únor 2012
www.itoplife.cz
MAGAZÍN PRO LEPŠÍ ŽIVOT
POZNEJTE
KJÓTO
MĚSTO SVATYNÍ,
PALÁCŮ A ZAHRAD
OBJEVTE
DĚLNICKÉ
KOLONIE
V BRNĚ
MASOPUST
V BRNĚ, OŘECHOVĚ
A DOLNÍCH KOUNICÍCH
V ZÁKULISÍ
KUNG-FU
WING TSUN A HUNG GAR
8x
VÝLET
TIP NA
PO
NEJEN
VĚ
MORA
DAVID
VÁV A
ZAOSTŘENO CESTY AUTO-MOTO & TECHNOLOGIE KULTURA & DESIGN MÓDA & KRÁSA RELAX
é
v
o
d
o
h
Vaše po dio Petrov
rá
www.radiopetrov.com
ED ITORIAL
K
dyž se loučit, tak ve velkém. Proč to říkám? Příští měsíc se na této stránce spolu už nepotkáme. Zavřete oči, odcházím,
v příštím čísle se vrhnete s radostným očekáváním do náruče nového, čerstvého šéfredaktora.
Loučení „ve velkém“ se mi povedlo. Osud
mi nadělil rozhovor s architektem Davidem
Vávrou, který má od spatření prvního dílu pořadu Šumná města trvalé místo na poličce mých
idolů. Škoda že časopisy pro dospělé nevkládají
doprostřed velké plakáty oblíbených osobností,
jak to známe z „bravíčka“ a dalších časopisů pro
teenagery. Davida Vávru bych si na dveře skřínky
klidně vylepila. Koho byste si tam dali vy?
Loučení „ve velkém“ se povedlo dvojnásob,
protože rozhovor s Davidem Vávrou v pražské
kavárně Kaaba jsem začala opravdu originálně.
Všechna nahrávací zařízení v pohotovosti. Vávra nikde. A nejde a nejde. Po chvíli se dlouhá
postava architektova najednou jen tak v košili
prochází kolem baru. Jak by taky ne, když celou
dobu seděl milý Vávra na druhém konci kavárny.
Od dveří to všechno sledoval herec Jan Budař
a docela se bavil. Kdo by se nebavil… David Vá-
vra pak mluvil o tom, jak je pro poznání města
dobré si jen tak sednout a sledovat, co se bude dít.
Zůstanu tedy chvíli v oné kavárně sedět a sledovat, co se bude dít. A je to tu celkem rychle. Je to
jen pár minut, co mi David Vávra odhalil svoje
nepřátelství vůči počítačům a to, že mu e-maily
vyřizují děti. Ještě po něm ani nevychladla židle
a už na ní sedí mladí „geekové“ a užívají si to,
jak na ně jejich telefon mluví. Většího kontrastu
během tak krátké doby těžko docílit.
A jak se tak mladí a neklidní „geekové“ radují z komunikace, sedí vedle sebe a každý zvlášť
rozmlouvá se svým přístrojem, člověk by jim
dal pětikorunu na kolotoče, aby si zašli alespoň
ve dvou na lodičku a byli opravdu spolu, nejen vedle sebe.
Při představě houpaček
mi v hlavě probleskne
otázka, na kterou se už
Davida Vávry nezeptám:
Proč architekti
vůbec nenavrhují dětská hřiště?
Helena Továrková, šéfredaktorka
[email protected]
TOPLIFE – magazín pro lepší život • Vydává: TOPLIFE media s.r.o., 602 00 Brno, Rumiště 346/8, okres Brno-město, IČO: 29217555,
DIČ: CZ29217555 • Šéfredaktorka: Helena Továrková • Layout, grafická úprava, sazba a zlom: Pavel Daněk • Příjem inzerce:
Lenka Fritzová, tel.: 731 505 505, Kateřina Hamanová, tel.: 739 820 508 • Ředitel pro strategii a rozvoj: Igor Vadovič, e-mail:
[email protected] • Spolupracovníci redakce: Spolupracovníci redakce: Gabriela Kolčavová, Katarína Jablonská, Jan Motal, David
Věžník, Ivanka Hunkařová, Marek Homolka, Roman Zelenák, Petr Jedlička, Johanka Mikešová, Sabir Agalarov, Michael Krejska •
Tisk: Integraf s.r.o., Myslbekova 273, 547 01 Náchod • Adresa redakce: TOPLIFE media s.r.o., Rumiště 346/8, 602 00 Brno, tel.:
+420 543 255 820, fax: +420 543 255 823, e-mail: [email protected] • Vychází: Region Jižní Morava, Olomoucký a Zlínský kraj,
11 x v roce, registrace MK ČR E 18666 • Cena jednotlivého vydání: ZDARMA • Kopírování, znovupublikování, rozšiřování jakékoliv
části časopisu se povoluje pouze s písemným souhlasem vydavatele. • Jednotlivé články vyjadřují názory autorů a nemusí být vždy
totožné se stanoviskem vydavatelství a redakce. Nevyžádané rukopisy a obrazový materiál nevracíme. • Za obsah dodané inzerce
odpovídá inzerent. • Za tiskové chyby neodpovídáme. • Foto na titulní stránce: Petr Franče.
3
O BSAH / ANK ETA
34
54
199
20
Zaostřeno
Cesty
Auto-moto
& Technologie
EXTRA TIPY
Bratislava, Praha, Vídeň,
Londýn ........................16
INTERVIEW
David Vávra..................20
REPORTÁŽ
Dělnické kolonie v Brně ....8
DO SVĚTA
Poznejte Kjóto:
město svatyní, chrámů
a zahrad ........................34
FOTOVÝLET
Kostel v Řeznovicích, hrad
Landštejn, Čertovo jezero,
Graselova sluj ...............41
AUTO
Peugeot 508 .................54
HI-TECH
Budoucnost je tady:
Nabíječka na vodu, smartphone a tablet v jednom,
medúzárium, vana na
stojáka ..........................52
CO SI PŘEDSTAVÍTE, KDYŽ SE ŘEKNE
4
Jaroslav Ostrčilík
Tereza Chrástová
mediální poradce
Představuji si ho jako sushi
v rychlovlaku: supermoderní, ale s živou tradicí,
imponuje precizností. Odvrácená strana: formálno,
megapole, velrybářství.
projektová manažerka
Země, kam se chci s přítelem podívat. Bílá vlajka s červeným puntíkem
uprostřed. Sushi. Sanaa.
OBS AH / AN K ETA
78
64
58
72
Kultura
& Design
Móda
& Krása
ONSTAGE
Příloha Národního
divadla Brno .................60
DESIGN
Klára Šumová ...............58
ART
Pavla Kačírková ............64
TRENDY
Modrá je dobrá.............72
KOSMETIKA
Ubraňte se mrazu
a zimě ...........................78
ZDRAVÍ
Aplikace vyzrají na
novoroční předsevzetí....80
JAPONSKO?
88
Relax
SPORT
Brněnské kung-fu: poznejte
wing tsun a hung gar .....48
GURMÁN
Koření a bylinky, které vás
uzdraví..........................92
SIESTA
Lahůdky pro gurmánovo
tělo i duši ......................94
Reportáž z japonského Kjóta čtěte na str. 34.
Ondřej Dúbravčík
Beáta Holá
programátor
Napadnou mě jen samá
japonská klišé: Sushi, samurajové, smrt z přepracování, skvělá elektronika
a šílené reklamy s americkými celebritami.
psycholožka
Vybavím si lahodné sushi.
A pak úžasnou rolovou hru
Šógun z Japonska sedmdesátých let, kterou napsali
Court of Moravia.
5
FOTO E DI TO RI A L
FOTOED ITORIAL
Foto: Pavel Daněk
K
rkavec, havran, nebo vrána? Díváte se do „tváře“ krkavci
velkému, který je ze tří jmenovaných nejmohutnější, může
vážit až jeden a půl kilogramu, vrána a havran stěží půlku.
Těžko si jej s havranem a vránou splést, ohrožený a zákonem
chráněný druh spatříte dnes snad jen na Šumavě a v zoo. Perlička
na závěr? Největším pěvcem České republiky není Karel Gott, ale
právě krkavec.
7
RE P O RTÁŽ
OD KAMENKY
Text: Petr Jedlička
Foto: Katarína Jablonská
po Zarybec
Po skrytých
brněnských čtvrtích
P
řesto si stále zachovávají část původní
tváře. A ta zůstává i pro většinu Brňanů
neznámá. Řeč je o starých dělnických
koloniích – skrytých brněnských čtvrtích.
„Vždyť to snad ani není možné. To je úplně jiný svět,“ říká Marika Sobotková, studentka, která přijela do Brna ze Slovenska. Shlíží
na úzkou ulici mezi malými domky, něco přes
8
padesát červených střech. Stojíme nad lomem
na severním svahu Červeného kopce. Slyšet je
kytara, chechot, útržky jakési debaty. Dole pod
námi se krčí Kamenka, bývalá dělnická kolonie. V Brně je takových ještě pět. Každá tak
trochu jiná. Každá tak trochu ukrytá.
Když člověk pátrá po původu brněnských
skrytých čtvrtí, narazí obvykle na týž příběh:
BYLO JICH PŘES DVACET, ZŮSTALO JENOM PÁR. VYSTAVĚLI SI JE
NEJCHUDŠÍ DĚLNÍCI ZA PRVNÍ REPUBLIKY. BEZ PLÁNŮ, SVÉPOMOCÍ,
Z TOHO, CO NAŠLI. PŮVODNÍ OBYVATELÉ V NICH DNES VĚTŠINOU
NEBYDLÍ, NOVÍ USEDLÍCI JE POMALU PŘESTAVUJÍ.
v dolících či opuštěných lomech se na počátku předminulého století usadili nejchudší
zaměstnanci továren. Domky si stavěli svépomocí a bez plánů, jednoduše z toho, co bylo
po ruce: z kamení, rozbitých cihel, vlnitého
plechu či dřevěných bedniček. Kroniky městských částí mluví o nájmu dvacet korun ročně
a podmínce, že majitel příbytek po žádosti
obce zbourá. Dobový tisk zase o zápachu či
pokleslých mravech usedlíků.
Dnes už zde dělníci samozřejmě nebydlí.
Rodiny někdejších obyvatel odešly většinou
do činžáků a panelových sídlišť, původní odpadní materiál nahradilo zdivo a noví příchozí vyspravili, co šlo. Ráz místa i původních
kolonií však zůstal alespoň zčásti zachován.
A spolu s ním i specifická atmosféra každého
z těchto míst.
ALTERNATIVNÍ? ASI VŠICHNI
„Kamenka? Myslíte Kamenná kolonie?“ odvětí paní v městském informačním centru
na zkušební otázku. „To je taková alternativní
čtvrť. Bydlí tam hlavně umělci a pak studující.
Taková komunita,“ říká s úsměvem.
Na první pohled to tak skutečně vypadá. Příchozího, jenž odbočí z ulice Kamenná
strmě do kopce, dovede lesní asfaltová cesta přímo do středu čtvrti. Nejsou zde žádné
chodníky, pouze obrubníky a na nich hloučky lidí. Mladík v batice vybrnkává rockovou
klasiku, paní v barevném pleteném svetru se
opírá o staré kolo. Na jedné ze střech, na jejíž kraj lze lehce dosáhnout, vyměňuje vousáč
tašky: „Hoďte mi semka to pivo. A vyfoťte si
kocoura,“ ukazuje na chlupáče u okapu. Jedno
z prvních stavení se dává poznat jako hostinec.
