koMerČnÍ přÍLoHa spoLeČnosTi MeDiapLaneT
životodárné přírodní
potraviny
BIO & RAW
březen 2014
léčba obezity
Vyhledejte odbornou péči
na vysoké úrovni
ZDRAVÁ STRAVA A ZAŽÍVÁNÍ
www.zdrave-zazivani.cz
foto: VÍM, co JÍM
CO DĚLAT PRO DOBRÉ TRÁVENÍ
Ing. Petr havlíček: „Při správné dietě by člověk
neměl strádat a cítit hlad.”
LEPICOL díky vláknině NAPOMÁHÁ SPRÁVNÉMU
A SNADNÉMU VYPRAZNOVÁNÍ - důležité při zácpě,
hemoroidech a dalších. Dodává přátelské živé bakterie
a inulin, který slouží jako živný substrát pro živé bakterie.
Zakoupíte v lékárnách
www.ZDRAVASTREVA.cz
Ucelená řada doplňků stravy a kosmetiky
AcaiCare s vysokým obsahem přírodních
extraktů, antioxidantů a bioaktivních
látek. Každá z receptur je vytvořena
na základě nejnovějších poznatků v péči
o tělo a pleť. Více na www.doktorbio.cz
2 | březen 2014
koMerČnÍ přÍLoHa spoLeČnosTi MeDiapLaneT
vÝzvy
www.zdrave-zazivani.cz
Přístup k jídlu se v průběhu historie zásadně změnil.Původně sloužilo
k nutnému fungování organismu, ale časem se stalo koníčkem pro
konzumenty i kuchaře.
DoporuČuJeme
09
Špatná strava vede k výskytu
karcinomu tlustého střeva
M
i s t r ovské vaření již
staletí
vykazuje stejné parametry jako čisté umění
a stejně jako v umění lze
i v příjmu potravy pozorovat
zásadní vývojové zlomy.
Počet obézních roste
Prof. MuDr. Julius Špičák, cSc.
Přednosta kliniky
hepatogastroentrologie v IKEMu
Významnou
roli hraje vedle
zastoupení
základních
živin i samotná
úprava potravin.
V posledních desetiletích
stoupl kalorický příjem i podíl tuků. Více se solí a chuť
jídla se stává výraznější.
V souvislosti s rostoucí oblibou fast foodů dramaticky
přibylo obézních, zejména
mezi nejchudšími. Výrobci
manipulují s našimi chutěmi a vytváří určitý charakter závislosti. Servírují
pokrmy bohaté na nasycené tuky, cholesterol a šumivé nápoje dochucené fruktózou. Pokrmy ve fast foodech
vykazují více než dvojnásobný obsah kalorií na váhu
a dvojnásobek kalorií v zastoupení cukrů a tuků. Ve
Spojených státech poměr
obézních dosáhl již 30%,
v ostatních zemích je mezi
10 a 40%.
Důsledky nadváhy
Stravovací návyky mají celou
řadu medicínských souvislostí.K negativním důsledkům
dochází v souvislosti s metabolickými procesy uvnitř
organismu a fyziologickými
procesy uvnitř střeva.Příjem
potravy s vysokým obsahem
nasycených tuků, cholesterolu a nápojů slazených
fruktózou vede k obezitě
i metabolickému syndromu
s diabetem a poruchou metabolismu tuků. Důsledkem
obezity je krom zvýšené
hmotnosti i nárůst výskytu
karcinomu tlustého střeva,
jícnu, dělohy a prsu. Obezita
také vede ke vzniku nádorů
prostaty a ledvin i cirhóze
jater. Významnou roli hraje
vedle zastoupení základních
živin jejich úprava. Pochutiny, přísady a ochucovadla
mohou vést k rozvinutí rakoviny žaludku a rizikovým
faktorem je také zvýšený
příjem soli.
Klíčová je v potravě vláknina. Snižuje kontakt karcinogenů se střevní stěnou,
podporuje růst bakterií
a trávení. S vyšším obsahem
vlákniny se proto snižuje
riziko civilizačních chorob. Tradice velí, že čaj je
zdravý, káva naopak. Pozitivní efekt byl ale prokázán
jen u zeleného čaje a důsledky pití kávy jsou nejednoznačné. Odmyslíme-li si
současné kuřáctví, ukazuje
se, že káva má spíše pozitivní vliv zejména na srdeční
onemocnění. Ze stopových
prvků se do souvislosti s výskytem nádorů dává snížená konzumace selenu
a zinku. Určení jednoznačných souvislostí je však příčinou rychlých celospolečenských změn obtížné.
o nevolnosti po jídle
MUDr. arona adamcová
MEDIAPLANET
CZECH REPUBLIC
zDravÁ sTrava a zaŽÍvÁnÍ
14. březen 2014
Projektový manažer:
ing. Marek přeučil
+420 222 999 971
[email protected]
Grafické zpracování:
vratislav pecka
business developer:
Jakub Johanides
Redaktor: anna burdová,
Filip Uhlíř
Editor: ivona pecková
Foto: shutterstock
Distribuce: MF Dnes,
14. březen 2014
MEDIaPlanEt czech s.r.o.
tel.: +420 222 999 692
E-mail: [email protected]
posláním Mediaplanet je vytvářet
svým klientům nové zákazníky.
prostřednictvím odborných
článků motivujeme naše čtenáře.
Žaludek bez pálení žáhy
si zamiluje každý!
Rychlá a účinná úleva
od pálení žáhy
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
Rennie® je lék k vnitřnímu užití.
individuální péče v soukromí.
