Obrazové snímače Checker
Inteligentní obrazový snímač
Hledáte nejsnadnější a nejdostupnější cestu, jak kontrolovat chyby ve vašem výrobním procesu?
Originální obrazový snímač Checker® definoval svou kategorii převzetím nejlepších vlastností fotoelektrických
snímačů a doplněním dalších funkcí užitečných pro výrobce a dodavatele strojů. Checker dnes představuje kompletní
řadu produktů – počínaje snímači s nízkým rozlišením, přes extrémně rychlé snímače až po modely s nejvyšším
rozlišením.
Co je Checker
Checker je optické čidlo, oceněné, kompaktní zařízení s vestavěnou kamerou, procesorem, osvětlením, optikou a vstupy a výstupy
schopnými detekovat až 6.000 kusů za minutu - vše v průmyslovém tělese s krytím IP67, dostatečně malým, aby se vešlo i do
nejmenších prostorů.
Jak Checker pracuje
Checker provádí detekci součásti vyhledáním některé aktuální vlastnosti součásti, např. obrázku jablka na horní straně nápojové
krabice. To umožňuje extrémně spolehlivou detekci součástí, nedosažitelnou pomocí fotoelektrických snímačů. Volitelný displej
SensorView umožňuje uživatelům vidět přesně to, co je kontrolováno, stejně jako statistiku produkce.
Výhody snímače Checker
Kontroluje vlastnosti, které
ostatní snímače nejsou schopny
detekovat.
Checker “rozumí” tomu co vidí, a proto
může kontrolovat vlastnosti, které
ostatní snímače kontrolovat nemohou,
např. kód natištěný na štítku.
Kontroluje současně několik
vlastností součásti.
Není omezení počtu vlastností součásti,
které je možno kontrolovat pomocí
jednoho snímače Checker!!
2
Checker Vision Sensors
Překonává problém s proměnlivou polohou
součásti.
Součásti na lince jsou svou rozdílnou polohou typické,
Checker však sleduje všechny předměty na lince bez
nutnosti přesné manipulace se součástí.
Návratnost investic obrazových snímačů
Nebylo by vynikající, kdyby bylo možno tentýž snímač použít pro všechny úlohy spojené s ověřením produktu?
Řada produktů Checker disponuje schopností použití aplikací pro detekci přítomnosti/nepřítomnosti anebo pro měřicí
aplikace. Checker může u každého produktu, který vyrábíte, vykonávat několik “kontrol”. Nyní Cognex nabízí úplný
sortiment obrazových snímačů, a vy máte příležitost výběru správného snímače Checker pro vaši aplikaci.
Ať již je pro vás důležitá cena, rozlišení nebo rychlost, Cognex vám vždy nabídne snímač, který vyhoví vašim potřebám.
Checker řada 3G
Checker 4G
• Není nutný PC
• Snadné nastavení pomocí PC
• Řeší jak aplikace detekce
přítomnosti, tak i měření
• Patentovaná technologie detekce
součástí
• Lze konfigurovat jako snímač
detekce přítomnosti, tak i
měření
• Řeší jak aplikace detekce
přítomnosti, tak i měření
• Dodávají se snímače pro
standardní a vysoké rozlišení
• Patentovaná technologie
detekce součástí
• Dodávají se modely pro vysokou
rychlost a vysoké rozlišení
• Neomezené ukládání obrazu
• Vzdálené nastavení a zobrazení
• Komunikace PLC
• Logika pro uživatelské výstupy
• Až 32 změn úlohy
• Až 4 diskrétní výstupy
Částečný seznam výhod, které přináší použití obrazového snímače ve výrobních
operacích:
• Snížení zmetkovitosti
• Snížení doby prostojů a údržby
• Snadné nastavení a údržba výrobním personálem
• Zjednodušení celého řešení systému
• Zobrazení a záznam obrazů
• Vyloučení nutnosti nákladné fixace předmětů
• Vyloučení programování PLC
• Výhoda 100% kontroly součástí
PŘÍPADOVÁ STUDIE
Checker pomáhá při automatizaci
vysokorychlostního ukládání průhledných kartonů
Výrobce nápojů používá průhledné kartony k balení nápojů v
lahvích, aby byly pro spotřebitele viditelné jejich rozlišující štítky
se značkou. Nutnost orientace lahví tak, aby byla viditelná
správná část štítku, je výzvou při řešení automatického balení.