9
RE P O RTÁŽ
„Bydlí tu různí lidi, ale snad každý je něčím zvláštní,“ vysvětluje Vráťa Dostál, který si
přivydělává v místním DuckBaru jako výčepní. „Potomků původních obyvatel tu zůstalo
asi třicet. A jinak staří a mladí, tak půl napůl.
Hodně umělců. A když je teplo, mladých přibývá. Mívám pak dvojnásobnou tržbu,“ dokládá. V DuckBaru se skoro co čtrnáct dní konají
koncerty nebo párty v oděvech určitého stylu,
jednou měsíčně pak poslechové večery. V současné době si zde můžete prohlédnout výstavu
fotografií z dějin kolonie. „Kolem DuckBaru
se tu točí hodně věcí. V létě se na horní louce
pořádá i jednodenní festival,“ popisuje Vráťa
za výčepem. „A spoustu věcí dělají taky lidi
z galerie. Ta je támhle, za rohem,“ ukazuje.
Ke galerii a tím i přes většinu Kamenky vede
místní hlavní ulice, kudy zvládne projet menší
dodávka. Do ostatních se obvykle nevtěsná ani
motocykl. „No, tak alternativní, to asi jsme,“
směje se dáma ve středních letech, jež nechce
prozradit jméno, před zelenými dveřmi galerie.
„Ale žijeme tu normálně. Starším vadí, když je
u hospody po desáté hluk, mladí si hledí svého.
Kdyby bylo dnes hezky, uvidíte tu maminy s kočárky,“ doplňuje. Galerie Sixty Stone Space má
otevřeno jen o víkendu, její provozovatelé se ale
činí i obecně. Vedle vernisáží pořádají bleší trhy,
před Vánoci zase maličký jarmark s dárky. Jedna
z nedávných upoutávek zve na Festival polévek.
„Ke Kamence patří i domy na kopci,“ objasňuje dáma. „Tam ale bydlí spíš starší usedlíci. Anebo bohatí. Ti si tam staví nové. Ale
jestli hledáte něco opravu alternativního: Víte,
kde je Písečník?“ ptá se po chvíli.
PSI, PSI A ZABÍJAČKA
Podle znalců starého Brna je Písečník posledním místem, kde je možné si prohlédnout
dělnické domky tak, jak vypadaly před druhou
světovou válkou. A opravdu: hned v místě, kde
ulice Merhautova přetíná železniční trať, sto10
REP ORTÁŽ
jí přízemní stavení se zprohýbanou střechou.
V oknech jsou pouze tenká skla, místy popraskaná, o zahrádku se ale někdo stará. Hned další
domek obklopují plechy. Název ulice, který je
stejný jako celé čtvrti,
je napsán barvou nad
plaňkový plot.
Písečníku se dříve říkalo Džungle
a i dnes lemuje celé
místo bezpočet křovisek, šlahounů a různě
shrbených
stromků.
Hlavní ulice je ulicí jedinou. Vine se podél
železniční dráhy a asi
po padesáti metrech se rozdvojuje, než ji zastaví
stěny z pískovce. „Co vám mám říkat. Běžte se
sám podívat,“ odvětí nevrle děda a rychle zabouchne dveře. S postupující cestou hlouběji
do kolonie se okolní stavení trochu mění. Tu je
zajímavá dřevěná terasa, na niž poštěkává bílý
voříšek, tamhle zas baráček z neomítnutých
tvárnic a za plotem podstatně větší vlčák. Těsně
u stěny stojí už dvoupatrové domy. Ale ti
psi! Jsou snad všude,
na každé zahrádce. Při
rychlé cestě zpátky je
slyšet čím dál zuřivější
štěkot. Člověk si ještě
stihne povšimnout různě nakupených cihel,
trubek, tašek a žebříků.
Šanghaj či přesně
Divišova čtvrť, to je jiný
obrázek. Leží od Písečníku nedaleko, na jihozápadním svahu sídliště Lesná. Právě svah
způsobil, že tuto čtvrť pojmenovali po čínském městě.
„Písečník je poslední
místo, kde najdete
dělnické domky tak,
jak vypadaly před
válkou.
“
11
RE P O RTÁŽ
ŠANGHAJ NA LESNÉ
Návštěvník, jenž projde branou – mostem
z železničního náspu – se dostane na náměstíčko, z něhož vybíhají místní ulice: Zvonková,
Kosatcová, Liliová, Hlohová, Dřínová. Také
zdejší domky jsou malé, ulice ale širší a lemují
je chodníky. Na pravé straně náměstí je dětské
hřiště. „Ano, dá se říct, že tu žijeme víc pospolu než jinde ve městě. Bývají tu dobrovolné
brigády na úklid lesa, společně se slaví Mikuláš nebo čarodějnice,“ prozrazuje Jan Černý,
mladý tatínek doprovázející zakuklenou ratolest k prolézačkám. „A tak tu byla zabíjačka,
podívejte,“ říká a ukazuje na místní nástěnku
s řadou fotek. Vedle
detailně zaznamenaného porcování pašíka visí několik nabídek řemeslných prací.
Kdosi chce hlídat děti
a jeden mladý pár shání příbytek.
Cestou vzhůru po
kterékoliv z květinových variant se silnice
postupně zužují, sem
tam přechází v chodník.
Svah je stále strmější.
Klasické zahrádky střídají terasy s letním posezením, několik z nich je čerstvě opravených.
Z výšky kopce se otevírá pohled na velkou část
západního Brna. „Jací lidé tu bydlí?,“ opakuje
otázku starší pán na procházce. „No, normální.
Ani ne bohatí, ani úplně chudí, starousedlíci
i noví. Ti noví se poznají podle toho, že mají
za okny Santy Clause.“ „Umělci? To nevím, asi
spíš ne, ale je tu meditační centrum,“ dodává jeho manželka. Podobně jako v Kamenné
čtvrti ani v Divišově nejsou obchody. Mají
tady však dva hostince, jeden se starým názvem Dům osvěty. Tam se prý také nejčastěji
místní schází.
Tři staré dělnické kolonie zůstaly také
na okrajích Brna, stavení je v nich ale málo.
Dvě skryté čtvrti objevíte na západní straně
Stránské skály. První v ulici Podstránecká
působí zachovale. Druhá přes silnici v Černovičkách zpustle. „Moc lidí se sem nehrne.
Kvůli tomu hluku z aut,“ svěřuje se důchodce,
který zde bydlí už od malička. „A víte, že tu
byl původně cikánský tábor?“ ptá se. „Žili tu
ještě ve vozech. Za války ale skončili všichni
v koncentráku,“ dodává.
TAK SE NÁM TO LIBÍ
V západní části Brna se postaru bydlí ještě
v Chaloupkách v původní Bystrci, kolem
ulice K Dálnici. Zdejší
obyvatelé se po léta
snaží chránit, co zbylo,
ve sporech s necitlivými developery. Poměrně celistvě zachovalý
je někdejší Zarybec.
V okolí ulice Myslínova
za královopolským nádražím bývaly rybníky –
proto ten název. Dnes už
zde zůstala jen malá nádrž a zregulovaná Ponávka. Dělnické domky
však stále lícují jeden k druhému a jejich majitelé je pečlivě udržují. „Na první pohled je jeden
jako druhý, co? Ale podívejte za ploty,“ nabádá
paní v pracovní zástěře. Téměř každý dům zde
má dvorek, na němž je vidět tvořivý duch: malá
chaloupka pro děti, tamhle zas zimní zahrada.
Soused má kůlnu a další zase sklep, přesněji
sklad lahví s vínem. Na každém druhém dvorku
je letní křeslo nebo alespoň stopy na místě, kde
v létě stává. „Jestli sem jde přes kopec slunce?
No, celý den ne. Ale stěhovat se? Proč? Vždyť si
prohlédněte, jak to tu máme. A tak se nám to
líbí,“ sděluje mi čiperná usedlice.
„Jací lidé tu bydlí?
Starousedlíci i noví.
Ti noví se poznají
podle toho, že mají
za okny Santy
Clause.
12
“
Divišova čtvrť zvaná Šanghaj.
REP ORTÁŽ
13
RE P O RTÁŽ
ZAJÍMAVOSTI
ARCHITEKTONICKÁ PŘEKVAPENÍ
Horní i dolní část Kamenné kolonie ukrývá architektonické zajímavosti. V horní je to dům s vřetenovým sloupem (č. 63), ve spodní baráček s deseti plastikami Panny
Marie (č. 60). Řada dalších staveb je památkově chráněná.
Kamenná kolonie, ulice Červený kopec a Kamenná čtvrť
ŠANGHAJSKÉ ULIČKY
Šanghaj neboli Divišova čtvrť leží na rozdíl
od ostatních kolonií v příkrém kopci, což dává
zdejším uličkám zvláštní půvab. Jednou z nich lze
vyšplhat k moderním domům na okraji Lesné.
Druhou se propletete k místnímu hostinci, „Domu
Osvěty“. Hlavně v horní části lemují ulice typické
domky s terasami a psím vínem.
Divišova čtvrť, ulice Divišova, Dřínová, Kosatcová či Hlohová, Brno
FESTIVAL NAD KAMENKOU
Odpolední hudební festival
Kamenka
Open se koná každý rok v červnu na louce
nad kolonií. Hrají převážně místní kapely,
žánrově jazz, rock, folk, etno. Vstupné dobrovolné. Děti můžete svěřit dohledu v koutku s hračkami. V noci pokračuje program
hlavně v místním hostinci DuckBar.
www.duckbar.cz/akce
ZASTÁVKA NA CYKLOVÝLETĚ
Pro ty, kdo se neradi motají městem, a přesto
chtějí některou z kolonií vidět, je tu kompromis:
navštívit královopolský Zarybec. Bývalá kolonie
začíná za železničním nádražím a končí u nepřehlédnutelného hřbitova. Kolem ní vede cyklostezka směrem na Řečkovice, Českou či Babí lom.
Zarybec, ulice Myslínova, Brno
Vykli‘te gar„ÑnÚ
AkwžwjkžmtjTrumojjprl|lnwxx~Îqxmx~jÑĞĕĕĕĕK
Na tom, Ñe všichni vyklízejí garáÑe, není nic podezºelého. Doƒ•m•ur se }x}rÑÖ Ñe nadstandarmw• vybavené
modely Trumf a Magic }n‘ získají s cenovým ƒÎqxmw•wžv jÑ 90 000 KÕ ‚~Ñrs}n mimoºádnou yºžunÑr}x|}
yxºžmr} si skladový ˃ s klimatizací, rádiem s CD/MP3 a koly z lehké slitiny Îqxmw• a bez ekání.
Ä•rem od ŠkoFINu navíc dostanete zimní kola zdarma!
Nabídka platí do vyprodání skladových zásob.
Kombinovaná spotºeba a emise CO2 u vyobrazeného modelu
Magic dle motorizace: 5,1-5,9 l/100 km a 117-139 g/km
Váš autorizovaný prodejce voƒËUKODA:
AUTONOVA BRNO s.r.o.
Masná 20
602 00 Brno
www.autonova.cz
Tel.: 543 424 222
[email protected]
EXTRA TI P Y
ÚNOROVÁ
LÁKADLA
LONDÝN
ZLATÝ PLÁŠŤ
Z PAVOUČÍCH VLÁKEN
Až do 5. června je v londýnském muzeu umění a designu V&A k vidění unikátní zlatý plášť
tkaný z pavoučích vláken. Čtyři metry dlouhá
tkanina se tkala na vysočině Madagaskaru pod
dohledem světových textilních umělců a autorů
projektu Simona Peerse a Nicholase Godleye.