Nadváha – obezita, úspěšné komplexní programy
Kryoterapie, VacuShape, Termobandáže, LipoLaser
Epi ProColon CE
UNIKÁTNÍ PREVENTIVNÍ
VYŠETØENÍ KARCINOMU
TLUSTÉHO STØEVA
Èeská republika drží již nìkolik let
nechvalné prvenství v onemocnìní
rakovinou tlustého støeva, toto
onemocnìní je v ÈR jedním z nejèastìjších
nádorových onemocnìní. Dle statistitk ÚZIS
je tento zhoubný nádor zjištìn každoroènì
asi u 8 tisíc osob. Více jak polovina na toto
onemocnìní umírá.
C
M
Y
CM
MY
Epi ProColon CE
(test na Septin9)*
CY
•
•
CMY
K
•
•
•
•
Redukce váhy, výživa, životní styl
Rehabilitace pro záda a klouby
Psychika, vyčerpání, stres, deprese, spánek
www.Lazne-Jablonec.cz/Fit
unikátní vyšetøení
test je možné podstoupit bez nutnosti
nepøíjemných vyšetøení
žádná omezení týkající se jídla a lékù
vyšetøení pouze jedním odbìrem krve
dodání výsledkù pøibližnì za dva týdny
úspìšnost testu 80,6%
OBJEDNEJTE SE NA TOTO PREVENTIVNÍ
VYŠETØENÍ JEŠTÌ DNES, PREVENCE VÁM
MÙŽE ZACHRÁNIT ŽIVOT.
Volejte LINKU SANTÉ
1212, která pro vás preventivní vyšetøení zorganizuje.
* Vyšetøení je preventivní a nedává podklad pro soudní spor v pøípadì, že se u klienta v budoucnu nemoc projeví.
www.sante.cz
LINKA SANTÉ
1212
[email protected]
Novoveská 28a, Jablonec nad Nisou, 46601, tel.: +420 483 310 623, mob.: +420 777 310 622
Nová klinika v Jesenici u Prahy využívá vitamin C v onkologii!
Nové zdravotnické zařízení inPHARM CLINIC v Jesenici u Prahy se zaměřuje na moderní a bezpečnou onkologickou
léčbu. Bližší podrobnosti o náplni kliniky nám poskytli odborníci, kteří zde pracují: MUDr. Marta Holíková (MH)
a PharmDr. Lucie Kotlářová (LK).
Na vaší klinice lékaři pracují s vysokými dávkami
vitaminu C. Obecně řečeno, jaký prospěch přináší?
LK: Prokázanou skutečností je, že koncentrace vitaminu
C v organismu lidí vykazuje deficit. Ovšem v takovém
případě je ohrožen zejména imunitní, nervový a kardiovaskulární systém, v organismu vzniká oxidativní stres,
který poškozuje zdravé tkáně a způsobuje chronicky
zánětlivé reakce. Preventivní nitrožilní podání několika
gramů vitaminu C tak pozitivně působí na opakované
infekce (chřipky, angíny, záněty plic, boreliózu), alergie, artritidu (zánět kloubů), aterosklerózu (kornatění
tepen), psychické poruchy, autoimunitní choroby
(revmatoidní artritida, Crohnova choroba, roztroušená
skleróza) a nádorová onemocnění. Jinak řečeno,
podáme-li nitrožilně vitamin C, zlepšíme obranyschopnost organismu proti uvedeným chorobám. Prospěch
tedy vidím nejen v terapii, ale především také v prevenci.
Vy jste klinický onkolog. Kam byste v péči o
onkologického pacienta začlenila infuzní terapii
vitaminem C? Jaký má podle vašeho názoru
význam v onkologické léčbě?
MH: Nitrožilně podaná vysoká dávka vitaminu C je
v onkologii používána jako součást nutričně-farmakologické léčby, protože nádorové bujení a onkologická
léčba vedou k deficitním hladinám vitaminu C, které se
mnohdy blíží úrovni kurdějí. Jak již bylo řečeno, kvůli
deficitu vitaminu C může špatně fungovat metabolismus, imunitní, cévní a nervový systém. To všechno se
v rámci chemoterapie projevuje nežádoucími účinky.
Patří sem zejména nevolnost, zvracení, žaludeční
a střevní obtíže, únava, slabost, vyčerpání, anémie,
deprese, dyslipidémie, snížená odolnost vůči infekcím,
špatné hojení ran, snížená pevnost cév a další. Nicméně
vysoká dávka vitaminu C promptně koriguje deficitní hladinu vitaminu C v krvi a jeho zmíněné funkce
udržuje na potřebné úrovni, což vede ke snížení výskytu
nežádoucích účinků a k podpoře chemoterapie a radioterapie. Uvedené společné léčebné působení vede ke
zvýšení kvality života, k jeho prodloužení. Vidím to
ve své praxi i ve studiích našich kolegů na amerických
univerzitních klinikách.
Působí vitamin C ve vysokých dávkách také
protinádorově?
LK: Poslední americké studie ukazují, že nitrožilně podaná vysoká dávka vitaminu C působí na dvou
úrovních, má duální účinek. Zatímco zdravé buňky
chrání účinkem antioxidačním a podporuje protiinfekční
a protinádorovou imunitu, na některé typy nádorových
buněk působí prooxidačně, a proto ji autoři těchto studií
charakterizovali jako netoxickou chemoterapii. Jde o to,
že výhradně v okolí nádorové buňky existuje prostředí
(díky přítomnosti iontů mědi, železa a zvýšené kyselosti),
s nímž vitamin C tvoří peroxid vodíku, který je schopen
vést nádorovou buňku k zániku. Tento směr bude zajisté
do budoucna předmětem mnoha dalších studií, ovšem
daných poznatků lze využít v klinické praxi již nyní.
Může nitrožilně podaný vitamin C překyselit
organismus, narušit nebo pomoct standardní chemoterapii? Proč nestačí tableta vitaminu C denně?
