Nový vývoj Výsluhy versus právní stát
Vážení kolegové, SVV ČR, koordinuje právní aktivity veteránů (vojáků, policistů, hasičů,
celníků...), kteří přispěli na zřízený účet. Na návrh odborné komise a advokátní kanceláře
hledáme ty, kterým již nezbývá, než podat žalobu.
Jsou to ti, kteří se již ozvali proti zdanění:
a) ten, který si ve lhůtě 60 dnů od vyrozumění o zdanění výsluhy podal žádost o vysvětlení
k úřadu, který vyplácí výsluhu (vojáci - VÚSZ)
- pokud přišla reakce (úřad má 30 dnů od doručení žádosti na odpověď), tak do 30 dnů po
obdržení odpovědi od úřadu veterán by měl podat stížnost k příslušnému správci daně.
b) ten, který brojil proti obdrženému rozhodnutí jako takovému dle služebního zákona tím, že
podal odvolání (rozhodnutí by mělo obsahovat poučení o odvolání).
Chcete-li, aby váš případ posoudil právník (5 z vás bude zastupovat za vybrané finance)
pošlete na [email protected]
1. Popis svého postupu (chronologicky, co kdy jste obdrželi a co kdy kam poslali)
2. Přílohy – oskenované vyrozumění, rozhodnutí, odvolání atd.
Předáme dokumenty AK a pak:
1. Vybereme 5 žalovatelů
2. Ostatním poradí AK co dál dělat –(mailem všem, kteří se zapojí)
3. Zevšeobecníme vaše postupy a zobecníme rady pro ostatní členy, kteří přispěli na účet
(ano vím, rady využijí i ti, co na AK nepřispěli)
Zdroj: http://www.legionar.org/index.php?Aktuality-Novy-vyvoj-Vysluhy-versus-pravnistat%2F&rubrika=8&typ_zobrazeni=katalog&uid=6258
Download

Nový vývoj Výsluhy versus právní stát.pdf