RADNI TEČAJ
Primjena
Endoret® (PRGF®)
tehnologije i BTI
implantološki sistem
2014
Nova Med zdravstveni centar
Av. V. Holjevca 23
Zagreb
21 i 22 OŽUJAK
OPĆE
INFORMACIJE
Kotizacija
Rana kotizacija: do 01.03.2014
Doktori dent. med: 1.200,00 kn (160€)
Specijalizanti: 800,00 kn (106€)
Kasna kotizacija od 02.03.2014
Doktori dent med: 1.500,00 kn (200€)
Specijalizanti: 1.300,00 kn (170€)
Uplatu kotizacije:
Venevent d.o.o. Zagreb
IBAN: HR0224840081101458593
SWIFT: RZBHHR2X
Raiffeisenbank Austria d.d.,
Zagreb, Croatia
Svrha uplate: obavezno upisati ime i
prezime osobe za koju se uplaćuje.
Kontakt
Ortho Plan d.o.o.
Mirna Bačanek, dipl.oecc
Ivana Kukuljevića 20
10000 Zagreb, Hrvatska
T: 00385-1-58-013-02
F: 00385-1-58-044-02
M: 00385-98-17-025-39
Email:
[email protected]
Web:
www.ortho-plan.com
POVEĆANA
PREDVIDLJIVOST
Upotreba
endoret-a
značajno
povećava stopu uspješnosti u terapiji
dentalnim implantatima.
BTI EDUKACIJSKI
SEMINARI
BIOTECHNOLOGY
INSTITUTE
Kada se površina implantata smoči sa
endoret tekućinom, stvara se fibrinska
Membrana koja prianja na površinu
implantata i otpušta faktore rasta te
poboljšava oseointegraciju.
Nano-gruba površina bti implantata je
posebno dizajnirana s ciljem pojačanja
Biološkog efekta ENDORET-a.
SKENIRAJTE OVAJ KOD sa svojim
mobilnim telefonom za pristup svim
informacijama o BTI Biotechnology
Institute-u.
PROGRAM
PETAK 21
13:00-14:00
PRIJAVA SUDIONIKA
14:00-15:30 DIJAGNOSTIKA
· CBCT dijagnostika
· Indikacije i kontraindikacije, anatomske strukture
· Važnost određivanja gustoće kosti
· Planiranje implantološkog slučaja sa kirurškog i protetskog stajališta (okluzija)
· Bti scan II – radni dio
15:30-15:45
PAUZA
15:45-17:00 ENDORET (PRGF®)
· Regeneracija koštanog tkiva
· Regeneracija mekog tkiva
· Oseointegracija
17:00-17:15
PAUZA
17:15-18:30 IMPLANTOLOŠKI PROCES
· Od vađenja zuba do implantacije (socket preservation sa PRGF, sinus lift,
ekspanzija grebena)
· Jednofazne i dvofazne operacije
· Vrste rezova i šivanje
· Postizanje adekvatnog volumena kosti
SUBOTA 22
9:00-11:00 RADNI DIO I
· Pregled BTI implantata
· Indikacije i kontraindikacije
· Short i extra short, Tiny
· Značaj površine bti implantata
· Bti kirurški box, bti svrdla i biološko bušenje
11:00-11:15
PAUZA
11:15-13:15 RADNI DIO II
· Ugradnja implantata, rad na umjetnoj kosti i PRGF-Endoret radionica
13:15-14:00
RUČAK
14:00-15:30 OD IMPLANTATA DO PROTETSKOG NADOMJESTKA
· Privremeni i definitivni nadomjesci
· Metode uzimanja otisaka, otisne komponente i materijali za otiskivanje
· Registracija zagriza
· Cementirani i vijkom retinirani nadomjesci: prednosti i nedostaci
· Osnovni izbor nadogradnji BTI implantološkog sistema
PREDAVAČI
Tomislav Lauc, Doc.dr.sc.
Specijalist Ortodont
Predsjednik je Hrvatskog društva ortodonata HLZ. Predaje na Sveučilištu
u Zagrebu, Osijeku i Sarajevu. Dobitnik znanstvenih i stručnih priznanja i
nagrada. Educirao se u Beču (Austrija), Houstonu (SAD), Berlinu (Njemačka),
St.Petersburgu (Rusija) iz svih područja dentalne medicine. Glavni urednik
znanstvenog časopisa South European Journal of Orthodontics and Dentofacial
Research (SEJODR). Korisnik kompletnog BTI implantološkog sistema te PRGFEndoret tehnologije o kojoj se educirao na BTI institutu u Španjolskoj. Stručnjak
za područje implantološke CBCT dijagnostike i BTI Scan II
Darija Vlašić Kaić, Dr.med.dent.