LK: Onkologové z Kansas a Iowa Univerzity, s nimiž
naše klinika spolupracuje, nezjistili žádné nežádoucí interakce při podávání vysokých dávek intravenózního vitaminu C s jakoukoliv chemoterapií (s výjimkou methotrexátu, kde se kombinace nedoporučuje). Použitím
vysokých dávek vitaminu C současně s chemoterapií
nebo radioterapií se účinnost této léčby zefektivní, jelikož se sníží její nežádoucí účinky! Překyselení není
možné, protože roztok infuze je nastaven titrací bikarbonátem sodným na pH 6 – 7, takže je neutrální, neobsahuje konzervanty. A tableta určitě nestačí. Při podání
vitaminu C ústy lze dosáhnout v krvi jen nízkou koncentraci vitaminu C, která postačuje k zajištění pouze
fyziologických, nikoli však farmakologických účinků
(protiinfekčních, protizánětlivých, protinádorových).
Jak se na kliniku objednám a dostanu?
Objednat se lze na tel.: 241 432 133.
Nejpohodlnější příjezd je z nového okruhu
spojujícího dálnice D1 a D5 (exit Jesenice u Prahy).
Adresa: inPHARM CLINIC,
V Areálu 1243, 252 42 Jesenice u Prahy;
e-mail: [email protected], tel.: 241 432 133
Pozn.: Klinika je v Jesenici umístěna na rohu ulice
Pražská a V Areálu.
4 | březen 2014
koMerČnÍ přÍLoHa spoLeČnosTi MeDiapLaneT
inspirace
otázka: Jakou velkou chybu děláme při doržování diety?
odpověď: Častou chybou je nízký příjem bílkovin, kdy se
pak hubne více ve svalech než v tucích.
Pestrá a zdravá
strava především
rozHovor
Rozhovor o správném stravování jsme vedli s odborníky
na zdravou výživu a propagátory značky Vím, co
jím Karolínou Hlavatou
a Petrem Havlíčkem.
Jaké jsou nejčastější
chyby ve stravování
Čechů?
Češi vůbec nesledují,
jaký je jejich energetický příjem a jaké je nutriční
složení výrobků. Ve stravě
je pak nadbytek soli, živočišných tuků a cukru. Nedostatek je naopak omega-3
nenasycených mastných kyselin a vlákniny. Češi si také
málo vaří doma, a když, tak
pouze večer a z polotovarů.
Základem správného jídla je
však pravidelnost, klid, pestrost a čerstvost.
Jak může spotřebitelům v těchto problémech pomoci značka
vím, co jím?
Jaké potraviny nám
v jídelníčku chybí a jaké naopak přebývají?
Pokud zákazník vidí
na potravině toto označení, ví, že jde o zdravý
a především nutričně vyvážený výrobek. Jde o součást celosvětové iniciativy
The Choices podporované
WHO, která řeší zdravotní rizika související se složením
stravy. Na základě nezávislých testů a předem daných
kritérií se pro každý druh potravin vyhodnotí,zda můžou
dostat značku. Typickým
příkladem je müsli. Lidé ho
mají zafixované jako zdravé
jídlo, ale mnoho druhů se
kvůli pražení a přidaným
cukrům řadí spíše do cukrovinek. Značka Vím, co
jím vám orientaci výrazně
zjednoduší.
Nezdravá je především
popularita uzenin
a sladkých limonád. Málo se
pak jí ryby, ovoce a zelenina.
“Pomoci
mohou
zkvašené
mléčné
výrobky
jako kefír
nebo
podmáslí,
ale důležité
je udělat si
na jídlo čas
a pohodu.”
Jaké jsou nejčastější
chyby při hubnutí?
Na prvním místě jsou
zbytečně drastické diety, které člověk nemá šanci
vydržet. Dostaví se stres,
úzkost a člověk se upne
opět k nezdravému jídlu.
Při správné dietě by člověk
neměl strádat a cítit hlad.
Další chybou je nízký příjem
bílkovin. Hubne se pak více
ve svalech než v tucích. Přitom svaly jsou klíčové pro
rychlost spalování.
co vitamíny,
minerály a doplňky
stravy?
To je ohromný fenomén, ale krom případů
vrcholových sportovců
a onemocnění je to často
zbytečné a drahé. Chybí pak
třeba peníze na kvalitnější
potraviny. Výjimkou je
zejména u starších lidí vitamín D. Málo je i vápníku,
který podporuje hubnutí,ale
ten lehce doplníte mlékem.
v poslední době má
mnoho lidí problémy
se zažíváním, čím
to je?
Může jít o určitá
onemocnění, alergie na laktózu, lepek nebo syndrom
dráždivého trakčníku. Ty
vyžadují speciální jídelníček. Ale v drtivé většině
případů jde o špatnou kulturu jídla. Jí se ve stresu
a spěchu, což vede k potížím.
Pomoci mohou zkvašené
mléčné výrobky jako kefír
nebo podmáslí, ale důležité
je udělat si na jídlo čas
a pohodu.
Filip Uhlíř
[email protected]
A STAŇ SE NAŠÍM FANOUŠKEM
OCHUTNE J NAŠE NOVINKY
koMerČnÍ přÍLoHa spoLeČnosTi MeDiapLaneT
Revoluce ve
zdravé výživě
Bez lepku neJen pro CeliakY
Dokonalá strava
a ideální životospráva
jsou posedlostí nejen
mnoha žen a fanoušků anti-agingu, ale
i vědců v laboratořích.
foto: shutterstock
v poradně se často
objevují lidé, kteří
mají problémy
s trávením lepku.
co je to vlastně lepek neboli gluten?
Lepek je bílkovina obsažená v obilí,
jejíhož vysokého obsahu
si cení pekaři kvůli dobré “lepivosti”, ale ne naše
trávicí soustava. Lepek
vážně narušuje činnost
naší trávicí soustavy.
