Synlabianer
10/2012
SYNLAB GOLF
CUP 2012
ANECLAB
BIO-PLUS
CHAMBON
IMUMED
Klinická laboratoř Chomutov
KLINLAB
LABOMA
MEDSERVICE
VITAMIN D
MOLEKULÁRNÍ
DIAGN. LEUKÉMIE
03 úvodník
Vážené dámy, pánové, kolegyně,
kolegové, přátelé čtenáři,
připadl mi nelehký úkol napsat úvodník
k prvnímu vydání časopisu společnosti
synlab czech s.r.o., jenž nese název
Synlabianer. Mám při tom zásadní
zadání našeho redaktora: úvodník má
být dost dlouhý, informativní a zajímavý. Upřímně, připadá mi to jako
neřešitelný úkol pro absolutního nespisovatele, jako jsem já.
04 ze světa synlabu
06 Synlab Golf Cup 2012
vydání má několik, minimálně z mého
pohledu, významných prvenství. Je to
první plně elektronické médium vycházející v rámci nadnárodního synlabu. Obsahuje velké množství interaktivních prvků, jako jsou rozbalitelné
grafy, přehrávatelné filmy, stahovatelné
obsahy, či přednášky. Na práci našeho týmu, který za
tímto produktem stojí, jsem opravdu hrdý.
10 Vitamin D
Toto elektronické médium plně odpovídá moderní
14 AcutePlexX v Brně
době, která před námi otevírá nové výzvy a možnosti.
Společně s těmito možnostmi se otevírají i nové cíle
a ruku v ruce se zkušenostmi i prostor pro rozvoj.
16 Molekulární diagnostika
akutních leukémií
18 zábava
Návod na používání časopisu:
Pro lepší orientaci v multimediálních funkcích Synlabianeru, jsme pro vás připravili následující pomocné symboly. POZOR! Ve verzi
PDF je většina multimediálních funkcí bohužel nefunkčních.
- sekvence obrazů kliknutím nebo tažením můžete listovat
mezi jednotlivými
obrázky.
- video - kliknutím
můžete přehrát.
Další funkce videa
nabízí ovládací
panel.
- informace - kliknutím se zobrazí více
informací.
- zvětšení - kliknutím se obrázek buď
zvětší nebo ho lze
zvětšovat přímo v
okně (rámečku)
Začnu tedy asi souhrnem: toto první
- audio soubor kliknutím přehrajete
zvukový soubor
SYNLABIANER 10/2012. Vydal synlab czech s. r. o. v říjnu 2012. Periodicita: měsíčník. Redaktor, grafika, sazba: Pavel Žďárek. Redakční rada: MUDr.
Eva Tomková, Roman Smetka, Mgr. Lucie Kantorová, Ph. D. Kontakt: [email protected] Mobil: +420 731 133 185.
2012 © synlab czech s. r. o.
Od svého založení v roce 2005 se společnost syn-
lab czech s.r.o. (původně Synlab CZ s.r.o.) stala
– hodnoceno s odstupem času - největším poskytovatelem laboratorních služeb v České republice s
nejširší nabídkou a s jedinečně fungujícími centry v
oblastech imunologie-alergologie (Imumed), genetiky (Chambon) i v komplexnosti služeb nabízených
v síti našich ambulantních pracovišť (Poliklinika
Prof. Řeháka a další). Podařilo se implementovat
zdravotně-infomační portál „synlabdata“, první svého
druhu u nás i v rámci skupiny synlab, který je vybaven mobilní verzí, jež umožňuje sledovat výsledky
na všech platformách oblíbených tabletů, včetně
elektronické žádanky pro ambulantní použití a inovativního ambulantního softwarového balíčku „Mona“.
Necelé dva týdny uplynuly od založení vědecké rady
společnosti synlab czech s.r.o., jejímž úkolem je sledovat trendy v moderní laboratorní medicíně, navrhovat zavedení nových postupů, testů a technologií, a
připomínkovat navrhované změny v restrukturalizaci
laboratorních provozů. V této důležité úloze jim přeji
hodně trpělivosti, invence a dobrých nápadů.
To všechno jsme společně dokázali a myslím, že je
to pěkný příklad týmové práce a snažení nás všech.
Foto: EURO/Tomáš Turek
Jednou jsem napsal, že velikost není kvalitativní
ukazatel společnosti, je jen předpokladem, že se
nám na základě pevně stanovených postupů a standardizací podaří dosáhnout nastaveného vysokého
cíle akreditace všech provozů, včetně ISO certifikace. Tento proces úspěšně prošel přes všechny
naše provozovny a pravidelně zavedené interní audity, ke kterým používáme i kolegy ze Slovenska. To
vše nám umožňuje, abychom byli dobře připraveni
na další kontrolní audity certifikačních autorit.
A kam vlastně směřujeme dál? V současné době
neustálých škrtů a restrikcí ze strany zdravotních pojišťoven, které tak rychle dle mého názoru
neskončí, jsme nuceni k maximální aktivizaci všech
rezerv, které umožňují pracovat s větší efektivitou. V
této oblasti má každý možnost realizace.
Paralelně k tomu jde snaha vedení společnosti akvizicemi a získáním nových klientů navýšit množství
zpracovaných vzorků tak, aby se nás další úspory
dotkly co možná nejméně.
Důraz na péči o zaměstnance dokladuje založení
firemní školky, na kterou naše společnost přispívá.
Svoji činnost startuje 1. listopadu v Praze, do konce
roku bude následovat stejná služba v Brně, a podle
poptávky i v ostatních místech našich provozoven.
Jsem přesvědčen, že jsme na budoucnost dobře
připraveni, máme špičkovou technologii, unikátní
softwarové zajištění a hlavně skvělou vysoce erudovanou a zkušenou partu lidí, která si stojí za tím, co
dělá a se kterou mě osobně baví spolupracovat. Vám
všem, milí čtenáři Synlabianeru, přeji hodně odvahy
a odhodlání do dalších roků s námi.
