příbuzného nebo pro příbuzného svého manžela
v přímé linii nebo ve vedlejší linii v druhém
stupni.
Poruší-li nájemce svou povinnost zvlášť závažným způsobem, má pronajímatel právo vypovědět nájem bez výpovědní doby a po-
žadovat, aby mu nájemce
bez zbytečného odkladu byt
odevzdal (nejpozději do jednoho měsíce od skončení
Lucie
nájmu).
Marková
Porušení povinnosti
„zvlášť závažným způsobem“ je zejména nezaplacení nájemného a nákladů na služby
za dobu alespoň tří měsíců, poškozuje-li nájemce byt nebo dům závažným nebo nenapravitelným způsobem či způsobuje-li jinak
závažné škody nebo obtíže pronajímateli
nebo osobám, které v domě bydlí, nebo
užívá-li neoprávněně byt jiným způsobem
nebo k jinému účelu, než bylo ujednáno.
Nově se zavádí tzv. „prologace“ neboli
automatické prodloužení nájmu v případě,
že po skončení nájmu nájemce ještě 3 měsíce užívá byt.
Co se tedy ruší?
Jak už bylo řečeno, ruší se od 1. 1. 2014 výpovědi z nájmu s přivolením soudu, dále bytové
náhrady a „právo na bydlení“, dále nájem
obytných místností v zařízeních určených k trvalému bydlení. Společný nájem bytu manželů
je pak nově upraven v části rodinného práva.
A co byty zvláštního určení?
Bytem zvláštního určení se nově dle § 2300
myslí byt určený pro ubytování osob se zdravotním postižením nebo byt v domě se zařízením určeným pro tyto osoby nebo byt
v domě s pečovatelskou službou.
Smlouvu o nájmu bytu zvláštního určení
může pronajímatel uzavřít jen na základě písemného doporučení toho, kdo takový byt
svým nákladem zřídil, nebo jeho právního nástupce. U bytů zvláštního určení nebude platit
tzv. přechod nájmu. Zemře-li nájemce, nájem bytu zvláštního určení skončí a pronajímatel vyzve osoby, které bydlely v bytě společně s nájemcem, aby byt vyklidily nejpozději
do tří měsíců ode dne, kdy výzvu obdrží.
Nájem bytu zvláštního určení může pronajímatel vypovědět pouze s předchozím souhlasem toho, kdo takový byt svým nákladem zřídil, popřípadě jeho právního nástupce. Ostatní
ustanovení o nájmu bytu se u bytů zvláštního
určení neliší od běžné právní úpravy dle NOZ.
Novým občanským zákoníkem se řídí
i nájmy bytu vzniklé před datem 1. 1. 2014!
Smlouvy podle starého občanského zákoníku
jsou platné, ale řídí se novými ustanoveními.
Pokud však byly v původní smlouvě sjednány
výslovně některé podmínky (např. bytové náhrady), platí tato ustanovení daná smlouvou
i přesto, že již v novém občanském zákoníku
nefigurují. Dosud nedořešenou věcí jsou výše
uvedené nájmy obytných místností.
Poradna pro život s postižením
bezplatná linka 800 100 250
[email protected]
www.ligavozic.cz/poradna
www.vozickar.com
10
Život
bez bariér.
Automobily
bez bariér.
Pobočky API jsou rozmístěny po celé ČR.
Ve všech pracují vozíčkáři, kteří Vám dokáží poradit nejen s úpravou vozidla.
3
3
3
Montáž úpravy automobilu v místě bydliště.
Speciální slevové akce s automobilkami.
Jediní výrobci v ČR s certifikací pro celou EU.
Libor Vyšohlíd | +420 603 145 811
Martin Javůrek
+420 608 714 624
Michal Šolc | +420 602 681 758
API CZ s.r.o. | +420 381 278 043
Miroslav Klečka | +420 725 931 236
5 / API
2013
CZ, s.r.o.
| Slapy 136, 391 76 Slapy u Tábora | T: +420 381 278 043 | [email protected]
AKTUÁLNĚ
11
NON-HANDICAP
Po třech dnech se 25. října zavřely brány pražského Výstaviště, kde souběžně probíhaly tradiční veletrhy zabývající se zdravotnickou tematikou.
Byl to již 35. ročník mezinárodního veletrhu PRAGOMEDICA, který se tak pyšní jednou z nejdelších tradic ve svém oboru u nás, a neméně
zajímavý 17. ročník specializované výstavy NON-HANDICAP pro zdravotně postižené.
Jaká byla realita?
Z tiskových materiálů obou veletrhů jsme se
dozvěděli, že osvědčené spojení obou akcí
poskytuje prostor pro prezentaci novinek
ve zdravotnické technice nejen lékařům
a profesionálům v nejrůznějších zdravotnických oborech, ale také terapeutům, pedagogům a sociálním pracovníkům. Výstava
NON-HANDICAP byla označována místem
setkání dobrovolných organizací a výrobců,
dovozců a prodejců pomůcek pro zdravotně
postižené. „Na jednom jediném místě se zde
setkají stovky lidí s různými druhy hendikepů, kteří potřebují a užívají pomůcky pro
zdravotně postižené, a potkají se tady právě
s těmi odborníky, kteří schvalují a hradí jejich
používaní. Na těchto veletrzích tak vzniká
velký prostor pro cennou diskuzi,“ uvedla
Markéta Holatová, tisková mluvčí pořádající
Incheby Praha.
A právě tato slova se mi zdají po zhlédnutí
obou veletrhů poměrně hodně nadnesená.
Na veletrh chodím pravidelně již několik roků,
ale takto „chudou“ výstavu jsem už dlouho
neviděla. Chápu všechny vystavující, že suma
za metr čtvereční výstavní plochy je tak vysoká, že se mnohým
organizacím, které jsem
zde léta potkávala, zdála neakceptovatelná.
V době, kdy neziskový
sektor obrací každou
vynaloženou korunu
desetkrát, pokládám
účast na takové akci
přinejmenším za neekonomickou.
I když bylo možné navštívit oba veletrhy
zdarma, rozhodně se návštěvníci u vchodu
netlačili a nebyli k vidění ani mezi jednotlivými vystavenými exponáty. Jak jsem se dozvěděla z mnoha stran zúčastněných firem,
první den zel veletrh naprostou prázdnotou.
Druhý den trochu svitla naděje a přeci jen se
někteří návštěvníci do Holešovic vydali.
Především doprovodný program v podobě každodenních přednášek s ukázkami
Centra výcviku psů pro postižené (pod názvy
Když asistent či průvodce štěká a Pes v roli
průvodce a asistenta) celou situaci zachraňoval. Také konference na téma Možnosti
pojištění dlouhodobé péče
v ČR se účastnilo velké
množství návštěvníků. Pořadatelé konference Asociace
poskytovatelů sociálních služeb a Národní Rada osob se
zdravotním postižením se
zde snažili diskutovat o možnostech zavedení pojištění
či připojištění dlouhodobé
péče, jako jednu z reakcí
na demografické a ekonomické budoucí změny. Zároveň zde byly představeny již
existující systémy pojištění
v Německu a Švýcarsku
a možnosti případného zavedení tohoto typu pojištění
v České republice. Jak jsem
již uvedla, organizátoři této
konference mohli být spokojeni, neboť se
mohli pochlubit plným sálem. Nechci být
„rýpal“, ale mám trochu podezření, že se
u mnohých návštěvníků jednalo o taktický
tah – tedy být viděn! Šlo totiž o poslední den
před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V prvních řadách se objevili
známé osobnosti politické scény. Vystavovatelé i skromný počet návštěvníků (mezi
které jsem se počítala i já) pak se zájmem
pozorovali, jestli po skončení konference
projeví alespoň aktivně zájem o danou problematiku v praktických ukázkách vystavovatelů. Doufala jsem, že všichni s velkou pozorností pozvolna projdou celý veletrh
a nechají si mnohé pomůcky potřebné k životu hendikepovaných alespoň předvést.
Opak byl ale pravdou. Většina „papalášů“
veletrhem proběhla nejkratší možnou cestou
ven, aniž by zhlédla vystavované exponáty.
Myslím si, že veletrhy s tímto zaměřením
jsou potřebné. Co dělá veletrh úspěšným, je
velká návštěvnost a s tím spojená spokojenost vystavovatelů. Mám obavy, že ani jedno
se tentokrát nenaplnilo. Pokud bych tedy
mohla shrnout celou akci, asi největší zážitek
zaznamenal benefiční večer s módní přehlídkou pod názvem – Stylově bez bariér, ale to
už je jiný příběh (viz str. 22).
Text a foto: Alexandra M. Videmannová
www.vozickar.com
12
AKTUÁLNĚ
Ruční nakládka do rychlíku v Česku? Ostuda,
na kterou je nutné upozornit!
Nevelký, ale formou i načasováním nápaditý
protest se odehrál posledního října na pražském hlavním nádraží. Sdružení Asistence
tam uspořádalo happening, který upozornil
na fakt, že firma RegioJet Radima Jančury
provozující dálkové vlaky zrušila od listopadu objednávání zdvižných plošin pro nakládání vozíčkářů u Českých drah.
„Nejvíc náš naštval způsob, jakým to prezentovali,“ říká Erik Čipera ze zmíněného
sdružení. „V prvním prohlášení na internetu
uvedli, že lidé s postižením zdržují, jejich přeprava je drahá a přináší zvýšené administrativní nároky,“ vysvětluje. Takové vyjádření
považuje nejen on, ale i vozíčkáři z Asistence
za urážlivé a diskriminační.
Vysokopodlažní vlaky RegioJet jezdí
v Česku zatím na jediné trase, a to z Prahy
do Ostravy a odtud do Žiliny. Lidé na mechanickém vozíku se do nich nakládají už
pouze ručně. Dělá to personál vlaku, který
zatím není na takové zacházení proškolený.
„Ruční manipulace je obtížná a nebezpečná
jak pro pomocníky, tak pro vozíčkáře. Kdykoli může dojít k vážnému úrazu,“ podotýká
Čipera.
Jeho slova potvrdila zkušební nakládka
během happeningu. Dva stevardi museli požádat o pomoc přihlížející novináře, a přesto
bylo nutné přenést cestujícího a vozík odděleně. Žádná sláva to není ani uvnitř vagónu:
pro vozíčkáře je
v každé soupravě
RegioJetu 5–7
míst na chodbičce, v blízkosti
bariérového WC.
Z přepravy jsou
navíc vyloučeni
lidé na električáku.
Pomyslný bod
k dobru lze panu
Jančurovi přičíst
za to, že všechny
nedostatky přiznává a veřejně
doporučuje vozíčkářům, aby cestovali s konkurenčním dopravcem – třeba
s firmou Leo Express. Zvláštní ale je, že na
Slovensku to jde. RegioJet tam provozuje nízkopodlažní rychlíky z Bratislavy do Komárna.
Samostatnou kapitolou v téhle kauze jsou
mobilní zdvižné plošiny Českých drah. Firma
pana Jančury o ně nestojí, protože jejich používání bylo údajně drahé a musela je objednávat s neúnosně velkým předstihem. „Třicet
šest hodin před odjezdem
již tato služba Českých
drah není k dispozici vůbec,“ uvedl brněnský pod- Miloš Pelikán
nikatel. S jeho názory náš
dominantní železniční dopravce samozřejmě
nesouhlasí... Když se dva dohadují, třetímu
často zbudou oči pro pláč. Ale i možnost pro
občanskou angažovanost, jakou předvedla
Asistence na konci října. O problému se díky
ní psalo třeba v Lidovkách a dostal se i na televizní obrazovky.
Když něco nefunguje, jak má, je prostě
nutné se ozvat. K čemu jinému je lidem svoboda, ne-li k tomu, aby se angažovali?
Redakční dovětek: Původní prohlášení společnost RegioJet zmírnila a za nepříjemnosti
vznikající při ručním nakládání se cestujícím
omluvila. Problémy s jejími bariérovými rychlíky i s dálkovými autobusy Student Agency
však nelze ignorovat. Máme 21. století a žijeme ve státě, který vyznává rovnoprávnost
všech občanů. Je tedy namístě ptát se, kdy
se situace zlepší. Firmám RegioJet a České
dráhy jsme zaslali několik otázek a dočkali
jsme se zajímavých odpovědí. Posuďte sami.
RegioJet: Do poloviny prosince instalujeme do našich vlaků vlastní plošinu
odpovědi zaslal e-mailem Radim Jančura, majitel firmy
„ Vaše vlaky jezdí na trati Praha – Žilina
od září roku 2011. Chodícím lidem nabízíte komfortní přepravu, ale na vozíčkáře
moc nemyslíte. Proč není do vlaku RegioJet zařazován vůz s oddílem pro cestující
na vozíku se zdvižnou plošinou a bezbariérovou toaletou?
Na náš první železniční projekt Praha – Ostrava jsme použili starší vagony od rakouského
státního dopravce. Bohužel nejsou přizpůsobeny imobilním cestujícím, nejsou nízkopodlažní ani nemají integrovanou plošinu.
5 / 2013
V této souvislosti je dobré připomenout,
že konkurenční vlaky Český drah na trati
Praha – Ostrava jsou nadále dotovány z veřejných prostředků ve výši 438 milionů korun.
Naše společnost jezdí bez provozních dotací.
„ Na Slovensku, konkrétně na trati Bratislava – Komárno, vaše firma už nízkopodlažní vagóny nasadila. Proč jste se stejně
nezachovali i v naší zemi?
Tyto vlaky provozujeme s 10 nízkopodlažními soupravami na základě dotací Minister-
stva dopravy Slovenské republiky. Podmínkou bylo právě použití nových moderních
souprav, které jsou vždy bezbariérové. To je
evropská legislativa, všechny nově pořízené
železniční vozy musí být v souladu s normou
TSI PRM.
„ Od 1. listopadu jste přestali objednávat
u Českých drah pojízdné zdvižné plošiny
a vozíčkáře nakládají do vašeho vlaku členové palubní posádky výhradně vlastníma
rukama. Proč jste zvolili tuto variantu,
13
AKTUÁLNĚ
místo abyste se třeba pokusili vyjednat s Českými drahami levnější cenu za jednorázové použití mobilní zdvižné plošiny?
Původní cena, kterou nám ČD účtovaly za vyzvednutí jednoho vozíčkáře, tedy 3600 až 7200 korun, nebyla poplatkem, ale výpalným. Pan
Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením, nám
slíbil, že začne s ČD vyjednávat o jejím snížení. Jsme toho názoru, že
plošiny pořízené z veřejných zdrojů by na nádražích neměly být zneužity ke konkurenčnímu boji dopravců. Tyto pomůcky by měly za rozumný poplatek být přirozenou součástí služeb provozovatelů nádraží vůči svým dopravcům.
Vozíčkáře snad potěší, že v listopadu dokončíme test prototypu
vlastní plošiny, která bude v našich vlacích namontována do poloviny prosince. Už si nebudou muset plošinu složitě objednávat
s předstihem, budou moci dorazit přímo k vlaku bez obavy z ručního nakládání.
„ Vysokopodlažní a bariérové jsou i vaše žluté autobusy Student Agency. Když se v nich chce vozíčkář svézt, přemístí ho dovnitř ručně posádka. Proč?
I naše autobusy na vnitrostátních linkách jezdí bez dotací, a to vždy
jako konkurence k dotovaným vlakům ČD. Výjimkou je spojení Liberec – Praha, kde neexistuje dobré vlakové spojení. Proto na této lince
provozujeme několik spojů autobusem s integrovanou plošinou.
Podotýkám, že soukromé společnosti rády a dobrovolně převezmou za stát odpovědnost o zdravotně postižené občany. Stát musí
však zajistit aspoň jediné: rovnou soutěž a férové podmínky pro
všechny.
(mp)
České dráhy: Za plošiny platíme ročně
miliony korun a není možné, abychom
dotovali RegioJet
odpovědi zaslal e-mailem tiskový mluvčí ČD Petr Šťáhlavský
„ Společnost RegioJet přestala na nádražích využívat zdvižných plošin pro manipulaci s cestujícími na vozíku. Radim Jančura to zdůvodnil neúměrně vysokou cenou, konkrétně tvrzením,
že „České dráhy si za zapůjčení plošiny účtují 3630 Kč až 7260 Kč
za jednoho vozíčkáře (!), podle toho, s jakým předstihem je objednávka plošiny objednána“. A dodal, že „36 hodin před odjezdem již tato služba Českých drah není k dispozici vůbec“. Jsou
jeho tvrzení pravdivá?
Pokud jde o použití plošin a náklady s tím spojené, je možné říci, že
České dráhy za ně ročně platí miliony korun. Jde o zdvihací zařízení,
které se musí řádně udržovat, procházet pravidelnými revizemi, personál musí být pravidelně školen atd. Také pořízení plošin není nijak
levnou záležitostí.
Lze konstatovat, že srovnatelné náklady za použití plošin platí
Správci majetku ČD také osobní doprava Českých drah. Společnost RegioJet tak není zatížena nijak zvlášť vyššími náklady na použití plošiny, než je tomu u samotných Českých drah. Přitom není
možné, aby České dráhy dotovaly RegioJet: náklady této firmy
na použití plošin po vozíčkáře jsou oproti nákladům Českých drah,
které jsou v řádech milionů korun ročně, velmi nízké, až zanedbatelné.
Nicméně je samozřejmě plně na rozhodnutí společnosti RegioJet,
jakým způsobem zajistí nástup a výstup vozíčkářů, a nikdo nemůže
této společnosti bránit ve svobodné volbě umístit na stanice např.
vlastní plošiny nebo vybavit své vlakové soupravy plošinami, zvláště
pokud to považuje za ekonomicky výhodnější.
„ Proč je nutné objednávat plošinu s tak velkým časovým předstihem? Dopravce neví vždy předem, že jeho vlakem chce jet vozíčkář...
Lhůty pro objednání přepravy vozíčkářů jsou stanoveny nařízením
Evropské komise. Tato lhůta je 48 hodin.
(mp)
GLOSA
Jeďte
s konkurencí,
nebo raději vůbec
Tak nám RegioJet odmítl vozit vozíčkáře.
Pan Jančura vzkázal nám, třiceti tisícům vozíčkářům v České republice, že bude pro něj
lepší, když své peníze necháme konkurenci. Michael Vidura
Důvod? RegioJet musí platit Českým drahám nehorázné tisícové poplatky za každé půjčení plošiny
a navíc: nakládání vozíků nepříjemně zdržuje. Každá minuta,
co vlak stojí ve stanici, znamená hromadu peněz, a tak je
dobré se vozíčkářů zbavit. Mnozí obhájci namítají, že je to soukromý podnikatel a že si může zvolit, koho bude přepravovat.
V tom případě se nemůžu dočkat toho, až jednou odmítne vozit důchodce nad 70 let, protože se zbytečně pomalu courají,
nebo matky s kočárky, protože zabírají moc místa ve vagóně
a pláč dětiček by mohl rušit ostatní cestující.