Bylo třeba přes milion samiček tamních pavouků, jež poskytovaly vlákno k předení. Pavouky
každé ráno hledalo osmdesát dobrovolníků.
Madagaskarský pavouk produkuje potřebné,
výjimečně dlouhé intenzivně zlaté vlákno pouze v období dešťů, práce mohly probíhat jen
od června do října, a trvaly tak dlouhé čtyři roky.
Hedvábný plášť mohla veřejnost poprvé spatřit
v New Yorku v roce 2009.
Golden Spider Silk/Zlaté pavoučí hedvábí,
Victoria and Albert Museum, do 5. června,
www.vam.ac.uk
16
EXT RA T IP Y
AHA
DESIGNOVÉ OBJEVY
Mít v kuchyni svítidlo, ve kterém můžete zároveň pěstovat bylinky? To si asi přála mladá
česká designérka Kristýna Pojerová a výsledkem bylo Světlo Skleník. Chcete vědět, co dalšího se honí hlavou objevům českého designu?
Zajděte si na výstavu Czech Grand Design
2011 v kategorii objev roku.
Czech Grand Design (objev roku), Window
galerie, Praha, Melantrichova, do 29. dubna
ATISLAVA
NAVŠTIVTE SLUNEČNÍ CIRKUS
Chcete zažít na vlastní oči, co všechno je možné (nebo nemožné) a jakých artistických výkonů je člověk schopen? Nečekejte na květen,
kdy legendární Cirque du Soleil neboli Sluneční cirkus zavítá do Prahy. V únoru si na něj
můžete zajet do Bratislavy a žasnout a tajit
dech nad tím, jak se artisté míhají vzduchem
a tvoří vlastními těly umělecká díla.
Cirque du Soleil – Saltimbanco,
Zimní stadion O. Nepely, 15. až 19. února
VÍDEŇ
CHLEBOVÝ BUTIK
Prodávat chleba dnes není jen tak a ve Vídni to
vědí. Zvlášť když nabízíte chleba bio, křupavý,
kváskový… prostě nej. Pak se váš obchod nejmenuje pekárna, ale chlebový butik. Chcete si
při výběru chleba připadat, jako když si vyhlížíte
luxusní šperk? Zkuste Joseph Brotboutique.
Brotboutique, Naglergasse 9, www.joseph.co.at
17
EXTRA TI P Y
CO NESMÍTE
ZMEŠKAT
NO
REZERVUJTE SI
SKLENĚNÝ POKOJ
Je to na spadnutí! 6. března se Brnu otevře zrekonstruovaná vila Tugendhat. Pokud jste až dosud architektonický skvost
přehlíželi, máte šanci to napravit. Nápor
návštěvníků bude nebývalý, proto si prohlídku rezervujte předem na webu. Když se
vám podaří ulovit pozdně odpolední termín, můžete být svědky jedinečného úkazu, kdy zapadající slunce „zapálí“ slavnou
onyxovou stěnu. Před návštěvou si přečtěte
román Simona Mawera Skleněný pokoj,
který lehce přibarvenou formou osudy vily
mapuje. Prohlídku si pak užijete o to více.
Vila Tugendhat, Černopolní 45, Brno,
od 6. března, Tugendhat.eu (rezervace)
18
EXT RA T IP Y
O OTICE
BUĎTE U LISOVÁNÍ SLÁMOVÉHO
Každoročně očekávanou vinařskou událostí je
lisování slámového vína, které se koná vždy poslední čtvrtek v únoru. Při příležitosti oslav této
lahodné pochoutky se setkávají milovníci vína,
aby společně přihlíželi slavnostnímu aktu. Co
vás čeká? Dobrá nálada a cimbálová muzika.
Lisování slámového vína, Borotice, 23. února,
www.vslechovice.cz
LEdNICE
UŽIJTE SI EXOTIKU V LEDNICI
Pokochat se i v zimě pohledem na skoro čtyři
sta druhů exotických rostlin? To můžete v zámeckém skleníku v Lednici, který je otevřený
od 1. února. K největším raritám patří 350 až
500 let starý cykas Encephalartos altensteinii,
česky píchoš Altensteinův. Raritní je i stavba,
skleník pokrývá 65 000 skleněných tabulek.
Lednický palmový skleník, soboty a neděle
9.00–16.00, www. zamek-lednice.info
NO
POZNEJTE BRNO S PRŮVODCEM
Žijete v Brně nějaký ten pátek, a přesto máte
pocit, že o něm víte žalostně málo? Dožeňte to
díky Mezinárodnímu dnu průvodců, kdy můžete v rámci jednoho víkendu projít s průvodci nejen okruhy v centru Brna, ale podívat se
i do Husovic, Zábrdovic a Židenic, do Králova
Pole, po židovských památkách nebo si vybrat
trasu zaměřenou na funkcionalismus či secesi.
Mezinárodní den průvodců, Brno,
25.–26. února, www.ticbrno.cz
I NTERVI EW
20
IN T ERVIEW
Text: Helena Továrková
Foto: Archiv, Petr Franče,
Roman Franc, Silverscreen
DAVID
Vávra
Ve vile Tugendhat
to mám odspaný
TEN DEN RÁNO MU TRHALI OSMIČKU, V OBLIČEJI SE MU JEŠTĚ
ZRAČILY STÍNY PROŽITÉHO UTRPENÍ, KTERÉ ROZPTYLOVAL
OVOCNÝM FRESHEM SE ZMRZLINOU… PŘESNĚ TAK ZAČAL
ROZHOVOR S DAVIDEM VÁVROU, ARCHITEKTEM, ROZEVLÁTÝM
PRŮVODCEM ŠUMNÝMI MĚSTY, ČLENEM DIVADLA SKLEP, EGONEM
Z LEGENDÁRNÍHO ALLES GUTE, OTCEM ČTYŘ DĚTÍ A MUŽEM, KTERÝ
ŽIJE CELÝ ŽIVOT NA STEJNÉM MÍSTĚ A CHODÍ VE STEJNOU DOBU DO
STEJNÉ KAVÁRNY. A PRÁVĚ V TÉ JSME SE POTKALI.
N
eobvyklá kombinace ovocného džusu
se zmrzlinou, kterou si David Vávra
vymyslel, se ukázala být tak lahodnou,
že ji jako štamgast začal horlivě prosazovat
do stálé nabídky. Pokud by vás tedy osud zavvál do Prahy na Mánesovu ulici a do kavárny
Kaaba, můžete nahlédnout a zeptat se, jestli se
koktejl jménem „Vávrova osmička“ na nápojovvý lístek opravdu prosadil. A jestli ano, určitě
si ho dejte!
Jste kavárenský povaleč?
Já jsem v této kavárně v podstatě každý den. Tak
dvě až tři hodiny.
To je ale docela luxus.
Já tady pracuju. Nepracuju v kanceláři za stolem.
Sedím tu, kreslím na malé papíry, ty pak dávám
kolegům, kteří z toho dělají projekty, nebo dělám
osnovy scénářů, které přepisuje manželka a děti,
takže v kavárně strávím opravdu hodně času.
21
I NTERVI EW
Tak to máte výborně zorganizované..
Tak především je to manželka, potom tedy i děti,
v neposlední řadě spolupracovníci v kanceláři.
Jsou k vám shovívaví, že vám dělají takovou
technickou podporu?
Ony by vám na to děti spíš řekly, že jsem kretén.
til do takových aktivit a sportů, které jsem já považoval za správné, a úplně jsem mu to znechutil.
Ale takové věci říkají všechny děti o svých rodičích, jen většinou ne do médií v rozhovorech.
Pravda je ta, že já prostě neumím psát maily.
Maily za mě píšou děti a za to jsem rád. To i veškerá korespondence s vámi byla přes děti.
Jak taková ostrá slova zvládáte?
Zas nějak extra mi to nevadí. Jednak je dvacet let živím, tak co mají vykládat. A pak jsem
možná tak drze sebevědomý, že je mi to vlastně
jedno. Víc mi vadí ta lidská nedorozumění. Ale
takové věci zase stejně nikdy neodhadnete. Náš
adoptivní syn, když mu bylo šestnáct let a dělal
nějaký rozhovor do médií, tak řekl, že si myslel,
že jsme si ho v mládí adoptovali, abychom ho
mohli trýznit. Ale to bylo asi tím, že jsem ho nu22
V architektuře to ale může být velká přednost,
že kreslíte v ruce a ne v počítači. Řada architektů říká, že je třeba se ke všemu „prokreslit“,
že tak přijdete na věci, které by vám u počítačové vizualizace nikdy nedošly.
Ode mě to nebude znít věrohodně, když řeknu, že to tak je, protože já to jinak nedělám, tak
to nemůžu soudit. Podle mě ideálnější spojení
než mozek a ruka není, jakmile se do toho vlo-
IN T ERVIEW
ží technický přístroj, architektura ztrácí určitou
svoji poetiku, kterou má mít. Ale protože to
nedělám s počítačem, tak je to opravdu nevěrohodné. Ale stejně myslím, že počítač to určitým
způsobem deformuje.
Jste proti všem technologiím, nebo se vám
nelíbí jen počítače?
architekti vypořádávají se svými idoly a vzory,
v Brně je tím vzorem Fuchs a funkcionalismus.
Pral jste se s překonáváním vzorů?
Vlastně ne. Nikdy jsem neměl nějaký velký vzor,
byl to takový organický vývoj v mém
životě,
protože
jsem řekl už ve čtyřech letech, když
jsem viděl tatínka
rýsovat za stolem,
že bych chtěl být
architektem. Pak
jsem takovým postupným, pomalým
vývojem touto cestou
šel. Nevím tedy, jestli k „architektuře“, to vlastně
musí posoudit jiní, možná nějaké příští generace. Za ta léta jsem vstřebal spousty vlivů, takže
nemůžu říct, že by jeden byl dominantní. Možná ten jediný a hlavní vliv je mé šťastné mládí
postbruselské arv pastelových barvách
ba
chitektury. Proto
Pr se scházíme i v bruprodchnuté kavárně Kaaba.
selem prod
přestože jsem člověk, který se
A přestož
velkému množství činností,
věnuje velk
dost konzervativní,
jsem v něčem
něč
výjimky třeba nechodím
až na vý
do jiné
jin kavárny. Mám rád,
kkdyž mají některé věci
svůj čas, místo, svou
dobu. A nerad dělám
vvěci poprvé. I když poprvé mě něco nadchne,
když to objevuji, třeba
města, když je poprvé
navštívím.
„Hlavní vliv je
mé šťastné mládí
v pastelových barvách
postbruselské
architektury.
To ne, spoustu z nich
v životě používám, protože to dělá život jednodušší. Ale počítače ne, jednak
to neumím, jednak se mi
zdá, že skicování v počítači
vede k vulgarizaci architektury. Ale pak stejně nakonec všichni chtějí počítačovou vizualizaci. Tedy aspoň částečně.
Nezasvěcený člověk by se ale určitě zeptal:
Jaký je v tom rozdíl, jestli to nakreslíte na mopíře?
nitoru, nebo na papíře?
Je to v tom spojení mozek a ruka, které zachycuje nějaký okamžik,
mžik, který
vlastně má mnohem
m lidštější měřítko než počítač.
očítač.
Počítač to vždycky
ky
nějak upravuje, zvlášť
šť
křivky, ty ruka kreslíí
lehce, ale počítač jee
řeší hrozně komplikovaně. A protože se mi někdy
líbí věci, které jsou
hodně volné, organické
cké
a které nemají jen pravoúhlé
avoúhlé tvary,
tak se mi zdá, že počítač
čítač je v tomhle opravdu hrozně nepřesný.