Díky diagnostice, kterou
provádíme vyšetřením
krve přes temné pole
mikroskopu často vidíme
problémy v plazmě. Metabolické zbytky jsou špatně
trávené díky chybějícím
trávicím enzymům. Směs
škrobu a lepku pokračuje
z žaludku do střev, kde zalepuje střevní kaly a tím
zmenšuje trávicí plochu,
čímž brání správnému
vstřebávaní živin. Mezi
lepkem a střevní stěnou se
tvoří kyselé prostředí, ve
kterém se množí biotické
organizmy a narušují
střevní kaly. Do krevního
řečiště se dostává i lepek
a tělo se ho snaží zbavovat
například ve formě hlenů.
Mnoho lidí má kašel, ale
bez zjevného nachlazení.
Proces trávení
Po požití potravin, které
jsou pro nás těžko stravitelné,mimo jiné i lepek,se
prodlužuje proces trávení.
Tento proces je časově
i energeticky pro naše
tělo náročný a množí se
Doves farm
BIO a bezlepkové výrobky
5 | březen 2014
při něm různé množství
bakterií. Ve skutečnosti je
to přirozená reakce organizmu na nebezpečnou
látku a detoxikace trvá
několik měsíců.
ovesné výrobky
V nejbližší době budou
v prodeji i ovesné výrobky
bez lepku, které jsou
vyráběny ve Skotsku. Ovesné výrobky lepek neobsahují, je pouze důležité, aby nedošlo k jeho kontaminaci při pěstování,
skladování a výrobě konečných produktů.
Více informací naleznete:
www.azvyziva.eu
inG. eva kocUrková
diplomovaný specialista oboru
vědecká výživa lidí
Vědecké úvahy o vlivu genů
člověka na vstřebávání
energie z potravin se tak
po dlouhých desetiletích
podařilo dostat z teoretických učebnic do praktického
použití mezi výživové poradce a specialisty. Skupina odborníků z oblasti
nutriční genetiky odmítla zobecňování vědeckých
závěrů na celou populaci
a našla dostatečné důkazy
o tom, že i v oblasti výživy se
navzájem lišíme (díky různým genům), obdobně jako
ve stavbě naší tělesné
schránky,nebo v zájmu o libovolné oblasti lidské činnosti.
Dna
Období
universálních
návodů a diet ukončuje znalost tzv. metabolického typu
dle DNA, což dle autorů studie naznačuje schopnost
těla lépe či hůře vstřebávat
různé základní živiny. Diety respektující genetický
základ klienta pak dosahují
násobně vyšší efektivitu.
Výsledky snižování hmotnosti doprovází i zlepšování
parametrů krevního obrazu
a tlaku krve. Tedy záležitostí,
kterým v dlouhodobém
působení připisujeme vznik
většiny civilizačních chorob.
Nutriční specialisté budoucnosti tedy nepotřebují pro
klienta drahé potravinové
doplňky, ale zejména detailní znalost jeho DNA a čas
pro dlouhodobou péči, která
zaručí spolehlivé vstřebání
změn životního stylu. Tak jako v medicíně, i zde se začíná
silně prosazovat „výživa
založená na (vědeckých)
důkazech“. Evidence Based
Nutrition - EBN
Nutriční poradce využívající genetiku se tak opírá
o dobrou znalost faktorů,
na základě kterých sestavuje individuální jídelníček
a doporučí i vhodný pohybový
a relaxační režim. „Zanedlouho přijde doba, kdy si
nedokážu představit analyzovat vliv lidské stravy na kvalitu života bez zohlednění
genetických předpokladů jedince“, je názoru spoluautor
několika výzkumů a zkušený
vědec vyučující nutriční genomiku řadu let i na Karlově
Universitě – PhDr. Miroslav
Petr,PhD.
OBEZITA DĚSÍ ČESKO!
nezůstavejte obětí...
moderní dietní program
anti-aging výživa dle DNA
2,5 x
www.dovesfarm.cz | 608 794 808
vyšší
efektivita*
zjistěte více na tel. 731 657 339 a hlavně na webu:
www.euroGeeN.cz
* dle studie Gardner, 2010 AHA
6 | březen 2014
koMerČnÍ přÍLoHa spoLeČnosTi MeDiapLaneT
novinky
Podpořte trávení
sacharidů
Každý kdo rád
konzumuje zeleninu,
luštěniny nebo ovoce,
tak se mu dostává
pocit z dobrého
a zdravého jídla.
Poté však může nastat situace, kdy se člověk cítí nafouknutý a plný. S tímto
problémem jsme se setkali
téměř u každého. Chemické
zpracování potravy probíhá
vždy za účasti trávicích
enzymů, které se nachází ve
slinách a žaludeční a pankreatické šťávě. Poměrně často
se setkáváme s nedostatkem
enzymu amylázy, jehož nedostatek způsobuje potíže
s trávením, tedy: plynatost
nebo nadměrný odchod
střevních plynů.
Fakta
Amyláza je trávicí enzym,
který štěpí některé sacharidy, zejména škrob na jednodušší cukry a umožňuje
tak jejich vstřebávání.
Normálně je u člověka obsažen ve slinách a ve šťávě
vylučované slinivkou břišní.
Při jeho nedostatku se sacharidy ve střevech nedokonale rozkládají za vzniku
dráždivých metabolitů
a plynů.
ublInKÁvÁnÍ
Jde o přirozený pochod, který trápí
polovinu miminek do 3 měsíců.
foto: shutterstock
Jak řešit zažívací obtíže u miminek?
ublinkávání,
nadýmání, zácpa,
kolika. Zřejmě není
maminky, která by se
s těmito problémy
u svého miminka
nesetkala.