Specijalist Parodontologije
Diplomirala je stomatologiju 2001 godine te završila specijalizaciju iz
parodontologije. Njeno područje interesa je primjena regenerativnih
postupaka u parodontologiji i implantologiji. Korisnik je kompletnog BTI
implantološkog sistema te je stručnjak za primjenu PRGF.Endoret tehnologije.
Educirala se na BTI Institutu u Španjolskoj kod Dr Eduarda Anitue. Član je
hrvatskog parodontološkog društva.
Felipe Lopez, DDS,DMD
Doktor Dentalne Medicine
Dental degree in Oporto’s Dental University - Hospital de S. João - FMDUP.
Member of BTI´s International Scientific Committee. Expert on dentalXP. CEO
Centro Português de Medicina Dentária - Portugal Implant Dental Center. CEO
Centro de Ortodontia Damon Portugal. CEO Centro de Medicina Dentária de
Braga. CEO of EIT – Expert Implant Therapy, Study & Research Group. CEO of
iSmile. Clinical Teacher at Oporto´s Dental Medicine University (Portugal) PostGraduation in Oral Rehabilitation 2000-2007. BTI’s Advanced Oral Implantology
Courses’ teacher. EIT’s Advanced Perioplastic Surgery Courses’ teacher. EIT’s
Advanced All Ceramic Rehabilitations’ teacher. Member of the Scientific
Committee of the Dental Journal “Science Pro”. Member of the Scientific
Committee of the Dental Journal “Implant Dialogue”. Author of the book
“Dental Materials” in it´s 15th edition in Oporto´s Dental Medicine University
(Portugal). Author of several national and international lectures.
Author of several national and international publications. Exclusive practice
in Orthodontics, Oral Rehabilitation and Implantology.
Bernardo de Mira Corrêa DDS, DMD
Doktor Dentalne Medicine
Dental degree in Oporto’s Dental University - Hospital de S. João - FMDUP.
CEO of Clínica Mira Corrêa, - Oporto’s Implantology and Oral Rehabilitation
Center.CEO of EIT – Expert Implant Therapy, Study & Research Group. CEO of
ISmile.Expert on DentalXP.Member of BTI’s International Scientific Committtee.
Member of the Scientific Committee of Dental Journal “Science Pro”. Member of
the Scientific Committee of Dental Journal “Implant Dialogue”. BTI’s Advanced
Oral Implantology Courses’ teacher. EIT’s Advanced Perioplastic Surgery Courses’
teacher. EIT’s Advanced All Ceramic Rehabilitations’ teacher. Author of several
national and international lectures. Author of several national and international
publications. Exclusive practice in Oral Rehabilitation and Implantology.
Karmen Kopjar, Dr.med.dent
Specijalist Protetike
Nakon diplomiranja na Stomatološkom fakultetu sveučilišta u Zagrebu, dr
Kopjar završava specijalizaciju iz stomatološke protetike. Njeno područje
interesa je protetsko rješavanje implantoloških slučajeva te formiranje izlaznih
profila na implantatima. Između ostalog educirala se na BTI institutu u
Španjolskoj i stručnjak je za planiranje i izradu svih vrsta privremenih i trajnih
nadomjestaka na BTI implantatima. Zaposlena u Poliklinici ‘Dr Zubović’. Dr
Kopjar član je hrvatskog društva za stomatološku protetiku.
USA
1730 Walton Road
Suite 110
Blue Bell, PA 19422-1802 · USA
Tel: (12) 156 464 067
Fax: (12) 156 464 066
[email protected]
UK
870 The Crescent
Colchester Business Park · Colchester
Essex CO49YQ · United Kingdom
Tel: (44) 01206580160
Fax: (44) 01206580161
[email protected]
ALEMANIA
Mannheimer Str. 17
75179 Pforzheim · Alemania
Tel: (49) 723 1428 060
Fax: (49) 72314 280 615
[email protected]
ITALIA
Piazzale Piola, 1
20131 Milan · Italia
Tel: (39) 02 7060 5067
Fax: (39) 02 7063 9876
[email protected]
BTI Biotechnology Institute
San Antonio, 15 · 5º
01005 Vitoria-Gasteiz
(Álava) · ESPAÑA
Tel: +34 945 140 024
Fax: +34 945 135 203
[email protected]
www.bti-biotechnologyinstitute.es
MÉXICO
Ejercito Nacional Mexicano 351, 3A
Col. Granada Delegación Miguel Hidalgo
México DF · CP 11520 · México
Tel: (52) 55 52502964
Fax: (52) 55 55319327
[email protected]
PORTUGAL
R. Pedro Homem de Melo, 55 S/6.03
4150-000 Porto · Portugal
Tel: (351) 226 189 791
Fax: (351) 226 105 921
[email protected]
Download

ovdje