V současné době se tento výrobce stal prvním, kdo úspěšně
automatizoval vysokorychlostní ukládání kartonů pomocí
automatického zakladače kartonážního stroje s použitím
obrazových snímačů Cognex Checker.
Obrazové snímače Checker se jednoduše nastavují a snadno instalují,
a proto nabízejí cenově velmi hospodárné řešení v případech, kdy jsou
tradiční snímače nespolehlivé a plnohodnotný systém zobrazení je příliš
nákladný.
3
Checker Vision Sensors
AFA Nordale, přední výrobce kartonážních strojů, vyzkoušel
několik snímačů předních společností, avšak všechny vykazovaly
problémy s jedním nebo více typy štítků. “Jeden snímač například
pracoval s červenými štítky, nikoli však s černými nebo modrými
štítky,” říká Sergiu Dinescu od firmy Nordale. “Jiný snímač zase
pracoval s červenými a modrými štítky, nikoli však s černými.
Potom jsme vyzkoušeli Cognex Checker 3G1 a zjistili jsme, že byl
schopen bez problémů číst všechny různé štítky.”
Spolehlivé testování vad pro všechna průmyslová odvětví
Ověření rozměru výrobku
Detekce chybějících lahví
Automobilové produkty
Spotřební produkty
• Zjišťuje rozměr kovových součásti po obrábění
• Potvrzuje požadovaných 12 lahví v krabici
• Překonává fotoelektrické snímače
• Nahrazuje 13 fotoelektrických snímačů
• Není nutné shodné nastavení polohy
• Nevyžaduje přesnou fixaci
• Nevyžaduje přesnou fixaci
• Zvyšuje kvalitu a výtěžnost
• Zvyšuje kvalitu
• Zvyšuje rychlost linky
• Snižuje výrobní náklady
Správný rozměr
Nesprávný rozměr
Plná krabice
Chybí láhev
Kontrola orientace dílu
Detekce chybějících víček a kódů šarže
Elektronické produkty
Aplikace pro průmysl nápojů
• Kontroluje orientaci dílu při SMT
• Potvrzuje víčka a kódy na mléčných kontejnerech
• Překonává fotoelektrické snímače
• Překonává fotoelektrické snímače
• Spolehlivě čte i při měnící se poloze a rozměrech
• Spolehlivě čte i při měnící se poloze kontejneru
• Snižuje prostoje vyloučením nutnosti nastavení polohy a
minimalizací resetů
• Snižuje zmetkovitost a náklady na údržbu
• Zvyšuje rychlost linky vyloučením nutnosti fixace
• Podporuje vysoké rychlosti linky
Správně orientovaný
kondenzátor
4
Checker Vision Sensors
Kondenzátor orientovaný
obráceně
Datový kód přítomen
Datový kód chybí
Bez ohledu na průmysl, Checker vždy pomůže
Ověření přítomnosti závitu v otvoru
Ověření přítomnosti těsnění a víčka
Automobilové aplikace
Spotřební produkty
• Detekuje přítomnost závitů v bloku motoru
• Detekuje víčka a bezpečnostní těsnění na lahvích
• Překonává zkoušky vířivými proudy
• Překonává fotoelektrické snímače
• Konzistentní přesnost oproti fotobuňkám
• Nevyžaduje přesnou fixaci
• Spolehlivé, reprodukovatelné výsledky
• Minimalizuje nastavení a přetypování
• Nevyžaduje přesnou fixaci
• Zvyšuje výtěžnost a snižuje zmetkovitost
• Snižuje náklady na vlastnictví
• Snižuje prostoje vyloučením nutnosti nastavení snímače
Závit přítomen
Závit chybí
Bezpečnostní uzávěr přítomen
Bezpečnostní uzávěr chybí
Porovnání čísla produktu u zařízení
Ověření přítomnosti štítku
Medicínské produkty
Aplikace pro průmysl nápojů
• Kontroluje správnost čísla produktu u medicínských zařízení
• Vylučuje manuální kontrolu
• Kontroluje přítomnost tří štítků na pivní láhvi u
vysokorychlostní linky (1100 lahví za min)
• Zvyšuje kvalitu
