Protherm POG 19
Protherm POG 24
Rozměry
POG 19
POG 24
A
287
287
Protherm POG 19, POG 24
B
360
360
C
703
703
D
655
718
E
154
163
I
110
125
J
306
306
2
Technické parametry
POG
Obecné parametry
Maximální tepelný příkon
Minimální tepelný příkon
Maximální užitkový výkon
Minimální užitkový výkon
Celková váha bez obalu
Celková váha s obalem
Kategorie plynu
kW
kW
kW
kW
kg
kg
19
24
22,1
9,3
19,2
7,7
12
14
II2E+3+
28,1
12,2
24,4
9,8
15
17
II2E+3+
POG
Parametry teplé vody
o
Průtok při DT = 50 C
o
Prtůtok při DT = 25 C
Minimální průtok při zapálení
Minimální tlak teplé vody
Maximální tlak teplé vody
l/min
l/min
l/min
bar
bar
19
24
5,5
11
2,3
0,35
13
7
14
2,8
0,4
13
POG
Připojení kouřovodů
Komín (   v mm)
Protherm POG 19, POG 24
mm
19
24
110
125
3
Schéma funkce
Spalinová pojistka K11
Rzpojení při 125°C
Průřez přerušovačem
tahu
Výměník tepla
Zapalovací a ionizační
elektroda
Generátor napětí
Bezpečnostní plynový
ventil
Volič teploty
Vodní ventil
Volič výkonu hořáku
Protherm POG 19, POG 24
Plyn
Studená
voda
Panel
4
Ovládací panel
Indikace nízkého průtoku
Volič výkonu hořáku
(ucpaný generátor nebo
příliš slabý tlak vody)
Zapnutí a vypnutí
ohřívače a Reset
Protherm POG 19, POG 24
Volič teploty
5
Technický popis – vodní ventil
Připojení k hořáku
Volič teploty
Vstup studené vody
Filtr studené vody
odtok
Protherm POG 19, POG 24
6
Technický popis – armatura
Miikrospínač
(spouští
zapalování)
Hořák
Venturiho
trubice
Bezpečnostní
ventil.
Volič teploty
Hlavní rozdíl mezi verzí POP a verzí POG je v
umístění bezpečnostního ventilu a spouštěcího
mikrospínače. Vodní ventil je identický pro oba
modely.
Membrána
Vstup plyn
Regulátor max.
výkonu.
Volič max. výkonu
maxi.
Hlavní ventil
Regulátor
tlaku vody
Vstup vody
Signál pro zapalování vzniká v mikrospínači, který je sepnut vodním
ventilem.
Jakmile se mikrospínač zapne, hlavní plynový ventil se otevře.
Vodní ventil je otevřen na základě dostatečného průtoku vody.
Protherm POG 19, POG 24
7
Blokové schéma zapojení el. části
ON / OFF – chod / stop
K11 – pojistka proti zpětnému toku spalin EVS –
bezpečnostní plyn. elektroventil
EA – zapalovací elektrody
EI – ionizační elektroda
G – elektrický generátor
SW – kontakt řídcí zapalování
LED – indikace nedostatečného průtoku teplé vody
1,5 Vdc výstup
generátoru
Protherm POG 19, POG 24
8
Technický popis - mikrospínač
Mikrospínač je spínač aktivovaný přímo průtokem vody. Jeho funkce je spouštět
zapalovací sekvence a udržovat hořák zapálený.
Mokrospínač je připojen pomocí konektoru, aby byla usnadněna údržba.
Mikrospínač je nastaven ve výrobě.
V důsledku chybného nastavení mikrospínače může dojít k nesprávné funkci celého
zařízení, zejména pak při nižších průtocích teplé vody.
Regulační šroubek
(seřízeno ve výrobě)
Protherm POG 19, POG 24
9
Technický popis – proces zapalování
Sekvence zapalování
Proces začíná otevřením / spuštěním
mikrospínače
MAX. časový úsek pro
zapálení
Během zapalovací fáze je aktivován
proces jiskření a současně spuštění
elektroventilu (EVS). Všechny procesy
musí být splněny do určitého časového
úseku.
Mikrospínač
Zapalování
Elektroventil
Ionizace
Plyn. ventil
zústáva
otevřen,
zatímco je
zjišťována
přítomnost
plamene
Proces jiskření se ukončí , jakmile je zjištěn /
detekován plamen.
