Atéčko
Časopis
společ
n
osti A
rriva
Trans
port
3-4 /
20
13
Nízkopodlažní
p
autobus zkvalitní
cestování
A
Arriva
Praha nasadila v listtopadu do provozu první
ččástečně nízkopodlažní
autobus Iveco Crossway
12 LE v příměstském
provedení, který byl přiřad provozovny Neratovice.
N t i Jedním z jeho řidičů, se
zen do
kterým jsme si povídali, je Ladislav Baloun. Strana 6
Mikulášské jízdy v Chrudimi, Kolíně
a Teplicích
Stejně jako v loňském roce připravila společnost Arriva
Východní Čechy na 5. prosince ve spolupráci s městy
Chrudim a Kolín podvečerní Mikulášské jízdy
autobusy MAD. Také
v Teplicích vyjel již pátým
rrokem do ulic Mikulášský
ttrolejbus, který jezdil
llázeňskou metropolí
v sobotu 7. prosince.
Strana 7
Kloubovýý autobus Škoda 706 RTO-K
A
Autobus
Škoda 706 RTO-K
vvyrobila Karosa Vysoké
Mýto v roce 1960 v jediM
ném exempláři, který se
n
nedochoval. Jde o třínán
pravový dvoučlánkový
autobus, první článek byl
vyhotoven úpravou standardního
vyhotove
sériového podvozku RTO, jenž byl zkrácen a uzpůsoben
pro montáž kloubového spojení.
Strana 8–9
Skibusy Arriva Morava opět
vyjíždějí na své pravidelné trasy
Arriva Morava a skibusy je spojení, které k sobě již několik let
neodmyslitelně patří. Ani letos tomu nebude jinak, neboť milovníci
hor se mohou i v nadcházející zimní sezóně těšit na provoz těchto
speciálních autobusových linek.
Společnost Arriva Morava 26. prosince 2013
zahajuje, stejně jako v předchozích sezónách, provoz skibusů Beskydy a Jeseníky.
Skibusy jsou provozovány jako běžné autobusové linky a k přepravě je mohou využít
jak lyžaři, tak i ostatní cestující. Skibusy jezdí
na 6 trasách, z toho 4 trasy zavezou cestující až do nejvyšších míst Jeseníků (Ovčárnu,
Karlov) a 2 trasy do oblasti Beskyd (až na Bílou a Bumbálku). Jesenické skibusy vyjíždějí
z Ostravy přes Opavu a Bruntál na Ovčárnu
– po trase č. 1, z Olomouce přes Rýmařov
a Karlov na Ovčárnu – po trase č. 2 a z Krnova, přes Bruntál na Ovčárnu – po trase
č. 3. I letos je zajištěna také kyvadlová
doprava na trase Karlova Studánka - Hvězda
– Ovčárna (Praděd).
Beskydské linky jezdí z Ostravy přes FrýdekMístek až na Bílou, Bumbálku a z Nového Jičína přes Frenštát pod Radhoštěm
a Čeladnou na Bílou. V nadcházející zimní
sezóně 2013/2014 rozšířila Arriva Morava
provoz obou těchto skibusů o zastávku
Staré Hamry, Stýskalonka, odkud se mohou
milovníci zimních sportů dopravit do Skiparku Gruň. Přepravu z a do zastávky
Stýskalonka zajišťuje provozovatel skiparku
mikrobusy, které budou časově navazovat
na skibusy Arriva Morava.
Všichni - lyžaři i ostatní návštěvníci hor - je
budou moci využívat až do konce března
2014. Přesný jízdní řád všech linek najdou
zájemci na www.arriva-morava.cz . Cestující
mají možnost rezervovat si u vybraných skibusových linek místo, a to buď přes internet
přímo na adrese rezervačního systému
rsm.arriva.cz anebo u smluvních partnerů.
Nově mohou turisté a návštěvníci hor využít
také Turistbusu z Olomouce, který jezdí
přes Rýmařov, Hvězdu až na Ovčárnu.
Turistbus, který začne jezdit od 15. prosince,
bude v provozu celoročně o víkendech a ve
dnech státních svátků, v červenci a srpnu
bude však jezdit jako oblíbený cyklobus.
Úvodník
AKTUALITY
Vážené kolegyně,
vážení kolegové,
Radim Novák výkonným ředitelem pro region střední a východní Evropy
na konci roku přichází dvojčíslo časopisu
Radim Novák (35) byl od prosince 2013
jmenován výkonným ředitelem pro region střední a východní Evropy společnosti
Atéčko, kde najdete všechny důležité informace o nové organizační struktuře naší
společnosti a jmenování Radima Nováka
do pozice generálního ředitele Arriva v regionu střední a východní Evropy.
Tímto se završuje půlroční období, kdy
bývalé společnosti Veolia Transport a společnosti Arriva působily na trhu odděleně.
V novém roce dojde ke jmenování nových
generálních ředitelů samostatně pro Českou republiku a Slovensko.
Nový rok se tak ponese v duchu navazování a prohlubování spolupráce mezi našimi
Arriva posiluje svoji přítomnost
v České republice
Po akvizici dopravní skupiny Abellio v České
republice posiluje Arriva svoji pozici největšího mezinárodního dopravce v oblasti osobní
přepravy ve střední a východní Evropě. Akvizice, která zahrnuje provozovatele meziměstských a městských autobusových dopravních
služeb, Probo Bus a PT Real, společnost zabývající se řízením aktiv (asset management)
a oprav a údržby motorových vozidel, bude
fungovat jako součást společnosti Arriva,
divize Deutsche Bahn pro poskytování služeb
v oblasti osobní dopravy mimo území Německa. Nový podnik zaměstnává asi 200 lidí
a provozuje více než 110 vozidel, jež zajišťují
hlavní činnost firmy v oblasti meziměstských
dopravních služeb ve středních Čechách
a Plzeňském kraji a v oblasti integrované
městské a meziměstské dopravy v Praze,
Berouně a Hořovicích.
společnostmi Arriva. Po úspěšném rebran-
SOR CNG 12 pro Arriva Morava
dingu, který můžete vidět na fotografiích
na dalších stranách, začneme v příštím
roce obnovovat autobusy již také v nových
barvách Arriva.
