Jabra SPEAK™ 410
Návod k obsluze
www.jabra.com
VÍTEJTE..................................................................................................................3
Přehled výrobku.........................................................................................3
anglicky
Obsah
Instalace...........................................................................................................4
Připojení............................................................................................................4
NASTAVENÍ..........................................................................................................4
Funkce volání...............................................................................................4
Kam se obrátit s žádostí o pomoc ................................................6
Jabra Speak 410 – návod k obsluze
2
Blahopřejeme vám k zakoupení nového zařízení Jabra SPEAK 410. Jsme si jisti, že vás potěší širokou škálou
vlastností a snadným používáním.
Vlastnosti zařízení Jabra SPEAK 410
• Širokopásmový zvuk zaručující mimořádnou kvalitu zvuku.
• Všesměrový mikrofon.
• Plně integrované prvky k ovládání hovorů, umožňující používání se vzdálenou aplikací pro telefonování z
počítače.
• Odložení hovoru (vyžaduje podporovanou aplikaci pro telefonování z počítače umožňující odkládání hovorů).
• Indikační LED diody a indikátory zvuku.
anglicky
VÍTEJTE
Přehled výrobku
Tlačítko ztlumení
Port pro náhlavní soupravu
Tlačítko pro snížení hlasitosti
reproduktoru / vyzváněcí melodie
Tlačítko pro zvýšení hlasitosti
reproduktoru / vyzváněcí melodie
Tlačítko pro přijetí volání
Tlačítko pro ukončení hovoru
Tlačítko pro nastavení hlasitosti vyzváněcí melodie
(stiskněte a dvě sekundy přidržte)
Jabra Speak 410 – návod k obsluze
3
Jabra PC Suite
Jabra PC Suite je sada programů podporujících práci se zařízením Jabra SPEAK 410.
Sadu Jabra PC Suite nainstalujete, spustíte-li instalační soubor z dodaného instalačního disku CD nebo stáhnete-li
si nejnovější verzi ze stránek výrobce zařízení Jabra na adrese www.jabra.com/pcsuite.
anglicky
Instalace
Připojení
Chcete-li připojit zařízení Jabra SPEAK 410, zapojte kabel USB telefonního reproduktoru do kteréhokoli volného
portu USB na počítači nebo na rozbočovači (hubu) s vlastním napájením. Rozsvítí se bílá LED dioda s logem Jabra,
která indikuje připojení telefonního reproduktoru k počítači a k napájení.
Upozornění: Telefonní reproduktor je třeba zapojit do portu USB na počítači nebo na rozbočovači s vlastním
napájením, nikoli do portu USB napájeného ze sběrnice (těmito porty USB bývají vybaveny například klávesnice).
NASTAVENÍ
Jakmile zařízení Jabra SPEAK 410 připojíte k počítači, systém Windows telefonní reproduktor automaticky
nakonfiguruje jako výchozí zvukové zařízení.
Ruční změna výchozího zvukového zařízení v systému Windows:
1.Klikněte na tlačítko Start systému Windows a poté otevřete Ovládací panely.
2. Spusťte ovládací panel Zvuk a nastavení zvukových zařízení a zvolte kartu Zvuk.
3.V částech Přehrávání zvuku a Zvukový záznam nastavte jako výchozí zvukové zařízení, které preferujete.
Kliknutím na tlačítko Použít nastavení uložíte.
Funkce volání
Základní funkce
Událost
Činnost
Volání
Na počítači (v aplikaci pro telefonování z počítače)
vytočte telefonní číslo
Přijmutí příchozího hovoru
Klepněte na tlačítko se zeleným sluchátkem
Ukončení aktuálního hovoru nebo odmítnutí
příchozího volání
Klepněte na tlačítko s červeným sluchátkem
Ztlumení / zrušení ztlumení mikrofonu
Mikrofon ztlumíte, resp. jeho ztlumení zrušíte klepnutím na tlačítko ztlumení . Ztlumený mikrofon indikuje
rozsvícení všech LED diod červenou barvou. Ztlumení mikrofonu se zruší vždy, když telefonní reproduktor
vyzvání nebo když ukončíte hovor.