V Brně se právě koná
oná výstachse, kteva Zabij svého Fuchse,
m, jak se
rá pojednává o tom,
“
Vzpomen
Vzpomenete
si, jak na vás zapůsobilo Br
Brno při první návštěvě?
Každý řík
říká o Brně, že to je nuda.
Ale mně to vždycky přijde fasci23
I NTERVI EW
nující, ta stejnorozměrná zástavba čtyř až šestipodlažními domy, koberec bez hysterie předvádivých staveb. To je pro mě uklidňující pocit
z Brna. Docela si dokážu představit normální
život v Brně mnohem harmoničtější než v Praze, která je taková rozjásaná a krásná. I když pro
mě osobně je Praha nejkrásnější město. Ale život
jako takový, uskladnění lidí, se mi zdá v Brně
vyřešené líp. V Brně jsou taky velice šikovní
současní architekti, tolik měst, kde by bylo tolik
dobrých architektů, není, v Brně se jim podařilo
realizovat řadu krásných domů a třeba návaznost
na předválečnou architekturu je silná.
Někdy naopak chci vidět nějaký konkrétní barák, tak to pak beru spíš takovým běžeckým
způsobem. Takže volně kombinuju cestovatelské
metody a styly.
S objevováním měst
máte pořádné zkušenosti, jak tedy na to?
Ale to nejde oddělit,
architektura a příběh,
to přece musí vzniknout dohromady. To je
nesmysl vnutit někomu,
kdo si staví dům, nějaký
příběh. Ten člověk přece
musí být spolutvůrcem
domu. A potom do něj
příběh vloží ten, kdo si
ho objednává. Na tom
místě na začátku není nic.
A vždy jde o to, že si musí někdo porozumět
nebo že si porozuměl s architektem. Šéf banky,
šéf spořitelny, dozorčí rada… A potom ty lidské
příběhy, které se do toho vepíšou, jsou krásné. Já
teď čtu teď úplně nádhernou knihu. Skleněný…
Je to docela risk si někde sednout a čekat, že
se něco stane, protože se taky nic stát nemusí.
Přesně. Ale zase ve městech, jako je New York, je
v podstatě jistota, že se to určitě stane.
V Šumných městech jste takové příběhy a zážitky vkládali městům spíše vy. Není to to, co
současné architektuře chybí a proč jí lidé nerozumí, že pro ně nemá příběh?
„Jsme sentimentální.
U dynamických měst
je lepší si sednout
do kavárny a pozorovat z oken život. Byl
jsem třeba s manželkou
v New Yorku a ona pořád chtěla sochu Svobody a podobně. A to je
nuda. Tak říkám: pojďme
do hospody, dáme si kafe. A kafe v Americe, to
je samozřejmě XL, takže asi tak dva a půl litru.
Tak jsme seděli v kavárně, dívali jsme se, a než
jsme dopili to XL kafe, naproti přijel vůz a z kavárny tam začali vynášet židle, stoly a ten vůz to
všecko drtil. Pak vynesli obrazy, zrcadla, regály,
sbíječkou odstranili bar pult a betonové základy.
A za hodinu tam ta hospoda prostě nebyla, byla
sešrotovaná. A to jsem si řekl, že to je nejpravdivější obraz New Yorku a ani nemusíš běhat
po žádných památkách. Protože jsou to lidi, kteří
vytváří město, architektura je jen vsuvka, může
být příjemná a zábavná, ale to hlavní jsou lidi.
Máme v rámci
Evropy svůj
život spojený se
vzpomínáním.
Cestujete vždycky takhle ve stylu sednout si
a pozorovat, co se kolem děje?
24
“
... pokoj!
No, a to je teda fantastický! Tak skvěle napsanou
knihu o architektuře jsem snad ještě nečetl. Pro
Brňáky je to vlastně povinná literatura. A když
člověk pak zná prostory vily Tugendhat, kolem
kterých se to točí, tak je to ještě o to víc nádherný.
Ale v originálu knížky se nepíše, že se to vše
stalo v Brně, je tam „the city“ (město). Autorovi
se nelíbilo, že to v překladu je najednou Brno.
I NTERVI EW
Ale to nic nemění na tom, že ta kniha je prostě
výborná. A to jsem teprve na začátku.
Ve vile Tugendhat zrovna dobíhá rekonstrukce, 29. února bude slavnostně otevřena. Přijdete se podívat?
Vážně? No vidíte. Tak to určitě přijedu, protože
jeden z nejsilnějších zážitků, které mám, je, jak
jsem spal ve spacáku u onyxové stěny. Takže to
mám „odspaný“. Na poutači Miese, kde je takový
kartonový Mies, tam jsem měl odloženy šaty.
Funkcionalismus táhl vždycky, ale třeba ten
váš oblíbený brusel dlouho nic a dnes je hrozně moderní, zatímco ještě před pár roky se
věci v tomto stylu vyhazovaly.
Ale já myslím, že to je tak už dvacet let. Tedy
alespoň já jsem tyhle věci schraňoval vždycky.
My jsme na to téma udělali představení už
v roce osmdesát devět, které bylo celé postavené na architektuře bruselu, takže pro mě je
to nepřerušený pocit. A proč je to u ostatních?
Myslím, že to je z důvodu, že jsme sentimentální. Máme v rámci Evropy svůj život spojený se
vzpomínáním. To v Americe není, tam se žije
hodně okamžikem, ale tady se prostě vzpomíná a taháme za sebou ty vzpomínky zavřený
ve skříních, od secese to vláčíme přes funkcionalismus až po brusel a teď už vlastně i toho
Husáka. Protože pro mladý to je Husák, co je
táhne, tahle hnědo-žlutá architektura Televizního klubu mládeže, takže to už je třeba sexy
pro mladou generaci. Brusel, s tím už to mají
jinak. Třeba Prager je pro ně to, co je baví.
Je to podle vás náš hlavní rys, že s sebou taháme minulost a vzpomínáme?
Je to jeden z rysů, některé jsou krásné a některé
hrozně negativní.
Který z těch rysů vás nejvíc rozčiluje a který
máte naopak nejradši?
26
IN T ERVIEW
Z těch dobrých je mi asi nejsympatičtější humor,
český humor, to je krásná věc. Nejhorší je taková
ta trapná upatlanost.
A co třeba to, že se moc nezajímáme, co se
kolem nás děje?
To já si naopak myslím, že na rozdíl od těch vyspělých civilizací se zajímáme opravdu hodně.
Myslím, že střední proud v rámci těch více rozvinutých západních zemí je vulgárnější, hloupější. Ale je pravda, že neumíme žít v poloveřejném
prostoru. Buď je to veřejný, to mě nezajímá, to
užívám, nebo je to moje za ostnatým drátem.
Ale to, že to má fáze, že nemusí být zámek nebo
mříže, ale že když už vlezu do nějaké branky, tak
bych se tam měl chovat jako na návštěvě, že ten
prostor mezi domy nebo za brankami je nějaký
společný prostor, v tom ještě neumíme moc žít.
A co s tím? Existuje na to nějaký recept?
To není jen tak. On komunismus vlastně nemusí být to nejhorší, kolikrát je mnohem horší ta
fáze potom, ve které se přechází ke svobodě, právě v té svobodě si to člověk mnohem více uvědomuje. Protože bolševik, to je spíš takové pídění.
Tím, že byl bolševik tak hloupý a měl svoje mantinely, byl velmi snadno rozpoznatelný a tím
i svým způsobem inspirativní. Tedy pokud někdo neseděl v kriminále, to není moc inspirativní. A najednou, když to padne, tak se projeví to,
co způsobil, takový ten propad společných témat,
společného chtění, protože je to nahrazené najednou tím snadným spotřebním, které bolševik
nenabízel. Jednak to nebylo, jednak bolševik lidi
pudil se spojovat, sjednocovat se, budovat nějakou pospolitost, třeba skrz nějaké kulturně zajímavé aktivity. A co bylo hlavní, bolševik vám
na to dal čas, což vám kapitalista neumožní, právě ten čas. A v kapitalismu mnohem víc vyplave
na povrch ten průměr.
27
PLES PŘED
oponou
oslnil Brno
již potřetí
NEJVĚTŠÍ UDÁLOST
SPOLEČENSKÉ SEZONY?
V BRNĚ I NA CELÉ MORAVĚ
JE TO PLES PŘED OPONOU,
KTERÝ V JEDEN VEČER
PŘIVEDE NA PÓDIUM
MAHENOVA DIVADLA PŘEDNÍ
HVĚZDY MNOHA ŽÁNRŮ
A VYTVOŘÍ V HISTORICKÝCH
PROSTORÁCH JEDINEČNOU
ATMOSFÉRU. JAKÝ BYL LETOS?
28
Třetí ročník Plesu před oponou, Reprezentačního plesu města Brna posunul laťku plesové sezóny v Brně zase o pár příček výše. Večerem opět
provázel konferenciér Marek Eben a program
nabídl hvězdy zvučných jmen od nás i ze zahraničí a také vystoupení talentovaných umělců
souboru Národního divadla Brno. Nejlepší místa
na tuto exkluzivní společenskou událost byla již
dlouho dopředu vyprodána.
Ples před oponou pořádá BM Media Production, s. r. o. ve spolupráci s Národním diva-
dlem Brno. Záštitu nad třetím ročníkem plesu
převzal jako u těch předchozích primátor statutárního města Brna Roman Onderka.
ZÁŽITEK, KTERÝ SE NEOPAKUJE
Celý večer zahájilo kouzelné předtančení studentů Taneční konzervatoře Brno za doprovodu
orchestru Národního divadla Brno. Oficiální
uvítání završily překrásné árie v podání sólistů
NDB. Poté už se tancechtiví hosté mohli poprvé
vydat na parket. Parket, který vznikne jen jednou
v roce speciálně pro tuto příležitost, kdy se jeviště
a hlediště Mahenova divadla spojí v jednu luxusní taneční plochu.
Krátký odpočinek před nabráním sil do druhého tanečního bloku zpestřily hostům slavné
muzikálové melodie v podání Taneční konzervatoře Brno. Chvíli před půl desátou pak nastala
chvíle pro první hvězdu večera. Šarmantního
Michala Horáčka se šansony z cyklu Ohrožený
druh. Pohnuté emoce i slzy na krajíčku, které toto emotivní vystoupení dokázalo vzbudit
mohli hosté uvolnit při dalším tanečním bloku. Ten ovšem nebyl jen tak ledajaký, k tanci
(a poslechu) hrál světoznámý orchestr Glenna
Millera, který šlapal jako hodinky a rozproudil
ve všech přítomných ten správný taneční tep.
Mezi výstupy energického orchestru se všem tajil dech při sledování show v podání akrobatické
skupiny Vertigo. Uklidnit a příjemně naladit se
pak mohli při módní přehlídce.
MYSLET NA DRUHÉ
S odbitím půlnoci nastala ta správná chvíle nemyslet jen na vlastní zábavu, ale vzpomenout
i na ty, kteří třeba v životě neměli takové štěstí.
Charitativní dražba je již tradiční součástí Plesu
před oponou, ta letošní opět nabídla exkluzivní
předměty jako zájezd na olympiádu v Londýně
nebo nádherný šperk Chopard. Výtěžek dražby
putoval ve prospěch Ústavu sociální péče pro
tělesně postiženou mládež Kociánka. Díky štědrosti všech přítomných se v charitativní dražbě
podařilo získat rekordní jeden milion korun.