Dovolte mi zde poděkovat Vám za dobrou
práci v letošním roce a popřát Vám klidné
vánoce v rodinném kruhu. Do nového roku
nám všem přeji hodně energie na plnění
pracovních úkolů, které nás čekají a pohodu a štěstí v osobním životě.
Arriva. Evropská skupina Arriva působící
v osobní dopravě oznamuje tuto personální
změnu v rámci rozsáhlé restrukturalizace.
Radim Novák byl generálním ředitelem
bývalé společnosti Veolia Transport Central
Europe, kterou letos v květnu získala mateřská společnost společnosti Arriva - Deutsche
Bahn, nyní se ujal nové role, v níž bude řídit
rozvoj mnohem většího provozního regionu
v sedmi zemích. Pan Novák bude přímo
podřízen zástupci generálního ředitele skupiny a výkonnému řediteli pro kontinentální
Evropu Mikovi Cooperovi.
Dne 5. a 7. listopadu proběhla ve výrobním
závodě v Libchavách přejímka plynových
dvanáctimetrových částečně nízkopodlaž-
Novinka na MHD v Třinci
V říjnu společnost Arriva Morava pořídila
již třetí autobus SOR NB 12 pro zajištění
Ivo Novotný,
marketingový a personální ředitel
Arriva Transport Česká republika, a.s.
provozu MHD v Třinci. V tomto moravskoslezském městě je to již druhé vozidlo, první
jezdí na MHD v Šumperku. Autobus má své
zvláštnosti, jedná se o jedno z prvních vozidel ve třídveřovém provedení, u Arriva Morava jde o první autobus v této specifikaci.
Uvnitř v nízkopodlažní části naleznete mimo
jiné deset sedadel, která jsou zabudována
ve vozidle bez stupínku.
Atéčko č. 3-4 I strana 2
ních autobusů SOR CNG 12. Tato dodávka
navázala na dodávku tří kusů SOR CNG 10,5.
Ty si moravská Arriva převzala od výrobce
10. října.
Kratší desetimetrové „hrbáče“ jezdí v provozovně Jeseník. Jeden z autobusů jezdí
na lince k lázním Priessnitz. Delší, dvanáctimetrové vozy jezdí v Olomouci a Přerově.
Čtyři jezdí přímo v Přerově a dva olomoucké
zajišťují provoz na bezbariérové lince 30,
která propojuje Olomouc, Přerov a Prostějov.
Tato vozidla jsou plněna v Přerově na veřejné čerpací stanici. Autobusy jsou vybaveny
větším, osmilitrovým motorem Iveco Cursor.
Desetimetrové vozy mají motor Tector.
ZE SPOLEČNOSTI
Rebranding máme úspěšně za sebou
V souvislosti se začleněním společnosti Veolia
Transport Central Europe do skupiny Arriva
proběhl v uplynulých měsících rebranding
autobusů. Na vozidlech se postupně objevila
nová loga Arriva, na červeném laku bílé logo,
modrobílé a bílé vozy získaly loga a nápis
v černé barvě. Zároveň se změnilo označení
dopravce u všech jednotlivých provozů. Jak
probíhal rebranding a jak vypadají naše vozy
dnes, se můžete podívat na fotografiích.
Linka důvěry pro zaměstnance
Společnost Arriva Transport Česká republika
zavádí od ledna 2014 pro své zaměstnance Linku důvěry. Arriva celosvětově plně
podporuje politiku otevřené komunikace se
zaměstnanci; tento krok je tak nad rámec
přímého jednání s nadřízenými, porad
vedení, výrobních porad a dalších možností
vzájemné komunikace. Linku důvěry mohou
využít ti, kteří chtějí otevřeně upozornit
na to, že se děje něco nesprávného, že jsou
porušovány zásady bezpečnosti a ochrany
zdraví nebo dochází k diskriminaci, šikaně
nebo jinému obtěžování zaměstnanců.
Každá zaznamenaná zpráva bude prošetřena a společnost se rozhodne, jaké
další kroky podnikne. Zaměstnanec, který
věc ohlásil, bude seznámen s výsledkem
šetření. Linka důvěry garantuje zachování
anonymity, aby se zaměstnanci nemuseli
obávat propuštění nebo jakéhokoliv trestu
za podání informací, které upřímně a odůvodněně považují za pravdivé. Pro napsání
e-mailu si mohou vytvořit nový soukromý
e-mail u některého z volně dostupných poskytovatelů. Odpověď na podání je možné
poskytnout pouze v případě uvedení adresy. Adresa Linky důvěry v České republice:
[email protected]
V případě, že chcete využít Linky důvěry
skupiny Arriva ve Velké Británii, použijte
tyto kontakty (komunikace v angličtině):
telefon 00 44 191 528 5322, e-mail:
incofi[email protected]
Atéčko č. 3-4 I strana 3
ZE SPOLEČNOSTI
20. 11. 2013
OZNÁMENÍ ZAMĚSTNANCŮM
RESTRUKTURALIZACE REGIONU STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY
Po podrobném přezkoumání, jehož cílem byla podpora a zajištění růstu v celém našem regionu střední a východní Evropy
(region CEE), nyní mohu potvrdit novou organizační strukturu tohoto regionu a jmenování jeho vedení.
Nejdříve bych rád oznámil, že pan Radim Novák byl s okamžitou platností jmenován generálním ředitelem pro region CEE.