Otázka, kterou si pokládám, není to, kolik musí platit za plošinu, ale proč vůbec jsou plošiny třeba. Z jakého důvodu pan
Jančura zakoupil zastaralé bariérové vagóny z Rakouska,
když jeho konkurence Leo express je může mít na stejné trati
bezbariérové? Vsadil bych se, že je to ten samý důvod, proč
všechny jeho vozy z ohromného autobusového impéria mají
schodů jako do nebe. Vozík je zkrátka logistický problém
a ekonomicky je ztrátový. Nejjednodušší vůbec by bylo, kdyby
vozíčkáři nejezdili nikam a jejich místo zaplnili šlachovití studentíci.
Částka za plošinu je samozřejmě příšerná a chování Českých drah má k dokonalosti také daleko. Ačkoliv ČD své
služby pro hendikepované v mnohém zlepšily, doufal jsem, že
v roce 2013 již budeme mnohem dále. Překvapuje mne například, že mezi Brnem a Ostravou nejede za celý den ani jeden bezbariérový vlak. Trávím tak pravidelně dvě a půl hodiny
v servisním vagónu, mezi jízdními koly a balíky. Musím ale
uznat, že to má svou určitou čundráckou poetiku. Samotný
Kerouack by jistě zaplesal radostí nad jízdou v takovém prostředí. Můžete se kochat okolím skrze zamřížované okénko,
v zimě zažijete chlad, v létě vedro, a když máte štěstí na dobrosrdečného výpravčího, dostane váš doprovod i židli. V opačném případě sedí jako správný tramp na zemi. Romantika
končí ve chvíli, kdy se vám chce na záchod, neboť chodbička
k onomu vysněnému místu je příliš úzká. Přesto všechno jsem
rád, že mne vůbec přepraví, a doufám jen, že nějaký manažer
nepřijde s podobným nápadem jako RegioJet.
Před třemi lety jsem jel vlakem sám za ženou do Německa.
Našel jsem si internetové stránky Deutsche Bahn a hledal
jsem u jednotlivých spojů známý piktogram vozíčkáře. Nemohl jsem najít ani jediný. Nevěřil jsem vlastním očím. Je
možné, že tak velká země jako Německo, ekonomický tahoun
Evropy, nemá jediný bezbariérový spoj mezi Drážďany a Lipskem? Až po nějaké době mi to došlo. Vlaky jsou totiž bezbariérové úplně všechny! Stejně jako všechna nástupiště,
ostatně jako celá nádraží. V Německu, kde bylo mnoho válečných invalidů, by bariérové prostředí bylo prostě nepřijatelné.
Nedávno se v Brně, bez větší pozornosti médií, udála podle mého názoru revoluční událost v přepravě postižených.
Tramvajová linka číslo 8 je už kompletně bezbariérová. Je to
vskutku slastný pocit vjet na ostrůvek v jakýkoli čas a jen počkat na první spoj jako všichni „choďáci“ kolem. Za pár let už
třeba nebude sci-fi svést se libovolným vlakem, a v dalších desetiletích? Kdo ví... Třeba bouřlivě oslavíme i pravidelné meziměstské bezbariérové linky ve všech krajích.
Nezbývá než doufat.
www.vozickar.com
14
AKTUÁLNĚ
Přisedni si! A rovnou udělej vedle sebe místo
dalším…
Říjnová akce Ligy vozíčkářů v Galerii Vaňkovka byla vskutku úspěšná: třídenní řetěz
rozhovorů, vystoupení a prezentací na pódiu
uprostřed nákupního centra, výstava fotografií, prodej výrobků chráněných dílen a sbírka
na Bezbariérové divadlo Barka přitahovaly
pozornost a vyvolávaly zájem (doufáme, že
i dlouhodobý) kolemjdoucích.
Souběžně s tím se jen o pár metrů dále
v kulturním centru Slévárna odvíjely diskuse,
na něž byli rovněž zváni zástupci veřejnosti,
a to jak odborné, tak i té „obyčejné sympatizující“.
Diskusní bloky byly pokusem dostat na
jedno místo lidi, kteří se problematikou hendikepu zabývají i ze zdánlivě odtažitých pozic.
Podle ohlasu účastníků je zřejmé, že podobná
platforma propojující lidi z různých profesních
i sociálních prostředí citelně chyběla.
Ve čtvrtek 17. října dopoledne se v Café
Práh ve Slévárně probíraly otázky zaměstnávání hendikepovaných. Je potěšující, že většina příspěvků zahrnovala konkrétní fungující
projekty, které mohou sloužit jako inspirace
těm, kdo by chtěli podnikat, ale nenašli pro
to dostatek odvahy (Práce s hendikepem,
program Práce, vzdělávání a integrace Ligy
vozíčkářů, Café Práh, Barbora Šafaříková –
OSVČ a učitelka jazyků, Bezbatour).
Blok věnovaný bariérám zabral celý den,
aniž se zdaleka probraly všechny otázky. Jakub Jaňura za autorský tým představil Atlas
přístupnosti Brna, Milena
Antonovičová ukázala několik příkladů (Bez)bariérovosti v brněnské praxi,
Robert Osman promluvil
o sociálním modelu postižení. Dva různé přístupy
ke sportu vysvětlili zástupci Nadačního fondu
Emil a Sokola Brno I. Došlo i na překonávání velkých vzdáleností: Barbora Šafaříková odhalila
záludnosti létání s elektrickým vozíkem,
Linda Riegrová uvedla ukázky ze svého deníku z cesty do Santiaga, problematiku pohybu nevidomých ve veřejném prostoru nastínilo občanské sdružení Bezmezí. Na závěr
studenti brněnské architektury prezentovali
výsledky workshopu, jehož cílem bylo zpřístupnit (co nejrychleji, byť provizorně) znovuotevřené kino Scala.
Čtvrteční večer patřil 12. brněnské Pecha
Kucha Night, což je večer krátkých prezentací, kdy má každý účinkující k dispozici 20
snímků a u každého snímku se může zastavit
na pouhých 20 vteřin. O programu se zde nebudeme rozepisovat, všechna vystoupení najdete na www.youtube.com/pechakuchabrno.
V pátek dopoledne se ve Slévárně diskutovalo o velmi atraktivních, ale současně nesmírně citlivých tématech: vztazích, sexualitě,
asistenci. Michael Vidura seznámil publikum
s projektem asistentského e-shopu, Olga
Hubíková představila čerstvé výsledky výzkumu neformální péče, Anna Jančaříková
na příkladu www.drbna.cz ukázala, jak vybudovat web s informacemi o zcela nových společenských jevech – některé metody jistě využije i projekt www.rodicemshendikepem.cz,
který prezentovala Aneta Vidurová. Na švýcarském modelu bylo demonstrováno téma
sexuální asistence, Magdalena Hanková pohovořila o výzkumném projektu zkoumajícím
sexualitu lidí s tělesným postižením.
Odpolední páteční blok byl věnován technologii. Michael Vidura nastínil futuristické
vize asistenčních robotů; Petr Peroutka
s projektem ústní myši ukázal, že budoucnost je blíž, než si myslíme. Otázku míry „kyborgizace“ člověka otevřel ve svém příspěvku Robert Osman. Dva zástupci z FIT
VUT ukázali široké možnosti využití současných technologií: Michal Španěl je členem
mezinárodního týmu, který vyvíjí asistenční
roboty pro seniory, Igor Szöke se s kolegy
zabývá zpracováním mluvené řeči.
Krásným příkladem „zlidšťování“ kompenzačních pomůcek byl nový design vozíku autorky Věry Kunhartové, o jejímž vozíku ovládaném vkleče jsme ve Vozíčkáři psali
v minulém čísle. Eva Šlesingerová na společném projektu Fakulty sociálních studií MU
a Fakulty výtvarných umění VUT Vizualita
těla ukázala přínosy, ale i obtíže mezifakultní
(resp. meziuniverzitní) spolupráce na konkrétním tématu.
Co se bude dít dál?
Diskusní bloky definovaly několik okruhů,
jimž se stojí za to věnovat mimo úzký „rámec postižení“. Některá témata jsou natolik
„zralá“, že vyžadují jen drobný impulz, aby
se odstartovalo jejich řešení – například bariéry ve veřejném prostoru, na něž lze veřejnost úspěšně a účinně upozorňovat například formou happeningů či různých
nátlakových akcí.
Problematikou sexuální asistence se zabývá – byť „z druhé strany“ – sdružení Rozkoš
bez rizika; další kroky (otázky legislativy, vzdělání poskytovatelů, odborné garance, úhrady
atd.) v této záležitosti nyní už tedy řešíme společně. Mimochodem, přijďte 3. prosince
na Den otevřených dveří v Lize vozíčkářů, řekneme vám, jak jsme v této věci pokročili.
Velmi důležitým výstupem všech těch
„crossoverových“ diskusí bude i databáze
námětů a nápadů, které chceme nabízet studentům vysokých škol jako zadání bakalářských a diplomových prací. Seznam „přání
a stížností“ se neustále rozrůstá a přispět
do něj můžete i vy!
www.prisedni-si.cz
Barbora Antonová
Nominujte záslužné činy do soutěže o cenu MOSTY
Až do konce roku mohou neziskovky, firmy,
média, úřady státní správy a samosprávy
i jednotlivci podávat návrhy na udělení ceny
MOSTY 2013. Soutěž každoročně pořádá
Národní rada osob se zdravotním postižením
ČR, aby upozornila veřejnost na mimořádné
5 / 2013
činy, projekty a aktivity ve prospěch těchto
občanů.
Vyhlášeny jsou kategorie instituce veřejné
správy, nestátní subjekt, osobnost hnutí
osob se zdravotním postižením a zvláštní
cena. Nominační formulář, soutěžní řád i vý-
sledky předchozích ročníků lze najít na stránkách www.nrzp.cz v rubrice Projekty NRZP.
Návrhy je nutné zaslat e-mailem či poštou
do sídla Národní rady do 31. prosince. Vítězové budou vyhlášeni a ceny slavnostně
uděleny v březnu 2014.
(mp)
15
<ŽůĞŬĐĞŵŽĚĞƌŶşĐŚĞůĞŬƚƌŝĐŬljĐŚǀŽnjşŬƽ
Junior
EDGE
Nová verze exteriérového
ǀŽnjşŬƵ ZϰϬϬϬ͘ dĞŶƚŽ ŵŽĚĞů ũĞ
ǀLJďĂǀĞŶŶŽǀljŵŝēƚLJƎƉſůŽǀljŵŝ
ŵŽƚŽƌLJ Ɛ ŶŝǎƓş ƐƉŽƚƎĞďŽƵ
ĞŶĞƌŐŝĞ
Ă
ƌĞǀŽůƵēŶşŵ
ƐLJƐƚĠŵĞŵ ŽĚƉƌƵǎĞŶş ƉƌŽ
ŬŽŵĨŽƌƚŶşũşnjĚƵ
sŽnjşŬ ƐĞ ƐƚƎĞĚŶşŵ ŶĄŚŽŶĞŵ
ƐƚƎĞĚŶş ƌŽnjŵĢƌŽǀĠ ƚƎşĚLJ
ǀŚŽĚŶlj
ĚŽ
njƉĞǀŶĢŶljĐŚ
ĞdžƚĞƌŝĠƌƽ Ă ĞdžĐĞůƵũşĐş ǀ
interiéru
/ŶƚĞƌŝĠƌŽǀlj ǀŽnjşŬ͕ ǀLJŶŝŬĂũşĐş
ŵĂůljŵŝ ƌŽnjŵĢƌLJ Ă ƐĐŚŽƉŶŽƐơ
ŽƚŽēĞŶş ŶĂ ŵşƐƚĢ͕ ŬƚĞƌŽƵ
ŽĐĞŶşƚĞ
ƉƎĞĚĞǀƓşŵ
ǀĞ
ƐơƐŶĢŶljĐŚƉƌŽƐƚŽƌĞĐŚ
KĚůĞŚēĞŶljĂŬƟǀŶşŵĞĐŚĂŶŝĐŬlj
ǀŽnjşŬ Ž ŚŵŽƚŶŽƐƟ ϭϭ <Ő͘
>ŝƚĞƐƚƌĞĂŵ y& ĚŝƐƉŽŶƵũĞ
ǀĞůŬŽƵ ƉĂůĞƚŽƵ ƉƎşƐůƵƓĞŶƐƚǀş͕
ŬƚĞƌĠ ƐƉůŶş ǀƓĞĐŚŶLJ sĂƓĞ
ƉŽǎĂĚĂǀŬLJ
Pro Vás dodává
ĂǎĄĚĞũƚĞƐŝƵŶĄƐŽŶĞnjĄǀĂnjŶŽƵƉƎĞĚǀĄĚĢĐşũşnjĚƵǀŵşƐƚĢďLJĚůŝƓƚĢnjĚĂƌŵĂ͊
sƓĞƉůŶĢŚƌĂnjĞŶŽnjĞnjĚƌĂǀŽƚŶşŚŽƉŽũŝƓƚĢŶş
d,D^Ɛ͘ƌ͘Ž͕͘EĂsLJŚůşĚĐĞϮϯϵ͕ϮϱϮϮϵŽďƎŝĐŚŽǀŝĐĞ͕ƚĞů͗͘ϲϬϱϮϭϳϲϲϬ͕ĞŵĂŝů͗ŝŶĨŽΛƉƌŝĚĞ͘Đnj͕ǁĞď͗ǁǁǁ͘ƉƌŝĚĞ͘Đnj
Zvedací zařízení Liko
D ů s t o j n o s t , b e z p e č n o s t , k va l i t a
Výhody výrobků Liko:
‡ QHMãLUãtQDEtGNDVWURSQtFKDPRELOQtFK]YHGDFtFKV\VWpPĤQDWUKX
‡ XQLNiWQtYODVWQRVWLWDNpSURUHKDELOLWDFLDQiFYLNFKĤ]H
‡ Y\VRFHRGROQp]iYČVQpYDN\YHYãHFKYHOLNRVWHFKDUĤ]QêFKPDWHULiOHFK
VSHFLiOQt]iYČV\SURNRXSiQtSRDPSXWDFLSURQiFYLNFKĤ]H
‡ UĤ]QiĜHãHQtSURSĜHVXQPH]LPtVWQRVWPLYKRGQpSURNDåGêE\WþL]DĜt]HQt
‡ GRNRQDOiNYDOLWDHYURSVNpMHGQLþN\]DSĜHNYDSLYČGRVWXSQpFHQ\
=YHGiN\/LNRQDEt]tVSROHþQRVW'DUWLQDMHMtSDUWQHUILUPD0HGLFFR1HYiKHMWHQiVNRQWDNWRYDW
SURSRGUREQČMãtLQIRUPDFHQDEtGNXQHERSURIHVLRQiOQtUDGXSUR9DãLLQGLYLGXiOQtVLWXDFL
ZZZGDUWLQF]
WHO
ZZZPHGLFFRF]
WHO
www.vozickar.com
INZERCE
16
Společnost MEROSYSTEM s.r.o. zavádí
britský model pracovní rehabilitace zdravotně znevýhodněných
Společnost MEROSYSTEM s.r.o., která působí na trhu téměř deset let, se zabývá především vzdělávací a poradenskou činností, kterou realizuje zejména v Moravskoslezském kraji. Tento kraj byl v minulosti znám jako jedna z největších průmyslových zón ČR. Následkem toho je zde však největší koncentrace zdravotně postižených lidí. To se projevuje i na vyšší míře nezaměstnanosti zdravotně
handicapovaných osob v kraji. V součastné době je v Moravskoslezském kraji přibližně 10 tisíc nezaměstnaných zdravotně postižených osob a délka jejich nezaměstnanosti je často několikanásobně delší, než délka nezaměstnanosti zdravých lidí. O změnu tohoto
nepříznivého stavu se snaží společnost prostřednictvím realizace projektu financovaného z Evropského sociálního fondu a Státního
rozpočtu ČR s názvem „Podpora ZP osob s využitím inovativního modelu pomoci č. reg.: CZ.1.04/5.1.01/77.00122“.
Cílem projektu je přenést model pracovní rehabilitace zdravotně postižených
osob, který je už řadu let úspěšně aplikován ve Velké Británii. Jako partnery projektu a kouče, kteří pomáhají českým expertům přenést model do českého
prostředí si firma MEROSYSTEM s.r.o.
vybrala poradenské společnosti Vocational
Rehabilitation Consultants a Rehabilitation Network Limited z Velké Británie.
V rámci tohoto projektu pak společně vytváří program pracovní rehabilitace pro
handicapované vracející se zpět do zaměstnání po utrpění úrazu, prodělání nemoci nebo trpící zdravotním postižením.
Společnost MEROSYSTEM s.r.o. se již
několik let specializuje na zdravotně postižené klienty, kterým charakter zdravotního handicapu dovoluje uplatnit se
na trhu práce. Účast v projektu tak považují za příležitost pro zkvalitnění podpory
handicapovaných v České republice, kterou budou po skončení projektu šířit mezi
další organizace a subjekty zaměřující se
na podporu zdravotně postižených při návratu zpět na trh práce.
Hlavním cílem modelu je pomoci návratu osob se zdravotním postižením
do zaměstnání. Charakteristický je model
především tím, že na rozdíl od aktérů,
kteří se v podpoře ZP běžně angažují, jako
jsou Úřady práce, které disponují pouze
znalostí trhu práce bez jakýchkoliv znalostí v oblasti zdravotních postižení, nebo
sociální a zdravotničtí pracovníci, kteří se
5 / 2013
17
INZERCE
naopak neorientují v problematice trhu práce. Úkolem
přijetí modelu je spojení obou výše zmíněných oblasti.
Model tedy bere v potaz jak postižení klienta, tak jeho
omezení a pomáhá tak přesně navrhnout komplexní
plán pracovní rehabilitace, s přihlédnutím na aktuální
situaci na regionálním trhu práce.
Zásadním důvodem nezaměstnanosti zdravotně postižených osob se zdá být především nedostatek vhodných pracovních míst a s tím také související neochota
zaměstnavatelů přijímat tyto pracovníky. To se snaží
společnost dle modelu eliminovat a aktivní komunikací
zaměstnavateli o vhodnosti obsazení nabízené pozice
pro jejich klienty. Dalšími problémy jsou však i nedostatečná kvalifikace zdravotně postižených, jejich negativní přístup, nedostatečná motivace nebo třeba nesamostatnost. S těmito problémy přejímaný model také
počítá. Prostřednictvím rekvalifikačních kurzů zvyšuje
kvalifikaci klientů a tím i možnost jejich zaměstnání. Klientům je dále poskytováno individuální poradenství, jehož účelem je zvýšení
motivace při hledání pracovního místa. Klient je veden k tomu, aby si sám uvědomil, proč chce pracovat a vytyčil si cíle, jejichž splnění mu pomůže zaměstnání získat. Úkolem poradce není klienta k zaměstnání tlačit ale pomoci mu sám se rozhodnout.