Od jednoho redaktora, který se mnou dělal rozhovor,
jsem dostal dotaz, jestli si plánuji den po dni. V mé
odpovědi zaznělo, že každý den je v našem životě
jen jednou jedinkrát, tak by měl dostat šanci být tím
nej, bez ohledu na plán.
V tomto duchu Vám přeji krásné dny a děkuji všem
za dočtení tohoto článku.
S veškerou úctou
Miroslav Herden
generální ředitel
Aktuálně ze světa synlabu
Zdolávání vrcholu
Vzhůru na ostrov
J
„ sme na vás připraveni,“
adresuje synlab britskému
trhu. Ředitelé Stefan J.
Baustert a Hugh Risebrow
prozradili něco ze svých
plánů na úspěšné tažení britským královstvím.
Synlab UK Limited je nová
Hugh Risebrow
společnost, která nabízí naše
služby (laboratorní služby pro
nemocnice a lékaře provozující
soukromou praxi) a zastává
naše hodnoty ve Velké Británii.
Prozatím jsme se v Londýně
prezentovali naším oddělením
klinických studií. Laboratoře a
kanceláře jsou také k dispozici,
což nám začátek naší práce
ulehčuje.
Naše strategie v Británii je
Stefan J. Baustert
založena na řadě legislativních změn, které v zásadě
zahajují reformu ve zdravotnictví. Do současné doby
totiž byly laboratorní služby
nabízeny pouze klinikami.
Lékaři posílali všechny své
vzorky rovnou do nemocnic.
Odborní lékaři pro obor laboratorní medicíny zde neexistují,
stejně jako samostatně fungující laboratoře či asociace
laboratoří.
P
lánem do budoucna je
umožnit klinikám zpracování
některých služeb, včetně těch
laboratorních, jinde. To znamená že National Health Service otevírá trh pro provozovatele soukromých laboratoří.
Rodinní lékaři pak také budou
mít možnost si vybrat vlastní
laboratoř. Jsme tedy svědky
vzrušujícího vývoje a jako synlab chceme být rozhodně na
místě v čase takových změn.
Stalo se toho mnoho za
Dr. Bartl Wimmer
Peschiera del Garda je
Naším prvním cílem je dát
nohu do dveří, jinými slovy
získat na svojí stranu jednu
nebo dvě kliniky. Synlab má
specialisty a know how na to,
aby to dokázal. Máme podporu od kolegů v Německu a
množství kontaktů.
První znamení úspěchu se
již ukazují. Byli jsme přizváni
tzv. National Health Service
Trustem představit naše portfolio služeb malému okruhu
lidí, kteří dělají rozhodnutí.
Říkají tomu „přizvání do
výběrového řízení“ a je to
poslední překážka, kterou je
třeba překonat. Nyní doufáme,
že budeme moci již brzy provozovat naši první laboratoř v
Anglii.
Synlab není ve Velké Británii příliš znám, ale to se brzy
změní.
zdroj: Synlabianer DE (1/2012)
dobu, která uplynula od
sloučení společností synlab, Futurelab a Flemingslabs do dnešní jediné
společnosti. To bylo hlavním
tématem prezentace generálního ředitele synlabu Dr.
Bartla Wimmera a country
manažerů Itálie a Švýcarska,
Giovanni Gianolliho a Dr.
Marca Gualzata.
Jezero Garda
městečko v provincii Verona
v italském regionu Veneto na
břehu jezera Garda. Právě tam
se uskutečnila čtvrtá konference synlabu na sklonku
letošního dubna. A toto setkání
ukázalo především to, že jsme
připraveni vyšplhat až na vrchol v oblasti mezinárodní laboratorní krajiny. Tuto metaforu
použil generální ředitel synlabu
Dr. Bartl Wimmer, jinak také
vášnivý alpinista, během své
prezentace, na jejímž pozadí
byl zobrazen strmý vrchol
vysoké hory. Jen vzhůru, tam
kde silné větry dují do tváře
společnosti! Je potřeba odvahy
a strategie, je nutné znát
všechna rizika a – samozřejmě
– jsou nezbytností kvalifikovaní
a motivovaní zaměstnanci.
To je důvodem, proč aktivní
networking hrál významnou
roli na letošním setkání vedení společnosti a lékařských
odborníků. Vědecké přednášky
daly kolegům z 18 zemí
představu o nejnovějších inovacích v laboratorních postupech.
Na programu posledního
večera pak byla projížďka lodí
přes Gardské jezero, která
potvrdila skutečnost, že v
synlabu jsme všichni na jedné
lodi a pracujeme společně na
dosažení stanovených cílů tak
efektivně, jak je to možné.
zdroj: Synlabianer DE (1/2012)
V pátek 14. 9. proběhlo v příjemném
prostředí relaxačního centra v Hluboké
nad Vltavou setkání zástupců synlabu
s lékaři, při kterém byly představeny
novinky v oblasti laboratorních služeb,
které synlab nabízí.
Hluboká nad Vltavou je město v
jižních Čechách, které je známo
především díky svému zámku.
Ovšem i bez něj jde o velmi krásné
a klidné místo, jež ovšem pod
povrchem žije a je plné atrakcí pro
každého návštěvníka. Nachází se
zde Zoo Ohrada, divadla, kino i
několik muzeí. Dominantou ovšem
zůstává novogotický zámek,
původně ovšem královský hrad, o
jehož přestavbu se zasloužil v roce
1871 rod Schwarzenbergů. Na věži
zámku přímo nad hlavním vchodem
se nachází rodový erb s heslem:
NIL NISI RECTUM (Nic než právo)
a v blízkosti zámku park v anglickém stylu.
V takových kulisách se letos
odehrál další ročník tradičního Synlab Golf Cupu.
Hosté, kteří přijali pozvání, se sjeli
v páteční odpoledne na tři zajímavé
prezentace, které představovaly
zahájení dvoudenního programu. První přednášející byla Ing.
Štěpánka Luxová, která obšírně
představila novinky v laboratorní
diagnostice v sekci imunologie a
infekční sérologie Laboratoří Praha
společnosti synlab czech s.r.o.