Radim, který je v oblasti dopravy a podnikání uznávanou osobností v celém regionu, v posledních šesti měsících vedl úspěšnou
integraci společnosti Veolia Transport Central Europe do společnosti Arriva a prokázal hluboké porozumění výzvám a příležitostem, se kterými se na trhu CEE střetáváme.
Radim bude mít na starosti další rozvoj regionu CEE v jeho nové podobě. S každou zemí bude úzce spolupracovat na stanovení jejího
směrování a cílů. Radim se zaměřuje na náš trvalý růst a využívání synergií mezi našimi novými a stávajícími společnosti v regionu CEE.
Jsem nesmírně rád, že ve společnosti Arriva po restrukturalizaci zůstává pan Dominic Palleschi, který vedl náš region CEE od roku
2010. Spolu s Dominicem prověřujeme v rámci celé společnosti několik příležitostí, kde by podle mě mohly jeho zkušenosti
a schopnosti přinést významnou hodnotu.
Ačkoli jsem již Dominicovi za jeho významný přínos v uplynulých třech letech osobně poděkoval, rád bych zde opět zmínil své
poděkovaní za to, jak naše týmy vedl a jak podporoval rozvoj regionu CEE. Jsem si jist, že se k mému přání všeho dobrého Dominicovi i v budoucnu všichni připojíte.
Kromě změn ve vedení na regionální úrovni bych rád potvrdil i následující informace o jednotlivých zemích:
Maďarsko: Naši maďarskou společnost dál povede paní Aniko Kormendi. Aniko společně se svým týmem v posledních letech
dosáhla významných úspěchů a jsem si jist, že v budoucnu jako generální ředitelka na tyto úspěchy naváže. Bude přímo podřízená Radimovi.
Slovinsko, Chorvatsko a Srbsko: Od akvizice, ke které došlo v květnu tohoto roku, vede naše společnosti ve Slovinsku, Chorvatsku a Srbsku pan Bo Karlsson. S potěšením oznamuji, že Bo i nadále povede v těchto třech zemích naše společnosti a místní
management mu bude stejně podřízen jako doposud. Bo bude nadále přímo podřízený Radimovi.
Polsko: V Polsku budeme mít nadále dvě samostatné obchodní jednotky, přičemž pan Tomasz Rochowicz zůstává odpovědný za autobusovou dopravu a pan Damian Grabowski dál povede železniční dopravu. Damian i Tomasz budou přímo podřízení Radimovi.
Česká republika: V rámci nové struktury povede naše společnosti v České republice jeden generální ředitel. V nejbližší době
bude zahájeno výběrové řízení a současné manažerské týmy v České republice budou v mezidobí podřízeny Radimovi.
Slovensko: Pro vedení našich rozvíjejících se společností na Slovensku také bude jmenován jeden generální ředitel. V nejbližších
týdnech bude zahájen výběr na pozici generálního ředitele. Současné manažerské týmu budou v mezidobí podřízeny Radimovi.
Z pohledu regionu CEE budou naše provozní a finanční týmy po dobu finalizace regionální organizační struktury také podřízeny Radimovi.
Ještě jednou bych rád poděkoval všem z regionu CEE za jejich podporu a profesionalitu, kterou v posledních šesti měsících prokazovali. Je povzbuzující být leaderem na trhu v tomto regionu a jsem si jist, že se v dalších měsících a letech budeme dál rozvíjet,
růst a chopíme se všech příležitostí.
Mike Cooper
Zástupce CEO a výkonný ředitel, kontinentální Evropa
[email protected]
Atéčko č. 3-4 I strana 4
Z REGIONŮ
Nové trolejbusy Škoda 30Tr SOR v Teplicích
Společnost Arriva Teplice obdržela tři nové
trolejbusy Škoda 30Tr SOR. Vozidla, která
dostala evidenční čísla 178, 179 a 180, vyjela
nejdříve na zkušební jízdy severočeským
lázeňským městem. Do ostrého provozu
s cestujícími vyjel první trolejbus 9. prosince,
ostatní dva jej budou v krátké době následovat. Vozový park MHD v Teplicích se díky
novým trolejbusům opět omladil a zmodernizoval. Fotografie dokumentují jak příjezd
prvního trolejbusu z Plzně, tak i záběry ze
zkušebních jízd a provozu s cestujícími.
Fotomozaika ze Slovenska
Jak jsem vás informoval v minulém Atéčku
(2/2013), společnost
Arriva Nitra v létě
pořídila 24 městských
a příměstských autobusů, které byly předány
do provozu koncem
srpna. K této významné události se vracíme
souborem vybraných
fotografií ze slavnostního
předání a několika záběry autobusů z provozu.
Atéčko č. 3-4 I strana 5
Z REGIONŮ
Nový nízkopodlažní autobus zkvalitní cestování na Mělnicku
Arriva Praha nasadila v listopadu do provozu
první částečně nízkopodlažní autobus Iveco
Crossway 12 LE v příměstském provedení,
který byl přiřazen do provozovny Neratovice.
Autobus v červenošedé barvě s bílým logem
Arriva jezdí na linkách 250081 Libiš – Neratovice – Praha a 250086 Mělník – Neratovice. Vozidlo pojme 45 sedících a 36 stojících
osob včetně 1 cestujícího na invalidním
vozíku nebo rodiče s kočárkem. Crossway
je vybaven nástupní mechanickou plošinou
umožňující snadný nástup a výstup pohybově postiženým či starším občanům i rodičům
s kočárky, vnitřním informačním systémem
a odbavovacím systémem. Autobus splňuje
Při představení nového autobusu jsme měli
možnost během cesty z Mělníka do Neratovic pořídit několik fotografií a krátce vyzpovídat pana řidiče Ladislava Balouna z Arrivy
Praha, provozovna Neratovice.
emisní normu Euro 5. „Jsme rádi, že cestujícím z oblasti Mělníka, Neratovic a Prahy
nabízíme možnost přepravy novým částečně
nízkopodlažním autobusem, který ocení
především rodiče s kočárky a starší spoluobčané,“ řekl Daniel Adamka, manažer
rozvoje společnosti Arriva Transport Česká
republika.