Model v první řadě pomáhá identifikovat klienta a jeho charakteristiky ve vztahu k trhu práce. Ke každému je přistupováno jednotlivě, aktivně nasloucháno a je s ním navázán osobní vztah, který vede k budování důvěry mezi klientem a poradcem. To umožňuje
maximalizaci poskytnuté podpory. Poté je vytvořen individuální plán pracovní rehabilitace pro každého klienta na míru, který je pak
klientem realizován. Jedná se o plán vzdělávání, tréninku, vyhledávání vhodného zaměstnavatele, podpora návratu klienta na trh
práce, pravidelné pohovory s klientem, jeho kontrola, motivace a pohovory pomáhající budovat jeho sebevědomí. Dále je velmi důležité stanovit si cíle, které musejí být nejprve malé, dosažitelné a po jejich dosažení bude klient motivován k dosažení dalších dílčích
cílů doprovázející jeho zvýšené sebevědomí. Na závěr probíhá shrnutí získaných informací o klientovi, kterým mu dáme jasně najevo, že jsme při konzultacích poslouchali a máme o něj zájem.
Je nezbytné uvědomit si, že i člověk s postižením může vykonávat spoustu profesí. Především totiž záleží na povaze klienta, na jeho znalostech a zkušenostech a možnosti přizpůsobení pracovního prostředí v závislosti jeho aktuálnímu stavu
a postižení. Projekt motivuje klienty k samostatnému hledání
vhodné pracovní pozice, které mu budou plně vyhovovat, a nebude soustředěna pouze na jeho zdravotní omezení. Zároveň
jsou motivování i zaměstnavatelé, kterým je tak umožněno lépe
pochopit potřeby klienta a tím vyjít postiženému uchazeči o zaměstnání vstříc s vidinou získání kvalitního pracovníka.
V zásadě je model oproti původnímu stavu v České republice před jeho zavedením inovativní v jeho komplexnosti, vysoké míře standardizace a zpětné vazby. Model umožňuje systematizaci a typizaci případů, možnost aktualizace plánů pracovní
rehabilitace s využitím systémů reportingu a zpětné vazby.
Takto koncipovaný model v českých podmínkách doposud nebyl, proto se společnost prostřednictvím projektu snaží přenést
tento model ze zahraničí a zavést jej zde do praxe. Také se snaží podporovat jeho aplikaci u dalších organizací, zabývajících se podporou pracovní integrace zdravotně postižených osob. Po ukončení projektu dne 31. 12. 2013 budou na webových stránkách projektu
www.inovacezp.cz zveřejňovány veškeré informace o přeneseném modelu, aby tak mohly být volně využity dalšími zájemci působícími na poli pracovní integrace zdravotně postižených osob.
MEROSYSTEM, s.r.o., Tyršova 1840/10, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
E-mail: [email protected], www.inovacezp.cz
www.vozickar.com
18
pomáhá
Společnost iRobot je světovým lídrem v oblasti robotiky a již více než
dvacet let vyrábí roboty pro průmysl, americkou armádu a NASA.
Tyto dlouholeté zkušenosti byly úspěšně přeneseny i do segmentu
robotů pro úklid domácnosti. Prvním takovým robotem byla
Roomba, která je díky patentovanému systému orientace iAdapt a
třífázovému systému sběru nečistot prokazatelně nejlepším robotickým vysavačem na světě.
Domácí roboti společnosti iRobot byli vyvinuti k tomu, aby pomáhali a usnadňovali lidem život.
Tento úkol plní již ve více než 10 milionech domácností po celém světě. Víme, že usnadňovat
život je důležité zejména u lidí se zdravotním postižením, proto naše společnost Certus Mercatus, s.r.o., přišla s projektem iRobot pomáhá. Cílem tohoto projektu je usnadnit úklid domácnosti zdravotně postiženým lidem prostřednictvím nejnovějších technologií. V rámci projektu
iRobot pomáhá nabízíme lidem se zdravotním postižením jedinečnou slevu 20% na robotické
vysavače iRobot Roomba.
K využití této nabídky stačí navštívit naše stránky na adrese
www.irobot.cz, vybrat si robota podle svých potřeb a na e-mailovou
adresu [email protected] zaslat objednávku spolu s
ofoceným průkazem TP, ZTP nebo ZTP/P. Robot bude následně
zaslán na adresu držitele průkazu. V případě jakýchkoliv dotazů se
majitel robota může obrátit na naši zákaznickou infolinku na čísle
840 111 220. Záruční servis navíc zahrnuje bezplatný svoz robota z
bytu majitele a jeho opětovné doručení do vlastních rukou.
Robotické vysavače iRobot Roomba se snadno používají a jsou nenáročné na údržbu. Péči o
ně proto zvládne prakticky každý. Například pro lidi na vozíčku je snadné Roombu zvednout ze
země, protože váží pouze 3,6 kg a navíc má madlo, za které se dá velmi dobře uchopit. Pro
ještě větší pohodlí lze použít dálkové ovládání. Roomba měří 9 centimetrů na výšku, proto může
být umístěna v dokovací stanici pod jakýmkoliv standardně profilovaným nábytkem. Většina
robotů iRobot Roomba má funkci odloženého úklidu, která umožňuje naprogramovat robota
tak, aby uklízel ve dnech a časech, které majiteli nejvíce vyhovují.
„Robotický vysavač iRobot Roomba využívám doma i
na chalupě a jsem s ním nadmíru spokojen. Manipulace
je snadná a ovládání naprosto jednoduché. Roombu
doporučuji nejen vozíčkářům, ale všem, kteří chtějí
přijít domů a mít uklizeno.“
Martin Zach (Muž roku 2009)
Mediálními partnery projektu iRobot pomáhá jsou Konto BARIÉRY Nadace Charty 77, časopis MŮŽEŠ,
Liga vozíčkářů a časopis VOZÍČKÁŘ.
5 / 2013
19
www.vozickar.com
OSOBNOST
20
Josef Fučík: vozíčkář, který dal v Nové Pace
věci do pohybu
Josef Fučík (vpravo) krátce po převzetí ceny Zaměstnanec roku. Vlevo Jiří Suchánek, fyzioterapeut z Liberce.
Bez něj by se toho pro vozíčkáře a ostatní lidi
s postižením udělalo v Nové Pace pramálo.
A když ho někdo nazve otcem-zakladatelem,
neprotestuje, ale šibalsky pomrkává: Josef
Fučík si prostě své zásluhy uvědomuje, dívá
se na ně však se sympatickým nadhledem.
Přitom občanské sdružení Život bez bariér,
které před deseti lety doslova vydupal ze
země, má dnes kolem čtyřiceti zaměstnanců
a funguje v několika budovách.
Činorodý vozíčkář má vlastnosti, které ho
předurčují k roli vůdce. Je svědomitý, houževnatý i komunikativní, má spoustu energie
i dobrých nápadů. Pomáhá shánět sponzory
i práci pro lidi. Jedná s vedením města, dohlíží na stavební práce, je neoficiálním tiskovým mluvčím. A umí táhnout za jeden provaz
s ostatními. Letos v říjnu se sice pan Fučík
stal Zaměstnancem roku z chráněného trhu
Půjčovna pomůcek vznikla na základě spolupráce
s Dagmar Havlovou a Nadací VIZE 97.
5 / 2013
práce, ale vzhledem ke všemu, co pro sdru- bude ležák, že budu hýbat
žení dělá, by klidně mohl být i zaměstnavate- jen hlavou,“ vybavuje si
lem roku. „Asi by to bylo logické,“ přikyvuje. pan Fučík. Zoufalství ho
Hned však dodává: „Všichni říkají, že cenu během nemocničního poMiloš Pelikán
jsem dostal já, ale vlastně ji dostal náš tým. bytu dohnalo k pokusu vzít
Bez něj bych nic nedokázal a nikdo by mě si život.
nenominoval.“
Hlavní zásluhu na tom, že dnes v pohodě
V naší zemi najdete i další vozíčkáře, kteří jezdí na vlastnoručně upraveném električáku
jsou skvělými tahouny. Ale v jedné věci je a zvládá i hrubší ruční práce, má jeho manpan Fučík nejspíš výjimečný. Když sdružení želka. Odmítla uvěřit lékařským prognózám
v roce 2006 koupilo od kraje na splátky areál a zajišťovala mu doma intenzivní rehabilitaci
bývalé nemocnice a kláštera, aby v něm vy- Vojtovou metodou. „Po celý rok vozila cvičibudovalo Centrum bez bariér a denní sta- telku dvakrát denně ze vzdálenosti 40 kilocionář, bylo nutné vykonat spoustu fyzické metrů, za to jsem jí strašně vděčný,“ říká papráce. A na ni zoufale chyběly peníze. Každá desátiletý chlapík.
koruna se obracela dvakrát, než se na něco
Další jeho typickou vlastností je odhodlání
použila, svépomoc byla nezbytností. V téhle zkoušet nové, neznámé věci. „Když jsem lesituaci se tělesně postižený vizionář zachoval žel doma, zeptal se mě jednou kamarád,
jako správný velitel, který se při útoku postaví jestli bych mu nesestavil počítač. Slíbil jsem
do čela svého vojska. Stal se na dny a týdny mu to, aniž bych věděl, jak se to dělá.“
bagristou, do částečně ochrnutých rukou V hlavě však měl poznatky, které nasbíral
bral i sbíječku a zejména při bílení mu vozík v časopisech během pobytů ve špitále. „Ledokonce posloužil jako pracovní nástroj: žel jsem na břiše, manželka vyndala z balíku
„Jak jsem na něm jezdil, pracoval jsem rych- objednané součástky a já na posteli s velleji než normální zdravý malíř.“ Když si kými potížemi sestavil první počítač. Fungona Staroměstské radnici v Praze přebíral zmí- val, takže si ho kamarád koupil.“ Zanedlouho
něnou cenu, porota Nadačního fondu pro následovaly další objednávky, a tak si Josef
podporu zaměstnávání osob se zdravotním Fučík založil živnost a začal denně kombinopostižením o něm
trefně prohlásila:
„Pan Fučík dvacet
čtyři hodin denně betonuje, sbíjí, brousí
a bagruje.“ Víte snad
o někom dalším?
K manuální všestrannosti byl veden
odmalička. „Můj táta
byl kovář a já vyrůstal
na dvoře, kde bylo
plno kobyl, dělníci
z JZD tam spravovali
motory ve strojích
a vyměňovali jim kola.
Tam jsem se strašně
moc naučil, třeba
svářet jsem uměl
v osmi letech,“ vzpomíná na své dětství. Co může, udělá si vlastníma rukama. I když je má částečně ochrnuté.
Nepřekvapuje, že
je v řídicím výboru novopackého sdružení. vat intenzivní rehabilitaci s počítačovým kutilAle je i jeho řadovým zaměstnancem a do- stvím. Za prvý rok postavil neuvěřitelných
nátorem: mzdu totiž odevzdává zpět do Ži- 150 počítačů!
vota bez bariér a snaží se vyjít s invalidním
Během tří let si tak vydělával na prvého
důchodem. I na tom je vidět, jaký je Josef osobního asistenta. „Přivezli mi ho z Ukrajiny,
Fučík srdcař.
aby byl co nejlevnější,“ usmívá se. „Strojil mě,
Podnikavý byl už coby zdravý muž. Až myl, staral se o mě do té míry, že manželka
do svých pětatřiceti měl prosperující sta- mohla opět začít chodit do práce.“ Jeho zdravební firmu. Osudovým předělem byla zbrklá votní stav se postupně zlepšoval, už se mohl
šipka do bazénu u souseda, v němž bylo posadit na vozík. Začal přemýšlet, jak odstramálo vody – v létě častá příčina ochrnutí. Tři nit doma bariéry: dlouhé měsíce byl nucen
dny byl v kómatu, dva měsíce na dýchacím pobývat v jedné místnosti a kvůli venkovním
ventilátoru. Následovaly operace a dlou- schodům se za příbuznými nebo do divadla
hodobé pobyty v nemocnici v Hradci Krá- dostal jednou dvakrát za rok, když ho i s vozílové a Jičíně. „Doktoři mi říkali, že ze mě kem přeneslo několik obětavých lidí.
21
OSOBNOST
Zaměstnanec
roku 2013
za otevřený trh
práce: Magda
Majo
Paní Magda Majo ukázala svému
okolí i velké firmě, že zaměstnávat
tělesně postiženého člověka je přínosem pro všechny strany. Pracuje
jako junior účetní v českém Centru
sdílených služeb společnosti Siemens, s. r. o, která v Ostravě zaměstnává přes 500 lidí.
Kolektiv lidí po zakoupení areálu bývalého kláštera netušil, kolik starostí ho čeká.
Vše, co zbylo po jeho počítačové firmě,
pan Fučík rozprodal. A tak požádal úřad
práce a Konto Bariéry o příspěvek na počítač. Když ho získal, poradil několika dalším
vozíčkářům, jak si ho pořídit a jak na něm
pracovat. Znenadání bylo v Nové Pace dvanáct aktivních lidí na vozíku.
Začali pořádat turnaje v boccie a víkendové výlety. Zanedlouho zjistili, že neformální
parta nemůže dál rozvíjet své aktivity, protože
na to chybí peníze. A že k žádostem, dotacím
a grantům je nezbytná právnická osoba.
„V den, kdy jsem u svého domku zmáčknul
tlačítko výtahu, jsem založil občanské sdružení. K mému odhodlání výrazně přispělo to,
že už jsem měl svého asistenta. Bez něj toho
moc neuděláte, ale s ním můžete pracovat
naplno,“ podotýká pan Fučík.
Sociální rehabilitace, chráněná pracovní
místa v několika dílnách (např. keramické či
textilní), odborné sociální poradenství, denní
stacionář, bezbariérová individuální přeprava, počítačové kurzy nebo půjčovna pomůcek. Právě tyhle aktivity považuje Život
bez bariér za stěžejní. Každoročně také pořádá benefiční kulturní akce a provozuje několik bytů pro vozíčkáře. O tom všem umí
Josef Fučík poutavě a zasvěceně vyprávět.
Jak by ne, vždyť právě on přišel s ucelenou
vizí a začal ji od píky naplňovat. „Dneska
máme přes dvě stě klientů s různým zdravotním postižením a obrat od deseti do pětadvaceti milionů. A jeden čas jsme dokonce
zaměstnávali stovku lidí, převážně postižených. Kvůli ekonomické krizi jsme teď bohužel spadli na čtyřicet zaměstnanců,“ sype
z rukávu impozantní čísla a zdůrazňuje, že
úspěchy jsou společným dílem členů sdružení a zaměstnanců.
Za manažera ani ekonoma se nikdy nepovažoval, těmito činnostmi se zabýval a zabývá jen z nutnosti. „Udržet neziskovku nad
vodou, to šetříte každým prkýnkem, nic nevyhodíte a sklad máte plný šrotu, protože cokoli se může někdy hodit. Takhle jsme třeba
z rezavých trubek svařili pódium, které by jinak stálo majlant.“ Že je v dnešní těžké době
kvalitní manažer pro neziskovku nutností, to
si pan Fučík velmi dobře uvědomuje. „Věřím,
že brzy někoho schopného seženeme.“
V malém podkrkonošském městě je Život bez bariér k nepřehlédnutí i proto, že
jeho denní stacionář a Centrum bez bariér
fungují hned vedle bývalého barokního
kláštera paulánů. Rozlehlá stavba na návrší
je dominantou Nové Paky a sdružení ji zatím využívá jako skladiště materiálu a pomůcek. Záměr do budoucna je jasný: „Chceme
v klášterní budově vytvořit centrum pro
naše doplňkové aktivity a taky důstojné prostory pro širokou veřejnost,“ prozrazuje pan
Fučík, obdivuhodný muž, který se nerozpakuje dávat svým představám konkrétní podobu a který chápe problémy jako výzvu.
Dobře to ilustruje příhoda z konce října.
K volební místnosti v městském kulturním
středisku dorazil vozíčkář Fučík jako první,
a aby měl jistotu, že se bezpečně dostane
až k urně, měl s sebou nájezdovou rampu.
„Beru si ji při každých volbách, protože dřevěný nájezd do budovy je přes má opakovaná upozorňování stále nebezpečný. A já
chci volit důstojně, stejným způsobem jako
chodící lidé.“
Dennodenně se potýká s množstvím
faktur z celého světa v různých jazycích, a to i přesto že k pohybu na invalidním vozíku trpí ještě částečným
zrakovým postižením. Práce to není
jednoduchá, Centrum obstarává
služby pro 36 zemí a hovoří se v něm
26 různými světovými jazyky. Pro paní
Magdu Majo to ale není výraznou překážkou a její zaměstnavatel si pochvaluje, že se ve své práci snaží být
nejlepší a neustále prohlubuje své znalosti a dovednosti v účetnictví na interních školeních. Svým entuziasmem
a energií také nakazila své „zdravé“
kolegy a do kolektivu i celé společnosti se jí podařilo vnést větší ohleduplnost, zájem o postižené a nový pohled na staré předsudky.
Ve svém volném čase přispívá
Magda do firemního časopisu GSS Life
a také do periodik, věnujících se problematice zdravotního postižení,
účastní se různých sezení, zaměřených
na zlepšování kvality života lidí s hendikepem v Ostravě.
Společnost Siemens, na základě
své výborné zkušenosti s pilotním projektem zaměstnávání zdravotně postižených, oslovila další organizace, starající se o plnohodnotné pracovní
příležitosti pro hendikepované, a zorganizovala několik setkání, na kterých prezentovala další volné pozice
a možnosti zaměstnání. Paní Magda
Majo se těchto setkání zúčastnila
a přispěla svým vhledem o začlenění
do společnosti z pozice hendikepovaných, což bylo pro zúčastněné velkým
přínosem.
Na základě výborné zkušenosti se
společnost Siemens rozhodla zaměstnat další 4 zdravotně postižené kolegy
s různými hendikepy.
zdroj: Nadační fond
pro podporu zaměstnávání
osob se zdravotním postižením
(NFOZP), www.nfozp.cz
Vozíčkářovi na komíně zamávalo 1200 účastníků
benefičního koncertu Života bez bariér.
www.vozickar.com
22
MY SE SVĚTEM, SVĚT S NÁMI
Stylově na molu, stylově bez bariér
Je již tradicí, že blížící se Vánoce s sebou přinášejí i trochu nostalgie, vzpomínání a také touhu zastavit se, zamyslet se a více
vnímat, co se děje kolem. Proto jsou možná předcházející měsíce tou nejvhodnější dobou na uspořádání nějaké charitativní
akce. Již jsme si zvykli na ty nejvíce zpopularizované, jako jsou Dobročinná akademie pro Centrum Paraple, která letos
slavila dvacetiny, pořad Možná přijde i charita, vznikající ve spolupráci Nadace Charty 77 – Konta Bariéry a České televize,
či letošní oslava 10. narozenin Světlušky, která rozsvítila nejen pražskou Lucernu, ale především svět nevidomých. Po celé
republice se však koná řada podstatně skromnějších akcí, které jsou stejně potřebné…
Alexandra
M. Videmannová
Eva Decastelo a Vítek
Havliš, průvodci večera, přivítali paralympionika Davida Drahonínského, zlatého medailistu z Pekingu a stříbrného z Londýna, který
přehlídku odstartoval výstřelem šípu. Bylo evidentní, že s vlastním lukem se cítí určitě bezpečněji než mezi modelkami oděnými pouze
do krajek.