V první části se zaměřila na nově
zavedené testy z oblasti imunolo-
gie, alergologie a infekční sérologie.
Prvním testem zavedeným v
loňském roce je stanovení protilátek proti mléčnému cukru, laktóze.
Stanovení je prováděno ve třídě
IgG a IgA. Vyšetření je indikováno
při celkovém neprospívání, gastrointestinálních potížích, kolikách a
dalších nežádoucích reakcích na
potravu.
Stanovení neopterinu bylo zavedeno na základě požadavku
pneumologů. Může být použito k
monitorování onemocnění spojených s aktivací buněčné imunity.
Hladina neopterinu vzrůstá při virových, bakteriálních i parazitárních
infekcích, při některých autoimunitních onemocnění, sarkoidózách
nebo zhoubných nádorech. Koncentrace by měla korelovat s rozsahem a aktivitou onemocnění.
Vyšetření může být provedeno ze
séra nebo plazmy. Stabilita protilátek v séru je 72 hod při 2-8 °C.
Dalším nově zavedeným parametrem je stanovení nádorového antigenu SCC, jehož hladina vzrůstá
u karcinomů dlaždicových buněk
krčku dělohy, vulvy, plic, hlavy,
krku a jícnu. Hladiny vzrůstají také
u některých benigních stavů nebo
při kožních poruchách. Antigen je
v séru stabilní 24 hodin při 2-8 °C
nebo 6 měsíců při <-70 °C.
V oblasti alergologie bylo nově za-
vedeno stanovení tryptázy. Toto
vyšetření je užitečným indikátorem
aktivace žírných buněk. Může potvrdit diagnózu anafylaxe a napomáhá
diagnostice mastocytózy. Vyšetření je
možno provést ze séra nebo plazmy.
Zde je důležitý správný odběr vzorku,
který by měl být proveden nejdříve 15
minut a nejpozději 3 hodiny po anafylaktické reakci.
V oblasti infekční sérologie došlo k
rozšíření nabídky stanovení protilátek
proti infekčním agens blotovou technikou. Byly představeny imunobloty
pro stanovení protilátek proti Campylobacer jejuni a Campylobacter coli,
protilátek proti Yersinia enterocolitica,
Helicobacter pylori a také Bordetella
pertussis. Blot pro stanovení protilátek
proti H. pylori umožní rozlišit vysoce
patogenní kmen H. pylori typ I (specfické antigeny CagA a VacA) od méně
patogenního kmene H. pylori typ II.
(antigeny p24, p17 a UreA).
Zvláštní pozornost byla věnována
stanovení protilátek proti B. pertussis,
původci černého kašle. Blot obsahuje
protilátky proti antigenům FHA (Filamentózní hemaglutinin, nespecifický),
PT (pertussis toxin, vysoce specifický,
součást očkovacích sér) a catACT
(adenylat cyclase toxin, nevyskytuje se
v očkovacích látkách, nejlepší infekční
marker).
V oblasti diagnostiky lymské bore-
liózy bylo zmíněno stanovení subpopulace NK buněk CD3-CD57+.
Při chronické infekci je popisováno
významné snížení této subpopulace
NK lymfocytů. Byly publikovány práce
prokazující využití tohoto stanovení při
monitorování terapie.
Druhou část věnovala Ing.
Luxová modernizaci a automatizaci přístrojového vybavení v našich
laboratořích, které přispívá k větší
standardizaci, efektivnosti a přesnosti.
Závěrem představila pracovníky
laboratoře, atestované lékaře i analytiky, kteří mohou poskytovat odborné
konzultace.
Druhá prezentace, kterou připravily
Gabriela Hornová a Jolana Valová,
se zabývala hmotnostní spektrometrií, konkrétně pak šlo o představení
technologie samotné a spektrometru
MALDI microflex LT Biotyper, který
používají naše laboratoře. Metoda je
aplikovatelná na vyšetřování vzorků
od lidských pacientů, zvířat a kontrol
sterilit z prostředí, takže je zde opravdu široký záběr ve využití.
V prezentaci především zaznělo, jak
velkým přínosem je využití této technologie, oproti klasickým identifikacím na
bázi biochemických testů. Ty totiž trvají
hodiny, až dny, zatímco nově zabere
celý proces zhruba 10 minut včetně
přípravy vzorku. Zanedbatelná není
ani velmi vysoká přesnost a podrobnost v identifikaci. Použivání přístroje
je ve výsledku také ekonomicky přínosné. Tomuto tématu se budeme více
věnovat v příštím čísle Synlabianeru.
Třetí a závěrečnou prezentaci si vzal na
starost RNDr. Miloslav Semanský. Téma
novinek v biochemii mělo tyto kapitoly:
Sledování diabetu (HbA1c)
V tomto tématu připoměl přechod na
nové jednotky glykovaného hemoglobinu, nové trendy a možnosti měření
mikroalbuminu, kdy mikroalbumin nyní
měříme z 24hodinového sběru, ze
sběru za kratší časový úsek a nově i z
ranní moče. U poslední možnosti počítáme index ACR (Albumine-creatinine
ratio).
Zde popsal všechny tři momentálně
využívané techniky stanovení okultního krvácení. Nejstarší generaci (nyní
už nedoporučované testy typu Hemocult) synlab už nepoužívá několik
let. Nyní naše laboratoře používají
imunochemické kvalitativní a připravují
přechod na imunochemické kvantitativní.
Kostní markery (vit.D)
Zde připomněl kostní markery, které
má synlab v nabídce. Nyní jich je 5:
beta crosslaps, P1NP, osteokalcin,
parathormon a vitamin D. A právě
více než rok už stanovují vitamin D
a zkušenosti i odezvy od lékařů jsou
velmi dobré.
Kardiální markery (Troponin T)
Zde zrekapituloval nabídku kardiálních markerů i jejich hlavní využití.
Laboratoř stanovuje troponin T, myoglobin, CK-MB mass, NT-pro BNP a
HS CRP. Detailněji prošel troponin T,
kde synlab používá poslední generaci
reagencií. A její vysoká citlivost může
dělat lékařům potíže v interpretaci.
