pořádá otevřenou střeleckou ligu v disciplíně
Lovecký čtyřboj malorážkou
K4M
„Chrudimský pytlák 2014“
12.dubna - 10. května - 31. května
2014
Organizační výbor:
Ředitel:
Hlavní rozhodčí:
Ekonom:
Sbor rozhodčích:
Leoš Červinka
Ing. Jaroslav Pulicar
Mgr. Markéta Pulicarová
Deleguje SK Nasavrky
Termíny závodů:
Liga se skládá ze tří samostatných závodů konaných v těchto termínech:
I.
kolo
12.4.2014 ( zároveň pohár OMS Chrudim)
II. kolo
10.5.2014
III. kolo
31.5.2014
Časový harmonogram (stejný pro každý závod):
9.00 – 9.30
9.30
9.45
15.00
registrace do závodu
zahájení závodu – losování směn
zahájení střelby – 1. směna
vyhlášení výsledků (nebo do 20 min. po ukončení střelby)
Místo konání: Střelnice SSK Uhřetice (viz mapa a popis cesty)
Rozsah závodu a hodnocení:
Každý závod se střílí v rozsahu 4 x 10 výstřelů na mezinárodní redukované
terče LIŠKA – SRNEC - KAMZÍK – KŇOUR.
V závodě bude vyhlášeno pořadí jednotlivých střelců. Do celkového
hodnocení ligy se budou započítávat dva nejlepší výsledky z jednotlivých
závodů.
Startovné:
Za jednotlivý závod 200,- Kč, za všechna 3 kola 500,- Kč
Střelci mladší 18 let – sleva 50 %
Střelci mladší 15 let a ženy – zdarma
Přihlášky:
Přihlášky se přijímají nejpozději jeden den před konáním závodu na e-mail:
[email protected] případně telefonicky na číslo 775 710 733.
Pořadatel přijímá přihlášky podle došlého pořadí a do vyčerpání kapacity
střelnice, tj. 70 střelců.
V přihlášce uvádějte jméno a příjmení, rok narození, kontaktní telefon a
údaj zda budou někteří z přihlášených používat jednu zbraň společně.
Přihlášky v den konání závodu se přijímají do konce odstřílení první položky. V případě
vyčerpání kapacity střelnice pořadatel účast v závodě negarantuje.
Závěrečná ustanovení:
1. Střelec je povinen předložit při prezentaci zbrojní průkaz a průkaz zbraně.
2. Střelec je povinen se řídit provozním řádem střelnice a pokyny správce střelnice.
3. Každý střelec startuje na vlastní náklady a na vlastní nebezpečí, s tím, že plně odpovídá za způsobenou
škodu či újmu.
4. Závody se konají za každého počasí, střelnice je venkovní, s krytým střelištěm.
5. Střílí se podle platného střeleckého řádu ČMMJ pro mysliveckou sportovní střelbu a těchto propozic.
6. U závodníků, kteří nejsou držiteli ZP, bude aplikováno ustanovení § 59, odst. 4, zákona č. 119/2002
Sb. o svěření zbraně.
7. Občerstvení v omezené míře na střelnici
Pravidla K4M (výtah)
Střílí se podle „Střeleckého řádu ČMMJ pro mysliveckou sportovní střelbu“ a dodatků,
malý standard (4x10 ran).
Zbraň:
Malorážka, s puškohledem bez omezení zvetšení, bez omezení hmotnosti.
Pro Pohár ČMMJ OMS Chrudim platí omezení max. hmotnosti zbraně na 5 kg.
Ráže zbraně: .22 LR
Kategorie: otevřená – jednotlivci, junioři, ženy
Položky:
- malorážkou 1 x 10 ran na terč redukované lišky z polohy v leže na vzdálenost 50 m.
Zvětšení puškohledu bez omezení (limit 6 minut)
- malorážkou 1 x 10 ran na terč redukovaného srnce s oporou pevné tyče na vzdálenost
50 m. Zvětšení puškohledu bez omezení (limit 6 minut)
- malorážkou 1 x 10 ran na terč redukovaného kamzíka s oporou volné tyče na
vzdálenost 50 m. Zvětšení puškohledu bez omezení (limit 6 minut)
- malorážkou 1 x 10 ran na terč redukovaného kňoura bez opory na vzdálenost 50 m.
Zvětšení puškohledu bez omezení (limit 6 minut)
Ostatní ustanovení:
- před první položkou (liška) bude umožněn každému střelci jeden „odmašťovací“
výstřel k ověření zbraně, a dále nástřel do vymezené části terče v rozsahu 3 ran
- jednotlivé položky jsou desetiranné na každý terč, střílí se na mezinárodní
redukované terče
- všichni závodníci nejdříve odstřílí terč lišky, dále pak terč srnce, kamzíka a kňoura
- pozorovací dalekohled je povolen, bez omezení zvětšení
- do celkového hodnocení ligy se započítají 2 nejlepší výsledky ze 3 závodů
- v případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí nástřel v položce kňour, při rovnosti pak
rozstřel na položce kňour
Bezpečnost:
1. Před příchodem do oploceného prostoru střelnice a po celou dobu konání závodu
budou zbraně vybité, tedy s prázdnou nábojovou komorou, schránkou nebo zásobníkem
a s otevřeným závěrem!
2. Zbraně budou nabíjeny jen na palebné čáře a to pouze na přímý pokyn řídícího
střelby.
3. Po odstřílení položky je závodník povinen vyčkat kontroly zbraně ze strany řídícího
střelby a teprve po jejím provedení smí palebnou čáru opustit.
4. Po dobu pohybu personálu v ploše střelnice při výměně terčů platí přísný zákaz
manipulace se zbraněmi na palebné čáře.
5. Po celou dobu závodu platí přísný zákaz dotýkat se cizí zbraně v prostoru střelnice či
ve stojanu bez souhlasu jejího vlastníka
6. Zbraně doporučujeme na střelnici přepravovat v uzavřených pouzdrech a odkládat na
střelišti do stojanů, případně je z pouzder vyjmout až před vlastní střelbou.
Popis cesty na střelnici:
obcí Úhřetice, přes náves projet směr Vejvanovice (Hrochův Týnec) a po cca 50m u
pobočky České pošty odbočit VLEVO mezi domy. Dále pak 500m k mostu přes
Novohradku, za mostem odbočit VLEVO a po cca 300m je střelnice po pravé straně.
Cesta je slepá a končí u střelnice. Parkujte tak, aby zůstala po celou dobu průjezdná až
ke střelnici.
Cesta z obce Úhřetická Lhota podél náhonu NENÍ průjezdná.
GPS: 49°58'57.596"N, 15°52'37.491"E
Trénink je možný po telefonické dohodě za režijní poplatek 100 Kč / osoba / trénink.
Pro účastníky bude možné po odstřílení závodu zdarma ověřit nástřel dlouhé lovecké
kulové zbraně.
Download

Lovecký čtyřboj malorážkou K4M „Chrudimský pytlák 2014“