Zažívacími problémy trpí
až 55 % kojenců. Příčinou
je ne zcela vyvinutý trávicí
systém miminek.
ublinkávání
Pokud si vaše miminko trochu ublinkne při odříhnutí
a tento jev neprovází např.
záchvaty kašle, můžete být
klidná. Jde o přirozený pochod, který trápí polovinu
miminek do 3 měsíců a až
67 % dětí ve věku 4 měsíců.
Dá se mu ale zamezit - např.
podáváním speciálního
mléka s obsahem přírodní
složky karubin, která v žaludku mléko lehce zahustí
a zabrání tak tomu, aby se
vracelo do jícnu.
a složení stravy kojící maminky. Pomoci může např.
cvičení a masáž bříška děťátka, čaj pro kojící matky
atd. Miminku můžete podávat fermentované mléko
s upravenou recepturou pro
lepší stravitelnost a zmírnění nadýmání. Vhodné je od
narození až do 6 měsíců.
nadýmání
Vypozorovat u miminka
zácpu je složité, neboť frekvence vyprazdňování se liší
v závislosti na tom, jestli je
dítě kojené. Odchází-li stolice v nápadně dlouhých
Plynatost je u kojenců běžná: mléko v trávicím traktu
přirozeně kvasí a vznikají
plyny. Přispět k tomu ale
může i hltavé sání mléka
léko
Kojenecké m
Zácpa a koliky
intervalech nebo je příliš
tuhá, může opět pomoci masáž, nahřívání bříška
a podávání kojeneckého
mléka s obsahem betapalmitátu pro změkčení stolice. Neméně nepříjemné
jsou pro miminka koliky.
Souvislost pravděpodobně
mají s nadměrnou plynatostí. I zde mohou pomoci speciální mléka proti kolikám a nadýmání,
ale i bylinky (např. fenykl),
masáž bříška atd.
anna bUrdová
[email protected]
komerční příloha společnosti mediaplanet
7 | březen 2014
Müsli tyčinka
s nejvyšším obsahem
českých jablek
na světě
Energetické tyčinky se
často tváří jako dietní
pochoutka, ale pokud
se opravdu pozorně
podíváte na jejich
složení, s hrůzou zjistíte, že se jedná jen
o cukrovinky se zdravě
se tvářícím obalem.
foto: shutterstock
Jedním z častých nešvarů
výrobců je to, že uvádí své
tyčinky jako ovocné, při tom
výsledné chuti je dosahováno
pomocí umělých sladidel
a chemických příměsí, přičemž obsah skutečného ovoce v tyčinkách je minimální.
Přesto lze na trhu nalézt energetické tyčinky, které jsou
k zdraví spotřebitelů mnohem přívětivější.Tyto tyčinky
neobsahují žádné konzervanty, umělá aromata ani barviva, mají velmi nízký obsah
transmastných kyselin a naopak vysoký obsah vlákniny.
Jejich podstatnou součást
totiž tvoří sušené ovoce a zej-
ĚLÝCH
BEZ UM BARVIV
TA
AROMA
BSAH
NÍZKÝ OSTNÝCH
A
TRANSMSELIN
KY
ména potom jablka z vlastních sadů a sušáren.
Důležitost vlákniny
Jablečná vláknina je při
tom jednou z látek, které
jsou pro lidský organizmus
nejprospěšnější. Je rozpustná, takže neštěpí trávicími
enzymy, nevstřebává se a tím
pádem ani nepřeměňuje na
energii. Přes to, že jablečná
vláknina má téměř nulovou
energetickou hodnotu, po
jejím snědení se dostavuje pocit sytosti a plnosti žaludku.
K tomu stabilizuje hladinu
krevního cukru a tím zpomaluje trávení.Je proto důležitou
součástí mnoha redukčních
diet, do kterých tak skvěle
zapadají i tyčinky s nízkou
energetickou hodnotou a vysokým podílem vlákniny.
Jablečná vláknina má navíc
celou řadu dalších zdravých
vlastností. Příznivě reguluje
vstřebávání tuků a cholesterolu, působí preventivně na
vznik žlučových kamenů,
působí proti rakovině tlustého střeva a významně
snižuje riziko vzniku kardiovaskulárních chorob.
Kvalita zaručena
Největší obsah jablečné vlákniny na českém trhu mají
cereální müsli tyčinky se
zvýšeným podílem vloček.
Tyto tyčinky mají až 25 gramů
jablečné vlákniny ve 100 gramech výrobku,přičemž doporučená denní dávka této vlákniny je mezi 25 a 30 gramy.
Vysoký obsah vlákniny mají
i další ovocné příchutě jako
třeba brusinková, která získala ocenění Česká chuťovka
2013. Vzhledem k nízké energetické hodnotě a velkému
podílu jablečné vlákniny
splňují tyto tyčinky ta nejpřísnější dietetická a nutriční kritéria.
Filip Uhlíř
[email protected]
Nová řada müsli tyčinek FIT Nature - to je zdraví a chuť
BEZ
VANTŮ
KONZER
Významnou součástí těchto tyčinek je sušené ovoce, hlavně jablka, která si společnost
ÚSOVSKO pěstuje ve vlastních sadech a následně zpracovává ve vlastní sušárně.
Nová řada tyčinek Fit Nature Vás tak osloví osmi druhy příchutí – a to novinkou na českém trhu
s příchutí černé jeřabiny, višně, jablka, jahody či brusinky v jogurtové polevě, která získala
v soutěži českých kvalitních potravin ocenění „ČESKÁ CHUŤOVKA 2013“, dále chutí
borůvky v jogurtové polevě, meruňky v kakaové polevě a švestky v kakaové polevě.
„Bez nadsázky můžeme konstatovat, že nová výrobní řada müsli
tyčinek z Klopiny splňuje ta nejpřísnější dietetická a nutriční
kritéria na moderní potravinářský výrobek v tomto segmentu."
Prim. MUDr. Antonín Gaja, CSc., POLIKLINIKA OLOMOUC spol. s r.o.