Zvýšení/snížení hlasitosti reproduktoru
Klepněte na tlačítko + / – (také je můžete stisknout a přidržet).
Hlasitost telefonního reproduktoru lze nastavit ve dvanácti stupních, indikovaných dvanácti bílými LED diodami
uspořádanými na telefonním reproduktoru do kruhu.
Jabra Speak 410 – návod k obsluze
4
. LED diody se rozsvítí žlutou barvou a
1. Stiskněte a dvě sekundy podržte stisknuté tlačítko s logem Jabra
telefonní reproduktor přehraje vyzváněcí melodii aktuální hlasitostí.
2.Hlasitost vyzváněcí melodie nastavíte klepáním na tlačítka + / – (také je můžete stisknout a přidržet).
3.Novou hlasitost vyzváněcí melodie uložíte buď klepnutím na tlačítko s logem Jabra, nebo tak, že dvě sekundy
nestisknete žádné z tlačítek.
Upozornění: Když telefonní reproduktor vyzvání, můžete hlasitost vyzváněcí melodie zvýšit/snížit klepáním na
tlačítka + / – (také je můžete stisknout a přidržet).
anglicky
Zvýšení/snížení hlasitosti vyzváněcí melodie
Odložení hovoru
Funkce odložení hovoru umožňuje přidržet aktuální hovor a přijmout příchozí volání. Dále je možné přepínat
mezi přidrženým a aktuálním hovorem. Tuto funkci umožňují jen podporované aplikace pro telefonování z
počítače vybavené funkcí odložení hovoru.
Událost
Činnost
Přijmutí příchozího volání a přidržení aktuálního
hovoru
Klepněte na tlačítko se zeleným sluchátkem
Odmítnutí příchozího volání a zachování
aktuálního hovoru
Klepněte na tlačítko s červeným sluchátkem
Přepínání mezi aktuálním a přidrženým hovorem
Klepněte na tlačítko se zeleným sluchátkem
Ukončení aktuálního hovoru a přepnutí na
přidržený hovor
Klepněte na tlačítko s červeným sluchátkem
a pak klepněte na tlačítko se zeleným sluchátkem
Používání náhlavní soupravy
Náhlavní soupravu Jabra můžete zapojit do portu pro náhlavní soupravu na telefonním reproduktoru. Veškerý
zvuk se automaticky přenese do připojené náhlavní soupravy, s výjimkou vyzváněcí melodie příchozího volání,
která se nadále přehrává na zařízení Jabra SPEAK 410.
Upozornění: Náhlavní soupravu Jabra QD je možné připojit převodním kabelem z kolíkového konektoru na
konektor QD. Chcete-li si zakoupit převodní kabel z kolíkového konektoru na konektor QD, kontaktujte svého
dodavatele výrobků Jabra nebo navštivte stránky www.jabra.com.
Poslech hudby
Chcete-li na telefonním reproduktoru poslouchat hudbu přehrávanou na počítači, je třeba telefonní reproduktor
Jabra SPEAK 410 nastavit v systému Windows jako výchozí zařízení pro přehrávání zvuku.
1.Otevřete Ovládací panely systému Windows a dvakrát klikněte na položku Zvuky a zvuková zařízení.
2.Zvolte kartu Zvuk a jako výchozí zařízení pro přehrávání zvuku nastavte telefonní reproduktor Jabra SPEAK 410.
Kliknutím na tlačítko Použít nastavení uložíte.
Hudba puštěná na počítači se nyní bude přehrávat na připojeném telefonním reproduktoru.
Změna cílové aplikace pro telefonování z počítače
1.Ujistěte se, zda je telefonní reproduktor Jabra SPEAK 410 připojený, a poté spusťte program Jabra Control Center
klepnutím na tlačítko Start systému Windows a zvolením Všechny programy > Jabra > Jabra PC Suite >
Jabra Control Center.
