IP kamery Eonboom řady IPC-xxx-POE
Uživatelský manuál
PŘED UVEDENÍM ZAŘÍZENÍ DO PROVOZU SI NEJPRVE PŘEČTĚTE TENTO MANUÁL
IP kamery Eonboom řady IPC-xxx-POE
Uživatelský manuál
Upozornění











Před uvedením zařízení do provozu si nejprve přečtěte tento návod.
Zařízení je opatřeno evropskou značkou shody CE.
Dodržujte předepsané provozní podmínky (viz „Technická specifikace“) .
Chraňte zařízení před nárazy.
Chraňte zařízení před přímým slunečním zářením.
Zabraňte vniknutí vody nebo cizího předmětu do kamery.
Chraňte kameru před nízkými nebo vysokými teplotami.
K napájení přístroje používejte pouze specifikovaný napájecí zdroj (viz „Technická specifikace“).
Při použití nesprávného napájecího zdroje hrozí nebezpečí úrazu, požáru a zničení jednotky.
Kameru sami nerozebírejte. Pokud je kamera porouchaná, kontaktujte svého prodejce nebo
autorizovaný servis.
Chraňte kameru před účinky bouřky nebo blesku použitím odpovídající přepěťové ochrany.
Instalaci kamery smí provádět pouze kvalifikovaný odborník.
Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým
zařízením (platné v Evropské unii a dalších evropských
státech uplatňujících oddělený systém sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho
životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být
odložen do sběrného místa, určeného k recyklaci elektronických výrobků a zařízení. Dodržením těchto
pokynů zabráníte negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak může být
ohroženo nesprávným nakládáním s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklování materiálů, z nichž je
-2-
IP kamery Eonboom řady IPC-xxx-POE
Uživatelský manuál
vyroben, pomůže zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku
kontaktujte prosím místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů
nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.
Symbol panáčka s košem znamená, že použitý obal máte hodit do příslušné nádoby na
třídený odpad.
Toto zařízení je opatřeno evropskou značkou shody CE.
Toto zařízení je ve shodě s evropskou směrnicí RoHS.
Zapojení
Pomocí konektoru RJ45 připojte IP kameru k vaší LAN síti pomocí switche. Kamery Eonboom řady
IPC-xxx-POE jsou vybaveny funkcí PoE a lze je napájet přes Ethernet kabel. PoE splitter je buď
vestavěn uvnitř kamery, nebo je kamera vybavena externím PoE splitterem. Pokud je váš switch
vybaven funkcí PoE, můžete kameru napájet přímo ze switche, jinak musíte pro napájení kamery
použít PoE injektor.
Kamery s externím PoE splitterem jsou vybaveny rovněž napájecím DC konektorem a lze je
alternativně napájet z napájecího adaptéru 12VDC/1A. Dodržte správnou polaritu: kladný pól  je na
středovém kontaktu DC konektoru.
IP kamera s vestavěným PoE splitterem
IP kamera s externím PoE splitterem
-3-
IP kamery Eonboom řady IPC-xxx-POE
Uživatelský manuál
Připojení ke kameře pomocí IE
1. Susťte IE prohlížeč, zadejte IP adresu kamery (vychozí IP adresu kamery naleznete na výrobním
štítku na krabici). Zobrazí se přihlašovací okno.
2.
3.
4.
5.
6.
Pozn.:
 Abyste se mohli připojit z vašeho PC ke kameře, musí být IP adresa vašeho PC ze stejné
podsítě jako IP kamera. Příklad: Pokud je IP adresa kamery z rozsahu 192.168.1.x, musí být IP
adresa PC rovněž z tohoto rozsahu. Po úspěšném připojení ke kameře pak můžete IP
parametry kamery změnit tak, aby vyhovovaly vaší LAN.
 Pokud IP adresu kamery neznáte, můžete ji vyhledat pomocí aplikace „Device Search“, kterou
naleznete na přiloženém CD.
Když ke kameře přistupujete poprvé, musíte nejprve nainstalovat komponentu ActiveX. Klikněte na
„File“ vpravo od zprávy „Tip: please download and install the ActiveX“ dole. Nainstalujte ActiveX dle
zobrazených pokynů.
Zavřete IE a pak jej znovu spusťte. Zadejte IP adresu kamery (vychozí IP adresu kamery naleznete
na výrobním štítku na krabici). Zobrazí se přihlašovací okno.
Zadejte jméno („User Name“) a heslo („Password“). Výchozí nastavení: jméno: „admin“, heslo:
„admin“. Pak klikněte na „Login“.
Potom se zobrazí domovská stránka kamery s obrazem z kamery.
Síťové parametry kamery můžete měnit v menu „LAN setting“. Pozn.: Z výroby je zapnutá položka
„DHCP Enable“, takže síťové parametry jsou kameře automaticky přidělovány DHCP serverem ve
vaší síti. Pokud nechcete tuto funkci využívat, položku „DHCP Enable“ nezatrhávejte a nastavte
síťové parametry ručně.
-4-
IP kamery Eonboom řady IPC-xxx-POE
Uživatelský manuál
Aplikace QmEye pro PC
Pro přístup ke kameře můžete alternativně použít aplikaci QmEye, kterou naleznete na přiložením CD.
1. Na přiloženém CD spusťte „QmEye_pc_v2.2.12.10_build_20140519.exe“ a dle zabrazených
pokynů nainstalujte aplikaci QmEye na váš počítač.
2. Spusťte nainstalovaný program QmEye. Zobrazí se přihlašovací displej. Když využíváte službu
QmEye poprvé, musíte si nejprve vytvořit účet. K tomu účelu klikněte na „Register“. Zaregistrujte
se podle zobrazených pokynů.