• Nahrazuje nevyhovující fotoelektrické snímače
• Podstatně snižuje náklady na přepracování
• Vylučuje neustálé přestavování
• Vylučuje chyby během rychlého přetypování linky
• Podstatně snižuje čas na přetypování
• Zvyšuje kvalitu
• Snižuje výrobní náklady
Správné číslo součásti
5
Checker Vision Sensors
Nesprávné číslo součásti
Štítek přítomen
Štítek chybí
Spolehlivé výsledky kontrol pro výrobce
Ověření orientace součásti
Ověření přítomnosti tablety
Automobilové produkty
Medicínské produkty
• Detekuje nesprávnou orientaci automobilových součástí v
podávacím zásobníku
• Detekuje přítomnost tablet v láhvi
• Překonává fotoelektrické snímače
• Spolehlivě čte i při měnící se poloze láhve
• Je levnější než tradiční zobrazovací systémy
• Podporuje vysokou rychlost linky bez nutnosti fixace
• Zaručuje 100% správnou orientaci
• Minimalizuje chyby při kontrole
• Dramaticky snižuje zmetkovitost a náklady na přepracování
• Zvyšuje kvalitu
Správná orientace
Nesprávná orientace
• Překonává fotoelektrické snímače
Láhev s tabletami plná
Láhev s tabletami prázdná
Kontrola uzávěru a pouzdra v baterii
Ověření registrace
Spotřební produkty
Spotřební produkty
• Potvrzuje přítomnost a polohu uzávěrů a pouzder u baterií
• Registrace založená na vzoru
• Spolehlivě čte i při měnící se poloze baterie
• Vylučuje nutnost registračních značek
• Vylučuje nutnost fixace součásti při kontrole
• Zabraňuje ztrátám materiálu
• Zvyšuje kvalitu a zkracuje dobu návratnosti
• Flexibilní pracovní vzdálenost
• Umožňuje vyšší rychlosti linky
• Pro vysokorychlostní výrobní linky... až do 6 m/s
• Opakovatelnost výstupu lepší než 100 μsec
Dobrá součást
6
Checker Vision Sensors
Pouzdro chybí
Znak detekován
a výrobce strojů.
Ověření sestavení zařízení
Ověření správné žárovky
Medicínské produkty
Spotřební produkty
• Identifikuje vodicí kolíky a plastový kryt
• Kontroluje správnou velikost žárovky
• Nahrazuje manuální kontrolu náchylnou k chybám
• Nahrazuje fotoelektrické snímače
• Zvyšuje kvalitu produktu
• Umožňuje častější a jednodušší přetypování
• Podstatně snižuje náklady na přepracování
• Zvyšuje kvalitu
• Zvyšuje rychlost linky
• Snižuje náklady na zmetky
• Zvyšuje výnosy
• Minimalizuje reklamace zákazníků
Všechny součásti přítomny
Všechny součásti chybí
Správná velikost v balení
Ověření správné žárovky
Detekce chybějící vložky krabice
Ověření vyhození zátky
Potravinářské produkty
Spotřební produkty
• Potvrzuje přítomnost balení koření
• Detekuje přítomnost plastové zátky v láhvi
• Překonává fotoelektrické snímače
• Vylučuje nutnost více fotoelektrických snímačů
• Spolehlivě čte i při průsvitné vložce a měnící se poloze
• Bez nákladné fixace
• Snižuje náklady na přepracování
• Spolehlivě čte i při měnící se poloze láhve
• Snižuje prostoje vyloučením nutnosti nastavení snímače
• Podporuje rychlost linky
• Pracuje s barvami bez nutnosti nastavení
Vložka přítomna
7
Checker Vision Sensors
Vložka chybí
Zátka vyhozena
Zátka přítomna
Výkonné prvky se vejdou do malých pouzder
Checker je obrazový snímač vše-v-jednom pro strojové vidění s vestavěným osvětlením a variabilní pracovní vzdáleností,
se schopností kontroly více než 6000 součástí za minutu — vše v pouzdru tak malém, že se vejde i do stísněných prostorů.