Moče chemicky
I tato historická metoda se stále vyvýjí.
Synlab má automatizovanou linku na
měření moči chemicky i na odečet
močového sedimentu. Tím se zvyšuje
kvalita a stardardizovanost výsledků.
Onkogenní markery (HE4)
I v oblasti onkogenních markerů přibyl
letos jeden do nabídky laboratoře. HE4
je doplňkový marker pro zpřesnění
diagnostiky nádorů ovarií. Laboratoř
počítá i výsledné riziko - tzv. ROMA
index. Lze si jej běžně zašktrtnout na
žádance - ale laboratoř při zvýšené
hodnotě vyšetření CA125 do výsledků
přímo uvede, že by bylo vhodné tento
marker dovyšetřit.
Sledování renálních funkcí (EGFR)
I v této oblasti se vyskytly v průběhu
roku novinky - nyní ke každému stanovení kreatininu laboratoř dopočítává
EGFR - teoretickou clearanci podle
Lund-Malmö.
Urolitiáza
Zde v krátkosti představil úsek stanovování močových konkrementů, který
už mnoho let vede RNDr. Gustav
Louženský. Tento úsek má spád téměř
z celé republiky - vzorky většinou
lékaři posílají poštou. A rozborem
močového konkrementu to ještě
nekončí - pro tyto pacienty děláme
ještě tzv. Metabolické vyšetření, kde
zjistíme příčinu tvorby konkrementů a
jsme schopni navrhnout typ diety, aby
se další tvorbě zabránilo.
Preanalytika.
V této části připomněl nejčastější
preanalytické chyby a možnosti doordinovávání vyšetření z původního materiálu prostřednictvím callcentra.
Po prezentacích následovala zhruba
hodinová přestávka, po které přišla
na řadu večeře a volná zábava. Tu
zahájil generální ředitel synlabu, Ing.
Miroslav Herden a její součástí bylo
i překvapení – vystoupení Felixe
Slováčka ml.
Úvodní slovo večera měl gen. ředitel Ing. Miroslav Herden
Sobota byla věnována prohlídce
města a zámku, ale především se
na golfovém hřišti uskutečnil další
ročník Synlab Golf Cupu. Terén byl
díky dešťům z předchozích dnů velmi
těžký. Hřiště v Hluboké bylo totiž vybudováno na místě Poříčské louky a
zdejší půda je tak přímo předurčena k
zadržování vody. Míček se na takovém
povrchu choval často nevypočitatelně.
Přesto se turnaj odehrál za všeobecné
spokojenosti a dobré nálady. Hráči
se pohybovali na ploše 68 ha, které
hřiště zabírá. Nachází se na něm 18 +
9 jamek a velký driving range. Dominantou jsou jednoznačně staré duby,
které dodávají zdejšímu prostředí
jedinečnou atmosféru.
Během večera zahrál i Felix
Slováček ml.
Nelze než konstatovat, že se letošní
Synlab Golf Cup povedl a doufat, že
se příští ročník odehraje v podobně
přátelském duchu. A samozřejmě
děkujeme všem přítomným za účast a
nasazení.
-pž-
autoři fotografií: H. Pivovarníková, P. Žďárek, Golf Club Hluboká nad Vltavou
D
účinnost je vhodnější vyhledávat
farmaka obsahující cholekalciferol
(např. Vigantol).
Nedostatek vitaminu D může
způsobovat závažné zdravotní
problémy. Jeho důležitost je v pleitropním působení, což znamená, že
se jeho působení netýká jen kostní
a chrupavčité tkáně ve fetálním
či celoživotním procesu. Mluvíme
především o jeho metabolicky
nejdůležitějším dihydroxyderivátu
– kalcitriolu 1,25(OH)2D3. Jeho význam objasnil jako jeden z prvních
ve světovém měřítku Čechoangličan Egon Kodíček v r. 1974.
Vitamin D je v současné době
aktuální téma. A je vcelku
překvapením, že laická veřejnost
o něm byla v posledních letech tak
málo informována. Lze říci, že tento vitamin je prostě právě v módě.
Přestože je MUDr. Ivo Sotorník
Obrázek 1: Cholekalciferol,
živočišný prekurzor kalcitriolu
DrSc. především internista, je v
současné době veřejnosti známý
spíše jako osteolog zaměřený na
problematiku vitaminu D. Za vše
samozřejmě mohou mainstreamová
média, která během posledních
měsíců “objevila” vitamin D, a coby
opomíjené téma se o něm rozhodla
psát. V této souvislosti pak naprosto
drtivá většina novinářů směřovala
své dotazy právě na pana doktora.
Některá média se ale rozhodla jít
Obrázek 2: Ergokalciferol, rostlinný prekurzor kalcitriolu
dál, než interpretovat strohá fakta.
Čtyři redaktorky známých časopisů
pro ženy se zúčastnily testů na obsah vitaminu D v těle na ambulanci,
kde MUDr Sotorník pracuje, aby
o svých zkušenostech a nálezech
dále psaly. Z jejich článků je patrné, jak byly překvapené zjištěním,
že jejich „hodnoty vitaminu D v krvi
jsou hraniční“. MUDr. Ivo Sotorník
DrSc. byl také pozván do Českého
rozhlasu, kde o vitaminu D obšírně
vyprávěl a odpovídal na otázky
posluchačů.
Následný text je sumarizací
základních údajů a informací o vitaminu D.
Kalcitriol se chová jako endokrinní
Vitamin D je látka rozpustná
v tucích. Pokud je živočišného
původu, nazývá se cholekalciferol
(vitamin D3). Pokud je původu rostlinného, jde o ergokalciferol (vitamin
D2).
Cholekalciferol je hlavním zdrojem
vitaminu D pro člověka. Najdeme
ho v v tresčích játrech a v mase
tučných mořských ryb. V menší
míře pak ve vejcích a játrech
dalších živočichů.
Ergokalciferol je obsažen mj. v
některých plísních a v exotických
houbách.