3. Když máte vytvořený účet, zadejte přihlašovací údaje a klikněte na „Login“. Zobrazí se hlavní
stránka QmEye.
4. Nyní musíte ke službě QmEye přidat vaší IP kameru. V displeji „Control Panel“ zvolte položku
„Device Searching“. Zobrazí se okno „Search Device“ s vyhledanými IP kamerami.
5. Zvolte vyhledanou IP kameru, kterou chcete přidat, a pak klikněte na „add to the List“. Zobrazí se
okno „Add devices to the lists“. Vyplňte požadované údaje a pak klikněte na „Add“.
-5-
IP kamery Eonboom řady IPC-xxx-POE
Uživatelský manuál
Aplikace QmEye pro mobilní zařízení
Jsou podporovány mobilní OS Android a iOS.
Aplikace pro vzdálený monitoring z vašeho mobilního zařízení naleznete na přiloženém CD.
1. Z přiloženého CD si do svého mobilního zařízení stáhněte odpovídající aplikaci a nainstalujte ji.
2. Spuťte aplikaci QmEye. Zobrazí se přihlašovací okno. Pokud využíváte službu QmEye poprvé,
musíte se nejprve zaregistrovat (klikněte na „Register“ a postupujte podle zborazených pokynů).
Když jste již zaregistrování, zadejte přihlašovací údaje a klikněte na „Login“.
3. OS Android
iOS
-6-
IP kamery Eonboom řady IPC-xxx-POE
Uživatelský manuál
Nyní musíte ke službě QmEye přidat vaší IP kameru. V okně „Device Manage“ zadejte
požadované parametry. Parametr „CLOUD ID“ můžete zadat ručně, nebo můžete sejmout QR kód
(obojí naleznete na výrobním šítku na krabici s kamerou). Nakonec klikněte na + pro přidání
kamery.
OS Android
iOS
Podrobné informace k obsluze kamery naleznete v odpovídajících návodech na přiloženém CD.
Český překlad © Copyright ESCAD Trade s.r.o. 2015
-7-
IP kamery Eonboom řady IPC-xxx-POE
Uživatelský manuál
Technická sepcifikace
Parametr
Hodnota
Obrazový senzor
IPC-xxx-1.0M-POE: CMOS Omnivision 1/4"
IPC-xxx-1.3M-POE: CMOS Sony 1/3“
IPC-xxx-2.0M-POE: CMOS Sony 1/3“
DSP procesor
IPC-xxx-1.0M-POE / IPC-xxx-1.0M-POE : HISILICON Hi3518C (OS Linux RTOS)
IPC-xxx-2.0M-POE: HISILICON Hi3516C (OS Linux RTOS)
Rozlišení
IPC-xxx-1.0M-POE: 720p (1280 x 720)
IPC-xxx-1.3M-POE: 960p (1280 x 960)
IPC-xxx-2.0M-POE: 1080p (1920 x 1080)
Objektiv
IPC-CI30K-1.0M-POE / IPC-DX30A-1.3M-POE / IPC-DVI20-1.3M-POE: 3.6mm
IPC-VI30K-1.0M-POE / IPC-VI50K-2.0M-POE / IPC-DVK45-1.3M-POE /
IPC-DVJ30-1.3M-POE: 2.8-12.0 mm
Day/Night
automatické přepínání režimu den/noc pomocí IR-Cut filtru
IR LED přisvětlení
IPC-DVK45-1.3M-POE / IPC-DVI20-1.3MPOE: 20m, IR LED (Ø5mm), vlnová délka 850nm
IPC-CI30K-1.0M-POE: 25m, IR LED (Ø5mm), vlnová délka 850nm
IPC-DX30A-1.3M-POE / IPC-DVJ30-1.3MPOE: 30m, IR LED (Ø5mm), vlnová délka 850nm
IPC-VI30K-1.0M-POE: 35m, IR LED (Ø5mm), vlnová délka 850nm
IPC-VI50K-2.0M-POE: 50m, IR LED (Ø5mm), vlnová délka 850nm
Videokomprese
H.264 (Base Line / Main Profile)
Main stream
IPC-xxx-1.0M-POE: 1280 x 720 / 25fps
IPC-xxx-1.3M-POE: 1280 x 960 / 25fps
IPC-xxx-2.0M-POE: 1920 x 1080 / 25fps
Sub stream
720x480/640x480/320x240 při 25fps
Datový tok
32Kbps - 8Mbps, podpora CBR/VBR
Kvalita obrazu
5 nastavitelných úrovní komprese obrazu (VBR) nebo volitelně CBR
Vzdálený
monitoring
pomocí internetového prohlížeče IE, CMS software (v ceně), nebo z mobilního telefonu
(Android, iPhone)
On-line připojení
až 8 současných uživatelských připojení (podpora multi-stream)
Alarmové funkce
detekce pohybu v obraze, odeslání alarmového snímku na e-mail a FTP
Záznam
CMS software (v ceně) na PC, nebo na kompatibilní NVR rekordéry (EBM, Cantonk,
Synology ..)
LAN port
10/100 Megabitový Ethernet, konektor RJ45
Ethernet protokoly
TCP/IP, UDP, RTSP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP
Onvif
podpora Onvif2.0
Uživatel. oprávnění
ochrana uživatelskými hesly s různým oprávněním, podpora přístupu více uživatelů
současně
Napájení
IPC-xxx-POE-I (vnitřní PoE splitter): POE (IEEE 802.3af)
IPC-xxx-POE (externí PoE splitter): POE (IEEE 802.3af) nebo 12V DC/1A
Provozní teplota
-20°C až +55°C
Venkovní krytí
IP66
-8-
Download

IP kamery Eonboom řady IPC-xxx-POE Uživatelský