60mm
(2.36in)
Kabely s ry
rychlospojkou s
IP67
krytím IP6
Kompaktní
rozměry
Průmyslové V/V
• Průmyslo
Uživatelsky
• Uživatels
výstup
konfigurovatelný
gur
vstup
nebo vst
Uživatelsky přizpůsobitelná
pracovní vzdálenost a
ostření
• Ethernet (řada 4G)
Mini-US
Mini-USB (řada 3G)
667mm
(2
(2.64in)
Vysoká intenzita
osvětlení zlepšuje
kontrast (zobrazena
řada 4G)
Odolné pouzdro s krytím
IP67
41mm
(1.61in)
39mm
(1.54in)
Checker 4G s protokolem Ethernet lze snadno integrovat do vaší firemní sítě. Z jednoho PC můžete vzdáleně
nastavovat a zobrazovat snímače Checker v síti, komunikovat s PLC a provádět přenos neomezeného množství
obrazů na server FTP pro uložení nebo prohlížení.
PC
Řada 4G
PLC
Ethernet Network
8
Checker Vision Sensors
FTP
Široký rozsah provedení snímače Checker
Cognex rozšířil řadu produktů Checker, aby mohl dodat vhodný snímač pro každou aplikaci. Je-li pro vás důležitým
atributem rozlišení, cena nebo rychlost, Cognex vám nabídne vše potřebné.
Systémy strojového vidění
Obrazové snímače
Cena
Fotoelektrické snímače
Výkon
Funkce modelu
Snímač pro vyhledávání součástí
Kontrolní snímače: Přítomnost
Kontrolní snímače: Rozměr
Interní spouštění
Přeškolení vzoru
Změna úlohy
Nastavení softwaru na PC
Nastavení a zobrazení SensorView
Sledování součástí založené na enkodéru
Logika pro uživatelské výstupy
Rychlá kontrola – více než 1600 součástí za minutu
Velmi rychlá kontrola – více než 6000 součástí za minutu
Nejvyšší rozlišení (752 x 480)
Komunikace s PLC – EtherNet/IP s AOP
Komunikace s PLC - PROFINET
Ukládání obrazů na server FTP
9
Checker Vision Sensors
3G1
3G7
4G1
4G7




















8










8










32
32

















One-Click Setup
Checker se snadno nastavuje a ovládá pomocí One-Click Setup™. Dokonce i začínající uživatel může provést
nastavení a spuštění v několika minutách — bez zaškolení. Jednoduše vyberete vestavěný snímač pro vyhledávání
součástí… umístíte kontrolní snímače na funkce pro kontrolu… potom kontrolujete pomocí snímače Checker!
Zobrazený snímek zjednodušuje nastavení tím, že máte
možnost vidět přesně to, co vidí snímač.
Dynamická nápověda
je rovněž k dispozici.
Čtyři jednoduché
kroky vás
provedou
nastavením.
Jednoduché kontroly
snímače jsou vyhověl/
nevyhověl – bez zadání
dat nebo parametrů.
Přehrajte si filmový pás zpět pomalou rychlostí nebo si prohlédněte poslední závady součásti.
Podobně jako videorekordér, snímá Checker aktuální záznam součástí jako video!
Unikátní kontrolní snímače Checker představují nejspolehlivější způsob kontroly součástí:
Snímače jasu vyhledávají tmavé nebo světlé oblasti
na součásti.
Snímače
šířky měří šířku součásti, komponenty nebo
S
vlastnosti.
Snímače kontrastu vyhledávají oblasti na součásti,
které obsahují jasné a tmavé oblasti: datové kódy,
závity a mnoho jiných znaků součásti.
Snímače výšky měří výšku součásti, komponenty nebo
vlastnosti.
Snímače vzorů sledují to, jaký vzhled mají jednotlivé
vlastnosti součásti a uvědomí vás, jestliže se tyto
vlastnosti objeví.
Snímače průměru měří průměr součásti, dílu nebo
vlastnosti.
