Kolíkový mlýn
PKM 1
POUŽITÍ A FUNKCE
Kolíkový mlýn slouží k rozmělňování
surovin pro potravinářské a krmivářské
účely. Jedná se o obiloviny (pšenice, žito,
ječmen), kukuřici, šroty a granulované
úsušky. Po projednání s výrobcem je
možné použití i v jiných oborech, např.
chemickém.
Zpracovávaná surovina je přiváděná
axiálně umístěným vpádem na víku v ose
kolíkového rotoru do vnitřní části.
Vlivem gravitace a zčásti sáním padá materiál mezi kolíky. Kolíky jsou rozmístěny do třech
řad na statoru a třech řad na rotoru.
Nárazem kolíků je materiál drcen a propadá do prostoru skříně. Tangenciálně umístěným
výpadem vystupuje ven. Stroj lze použít jak na beztlakovou tak pro tlakovou dopravu.
PŘEDNOSTI
1. Malé rozměry
2. Vysoký výkon
3. Snadná montáž
4. Nízká spotřeba energie
5. Vysoká bezpečnost
6. Potravinářské provedení
7. Bezobslužný provoz
POPIS STROJE
Stroj je umístěn na rámu z ocelových profilů, kde je
uložen i elektromotor s napínáním, s pohonem na
klínové řemeny.
Hřídel je uložena ve valivých ložiskách. Na hřídeli je
nasunut a zajištěn rotor s kolíky a na tělese ložisek
skříň. Součástí skříně jsou i dveře zajištěné otočnými
kolečky pro snadnou údržbu a kontrolu. Součástí
dodávky může být i magnetický separátor, který
odloučí feromagnetické příměsi . Skříň, rotor a rám
jsou zhotoveny z oceli tř. 11, kolíky z oceli tř. 19.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozměry
Hmotnost zařízení
Výkon
Napětí
Jmenovitý proud
Příkon
Počet otáček elektromotoru
Krytí motoru
Hladina hluku u stroje a v místě obsluhy
Minimální a maximální okolní teplota
mm
kg
t/hod
V
A
kW
ot./min
IP
dB
viz. náčrt
950
2,5
3 x 400/230
42.5
22
2 935
54
Nepřesáhne 85
0oC / +40oC
PKM 1
Strana 1 ( celkem 2 )
HLAVNÍ ROZMĚRY STROJE
PROKOP INVEST, a.s. * Dělnická 35 * 533 01 * Pardubice – Černá za Bory
tel.: +420 466 655 300 / fax.: +420 466 655 301 * e-mail: [email protected]
www.prokop.cz
PKM 1
Strana 2 ( celkem 2 )
Download

Kolíkový mlýn PKM 1 _ č.30 _