Největší přísun vitaminu D má
ale lidské tělo ze slunečního
záření. Vitamin se tvoří v kůži díky
slunečnímu záření o vlnové délce
290–315 nm (tzv. UV záření typu
B). Cholekalciferol zde vzniká fotokonverzí ze 7-dehydrocholesterolu obsaženého v cytoplazmě buněk
spodní vrstvy epidermis.
Takto vzniklý cholekalciferol je
výchozí látkou pro další metabolické pochody, které probíhají ve
dvou stupních hydroxylaxe v játrech
a ledvinách.
Kromě slunečního záření a
zmíněných potravin lze nedostatek
vitaminu D kompenzovat použitím
farmak. S ohledem na jeho větší
látka, neboli steroidní hormon a
vytváří spolu s parathormonem a
kalcitoninem trojici hlavních kalcitropních hormonů. To znamená,
že kalcitriol podporuje vstřebávání
kalcia a fosfátů v tenkém střevě,
remodelaci a mineralizaci skeletu, podporuje tvorbu nekolagenních proteinů osteoblasty, resorpci
kalcia v ledvinách a membránový
přenos kalcia. Jeho nedostatek
může mít za následek mj. rozvoj
svalové slabosti s atrofií svalových
vláken, nárůst rezistence tkání
vůči inzulinu, hypokalcémii a rozvoj
sekundární hyperparatyreózy nebo
arteriální hypertenzi se vzestupem
aktivity renin-angiotenzinového
systému, popř. další zdravotní problémy.
Vitamin D je skupinou více jak 30
přirozených metabolitů základní
sekosterolové jednotky usilující
o vazbu na jaderný intracelulární
VDR (vitamin D receptor). Už bylo
zmíněno, že nejúčinnější je kalcitriol, který má biologicky významná
analoga. Po navázání na cílený
VDR je řízeno dalších více jak 60
genů zavzatých do regulačních
buněčných pochodů a imunitních
reakcí. Je tedy jasné, že nedostatek
vitaminu D není dobré podceňovat.
Jeho výrazný nedostatek může spolu s nedostatkem kalcia a fosfátů
způsobovat rachitidu (křivici), a u
dospělých osteomalacii (měknutí
kostí). Je nutné a v současné době
aktuální upozornit na to, že deficit
vitaminu D se podílí na rozvoji demineralizace skeletu nebo-li osteoporózy. Postihuje tak především
starší osoby, ženy po menopauze
a lidi dlouhodobě hospitalizované
nebo pobývající v domovech pro
staré lidi. Osteoporóza v počátečních fázích může být klinicky němá,
jiná situace je v případě zlomenin
dlouhých kostní nebo páteře v podmínkách klesající svalové slabosti a
pádů.
Doplnění vitaminu D skrze
sluneční záření je přirozenou péčí o
zdraví. Pokud vystavíte pouze svou
hlavu a ruce slunci 2 až 3krát týdně
po dobu 20 až 30 minut vznikne ve
vaší kůži 1000 IU cholekalciferolu,
odpovídající 75–80 nmol/l kalcidiolu
– 25(OH)D3. To je hodnota, která
je v současné době považována za
naprosto dostačující. Navíc je optimální příjem vitaminu ze slunečních
paprsků rozlišován podle věku:
kojencům postačí 700–800 IU
cholekalciferolu/den, dospělým do
30 let 200 IU, do 70 let 400 IU, a
nad 70 let 600 IU/den.
Z toho je patrné, že s věkem klesá
schopnost kůže vytvářet vitamin D
po expozici na slunci, jelikož obsah
7-dehydrocholesterolu v epidermis
klesá a zároveň se snižuje i střevní
absorpční kapacita pro vápník.
Při předávání Výročních
cen Nadace Český literární
fond za rok 2011 byl oceněn
i MUDr. Ivo Sotorník DrSc.
spolu s doc. MUDr. Štěpánek
Kutílkem, CSc. a kol. za knihu „Kostní minerály a skelet
při chronickém onemocnění
ledvin“, kterou vydalo nakladatelství Galén.
Podobný vliv má tzv. fototyp lidí.
Čím světlejší vlasy a kůže, tím více
se vytvoří cholekalciferolu za stejnou dobu oproti tmavším jedincům.
Pokud se rádi v létě opalujete, pak
jistě stojí za to vědět, že aplikace
krémů s SPF (sun protection factor) vyšších hodnot má za následek
omezení průniku UV slunečního
záření do cytoplazmy buněk a pokles tvorby cholekalciferolu.
Chcete-li vědět, jak je na tom
vaše tělo s produkcí vitaminu D, je
možné nechat si udělat test titrace
jeho hydroxyderivátu 25(OH)D
produkovaného játry. Důvodem k
provedení testu mohou být časté
zlomeniny, nejistá chůze, nestabilita
nebo pády. Rizikovými jsou pak
všechny stavy, u kterých se deficit
vitaminu D objevuje často, např.
při diabetes mellitus, dlouhodobé
terapii glukokortikoidy, chronické
nedostatečnosti ledvin a jater,
malabsorpčních syndromech, revmatické spondylartritidě. Povinné je
testování při hyperkalcémii. Stanovení 25(OH)D v cirkulaci je známo
nejdéle do tří dnů, ne-li do 24 hodin.
-pž-
Záznam rozhovoru MUDr. Ivo Sotorníka DrSc. z
ČRo2 ze září 2012.
MUDr. Soňa Peková, Ph.D.
- vedoucí Laboratoře molekulární diagnostiky, CHAMBON s.r.o.
- člen předsednictva České Skupiny pro chronickou lymfocytární leukémii (obor molekulární biologie)
- člen ERIC/ELN (European Research Initiative in CLL, part of the ELN – European Leukemia
Network)
- člen České hematologické společnosti
- odborný poradce a člen České komise pro geneticky modifikované organismy, Ministerstvo
životního prostředí ČR
- člen Americké hematologické společnosti
Odborné zaměření:
Molekulární biologie a genetika, molekulární hematoonkologie a hematologie, molekulární detekce a identifikace patogenů;
Přesně 1. 10. 2012 ustanovil generální ředitel Ing.