Aktéři
Žádný hendikep, žádné překážky, žádné bariéry… aneb benefiční večer s módní přehlídkou plnou hvězd a bohatým doprovodným
programem, který se konal 24. října 2013
v Průmyslovém paláci v Holešovicích. Hlavním posláním akce Stylově bez bariér bylo
získat finanční prostředky na pomoc dvěma
děvčátkům, Karolínce a Alícii, o jejichž osudech si dnes také pár slov řekneme.
Příprava spojená se skvělou
náladou
V zákulisí původně vyhořelé části Výstaviště,
kde již několik let stojí designově vyšperko-
vaný obrovský stan, bylo slyšet cvrkot již
od 10 hodin. I když molo a základní konstrukce již stály na svém místě, šikovné ruce
řemeslníků ještě čekalo mnoho dodělávek.
Zavěšení baldachýnů, napojení světel, upevnění bannerů s hlavními sponzory a v neposlední řadě nájezd ze zákulisí, který bude zajišťovat „sedícím“ modelům a modelkám
cestu mezi světla reflektorů. Postupně se
zadní část začala zaplňovat štendry s oblečením různých značek, někdo si vybíral model
dle velikosti, jiný už měl zkoušení za sebou.
V největším pracovním zápalu byly kadeřnice
a vizážistky. Pod jejich rukama prošli postupně všichni aktéři přehlídky, kteří přijeli
z různých koutů republiky. A protože se již někteří potkali před půl rokem na podobné akci
v Rychnově nad Kněžnou, nešetřilo se hlasitými výkřiky, objímáním a úsměvy od ucha
k uchu. Prostě skvělá nálada už od začátku.
Šípem do černého
Odpoledne bylo nádherně a sluníčko příjemně vyhřálo celý stan. Po jeho západu
však nastal mrazivý chlad. Sama oblečená
v kabátě, obdivovala jsem modelky a modely s drkotajícími zuby nastartované k akci
pouze v nádherném spodním prádle. To
ještě netušili, že i když všichni pracovali
na plné obrátky, přehlídka začne s hodinovým skluzem. Sál se postupně zaplňoval
hosty, a když zvukařskou zkoušku obstaral
Václav Noid Bárta, který sem doprovázel
svoji nynější přítelkyni, modelku Gábinou
Dvořákovou, slavnostnímu zahájení nic nebránilo.
5 / 2013
Pak už šlo vše ráz na ráz. Na molu se střídali profesionální modelové a modelky s vozíčkáři a známými osobnostmi. Mužské
i ženské publikum se mělo opravdu na co
dívat. Českou Miss 2012 Terezu Chlebovskou vystřídaly 1. vicemiss 2009 Lucie Smatanová, slovenská moderátorka a herečka
Lenka Vacvalová a tanečnice, herečka
a moderátorka Anife Vyskočilová. Mužské
aktéry reprezentovali český běžkař Dušan
Kožíšek, druhý nejkrásnější muž planety
a držitel titulu Muž roku 2011 Martin Gardavský, dále Muž roku 2013 Antonín Beránek a stříbrný Michal Gajdosech. Své překrásné tělo v rajcovním negližé předvedla
Agáta Prachařová (Hanychová) a svými
kousky publikum nejvíce rozpumpovali nepřehlédnutelní herec a zpěvák Braňo Polák
s lifestyle poradcem Davidem Radilem. Největší ovace patřily všem dvanácti vozíčkářkám a vozíčkářům v čele s nejkrásnějším
Mužem roku 2009 Martinem Zachem a reprezentantkou v curlingu Olgou Vikturnovou
či téměř profesionální hendikepovanou modelkou a zároveň paracyklistkou Petrou Hurtovou. Na mole nechyběli ani Radim Liška,
Petra Veselá, Káťa Jirsová a další.
23
MY SE SVĚTEM, SVĚT S NÁMI
V rámci celovečerního
programu se konal i křest
originálního kalendáře
Gentleman 2014 fotografa
Neša Matiće. Je plný nádherných žen, včetně Dary
Rolins, nafocených v retro
stylu spolu s čtyřnohými
mazlíčky pocházejícími
právě z Pestré společnosti.
Kalendář přímo na molu
pokřtil jeden z aktérů herec Saša Rašilov.
Cílená charita
V rámci jednotlivých kolekcí byly představeny značky Represent, CHickei - Victoria‘s
Secret, Imperial design store, Madonna fabion, na závěr pak zazářily i společenské originální modely návrhářky Terezy Sabáčkové,
která tuto kolekci vytvořila speciálně pro charitativní akci Stylově bez bariér.
Čtyřnozí miláčci
Nadšení diváků si vysloužili psi z Pestré společnosti, kteří spolu s ředitelkou Klárou
Pragerovou a jednou z vozíčkářek na molu
předváděli neuvěřitelné „psí“ kousky. Ochotně
podávali spadlý mobil, přinesli pokličku, pomáhali se svlékáním…. Pestrá společnost,
o. p. s, jeden z hlavních organizátorů přehlídky, se věnuje integračním aktivitám, které
přinášejí moderní pohled na soužití psa
s člověkem. Zároveň nabízí lidem se zdravotním postižením i široké veřejnosti pestré kynologické služby, k nimž patří specifický výcvik asistenčních psů dle individuálních
potřeb klientů, jako jsou vodicí psi pro slepce,
asistenční psi pro osoby s tělesným postižením, asistenční signální a asistenční canisterapeutičtí psi. Mimoto se zabývají i aktivním
zaměstnáváním osob se zdravotním postižením, vzdělávacími programy pro školy či realizací projektů k volnočasovým aktivitám zejména lidí s postižením, jako je například
Cestovní agentura Bezbatour.
Jak jsem již uvedla v úvodu, výtěžek akce je určen
na pomoc dvěma šestiletým holčičkám. Karolínka onemocněla herpetickou encefalitidou s těžkými následky. Nedokáže se hýbat
a potřebuje 24hodinovou péči. Nedokáže
ani mluvit, ale na přehlídce jsme se všichni
přesvědčili, že se nádherně směje. Celý život je odkázaná na lůžko či speciální sedačku a potřebuje vertikalizační zařízení, aby
také poznala svět stojících. Alicia trpí poruchou centrální nervové soustavy, atrofií mozku, silnou epilepsií a opožděným psychomotorickým vývojem. Následkem těchto
postižení téměř nemluví a je velice limitována při chůzi. A právě jeden z protagonistů
přehlídky – pes Bruce – poputuje po výcviku
do její rodiny. Asistenční border kolie jí pomůže při všech možných úkonech a činnostech, především při podávání spadlých
předmětů a hraček ze země, otevírání a zavírání dveří, zásuvek, speciálně pak bude
cvičena i pro kompenzaci Aliciiny stability.
Při rehabilitačním cvičení bude Bruce nápomocen též k uvolnění a zklidnění svalstva.
Akrobacie – tombola – grandfinále
Jednu z dalších atrakcí večera tvořila silová
akrobacie, kterou předvedli jedni z vítězů
soutěže Česko-Slovensko má Talent, duo
DAEMEN. Pak již následovala závěrečná
přehlídka nádherných originálních večerních
rób návrhářky Terezy Sabáčkové a společné
defilé všech účinkujících.
Výtěžek z prodaných
vstupenek i lístků do losované bohaté tomboly se
spojily s výtěžkem z fotografie Mužů roku a dražbou nádherných společenských rudých šatů, aby
pomohly dobré věci. Domnívám se, že přímo cílená charita s následnou
pomocí je ta správná cesta.
Nezbývá než organizátorům poděkovat a spolu
s diváky doufat, že tato
akce nebyla ojedinělá.
Text a foto:
Alexandra
M. Videmannová
www.vozickar.com
24
MY SE SVĚTEM, SVĚT S NÁMI
Jdeme s kůží na trh!
specifika zdravého
a postiženého těla,
mládí a stáří. Pořízené fotografie mají
neuvěřitelnou dynamiku a hloubku.
Nevyvolávají soucit a lítost, naopak
z nich srší pozitivní
energie a chuť bojovat se svým osudem.
Ukázalo se, že
náš projekt maže
hranice, spojuje lidi
a boří předsudky
vozíčkářů i sportovců. Vozíčkáři se umí pořádně odvázat!
Nečekali na pobízení a šli tvrdě proti potetovaným silákům. Ti se naopak nebáli ukázat
svou citlivější stránku a dokázali, že „jejich“
prostředí není plné brutality.
Když jsme nafotili dostatek materiálu
na kalendář i plánovanou výstavu, rozhodli
jsme se ještě udělat virální video. Tím začal
nanovo organizační kolotoč. Podařilo se
nám zajistit prostory kladenské restaurace
Rock’n’Roll, za kameru se postavili manželé
Zuzka Zónová a Ondřej Ševčík. Zápletku vymysleli Kristina Pochmanová a Honza Ho-
‡SURGHMSRPģFHNLQIRUPDĀQt
DSRUDGHQVNìVHUYLV
XåHW
‡åLURNìVRUWLPHQWSRPģFHNNWHUpVLXQiVPģçHWHY\]NRXåHW
QDMtWLYìUREN\]iQRYQtNWHUpQH
VSOĞ
‡PLPRQRYìFKYìURENģXQiVPģçHWHQDMtWLYìUREN\]iQRYQtNWHUpQHMHQçHVSOĞXMt
UXK\YìURENģDOHMVRXPQRKH
åt
Y\VRNpSRçDGDYN\QDW\WRGUXK\YìURENģDOHMVRXPQRKHPOHYQęMåt
R]iUXĀQtVHUYLV
‡]iUXĀQtLSR]iUXĀQtVHUYLV
WHOLMDNpNROLYSĨiiQtYRO MWH LSU
S R9iVQ GHPHYKRGQRX
‡PiWHOLMDNpNROLYSĨiQtYROHMWHLSUR9iVQDMGHPHYKRGQRXSRPģFNX
OHNWULFNìFKVN~WUģDYR]tNģRG
‡FHQ\HOHNWULFNìFKVN~WUģDYR]tNģRG.ĀPRçQRQDVSOiWN\EH]QDYìåHQt
YåH
åHFK
FK DNX
NXP
P i
‡YFHQęYåHFKDNXPXOiWRURYìFK]DĨt]HQtMVRXDNXPXOiWRU\DQDEtMHĀND
‡YtFHQHç300NXVģVNODGHP
5 / 2013
POZOR AKCE 20% SLEVA
Speciální pečovatelská služba Kladno je neziskovou organizací, která poskytuje péči
v soukromí domova. Díky ní mohou těžce tělesně postižení lidé žít podle svých představ.
Na konci roku 2012 jsme se rozhodli zapojit
do shánění potřebných financí i naše klienty,
přiblížit veřejnosti naši práci, poukázat na důležitost sociálních služeb a zároveň přijít
s něčím novým. Nabídli jsme spolupráci
sportovcům z SKS Areny v Kladně. Vstřícně
zareagoval držitel Ceny fair play 2012, dvojnásobný mistr světa v kickboxu Jan Homolka.
Zalíbil se mu náš nápad s kalendářem,
který byl původně jen žertem. Představa, jak
dostáváme ohromně těžké elektrické vozíky
do ringu a stavíme proti sobě zápasníky
a vozíčkáře, byla dostatečně šílená. Honza
sehnal profesionálního fotografa Tomáše Lébra, který se sám věnuje boxu, a dobrodružství mohlo začít. Původně jsme se chtěli sejít
jednou či dvakrát, nakonec jsme se vídali během celého roku. A k focení přibylo natáčení
krátkého videa.
Všichni účastníci překonali počáteční
obavy a trému hned při prvých snímcích.
V ringu se střetly dva odlišné světy a jejich
propojením vznikly snímky, které předčily
naše očekávání. Tomáš Lébr skvěle a citlivě
vystihl odlišnost světa kickboxerů a vozíčkářů,
molka, ale mnoho gagů použitých ve videu
vzešlo přímo od vozíčkářů v něm účinkujících. Obrázkový scénář vznikal přibližně tři
týdny. Spojit bojovníky, vozíčkáře, létající
hamburgery a jednotlivé gagy do uceleného
děje bylo náročné, ale zábavné. Samotné
natáčení trvalo asi čtyři hodiny a všichni
jsme si ho opravdu užili. Je k neuvěření, co
se dá stihnout za jedno slunečné nedělní
dopoledne… Video, fotky i více informací
o projektu najdete na webových stránkách
www.4kolo.cz.
Kristina Pochmanová
Booster
Trophy V
Sterling Elite
!!!
KCE
Booster
Trophy VI.
A
QRVQRVWDçNJPD[U\FKORVWNPK
FHQDRG.Ā
QRVQRVWDçNJPD[U\FKORVWNPK
FHQDRG.Ā
QRVQRVWDçNJPD[U\FKORVWNPK
FHQDRG.Ā
Sterling XS
SOLO
O
TS 120
20
CTM 737
37
7
ç N
KO N KK QRVQRVWDçNJPD[U\FKORVWNPK
QRVQRVWDçNJPD[U\FKORVWNPK QRVQRVWDçNJPD[U\FKORVWNPK
FHQDRG.Ā
FHQDRG.Ā
FHQDRG.Ā
El. polohovací
postel
Afikim Sportster
Winner
VNODGHPQęNROLNGUXKģSRVWHOtDPDWUDFt
FHQDRG.Ā
QRVQRVWDçNJPD[U\FKORVWNPK
FHQDRG.Ā
QRVQRVWDçNJPD[U\FKORVWNPK
FHQDRG.Ā
Afikim Breeze
Booster Puma
Pride LUNA
QRVQRVWDçNJPD[U\FKORVWNPK
FHQDRG.Ā
QRVQRVWDçNJPD[U\FKORVWNPK
FHQDRG.Ā
QRVQRVWDçNJPD[U\FKORVWNPK
FHQDRG.Ā
PSYCHOLOGIE, VZTAHY, SEX
Recenze: Libor Novosad
ve své nové publikaci
nabízí nový pohled
na tělesné postižení
Autor: Libor Novosad
Název publikace: Tělesné postižení jako fenomén
i životní realita: Diskursivní pohledy na tělo, tělesnost,
pohyb, člověka a tělesné postižení
Nakladatelství: Portál
Rok vydání: 2011
PhDr. Mgr. Libor Novosad, Ph.D. (*1959) působí jako poradenský speciální pedagog, sociální pracovník, vysokoškolský učitel (UK v Praze, MU
v Brně aj.), lektor a konzultant v oblasti pomáhajících profesí. Kromě toho
se však věnuje také badatelské a publikační činnosti. Mezi jeho nejznámější publikace se řadí Základy speciálního poradenství, Poradenství pro
osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním či Některé aspekty socializace lidí se zdravotním postižením: Kapitoly ze sociologie handicapu.
V naší recenzi se však zaměříme na Novosadovu novější publikaci
Tělesné postižení jako fenomén i životní realita. Ta je zajímavá hned z několika důvodů: nejen že na tělesné postižení nahlíží z mnoha různých
perspektiv (filozofické, psychologické, medicínské a sociálně pedagogické), ale rovněž se ukazuje, že autor je výborným pozorovatelem a „vypravěčem“, který svým odborným, a přesto lidským a civilním přístupem
k problematice dokáže zaujmout a donutit k zamyšlení.
Postupně se tak dočtete o tom, jaký význam má pro lidskou existenci
pohyb (zdá se to být samozřejmé, ale vězte, že L. Novosad vám nabídne
ještě zcela jiný pohled na věc), co je to lidské tělo či jak spolu souvisejí
tělesnost, pohyb a transcendence. Kromě toho se autor zaměřuje na klasifikaci tělesného postižení a na jeho sociální dopad. Konkrétně se
v rámci této kapitoly zaměřuje na problematiku předsudků, stigmatizace,
ale i včlenění tělesně znevýhodněných jedinců do společnosti.
Čtenáři se však v neposlední řadě mohou dočíst o tom, kterak efektivně komunikovat s osobou tělesně postiženou, či jakou podobu by
měla mít koordinovaná rehabilitace. Teoretické poznatky jsou vhodně
doplňovány zkušenostmi z praxe a také zahraničními zdroji, díky kterým
kniha není pouhým odborným konstatováním, ale získává další, zajímavější rozměr.
Libor Novosad ve své knize píše, že tělesné postižení má dva základní rozměry: konfrontaci a výzvu. Ať už se však s jeho názorem ztotožňujete či nikoliv, jedno je jisté: měli byste dát této publikaci šanci. Podle mého názoru totiž reprezentuje tu hrstku opravdu dobrých speciálně
pedagogických knih. Ač je odbornějšího charakteru, vězte, že ji budete
číst jedním dechem. Nejen že se mnohému přiučíte, ale taky zjistíte, že
to, o čem L. Novosad píše nadmíru lidsky a zajímavě, vlastně dobře
znáte z vlastní zkušenosti.
Magda Hanková
25
GLOSA
Jsou vozíčkáři
rozmazlení?
Přepravu olomouckých vozíčkářů již pár let zajišťuje taxi
služba, která mimo své klasické vozy vlastní jeden vůz určený pro převoz člověka na invalidním vozíku (Fiat dobló
s plošinou pro snadný nástup a výstup i člověka na velkém,
těžkém elektrickém vozíku, který nelze složit do kufru běžného vozu.) Takových vozíčkářů jezdí po Olomouci hodně.
Jenže přišly změny a dotací na přepravu osob na vozíku se domáhá i jiná organizace, která také zabezpečuje
přepravu hendikepovaných osob. Tedy aspoň to tvrdí, už
ale zapomíná dodat, že jsou schopni převozu pouze člověka na skládacím mechanickém vozíku a že osoba si
sama musí přesednout na klasické sedadlo automobilu
a vozík složit do kufru.
Tady mě napadá – a co ti ostatní? My, kteří jsme odkázaní na elektrický vozík? Údajně se jedna dáma (která má
také co mluvit do toho, kdo dotace dostane) vyjádřila, že
vozíčkáři jsou moc rozmazlení. Nevím, a tak se ptám vás,
všech ostatních: Jsem rozmazlená, když mě řidič poloprázdného autobusu nevezme a nechá mě stát na zastávce jenom proto, že prší a on by musel vyjít ven a v tom
dešti mi vyklopit plošinu?
Jsem rozmazlená, když ve dvacetistupňovém mrazu
musím hodinu čekat na zastávce na další nízkopodlažní
spoj, protože v tomto už jeden vozíčkář byl a dalšího vozíčkáře řidič podle předpisů prý vzít nesmí a nechce, a já
kvůli hromadám sněhu nemůžu jet po svých?
Jsem rozmazlená, když se musím kvůli autu zaparkovanému na jediném nájezdu široko daleko vracet několik desítek metrů, protože tak vysoký rantl z cesty na chodník vyskočit nelze?
Anebo když kvůli autu zaparkovanému přímo na chodníku musím jet po silnici plné aut i v tom největším provozu
a doufat, že mě nikdo neporazí?
Jsem rozmazlená, když se kvůli schodům nebo dveřím,
u kterých jde otevřít pouze jedna polovina, nedostanu
všude tam, kam ostatní lidé?
