MOSKVA
PETROHRAD
oslnivá krása ve dne i v noci
poznávací okruh
Rudé náměstí – Kreml – Petropavlovská pevnost – Zimní palác –
Ermitáž – Petrodvorec – Carskoje Selo
Termíny: 31. 5. – 6. 6., 20.9. – 26.9. 2015
Cena: 33.990,- Kč
Program zájezdu:
1.den 2.den -
3.den -
Odlet z Prahy do Moskvy. Po příletu přivítání s průvodcem a odjezd do hotelu,
ubytování, nocleh.
Snídaně, prohlídka moskevských pamětihodností – Rudé náměstí, Mauzoleum V. I.
Lenina, pohádkově barevný Chrám Vasila Blaženého, slavné Velké divadlo (Bolšoj
těatr)… Fakultativně tradiční ruská zábava – cirkusové představení. Návrat do hotelu,
nocleh.
Snídaně, pokračování v poznávání Moskvy. Tentokrát v areálu Kremlu – nejstarší části
Moskvy, dříve sídla carů, dnes ruského prezidenta. Odpoledne možnost individuálních
toulek centrem Moskvy, např. po Starém Arbatu – ulici vyhrazené pro pěší s množstvím
galerií, kaváren, obchodů se starožitnostmi, pouličními malíři… Pohoda a klid v rušné
Moskvě při dobré kávě, ruském čaji a pirožkách… Fakultativně návštěva Treťjakovské
galerie. Návrat do hotelu, nocleh.
4.den -
5.den -
6.den -
7.den -
Snídaně, přejezd rychlovlakem Sapsan z Moskvy do
Petrohradu. Trasu dlouhou 700 km ujede moderní
rychlovlak za necelé 4 hodiny. V Petrohradu
ubytování v hotelu a po krátkém odpočinku projížďka
v rozvláčném tempu po řece Něvě. Z paluby lodi
uvidíme nejznámější památky a rovněž jednu
z největších atrakcí Petrohradu – otvírací mosty.
Otevírají se v noci, aby umožnily velkým lodím projet
z Finského zálivu směrem k Moskvě. Zvláště v létě,
kdy v Petrohradě panují tzv. bílé noci, je pohled na
postupně se otevírajících 13 mostů okouzlující
podívanou! Nocleh.
Snídaně, okružní jízda Petrohradem - prohlídka
Katedrály Sv. Izáka, Kostela Spasitele na Krvi,
Zimního paláce a výstavního Něvského prospektu,
návštěva Petropavlovské pevnosti s charakteristickou
štíhlou zlatou špicí zvonice a s mohutnými hradbami.
Večer
fakultativně
baletní
nebo
divadelní
představení. Nocleh.
Snídaně, prohlídka Zimního a paláce se světoznámou
galerií - Ermitáží. Bohaté umělecké sbírky a nádherně
zdobené sály! Překrásnou výzdobou se pyšní rovněž
Petrodvorec – letní sídlo carů s rozlehlým parkem a
důmyslným systémem fontán a vodotrysků
s pozlacenými sochami, vybudované podle vzoru
Versailles. Velkolepé, zdobné, nádherné – jako celý
Petrohrad. Fakultativně zábavný folklórní večer.
Návrat do hotelu, nocleh.
Snídaně, rozloučení s Petrohradem v dalším
půvabném carském sídle s názvem Puškin (dříve
Carskoje Selo). Rozlehlý areál s nádhernými stavbami
a věrnou kopií slavné Jantarové komnaty. Transfer
na letiště, odlet zpět do Prahy/Vídně. Po příletu
možnost zajištění transferu do místa bydliště.
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha – Moskva a Petrohrad –
Praha, letištní taxy a palivové příplatky, přepravu klimatizovanými
autokary či minibusy, přepravu rychlovlakem Sapsan z Moskvy do
Petrohradu, 3x ubytování ve dvoulůžkových pokojích v hotelu kat.
3* se snídaní v Moskvě, 3x ubytování ve dvoulůžkových pokojích
v hotelu kat. 4* se snídaní v Petrohradě, všechny výlety a vstupy
uvedené v programu, služby místního anglicky hovořícího
průvodce a tlumočícího zástupce CK Bon Ton, pojištění CK ve
smyslu zákona 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje: komplexní pojištění léčebných výloh v zahraničí,
vízum do Ruské federace, výlety a jiné služby nad rámec programu
(fakultativní), spropitné.
Příplatek za jednolůžkový pokoj: 6.990,- Kč/pobyt
Vízum do Ruské federace: 1.500,- Kč
Fakultativní služby nezahrnuté v ceně zájezdu (orientační ceny):
Cirkusové představení – Moskva: od 1.390,- Kč
Treťjakovská galerie – Moskva: od 1.190,- Kč
Bolšoj těatr – představení v historické budově: od 4.690,- Kč
Bolšoj těatr – představení na nové scéně: od 2.590,- Kč
Folklórní večer s občerstvením – Petrohrad: od 1.390,- Kč
Labutí jezero v Hudebním divadle – Petrohrad: od 1.390,- Kč
ZÁJEZD JE MOŽNÉ USKUTEČNIT V JAKÉMKOLI TERMÍNU DLE POŽADAVKŮ KLIENTŮ !
NA PŘÁNÍ ZAJISTÍME NÁVŠTĚVY ODBORNÝCH MEZINÁRODNÍCH VELETRHŮ!
CENA JE KALKULOVÁNA PRO MINIMÁLNÍ POČET 6 OSOB.
BON TON, s.r.o., e-mail.: [email protected]
Masarykovo nám. 17, 753 01 Hranice, tel: 581 605 080, fax: 581 601 490
Download

MOSKVA PETROHRAD - Bon Ton, s.r.o.