Snímač Checker pro vyhledávání součástí má tři důležité výhody:
1. Detekuje součást podle umístění dané vlastnosti na součásti, nebo na její hraně.
2. Sleduje součásti v různých polohách na výrobní lince a poradí si s nepřesným polohováním součástí.
3. Nevyžaduje další snímače k určení toho, zda je součást přítomna.
10
Checker Vision Sensors
Specifikace
OBRAZOVÉ SNÍMAČE CHECKER
OSVĚTLENÍ
3G1
3G7, 4G1, 4G7
Integrované LED červené,
zelené a modrozelené
Integrované jasně bílé LED
VSTUP EXTERNÍHO TRIGGERU
Vstup ON
> 10 Vss (> 6 mA)
Vstup OFF
< 2 Vss (< 1,5 mA)
Ochrana
Optické oddělení, nezávislé
na polaritě
VÝSTUPY
Výstup
Charakteristika
Max. pokles napětí
Max. proud. zatížení
Ochrana
Polovodičový spínač
100 mA, 24 Vss
3,5 Vss @ 100 mA
100 mA
Optické oddělení, chráněné
proti zkratu, přepětí a
obrácené polaritě
VSTUPY ENKODÉRU
Typ enkodéru
300 kHz (max.) kvadraturní
enkodér. Otevřený kolektor a
diferenciální výstup.
ON/OFF
50 % jmenovité hodnoty
Zatížení
50 % maxima enkodéru
VSTUPY KONTROLNÍ ÚLOHY
Podporované úlohy 8 (řada 3G)
32 (řada 4G) minimální šířka
impulsu - 1 ms
Vstup ON
> 10 Vss (> 6 mA)
Vstup OFF
< 2 Vss (< 1,5 mA)
Ochrana
Optické oddělení, nezávislé
na polaritě
NAPÁJENÍ
Napětí
Proud
PROSTŘEDÍ
Provozní teplota
Skladovací teplota
176°F)
Provozní vlhkost
Provozní nadmořská
výška
Rázová odolnost
Vibrace
Ochrana
11
+24 Vss (22-26 Vss)
250 mA max.
0 °C až 50 °C (32° až 122°F)
-30 °C až 80 °C (-22° až
0 %-90 %, nekondenzující
4000 m maximálně
80 G po dobu 5 ms v každé
ose (podle IEC 68-2-2)
10 G (10-500 Hz) podle IEC
68-2-6
IP67
Checker Vision Sensors
MECHANICKÉ HODNOTY
Rozměry
67 mm (2,64 in) V x 41 mm Š
(1,61in) Š x 60 mm (2,36in) D
Hmotnost
148 g (4,2 oz)
REŽIMY ČINNOSTI
Interní trigger součásti, externí trigger součásti,
trvale zatrigovaný
CERTIFIKACE
Řada 3G
Řada 4G
CE, cCSA us,FCC,RoHS, KCC
CE,FCC,RoHS,KCC a
BureauVeritas
MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA PC
(Nutné jen pro nastavení)
Operační systémy
XP™, Vista™, Microsoft®
Windows 7® 32 a 64bit
RAM
128 MB RAM
Rozhraní USB
USB 1.1 (2.0 doporučeno
(Řada 3G)
pro nejlepší výkon)
Rozhraní Ethernet
10/100
(Řada 4G)
Rozlišení obrazovky Displej 1024 x 768 (96 DPI)
nebo 1280 x 1024 (120 DPI)
SNÍMAČE CHECKER
Číslo
4G1
4G7
3G1
3G7
součásti modelu
C4G1-24G-E00
C4G7-24G-E00
C3G1-21G-U00
C3G7-24G-U00
PŘÍSLUŠENSTVÍ OBSAŽENÉ V DODÁVCE
• Objektiv 5,8 mm
• CD se softwarem Checker
• Standardní kabel USB
• Upevňovací šrouby
• Průvodce rychlým spuštěním
• Nástrčný klíč (pro aretaci zaostření)
SENSORVIEW 350
Modely podporované
příruční programovací
jednotkou
Jen řada 3G
Uživatelsky volitelné angličtina, němčina,
jazyky
italština, francouzština,
španělština, portugalština,
japonština, čínština
(zjednodušená), čínština
(tradiční) a korejština
NAPÁJENÍ
Operační napětí
Příkon proudu
PROSTŘEDÍ
Provozní teplota
Provozní vlhkost
Skladovací teplota
Skladovací vlhkost
Rázová odolnost
Vibrace
Nadmořská výška
Ochrana
+24 Vss (22-26 Vss)
275 mA @ +24 Vss
0 °C až 50 °C
(32 °F až 122 °F)
0 až 90 %, nekondenzující
-20 °C až 80 °C (-4°F až
176°F)
0 až 90 %, nekondenzující
80 G x 5 ms (IEC 68-2-2)
10 G (10-500 Hz podle
IEC 68-2-6)
4000 m
IP65
CERTIFIKACE
CE, c CSA us, FCC, RoHS
MODELY
Číslo součásti
SV-350-001
Popis
SensorView 350
Displej na panelu
VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
C3G-CBL-001
Volný přívodní kabel V/V (5 m)
CKR-200-CBL-RT-003 Kabel s pravoúhlým
konektorem V/V (1 m)
CCB-84901-1003
Kabel Ethernet (5 m)
CCB-84901-6001-05 Kabel s pravoúhlým
konektorem Ethernet (5 m)
Field of View for Checker 3G7 and 4G7 Vision Sensors
Field of View for Checker 3G1 and 4G1 Vision Sensors
Curves show the field of view for standard and optional lenses.