Kolik let se věnujete povolání řidiče?
Za volantem autobusu sedím už 35 let. Vyučil
jsem se jako automechanik, několik let jsem
dělal tuto profesi, pak jsem přešel na autobusy. Bylo to kvůli financím, za volantem člověk
vydělá více peněz
než v dílně.
C 934, a nyní mám tento nový autobus
Iveco Irisbus Crossway 12 LE v příměstském
provedení. Počítám, že to je můj poslední typ
autobus, na kterém dojezdím do důchodu.
S jakými typy autobusů jste za ta léta
jezdil?
Začínal jsem na autobusu RTO, „Ešelku“ (Karosa ŠL) jsem
přeskočil a v ČSAD
Roudnice nad Labem
jsem jezdil s Karosou
734 na příměstských
linkách. Poté jsem
přešel do Arrivy
Praha, provozovny
Neratovice (dříve
Nerabus), kde jsem
jezdil s Karosou
Atéčko č. 3-4 I strana 6
Jak jste s autobusem spokojen, co říkají
cestující?
Řízení je lehké, není potřeba tolik síly a vozidlo je skvěle odpružené. Nejvíce je to poznat
na přední nápravě. Plast uvnitř dobře lícuje,
takže není slyšet žádné skřípání a jiné zvuky.
Musím též zmínit, že autobus je velmi tichý.
Cestující si na přední nízkopodlažní část rychle
zvykli, především při odbavení starších lidí nebo
nástupu a výstupu rodičů s kočárky je nízkopodlažnost vozidla i plošina velkou výhodou.
Na jakých linkách vás mohou cestující
za volantem autobusu potkat?
Nejčastěji právě na lince z Neratovic do Mělníka a Prahy. Občas vypomůžu za nemocného
kolegu a jedu i jinou linku, ale většinou mě
potkáte právě za volantem Crosswaye s logem Arriva s registrační značkou 3AT 2369.
PEL–MEL
Mikulášské jízdy v Chrudimi, Kolíně a Teplicích
Stejně jako v loňském roce připravila společnost Arriva Východní Čechy na 5. prosince
ve spolupráci s městy Chrudim a Kolín
podvečerní Mikulášské jízdy autobusy MAD.
y
p
y dětem
Krásně vyzdobené
autobusyy zpestřily
jízdy mají v Chrudimi i Kolíně, ve městech
kde provozujeme městskou hromadnou
dopravu, svoji tradici. S vyzdobením autobusu pomohli naši zaměstnanci, podvečerní
Také v Teplicích vyjel již pátým rokem
do ulic Mikulášský trolejbus. Oproti minulým rokům, kdy byl na trase historický
trolejbus Škoda 9Tr, se děti s rodiči svezli
mikulášskou nadílku, Mikuláš a anděl nadělovali cestujícím vybrané sladkosti, připraveni byli i čerti. V Chrudimi vyjel autobus
na dvě okružní jízdy městem, kde se zastavil
na 15 zastávkách, v Kolíně proběhly Mikulášské jízdy na pěti trasách. „Mikulášské
program byl již plně v režii Mikuláše, andělů
a čertů. I letos se akce pořádaná ve spolupráci s oběma radnicemi vydařila k plné
spokojenosti dětí i jejich rodičů,“ uvedl
Jindřich Poláček, generální ředitel Arriva
Východní Čechy.
mladším vozidlem, Škodou 14TrM s evidenčním číslem 159. Děti od Mikuláše
a anděla dostaly za přednesenou básničku
čokoládový adventní kalendář. Na zábavné jízdě nechyběli ani čerti. Úspěšná akce
proběhla 7. prosince.
Poděkování Arrivě Východní Čechy
Dobrý den,
chtěla bych Vám ještě jednou velmi poděkovat za podporu při odvozu našich klientů
do Třebechovického muzea betlémů. Musím
říct, že výlet měl velký úspěch. Kapacita
našeho centra je v současnosti naplněna,
máme obsazených všech 22 lůžek. Výletu
do Třebechovic pod Orebem se účastnilo 18
klientů. Ano, i v tomto nepříznivém, řekla
bych až odporném, větrném počasí, kdy
jsme i my dospělí měli problém vůbec někam
dojít, protože síla větru byla až neuvěřitelná,
se zúčastnili skoro všichni klienti a musím
konstatovat, že byli velice spokojení a šťastní.
Takže ještě jednou velké díky!
S pozdravem a přáním toho nejlepšího,
Šárka Rejfková, Senior Centrum Hradec Králové o. p. s.
Poděkování Arrivě Teplice
Dobrý den,
chtěla bych poděkovat vašemu řidiči, který jel
4. prosince ve 13:24 hodin autobusem 124
do Hrobu. Ztratila jsem v něm peněženku,
která mi nejspíš vypadla z kočárku a ve které
jsem měla sedm tisíc korun, které jsem měla
na Vánoce. Měla jsem tam mimo peněz
i veškeré doklady. Že nemám peněženku, jsem
zjistila až po příchodu domů. Byla jsem z toho
nešťastná, blížící se Vánoce, malé dítě doma...
prostě jsem se s penězi už rozloučila. Jaké však
bylo mé překvapení, když mi dnes dopoledne
zazvonil u dveří řidič, se kterým jsem jela,
a dovezl mi peněženku s doklady a veškerými
penězi. Nechtěl žádnou odměnu ani nic jako
poděkování a ani se nechtěl představit. Je vyš-
ší, kudrnatý, štíhlé postavy. Autobusem moc
nejezdím, ale toto mně udělalo ohromnou
radost a potěšilo mě to. Proto bych chtěla
dotyčnému panu řidiči vyjádřit mé poděkování
a zjistit, o kterého řidiče se jedná.