2.V části Target softphone for outgoing calls (Cílová aplikace pro telefonování z počítače pro odchozí hovory)
zvolte buď Microsoft, nebo Softphones supported by Jabra PC Suite (Aplikace pro telefonování z počítače
podporované sadou Jabra PC Suite).
3. Spusťte podporovanou aplikaci pro telefonování z počítače a prohlédněte si konfiguraci zvuku, abyste se
přesvědčili, že je jako cíl reproduktoru a mikrofonu vybráno zařízení Jabra SPEAK 410.
Jabra Speak 410 – návod k obsluze
5
Potýkáte-li se s problémy se zařízením Jabra SPEAK 410, kontaktujte technickou podporu výrobce zařízení Jabra
na libovolném níže uvedeném místě.
WEB
www.jabra.com
anglicky
Kam se obrátit s žádostí o pomoc
EVROPA
Telefon:
E-mail:
Belgie
+ 49 (0)8031 2651 72
[email protected]
Česká republika + 420 800 522 722 [email protected]
Dánsko
Kontakt venligst din nærmeste forhandler (via følgende link) www.jabra.dk/forhandler
Finsko + 358 204 85 6040
[email protected]
Francie + 33 (0)130 589 075
[email protected]
Itálie + 39 02 5832 8253 [email protected]
Lucembursko + 49 (0)8031 2651 72
[email protected]
Německo
+ 49 (0)8031 2651 72
[email protected]
Nizozemsko + 49 (0)8031 2651 72
[email protected]
Norsko + 47 32 22 74 70
[email protected]
Polsko
+ 48 12 254 40 15
0 801 800 550 [email protected]
Rakousko + 49 (0)8031 2651 72
[email protected]
Rusko
[email protected]
Spojené království + 44 (0)1784 220 172
[email protected]
Španělsko + 34 916 398 064
[email protected]
Švédsko + 46 (0)8 693 09 00
[email protected]
USA A KANADA
Technická podpora: [email protected]
Informace: [email protected]
Telefon (bezplatné volání v USA a Kanadě):
Kanada
1-800-489-4199
USA
1-800-826-4656
ASIE/TICHOMOŘÍ
Informace: [email protected]
Vietnam
callto:sip:[email protected]
Telefon:
Austrálie 1-800-083-140 (bezplatně)
Čína + 86-21-5836 5067
Filipíny 1800-765-7022 (ETPI)
1800-1855-0144 (PLDT)
Hongkong 800-968-265 (bezplatně)
Indie 000-800-852-1185 (bezplatně)
Indonésie 001-803-852-7664
Japonsko + 81-3-3242-8572
Malajsie 1800-812-160 (bezplatně)
Nový Zéland 0800770 114 (bezplatně)
Singapur 800-8523-794 (bezplatně)
Thajsko 001-8008526446 (bezplatně)
Tchaj-wan 0080-186-3013 (bezplatně)
STŘEDNÍ VÝCHOD / AFRIKA
E-mail: [email protected]
Likvidaci produktu provádějte v souladu s
právními předpisy a normami příslušného státu.
www.jabra.com/weee
Jabra Speak 410 – návod k obsluze
6
anglicky
© 2010 GN Netcom A/S. All rights reserved. Jabra® is a registered
trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein
are the property of their respective owners. The Bluetooth® word
mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use
of such marks by GN Netcom A/S is under license. (Design and
specifications subject to change without notice).
Type: PHS001U
www.jabra.com
Jabra Speak 410 – návod k obsluze
PATENTS AND DESIGN REGISTRATION PENDING INTERNATIONAL
REGISTER YOUR JABRA AT JABRA.COM/REGISTER – FOR NEWS, SUPPORT AND COMPETITIONS
32-00697 RevE
Made in China
7
Download

Jabra SPEAK™ 410