Výrobce a distributor: ÚSOVSKO FOOD a.s., Klopina 33, 789 73 Úsov
tel.: +420 583 484 150, fax: +420 583 484 162, email: [email protected]
www.fit.eu
8 | březen 2014
komerční příloha společnosti mediaplanet
novinky
Operační léčba obezity
má setrvalý efekt
Jejich body-mass index (BMI)
– poměr hmotnosti v kilogramech a druhé mocniny
výšky v metrech – je vyšší než
35. Přímé ohrožení života pro
ně představuje nejen obezita samotná, ale i přidružené
nemoci, jako jsou cukrovka
2. typu, vysoký krevní tlak
či onemocnění kloubů. „Ve
srovnání s neobézní populací
mají tito lidé asi 8násobně
vyšší riziko, že se nedožijí
průměrného věku českého
občana a zemřou předčasně
– asi o 10 let dříve,“ říká
v rozhovoru profesor Martin
Fried, předseda České obezitologické společnosti ČLS JEP.
Mohou amatérské
pokusy o zhubnutí
poškodit zdraví?
Pokud někdo drží
přijatelnou dietu – tedy
jí v podstatě vše,ale omezí velikost porcí – a není zásadně
POZOR na HRANICI 25!
Podváha
BMI
nižší než
18,5
Tělesná hmotnost
v normě
BMI
v rozmezí
18,5-24,9
nemocen, třeba cukrovkou,
pak by ho to nemělo nijak
zvlášť ohrozit. Pokud ale
někdo přestane jíst, drasticky omezí příjem potravy nebo začne užívat „zaručené“
prostředky na hubnutí,pak si
může velmi zásadně poškodit
zdraví. Ať už zažívací trakt,
ledviny či játra. Problém
je také v tom, že obéznímu
člověku se sice většinou podaří za několik týdnů snížit
hmotnost,ale jakmile přestane dietu držet, má 90% šanci,
že se u něj objeví jo-jo efekt
a obvykle přibere ještě více.
Kdy již hubnutí
vyžaduje odborníka?
Pokud se člověk propracuje k BMI okolo 30, měl by bezesporu
navštívit obezitologa. Platí
to i v případě, že má nadváhu
a navíc třeba cukrovku nebo vysoký tlak. Lékař ve specializovaném pracovišti by
mu měl nabídnout odborně
sestavenou dietu a k tomu
přiměřený pohyb, event. psychologickou podporu.
Nadváha
BMI
v rozmezí
25,0-29,9
Obezita
I. stupně
BMI
v rozmezí
30,0-34,9
Pro koho je určena operační léčba obezity – tzv.
bariatrická chirurgie?
Pokud má člověk BMI
nad 35 a redukční režimy
u něj fungují jen krátkodobě,
pak přichází na řadu chirurgická léčba obezity. Ta zajistí nejen váhový úbytek, ale
i jeho dlouhodobé udržení.
Operace má významný přínos
i u vybraných diabetiků, kteří
nemají tak vysokou hodnotu BMI, protože u nich vede
k dramatickému zlepšení nebo dokonce vyléčení cukrovky.
A to i v případech,kdy si museli píchat inzulin.Obecný trend
je takový, že bariatrická péče
by měla být koncentrována
do specializovaných center,
která jsou vybavena technologicky i personálně. Obézní
člověk totiž není jen mohutný,
ale má řadu specifických rizik
a potřeb.
Prof. MUDr.
Martin Fried,
CSc.
Přednosta
kliniky, člen
představenstva
Obezita
II. stupně
Obezita
III. stupně
BMI
v rozmezí
BMI
vyšší než
35,0-39,9
Jednoduchým výpočtem
si změřte svůj Body mass index.
40
Amatérské pokusy zhubnout často selhávají
Vám
HUBNĚTE CHYTŘE A ZDRAVĚ! Pomůžeme
t!
OB klinika nabízí nové trendy a metody
le zhubnou
a
v
r
t
v léčbě obezity a cukrovky II. typu
Nebojte se a začněte svůj problém řešit! Pomůžeme Vám trvale zhubnout pomocí
individuálního programu na snížení nadváhy a nejmodernějších metod léčby
obezity.
Nabízíme:
•
•
•
•
zdravotní péči na vysoké odborné úrovni
přístrojové vybavení pro obézní
individuální přístup
respekt a pochopení
PÉČE V OB KLINICE JE PLNĚ HRAZENA
ZDRAVOTNÍMI POJIŠŤOVNAMI.
TIP
Nové trendy
a metody k léčbě
obezity
Paní Jitka, Věk: 44 let
Hmotnost: před - 110 kg, po - 60 kg
Paní Jitka podstoupila bandáž žaludku.
V péči odborníků OB kliniky zhubla
neuvěřitelných 50 kilogramů!
OB klinika a.s., Pod Krejcárkem 975, Praha 3 - Žižkov
tel. objednávání pacientů: 255 725 111, 255 725 110, [email protected]
Provozní doba recepce OB kliniky | Pondělí – Pátek 7:00–17:00 | www.obklinika.cz
foto: shutterstock
Zhruba půl miliónu
lidí v ČR trpí těžkou
obezitou 2. a 3.
stupně.
9 | březen 2014
komerční příloha společnosti mediaplanet
foto: shutterstock
foto: shutterstock
inspirace
Bývá vám po jídle těžko?
Snad každý z nás někdy zažil pocit těžkého
žaludku, obvykle po
tučném jídle.
Většinou se nejedná o nic
závažného, potíže se však
mohou stupňovat a objevit se i po jídlech, která
jsou dietní a dříve Vám
potíže nečinily. Najednou
však přinášejí pocity plnosti a nadýmání, plynatost, nepříjemné tlaky ve
střevech a někdy dokonce
řídkou stolici.