Poté nastala chvíle na hlavní hvězdu večera,
hudební uskupení Alphaville, jehož hit Forever
Young si vybaví každý, přestože už nemusí být
zrovna nejmladší. Rozbouřené publikum pak
ještě více nabila svým vystoupením Dara Rolins,
která pódium opouštěla chvíli před třetí hodinou ranní. Ti, kteří měli ještě stále dost energie,
mohli zkoušet taneční figury ještě za doprovodu
rokenrolu v podání The Fireballs.
Chcete si připomenout atmosféru třetího
ročníku Plesu před oponou? Navštivte fotogalerii na webu Plespredoponou.cz.
HISTORIE I BUDOUCNOST
Ples před oponou se poprvé konal 23. ledna
2010 v Mahenově divadle. Na prvním ročníku
vystoupil například tenor Peter Dvorský, skupina
Boney M, zpěvák Paľo Habera nebo legendární
Olympic. Ve prospěch brněnského centra Klokánek Fondu ohrožených dětí bylo v charitativní
dražbě získáno 380 tisíc korun. Druhý ročník
proběhl 15. ledna 2011 a svým vystoupením jej
ozdobili třeba zpěvačka Sandra, temperamentní Lou Bega a zpěvák Miro Žbirka. Na projekt
chráněného bydlení Občanského sdružení Práh
se v charitativní části večera podařilo získat 720
tisíc korun.
Na co se těšit příště? Nechte se překvapit,
nebudete litovat. V kalendáři vyznačte 19. leden
2013 a místa si rezervujte už teď. Kdo nebude na
Plese před oponou, ten jako by nebyl.
P LES
33
D O S VĚTA
POZNEJTE
Kjóto
město svatyní,
chrámů a zahrad
text: Johana Mikešová
foto: Michal Koža, Archiv
SUSHI, ANIME, GEJŠI A SAKURY – TO JE PATRNĚ TO
NEJČASTĚJŠÍ, CO SE EVROPANOVI VYBAVÍ, KDYŽ SE ŘEKNE
JAPONSKO. TO JE ALE JEN POUHÝ ZLOMEK TOHO, ČÍM VÁS
TATO SPECIFICKÁ, WESTERNIZOVANÁ ZEMĚ, VZDÁLENÁ
OD NÁS PŘES DEVĚT TISÍC KILOMETRŮ, DOKÁŽE OKOUZLIT...
Ř
íká se, že nezáleží na tom, kam cestovatel
přijede, protože lidé jsou všude stejní. Setkání s Japonci ale může působit jako návštěva jiného světa. Jejich kultura a historie vám
učarují, snad proto, že je to pastva pro všechny
smysly. Mnohé jejich zvyky – jako třeba neustálé
popotahování, protože použít kapesník znamená
vrchol neslušnosti – si ale neosvojíte. Také na pří35
DO SVĚ TA
lišnou zdvořilost si člověk musí zpočátku trochu
zvykat. Úklonám a diplomatickým slovním formulacím uhlazujícím vlastní názor se nevyhnete.
Japonci si zakládají na formálnosti a jejich smysl
pro povinnost může vést až ke smrti z přepracování, pro kterou mají dokonce samostatný výraz
– karóši!
Kolébkou japonské kultury je Kjóto, město svatyní,
zahrad a tradice. Kjóto sice
nedrží prvenství na poli hospodářsky nejvýznamnějších
měst, právě zde ale naleznete nejznámější a nejkrásnější
památky a místa, která mají
pro japonskou kulturu klíčový
význam. Například za zdmi
známého Stříbrného pavilonu,
skvostu zahradní architektury, byl zdokonalen
čajový obřad, aranžování květin i divadlo nó. Ne
nadarmo si zdejší obyvatelé zakládají především
na svém vkusu, rytmu řeči a rafinované kuchyni
kjó rjóri postavené na střídání ročních období.
Dnes jedenapůlmilionové město fungovalo
od svého založení v roce 794 až do roku 1868
jako hlavní město Japonska. O tom ostatně
svědčí i jeho název, který v překladu znamená
právě „hlavní město“. Poslední dvě století se ovšem o své postavení přetahovalo s dnešní metropolí – Tokiem. Vystavěno
bylo podle čínského vzoru
do pravého úhlu. Strohá symetrie ulic, na kterou se přísně dbalo, však nebyla na překážku rozkvětu rozmanitých
tvarů a barev staré japonské
architektury – údajně právě
starobylost a kulturní význam
uchránily Kjóto před svržením atomové bomby za druhé
světové války.
Pokud se chystáte do Kjóta v létě, určitě si
nenechejte ujít slavnost Gion macuri, nejvelkolepější slávu roku. Během ní městem projíždějí
alegorické vozy a snad každou uličku v centru
zaplní lidé oblečení v tradičním oděvu – jukatě.
„Smysl pro
povinnost může
vést ke smrti
z přepracování
– karóši!
36
“
D O S VĚTA
Že jste si až dosud mysleli, že Japonci nosí kimono? Máte samozřejmě pravdu, jukata je jeho
letní bavlněná verze.
Potkat muže a ženy v tradičním oděvu není
nic neobvyklého, to není jako náš kroj. Slavnostní
příležitost si žádá slavnostní oděv, i když se jedná
třeba jen o odpolední procházku nebo návštěvu svatyně. Barevné květinové vzory, roztomilé
kabelky, dřeváky a vějíře, složité účesy ozdobené výraznými květinami, často dojde i na umělé
řasy – Japonky zkrátka velmi dobře vědí, že žena
musí umět zaujmout svým hlubokým pohledem.
Že by odkaz starého umění gejš?
ZLATÝ A STŘÍBRNÝ PAVILON
V Kjótu narazíte na každém rohu na nejrůznější
šintoistické svatyně a buddhistické chrámy. Ně-
12
DO SVĚ TA
které jsou maličké a nepříliš významné, jiné tvoří
rozsáhlé komplexy a představují architektonické
skvosty. Kromě Stříbrného pavilonu, o němž
už byla řeč, patří k těm nejvýznamnějším také
Zlatý pavilon, jemuž je věnovaná dokonce celá
knížka z pera Jukia Mišimy. Dnešní stavba je bohužel pouze zdařilou kopií originálu, který lehl
popelem po záměrném žhářském útoku v roce
1950. To mu ovšem na kráse nikterak neubírá.
Půvabná třípodlažní budova pokrytá plátkovým
zlatem stojí na břehu jezera, takže ačkoli jste ji
třeba navštívili již několikrát, v každém počasí ji
spatříte v úplně novém světle.
Za svatyní Fušimi Inari, která by určitě neměla uniknout vaší pozornosti, musíte
vyrazit vlakem až na okraj Kjóta. Celodenní
výlet za tu nádheru ale určitě stojí! Rozlehlá
svatyně zasvěcená kami plodnosti a úrody je
známá díky nádherným oranžovým branám
torii. Svatyně Inari rozeseté všude po Japon-
38
sku poznáte podle dvou soch lišek, často s klíčem v tlamě, které hlídají její vstup.
ROZJÍMÁNÍ NAD SAKURAMI
Stejně jako kuchyně také kjótská zábava se řídí
přírodními cykly. Na jaře to je hanami, posezení
pod rozkvetlými sakurami, které původně znamenalo existenciální rozjímání nad krásou rozkvetlých sakurových květů, dnes však představuje
spíše příležitost pro setkání s přáteli na pikniku
či pitce pod širým nebem. V létě takto sledujete
světlušky, na podzim zase barvící se padající listí.
Za přírodními krásami Japonci cestují po celé
zemi a třeba vlnu postupného rozkvétání sakur
hlásí i zdejší hlavní večerní zpravodajství.
Stejné oblibě se těší náboženské slavnosti.
Koncem léta vrcholí buddhistický svátek mrtvých obon. V chrámech se po setmění rozsvěcuje
na tisíce luceren a na závěr rozzáří pět kopců kolem Kjóta obrovské ohnivé znaky.
D O S VĚTA
Bódhisattvové
Džizó
Kamenné sošky Džizó s červenými bryndáčky
stojí u tisíců svatyní a cest po celém Japonsku.
Jsou to strážní dětí, těhotných žen a poutníků.
Bódhisattva, japonsky bosacu, je buddha, který se vzdal nirvány, aby mohl pomáhat lidem
na Zemi – je jim průvodcem na onen svět. Džizó mívá v ruce hůl a klenot splněných přání.
Obrací se k němu truchlící matky a další trpící,
kteří mu také nasazují bryndáčky a čepičky.
39
DO SVĚ TA
Co nevíte o Kjótu
TRYLKUJÍCÍ
PODLAHA
Mezi zajímavé světské stavby v Kjótu patří například hrad Nidžó, kde se můžete projít po slavičích podlahách. Tyto podlahy skutečně trylkují! Byly navrženy tak, aby varovaly obyvatele
hradu před každým krokem nepřátel. Navštivte
i císařský palác s překrásnými zahradami nebo
císařskou vilu Kacuru, která je jedním z nejkrásnějších příkladů japonské zahradní architektury.
JAK NA ZEMĚTŘESENÍ
Kjóto nepatří k oblastem bezprostředně ohroženým ničivým zemětřesením, silnější otřesy tu
ale zažít můžete. Sledujte speciální internetové
stránky či si nechejte informace posílat na mobil. Základní pravidlo zní: pokud jste v místnosti, otevřete dveře ven a schovejte se pod stůl.
NOMIHÓDAI A TABEHÓDAI
Mnoho japonských podniků má nabídky
na způsob happy hour – nomihódai znamená,
že po určitou dobu můžete neomezeně pít, tabehódai, že můžete sníst, kolik chcete. Při každé objednávce vám přinesou vodu nebo zelený
čaj, je to samozřejmost, ani si nemusíte říkat.
VZHŮRU NA KARAOKE
Vyrazit večer za zábavou neznamená pro Japoncee návštěvu tanečního klubu jako u nás. Japonci se tančit před zrakyy více lidí stydí, zato
zpěv jim nedělá problém, ani když je poslouchá celý sál. Oblíbenou
kratochvílí je proto karaoke, kde končí mnohá večerní
ečerní setkání. Většina skladeb patří japonskému popu, některé podniky
odniky mají i výběr
anglických písní, dokonce s anglickým textem na obrazovce.
a obrazovce.
40
FOTOVÝ LET
Kostel v Řeznovicích
Románský kostel v Řeznovicích u Ivančic je pamětníkem rozvoje křesťanství v Evropě. Uvnitř
byly odhaleny vzácné nástěnné malby z poloviny 15. století znázorňující sv. Jana a Ondřeje.
GPS 49°5‘4.780“, 16°19‘1.193“
Foto
Fo
Fot
Foto:
o : Pav
Pa
Pavel
a el
av
e Dan
D
Daněk
a
an ěkk
Čertův most
Čertův most u Mladče (4 km západně
od Litovle) je součástí empírového parku.
Pochází z počátku 19. století a jako správná romantická stavba je opředen pověstmi.
GPS 49°42‘37.231“, 17°0‘47.491“
FOTO VÝL ET
Hrad Landštejn
Mohutný hrad s románským jádrem, rozšířený pozdně goticky a renesančně, byl roku 1771
zničen požárem. Měl důležitou pozici, hlídal významnou obchodní stezku z Itálie přes Rakousko
do českého vnitrozemí a na sever k polským sou42
sedům. Nachází se v Landštejně, části obce Staré
Město pod Landštejnem v Jihočeském kraji, východním směrem od města Nová Bystřice a 3 km
severozápadně od Starého Města.