Protherm POG 19, POG 24
10
Technický popis – elektronický okruh
Elektrody
Zjištění plamene funguje na principu ionizace.
Elektronický okruh spustí oscilátor, který splňuje dvě funkce:
1.- Zvýšit napětí tak (12kV) , aby mohla se mohla vytvořit zapalovací jiskra.
2.- Zvýšit napětí, aby mohla fungovat ionizace.
Elektrická spotřeba je během procesu jiskření zvýšená. Snižuje se když je zjištěn
plamen a aktivován EVS elektroventil.
Spotřeba během zapalování:
cca 150 mA
Spotřeba během pracovního chodu:
cca 35 mA
Protherm POG 19, POG 24
11
Technický popis – elektronický okruh
Elektrody
IONIZAČNÍ PROUD JE V ŘÁDU
OD 7 uA – max. výkon
A 2 uA – min. výkon
Ionizační proud závisí na:
Pozici plamene vůči ionizační
elektrody
Napětí generátoru
Protherm POG 19, POG 24
Změna ionizačního proudu je důležitá
pro správnou funkci detekce plamene
Je třeba ověřit, kontakt uzemnění.
V případě oxidované elektrody se
odpor kontaktu může zvýšit a
znemožnit detekci plamene.
12
Technický popis
Elektrody
Ionizační elektroda: vodivý materiál
(Cr-Ni) a průměr (důležité pro to, aby
se zabránilo deformacím)
Konektor:žádné riziko
záměny
Kabel s teflonovou
izolací chrání vodič
proti průrazu el.
proudu.
Protherm POG 19, POG 24
Zajištění stálé pozice elektrod
Porcelánová izolace: délka a
materiál byly zvoleny pro
maximální účinnost
13
Technický popis – funkce indikace průtoku
Funkce indikátoru (LED)
Napětí je nižší než 1,2V: ohřívač není uveden do provozu jestliže je tlak vody
nedostačující pro správnou funkci. Okruh je opět aktivován, jestliže napětí se
zvýší nad 1,25V.
Protherm POG 19, POG 24
14
Technický popis – bezpečnostní elektroventil
TĚSNĚNÍ
UZÁVĚRU …
SPÍNAČ/VYPÍNAČ
CÍVKA
MOTOR
KOTOUČ POHONU
REDUKTOR
VAČKA
TĚSNĚNÍ
Protherm POG 19, POG 24
15
Technický popis – bezpečnostní elektroventil
Funkce
MOTOR SE OTÁČÍ
CÍVKA DOSTÁVÁ
NAPĚTÍ A VYTVÁŘÍ
MAGNETICKÉ POLE
CÍVKA SE
PŘIBLIŽUJE K
POHONNÉMU
KOTOUČI
VAČKA SE OTÁČÍ
REDUKOVANOU
RYCHLOSTÍ
TÍMTO PŘEVODEM JE
PŘENÁŠEN POHYB NA
CÍVKU VENTILU
Protherm POG 19, POG 24
KDYŽ SE CÍVKA S KOTOUČEM
DOTKNE , DOCHÁZÍ KE
SPOJENÍ POMOCÍ
MAGNETICKÉ SÍLY
16
Technický popis – bezpečnostní elektroventil
Při svém pohybu
nahoru, dosáhne tato
hřídel bodu ukončení
pohybu.
PLYNOVÝ VENTIL ZŮSTÁVÁ
OTEVŘENÝ AŽ DO
PŘERUŠENÍ (ODPOJENÍ)
NAPĚTÍ
Protherm POG 19, POG 24
Pohonný kotouč se nachází v
pozici nahoře a je udržován
magnetickou silou.
17
Technický popis generátoru napětí
GENERÁTOR
TURBÍNKA
Průtok vody v tomto okruhu je
konstantní
Průtok –
přepouštěcí ventil
MAGNETICKÁ
SPOJKA
HLAVNÍ PRŮTOK
VSTUP VODY
VÝSTUP VODY
REGULÁTOR PRŮTOKU
Protherm POG 19, POG 24
18
Technický popis – generátor
Generátor napětí nahrazuje baterie. Průtokový ohřívač POG je tímto nezávislým na
jakémkoliv zdroji el. energie. Energie získaná z generátoru je dostačující pro veškeré
mechanismy závislé na el.napětí.
Generátor je umístěn u vstupu studené vody mezi vodním ventilem a výměníkem TV.