Pravidelnost stravy
Nejrychlejší radou je prostá
úprava jídelníčku. To znamená jíst 5x denně, pestře
a po menších dávkách tak,
aby se trávicí trakt příliš
nepřetěžoval. Pokud změna
životního stylu nepomůže,
nebojte se zkusit volně prodejné trávicí enzymy.
Trávicí enzymy se tvoří
ve slinivce a jsou klíčové
pro trávení jídla. Pokud si
je tělo nezvládne vytvořit
v dostatečném množství samo,můžeme mu je dodat sami - zakoupit je v lékárně.
Preparátů s trávicími enzymy je na trhu celá řada, a to
ve dvou základních formách
- starší tabletové a modernější mikronizované formě
(minitablety a minimikropelety). Druhý zmiňovaný
typ obsahuje stovky „kuliček“ (minimikropelet), jejichž velikost je cca 1,4 mm.
Výhoda takto malých částic
je v tom, že odejdou ze ža-
ludku již s prvními porcemi natráveného jídla (což
tablety nemohou), tím je
jejich schopnost jídlo natrávit výrazně větší. Těchto
moderních preparátů stačí
menší množství, protože
jejich výrobní proces zajišťuje větší účinnost. Jsou tedy ve výsledku i levnější.
Trávicí enzymy
Trávicí enzymy se nevstřebávají do krve, ovlivní jen
jídlo, ke kterému se podají.
Jejich výhodou je, že je nemusíte užívat pravidelně.
Dávkování je individuální.
Pomohou Vám například
přežít náročnou oslavu, nebo je naopak využijete ke
každému jídlu.Trávicí enzymy tedy nejsou vyhrazeny
pouze pro ty, kteří trpí těžkým postižením slinivky.
Dají se s výhodou použít při
běžném nadýmání,plynatosti, pocitech těžkého žaludku, u dráždivého tračníku
nebo u problému s řídkou
stolicí.Novější studie poukazují na jejich vhodné využití
u pacientů s cukrovkou,
s nespecifickými střevními
záněty nebo u pacientů
s celiakií (nesnášenlivostí
lepku), kterým se i přesto,
že dietu drží přísně, nedaří
stolici a váhu normalizovat.
MUDr. Arona
Adamcová
gastroenterolog,
IGEK FN Brno
Jarní detoxikace
a hubnutí
Pokud zvažujete
jarní očistnou kůru
a odhodláváte se
k detoxikaci a k tomu, že zkusíte shodit
nějaké to kilo, určitě
je vám jasné, že
důležitá je správná
životospráva, dostatek pohybu, vhodný
jídelníček a dieta.
S problémem jarní detoxikace vám může pomoci
užívání doplňku stravy na
bázi zelené kávy tzv. green coffee. Jedná se o nový
trend v hubnutí, který vám
pomůže v boji proti nadváze.
Zelená káva obsahuje mimo jiné kyselinu kávovou, která je známá svými
antioxidačními účinky.
Pozitivní účinky
Kombinace všech látek zastoupených v zelené kávě
může také při pravidelném
užívání v pozitivním slova smyslu ovlivnit vitalitu,
detoxikaci, vyprazdňování,
cholesterol a imunitu. Všeobecně popularita green coffee neustále roste
především díky jeho bezpečné a neinvazivní roli při
hubnutí a díky celé škále
dalších pozitivních účinků.
10 | březen 2014
komerční příloha společnosti mediaplanet
inspirace
Jak moc Vás již nebaví nakupovat potraviny plné chemie? Hledáte opravdové mléko a nejen bílou vodu?
Patříte mezi ty, kteří vyhledávají kvalitní produkty?
Přijměte prosím alespoň krátké pozvání na farmu,
kde se kvalita a čerstvost snoubí se zdravím z přírody.
Jak vybírat kvalitní šunku?
Na trhu je široký
výběr šunek: vepřové,
drůbeží, hovězí,
vařené, dušené,
uzené i sušené.
Přírodní a poctivé
výrobky
Statek nacházející se v Netíně
převzal pan Němec po svém
otci a se společně se svojí rodinou se věnuje především chovu skotu. Hospodaří na stopadesáti hektarech zemědělské
půdy v ekologicky nejčistší
oblasti České republiky,v srdci
Českomoravské vrchoviny,
kde se jejich stáda vesele pasou na slunných travnatých
pláních.
a zákazníky je pro nás zavazující. Doporučujeme, aby
se lidé zajímali o to, kde se
farmářské produkty vyrábí,
protože dnes je na trhu
hodně značek farmářských
potravin, ale nemají ze
zemědělskou prvovýrobou
nic společného a nám jde
o to, aby jsme prezentovali
zemědělce jako výrobce kvalitních potravin.
Důvěra
Kvalitní suroviny
Farma zpracovává vlastní
mléko, ze kterého se v rodinné mlékárně vyrábí jogurty, tvarohy, probiotické
nápoje i sýry. V roce 2013 pak
otevřeli potravinářský provoz na zpracování masa.
Jaké je krédo Františka
Němce? „Dnes je na trhu
spousta pseudo-výrobců potravin, u nichž se nedozvíte,
jaké používají vstupní suroviny. Proto důvěra, kterou si budujeme mezi námi
Rodinná tradice, mnohaleté zkušenosti, panenská
příroda a zvířata, která
mají šťastný život, dávají ty
nejlepší podmínky pro kvalitní a zdravé produkty, jež si
v sobě nesou punc té nejčistší
přírody. Navštivte nás a poznejte místo, kde vznikají ty
nejkvalitnější potraviny. I vy
navštivte farmu v Netíně.
redakce
[email protected]
Při nákupu se vždy za-jímejte o obsah masa – je uveden na etiketě nebo vám ho
sdělí prodávající. Šunka
označovaná jako standardní obsahuje nejméně 70 %
masa, výběrová 80 %, šunka
nejvyšší jakosti nejméně
90 % masa. Ve složení se
setkáte i s obsahem nezbytné vody (nemělo by jí být víc
než 10-20 %) a soli.