GPS 49°1‘26.760“, 15°13‘49.360“
Čarodějnictví
ve Velkých Losinách
Losiny neblaze proslavily kruté čarodějnické procesy, které měl na svědomí Jindřich František Boblig z Edelstadtu. Dnes je připomíná jen tato kniha na zámku. GPS 50°1‘23.600“, 17°1‘52.780“
Obora Termanec v Židlochovicích
Trofej z obory Termanec do roku 2007 kralovala světovému žebříčku
rekordních mufloních trofejí. O chovu spárkaté zvěře na Židlochovicku
se zmiňují prameny již z r. 1567.
GPS 49°2‘7.800“, 16°36‘46.458“
FOTO VÝL ET
Čertovo jezero
Pověstmi opředené jezero ledovcového původu se nachází na jihovýchodním
svahu Jezerní hory, poblíž města Železná Ruda. Vodní plocha v nadmořské
výšce 1 030 m má rozlohu 10,33 ha a hloubku místy až 36 m.
GPS 49°9‘57.099“, 13°11‘48.729“
Trpaslíci v Novém Městě nad Metují
U zámku v příjemném Novém Městě nad Metují můžete obdivovat sochy trpaslíků pocházející z dílny nikoho menšího než Matyáše Bernarda Brauna.
GPS 50°21‘20.902“, 16°9‘37.731“
Graselova sluj
Upravený převis v nízkém žulovém bloku měl v minulosti sloužit jako jedna ze skrýší loupeživé bandy J. G. Grasela, která v první polovině 19. století operovala na obou stranách
hranice poblíž Slavonic.
GPS 49°5‘52.656“, 15°11‘35.268“
45
EXTRATI P Y
Text: Ivana Hunkařová
MASOPUSTNÍ
speciál
no
PŘIPOMENUTÍ TRADIC
Únor je měsícem masek. V nejedné části Moravy (včetně Brna) se pořádají ostatky, šibřinky,
fašank a jiné maškarní plesy. Specifikuje se tím
období mezi zimou
a jarem, od Tří
králů po Popeleční
středu, kterou
začíná postní období
před
Velikonocemi. Jsou to oficiální svátky hodování,
tancovaček, maškar a veselí. Kdy se do toho pustí
Brno? Přece 16. února k příležitosti oslav konce
masopustu. Průvod maškar začne ve čtyři hodiny
odpoledne na náměstí Svobody.
Brněnský masopust, náměstí Svobody,
16. února, 16.00
EXT RAT IP Y
KDE SI PŮJČIT MASKU?
Půjčování kostýmů veřejnosti umožňuje Národní divadlo Brno. Půjčovnu
najdete v zadních prostorách Janáčkova divadla. Veřejnosti je otevřena
ve čtvrtek a pátek a nabízí pro dospělé rozmanité kostýmy a masky
všech druhů a velikostí.
Půjčovna kostýmů NDB,
Dvořákova 11,
čtvrtek a pátek, 8.00–14.00
dolní kounice
UKÁZKOVÝ MASOPUST
Masopustní rej plný zábavy a dobrého jídla vás čeká 26. února v Dolních Kounicích.
Vše začne na náměstí, kde uvidíte zabíjačku
na živo. Masopustní rej pak bude pokračovat masopustním průvodem ulicemi Dolních
Kounic pod vedením Národního masopustního orchestru, přičemž pro všechny dospělé
i dětské masky se plánuje občerstvení zdarma.
Vše vyvrcholí velkou taneční zábavou v maskách ve večerních hodinách v doprovodu živé
hudby a zabijačkových specialit.
Masopustní rej, Dolní Kounice, 26. února
O echov
MAŠKARNÍ OSTATKY
Na tradiční maškarní ostatky se můžete zajet
podívat i do Ořechova. Nebude chybět živá hudba ani zabíjačkové pochoutky. Začínají už ve čtrnáct hodin průvodem maškar po obci. Samotná
maškarní zábava je od dvaceti hodin v místní
sokolovně. Masky mají na zábavu vstup zdarma.
Ostatky v Ořechově, 18. února,
hotel Myslivna, 19.00
47
SP O RT
Text: Sabir Agalarov
Foto: Archiv
BRNĚNSKÉ
KUNG-FU
Poznejte wing tsun
a hung gar
PŘED DESETI LETY O KUNG-FU PROJEVOVALI ZÁJEM JEN ČLENOVÉ
ČAJOVÝCH SUBKULTUR A NĚKTEŘÍ STUDENTI FILOZOFICKÉ FAKULTY.
POZORNOST BYLA UPŘENA NA ÚČINNÉ BOJOVÉ SPORTY, JAKO
JE KICKBOX, EURO-AMERICKÁ MODIFIKACE MUAY THAI, KUNG-FU ZŮSTALO V POZADÍ ZÁJMU ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI A STALO SE
VÝSADOU NĚKOLIKA NADŠENCŮ.
V
Brně tyto nadšence najdete v rámci dvou škol,
wing tsun a hung gar. Pojďte s námi exkluzivně
nahlédnout do jejich zákulisí. Ale nejprve je třeba
začít se samotným fenoménem kung-fu.
Kung-fu se na konci osmdesátých let stalo největším
čínským exportním artiklem pro celý svět Vlajkovou lodí
této expanze se stal Bruce Lee, žák mistra Wing Chun
Yip Mana. Ve střední a východní Evropě se však kvůli nedostatku sifuů (tak se řekne čínsky učitel) pro kung-fuse
otevíraly jen školy tradičního judo a karate. A tak kung-fu
zůstávalo pro diváky jen kouzelným světem rozmanitých
stylů, do kterého mohli vstoupit prostřednictvím videokazet. Po revoluci se situace změnila a školy taj či a kung-fu se objevily i u nás. Bruce Lee byl v té době již dávno
48
S P ORT
SP O RT
mrtvý a jeho fanoušci
ušci většinou
vlastnili černé pásky
v karate. Kung-fu se
stalo privilegiem
m
soustředěných
hledačů vlastního nitra. Z toho
možná
vznikl
i jeden z nekorekt-ních mýtů o školách
ch
kung-fu, a to, že se
jedná o malé sekty pro
introvertní lidi.
Realita je ale úplně jiná. Zatímco ti „povrchní“ se od kung-fu
ung-fu
odvrátili, některé školy
kung-fu za poslední
ní dvě
dekády vychovaly plejády skoro „nadlidí“,
“, jejichž duchovní hbitost
itost
a fyzická síla viditelně
ditelně
vyčnívají nad ostatní.
ní.
VĚČNÉ JARO
S WING TSUN
V Brně můžeme najít
ajít dva styly, které se rozvinuly
ly nejen jako
bojové umění, ale i jako bojové
systémy pro účinnou
ou sebeobranu. Tím prvním je wing tsun,
jehož zakladatelem
m je Ip Man.
Ano, je to ten Ip Man, který dal
základy fyzické sílyy a vodní filosofie legendárnímu
u muži jménem
Bruce Lee. Druhou
ou školou, která
vypěstovala celou řadu dobrých bojovníků, je hung gar – velmi tvrdý
styl jižního kung-fu.
u.
Pojďme se společně
ečně podívat, co se
v těchto brněnských
h školách učí. Wing
tsun je jihočínské bojové umění. Tra50
duje se, že bylo vytvořeno šaolinskou
jeptišša
kou před čtyřmi sty lety. Ná
Název wing chun
(také ving tsun, wing tsun) lz
lze nejlépe přeložit jako „věčné jaro“, což je m
metafora pro neustálou, návaznou, neko
nekončící akci, která
podle toho,
se znovu a znovu rodí
r
protivjakou techniku používá
p
se jedná
ník. Podle slov odborníků
odb
z nejefektivnějších pouličních
o jedno z nejefektivněj
bojových umění na světě.
na svě
brněnských učitelů, Brit
Jeden z brněnskýc
jehož stránkách
Lee Borrow, na je
(www.wingchunbrno.cz) můžete
(www.wingchunb
důležitých inforzjistit většinu d
mací o škole aa o stylu, se snachun přiblížit: „Již
žil wing chu
od první llekce se trénuje
od
a zápěstí k vytvořepas a zá
prudké síly úderů
ní pru
kopů. Dobře tréa ko
novaný bojovník
nov
wing tsun tak
w
může používat své znalosti
k obraně, útoku
a protiútoku v každé
a pro
ulici i v uzavřesituaci, na u
prostoru.“
ném prostoru
Popularita wing tsun se
rozrostla i díky tomu, že mnoúčinzí bojovníci prokázali
p
umění v reálném
nost tohoto um
boji. I některé armádní složky
jednotky si půjčují
a speciální jedn
nejúčinnější techniky tohoto
toho jihočínského
boxu do své bojové výzbroje.
výzbroj
ŠKOLA HUNGOVY P
PĚSTI
Druhým směrem kung-f
kung-fu je škola Hungovy pěsti (hung gar). Hun
Hung gar je tradiční
umění, ktesebeobranné a zdravotní bojové
boj
ré má v Brně pravděpodobně
pravděpodobn nejsilnější zá-
S P ORT
(všechny informace najdete na webových
stránkách www.hungar.cz). Tvrdost tréninku
zaměřeného na zocelení svalů a pravidelné
semináře velmi tvrdého čínského boxu Sanda
dělají z učenců brněnské školy hung gar těžko porazitelné bojovníky.
kladnu. I tady cvičí dostatečně tvrdě a hlavně
každý všední den. Škola má přímé napojení
na velmistra tohoto stylu, který na pozvání
navštěvuje brněnské žáky každý rok.
Je to právě tato škola, která by se dala
snadno splést s onou „malou sektou pro introvertní lidi“. Mimo pravidelné tréninky se
tu totiž pořádají víkendová soustředění,
přednášky a tematická setkání v čajovnách
Chcete se přesvědčit, co brněnské školy kung-fu umí?
Navštivte Exhibici čínských bojových
umění, která se v Brně odehraje 26. února
v hale Sokola na Kounicově. Exhibice začíná v 17 hodin. Vystoupí školy kung-fu
z celé republiky, zvláštním hostem bude
velmistr Lam Chun Sing z Hongkongu.
51
HI - TECH
MULTIFUNKČNÍ PRŮVODCE
Solární panel s kompasem, barometrem, výškoměrem, rádiem, záznamy o počasí, hodinami, budíkem, audio a USB výstupem, otvírákem a k tomu všemu ještě voděodolný? S tímhle
víceúčelovým turistickým průvodcem od značky Raptor, která se specializuje na přístroje pro záchranáře, hasiče a jim podobné, se na výletech
neztratíte a nic vás nepřekvapí. Za 3 580 Kč koupíte na Ecoprodukt.cz.
BUDOUCNOST
UD
JE TADY
ŽIVOT SE ZRYCHLUJE A ZESLOŽIŤUJE,
S FUTURISTICKÝMI POMOCNÍKY,
KTEŘÍ HLEDÍ DO BUDOUCNOSTI, TO
ALE V POHODĚ ZVLÁDNETE.
TABLET
I SMARTPHONE
Sa
Samsung
Galaxy Note
je ideální
pro ty, pro kteje
ré je smartphone malý
a a tablet velký. Displej
o o úhlopříčce 5,3“ nabízí rozlišení jako větší
tablety. Díky baterii
s extra výdrží zůstane
v pohotovosti i dva dny.
Za 14 890 Kč na Sunnysoft.cz.
NÁSTROJ SUPERAGENTA
Každý správný 007 má vždy límeček na svém
místě. Pomáhá mu superlehký titanový držák,
kterým si i otevřete láhev, leccos opravíte, utáhnete matičky, no prostě se s tímhle univerzálním
nástrojem pro všecko neztratíte. Kde ho získat?
Na Exuvius.com v sadě p
po dvou za 30 $.