Při otevření ventilu odběrného místa teplé vody začne voda procházet generátorem. Proud
vody roztáčí turbínku. Generované napětí je následně rozváděno do všech mechanismů
závislých na el.energii.
Plynový ventil je tedy napájen a vytváří se jiskra pro zapálení hořáku. Hořák se zapaluje.
Pokud se odběrné místo TV zavře, napětí generátoru znovu klesá na nulu a funkce
průtokového ohřívače je ukončena.
Protherm POG 19, POG 24
19
Technický popis – generátor
Elektrický generátor obsahuje uvnitř 2 nezávislé okruhy:
1. Hlavní okruh: průtok vody v tomto okruhu disponuje regulátorem průtoku s
membránou
2. Okruh s přepouštěcím ventilem : tímto okruhem prochází stálý průtok vody, který
pohání turbínku. Tímto způsobem se turbínka otáčí konstantní rychlostí (pod
podmínkou, že je průtok vyšší než minimální průtok) a napětí na výstupu generátoru
je konstantní.
Turbínka není spojena mechanicky, aby se vyvarovalo riziku netěsností.
Protherm POG 19, POG 24
20
Technický popis – generátor
TRUBÍNKA
SOUČÁSTI GENERÁTORU – OBECNÝ POHLED
GENERÁTOR
PRUŽINA
Vodní část
Elektrická část
MEMBRÁNA
HLAVNÍ MAGNET
POMOCNÝ MAGNET
MAGNETICKÉ PROPOJENÍ
Protherm POG 19, POG 24
REGULÁTOR PRŮTOKU VODY
21
Technický popis – generátor
GENERÁTOR
PLASTOVÝ DISK
TURBÍNKA
POMOCNÝ MAGNET
HLAVNÍ MAGNET
Protherm POG 19, POG 24
22
Technický popis – generátor
Vodiče pro napájení el. okruhu
Pomocný magnet se nachází ve
vodní části. Není vidět.
Tryska: otvor (přepouštěcí ventil) ,
kterým vstupuje voda, aby se
mohla turbínka otáčet
.
MOTOR: Působí jako generátor
Na základě průtoku vodu je skrze
turbínku uváděn generátor v pohyb
a tím je vytvářeno napětí 1,5V
Držák hlavního magnetu:
Přenáší pohyb na hřídel motoru.
Hlavní magnet: přebírá pohyb z
pomocného magnetu, který je
umístěn ve vodní části
Kovová podložka : Působí jako filtr
Turbína: Plastová část, která
využívá proudu vody, která
prochází tryskou.
Tórické těsnění. Zaručuje
nepropustnost vodní části.
Protherm POG 19, POG 24
MAGNETICKÁ SPOJKA:
Přenáší pohyb mezi magnety –
mezi turbínou a generátorem.
Víko: Zavírá vodní část pomocí 4 šroubů
23
Technický popis – generátor
Membrána
Torické těsnění
(1)
(2)
(1) Průtok, který pohání turbínu je konstantní.
(2) Hlavní průtok je soustředěn u otvoru membrány.
Protherm POG 19, POG 24
24
Technický popis – generátor
GENERÁTOR A
MAGNETICKÁSPOJKA SE
NACHÁZÍ ZDE
Ů
PR
TURBÍNKA SE NACHÁZÍ ZDE
IL
NT
E
V
K
CÍ
Ě
TO
T
Ů
Š
OU NÍ PR
P
E
PŘ HLAV
–
K
TO
Protherm POG 19, POG 24
25
Technický popis – generátor
Průběh funkce
NAPĚTÍ V GENERÁTORU
NAPĚTÍ V OVLÁDACÍM MOTORU
PLYNOVÉHO VENTILU
Protherm POG 19, POG 24
26
Vodní ventil
Příruba vodního ventilu
Vodící kroužek
Tórické těsnění
Kulička (zpomaluje zapalování)
Vodící kroužek
Protherm POG 19, POG 24
27
Vodní ventil
Membrána / disk
Disk / vodící osička
disk
Pružina
Disk a vodící osička jsou
spojeny z důvodu lepšího
řízení
Membrána
Protherm POG 19, POG 24
28
Vodní ventil
Zařízení proti hluku při zapalování
Základní část vodního ventilu
Plastová osička
B
Lůžko ventilu
A
Pružina
Klapka proti zpětnému
chodu
Ventil
Protherm POG 19, POG 24
Přepouštěcí kanálek (A) je vytvořen mezi
vstupem a výstupem vodního ventilu, aby
uvolnil průtok při odběru TV. Je to z toho
důvodu, aby se vyvarovalo tlakovým rázům
při nadměrném tlaku vstupní vody.