Šunka je i pro alergiky
Opravdu kvalitní šunku
mohou jíst i alergici (např.
celiaci) – obsah mouky
a lepku je u ní zapovězen.
Potravinářská vyhláška
u šunky nejvyšší jakosti
a výběrové šunky mj. zakazuje použití barviv, škrobu,
sóji a separátů (strojně
odděleného masa). Pokud
některou s těchto složek
objevíte ve složení, raději
pátrejte po jiném výrobku.
anna burdová
[email protected]
Džem, který není sladkostí, ale zdravou potravinou
S
tále častěji se
dnes skloňují
cukry a sladidla.
Tělu neprospívají
a jejich kombinace kvůli
snížení glykemického indexu je jen kompromisem. Sladké chuti se ale
těžko vzdává. Řešením
je sladidlo získané extraktem ze stévie sladké.
Léčivé účinky této rostliny využívaly od nepaměti
kmeny v Jižní Americe
a z jejich listů se dnes
získává přírodní sladidlo. Steviolglykosidy ale
nejsou sacharidy a pro diabetiky jsou proto vhodné
jako žádné jiné sladidlo.
Prokázané účinky stévie
sladké:
■■ povzbuzuje aktivitu slinivky břišní
■■ zvyšuje citlivost buněk
na inzulín
■■ zvyšuje tvorbu
inzulínu v těle
■■ pomáhá udržovat
rovnováhu cukru v krvi
a v játrech
■■ má příznivý vliv na buněčnou látkovou výměnu
■■ zvyšuje energetické
hladiny v organismu a má
příznivý vliv na mentální
aktivitu
■■ má pozitivní účinky na
léčbu hypertenze
■■ pomáhá odtučnění
organismu a nárůstu
svalové hmoty
■■ má antibakteriální
a antivirové účinky
Pro každého
Sladké do jídelníčku
diabetiků patří jen velmi
omezeně.Jejich rodiny tak
potraviny rozdělují podle
vhodnosti, což zasahuje
i do rodinného rozpočtu.
Při tom výběrový džem
extra speciální splňuje
požadavky na moderní
zdravou potravinu a je
vhodný i pro diabetiky.
Džemy z jahody, maliny,
višně,meruňky či borůvky
z téměř 100% ovoce jsou
oslazeny extraktem ze
stévie.Neobsahují přidaný
cukr ani sacharidy a pro
diabetiky jsou stejné jako konzumace čerstvého
ovoce. Sladké tak může být
i zdravé.
ých
ašich
a v n dně česk
u
p
o
a
r
sh
h
ý
e
v
našmodukty z vůni.
é
r
e na
tů.
dobn
bídc řírodní p ou chuť i
a
n
ší ob produk
v
p
p
n
e
e
e
l
ě
j
z
t
h
m
e
o
ch
á dy čis
r
n
ý
i
i
ř
m
n
z
s
h
ic
p
é
e
š
c ní
r
ji
ž
v naa
am
dí m
eskeýně
ou v
y, kte
jí svo
se řa lésčhnoýpchu a hraídsknaělčy oc činy.
avin jnách, js jenž ma
y
r
t
v
o
o
ý z Vyso
,
e
•P
ěmc
ánšímme
y z rvoh)
prod surovin
ny N zpcreancoavna progduurtk, ttvťai vtůrnai.vina bné
.
í( jo chuí po
rodi y avebíd
n
a
bdo
d
uktů
o
y
m
k
r
dneiv n istěrpořdíruktozgenioonuáln nejlepší oých prod
• Fa
páom
p
ir
č
i
ř
e
m
n
é
í
ré
vžědkytejír svoji p R adí mez h a mas
eněn
y, kte h, jsou• N
ýc
.
ly oc
se ř
ž ma
c
travin
ovy ní mléčn
získa ysočiny
c
)
• Po rodejná vin, jen
h
m
o
ě
V
r
á
p
suro
, tva travina
ny N zpracov
gurt
rodi
e
ty ( jo nální po
rma odniky v
k
u
d
• Fa
p
pro Regio
100
které
• Ně
95
75
25
5
0
h:
rajíc
évk
,
čina
ou d ý, Vyso ,
s
j
y
k
s
bk
ký
Výro omorav oslezs a,h:
arahjíc
r
Jih oravsk ý, P
k
M očteuspkné v , ina,
s
ýč
do
Sjstořeu d Pklzýe, ňVsykso eýc, ký
d
s
bky
erzask a,
Výro omorav lovoesh
l
Jih oKrarávsk ý, Prah
M očesk ,
ý
d
Stře Plzeňsk ecký
d
a
r
h
ove
Král
pn
ostu
[email protected]
www.farmanemcova.cz
Nový výrobek na bázi džemu bez cukru
jen samé ovoce slazené stévií.
Účinky stévie na lidský organismus:
příznivě působí na slinivku břišní
zvyšuje citlivost buňek na inzulín
pomáhá odtučnění organismu
podporuje růst svalové hmoty
WWW.JSGMED.CZ
Mixéry, odšťavňovače,
sušičky, spiralizéry, kuchařky
SLEVA 50 Kč
Použijte slevový kód při dokončení
první objednávky v našem e-shopu:
ZS14
Všechny výrobky LE & CO
jsou přirozeně bezlepkové
a bez alergenů.
LE & CO
Ing. Jiří Lenc, s.r.o.
průmyslová zóna Jirny
Poděbradská 606
250 90 Jirny
tel.: +420 / 225 391 200
e-mail: [email protected]
Download

ZDRAVÁ STRAVA A ZAŽÍVÁNÍ