A takových otázek by bylo ještě hodně.
Nepřeji té dámě ani nikomu z těch, kteří hlasují v náš
neprospěch, nic špatného, ani si nestěžuji, nelituji se.
Pouze mě napadá, že by nebylo tak špatné všechny tyhle
lidi na měsíc (nejlépe v zimě, v mrazech a ve sněhu) posadit na invalidní vozík, ať si to zkusí, a dopřát jim tu rozmazlovací kúru.
Věra Schmidová
Český výrobce léčebných
pohybových přístrojů Kalpe
Léčba s přístroji Motren - Rotren
Rotren Solo
snižuje výskyt křečí, zlepšuje hybnost a zamezuje stuhlosti,
podporuje krevní oběh a srdce, zvětšuje objem svalové hmoty
a omezuje bolestivé symptomy
Přístroje jsou podporovány elektromotorem a umožňují
pasivní i aktivní cvičení dolních a horních končetin.
- záruční doba 3 roky = vysoká kvalita, krátká dodací lhůta
- pomůžeme Vám s financováním nákupu přístroje
- vyzkoušejte přístroj zdarma u Vás doma
- nejnižší ceny na trhu! přístroje od 7.985,- Kč včetně DPH
Výroba, prodej, půjčovna a servis pro ČR a SR
Kalpe - Ke Kapličce 193, 252 41 Dolní Břežany - Praha
Tel: +420 241 910 688, Mob.: +420 737 289 275
Motren Duo 1
www.kalpe.cz
E-mail: [email protected]
www.vozickar.com
26
Proþ KITE?
1)
DST technologie = horizontální
a vertikální odpružení
2)
bezpeþnČjší a komfortnČjší jízda
3)
anatomicky tvarované komfortní sedadlo
4) velká škála pĜíslušenství a doplĖkĤ
KÓD ZP: 0135331/sk.07
plnČ hrazen ZP
Proþ PUMA?
1)
navržen pro velmi nároþné uživatele
2)
funkþnost, komfort a dokonalý design
3)
FTSS systém = pomoc pĜi zachování
smČru jízdy
4) velká škála pĜíslušenství a doplĖkĤ
KÓD ZP: 0135324/sk.07
plnČ hrazen ZP
SIVAK medical technology s.r.o.
Jana Masaryka 1713,
500 12 – Hradec Králové
Tel.: +420 495 220 684, Fax: +420 495 221 327
E-mail: [email protected]
5 / 2013
BÝT ZDRAVÍ A V KONDICI
27
Strava a vyměšování lidí s poškozenou míchou
3. díl: Programy a specifika
vyměšování střeva dle typu
postižení
V druhém dílu našeho seriálu jste se mohli
dočíst, co všechno se pojí s vyprazdňováním
střev u lidí s poraněnou míchou. Typů postižení a s nimi spojených typů následné práce
střev je však víc.
Spastické střevo – horní, reflexní
typ střevní dysfunkce
Spastické střevo můžeme očekávat u lidí
po míšní lézi nad úrovní míšního kónu (dolní křížové segmenty míchy), kdy vymizí vědomá kontrola vnějšího análního svěrače.
U krčních a horních hrudních míšních poškození je omezena schopnost dostatečného
nitrobřišního tlaku kvůli ochrnutí trupových
svalů a chybí vnímání z konečníku. Nicméně
mnoho osob s úplnou míšní lézí je schopno
vnímat nespecifické signály z konečníku naplněného stolicí, a to formou změněných pocitů (jde např. o mravenčení, mrazení v obličeji, husí kůži).
Za interval pravidelného vyměšování
volíme u spastického střeva každý druhý,
maximálně třetí den, ne déle: naplněná střeva
způsobí zvýšení spasticity. Za tuto dobu se
naplní rektum a pomocí stimulantů lze efektivně podnítit vyprázdnění. Prvotním chemickým stimulantem bývá obvykle bisacodylový
čípek (Dulcolax). Toto projímadlo obsažené
v čípku podnítí reflexní peristaltiku střeva
a jeho obsah je sunut do konečníku. K odchodu prvních plynů dochází obvykle po
10–15 minutách, poté nastává odchod stolice. Potřebnou intenzitu defekace můžeme
podpořit digitální stimulací, a tak proces vyprázdnění zkrátíme a zamezíme možnému
odchodu zbytkové stolice mimo plánovaný
termín. Dalším spouštěcím stimulantem
může být i miniklystýr a posunu stolice dopomůžeme i masáží břišní stěny.
Digitální stimulace je technika určená
k vyvolání reflexní peristaltické vlny z tlustého
střeva. Je drážděna síť myenterického plexu
(nervová pleteň ve stěně střev) i reflexní aktivita mezi míchou a tlustým střevem. Lubrikovaný prst v rukavici vsuneme opatrně do konečníku a jemným tlakem na kostrč uvolníme
puborektální sval. Stimulaci dále provádíme
mírným krouživým pohybem prstu a uvolňujeme tak vnitřní svěrač (svalový prstenec)
a anální kanál. Udržujeme stálý kontakt prstu
se sliznicí a stimulaci provádíme obvykle
do 1 minuty. Cítíme unikající plyny a tok stolice. Stimulaci opakujeme po deseti minutách. Konec vyprazdňování je signalizován
ukončením odchodu plynů a řídké stolice
se střevním slizem. Stimulaci začínáme po
10–30 minutách po zavedení čípku.
Chabé střevo – dolní typ střevní
dysfunkce
Osoby s chabým střevem, což znamená
s poraněním míchy pod míšním kónem (zúžení míchy v dolní křížové oblasti), mají obvykle s vyprázdněním tlustého střeva větší
problémy. Je to dáno absencí míšní reflexní
peristaltiky a atonií zevního análního svěrače. Aby se zabránilo mimovolnému odchodu stolice, je třeba zpočátku 2x denně
vybavovat stolici z konečníku manuálně. Stolici je třeba lubrikovaným prstem v rukavici
vyjmout, následně je nutné provádět digitální
stimulaci a poté stlačením břišní stěny dokončit vyprázdnění. Jako podpůrného prostředku lze využít i masáž tlustého střeva
ve směru hodinových ručiček. Ukončení defekace naznačuje absence hmatatelné stolice v rektu a uzavření vnitřního svěrače.
Podmínky defekace paraplegiků
Nácvik vyprázdnění střeva se u paraplegiků
provádí na bezbariérovém WC, jakmile je pacient schopen sedět a udržet rovnováhu.
Vsedě se plně využije vlivu gravitace. Paraplegikům s nízkou míšní lézí doporučujeme
dát pod nohy stoličku nebo nechat nohy
na stupačce vozíku. Tato poloha v mírném
předklonu pomůže lépe tlačit a využít k tomu
i tlaku horních končetin na břišní stěnu (tzv.
Valsalvův manévr). Zdravotnický personál
poučí paraplegika o všech technikách, ergoterapeut je s ním trénuje a poradí s úpravami
oděvů a toalety doma. Eventuálnímu nechtěnému odchodu stolice může paraplegik zabránit podporou svalstva pánevního dna těsným oděvem či sedacím vzduchovým či
gelovým polštářem.
Podmínky defekace tetraplegiků
Zvláště u tetraplegiků s vysokou krční lézí je
obtížný nácvik defekace vsedě kvůli nestabilitě trupu. Nácvik začneme provádět na toaletním vozíku, se kterým lze najet nad toaletní mísu. Je třeba vyzkoušet, zda je lepší
aplikovat čípek na WC, nebo na lůžku –
a tam vyčkat 5–10 minut a poté přesednout
na toaletní vozík (či posléze přímo na mísu).
Při sezení na míse
jsou zapotřebí individuální
úpravy sedátka. To lze
opatřit měkkým nástavcem
nebo pro možnost samostatného přesunu tetraZdeňka Faltýnková
plegika lze udělat celý
polstrovaný nástavec pro
individuální potřeby vzhledem k tomu, že sezení trvá víc než 30 minut. Pro tento nácvik
je WC upraveno v rehabilitačních centrech.
Komplikace neurogenní střevní
dysfunkce
Funkce tlustého střeva mohou být ovlivněny
léčbou ostatních patologických stavů objevujících se v důsledku para či tetraplegie. Činnost střeva komplikují často medikamenty
(zejména antibiotika, anestetika, narkotika,
antihypertenziva, analgetika, antidepresiva,
antacida, léky s obsahem železa či sedativa),
které vedou k zácpě nebo průjmu. Kvůli omezení pohybu vozíčkáře mohou zapříčinit zácpu i záněty plic, onemocnění srdce či dekubity. Častou zdravotní komplikací jsou
hemoroidy.
Při nedůsledném tréninku střevní činnosti, a tudíž při nezvládání dostatečné kontinence hrozí vozíčkářovi permanentní obavy
z „vyprazdňovacích nehod“ a také absence
společenských aktivit mimo obydlí, která
mívá za následek sociální izolaci a frustraci
jedince.
Vyprazdňování pak může být velice
únavné a zdlouhavé, zabírající relativně velkou část dne. K důsledkům nezvládnuté individuální rehabilitace střevní činnosti patří již
zmiňovaná inkontinence stolice, hemoroidy,
distenze tlustého střeva, projevy autonomní
dysreflexie a především zácpa. O problematice zácpy se dočtete v příštím dílu.
Zdeňka Faltýnková
e-mail: [email protected]
telefon: 607 453 501
Vysvětlivky
ampula konečníku: rozšířená část
konečníku
atonie: porucha svalového napětí
distenze: roztažení, rozepětí nějakého
orgánu
klyzma: klystýr, výplach tlustého střeva
puborektální sval: sval pánevního dna
rektum: konečník
www.vozickar.com
28
BÝT ZDRAVÍ A V KONDICI
Patch Adams – o filmu, lásce
k bližnímu a tělesně postiženým
Viděli jste film Doktor Flastr s populárním Robinem Williamsem? Jde o skutečný příběh
reálného doktora Huntera „Patch“ Adamse,
který vytvořil poněkud jiný přístup k pacientům založený na lásce, porozumění, přátelství a humoru. Dr. Adams se narodil roku
1945 a diplom získal roku 1971. Po roční pediatrické praxi založil vlastní Gesundheit Institut. Jeho krédem se stalo heslo, že „léčení
by mělo být milujícím lidským procesem,
a ne obchodní transakcí“. V tvrdém americkém sociálním systému nastínil jinou cestu
a v letech 1971–1983 vyléčil zdarma 15 000
pacientů. V roce 1983 přestal navštěvovat
nemocné a soustředil se na plán postavit
vlastní nemocnici s vlastním divadlem, zahradou a terapeutickou dílnou. Stal se z něj
profesionální klaun, který jezdí po světě
a snaží se šířit myšlenky míru mezi národy.
Byl to patrně i on, kdo inspiroval nápad, že
by se v českých nemocnicích měli vyskytovat klauni s červenými nosy, kteří rozveselují
malé pacienty.
Studio Metro-Goldvyn-Mayer připravilo smlouvu, kterou jsem podepsal,
i když jsem věděl, že scénář je daleko
více jednodušší a povrchnější, než
jsem si přál. Úplně vypouští moji radikální práci pro mír a spravedlnost
na mezinárodní úrovni. Musel jsem
dost bojovat o zachování určitých výrazů soucitu, protože oni stáli jen
o humor, který prodává lístky.
„ Jaké jste měl pocity, když jste
viděl sám sebe ve ztvárnění Robina Williamse na plátně? Bylo to
povznášející, trapné nebo uspokojující?
Nejdříve mně bylo trapně, protože filmaři vynechali spoustu důležitých
vlastností a okolností týkajících se
mé osoby a scénář byl dost plytký.
I když Robin Williams zahrál svou roli
výborně a svou popularitou mu umožnil vyniknout. Až později jsem film začal více oceňovat, protože nenechal svět chladným. Posléze mě kontaktovali zástupci více než tří
tisíc projektů z celého světa a přihlásili se
k inspiraci filmem a mou osobou.
„ Pomohl film rozšířit vaše poslání, získat více sponzorských darů, pacientů
a mediální pozornosti?
Ano, film pomohl rozšířit moje poslání. Například klauni teď chodí do nemocnic ve 120 zemích světa. Ze mě udělal mezinárodního
mluvčího i herce a usnadnilo mi to cestu
k dosažení některých cílů. Avšak finančně to
mé nemocnici bohužel nijak nepomohlo.
Film natočil režisér Tom Shadyac. Hned
po uvedení se z něj stal hit. Jak bývá dobrým
zvykem, kritika film strhala, a dokonce napsala komentáře typu, že „by nikdy nevěřili
doktoru, jako je Patch Adams“. Ani sám doktor Adams nebyl z filmu nadšený, protože se
značně odchýlil od pravdy, a jak sám řekl:
„Robin Williams vydělal 21 milionů za čtyři
měsíce tím, že předstíral velice jednoduchým
způsobem, že je mnou, a přitom mi neposlal
ani 10 dolarů na moji nemocnici.“
Protože si Patche Adamse vážíme jako
člověka, vážíme si jeho aktivit a názorů, začali jsme si vyměňovat dopisy. I přes doktorův nabitý program vždycky dostaneme
ručně napsanou odpověď. Patch Adams si
tentokrát našel na dopis čas po návratu z Argentiny a Japonska, kde vzal klauny k jaderné elektrárně ve Fukušimě, a před odletem s dvaceti klauny do táborů syrských
uprchlíků v Jordánsku.
„ Když studio točí příběh podle skutečné
události nebo o skutečném člověku, musí
mít svolení dotyčného?
5 / 2013
„ Žijete pořád s lidmi a rozdáváte radost,
lásku a humor. Kde berete tolik energie,
letos vám bude 68 let?
V 18 letech jsem se rozhodl, že budu v životě
jen šťastný. Potěší mě každá maličkost. Radost mi udělá slunce, déšť, sníh, zpěv ptáků,
rozkvetlá louka, ticho v lese, hezký strom.
Energií mě nabíjí samotní lidé, na kterých vidím, že dělám správnou věc. Dopisy, které
chodí z celého světa, mě nabíjejí láskou
pisatelů. Je úžasné lidem ukázat cestu odlišnou od té, kterou nabízí systém.
„ Budujete svoji nemocnici. Máte v ní
také tělesně postižené? Přistupujte k nim
jinak?
V naší nemocnici se snažíme, aby lidé na vozíku i s jiným fyzickým postižením měli přístup kamkoliv, dokonce i k nejbližšímu vodopádu. Chováme se k nim jako k ostatním
pacientům, se stejnými etickými zásadami.
Protože je u nás vše zdarma, nebereme je
jako klienty. Myslím, že je důležité a také
hezké přistupovat ke všem lidem přátelsky,
protože tu jsou lidé různí. Někteří mají problémy, jiní jsou nešťastní, opuštění nebo nenaplnění a ti všichni trpí, ať mají postižení
nebo nemají. Je to stejné jako u dětí nebo
starých lidí. Musíme to brát tak, že každý člověk je jiný případ, jedni vnímají svůj hendikep jako malou záležitost, jiní jako vězení.
Postižení si také vybírají, zda se cítí jako nezávislí nebo jako oběti.
„ Být postižený není to samé jako být nemocný, že? Myslíte si, že humor pomáhá
a postižené posiluje, nebo člověk musí
být více diplomatický, aby nezranil duši
a hrdost?
Musíme vzít v úvahu, že hendikep není nemoc, jen to definuje limity daného jedince.
Dám příklad: v Japonsku je muž, který nemá
ani ruce, ani nohy, a přesto napsal velice
pozitivní knihu s názvem Yes, I can (Ano, já
mohu). Myslím, že humor je klíčem ke všemu,
stejně jako láska. Pomáhá to v tom, že se
lidé k sobě chovají přirozeněji. Proto nenavrhuji chovat se k postiženým jinak, pouze je
nutné si uvědomit jejich hranice a nabídnout
jim pomoc.
„ Co je podle vás tíživější? Narodit se
jako postižený nebo se po úraze vyrovnávat se ztrátou mobility a snažit se žít normální život?
Nemyslím si, že jeden je na tom lépe než
druhý. Každý vyrůstá v životě zdravý či postižený a dělá rozhodnutí tak, aby se mu žilo co
možná nejlépe. Myslím, že je důležité mít
dobré přátele, životní lásku a tvůrčího, hravého ducha. Avšak nevím přesně, co definice „normální život“ znamená. Obávám
se, že v mé zemi je to označení pro nudu,
samotu a opuštěnost.
„ Pokud byste vedl seminář pro hendikepované lidi a měl jim dát pět rad do života,
jaké by byly?
1. Mějte kolem sebe tvůrčí a vibrující komunitu přátel.
2. Mějte chuť do života, buďte za něj vděční.
29
BÝT ZDRAVÍ A V KONDICI
3. Nikdy se nelitujte a myslete
vždy pozitivně.
4. Jděte za svými sny a cíli a to
rychle a bez odkladu.
5. Odpočívejte a buďte uvolnění.
V mém vysněném světě by bylo
všechno a všichni by byli nápomocni
z prosté touhy po všeobecném blahu.
To je přesně v příkrém rozporu s kapitalistickým systémem, což je jeden
z důvodů, proč ho proklínám. Považuji ho za nejzhoubnější nemoc moderní doby. V nejlepším socialismu je
to stát, kdo by se měl o lidi postarat,
jak nejlépe umí. Bohužel jsme se toho
zatím nedočkali. V mých snech o milujícím světě jsme to my sami, a ne
vlády, kdo se o všechno starají. Mír
a lásku vám všem.
„ Velmi často se dozvídáme, že se koná veřejná
sbírka na vozík nebo polohovací postel pro postiženého,
který si to nemůže dovolit.
Proč musí lidé vydávat své
těžce vydřené peníze na tyto
účely, když by se, podle nás,
měl postarat o ty, kteří pracovali a platili daně, stát?
Děkujeme za rozhovor
Vítek Formánek a Eva Csölleová
(Pod)zimní regenerace: Wellness pro vozíčkáře
Nejprve si zajdu do bazénu, pak se půjdu prohřát do vířivky a nakonec si dopřeju masáž... Zima pomalu, ale jistě klepe
na dveře a pro mnohé z nás se stává synonymem pro permanentně studené končetiny či úbytek energie. Není tedy nic jednoduššího než s těmito nešvary „zatočit“ právě pomocí wellness.
Co je to wellness?
Málokdo dokáže přesně vystihnout podstatu
slova wellness. Kořeny procedur, které se
pod tímto názvem skrývají, sahají už do raných počátků lidské existence. Tato kultura
těla, duše a mysli se totiž začala rozvíjet
spolu s lázeňstvím, tedy v pravěku. „V různých dějinných etapách se prolínalo používání koupelí z důvodů hygienických se zásadami sloužícími k preventivním účinkům, ale
i s koupelemi pro radost,“ přibližuje historii
tohoto trendu fyzioterapeut Jiří Poděbradský.