Each grid square = 1in (2.54cm)
Curves show the field of view for standard and optional lenses.
Each grid square = 1in (2.54cm)
Příslušenství
SensorView Teach Pendant
Kompaktní, robustní displej obrazových snímačů řady 3G. SensorView je více než jen displej.
Provádí statistiky produkce a uživatelsky definovatelné zobrazení součástí, které Checker
kontroluje. To umožňuje obsluze snadno monitorovat výrobní proces, změnu úloh nebo
vyvolávat vzor bez PC.
Nastavitelný upevňovací držák
Upevnění na metrický závit, palcový závit a průchozí otvor. Umožňuje snadné nastavení úhlu
upevnění snímače Checker pro optimální osvětlení.
Kabely
Napájecí a V/V, Ethernet a USB kabely jsou k dispozici v přímém a pravoúhlém provedení.
Objektivy
Sada objektivů snímače Checker obsahuje objektivy 3, 6; 8, 16 a 25 mm.
Barevné filtry
Filtry s pásmovou propustností pro viditelné světlo a infračervené vlnové délky (470, 525,
590, 635 a 850 nm).
Společnosti z celého světa spoléhají na strojové vidění Cognex a ID s cílem optimalizace kvality, snižování nákladů
a ovládání sledovatelnosti kontroly.
Hlavní sídla společnosti One Vision Drive Natick, MA USA Tel: +1 508.650.3000 Fax: +1 508.650.3344
Amerika
USA, východ
USA, západ
USA, jih
USA, Detroit
USA, Chicago
Kanada
Mexiko
Střední Amerika
Jižní Amerika
Brazílie
Evropa
+1 508.650.3000
+1 650.969.8412
+1 615.844.6158
+1 248.668.5100
+1 630.649.6300
+1 905.634.2726
+52 81 5030-7258
+52 81 5030-7258
+1 972.365.3463
+55 11 9648-6400
Rakousko
Belgie
Francie
Německo
Maďarsko
Irsko
Itálie
Nizozemsko
Španělsko
Švédsko
Švýcarsko
Velká Británie
Asie
+43 1 23060 3430
+32 2 8080 692
+33 1 4777 1550
+49 721 6639 0
+36 1 501 0650
+353 1 825 4420
+39 02 6747 1200
+31 208 080 377
+34 93 445 67 78
+46 21 14 55 88
+41 71 313 06 05
+44 1908 206 000
Čína
Indie
Japonsko
Korea
Singapur
Tajwan
+86 21 6320 3821
+91 80 4022 4118
+81 3 5977 5400
+82 2 539 9047
+65 632 55 700
+886 3 578 0060
www.cognex.com
© Copyright 2011, Cognex Corporation. Všechny informace obsažené v tomto dokumentu se mohou změnit bez dalšího upozornění. Cognex, Checker and SensorView
jsou registrované obchodní známky Cognex Corporation. Všechny další ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných společností. Printed in the USA.
12
Checker Vision Sensors
Download

Obrazové snímače Checker