S pozdravem
Petra Novotná
Atéčko č. 3-4 I strana 7
ZAJÍMAVOSTI
Kloubový autobus Škoda 706 RTO-K
Krátká zpráva spolu s fotografií kloubového autobusu Škoda 706 RTO-K, která
byla uveřejněna v Atéčku číslo 2/2013,
způsobila nebývalý rozruch. Nejenže se
několik čtenářů dotazovalo, kde mohou
tento autobus vidět, ale byli i tací, kteří
se zajímali, kdo je majitelem unikátního
veterána a jak probíhalo jeho znovuzrození. Současníci i dříve narození mohli
dlouhá léta spatřit první československý
kloubový autobus typu Škoda 706 RTO-K pouze na fotografiích nebo filmových
záběrech. Díky skupině nymburských
nadšenců je tomu od letošního roku
jinak, naplno si jej mohou užít všichni.
Představme si tedy kloubovou Škodu
706 RTO-K, jediný existující exemplář
tohoto autobusu trochu jinak než klasickým technickým popisem.
Atéčko č. 3-4 I strana 8
Autobus Škoda 706 RTO-K vyrobila Karosa Vysoké Mýto v roce 1960 jako jediný
a nedochoval se. Myšlenka obnovení
existence tohoto vozidla má původ v setkání
renovátorů Aloise Koutka a Ladislava Tetery
s legendou značky Praga, Emilem Příhodou.
Ten vyslovil myšlenku, že je velmi záslužné přinášet milovníkům historie zejména
vozidla, která nikde
ve sbírkách nejsou.
Protože v té době
ve sběratelských
kolekcích autobus
RTO už byl jak
linkový (CAR/KAR),
tak dálkový (LUX)
i městský (MTZ,
MTX) a dokonce
i kabriolet (vyhlídkový) a návěs NO
80 zastoupen, padla
volba na kloubový
RTO-K. „Původní prototyp autobusu z roku
1960 se nedochoval. Proto muselo být pro
výrobu kloubového autobusu využito dvou
karoserií vozů Škoda 706 RTO,“ řekl Alois
Koutek z Historic Bus Prague.
Bez zajímavosti určitě není ani to, že
prototyp byl nasazen zkušebně i v běžném
pražském provozu. V průběhu prvního pololetí roku 1961 byl autobus zkoušen u nejrůznějších dopravců, v rámci Prahy jezdil
mezi Florencí a Horními Počernicemi nebo
do Svépravic. Pro meziměstské nasazení byla
vytipována hlavně trasa Praha - Brandýs nad
Labem, vůz se však objevoval také na spojích do Mělníka či na Slapy.
Na realizaci vzniku tohoto veterána se pak
podílel kromě Ladislava Tetery a Aloise
Koutka konstruktér Karosy Ladislav Kocián,
který shromáždil všechny dostupné výkresy a podklady, a také šéfkonstruktér SOR
Jan Černý, který pomohl vyřešit zejména
realizaci kloubu. Ze
všech podporovatelů
projektu je třeba
ještě připomenout
otce a syna Dulkovy
z Technického muzea v Brně. Samotná
rekonstrukce probíhala tři a půl roku
od zahájení prací.
První představení
kloubového autobusu proběhlo na 12.
ročníku veteránské
přehlídky Zlatý bažant 2013, která proběhla
třetí srpnovou sobotu. Tradiční trasu Kolín
– Poděbrady - Nymburk absolvovala Škoda
706 RTO-K s milovníky velkých volantů.
Výstavní premiéra historického kloubového
autobusu úspěšně proběhla letos v listopadu na pražském Výstavišti v Holešovicích
u příležitosti konání veletrhu Czechbus
2013. Škoda 706 RTO-K zde byla během
autobusového veletrhu nejen vystavena
a každý návštěvník si ji mohl prohlédnout,
ale poslední den veletrhu se mohli všichni
zájemci tímto unikátem i svézt. Podrobnější
ZAJÍMAVOSTI
v kloubu) sedadla.
Kloubový „erťák“
byl vybaven posilovačem řízení,
zajímavostí bylo
odpružení náprav,
které bylo u prototypu na každé
nápravě odlišné.
Přední náprava
měla listová péra,
vzduchové pérování s gumovými měchy bylo na druhé
nápravě, třetí byla
odpružena pomocí
pneumatického
membránového
odpružení.
informace o autobuse Škoda 706 RTO-K
si můžete přečíst v časopise Československý Dopravák 4/2013 v článku nazvaném
Autobus Škoda 706 RTO-k opět ožil, který je
doplněn řadou archivních fotografií.
Škoda 706 RTO-K je třínápravový dvoučlán-
kový autobus, první článek byl vyhotoven
úpravou standardního sériového podvozku
RTO, jenž byl zkrácen a uzpůsoben pro
montáž kloubového spojení. Zadní článek
byl řešen samostatně s tím, že náprava
točnice byly montovány do samostatné karosérie. Kloubové spojení mezi oběma díly
bylo zakryto měchem. První a třetí náprava
vozidla byly koncipovány jako řiditelné, přičemž třetí náprava kopírovala stopu hnací
druhé nápravy. V každém článku měl autobus jedny čtyřkřídlé
skládací dveře,
v levé bočnici se
nacházela malá
dvířka určená pro
řidiče. V interiéru,
který měl obsaditelnost 64 sedících
a 41 stojících pasažérů, se nacházela
sedadla rozmístěna
v kombinaci 2+2,
pouze na konci
vozu byl pětisedačka a v kloubu
a vedle řidiče se
nacházela celkem
tři samostatná (dva
Technická data:
Název: Škoda 706 RTO-K
Rok výroby: 1960 (2013)
Délka: 16 120 mm
Hmotnost: 12 165 kg
Max. výkon: 117,8 kW
Spotřeba: 34 litrů/100 km
Další model autobusu SOR
V posledním čísle Atéčka
(2/2013) jsme vás informovali o nabídce modelů autobusů domácího
výrobce SOR Libchavy.
