DIAMANTY/DIAMONDS
DIAMANTY/DIAMONDS
MUDr.Patrik Paulis
POKLESLÝ OBLIČEJ
a special suture together with the so-called ‘endotine
browlift’ (raising the eyelids and brows). It effectively
replaces the classic facelift!
The silhouette lift and also the endotine browlift
are considered minimally-invasive procedures and are
very popular due to the brevity of the procedure (45
minutes), the use of local anaesthetic and the short recuperation period (a patient with a procedure on Friday can go to work Monday morning). The silhouette
lift and endotine browlift procedures are carried out
exclusively in the Czech Republic by MUDr.Patrik
Paulis.
A SAGGING FACE
tely jettisons scars behind the ears and pulling facial
skin to the sides.
Just the opposite, the technique wholly naturally reverses time by pulling not just the skin but also the underlying structures up instead. The technique is nearly
always accompanied by procedures on the lower (but
also even upper) eyelids, liposuction of double chins
and a firming of the neck musculature called ‘platysmaplasty’ combined with a general necklift. Tissue removed is generally used for filling in wrinkles or filling
out lips. Sometimes the procedure is completed with
a browlift.
MACS for Women over 40
Silhouette Lift for Women
Between 30 and 40
Velmi známému zákroku Face-lift
odzvonilo! Zcela ji zastínily moderní
metody jako mini invazivní Silhouette-Lift a tzv. MACS Lift, který nezanechává žádnou jizvu tam, kde končí
nakrátko sestřižené vlasy. Tyto moderní metody jsou doporučované,
hlavně pro jejich vysokou účinnost a
estetičnost.
The face-lift as we know it is dead!
It’s now been completely overtaken by
modern methods like the minimally
invasive Silhouette-Lift and the so-called MACS Lift, which leave no scars at
the hairline. These modern methods
are recommended for their high effectiveness and aesthetic quality.
In the past, women between the ages of thirty and
forty who were beginning to see the effects of aging had
no alternatives for their remedy. They were and are too
young for a classic facelift, and the use of the various
stopgap methods weren’t particularly effective. The
unique alternative now available to these women is
the minimally-invasive Silhouette-Lift, whose guaranteed special fixation method ensures better and longer
lasting results. The procedure involves separation of
the facial skin without major cutting with the help of
Trying to keep a youthful appearance is one of humanity’s oldest desires. The complications associated
with attempts interfere with Nature, however, were resulting visible scarring and the difficulties of restoring
youth to the throat.
‘Classic’ facelifts deal with the problem of scars by
putting them behind the ears, often making it impossible for women to wear their hair short. In men,
scars often made the procedure impractical. The new
MACS (Minimal Access Cranial Suspension) facelift
technique effectively resolves these problems. The use
of a technique called ‘short scar rhytidectomy’ comple-
INZERCE
MUDr. Patrik Paulis, Plastický chirurg
Estetická chirurgie obliceje
Plastická chirurgie prsu
Silhouette lift
pro ženy 30 – 40 let
V minulosti mnoho klientek ve věku mezi 30- 40
lety, u kterých se již začaly projevovat známky stárnutí
obličeje, nemělo alternativu k nápravě. Na “klasický“
face-lift byly a jsou příliš mladé a použití různých výplní problém ani zdaleka nevyřeší. Jedinečnou alternativou pro tyto klientky je mini-invazivní metoda
Silhouette-Lift, která zaručuje, díky speciální fixační
metodě, trvalejší a lepší výsledek. Jde o vypnutí obličeje
bez většího řezání, pomocí speciálních nití a spolu se
zákrokem nazvaným “endotinový browlift“ (pozvednutí očních víček a obočí) dokáže pacientkám klasický
“facelift“ vynahradit!
Silhouette lift i endotinový browlift patří mezi miniinvazivní (takřka bezbolestné) výkony a jsou velmi populární. A to z důvodu krátké operační doby (45 min.),
místnímu znecitlivění a krátké době rekonvalescence
(v pátek odoperovaná klientka může jít v pondělí do
práce).
Silhouette lift a endotinový browlift provádí jako jediný v republice
MUDr.Patrik Paulis.
MACS pro ženy nad 40 let
Chirurgie siluety a liposukce
Estetická chirurgie muzu
Snaha omladit obličej patří mezi lidské nejstarší touhy. Komplikací každého pokusu o oklamání přírody
zásahem do kůže byly však často viditelné jizvy a obtížné možnosti omlazení krku.
Chirurgie transsexuálu
Chirurgie kozních nádoru
Zvetšení G-bodu
“Klasický“ face-lift čelí problematickým jizvám zejména za uchem a často znemožňuje klientkám nosit
nakrátko sestříhané vlasy. U mužů je často přímo nemožné ho realizovat. Nový face lift, technikou MACS
(Minimal Access Cranial Suspension), tyto problémy
efektně a efektivně řeší. Technika označovaná také jako
“short scar rhytidectomy“ zcela upouští od jizev za
uchem a tahu na kůži obličeje směrem do stran.
MUDr. Patrik Paulis, Plastic Surgery
Facial Aesthetic Surgery
Breast Surgery
Body Sculpturing and Liposuction
Aesthetic Surgery for Men
Naopak, zcela přirozeně, “proti proudu času“ vytahuje nejen kůži, ale i podkožní struktury spíš směrem nahoru. Tato technika je prakticky vždy doplněna o plastiku dolních (ale i horních) víček, liposukci podbradku
a zpevnění podkožního svalu krku “platysmarrhafie“
společně s kompletním liftem krku neboli „neck lift“.
Odebraný tuk pravidelně slouží k výplním vrásek čela
nebo rtů, případně doplňujeme i lift obočí.
Surgery of Transsexuals
Skin Tumours Surgery
G-Spot Enlargement
Telephone: +420 724 189 097
E-mail: [email protected]
36
37
RR-225x148-Paulise.indd 1
6/29/10 3:49 PM
Download

POKLESLÝ OBLIČEJ - Mudr. Patrik Paulis