Současné, moderní pojetí jej ale chápe spíše
jako způsob života orientovaný na dosažení
povzneseného stavu fyzické a psychické pohody. Dle amerického lékaře H. L. Dunna jde
ovšem o disciplinovanou oddanost a snahu
o osobní dokonalost. Na wellness tak lze pohlížet dvojí optikou: buď jej můžeme vnímat
jako náhodnou, nepravidelnou formu odpočinku, anebo ho můžeme přijmout jako nový
životní styl, jenž směřuje k somatické a psychické harmonii.
peutem či jiným odborníkem. Nezapomeňte
taktéž na správné stravování, které by mělo
zahrnovat pět menších porcí jídla za den.
„Dodržování veškerých pravidel správné výživy vede k důležité prevenci vzniku nemocí
a zároveň přispívá ke zlepšení tělesného, ale
i duševního zdraví,“ doplňuje J. Poděbradský. V neposlední řadě dbejte na pobyt v přírodě, kde naše tělo načerpá díky čerstvému
mrazivému vzduchu a slunečním paprskům
potřebnou energii.
Wellness mimo domov
Pakliže se však chcete vymanit z každodenního domácího stereotypu anebo se prostě
jen chcete nechat hýčkat odborníky na slovo
vzatými, není nic lepšího než se vydat do
wellness centra, hotelo- Madgalena Hanková
vého wellness anebo do lázeňského wellness. Ovšem ještě předtím
než si zarezervujete pobyt ve vybraném komplexu, se nejen informujte, zda-li je bezbariérový, ale požadujte hlavně detaily. „Nedávno
se mi stalo, že jsem se na webových stránkách jednoho wellness komplexu dočetla, že
je bezbariérový, ale realita tomu zdaleka neodpovídala. Tu jeden schůdek, tu absence
madel anebo turniket,“ vzpomíná na obtíže
kvadruparetička Markéta. Kromě toho doporučujeme informovat se ohledně parkování
pro vozíčkáře, bezbariérového ubytování či
dostupnosti jednotlivých služeb. V neposlední řadě konzultujte ozdravný pobyt
se svým lékařem – obvodním, neurologem
Princip Jacobsonovy progresivní relaxace
Relaxace je zaměřena na všechny velké svalové skupiny. Základem je naučit se uvolňovat
kosterní svalstvo, a tím ovlivňovat psychickou pohodu. Při cvičení se zaměřujeme
na všechny velké svalové skupiny. Naučíte-li se vybrané svaly vnímat a podle potřeby
uvolnit či napnout, docílíte prostřednictvím takovéto práce s tělem psychické vyrovnanosti.
Relaxace „podomácku“
Ať už vy sami zaujímáte k wellness jakýkoliv
postoj, jedno mu nelze upřít – je výbornou
formou zimní relaxace. S příchodem chladnějšího ročního období se totiž o slovo často
hlásí chřipka, zánět průdušek či angína.
A právě tyto zdravotní neduhy mohou být
pro mnohdy oslabený organismus osob se
zdravotním znevýhodněním velkou zátěží.
Jak se tedy s podobnými patáliemi v průběhu sychravého a rekonvalescenci nepřejícího zimního počasí účinně vyrovnat? Řešení
má jméno wellness a ani tělesný hendikep
nemusí být překážkou. Důkazem budiž Jacobsonova progresivní relaxace či nejrůznější dechová cvičení. Obě formy relaxace
lze vyzkoušet v teple domova a nezaberou
více než 15 minut. Doporučujeme však jejich
frekvenci a vhodnost konzultovat s fyziotera-
Základní cvičební postup
Cvičit můžete vsedě i vleže podle toho, jaká poloha
vám bude více vyhovovat. Vyberte tichou místnost
bez rušivých podnětů. Ruce nechte podél těla. Zavřete oči, vdechujte nosem a vydechujte ústy nebo
nosem. Jacobsonova progresivní relaxace se
skládá ze šesti základních cviků:
1. uvolnění rukou a paží,
2. uvolnění obličeje,
3. uvolnění šíje, ramen a horní části zad,
4. uvolnění hrudi, břicha a zad,
5. uvolnění beder, stehen a lýtek,
6. uvolnění celého těla.
Při cvičení postupně procházejte všechny svalové skupiny v uvedeném pořadí. Postupně
zvyšujte napětí v dané oblasti za současného nádechu. Následně setrvejte v krátkém napětí
se zadrženým dechem a poté se s výdechem uvolněte. Optimální doba cvičení by měla být
patnáct až třicet minut minimálně jednou denně.
(zdroj: fitcoach.cz)
www.vozickar.com
30
BÝT ZDRAVÍ A V KONDICI
anebo ortopedem. Ne pro každého jsou totiž
hydropunktura (slouží k prohřátí a prokrvení
těla), skotské střiky (střídavé teplé a studené
vodní trysky), vířivka, masáže anebo sauna
vhodné a mohou napáchat víc škody než
užitku. Své o tom ví i dystrofička Hana: „Při
delším pobytu ve vodě se mi začnou odvápňovat kosti. Musím si tedy dopřávat vodní radovánky s mírou.“ Studenější voda v bazénu
však nedělá dobře ani vozíčkáři Jakubovi:
„Pokud voda nemá aspoň 28 stupňů, po pěti
minutách v ní mi začne být zima a jsem ještě
víc spastický. Řešením by mohla být vířivka,
ale tam se zase většinou nedostanu, a pokud
ano, proudy nepříjemně nadnášejí,“ shrnuje
mladík.
Kam za bezbariérovým wellness?
Kam tedy vyrazit za odpočinkem, aniž byste
se museli obávat komplikací? Jestliže chcete
spojit relaxaci s vycházkami, během nichž nasajete nefalšovanou valašskou atmosféru
uprostřed Beskyd, nabízí se SPA hotel Lanterna ve Velkých Karlovicích. Tento hotel disponuje výtahem i jedním bezbariérovým pokojem. Avšak i ostatní pokoje, jejichž součástí
je sprcha a toaleta, jsou pro alespoň částečně
mobilní hosty využitelné. Komorní a poklidné
prostředí wellness centra pak přímo vybízí
k očistě těla i ducha. Zdravotně znevýhodnění hosté jsou do L-Spa vpuštěni bočním
vchodem a v případě nutnosti je dle personálu povolen vstup s kompenzační pomůckou. Dopřát si tak můžete například vodní
radovánky v krytém bazénu a ve vířivce se
slanou vodou (pozor, vstup pouze bez plavek), dále parní lázeň či prohřátí v sauně.
Abyste se však do ní dostali, je potřeba zdolat
pár schodů. Kompenzací ale budiž odpočinková či ochlazovací terasa, kde si můžete
v klidu vychutnat výhled na okolí a popíjet přitom čaj či nápoj z denní nabídky L-Spa baru.
Všechny tyto tříhodinové odpočinkové procedury a ozdravné kúry v Lanterně přijdou
na 690 Kč, pokud jste v hotelu ubytováni, celodenní wellness je započítáno v ceně.
Ze Vsetínska se pak můžeme vydat rovnou do Jihomoravského kraje, jenž se může
pochlubit bezbariérovým wellness Kuřim.
„Vozíčkáři se bez problémů mohou pohybovat po celém areálu wellness centra — od restaurace přes šatny, sprchy, aquapark až
po fitness centrum,“ stojí na webových stránkách. Jak to ale vypadá v praxi? Zaparkovat
můžete přímo u wellness centra, na místě
vyhrazeném pro vozíčkáře. Celý areál je pak
vybaven plošinami, nájezdy či výtahem. Do
bazénu se dostanete pomocí spouštěcí sedačky. Samozřejmostí je také bezbariérová
toaleta či sprcha a bonusem málo vídaná
úschovna vozíků. Nic tedy nebrání tomu,
abyste zde vyzkoušeli například vyhřívané la-
vice, medovou pivní koupel, saunu, suché
vodní masáže, plavecký bazén či vířivou koupel. Celodenní pobyt ve vnitřním areálu aquaparku přijde držitele průkazu ZTP anebo
ZTP/P na 200 Kč. Příplatky za relaxační masáže a další nadstandardní služby naleznete
na www.wellnesskurim.cz.
A nakonec zamíříme na Ostravsko. Právě
ve Vendryni se totiž nachází čtyřhvězdičkový
hotel Vitality, který se může pochlubit také
čtyřmi pokoji pro vozíčkáře, včetně možnosti
připojení pokoje pro asistenta, bezbariérovým vnitřním prostředím a vnějším okolím,
stejně jako dobře přístupným sportovním
areálem. „Bezbariérovost u nás není jen pojmem, ale je součástí každodenního života
v hotelovém komplexu Vitality,“ tvrdí majitelé.
Ochuzeni tu tedy nebudou ani hendikepovaní příznivci wellness. Ti sem totiž mají zajištěn přístup pomocí nájezdové rampy a plošiny. Můžete si tak dopřát odpočinek v aqua
zone (bazén, whirlpool) anebo ve SPA zóně
se saunou, masážemi, párou či střešní vířivkou. Vstup do aqua zone stojí neubytované
hosty 120 Kč na hodinu, držitelé průkazu ZTP
či ZTP/P však mají 10% slevu. Jednolůžkový
bezbariérový pokoj pak přijde na 2260 Kč
za osobu, dvojlůžkový pokoj asistenta propojený s pokojem hendikepovaného hosta
na 1660 Kč za noc. Už máte sbaleno?
Magda Hanková
PROLIFE s.r.o. nabízí:
Pláštěnky, fusaky a nánožníky
(nejen) pro vozíčkáře
Ohřejte se i Vy v našich příjemných a teplých
flísech specielně vyráběných pro uživatele
invalidních vozíků a skútrů.
Vysoká kvalita materiálu i zpracování zaručuje pohodlí v každém
počasí. Naše výrobky od specializovaného výrobce ve Velké
Británii jsou voděodolné, prodyšné, teplé a stylově i barevně
atraktivní a hlavně cenově dostupné.
Např. základní fusak s přetáhnutím přes opěrku nohou
stojí 538 Kč.
Dále nabízíme široké portfolio zdravotnických potřeb
pro tělesně postižené, pomůcky pro seniory a handicapované
i pomůcky pro pomoc v běžném životě. Jako jedni z mála
nabízíme pomůcky pro pomoc handicapovaným dětem.
5 / 2013
Více informací: www.prolifeweb.cz,
možno též volat přímo 773 252 633
nebo napsat na e-mail: [email protected]
31
Nakladač vozíku do odsuvných dveří - oceněný exponát na veletrhu Reahaprotex 2013 v Brně
Rozjeďte se
s námi
Exelle
Tekna
skládací rám
skládací rám i opěrka
Yoga
Ego
skládací rám i opěrka
skládací rám i opěrka
Evolution
Energy
nastavitelný pevný rám
pevný rám svařený na míru
RR Play
RR Game
nastavitelný sportovní vozík
sportovní vozík svařený na míru
vývoj, konstrukce, výroba, montáž
Doporučíme vhodnou značku a typ automobilu s ohledem na vaše potřeby.
Spojíme Vás s nejbližším dealerem značky vozu, případně doporučíme autosalon
dle našich zkušeností (denně se u nás vyskytují nové vozy všech značek z celé ČR).
Představíme vám program pro hendikepované dané automobilové značky.
Máme vlastní odtahovou službu.
Zajistíme náhradní vůz s ručním ovládáním.
Upravíme Váš vůz nejlepším možným způsobem.
JOSEF HURT, Bambousek 664, 281 26 Týnec nad Labem
Tel. / mob.: +420 321 781 363 / +420 608 977 274
E-mail: [email protected]
www.rucniovladani.cz
Zastoupení pro Slovensko
Tel.: +420 608 977 274, e-mail: [email protected]
www.dmapraha.cz
Výhradním distributorem vozíků Progeo pro ČR je DMA Praha s. r. o.
Nezávazné vyzkoušení a zaměření vozíků po celé ČR
tel.:   , mobil:   
www.vozickar.com
e-mail: [email protected]
VOZÍČKÁŘ NA CESTÁCH
32
El Camino na vozíku. Výpisky z deníku poutnic
do Santiaga de Compostela
Kdo měl někdy to štěstí, že potkal Lindu Riegrovou a její kamarádku Kateřinu Zikovou, musel uznat, že tyto dvě holky se dobrodružství nebojí.
Z řádek jejich cestovatelského deníku, který napsala Linda, která je kvůli DMO na vozíku a špatně se jí komunikuje, napínavé momenty jen tryskají. Jak popisují cestovatelky začátek své letošní měsíční pouti do Santiaga de Compostela?
děcí plošinu, ještě než otevřou dveře autobusu.
V Barceloně jsme strávily celých 24 hodin. Neměly jsme sehnané ubytování, protože jsme si tady chtěly užít den i noc, spaly
jsme v parku, vozík přivázaný k tělu, aby jej
nikdo neukradl…
…S kamarádkou Káčou jsme přemýšlely,
kam bychom společně vyrazily. Až jednoho
dne Káča přišla s nápadem vydat se do Španělska na poutní cestu do Santiaga de Compostela, kde jsou uložené ostatky apoštola
Jakuba. Svatojakubská pouť má velký význam hlavně pro křesťany, ale nejen pro ně.
Existuje mnoho cest do Santiaga, ale jedna
z nich je ta hlavní – „camino francés“. My
jsme si ji nakonec zvolily, protože je nejjednodušší, a to zejména pro lidi s jakýmkoliv
hendikepem. Naplánovaly jsme si ujít 270 kilometrů, protože jsme měly jen měsíc
a chtěly jsme mít jistotu, že do Santiaga dojdeme.
V úterý 9. října jsme se ocitly na letišti. Vypadaly jsme jak cikánky, protože můj mechanický pojezd byl naložený všelijakými krámy,
které byly pode mnou připoutány gumicuky.
Nejdřív jsme musely všechny ty krámy vyndat z podvozku a spolu s báglem jsme je
svázaly a nechaly zvážit, protože jsme měly
zaplacené jenom jedno zavazadlo. Když nás
viděla paní za přepážkou, zeptala se, jestli
nepotřebujeme asistenta. Po chvilce jsme si
všimly, že na nás čeká nějaký chlápek, který
je úplně v klidu. Zavazadlo bylo poněkud
těžší, než jsme očekávaly, ale nechaly jsme
ho zabalit do neforemného balíku a pak už
ho stačilo jen odbavit. Sympatický týpek nás
doprovodil do haly, kde čekají lidé na odlet.
Spolu s dalším chlápkem mě přesadili
na starou srandovní židli na kolečkách, která
vypadala jak z 19. století, připoutali mě starým řemenem a odnesli do letadla. Židle neměla ani područky, takže mi museli hlídat
5 / 2013
ruce, aby mi je cestou neusekli. Stejným stylem mě přehodili i na sedadlo.
Barcelona. Po peripetiích s úschovnou
a výtahem jsme vyrazily do města. Ptáte se
mě, jestli je Barcelona bezbariérová? Všichni
si myslí, že ne, že například neexistují výtahy
do metra. Ony tam ve skutečnosti jsou.
Na každém kroku mají nájezdy na chodníky,
a dokonce i městské autobusy jsou kompletně nízkopodlažní. Když řidiči vidí někoho
na vozíku, mají za úkol vysunout samovyjíž-
…Protože jsme ve městě nesehnaly nocleh,
odjely jsme příměstským busem do Fuente
Duero, vesničky vzdálené 6 km od Valladolidu, která ležela na jedné z menších poutnických cest. Chtěly jsme strávit noc v ubytovně pro poutníky, které se španělsky říká
albergue. Přišly jsme k takovému útulnému
dřevěnému domečku, ve kterém bydlel postarší muž jménem Arturo. Z jeho chování
bylo zřejmé, že moc poutníků kolem nechodí. Pohostinný chlapík Arturo byl ze mě
úplně hotový, nikdy totiž neviděl poutnici
na vozíku. Také ho překvapilo, když mu Káča
řekla, že jsem asketa a že mi kolikrát stačí
jíst jednou denně nebo někdy i vůbec. Poznal na mně, že jsem chytrý člověk. Smála
jsem se totiž na celé kolo a oči mi hrály
všemi barvami, takže bylo vidět, že bych
všechny „přečurala“, kdybych mohla. Ale
španělsky neumím. Musím poznamenat, že
jsem se hrozně styděla, protože mi až do poslední chvíle nebylo jasné, jestli budu rozumět aspoň pár slov, která pochytím.
Ke svému překvapení jsem rozuměla dost
dobře, můj pozorovatelský smysl se zbystřil
jako nůž, kterým se krájí chleba.
Španělé mají obecně takovou povahu, že
každému pořád něco vnucují. Ale Arturo byl
33
VOZÍČKÁŘ NA CESTÁCH
z mého pohledu úplný extrém, protože byl
doma sám. A my jsme ho možná i jistým
způsobem nadchly. Nejdřív ze všeho jsme
se ho zeptaly, jestli je poblíž nějaká restaurace, měly jsme totiž hlad. Arturo měl plnou
ledničku a špajz připravený pro poutníky,
takže nám řekl, že máme jít dál, že nám jídlo
dá. Když jsme si odpočinuly, utrmácené
po dlouhé cestě, usoudily jsme, že by bylo
dobré si s ním popovídat. Hovor mé kamarádky s Arturem na mě působil jako hádka,
připadalo mi, že mám před sebou italský
manželský pár.
Arturo nám dával i to, co jsme nechtěli.
Když jsme řekly, že něco je hezké, odpověděl
nám, ať si to vezmeme. Než jsme šly spát, zeptal se nás, jestli chceme vystavit credencial.
To je notýsek, do kterého se dávají razítka
míst, kde se poutník na cestě zastaví. Obsahuje kolonku „způsob přepravy“ se třemi
možnostmi: buď na kole, na koni, nebo pěšky.
Já jsem měla svůj vlastní credencial, takže mi
bylo řečeno, že si tam mám udělat další kolonku – přeprava na vozíku…
Kompletní, bezprostřední, otevřené a působivé vyprávění poutnic Lindy a Kateřiny
z cesty dlouhé 279 kilometrů si můžete přečíst na webu www.vozickar.com. Dozvíte se
například, jak se po Španělsku stopuje s vozíčkářem, jak na dvojku z Česka reagovali
ostatní poutníci, jak v polních podmínkách řešily hygienu, jak zdolávaly kamenité cesty, jak
závodily s kluky na kolech, jak vyšplhaly
na kamenitou horu, jak procházely ponorkovou nemocí. Zjistíte, že cestovat se dá i s poníkem, že i poutník může ztratit občanku a že
Andalusané umějí hrát krásně na kytaru. Zjis-
STROPNÍ ZVEDACÍ A ASISTENNÍ SYSTÉM
ROOMER
títe, kdo všechno pomáhal tlačit vozík, jaká
krásná příroda děvčata okouzlila a jaká nálada byla na festivalu hráčů na ukulele, jak se
mění nálada s ušlými kilometry a jaký pocit
člověk má, když si převezme certifikát, že
absolvoval „El Camino“ na vozíku.
(ata)
KOMPLEXNÍ DOMÁCÍ PÉE PRO HENDIKEPOVANÉ
BEZPENÁ ASISTOVANÁ MOBILITA V PROSTORU
PRO ZVOLIT ROOMER?