MEDÚZÁRIUM
Chcete efektní interiérový doplněk a domácího mazlíčka v jednom? Zapomeňte na dalmatiny, pořiďte si medúzárium. Medúzy nemusíte venčit a dokonce ani krmit. Poskytnou vám přitom
uklidňující podívanou na vznášející se a klesající světélkující bytosti. Za 1 380 Kč na Smartstore.cz.
52
HI-TECH
VANA NA STOJÁKA
Vana, nebo sprchový kout? Věčné koupelnové dilema našlo rozuzlení. Designér Piotr Pyrtek se inspiroval tvarem tulipánu a navrhl sprchový kout a vanu v jednom. Otevřená slouží jako vana,
zavřená se promění na sprchový kout. Masážní trysky, perličkové
koupele a další slasti jsou samozřejmě součástí. Jakmile skončí
patentové řízení, budete si moci tento zázrak dopřát.
SUPERHODINKY
S
Mi
Milovníci
sofistikovaných
hodinek se nad novým mohodin
delem od Rudis Sylva zatetelí. Mechanismus je tak
sofistikovaně převratný, že běžný smrtelník, který si na
hodinkách neujíždí, nechápe, v čem vězí. Pokud chcetee
pochytit alespoň cenu, navštivte Rudissylva.ch.
NABÍJEČKA NA VODU
Chcete si nabít mobil díky jediné čajové lžičce
vody? Nevěříte, že je to možné? Jasně že to dnes
už jde! Pořiďte si zařízení jménem Power Trekk,
nalijte do něj vodu a pak už můžete vesele nabíjet. Kde a za kolik koupíte tenhle neuvěřitelný
zázrak? Za 230 $ jej nabízí na webových stránkách
Powertrekk.com.
Powertrekk.co
wertrekk.coom.
KOČÁREK I KOLO
Toto je vynález, který rozjásá každého
aždého rodiče
milujícího pohyb. U Taga stačí pár
ár rychlých pohybů a během chvilky se změní
mění
z kočárku na kolo se sedačkou anebo zpátky. Žádné otravování s extra
sedačkami a kočárky, teď máte prostě
všecko v jednom. Není tedy divu, že
je Taga momentálně vyprodaný, pro
další dodávky sledujte webové stránky
ránky
www.tagabikes.com.
53
AUTO
PEUGEOT
508
Text: Michael Krejska
Foto: Peugeot
boří předsudky
o francouzských vozech
S NOVÝM STYLINGEM EXTERIÉRU I INTERIÉRU SE NÁSTUPCE
EVERGREENU 407 VYDÁVÁ DO BOJE. A TO S PROVEDENÍM A VÝBAVOU,
KTERÁ BY U PEUGEOTU BYLA JEŠTĚ PŘED PÁR LETY VZDÁLENÝM SNEM.
PO NĚKOLIKA DEKÁDÁCH SE FRANCOUZSKÁ AUTOMOBILKA POUŠTÍ
DO PRÉMIOVÉHO SEGMENTU PŘESNĚ TÍM ZPŮSOBEM, KTERÝ DOKÁŽE
ZNOVU PŘIPOMENOUT NĚMECKÝM VÝROBCŮM, ŽE VAVŘÍNY, NA NICHŽ
SI LEBEDÍ, NEJSOU AŽ TAK MĚKKÉ, JAK BY SE MOHLO ZDÁT.
54
Ř
idič Peugeotu 508 nebude zřejmě ten,
kdo bude u okénka na magistrátu bojovat o značku 0508, to by na něj bylo příliš rafinované, což je slovo, které nejsme ve spojení s francouzskými limuzínami zvyklí používat
od dob legendárního „Fantomase“, tedy Citroenu DS. Solidní, ekonomický, použitelný, pracovitý. Přesně tak byly vždy hodnoceny výrobky
značky se lvem ve znaku, která mimochodem již
oslavila dvě stě let své existence.
Ale nyní se přístup automobilových „bossů“
a trhu začíná otáčet. Ještě před pár lety by žádná
správní rada nepustila do světa „velké“ auto, které by nemělo na kapotě německý nebo anglický
emblém. Nová francouzská limuzína je jednou
ze světlých výjimek z tohoto pravidla.
V interiéru máte naopak dojem, že se opravdu nešetřilo. Ať se jedná o prostornost, zpracování přístrojové desky, či na „francouze“ velmi
dobře tvarovaná sedadla. Ovládací prvky vozu
jsou přehledné a po chvíli zkoumání v nich nalezneme logiku. Volant padne příjemně do ruky,
volič automatické převodovky má zvláštní tvar,
jehož připodobnění nechám na fantazii laskavého čtenáře. Ovládacích prvků a designových
doplňků je okolo místa řidiče tolik, že mobil si
neodložíte.
Nová 508 udeřila zcela jednoznačně na ekologickou notu. Benzínový turbomotor 1.6 l
a diesely 1.6, 2.0 a 2.2 tvoří slušnou modelovou
řadu s minimálními emisemi a také nízkou deklarovanou spotřebou. Z té si jistě vyberou jak
PADNE DO RUKY
Peugeot 508 je velký, prostorný a nezaměnitelný. Na silnici o sobě určitě
dá vědět. Zcela nová myšlenka přední
partie s integrovanou ochranou chodců pochází z dílny šéfdesignéra značky
Gillese Vidala. Design přední mřížky
a insignií Peugeot je odkazem na předválečnou dobu automobilového rozmachu. Celkový design působí moderně
a dynamicky. Tedy v rámci rozpočtu
na výrobu vozu.
55
AUTO
správcové firemních flotil, tak i individualisté
s velmi nízkým počtem najetých kilometrů (1.6
benzín) a v neposlední řadě i ti, kdo potřebují
z dálnic pohodlně ukrojit výraznější porce kilometrů (2.2 diesel).
56
SOFISTIKOVANÝ PODVOZEK
Na českých silnicích se bude zdát podvozek poněkud příkřejší, ale věřte tomu, že
se stále jedná o Peugeot. Tedy mírnému
kolébání neujdete a vyznavači pohodlné
jízdy se budou cítit jako doma. Občasné
hluky a rázy z náprav nejsou v tomto případě vadou, ale vlastností výrobku. Celkově je podvozek výrazně sofistikovanější
a „evropštější“ než u předchozích velkých
aut ze země galského kohouta. Aerodynamický hluk je na minimální úrovni a to
dává vyniknout solidnímu ozvučení.
Nízké provozní náklady by mohly
z této velké limuzíny udělat miláčka klientely, ale
teprve čas ukáže, jak se s 508 vypořádá český trh.
Za zkušební jízdu však rozhodně stojí. Minimálně proto, že bourá některé předsudky o francouzských autech.
29. 4.
SEMILASSO
v 16 a 20 hodin
SőHGSURGHMYVWXSHQHN
YVtWL7LFNHWSRUWDO7,&PěVWD%UQD,QGLHV.&6HPLODVVR'ţPSiQţ]/LSp
PHGLiOQtSDUWQHőLNRQFHUWX
DESI GN
Foto: Tomáš Souček,
Petr Karšulín, Jason Edwards
DESIGNOVÝ
OBJEV ROKU
v soutěži Czech
Grand Design
JEJÍ TVORBA JE ZÁZNAMEM OSOBNÍCH VJEMŮ KOMBINOVANÝCH SE
STUDIEM PROCESU JEDNODUCHÝCH ŘEMESLNÝCH TECHNOLOGIÍ.
ČASTO A RÁDA REFLEKTUJE PROCES VÝROBY, KTERÝ JE POZASTAVEN
VE FÁZI ZPRACOVÁNÍ OBJEKTU. POUŽÍVÁ PŘÍRODNÍ MATERIÁLY,
A TO I V JEJICH SUROVÉM STAVU. SEZNAMTE SE PROSÍM S MLADOU
DESIGNÉRKOU KLÁROU ŠUMOVOU…
58
D ES IG N
KLÁRA ŠUMOVÁ *1982 v České Lípě
Studovala VOŠ sklářskou v Novém Boru
a ateliér Designu výrobků II. na VŠUP
v Praze. Absolvovala stáže v Budapešti, Vancouveru i Eindhovenu. Letos kromě nominací v Czech Grand Design zvítězila v Elle
Decor International Design Awards v kategorii zahradní nábytek se Sezením z kmenů.
www.klarasumova.com
È Stoly květin – osobní, intimní projekt
o soužití člověka s rostlinami vynesl nominaci
na Objev roku Czech Grand Design 2011.
ÈÈ „Inspirací mi jsou drobné detaily každodenního života, naše zvyky a důležitost předmětů, kterými jsme obklopováni,“ vysvětluje
Klára Šumová.
ÈÈÈ Návrh z diplomové práce Osídlené
krajiny zaměřené na exteriérový mobiliář respektující geologickou povahu krajiny (nominace objev roku Czech Grand Design 2011,
nominace designér roku Czech Grand Design
2011).
Ç Sezení z kmenů bylo prezentováno i v galerii Mint v Londýně (London Design Week)..
È Lampa Láska byla vystavena v galerii Mintt
v Londýně (London Design Week), uspěla ve finále [3D] Design Contest v Kolíně nad Rýnem..
59
Anna Wierbzicka v roli Rusalky.
Foto: Jana Hallová
P ŘÍ LO HA NDB
SCÉNICKÁ BÁSEŇ
VLADIMÍRA
MORÁVKA
M
ystérium o lásce. Sto deset let slavila v roce 2011 jedna z nejznámějších oper Antonína Dvořáka Rusalka. „Pohádku“ pro malé i dospělé uvede
v premiéře Janáčkova opera NDB. Režisér
Morávek, umělecký šéf Divadla Husa na provázku spolupracuje s brněnskou operou poprvé. Co je pro něj hlavním mottem příběhu?
60
„Pro mě úhelné bude nejspíš to vědoucí tesknění Vodníka, ta schopnost oběti Rusalky, ten
stesk v očích Žínek. Naše koncepce je pak
tato: Chceme vše, co pánové Kvapil s Dvořákem uviděli ve snu, v úctě vyprávět. Ale ne jako
barvotisk, ne jako roztomilost – nýbrž jako mystérium. Mystérium o lásce. Prohře a spasení.“
Premiéra 24. února v Janáčkově divadle.
P ŘÍLOH A N D B
Nominace na Cenu
THÁLIE
NÁRODNÍ DIVADLO BRNO MÁ CELKEM
OSM NOMINACÍ NA CENU THÁLIE. JAN
FOUSEK A FILIP VEVERKA Z BALETU NDB
SE DOSTALI DO UŽŠÍ NOMINACE.
D
o širšího výběru vybraly odborné poroty za výkony tyto umělce: za činohru NDB Evu Novotnou
(markýza de Merteuil) a Václava Vašáka (Valmont) z inscenace Divadla Reduta Valmont. Za umělecké
výkony v opeře Turandot byli navrženi Daniela Straková-Šedrlová (Liú) a Michal Lehotský (Calaf ). V baletu pak
porota vyhodnotila výkony Ivony Jeličové (markýza de
Merteuil) a Gianvito Attimnelli (rytíř Danceny) z baletní
inscenace NDB Nebezpečné známosti. Do užší nominace
Jak je důležité
mít Filipa
Slavnou Wildeovu komedii uvede 23. března Mahenova činohra.
Točí se kolem nedorozumění
způsobených Johnem ( Jackem),
v Londýně vystupujícím pod
pseudonymem Filip a na venkově známým jako bratr Filipa, kterého nikdo neviděl. V inscenaci
plné aforismů, bonmotů, epigramů a dvojsmyslů účinkují v režii
Romana Groszmanna Petr Jarčevský j.h., David Kaloč, Magdaléna Tkačíková, Dita Kaplanová,
Marie Durnová a další.