Miroslav Herden vědeckou radu společnosti synlab czech s. r. o. Cílem tohoto kroku je zvyšování
kvality poskytovaných služeb, což zahrnuje i jednotné působení společnosti v oblasti vědecké, výzkumné a dalších tvůrčích činnostech.
Hlavní řešitel výzkumných projektů MPO:
•
IGA MPO ČR: Molekulární detekce patogenů v biologickém materiálu
(2010 - 2014)
•
IGA MPO ČR: Identifikace nových genetických markerů pro sledování minimální reziduální choroby u akutních leukémií (2010 - 2014)
MUDr. Václava Lorencová
- od r. 1984 sekundární lékař Hematologicko-transfuzního oddělení Nemocnice Písek. přednosta tohoto oddělení v letech 1990 až 2011 po složení atestace v oboru hematologie
a transfuzní lékařství
- laboratorní praxe na úsecích hematologie, včetně koagulací s diagnostikou trombofilních stavů a imunohematologie, propojené s úsekem odběrů krve a výrobou transfuzních
přípravků.
Odborné zaměření:
- odborný garant v oboru hematologie a transfuzní lékařství na pracovišti synlabu v Českých Budějovicích
- člen České hematologické společnosti a Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP.
- člen EHA( European Hematology Association), účast na kongresech EHA a
ISBT(International Society Blood Transfuzion).
RNDr. Miloslav Semanský
Vědecká rada slouží jako
Ing. Štěpánka Luxová
- vedoucí sekce imunologie a infekční sérologie synlab czech
s. r. o.
- odborný posuzovatel ČIA
- člen ČSAKI - Česká společnost alergologie a klinické imunologie
- člen České lékařské společnosti J.E.Purkyně
- člen ČSAC – Česká společnost pro analytickou cytometrii
Profesní dovednosti:
•
Práce s analyzátory v rozsahu obsluhy a údržby (průtokový cytometr, imunochemické a biochemické analyzátory)
•
Zvládnuté metody: ELISA, RIA, EIA, IF, elektroforéza,
precipitační testy, aglutinace a hemaglutinace, komplement fixační testy, průtoková cytometrie, blottové techniky, imunofluorescence, radiální imunodifuze, nefelometrie, turbidimetrie,
chemiluminiscence
•
Zkušenosti s testy pro vyšetření: humorální a buněčné
imunity, antiinfekční imunity - sérologie, reprodukční imunologie,
poradní orgán generálního
ředitele. Má řadu úkolů, mezi
které patří i sledování vývojových trendů v jednotlivých
odbornostech a jejich zavádění
do praxe nebo tvorba návrhů
dlouhodobých vzdělávacích
procesů pro zaměstnance i spolupracující lékaře.
Velmi důležitá je ale strategická funkce rady. Zatímco v
Německu nebo Rakousku již
vědecká rada synlabu nějakou
dobu funguje, u nás tento orgán
chyběl. Jeho existencí bychom
tak měli získat možnost aktivně
se podílet na některých rozhodnutích týkajících se globálního
(celoevropského) odborného
fungování společnosti, která
do dnešní doby přicházela
z Německa bez možnosti
jakéhokoliv ovlivňování z naší
- od r. 1992 - vedoucí Oddělení klinické biochemie ÚVN, později KlinLab s. r. o.
- od r. 2005 - manažer synlab czech a. s. - vedoucí sekce biochemie
- člen České společnosti klinické biochemie České lékařské společnosti J.E.Purkyně
strany. A občas se jednalo o
řešení, která byla pro český
synlab i kontraproduktivní.
Věříme proto, že existence
vědecké rady časem přinese
větší vliv českého synlabu v
globální rovině působení.
Profesní dovednosti:
- 2001 - osvědčení o práci s jedy (vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí)
- 2005 - osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (vydalo Ministerstvo zdravotnictví)
- 2005 - auditor pro akreditaci klinických laboratoří (vydalo Centrum pro zdravotnictví
SZÚ, Národní akreditační středisko ČLS JEP)
- 2011 - osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (vydalo Ministerstvo zdravotnictví)
Předsedkyní vědecké rady
byla jmenována Ing. Štěpánka
Luxová (odbornost 813). Zbývající čtyři členové jsou Doc.
MUDr. Radomír Buček (odbornost 802), RNDr. Miloslav Semanský (odbornost 801), MUDr.
Václava Lorencová (odbornost
818) a MUDr. Soňa Peková, Ph.
D (odbornost 816).
Jednotlivé členy vám stručně
představujeme na této
dvoustraně.
-pž-
Doc. MUDr. Radomír Buček
- 1973 - 1995 - Mikrobiologický ústav LF a FNsP u sv. Anny a UJEP (asistent, odborný asistent,
docent, zástupce ved. pro vědu a výzkum)
- 1995 - 2011 - BIO-PLUS, spol. s r.o. (ředitel společnosti, jednatel)
- od r. 2011 - vedoucí laboratoře synlab czech (pokračování BIO-PLUS)
Publikační činnost:
- více jak 60 článků v domácích i zahraničních časopisech.
- spoluautor 2 monografií
- učební texty
- přednášková činnost na domácích i zahraničních akcích
Synlab se zúčastnil XVI. Česko-Slovenského hematologického a transfuziologického sjezdu, který se konal
5. – 8. září 2012 v Brně. Naše společnost prezentovala
unikátní systém AcutePlexX v posterové sekci kongresu. Zájem odborné veřejnosti byl opravdu velký.
Souběžně se sjezdem se v Brně
konala také 13. Česko-Slovenská
konference laboratorní hematologie.
Obě akce se konaly na brněnském
výstavišti. Do Brna se tak sjezd
vrací, jelikož se zde v minulosti konal jubilejní 10. ročník. Cílem sjezdu
bylo, jako každým rokem, „ukázat to
nejlepší z české a slovenské hematologie a transfuziologie“. K vysoké
úrovni akce pak přispěla účast
zahraničních odborníků, kteří přijeli
např. z Itálie, Řecka nebo Izraele.
Aktivně se na sjezdu prezentoval i
synlab, skrze příspěvek laboratoře
molekulární diagnostiky Chambon v posterové sekci (tj. úsek,
ve kterém lze umístit nástěnnou
prezentaci, která je volně přístupná
návštěvníkům sjezdu). Poster
představující systém AcutePlexX do
Brna přivezly Mgr. Lenka Žejšková,
Ph.D. a Ing. Lucie Sedláčková,
Ph.D.
Detekce chromozomových
­ berací u akutní myeloidní leua
kémie (AML) s využitím multiplexní
PCR v reálném čase – to je systém AcutePlexX, jehož autorem je
Mgr. Radek Plachý. AcutePlexX
představuje unikátní systém pro
detekci 64 chromozomových abnormalit (translokace, inverze) celkem
pro více než 100 transkripčních
variant těchto aberací u akutní my-
eloidní leukémie (AML) dospělých.
„Toto je specialita Chambonu, to
nikdo na světě nemá. Řekla bych,
že to je světový unikát,“ říká o systému Mgr. Lenka Žejšková, Ph.D. a
zjednodušeně popisuje, jak funguje:
„Například u akutní promyelycytární
leukémie se vyskytuje reciproká
translokace chromozomů 15 a 17,
dávající za vznik fúznímu transkriptu PML/RARα. Tento fúzní transkript
je detekován v reakci č. 1 systému
AcuteplexX. Celkem se tento systém skládá z 9 multiplexních reakcí,
což znamená, že lze analyzovat
více fúzních transkriptů najednou.“
Na otázku, jaký byl mezi
návštěvníky zájem o prezentaci
systému, Ing. Lucie Sedláčková,
Ph.D. odpovídá: „Řekla bych, že
jsme měli velký úspěch. Při postersession se lidé chodili dívat, ptali se
a obdivovali.“
Není to ale poprvé, kdy byl
AcutePlexX v centru zájmu.
„Prezentovali jsme systém i v
zahraničí, např. na největší světové
hemato-onkologické konferenci
ASH (pozn. red. American Society
of Hematology) v prosinci 2011, v
USA“ říká Mgr. Lenka Žejšková,
Ph.D.
AcutePlexX ale není jen tématem
pro kongresy, naopak patří mezi
služby, které laboratoř Chambon běžně pacientům nabízí.
„Každopádně jediný, kdo ho poskytuje, je Chambon,“ upřesňuje Mgr.
Lenka Žejšková, Ph.D.
Při dotazu na to, co se jim lí-
bilo na brněnském sjezdu, shodně
odpovídají: „Kongresy jsou důležité
především proto, že se tam potkáte
osobně s lékaři, se kterými jinak
nemáte šanci se setkat. Je tady
příležitost domluvit se na některých
konkrétních detailech spolupráce, nových projektech a také je
příležitost probrat komplikovanější
případy pacientů, což se po telefonu neřeší tak dobře. Takže v
osobním kontaktu je dle mého
zásadní přínos takového kongresu.“
A co je zaujalo z odborných té-
mat? „Například jsme se dozvěděli
o nově nabízeném léku, který
ale zatím není u nás na trhu. Je
určen pro pacienty s chronickou
myeloidní leukémií, kteří jsou rezistentní na v současnosti dostupné
léky,“ odpovídá za obě Ing. Lucie
Sedláčková, Ph.D.
V každém případě v laboratoři
Chambon nezahálí a připravují se
na další ročník kongresu ASH, který
proběhne opět letos v prosinci.
-pž-
najít žádnou abnormalitu, která
by maligní klon charakterizovala a umožnila nám tak nemoc
kategorizovat a molekulárně
sledovat MRN.
Proto byl naší laboratoří
(Radek Plachý et al.) vyvinut
unikátní systém AcutePlexX,
který v několika málo reakcích
detekuje 64 fúzních transkriptů
(představujících více než 100
sestřihových variant), které
byly popsány u pacientů s
akutními leukémiemi. Tento
systém je založen na multiplexní kvantitativní RealTime PCR technologii, kdy je
využíváno specifických dvojic primerů a fluorescenčně
značených hybridizačních
sond, které umožňují specifickou detekci (a následnou MRN
kvantifikaci) chromozomálních
translokací, asociovaných s
danou leukémií. Tabulka 1
podává výčet chromozomálních abnormalit, které jsou
detekovatelné systémem
AcutePlexX.
Akutní leukémie (AL) jsou závažná nádorová onemocnění krvetvorby, vyznačující se různou prognózou, v závislosti na typu leukémie, věku nemocného,
přidružených komorbiditách a v neposlední řadě na
molekulárních charakteristikách leukémie.
V případě nalezení některé
Dle postižení krevních řad
rozdělujeme AL na akutní myeloidní leukémie (AML) a akutní
lymfoblastové leukémie (ALL).
AML je především leukémií
dospělého věku, u dětí je vzácná, u ALL je tomu naopak – je
poměrně vzácná u dospělých,
však její prognóza v dospělém
věku je velmi nepříznivá.
U akutních leukémií se diagnosticky vyšetřuje řada
molekulárních abnormalit,
které pomáhají leukémii diagnostikovat, klasifikovat dle
FAB systému (FrancouzskoAmericko-Britská klasifikace)
a stratifikovat do prognostických kategorií, od čehož se
v konečném důsledku odvíjí
léčba leukémie.
Tabulka 1: Seznam chromozomálních aberací detekovaných
systémem AcutePlexX (celkem v 9 multiplexních PCR reakcích v reálném čase).
Při diagnóze onemocnění se
rutinně vyšetřuje panel rekurentních molekulárních aberací, s cílem najít abnormalitu,
která charakterizuje maligní
klon, potenciálně dovolí leukémii stratifikovat do prognostických kategorií a v ideálním
případě slouží jako molekulární
cíl pro sledování minimální
reziduální nemoci (MRN), kdy
pomocí velmi senzitivních a
specifických technik sledujeme
množství leukemických buněk
v těle pacienta v průběhu
léčby (chemo/imunoterapie,
transplantace kostní dřeně).
Rutinně se takto vyšetřují
chromozomální translokace
PML/RARa, AML1/ETO, CBFb/
MYH11 a mutace v hematologicky významných genech
NPM1, FLT3, MLL, CEBPa,
WT1, c-kit.
Leukémie jsou však velmi heterogenní skupinou
onemocnění a u téměř 50%
dospělých AML tímto základním screeningem nedokážeme
Obrázek 1:
A) Detekce chromozomální translokace t(X;11)
– MLL/SEPT6 pomocí systému AcutePlexX. B)
Abnormalita byla rovněž nalezena molekulárně –
cytogeneticky pomocí techniky mnohobarevné in
situ hybridizace (mFISH) a C, D) následně využita
jako molekulární cíl pro sledování MRN a odpovědi
pacienta na léčbu.
z genetických změn detekovaných systémem AcutePlexX,
je tato abnormalita s výhodou
využita jako molekulární cíl pro
sledování minimální reziduální
nemoci (MRN); Obrázek 1.
Systém AcutePlexX, vyvinutý
naší laboratoří, nám umožňuje
s velkou přesností a rychlostí
(řádově v hodinách) charakterizovat akutní leukémie v
čase diagnózy a v případě
nalezení některé z chromozomálních abnormalit umožňuje
cílené, specifické a senzitivní
sledování MRN. Obzvláště u
mladších nemocných, kteří
jsou kandidáty agresivní chemoterapie a transplantace kostní dřeně přináší tento komplexní přístup velkou výhodu:
onemocnění je maximálně
monitorováno nejmodernějšími
laboratorními přístupy, které
dovolují ohodnotit odpověď
pacienta na léčbu, případně
predikovat hrozící relaps
onemocnění, kdy včasná
terapeutická intervence může
zabránit návratu choroby.
Je tudíž velmi žádoucí v
moderní medicíně využívat
nejmodernějších laboratorních
přístupů a technik, které
pomáhají lékaři v jeho klinickém rozhodování, umožňují
adekvátní léčbu a v konečném
důsledku šetří zdroje
veřejného zdravotnictví a v
neposlední řadě život a zdraví
pacienta, který je vždy centrem
naší pozornosti.
MUDr. Soňa Peková, PhD.,
Chambon s.r.o., Laboratoř
molekulární diagnostiky, Praha
SUDOKU
KinoTIP
SKYFALL
Velká Británie/USA, 2012, režie: Sam Mendes.
Je to v pořadí již dvacátá třetí “bondovka” a třetí film, ve
kterém si postavu agenta 007 zahrál Daniel Craig. Zápletka se tentokrát točí kolem M, Bondovy šéfové. Něco v
její minulosti zapříčinilo útok neznámého útočníka na MI6.
James Bond se vydává po jeho stopě, a jak je již zvykem
u snímků z nové bondovské série, nebude nouze o drsné
scény, zabíjení a příklon k realističnosti.
Premiéra: 25. 10. 2012
SPARKLE
USA, 2012, režie: Salim Akil.
Drama plné hudby - takový bude snímek Sparkle, jinak remake filmu z roku 1976. Příběh se odehrává v
šedesátých letech min. století, kdy tři sestry vytvoří
pěvecké trio a brzy si získají pozornost nejen publika
v klubech, ale i nahrávacích společností. Spolu se
vzestupem slávy se ale také dostaví problémy ve vztazích, které ohrožují budoucnost skupiny.
Film budí pozornost i díky tomu, že jde o poslední
snímek Whitney Houston, která zemřela letos v únoru.
Premiéra: 1. 11. 2012
Top 10 Music Synlabianer
4. MÍSTO
1. místo
Taylor Swift - We Are
Never Ever Getting Back
Together
Nickelback - Trying Not
To Love You
5. MÍSTO
Fun. - Some Nights
2. místo
Maroon 5 - One More
Night
6. MÍSTO
Flo Rida - Whistle
7. MÍSTO
P!nk - Blow Me (One
Last Kiss)
8. MÍSTO
3. místo
PSY - Gangnam Style
Christina Aquilera Your Body
9. MÍSTO
The Lumineers - Ho hey
10. MÍSTO
Muse - Madness
Kombinací řady českých a světových hudebních žebříčků jsme pro vás připravili základní TOP 10 Synlabianeru. Jaké skladby se
zde objeví za měsíc, nebo jak se změní pořadí mezi stávajícími, to závisí pouze na vás. Pošlete nám e-mail s hlasy pro první 3
místa dle vašeho výběru (hlasovat můžete pro naprosto libovolné skladby). Před uzávěrkou hlasy sečteme a vaše hlasování ovlivní
pořadí v žebříčku.
Kalendář
akcí
15. 11. 2012
Novinky v laboratorní praxi
Kde: Úrazová nemocnice v Brně
15. 11. 2012
Seminář Hemokultury a TBC
Kde: Nemocnice Rakovník
22. 11. 2012
Konference Novinky v laboratorní praxi
Kde: Přednáškový sál Bobík – Koleje
JčU
28. 11. 2012
Novinky v laboratorní praxi
Kde: Nemocnice Slaný
29. 11. 2012
Novinky v laboratorní praxi + otevření bakteriologie v Brně
Kde: Evropská, CTPark Modřice
6. 12. 2012
Novinky v laboratorní praxi
Kde: Nemocnice Čáslav
17. 1. 2013
Alergologický seminář Praha
Kde: Hotel Modrá Růže, Praha
13. 4. 2013
Konference sestřiček
Kde: Hotel Modrá Růže, Praha
Chcete-li být informování o vyjití nového čísla časopisu Synlabianer,
případně o novinkách společnosti synlab, stačí, když kliknete na
tento odkaz a na stráce, která se vám zobrazí zadáte svůj e-mail.
CHCI BÝT INFORMOVÁN,
AŽ VYJDE NOVÉ ČÍSLO!
Download

Synlabianer 10/2012 - synlab Czech Republic