-
-
•
I
I
I
I
I I I I I I
-
AS OC IACE
Ř E DITEL Ů
GY MNÁZ I I
CESKÉ
R E PUB LI K Y
Pozvánka
na konferenci a valnou hromadu AŘG ČR
26. 3.- 28. 3. 2014, Hotel Clarion, Praha
Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
dovolujeme si Vás pozvat na konferenci a valnou hromadu Asociace ředitelů gymnázií ČR pořádanou ve
spolupráci s pražským Gymnáziem Nad štolou
pod záštitou Mgr. Ludmily štvánové, radní hlavního města Prahy pro oblast školství
Téma konference
ŘEDITEL GYMNÁZIA 25 LET PO SAMETOVÉ REVOLUCI
podmínky,
očekávání, odpovědnost,
možnosti
Ředitel gymnázia a jeho zřizovatel
Vliv zřizovatele na rozhodování
ředitele
aneb "Ruku líbám, paní vedoucí/"
Jak jsou
zřizovateli
akceptovány legislativou zaručené pravomoci
ředitelů?
Liší se pohled právníka,
ředitele
a zřizovatele?
Ekonomické okénko
aneb " ... bejvávalo, bejvávalo, bejvávalo dobře!"
Jak se staráme se o své školy? Retrospektivní pohled na ekonomické podmínky pro
řízení
školy a pohled do dalších let.
Gymnázia pod tlakem
aneb "Čím, komu a proč vadí gymnázia?"
Proč je
všeobecné
vzdělání
stále v pozadí? Těžší
přijímačky
a těžší maturita, ale stejné možnosti?
Ředitel ve spárech evropských projektů
Místo evropských
projektů
v koncepci rozvoje českého školství a doba poprojektová
aneb "Kdo nejede v projektech, jako by nebyl."
Jaká je koncepce nového programovacího období pro oblast školství? Co školám může přinést? A potřebují to školy vůbec?
Nezvykl si stát na to, že vybavení a pomůcky si školy zajišťují díky projektům z evropských peněz? Co s technikou , která
potřebuje obnovu? Jsou na to zřizovatelé a stát připraveni?
Problematika řízení projektů
aneb " ... za co, soudruzi, za co?"
Za co všechno
může ředitel? Zevšeobecnění mimořádných
událostí z vedení
projektů
a kontrol.
Školu dělá ředitel, učitelé a ... žáci
Talenti na našich školách
aneb "Jsi chytrý, pomoc nepotřebuješl"
Jsou naše gymnázia schopna rozvíjet nejtalentovanější? Co těmto žákům školy nabízejí a jak je stát práci
o nejtalentovanější žáky a budoucí špičky podporuje? Není konkurenceschopnost prázdným slovem?
Pivo, cigarety, marihuana a spol.
aneb "Problémy, o kterých jsme na konferencích ještě nikdy nemluvili."
Proč je ČR na posledních místech statistik v konzumaci alkoholu a v kouření tabáku i marihuany mladistvými?
Selhávají opatření státu, škola nebo rodina?
Doprovodný program
Společenské
setkání a večerní raut v rezidenci primátora Hlavního města Praha pana Tomáše
Prezentace firem a vydavatelů
Hudečka.
-
-
.
I
I
I
I
I
I
ASOCIACE
REDITELU
G
MNAZII
CESKE
REP U BLIKY
Zvaní hosté
PhDr. Marcel Chládek, MBA ministr školství
RNDr. Tomáš Hudeček , Ph.D. primátor hlavního města Prahy
prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc. předseda výboru pro vědu , vzdělání , kulturu, mládež
a tělovýchovu PSP ČR
PaedDr. Josef Novotný předseda školské komise Asociace krajů ČR
PhDr. Jindřich Fryč náměstek ministra školství pro regionální školství
Mgr. Tomáš Zatloukal ústřední školní inspektor
Mgr. Ludmila Štvánová radní pro oblast školství hlavního města
Mgr. Hana Stýblová prezidentka Asociace ředitelů ZŠ
Ing. Jiří Zajíček předseda národní rady CZESHA
paní Petra Bartáková, MSc. ředitelka odboru řízen í OP VK, MŠMT ČR
PhDr. Mgr. Jiří Valenta odborník na školské právo
Mgr. Zita Altschmíed Jarolímová ředitelka odboru správních činností ve školství hl.m .Prahy
VOLEBNÍ
LNÁ HROMADA ASOCIACE ŘEDITELŮ GYMNÁZIÍ ČR
Součástí konference bude i valná hromada AŘG ČR.
Organizační
pokyny
Přihlášky
Přihlášku
zašlete prosím do 31. 1. 2014 na adresu [email protected]
Konferenční
poplatek:
2 500,·
Kč
Poplatek zahrn uje náklady na konferenčn í prostory , konferenčn í materiály , coffee breaky, oběd 27. 3. 2014 , slavnostní raut v rezidenci
primátora. Poplatek uhradte prosím nejpozději do 31. 1. 2014 na účet číslo 4593710267/0100, jako variabilní symbol uved~e IČO vaši
organizace. Na základě provedené platby Vám bude vystavena faktura dle údajů na přihlášce a předána na konferenci při prezentaci.
V případě odhlášení nebude konferenční poplatek vracen .
Ubytováni:
1 750,·
Kč
za pokoj (tzn. osoba v OBL 875
Kč ,
osoba v SGL 1750 Kč)
Je zajištěno v hotelu Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 33, Praha 9- Vysočany od 26. 3. do 28. 3. 2014 . Hotel se nachází př ímo u
stanice metra B Vysočanská . Cena zahrnuje bufetovou snídani, internetové připojeni a poplatky . Ubytováni si zajisti každý ú častník
sám , přiložený speciální ubytovací formulář zašlete, prosím, na mailovou adresu uvedenou v záhlaví formu láře , rezervace Vám bude
nás l edně potvrzena. Speciální cena platí pro účastníky, kte ří si zarezervuji hotel do 25. 2. 2014. Bude-li platba provedena bankovním
převodem , neuvádějte údaje o platební kartě . Při bankovním převodu bude hotel vyžadovat celou úhradu předem .
Stravováni
Pro všechny účastníky je zaj i štěn oběd (bufet, v ce n ě nejsou zahrnuty nápoje) ve čtvrtek 27. 3. 2014 a večerní raut v rezidenci primátora
ve s tředu 26. 3. 2014 a v pátek 28. 3. 2014 si účastnici mohou objednat v Přihlášce na konferencí . U hotelu je nákupní střed 1 sko
Galerie Fenix s mnoha restauracemi í fastfoody .
Oběd
Těšime se na Vaši úč;~t' {~
PhDr. Renata Schejbalová
ředitelka Gymnázia Nad štolou , Praha
Příloha :
1.
Přih l áška
2.
Ubytovací
formu l ář
JL
Download

Pozvánka - Asociace ředitelů gymnázií České republiky