NDB
telegraficky
• David Prachař v roli Krále
Jan Fousek při tiskové konferenci k vyhlášení
nominací Cen Thálie. Foto Jef Kratochvil
a přímo do klání o Cenu Thálie byli navrženi sólisté Baletu NDB: Jan Fousek (Valmont, insc. Nebezpečné známosti) a Filip Veverka (Albert, insc. Giselle). Slavnostní
vyhlášení Cen Thálie se uskuteční 24. března v pražském
Národním divadle a bude jej přenášet Česká televize.
Leara se představí v inscenaci
pražského Národního divadla
10. března. Bude uvedena od 19
hodin v Mahenově divadle
v rámci festivalu Trialog 2012.
• Divadlo Semafor a jeho muzikálové představení z 30. let
minulého století Hodiny jdou
pozpátku uzavře 20. ročník Trialogu 2012. Autorská hra Jiřího
Suchého diváky zavede do swingového baru (18. března).
• Balet NDB chystá na konec
března premiéru choreografie Nataši Novotné Ohnivák
na hudbu Igora Stravinského.
Součástí večera bude také choreografie SIX Itzika Galili.
61
P ŘÍ LO HA NDB
DIVADLO
Galavečer
hvězd
Do 9. března mohou hlasovat
diváci a návštěvníci Národního
divadla Brno o nejlepší herecké,
pěvecké a taneční výkony v roce
2011 a o nejlepší inscenace.
Po roce NDB opět vyhlásilo diváckou anketu Cena DIVA, která
se za celé divadlo letos bude konat podruhé. Do loňského roku
vyhlašovaly tyto ceny samostatně
soubory. Seznam premiér, z nichž
lze vybírat, je na www.ndbrno.cz
stejně jako anketní lístek. Obojí
zájemci najdou také v jednotlivých budovách NDB a v předprodeji. Slavnostní vyhlášení
výsledků se uskuteční 16. března.
Galavečer hvězd začne v 19 hodin v Janáčkově divadle.
REDUTA
a Ceny Alfréda
Radoka
I
nscenace Europeana Divadla Reduta je nominována
společně s představeními pražského Národního divadla a Divadla v Dlouhé na Cenu Alfréda Radoka.
Europeanu podle knihy Patrika Ouředníka zdramatizovali
Dora Viceníková a Jan Mikulášek, který ji i zrežíroval.
Brněnská Reduta se umístila také mezi čtyřmi návrhy
na „Divadlo roku“, a to s Buranteatrem, Divadlem
v Dlouhé a Pražským komorním divadlem – Divadlo
Komedie.
Začátkem března chystá Reduta další premiéru této
sezony, kterou bude inscenace Jules a Jim pojednávající
o lásce dvou mužů k jedné ženě.
Korespondence
na zájezdech
Inscenaci Divadla Reduta Korespondence V+W z dopisů Voskovce a Wericha mohli v únoru
vidět diváci v Uherském Hradišti a v Hradci Králové. Hra
na podzim 2011 slavila úspěchy
např. v Bruselu, v Theatre du
Vaudeville, kde byla uvedena
v předvečer výročí vzniku České
republiky. Jan Mikulášek na jaře
2011 obdržel za režii Korespondence V+W Výroční cenu
od správní rady Nadace Českého literárního fondu.
62
Europeana. Foto: Jana Hallová
PAVLA VYKOPALOVÁ
Je sólistkou Janáčkovy opery Národního divadla
Brno od roku 2009. Stálý host pražského Národního divadla pravidelně hostuje v pařížském
Théâtre du Châtelet. Za svůj výjimečný umělecký
výkon v roli Mařenky v inscenaci Prodaná nevěsta v režii Ondřeje Havelky (NDB) byla nominována na Cenu Thálie 2006. Bohatá je rovněž
její koncertní činnost, a to doma i v zahraničí,
do níž patří duchovní i písňová tvorba. V NDB
ji diváci mohli vidět a slyšet například jako Juliettu ve stejnojmenné opeře B. Martinů, Neddu
v Leoncavallových Komediantech, již zmíněnou
Mařenku a také v nové inscenaci Antonína Dvořáka Rusalka.
Foto: Jana Hallová
ART
Foto: Roman Zelenák
PAVLA
Kačírková
Sochař versus příroda
P
ár let po škole a už se v domácím kontextu prosadila. Odvaha pracovat s chlapskými materiály (beton, kov) se sochařce Pavle Kačírkové vyplatila.
Zachází s tunovými objemy jako žena. Jemně, citlivě,
s pochopením pro jejich vlastnosti. Umí najít práh možností těchto materiálů a své realizace na těchto hranicích
staví. Tu podél staré vesnické cesty postaví čtrnáct křížů,
tu nechá „plavat“ ohromné ocelové pláty na hladině rybníka nebo zasekne železný list do horizontu kopce a říká
tomu Kaple. Základní zjednodušení výrazu je návratem
64
ART
k prostým, funkčním zákonitostem přírody.
Plocha kovového plátu je nadčasová, nestane se
po pár letech směšná. Díla budou v otevřené
krajině reznout a přijímat přirozený řád. Struktura rzi se změní a bude psát abstraktní vzkazy.
Vysoký plát se navíc vlivem větru lehce kýve,
chvěje, mává na pozdrav. Bude to cíl procházek,
v létě stín pro výletníky při cestě krajinou.
KAM DÁL?
Pavla Kačírková, doktorandka ateliéru Socha II.
( Jan Ambrůz, FAVU), i maluje, zajímá se o grafiku, točí videa, tvoří výtvarné projekce, hraje si
se zvukem, pronikla i do komiksu. Nedávno vyhrála soutěž na pamětní desku v Opavě k uctění
Jana Kubiše, atentátníka na říšského protektora
Heydricha. Více na www.kacirkova.cz.
65
KULTURA
ODHALTE
ODHA
ALTE
EH
HIDDEN
IDD
ID
DEN
N ORCH
O
ORCHESTRA
RCHES
ESTR
T A
TR
Hidden
H
Hidd
Hi
idd
dden
e Orchestra patří
pat
a ří mezii největší
nejv
jvvět
ětší
š hudební
hud
deb
ebníí objevy
obj
bjev
e y loňského
loňs
ňsské
kéh
ho rok
roku,
ku, u
u novinářů
novin
nář
á ů si vysloužili
vysslo
l užžilili srovnáníí
s Jaga
Hidden
s Jaaga
g Jazzist nebo Th
Thee Cinematic Orchestra. Skotský
Sko
k tsský
ko
k instrumentální
instrumentá
tááln
l í kvartet Hi
Hidd
d en
dd
e Orchestra předdstaví
volnomyšlenkářský
s atmosférickým
post-rockem
února.
staví svůjj volnomy
yšl
šlen
enká
káářs
řský
k jazz smíchanýý s atmos
ký
ossfé
féri
rick
ri
ckým
ck
ý p
ým
ost-rockkem
e aa fi
fillmovou
fi
lmovou hudbou
hu
udb
dbou 23. úno
noraa.
Hidden
Orchestra,
H
idd
d en O
rche
rc
hest
he
strra, Fléda,
st
Fléd
Fl
édaa,
éd
a, Brno,
Brn
rno, 23.
23. února,
úno
norra, 20.00
20.0
20
.0
.00
00
STAŇTE SE SBĚRATELEM UMĚNÍ
Chtěli byste proniknout mezi sběratele umění a pochopit, co vlastně investice do umění obnáší? Vyzkoušejte nový cyklus besed,
které ve svých výstavních prostorách pořádá
Wannieck Gallery ve spolupráci se serverem
ART+. Jako hosté zde budou vystupovat
přední osobnosti z řad akademických odborníků, majitelů aukčních domů, investičních specialistů a významných sběratelů.
Jaká témata vás na těchto besedách čekají?
Nejzajímavější prodeje výtvarných děl v roce
2011 (únor), investice do výtvarného umění
(březen), sběratelství starých mistrů (duben),
sběratelství mladého umění (květen) nebo
profil soukromého sběratele (červen).
Besedy ve Wannieck Gallery, měsíčně
od února 2012, www.wannieckgallery.cz
66
K ULT URA
OBRAZY MYSLI S KURÁTOREM
Obrazy mysli / Mysl v obrazech je výstava připravená ve spolupráci Moravské galerie v Brně
a Deutsches Hygiene-Museum Dresden. Mimořádný výstavní projekt představuje lidskou
mysl tak, jak ji zprostředkují různé druhy a typy
uměleckých i vědeckých obrazů od středověku
až do současnosti. Jestli si chcete výstavu užít naplno i s komentářem a proniknout do souvislostí, které by vám jinak zůstaly skryty, vyzkoušejte
komentovanou prohlídku přímo s kurátorem.
Obrazy mysli (kurátorská prohlídka výstavy),
Moravská galerie v Brně, 1. března, 16.00
ODVRÁCENÁ STRANA OLYMPIÁDY
Fotožurnalista Will Baxter představuje na výstavě Musím být trpělivá dva odlišné světy –
letní olympiádu v Londýně a továrnu na výrobu
oděvů v kambodžském Phnom Penhu. Továrna
je dodavatelem firmy Adidas pro olympijskou
kolekci. Návštěvníci výstavy můžou prožít
s dělnicemi jeden den a zjistit, jak sportovní
zboží vzniká.Výstavu připravila Společnost pro
fairtrade a rozvojové vzdělávání.
Výstava Musím být trpělivá, kavárna Mezzanine, Brno, Údolní 15, do 29. února
PIERRE RICHARD ODLOŽEN
Pamatujete si velkého blondýna a chtěli jste si
jeho herecké mistrovství po letech připomenout? Nálakaly vás poutače a sáhli jste hluboko do kapsy kvůli zakoupení lístků? Slavný
komediální herec k nám ale v únoru nezavítá,
ze zdravotních důvodů byl nucen představení
zrušit, v Janáčkově divadle se ukáže až v dubnu. Berte to sportovně – za ty peníze se alespoň můžete těšit o víc než měsíc déle. Vstupenky samozřejmě zůstávají platné.
Pierrovi Richardovi – do vyžádání,
Janáčkovo divadlo, Brno, 6. dubna, 19.30
67
TI P Y / RE CENZ E
Autor: Jan Motal
Foto: Archiv
Vášovo Fyzické
básnictví
Zdá se vám nemožné, aby se tak
košatá osobnost,
jako je Petr Váša,
a tak neuchopitelná věc, jako je
jeho fyzické básnictví, vešli do jedné knihy?
Samozřejmě že to nejde, proto
u nově vyšlé knihy Fyzické básnictví najdete také DVD. Kniha popisuje, jak žánr fyzického
básnictví vznikal a vyvíjel se,
je jeho manifestem i učebnicí.
DVD zachycuje autorův příběh v řadě videí, audionahrávek
a v podobě obrazových knih.
Vydává Host Brno
Ze zákulisí
redakce
Šéfredaktora zajímá
jen jeho pes, kolegyni, která zaučuje
redakční
elévku,
zase jen to, jak jí
v redakci znepříjemnit život. Do zákulisí redakcí novin
a časopisů nechává nahlédnout
Dagmar Dandová v knize Deník
šílené novinářky, příběhem mladé
dívky přicházející po škole do redakce. Oddechové čtení, které vás
pobaví.
Vydává Brána
68
NEBEZPEČNÁ
METODA
NEBEZPEČNÝ DAVID CRONENBERG,
REŽISÉR S OBSESÍ NA ÚCHYLKY. A FREUD,
KTERÝ ZA VŠÍM VIDