Automatická regulace
vlastní spotřeby v režimu
„Zelený bonus“
2010/2011
vyhodnocení nadvýroby
měření spotřeby
spínání zátěže
Automatická regulace vlastní spotřeby v režimu „Zelený bonus“
Princip účtování vyrobené energie z obnovitelných zdrojů, např. z fotovoltaické
elektrárny (dále FVE) v režimu tzv. „zeleného bonusu„ motivuje, aby provozovatel FVE co největší podíl vyrobené energie spotřeboval přímo na místě výroby.
Z tohoto důvodu provozovatelé FVE hledají řešení, jak co nejvíce energie sami
ekonomicky využít. Jelikož FVE dodává po většinu doby velmi proměnný výkon, je poměrně náročné se tomuto faktu přizpůsobit pomocí manuálního nebo
jednoduchého časového zapínání a odpojování spotřebičů. Lépe je celou úlohu
řešit automaticky, podle aktuálního stavu výroby energie.
Pro profesionální řešení celého problému, které Vám nabízíme, jsme použili
osvědčené a spolehlivé komponenty ze sortimentu průmyslové automatizační
techniky, jakými jsou dvojitý čítač UDM60, digitální elektroměr EM24, EM23
nebo EM10 a polovodičová relé řady RJ1A.
Jelikož se celé řešení skládá z několika dílčích úloh, jsou níže uvedeny a popsány možné varianty použitých přístrojů, vhodných pro:
• průběžné získávání hodnot okamžité výroby a okamžité vlastní spotřeby
energie.
• výpočet hodnoty momentální nadvýroby energie z FVE a řízení spínání
přídavných zátěží.
Informace o momentální výrobě a momentální vlastní spotřebě energie získáme
z digitálních elektroměrů pomocí pulzních výstupů. Tyto pulzní výstupy přivedeme na vstupy dvojitého čítače impulzů (UDM60), který po správném nastavení
poměru pulz/kW zobrazí na prvním displeji aktuální výkon FVE přímo v kW a na
druhém pak přebytek energie (rozdíl mezi momentální výrobou a spotřebou).
Výstupní reléový modul pak tento přebytek energie porovnává s přednastavenými hodnotami pro ovládání jednotlivých zátěží (1 až 4 zátěže podle požadavku
zákazníka). Pro každou zátěž je možné definovat zvlášť mez připojení, hysterezi
a zpoždění při sepnutí a odpojení.
VYBRANÉ TYPY PŘÍSTROJŮ A JEJICH MODULŮ PRO TUTO APLIKACI:
BPL
Elektroměry:
EM24DIN AV93XO2P
3F elektroměr s přímým měřením do 3× 65 A, dva
definovatelné pulzní výstupy až 1000 p/kWh. Tento přístroj je možné použít univerzálně pro měření
energie ve všech kombinacích zapojení, protože
jeho pulzní výstup je volitelný uživatelem a lze jej
přizpůsobit k typu pulzního výstupu druhého elektroměru, osazeného u FVE.
EM23DIN AV93XO1P
3F elektroměr s přímým měřením do 3× 65 A,
pulzní výstup až 100 p/kWh. Tento přístroj je možné
použít v případě, že je u FVE použit elektroměr
s výstupem max. 100 p/kWh. Nevýhodou je prodloužení obnovovacího intervalu celého systému
z 10 na 100 s. Výhodou je nižší cena elektroměru.
EM10DIN AV81XO1P
1F elektroměr s přímým měřením do 32 A, pulzní výstup
1000 p/kWh. Tento elektroměr je možné použít jako přídavné měření výroby energie u menších jednofázových FVE, pokud osazený fakturační elektroměr nevyhovuje svým pulzním výstupem
a nechceme měnit fakturační elektroměr za jiný.
Dvojitý modulární čítač UDM60:
Měřící přístroj se dvěma nezávislými čítači, vybavený matematickými funkcemi
a přepočtem stupnic. Díky modulární koncepci je možné přístroj jednoduše sestavit v celé řadě variant. Celý přístroj UDM60 se skládá ze základního panelu
přístroje s displejem BD60 a až ze čtyř volitelných zásuvných modulů.
BD60 (základní panel přístroje
UMD60 s možností osazení až čtyřmi volitelnými moduly) – musí být
použit vždy.
BQTF1 (vstupní měřící modul pro
dva pulzní signály) – pro náš účel
musí být použit vždy.
BPH (napájecí modul pro síťové napájení 90-230 VAC/DC) – musí být
použit BPH nebo BPL.
(napájecí modul pro 18-60 VAC/DC)
– varianta k napájecímu modulu BPH, pokud chceme použít
místo síťového napájení nízké napětí.
BOR1 (modul reléových výstupů, 1 relé)
– vyberte jeden modul BOR1, BOR2 nebo BOR5.
BOR2 (modul reléových výstupů, 2 relé)
– vyberte jeden modul BOR1, BOR2 nebo BOR5.
BOR5 (modul reléových výstupů, 4 relé)
– vyberte jeden modul BOR1, BOR2 nebo BOR5.
Zvolte jeden z uvedených reléových výstupů, podle požadovaného počtu zátěží,
které chcete ovládat.
BRSX (modul komunikace RS485 – 2 nebo 4 vodiče, max. 1000 m)
– nadstavbový doplněk.
BRSY (modul komunikace RS232 – 3 vodiče, max. 15 m)
– nadstavbový doplněk.
Dva volitelné moduly dálkové správy přístroje UDM60. Komunikace RS232 je omezena vzdáleností 15 m, ale jsou ve větší míře dostupné porty na počítači uživatele. Komunikace RS485 je možná na větší vzdálenost, ale prakticky vždy je nutné
dokoupit k počítači komunikační kartu se vstupem RS485, nebo externí převodník
USB/RS485.
Příklad: BD60 + BQTF1 + BPH + BOR1 = UDM60 s měřícími vstupy,
napájení 90-230 V, 1× výstupní relé, bez komunikace s PC.
Polovodičová relé RJ1A s chladičem:
Pro spínání zátěže je vhodnější použít polovodičová relé,
vzhledem k tomu, že pro častější spínání jsou spolehlivější a uvedený typ je v provedení se spínáním v nule,
takže je omezeno na minimum i případně rušení ostatních spotřebičů. Relé je včetně držáku na DIN lištu a s
integrovaným chladičem, takže jeho montáž a zapojení je
velmi snadné. Ovládací napětí relé je zvoleno 230 VAC,
pro snadné propojení s reléovým kontaktem na výstupu
modulů BOR čítače UDM60. Pro případ, kdy bude v rozvaděči použito napájení nízkým napětím, je možné nabídnout verzi relé s ovládacím napětím 4-32 VDC.
RJ1A23A20E (vstup 230 VAC/230 VAC, 20 A výstup)
RJ1A23A30E (vstup 230 VAC/230 VAC, 30 A výstup)
RJ1A23D20E (vstup 4-32 VDC/230 VAC, 20 A výstup)
RJ1A23D30E (vstup 4-32 VDC/230 VAC, 30 A výstup)
Podrobný popis celého řešení, přesného výběru prvků, schémata zapojení a návody na nastavení najdete v podrobném materiálu, který je zveřejněn a připraven ke
stažení na http://solarni-energie.enika.cz
ENIKA.CZ s.r.o., Nádražní 609, 509 01 NOVÁ PAKA, Telefon: 493 77 33 11, Fax: 493 77 33 22, E-mail: [email protected], http://www.enika.cz
Download

Zelený bonus 2 leták.indd