Novým typem autobusu, který se představil
u příležitosti veletrhu
Czechbus 2013 na tiskové konferenci, byl model
SOR CNG 10,5 ve světle
zelené barvě. Model je
vyroben v měřítku 1:43.
Bližší informace na internetových stránkách
www.sor.cz.
Atéčko č. 3-4 I strana 9
ZAJÍMAVOSTI
Origami - vánoční hvězda
1
2
3
4
9
8
10
7
11
Origami je téměř tisíc let staré umění
skládání papíru. Jeho počátky spadají
až 9. století našeho letopočtu. Nejprve
bylo zábavou u dvora japonského císaře,
postupem času se znalosti origami rozšířily
mimo císařský dvůr a skládaní papíru se
tak stalo lidovým uměním. Slovo origami
pochází z japonštiny, proto bývá origami
považováno za japonské umění. Skládá se
z japonského oru – skládat, kami – papír.
6
12
Origami je slovo nesklonné, tedy skládat
koho, co – origami, výstava koho, čeho –
origami. Skládání papíru se však rozvinulo
všude, kam se dostal papír, a dnes už je
známé po celém světě. Jako široce rozšířená
zábava se začíná objevovat až v 17. století
a jeho obliba výrazně stoupá následující dvě
století až do 19. století. Principem origami
je přeměnit list papíru ve smysluplný objekt
s pomocí překládání.
Účast na Czechbusu 2013
Dopravní skupina Arriva Transport Česká
republika, zastoupená firmou Arriva Praha,
se v listopadu na pražském výstavišti účastnila třetího ročníku veletrhu Czechbus 2013.
Na venkovní výstavní ploše byl prezentován
nový, částečně nízkopodlažní autobus Iveco
Crossway LE 12 M v barevném provedení
Pražské integrované dopravy (PID), který si
mohli všichni zájemci prohlédnout. Právě
Regionální organizátor Pražské integrované
dopravy, který po dopravcích provozující autobusy na příměstských linkách PID požaduje
v nových výběrových řízeních tento jednotný
barevný nátěr, byl právě generálním partnerem veletrhu.
Autobus, který následně obdržel evidenční
číslo 1423, byl ihned po ukončení výstavy
zařazen do provozu na linky PID. Příští ročník
veletrhu proběhne od 19. do 21. listopadu
2014.
Atéčko č. 3-4 I strana 10
5
1) Přeložíme a rozložíme podle
naznačených hran. Obrátíme.
2) Přeložíme a rozložíme podle
naznačených hran. Opět obrátíme.
3) Složíme vrcholy čtverce k sobě. Mělo by
to jít snadno podle hran vytvořených
v přechozích krocích.
4) Vznikne nám tzv. složený čtverec.
Všimněte si, že je položen otevřenou
stranou dolů.
5) Přeložíme a rozložíme, nejprve spodní
strany čtverce ke středu, potom zbývající
špičku nahoře.
6) Rozevřeme a přeložíme nahoru
(tzv. petal-fold).
7) Stejný postup zopakujeme na zadní
straně (kroky 5 a 6).
8) Jeden cíp přehneme dolů a skládanku
otočíme.
9) Přeložíme a rozložíme naznačenou
hranu.
10) Pravý dolní cíp rozevřeme směrem do
strany (rozplácneme - tzv squash-fold).
11) Zopakujeme na levém dolním cípu
(kroky 9 a 10).
12) Hotová hvězda. Vzadu lze provést twistfold
V době adventu jsme pro vás vložili do Atéčka barevné papíry, z každého
z nich si můžete podle uvedeného návodu
složit vánoční hvězdu. Aby bylo dosaženo
vzhledné skládanky, je nutné při skládání
dodržovat přesné překládání papíru, pečlivé
zastřižení a odměřování.
Příjemné vánoční svátky a vše nejlepší
do nového roku přeje redakce Atéčka.
BLAHOPŘÁNÍ
Všem zaměstnancům děkujeme za jejich odvedenou práci. Níže uvedeným i ostatním oslavencům
přejeme mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti do dalších let.
Ján Zrubec
Jaroslav Pazdera
Pracovní jubilea
Jméno a příjmení
Zdeněk Meduna
Arriva Morava
40 let
Miroslav Gura
Oto Kramný
Rostislav Kratochvíl
Marcela Kunčíková
Stanislav Křenovský
Jan Lev
Peter Králik
Štefan Rácz
Pavel Švec
Vladimír Suchan
Jozef Gálik
Štefan Magáth
Slavomír Škultéty
Josef Beránek
35 let
Petr Bělák
Josef Garda
Miroslav Chuděj
Jan Kocián
Josef Oleksik
Eduard Pátek
Eva Řeháčková
Jiří Siostrzonek
Marta Skokanová
Vojtěch Slesinger
Zbyněk Till
Nataša Vlková
Stanislav Zahradník
Marta Zbořilová
Peter Halás
Stefan Palka
Jozef Jamrich
Arriva Morava
Arriva Morava
Arriva Morava
Arriva Morava
Arriva Morava
Arriva Morava
Arriva Nitra
Arriva Nitra
Arriva Nitra
Arriva Praha
Arriva TS
Arriva TS
Arriva TS
Arriva VČ
Arriva Morava
Arriva Morava
Arriva Morava
Arriva Morava
Arriva Morava
Arriva Morava
Arriva Morava
Arriva Morava
Arriva Morava
Arriva Morava
Arriva Morava
Arriva Morava
Arriva Morava
Arriva Morava
Arriva Nitra
Arriva Nitra
Arriva TS
Pracovní jubilea
Jméno a příjmení
Firma
40 let
Vilma Gálová
Jozef Hudec
Jaroslav Votruba
Miroslav Adámek
35 let
Dagmar Hadamčíková
Jan Krčmář
30 let
František Bedřich
Petr Hýbel
Saša Christov
Isidor Valošek
Juraj Kusy
Jozef Mihalovič
František Němeček
Milan Troníček
Jaroslav Schlosser
Miroslav Rác
Hana Stará
25 let
Martin Byrtus
Jaroslav Grenar
Vlastimil Janota
Jan Kuchařík
Radek Swierczek
Josef Zavadil
Ladislav Oravecz
Pavel Petrák
Ludmila Zahradníková
20 let
Tomáš Bršlica
Jaroslav Huvar
30 let
Firma
45 let
Arriva Nitra
Arriva Nitra
Arriva Praha
Arriva VČ
Arriva Morava
Arriva Morava
Arriva Morava
Arriva Morava
Arriva Morava
Arriva Morava
Arriva Nitra
Arriva Nitra
Arriva Praha
Arriva Praha
Arriva Teplice
Arriva TS
Arriva VČ
Arriva Morava
Arriva Morava
Arriva Morava
Arriva Morava
Arriva Morava
Arriva Morava
Arriva Nitra
Arriva VČ
Arriva VČ
Arriva Morava
Arriva Morava
Arriva TS
Arriva VČ
Pavel Glogar
Jaromír Kovařík
Libor Michálek
Vladimír Fuska
Vladimír Zelovič
Jaroslav Benda
Dana Hrouzková
Arriva Morava
Arriva Morava
Arriva Morava
Arriva Nitra
Arriva Nitra
Arriva Praha
Arriva VČ
25 let
Zdeněk Kempa
Zdeněk Šimíček
Marta Segíňová
Ota Homolka
Alena Mlynářová
Arriva Morava
Arriva Morava
Arriva Nitra
Arriva Teplice
Arriva VČ
20 let
Ivo Bula
Petr Dudek
Jaroslav Kvapil
Pavel Janosch
Jiří Vybíral
Ladislav Růžička
Jiří Vališ
Stanislav Bach
Zdeněk Čutík
Arriva Morava
Arriva Morava
Arriva Morava
Arriva Morava
Arriva Morava
Arriva Praha
Arriva Praha
Arriva Teplice
Arriva Teplice
10 let
Josef Bolf
Zdeněk Krajc
Petr Meisel
Václav Mrůzek
Ondřej Roman
Jindřich Sedlák
Marian Zvardoň
Marek Šimsa
Rudolf Vavroch
Miloslav Beneš
Michal Cohorna
Slavomír Flégl
Ladislav Kamarýt
František Vostřez
Arriva Morava
Arriva Morava
Arriva Morava
Arriva Morava
Arriva Morava
Arriva Morava
Arriva Morava
Arriva Praha
Arriva Praha
Arriva VČ
Arriva VČ
Arriva VČ
Arriva VČ
Arriva VČ
5 let
Jana Mlynářová
Arriva Transport ČR
Václav Buben
Arriva VČ
Miloslav Jelínek
Arriva VČ
Martina Kafuňková
Arriva VČ
Petr Kolembář
Arriva VČ
Jiří Novotný
Arriva VČ
Zdeněk Šabacký
Arriva VČ
Vladimír Valášek
Arriva VČ
Životní jubilea
15 let
Vilém Chlebiš
Radomír Vavrouch
Julius Záhumenský
Jaroslav Michalík
Jaroslav Krbec
Kamil Martiš
Vladimír Procházka
Marie Brunnerová
Jiří Hostačný
Jindřich Hruška
Magdalena Jejkalová
Jindřich Šnajdr
Arriva Morava
Arriva Morava
Arriva Morava
Arriva Nitra
Arriva Praha
Arriva Praha
Arriva Praha
Arriva Teplice
Arriva Teplice
Arriva Teplice
Arriva Teplice
Arriva VČ
Jméno a příjmení
Slavomír Indrych
Dalibor Keitzl
Jaroslav Procházka
Antoník Rajnoch
Anton Bosák
Peter Košťál
Petr Adam
15 let
Ivo Buva
Jiří Khun
Ctirad Krobot
Zdeněk Krumpholc
Pavel Muroň
Karel Rozsypal
Miroslav Bagocký
Milan Mikuš
Jozef Svatík
Zdeněk Krejčí
Vladimír Bognár
Břetislav Malý
Václav Kořínek
10 let
Petr Duda
Emil Janovský
Dušan Kastl
Stanislav Knápek
Josef Kurek
Petr Pavelka
Václav Duffek
Pavel Prášek
Jaroslav Stahl
Zdeněk Broulík
Pavel Daněk
5 let
Jaroslav Baborovský
Veronika Brůhová
Jiří Kratochvíl
Arriva Morava
Arriva Morava
Arriva Morava
Arriva Morava
Arriva Nitra
Arriva Nitra
Arriva Teplice
Petr Kučera
Kateřina Kučerová
Viktor Machuta
Josef Svoboda
Milan Šindelář
Pavel Tuček
Darina Vidnerová
Arriva Morava