Ŷ nejjednodušší a nejrychlejší
transport po celém bytĢ bez
jakýchkoliv stavebních úprav
Ŷ 3-bodové zavĢšení vaku pro
maximální bezpeēnost a komfort
Ŷ komplexní a esteƟcké Ǝešení
bez kompromisƽ
Ŷ z postele až do koupelny bez
nutnosƟ pƎesedání
Ŷ výkon, výdrž, spolehlivost, tradice
JAK SI ROOMER PO\ÍDIT?
www.roomer.cz
Ŷ pƎíspĢvek na poƎízení této
pomƽcky poskytuje ÚƎad práce R
v minimální výši 90%
Ŷ kontaktujte nás pro bližší
informace a konzultace
ZAM \ENÍ A VYPRACOVÁNÍ
INDIVIDUÁLNÍHO PROJEKTU
DLE VAŠICH POT\EB
ZDARMA
PROVEDEME VÁS JEDNÁNÍM S ÚP
ERILENS s.r.o. ൟ Papírenská 114/5 ൟ 160 00 Praha 6
tel.: 234 123 362 ൟ e-mail:[email protected] ൟ www.erilens.cz
www.vozickar.com
KULTURA
34
Spolumat – klíč ke snadnější cestě na kulturní akce
Na internetu je všechno. Informace o kulturních akcích ze všech koutů republiky naservírované až do obýváku. To je sice hezká věc.
Ale kapela nepřijede ke mně domů a nesehraje na gauči skvělý koncert jen proto, že
kvůli mému hendikepu to mám s dopravou
lehce složitější. Jasně, můžu se dívat
na přímý přenos v televizi nebo na obrazovce
počítače, ale to nechci. Chci zažít atmosféru,
chci být součástí zážitku přímo na místě.
Chci moc? Spíš ne. Spíš je to normální.
Lidi chodí na koncerty, když chtějí.
Jenže pro hendikepované to znamená
podstoupit několik kroků, které jsou nutné
k tomu, aby nakonec svého oblíbeného interpreta opravdu slyšeli. Musíte zjistit, zda
je hala, sál či divadlo bezbariérové. Pak vás
čeká daleko důležitější práce–sehnat někoho, kdo s vámi půjde. Osobní asistent
nemá čas, jeden kamarád taky nemůže
a další prostě nemá rád jazz. A vy chcete
na jazzový koncert. Vypadá to, že si budete
muset nechat zajít chuť a vzít zavděk cédéčkem, které vám pustí osobní asistent těsně
předtím, než odejde.
Teď je tu však ještě jedna možnost, jak se
na koncert přece jen dostat. Obloukem se
trošku dostávám zase k tomu, že na internetu je všechno. Na webu je totiž také stránka
www.spolumat.cz
Jedná se o komunitní server, který funguje na myšlence hledání a nabízení doprovodu na různé kulturní akce. Stačí si založit
profil, určit, zda pomoc potřebujete, či jste
schopni asistovat, a pak už jen můžete chystat večerní róby do divadla či ležérní oblečení
někam na klubovou scénu.
Někdo, kdo bude chtít navštívit stejnou
akci jako vy, se určitě najde. Marek Baxa, duchovní otec celého projektu, totiž říká: „Zábava spojuje lidi.“ Právě s ním jsem si o Spolumatu povídala.
„ Co vás přivedlo na nápad Spolumatu?
Myšlenka založit server SpoluMat je stará tak
dva roky. Na koncerty, divadla a jiné akce
baví chodit každého, ale někteří naši kamarádi to nemají tak snadné jako my. Pokud
chci jít na koncert, stačí se rozhodnout a jdu.
Pro lidi na vozíku nebo nevidomé je to těžší
a občas se kvůli tomu na tyto akce nedostanou. Napadlo nás, že by bylo skvělé propojit
mezi sebou lidi s hendikepem, kteří by
na koncert či jinou akci jít chtěli, ale sami si
z různých důvodů netroufají, s těmi, kteří tam
chtějí jít také a jsou ochotní pomoci.
Vycházíme i z toho, že mezi našimi známými je mnoho lidí, kteří chtějí pomáhat, ale
buď neví jak, nebo se nechtějí „upisovat“
jako dobrovolníci na dlouhou dobu. Pokud
již ale na koncert jdou, tak s sebou klidně
někoho vezmou a pomůžou mu.
„ Inspiroval jste se u podobných webů,
jako je například Spolujízda?
Přesně tak, jeden ze zdrojů inspirace byly takovéto servery. Sdílení aut pro cestování
z bodu A do bodu B, couchsurfing (přespání
v cizině u různých lidí doma) a další komunitní weby nabízející vzájemnou výpomoc
mezi „neznámými“ lidmi pro nás byly ukázkou, že webové komunity také mohou fungovat. Z těchto webů jsme rovněž převzali filozofii a náhled na pravidla, která by jednotliví
účastníci měli dodržovat.
„ Budete zájemce nějakým způsobem
prověřovat, nebo spoléháte na to, že lidé
nehodlají situace zneužívat?
Smyslem webu je zprostředkování setkání
mezi dvěma dospělými, rozumnými lidmi,
kteří budou ochotní jít spolu na koncert. Doufáme, že ani jedna ze stran nebude zneužívat
této situace a že si dokážou říct, pokud jim
něco nebude příjemné. Na druhou stanu je
nutné si být stále vědom svých limitů a zodpovědnosti sám za sebe. Součástí webu
www.spolumat.cz je i hodnocení proběhlých
setkání, které bude zobrazené dalším uživatelům. To proto, aby bylo možné sdílet zkušenosti se všemi, kteří již někoho doprovodili.
„ Kdo kromě vás za projektem stojí?
Za projektem stojí parta kamarádů–část
z nich jsou skauti, část jsou lidé se zkušenostmi s asistencí pro různě mentálně i tělesně postižené klienty. Spolupracujeme
s různými organizacemi, které sdružují klienty
s různým znevýhodněním, a zároveň i s organizacemi, které pracují s mladými lidmi.
„ Jaké máte cíle? Kdy budete spokojeni
a řeknete si: „Takto jsme to chtěli“?
Cíle pro následující půlrok nemáme malé.
Chtěli bychom, aby se mezi sebou potkalo
co nejvíc lidí a zároveň aby byli všichni s naším projektem spokojeni. V současné době
jsme orientováni převážně na Prahu, ale
chtěli bychom se rozšířit minimálně do krajských měst.
&KFHģM¯WQDNRQFHUW
DOHQHFKFHVHWLVDPRWQ«PX"
5£GE\VSRWNDOOLGLNWHě¯WÝEXGRX
P¯WFKXħGRSURYRGLW"
-GLQD www.spolumat.cz
DVHŀHĊVLSDUħ£ND
Chodíš rád na akce?
&KWÝOE\VWRXPRŀQLW
LQÝNRPXMLQ«PX
DSRPRFLPXGRVWDW
VHWDPVWHERX"
-GLQDwww.spolumat.cz
DQDMGLWDPQÝNRKRNRKR
E\VPRKOY]¯WVVHERX
„ Vy sám se s vozíčkáři potkáváte? Co si
myslíte o situaci hendikepovaných v České
republice?
Několik z mých kamarádů jsou vozíčkáři,
takže z jejich vyprávění vím o množství bariér,
které jim znepříjemňují život. Máme pocit, že
stát nemůže zajistit všechno a že je nutné postupnými kroky pomáhat zlepšit svět okolo
sebe. Pokud se lidé budou ozývat a říkat, co
by chtěli, tak se, podle mého názoru, podaří
spoustu bariér odstranit.
„ Kdybyste měl jednou větou charakterizovat, co je na Spolumatu nejlepší…
Právě to, že zábava spojuje lidi.
Ladislava Blažková
Na vítěze literární soutěže čeká 10 000 korun
Již desátý ročník literární soutěže Internet
a můj handicap vyhlásilo pro autory se zdravotním postižením BMI sdružení. Soutěžící
mají literární formou ukázat, jak jim internet
nebo telefon pomáhají čelit jejich zdravot-
5 / 2013
nímu handicapu. Vítěz získá od Era Poštovní
spořitelny 10 000 korun, na další v pořadí čekají tablety a řada jiných hodnotných cen.
Soutěžní práce může mít rozsah maximálně 600 slov. Autoři by v ní měli vyjádřit
na základě vlastní zkušenosti, jak jim internet
nebo telefon pomáhá vypořádat se se zdravotním postižením. Při hodnocení bude přihlíženo jak k literární úrovni textu, tak k obsahové zajímavosti. Do soutěže nebudou přijaty
35
KULTURA
práce, které byly přihlášeny v předcházejících ročnících, jejich autoři se však mohou zúčastnit soutěže s novým příspěvkem.
Soutěžní práci opatřenou poštovní i elektronickou adresou je
třeba poslat v elektronické podobě nejpozději do 16. února 2014
na adresu [email protected]
Vyhlášení výsledků soutěže a předání cen vítězům se uskuteční na konferenci INSPO v sobotu 15. března 2014 v Kongresovém centru Praha, kam budou pozváni všichni soutěžící.
Jaroslav Winter
Než jsem tě poznala –
Jojo Moyesová
Jojo Moyesová vystudovala na univerzitě v Londýně žurnalistiku.
Po nějakou dobu se novinařině věnovala a od vydání prvního románu se živí jako spisovatelka na
volné noze. Její knihy se vydávají
po celém světě a umísťují se na předních příčkách světových žebříčků.
V našich podmínkách je kniha „Než
jsem tě poznala“ autorčinou prvotinou, která se však zanedlouho stala
u čtenářů favoritem.
Hlavními hrdiny knihy jsou Louisa Clarková a Will Traynor. Louisa
není na první pohled ničím neobyčejná. Žije „normální“ život na malém městě, má přítele a miluje svou
práci v bistru, kterou by za nic na světě nevyměnila. V okamžiku,
kdy se musí bistro zavřít, dostane Louisin život jiný směr.
Svět Willa Traynora nemá žádné hranice. Je to svět adrenalinu, velkých obchodů i peněz. Také jeho život se otočí o několik
stupňů, když ho nehoda upoutá na invalidní vozík a on je odkázán na pomoc druhých lidí.
Celý příběh hlavních hrdinů získá novou dynamiku ve chvíli,
kdy Louisa dostane opět práci. Stane se ošetřovatelkou Willa,
a jak už to tak často bývá, z počátečních nesympatií se vyklube
láska…
Nabízí se tedy otázka, z jakého důvodu je knížka tak oblíbená,
když hlavní zápletka dnes už není zas tak ničím neobvyklá?
Na lásku má přeci nárok každý z nás. Na tuto otázku si musí každý čtenář odpovědět sám… Sama za sebe však musím říct, že
u mě si kniha získala sympatie právě „lehkostí psaní“. Málokdy
se mi stane, že mě kniha zaujme hned od první stránky, a přitom
se skrytě zabývá nelehkou otázkou eutanázie.
Kateřina Jirsová
Tip na dárek: životopis
astrofyzika na vozíku
Knižní trh v listopadu obohatila biografie
Stephen Hawking – jeho život a dílo. Napsala ji Kitty Fergusonová, která významnému britskému astrofyzikovi už pomáhala
redigovat jeho díla pro laickou veřejnost.
Téměř čtyřsetstránková kniha ho přibližuje
ve třech rovinách: jako geniálního myslitele,
jako člověka, který vítězí nad těžkým zdravotním postižením, a jako součást rodiny,
v níž je milujícím otcem, a dokonce i dědečkem. Autorka navíc srozumitelnou formou
představuje Hawkingovy vesmírné teorie.
Autorizovaný životopis jedné z nejpozoruhodnějších postav současnosti lektoroval Jiří Grygar. Zajímavou novinku, vybavenou mnoha ilustracemi a fotografiemi, vydalo
nakladatelství Práh.
(mp)
PROSINEC
www.ligavozic.cz
2013
1 NESEM VÁM NOVINY
NE
PRO D
ĚTI !
2 Divadlo Járy Pokojského
PO
16.00
Lidové hádanky, říkadla a koledy s loutkami. Představení
se společnou stavbou betlému hraje loutkové divadlo
Olgy Markové a Vrati Schildera. Hrají: Olga Marková, Vilém Čapek
19.00
KOČÁR NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI
Divadlo Járy Pokojského uvede milostnou komedii peruánského
místokrále a krásné herečky, plnou vášně, nevěry, intrik, pomluv
a ženské prohnanosti.
Vstupné činí 100 Kč, přičemž výtěžek je věnován na aktivity
Archy Community, občanského sdružení věnujícího se lidem
s tělesným postižením. http://archa-community.cz/
5 VELETA
ČT
18.00
ADVENTNÍ KONCERT
V adventním čase jsme více než jindy ochotní naslouchat pocitům
a potřebám druhých... Od naslouchání k pomoci bývá často
již jen krůček. Přijďte takový krůček udělat na adventní koncert
pro Denní stacionář Sdružení Veleta o.s. www.sdruzeniveleta.cz
7 JOEL BROS
SO
19.00
AMBIJÁNS (Atmosféry)
Benefiční koncert na podporu Bezbariérového divadla BARKA.
Joel BROS (F), Azar ABOU (IL), Ondřej ZÁMEČNÍK (CZ),
Gianprimo GRIMASCHINI (I), Milan VIDLÁK (CZ) www.joelbros.cz
8 O BUDULÍNKOVI
NE
16.00
O SMOLÍČKOVI
Pohádky pro nejmenší hraje loutkové divadlo Olgy Markové
a Vrati Schildera. Hrají: Olga Marková, Jiří Liška
9 Vystoupení žáků
PO
16.30
ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ
Palackého tř. 70, Brno-Královo Pole. www.zus-vk.cz
12 Vánoční koncert
18.00
14 O TŘECH MUDRCÍCH Z VÝCHODU
15.00
14 O TŘECH MUDRCÍCH Z VÝCHODU
17.00
15 SUUD VÁNOCE U IVANOVOVÝCH
19.00
ČT
Tanečního oboru ZUŠ Brno
Charbulova 84
SO Ten příběh jistě znáte, kterak Tři králi za Ježíškem putovali,
aby se mu poklonili, kterak jim chtěl plány zkřížit Herodes. Ale
i tento příběh jde vypravovat jinak, než ho znáte. Tento příběh
lze vyprávět také hudbou, tancem a pohybem, groteskou a ještě
jinak… Představení pro předškoláky i školáky uvádí
http://divadlo-omega.aspone.cz/
SO
NE
Prožijte tak trochu netradiční Vánoce ve zcela netradiční rodině!
Mluvící hlava, vraždící chůva a staré děti, které na tento Štědrý
večer jen tak nezapomenou. Je v této rodině vůbec někdo
normální? Dílo ruského dramatika Alexandra Vveděnského
z konce 30. let 20. století, plné avantgardních, groteskních,
fantaskních, ale také trochu perverzních postav a scén.
Hrají: Eva Karásková, Bronislav Pulec, Magda Nováková, Marek
Babinec, Kateřina Gregorová, Tomáš Pšorn, Jaroslav Fibinger
a další Režie: Kateřina Petrášková www.suud.cz
Bezbariérové divadlo BARKA kulturní zařízení Ligy vozíčkářů
Svatopluka Čecha 35a, 612 00 Brno-Královo Pole, tel.: 541 213 206
e-mailové rezervace: [email protected]
sms rezervace: 608 635 578
Ceny vstupenek od 30 do 200 Kč. Držitelé průkazů ZTP a ZTP/P zdarma.
Naši činnost
podporují:
Za finanční podpory
statutárního města Brna
www.vozickar.com
... a vy, diváci,
kteří k nám chodíte...
36
ROHO
antidekubitní podložky a matrace
zamezují vzniku proleženin a napomáhají při jejich léčbě.
podložky do vozíků
hrazeny VZP
– 0000277
sk. 13
1
2
Rozloení tlaku
u osoby sedící
na molitanu (1)
a na antidekubitní
podloce ROHO (2)
Dováí: CZ. TECH Èelákovice, a.s.
Stankovského 1200/46, 250 88 Èelákovice
tel.: 326 993 844, fax: 326 993 845, e−mail: [email protected]
www.roho.cz
5 / 2013
SLOVENSKÝ
PERISKOP
37
Celoslovenské
stretnutie členov
OMD v SR
Hotel Sĺňava, Piešťany, 17.–20. 10. 2013
íky
ktivní voz
a
a
í
n
v
o
t
spor
ho
Špičkové
pro každé
Elite
N
A
K
IN
V
O
Tohtoročné obľúbené stretnutie členov Organizácie muskulárnych dystrofikov v SR sa opät konalo v príjemnom hoteli
Sĺňava v kúpelnom meste Piešťany. Naša organizácia znovu
pripravila dni plné príjemných stretnutí, vzájomných rozhovorov, zábavy, športu, spoznávaniu nových ľudí a najmä získavanie nových cenných informácií.
Hlavnou témou tohtoročného stretnutia bola osobná asistencia a samozrejme nemohla chýbať naša obľúbená Dystrolympiáda. Tento rok sa do programu nášho stretnutia dostal
poprvý krát aj „omďácky blšák“, na ktorom sme mohli vystavit,
predať či kúpit naše vlastnoručné výrobky alebo věci, ktoré už
nepotrebujeme, ale niekomu inému sa ešte hodia.
Stretnutie sa začalo vo štvrtok 17. októbra spoločnou večerou, po ktorej sme sa oboznámili s programom. Večer pokračoval spoločným stretnutím s predsedníctvom našej organizácie, na ktorom sme sa dozvedeli o všetkých našich
akciach v tomto roku, večer pokračoval pozeraním fotografií
z našich spoločných akcií, hlavne z Dňa belasého motýľa.
elitní vozík pro
basketbal a florbal
Ďalší den, piatok 18. októbra, sa konala naša tradíčná výstava kompenzačných pomôcok, na ktorej sme si mohli poobzerať a povybarať novinky s tejto oblasti či už mechanické
alebo elektrické vozíky, polohovacie zariadenia a mnohé iné
dôležité veci, ktoré nám uľahčujú náš každodenný život. Popoludní sa konal workshop na tému osobná asistencia,
na ktorom sme sa dozvedeli všetko potrebné o tejto nenahraditelnej pomoci pre nás dystrofikov, mohli sme si vzájomne
povymieňať vlastné skúsenosti s osobnou asistenciou, a tak
pomôcť jeden druhému hlavne pri hľadaní osobných asistentou. Táto téma bola veľmi zaujímavo prezentovaná hlavne našou A. Hradňanskou a našim tajomníkom J. Blažekom.
V sobotu 19. októbra sa uskutočnila oblúbená Dystrolympiáda v našich „klasických“ disciplínach: boccia (tento rok
hrali tímy), billiard, žolík, sudoku, krížovky a osemsmerovky.
Po náročných disciplínach padlo dobre vhod zábavné neskoré popoludnie, na ktorom sme sa mohli pobavit na divadle
a koncerte ľudových piesní z celého Slovenska. Večer po vyhlásení výsledkou Dystrolympiády sa konala tak ako po iné
roky tombola, ktorej výťažok sme opät venovali na účely, ktoré
sme vybrali hlasovaním. No a na záver nášho skvelého stretnutia sa konala diskotéka, ktorou sme sa rozlúčili s tohtoročným stretnutím členov OMD v SR.