Ventil proti zpětnému chodu (B) uzavírá
cestu, když je zaznamenán průtok.
29
Vodní ventil
Regulátor / filtr
Matice
Těsnění
Regulátor
Pružina
Tórické těsnění
Filtr
Těsnění
Matice
Protherm POG 19, POG 24
30
Vodní ventil
Volič teploty
Venturiho trubice
Hřídel voliče
teploty
Tórický kroužek
Držák hřídele
Volič teploty otevírá více či méně přepouštěcí ventil. Když je přepouštěcí ventil zavřený,
veškerý průtok prochází Venturiho trubicí a aktivuje membránu. Když je přepouštěcí ventil
otevřený, část průtoku vychází přímo bez toho aniž by prošla Venturiho trubicí. Na základě toho
dochází k pozvolnému zvyšování výkonu.
Protherm POG 19, POG 24
31
Údržba – nastavení maximálního výkonu
Ventil max. výkonu.
Šroub zajišťující pozici ventilu
Nastavení maximálního výkonu se zajišťuje regulačním ventilem, jehož pozice je
zabezpečena šroubem. Aby se zpřístupnil tento šroub, odstraňte zátku, která se nachází za
hřídelí. Šroub je umístěn v hřídeli.
Protherm POG 19, POG 24
32
Údržba – záměna druhu paliva
B
C
Příruba k přístupu k
modulačnímu ventilu
A
Postup záměny:
- vyměňte trysky
- vyměňte modulační ventil (viz obr. 2 a 3)
- vyměňte bezpečnostní plynový ventil
- nastavte maximální výkon pomocí šroubku A
Modulační ventil
Protherm POG 19, POG 24
33
Údržba
Součástky k pravidelnému čistění
Filtr - plyn
Filtr - voda
Protherm POG 19, POG 24
34
Údržba – kontrola komponentů
Generátor:
Přiložte měřící přístroj na měřící body generátoru, zajistěte průtok TV nad
3l/min a měřícím přístrojem ověřte, zda je na napájecím vodiči generátoru
napětí : 1,5 Vdc
Bezpečnostní plynový elektroventil:
Odpor mezi svorkou pro napájení plyn. elektroventilu a jeho kovovou částí
musí být přibližně 6 Ω
Generátor
Protherm POG 19, POG 24
Bezpečnostní elektroventil
35
Údržba
Kontrola vodního ventilu :
Otvor v plynové komoře umožňuje spatřit spojení hřídele vodního ventilu a
hřídele plynového ventilu. Tak je možné kontrolovat funkci vodního ventilu
během chodu.
Kontrolní otvor
Protherm POG 19, POG 24
36
Popis komponentů
Odběrné místo pro měření
tlaku na tryskách
Nový vodní ventil
Nastavení výkonu (za voličem)
Vypouštěcí část a vodní filtr jsou přístupnější
Protherm POG 19, POG 24
37
Popis komponentů
Připojení k teplé
vodě
filtr
Výhody
Výhody ::
Přístupnost
Přístupnost aa čistění
čistění filtru
filtru bez
bez potřeby
potřeby demontáže
demontáže přívodního
přívodního vedení
vedení studené
studené vody.
vody.
Plynový
Plynový ventil
ventil lze
lze odmontovat
odmontovat aniž
aniž by
by se
se muselo
muselo odmontovat
odmontovat připojení
připojení horké
horké vody.
vody.
Protherm POG 19, POG 24
38
Popis komponentů
Výhody nové řady POG (s generátorem):
Nové elektrody pro optimální
bezpečnost
3. elektroda zjišťuje přítomnost
plamene/správné zapálení
Systém přímého zapalování
Generátor zajišťuje nezávislost
na přívodu el. energie
Nový bezpečností
plynový elektroventil
Protherm POG 19, POG 24
39
Popis komponentů
Výhody nové řady POG (s generátorem):
Bezpečnostní plynový elektroventil
Bezpečnostní ventil
Nový bezpečnostní plynový elektroventil, který
je napájen napětím z generátoru
Protherm POG 19, POG 24
40
Download

Technický popis – generátor