Arriva Morava
Arriva Morava
Arriva Morava
Arriva Morava
Arriva Morava
Arriva Nitra
Arriva Nitra
Arriva Nitra
Arriva Praha
Arriva VČ
Arriva VČ
Arriva VČ
Životní jubilea
Arriva Morava
Arriva Morava
Arriva Morava
Arriva Morava
Arriva Morava
Arriva Morava
Arriva Praha
Arriva Praha
Arriva Praha
Arriva VČ
Arriva VČ
Arriva VČ
Arriva VČ
Arriva VČ
Firma
70 let
Jiří Adámek
Václav Šrůt
Arriva Praha
Arriva Praha
65 let
Josef Hovorka
Václav Pavlas
Arriva Praha
Arriva VČ
60 let
Tibor Berci
Vladimír Binda
Jozef Greš
Jméno a příjmení
65 let
Ivo Černý
Emil Doubrava
Jaroslav Chaloupka
Miroslav Štědra
Miroslav Štěpán
Vojtěch Dupák
60 let
Štefan Batík
Vladimír Hvizd
Peter Tonka
Pavol Svorad
František Hrazánek
František Sedmík
Arnošt Žák
Miloš Jašek
Eduard Kalfus
Jaroslav Pazdera
Karel Pospíšil
Jaroslav Ručínský
Milan Vinter
Stanislava Žáková
55 let
Štefan Bényi
Ján Haspra
Arriva Nitra
Arriva Nitra
Arriva Nitra
Arriva VČ
Arriva VČ
Arriva VČ
Arriva VČ
Arriva VČ
Arriva VČ
Arriva VČ
Firma
Arriva Praha
Arriva Praha
Arriva Praha
Arriva Praha
Arriva Praha
Arriva Teplice
Arriva Nitra
Arriva Nitra
Arriva Nitra
Arriva Nitra
Arriva Praha
Arriva Praha
Arriva Praha
Arriva Teplice
Arriva Teplice
Arriva VČ
Arriva VČ
Arriva VČ
Arriva VČ
Arriva VČ
Arriva Nitra
Arriva Nitra
Jaroslav Břichnáč
Jindřich Honza
Vladimír Fröhlich
Alexandr Hlavín
Pavel Tesař
Vladimír Šimák
Otakar Pump
Valentin Ryba
Július Babka
Pavel Kollár
František Bárta
Ilja Bezděk
Jaroslav Blažek
Miloslav Dejl
Petr Matyáš
Arriva Praha
Arriva Praha
Arriva Praha
Arriva Praha
Arriva Praha
Arriva Praha
Arriva Teplice
Arriva Teplice
Arriva TS
Arriva TS
Arriva VČ
Arriva VČ
Arriva VČ
Arriva VČ
Arriva VČ
55 let
Peter Ďurica
Arriva Nitra
Emil Lahučký
Arriva Nitra
Jiří Barcal
Arriva Praha
Václav Hořejší
Arriva Praha
Miroslav Jankásek
Arriva Praha
Břetislav Kudr
Arriva Praha
Vojtěch Lacko
Arriva Teplice
Věra Fričová
Arriva Transport ČR
Vladimír Rajtar
Arriva TS
Jaromír Hruška
Arriva VČ
Vladimír Ječmenková
Arriva VČ
Zdeněk Sodoma
Arriva VČ
50 let
Michal Gombík
Arriva Nitra
Karol Palko
Arriva Nitra
Jaroslav Dudáček
Arriva Praha
Miloslav Makrlík
Arriva Praha
Petr Svašek
Arriva Praha
Lenka Ludvíková
Arriva Teplice
Viera Jančová
Arriva TS
Libor Tuček
Arriva VČ
Jaroslav Benda
Ladislav Češka
Milan Michálek
Pavel Navrátil
Eugen Rhein
Jaroslav Vlasatý
Jiří Hapala
Pavel Horčička
Josef Koláčný
Petr Král
Hana Lacinová
Anna Runštuková
Arriva Praha
Arriva Praha
Arriva Praha
Arriva Praha
Arriva Teplice
Arriva Teplice
Arriva VČ
Arriva VČ
Arriva VČ
Arriva VČ
Arriva VČ
Arriva VČ
50 let
Miroslav Dian
Štefan Fruni
Eva Hasprová
Emil Košťál
Juraj Kusy
Vladimír Palka
Miloslav Petrík
Milan Zvalo
Michal Bartkovský
Jitka Čečrlová
Roman Bugar
Jan Dudys
Pavel Jäger
Radim Kovtan
Jaroslav Löffelman
Pavel Pataky
Jan Táborský
Ján Baláž
Helena Kutilová
Romana Pilařová
Miroslav Pilát
Jaromír Plíšek
Jiří Štěch
Arriva Nitra
Arriva Nitra
Arriva Nitra
Arriva Nitra
Arriva Nitra
Arriva Nitra
Arriva Nitra
Arriva Nitra
Arriva Praha
Arriva Teplice
Arriva Teplice
Arriva Teplice
Arriva Teplice
Arriva Teplice
Arriva Teplice
Arriva Teplice
Arriva Teplice
Arriva VČ
Arriva VČ
Arriva VČ
Arriva VČ
Arriva VČ
Arriva VČ
Anketa o nejlepší název časopisu
Vážení čtenáři,
rádi bychom i vám dali prostor vyjádřit se k našemu názvu; časopis se s ohledem na změnu vlastníka společnosti přejmenoval na Atéčko.
Všechny věci kolem nás se vyvíjejí, proto si vás dovolujeme požádat o tři varianty, které se vám jako název pro vnitropodnikový časopis
líbí nejvíce. Své návrhy zasílejte do 31. ledna 2014 e-mailem na adresu [email protected] nebo písemně na adresu Arriva Transport Česká
republika, a.s., Křižíkova 34, 186 00 Praha 8. Do předmětu e-mailu nebo na obálku napište Anketa. Děkujeme vám.
Atéčko č. 3-4 I strana 11
BLAHOPŘÁNÍ
Atéčko – interní časopis společnosti Arriva Transport Česká republika, a.s., šéfredaktor Pavel Novák – PAN Communications, redakční rada Ivo Novotný a Nikola Říhová, grafika a DTP Euro Agency,
kontakt: Arriva Transport ČR, a.s., Křižíkova 34, 186 00 Praha 8, e-mail: [email protected], www.arriva-transport.cz, © PAN Communications a Euro Agency, © Foto Arriva Transport Česká republika, a.s.
Download

Atéčko 03- 04 2013