A ako úplná bodka za týmto vydareným stretnutím bola už
len naša spoločná rozlúčka v nedelu po rańajkach. Takže milý
členovia, o rok opät do videnia!
Michal Gabčo
Club Sport
Interceptor
univerzální, lehce nastavitelný vozík
pro začínající sportovce
vynikající vozík pro basketbal,
florbal a další sporty
Max Lite
e - shop
ideální volba pro aktivní
a náročné vozíčkáře
Batoh na kola
bag
2399 Kč
Zacvakávací popruh
click strap
750 Kč
Kapsička
seat pouch
399 Kč
Batoh RGK
backpack
899 Kč
Brzda pro děti
kids
1299 Kč
Brzda klasická
push to lock
999 Kč
Krypto kolečka
Krypto
799 Kč
RGK osičky
12,7mm
850 Kč
na našich webových stránkách
získáte rychle a výhodně náhradní díly
Kontaktujte nás
Zbyněk Sýkora
František Šindelář
obchodní zástupce RGK
obchodní zástupce RGK
pro Slovensko, Rakousko
pro Česko
+420 775 310 221
+420 601 382 934
[email protected]
[email protected]
www.rgkczech.cz
www.vozickar.com
SPORT
38
TempO, train-o, trail-o
Prohlédla jsem zpětně několik ročníků našeho časopisu, ale o orientačních závodech jsem mimo profil čerstvé mistryně světa Jany Kosťové
(4/2013) nenašla ani zmínku. Jestli netušíte, o čem je řeč, a rádi byste se zapojili do této atraktivní disciplíny, kde zdraví i hendikepovaní mají
stejnou šanci zvítězit, jen pár naťuknutí.
Disciplíny
České i mezinárodní soutěže se v současné
době konají ve dvou disciplínách:
Klasická trať – Závodník absolvuje trať
od startu do cíle v daném časovém limitu,
postupně navštíví všechna kontrolní stanoviště a vyznačí svoje odpovědi. Primárním kritériem pro stanovení výsledku závodníka je
počet správných odpovědí (bodů). Aby bylo
možné rozlišit pořadí závodníků se stejným
počtem bodů, součástí závodu jsou ještě tzv.
časovky. Zatímco během absolvování závodní tratě se závodník při určování odpovědí smí libovolně pohybovat po cestách,
na časovce sedí na jednom místě, dostává
pouze potřebný výřez mapy a rozhodčí mu
měří čas rozhodování. Tento čas je pak druhým kritériem pro určení pořadí.
TempO – Rychlejší varianta závodu složená pouze z časovek. Zde se nepočítají
body, ale pouze čas, přičemž za špatnou odpověď dostává závodník časovou penalizaci.
Kousek historie (nikoho nezabije)
Co je trail-o?
V České republice se první pokusy o trail orienteering konaly v září 2005 a regulérní závody začaly o rok později. Od roku 2009 se
konají pravidelné dlouhodobé soutěže
Evropský pohár a Ranking. Mistrovství Evropy
se organizuje od roku 1994 každý sudý rok,
první mistrovství světa se konalo v roce
1999. Tato integrační disciplína se již několik
let úspěšně rozvíjí i v České republice. Naši
reprezentanti se pravidelně účastní mistrovství světa i mistrovství Evropy, nyní se zkouší
formát dlouhodobé soutěže – Evropského
poháru. Největším českým úspěchem je
bronzová medaile týmu ČR z MS 2009 a především již zmiňovaný letošní mistrovský titul
Jany Kosťové doplněný o stříbrnou medaili
prostějovského Pavla Dudíka.
Trail orienteering (trail-o) je sportovní disciplína zaměřená na orientaci a na správné
čtení a interpretaci mapy. Tato disciplína byla
vyvinuta, aby nabídla všem, i lidem s omezenou hybností, šanci účastnit se smysluplných
orientačních závodů. Mechanický i elektrický
vozík, berle i asistence při pohybu, to vše je
povoleno, protože rychlost není součástí
soutěže. Schopnost správně identifikovat danou kontrolu neklade na závodníka žádné
zvláštní fyzické nároky, což umožňuje i lidem
s omezenou hybností rovnoprávně soutěžit.
Většina soutěží trail-o je otevřena hendikepovaným i lidem bez hendikepu.
Závodník dostává mapu s vyznačenou závodní tratí, každé kontrole, zakreslené v mapě
kolečkem, odpovídá v terénu shluk lampionů
a závodník musí rozpoznat, který z lampionů
odpovídá popisu kontroly a poloze středu
kolečka. K řešení přitom používá stejné
orientační metody jako pěší závodník –
identifikaci objektů, odhad vzdálenosti,
sledování vrstevnic, záměrných linií atd.
Nesmí ovšem vstupovat do terénu a zůstává pouze na cestě – odtud pochází
mezinárodní název „trail-o“, ale ve Skandinávii, kde má tato disciplína dlouholetou tradici se stovkami závodníků, se
používá název „pre-o“, tedy „přesná“ orientace.
Závodníci se mohou po trati pohybovat libovolně, ovšem pouze po cestách,
nesmějí vstupovat do terénu. Proto mají
zdraví i postižení sportovci stejnou šanci
zvítězit. Většina soutěží trail-o je otevřena
jak zdravým, tak hendikepovaným.
5 / 2013
Novinky pro rok 2014
Od příštího roku IOF (Mezinárodní svaz orientačního běhu) uplatní nová pravidla, kdy se
časovky nebudou počítat do bodů, a rozhodne pouze čas. I když se to zdá korektnější, pro mnohé to dobrá zpráva nebude.
Další novinkou (díky sjednocování s Tempem) je snížení časového limitu na kontrolu
na pouhých 30 vteřin, což je špatný signál –
půjde více o rychlost než o přesnost.
O podrobnostech tohoto zajímavého
sportu se více dozvíte na webových stránkách www.trailo.cz či můžete hledat v aktualitách oddílu SKV Praha http://www.skvpraha.
org/novinky/, který se dlouhodobě aktivně
této disciplíně věnuje.
dle podkladů Trail orienteering ČR
zpracovala: Alexandra M. Videmannová
Foto: autorka
39
SPORT
Mistrovství ČR v trail orienteeringu
v Dobrušce opanovali závodníci
bez hendikepu
O víkendu 12.–13. 10. proběhla v Dobrušce a okolí série závodů v trail orienteeringu, která
určila mistry ČR pro rok 2013. Letošní trojice závodů byla nejméně ve dvou ohledech výjimečná: vysoká účast více než 40 závodníků z ČR, Polska a Itálie a především hlavní „trhák“ –
train-o, orientační závod absolvovaný z vlaku.
Celá cesta byla obrovským zážitkem, bylo potřeba velice pozorně
sledovat krajinu i mapu. „Byl jsem
velice soustředěný a v mezerách
mezi lampiony jsem se s předstihem
připravoval na to, co nás čeká,“ řekl
vítěz závodů Remo Madella, který
neudělal ani jednu chybu. Z parazávodníků zvítězila Jana Kosťová,
druhá Hana Doležalová a třetí opět
Bohuslav Hůlka.
Kam za sněhem,
aneb lyžařská sezóna
klepe na dveře
Trail-o, klasická trať
TempO
První disciplína TempO spočívá v rychlém
a samozřejmě přesném čtení mapy na čas.
Má proto pověst závodů pro mladé a pružné
mozky, které dokážou rychle reagovat. Stavitel Tomáš Leštínský z Dobrušky připravil
řadu nečekaných překvapení, se kterými si
v para-kategorii nejlépe poradila Hana Doležalová před J. Kosťovou (2.) a B. Hůlkou (3.).
V kategorii open zvítězil s přehledem Ital
Remo Madella před Pavlem Dudíkem (2.)
a Jackem Wieszaczewským (3.) z Polska.
Vložený závod train-o, orientační
závod z vlaku
Sobotní odpoledne patřilo zcela novému
typu závodu „train-o“. Podél trati Dobruška –
Opočno a zpět byly rozmístěné lampiony
a úkolem závodníků bylo určit, zda odpovídají pozicím na mapě. Ta měla při měřítku
1 : 5000 úctyhodných 30 x 110 cm.
Nedělní MČR na klasické trati vyžadovalo od vozíčkářů kromě nároků
psychických také fyzické schopnosti
vypořádat se s lesním terénem. Samotný závod měl několik velice obtížných
míst, kde bylo třeba objíždět lampiony z několika směrů, což bylo celkem fyzicky náročné, ale také spotřebovávalo čas z určeného limitu.
Mistrem ČR v kategorii Para byl vyhlášen
Bohuslav Hůlka (SKV Praha), velice těsně
následovaný Janou Kosťovou (SKV Praha),
třetí místo obsadil také člen SKV Praha Boris
Dvorský.
Na výsledky v kategorii Open za daných
podmínek vozíčkáři tentokráte nestačili – zvítězil Miroslav Slovák (Hradec Králové), vicemistrem ČR se ve velké konkurenci stal dosud neznámý Martin Locker (Rychnov nad
Kněžnou), třetí skončila Lenka Forstová
(MFP Praha).
Odkazy: www.dobruska.cz/kob/trail2013/
Text: Bohuslav Hůlka
Foto: T. Leštínský, B. Dvorský
Začíná lyžařská sezóna. Po létě plném
sportovních akcí jsme začali
připravovat akce lyžařské. V tomto
období s námi můžete absolvovat
několik lyžařských kurzů pro
začátečníky i pokročilé na českých
i rakouských sjezdovkách.
K novinkám bude patřit instruktážní
kurz pro asistenty a dva kurzy
běžkařské.
Těšíme se na společné sportovní
zážitky!
Zájemci mohou psát na:
[email protected]
Tel.: 777 256 053
ASISTENTSKÝ KURZ
Termín akce: 10.–12. 1.
Náplň: lyžařské školení pro asistenty
LYŽAŘSKÝ KURZ PRO ZAČÁTEČNÍKY
Termín akce: 26.–29. 1.
Náplň: lyžování – monoski, dualski,
biski, cardski
LYŽAŘSKÝ KURZ PRO POKROČILÉ
Termín akce: 26. 2. –1. 3.
Náplň: lyžování – monoski, dualski,
biski, cardski
www.vozickar.com
VEŠKERÁ SOUKROMÁ INZERCE
JE V NAŠEM ÈASOPISE BEZPLATNÁ.
40
■ Prodám velmi levně mechanický vozík, šířka 42–45 cm, ve velmi dobrém stavu, sundávací kola. Tel.: 605 265 995
■ Prodám elektrický bidet ELECTRONIC BIDETS, je v záruce. Původní
cena 12 000 Kč, nyní 6000 Kč. Ladislav Abrahámek, Brno. Tel.:
511 139 072
■ Prodám starší motomed ve výborném stavu, původní cena 30 000 Kč,
nyní 25 000 Kč (je možné se dohodnout i na nižší ceně). Tel.: 723 798 861
■ Prodám levně mechanický vozík zn. Meyra Eurochair 1850, šíře sedačky 40 cm. Dále pak vanovou otočnou sedačku Meyra a WC nástavec
(výška 10 cm). Cena dohodou. Tel.: 721 773 700
■ Kdo by daroval nebo levně prodal vozíček? Je to pro mou babičku, předem děkuji. Tel.: 731 033 049 nebo e-mail: [email protected]
■ Koupím auto, které umožňuje najet zezadu na elektrickém vozíku
až k volantu. Například Citroen Berlingo, Volkswagen Caddy Aktiv
a jiné v úpravě multihandicap (pro řidiče na invalidním vozíku). Případně
i podobný typ od výrobců Paravan, Zwatzky, Sirus, ACA, Kiwi atd. Pozor,
musí mít klimatizaci, dálkové ovládání a otevírání zadních dveří (typ jen
nahoru, dveře do stran ne) plus vyklopení nájezdové rampy (zdvižnou
plošinu ne) a případně snížení úhlu nájezdu (Knielsysteem) a bezbariérový příjezd pro vozík na místo řidiče. Nemusí mít ruční řízení a automat.
Ostatní nerozhoduje (barva, palivo atd.). Koupíme nové, použité i bourané! Josef Fučík, [email protected], www.zbb.cz
■ Prodám polohovatelný nerezový stolek (na jídlo, notebook). Je 3 měsíce starý, na kolečkách, cena 1000 Kč. Dále prodám sedátko do vany
na sprchování, cena 100 Kč. Tel.: 734 223 835
■ Prodám dálkově ovládanou hydraulickou plošinu a mechanismus otevírání zadních dveří do automobilu-dodávky. Vše ve velmi dobrém stavu –
používáno vozíčkářem (řidičem) k vlastní přepravě. Úpravy byly namontovány v Mercedes-Benz Sprinter, ale pasují do většiny dodávek –
VW Transporter, M-B Vito, Ford Transit, Fiat Ducato apod. Pevná cena
28 500 Kč. Zároveň prodám kolečkový schodolez Alber Scalamobil S25
včetně nabíječky a mechanického invalidního vozíku. Schodolez je
v dobrém stavu, používaný jen příležitostně. Koupě z vlastních prostředků. Pevná cena 9 500 Kč. Tel.: 733 535 665, e-mail: mencl@
centrum.cz.
■ Prodám tříkolku zn. De Luxe, stříbrnou, zakoupenou v roce 2011 (říjen), a to ze zdravotních důvodů. Max. rychlost 24 km/hod., max. dojezd
40 km, max. zatížení 120 kg, cena: 25 000 Kč. Tel.: 724 846 885
■ Prodám čtyřkolový elektrický vozík zn. Heartway, je v pěkném stavu,
zachovalý. Cena dohodou. Tel.: 603 494 709
■ Prodám zánovní, zcela funkční polohovací postel a vozík, které již nevyužíváme. Cena obou kusů je 12 000 Kč. Tel.: 603 810 247
■ Prodám velice zachovalou monoski se stabilizátory vhodnou pro rekreační ježdění. Důvod prodeje je dlouhodobý nepříznivý zdravotní stav.
Šířka skořepiny v místě sedu je 44 cm. Dále je vybavena širokým břišním
pásem na suchý zip, polohovací pás, pás přes stehna, zařízení pro jízdu
na vleku a na lanovce. Současně s monoski prodávám 3 lyže s vázáním
12 a14 (Volki, Salamon, Head) + obal na lyže. Případný servis je zajištěn
u výrobce: p. Němeček, Vrchlabí. Kontakt na něj předám při prodeji. Pořizovací cena monoski bez lyží a vázání byla 36 000 Kč. Nyní vše
za 24 000 Kč. Bližší informace na tel. 605 949 627.
❑ Žena 49 let v PID s vyřešenou minulostí hledá na dopisování muže
nebo ženu ze středních Čech, ale může být z celé ČR. Odpovědi prosím
pouze formou SMS na tel. 774 882 622.
❑ Ahoj, tady Zdeněk (38-190-95), jsem v plném invalidním důchodu.
Hledám pro život obyčejnou mamču, dívku, klidně také v plném invalidním důchodu. Chci lásku, věrnost, důvěru – pro společný život. Zn.: celá
ČR i Slovensko. Jsem z Havlíčkova Brodu. Tel.: 775 799 997.
❑ Hledám v okolí Hustopečí chodícího, lehce postiženého muže ve věku
30–40 let. Zn.: Kamarádství. Tel.: 702 593 746
Všechny inzeráty umisťujeme průběžně na
www.vozickar.com .
Inzerci si můžete zadat:
• na www.vozickar.com,
• zaslat na e-mail [email protected],
• nebo nadiktovat na telefonním čísle 537 021 493.
Vybrané inzeráty vložíme na tuto stranu v dalším čísle
Vozíčkáře. Uzávěrka je 5. 1. 2014.
UPOZORNĚNÍ: Pokud vám byl poskytnut příspěvek na zvláštní pomůcku dle vyhlášky č.182/1991 Sb.
(do 31. 12. 2011) anebo dle zákona č.329/2011 Sb. (od 1. 1. 2012), písemně jste se zavázal/a, že budete 5 let vlastníkem pomůcky a budete ji využívat. Pokud se jedná o příspěvek na zakoupení motorového vozidla, je lhůta od 1. 1. 2012 dokonce 10letá. Prodejem pomůcky se tedy můžete vystavit riziku
postihu ze strany obecního úřadu anebo ÚP, který příspěvky vyplácí. Pokud vám byla pomůcka poskytnuta „na předpis“ odborného lékaře a byla hrazena ze zdravotního pojištění, JE MAJETKEM této pojišťovny. I v tomto případě tedy nejste oprávněn/a pomůcku prodat, jedinou výjimkou je situace, kdy zdravotní pojišťovna pomůcku na základě posudku revizního technika vyřadí a pomůcku převede do vašeho
vlastnictví. Liga vozíčkářů neručí za obsah inzerátů a nenese žádnou zodpovědnost v případě, že někdo
takovou pomůcku prodá.
5 / 2013
INZERCE
POHODLNĚ, RYCHLE A BEZPEČNĚ
NASTOUPIT A JET?
Mám osobní zkušenosti
a pomůžu i Vám
speciálně upravená
• auta
již od 250 tis. bez DPH
• vybavená nájezdovou plošinou a pásy
pro přepravu osoby na vozíku
• specializace na jeté VW Caddy používané vozíčkáři v zemích EU
• perfektní stav auta je prioritou
• možnost vyzkoušení takto upraveného vozidla s vlastním řidičem
• individuální přístup a pomoc s přihlášením
Miloš Lacman, Pražská 6/F Znojmo,
tel.: 603 228 422, www.ztpservis.cz
A ještě na závěr…
Dočetli jste až sem? Zaujaly vás články? Oblíbili jste si
Vozíčkáře? Pokud jste na všechny otázky odpověděli
kladně, můžete se ještě zamyslet, zda nás podpoříte i finančně. Příspěvek na odebírání časopisu Vozíčkář je
dobrovolný, nepovinný. Budeme ale za něj velmi vděční
a pomůže nám pokračovat ve vydávání.
Přispět můžete:
SLOŽENKOU
Na poště vyzvednete složenku typu A, vyplníte
svoje jméno (jako odesílatel), adresáta (Liga
vozíčkářů, Bzenecká 23, 628 00 Brno), variabilní symbol (kód z vašeho adresního štítku na
časopise), číslo účtu (2900181344/2010).
PŘEVODEM NA ÚČET
Číslo účtu: 2900181344/2010 (Fio banka)
Variabilní symbol: kód z vašeho adresního
štítku na časopise
SMS PLATBOU částka: 79 Kč
na číslo 902 10 odešlete SMS ve tvaru: VOZICKAR mezera VAŠE PŘÍJMENÍ mezera VAŠE JMÉNO mezera
NÁZEV VAŠEHO MĚSTA (OBCE) mezera ULICE
mezera ČÍSLO POPISNÉ mezera PSČ. (Bez diakritiky,
nezáleží, zda použijete velká či malá písmena. Ihned
obdržíte potvrzující SMS.)
Download

Çĺ± F8V ‰ ŚĽ9ć 8 ´b±Ç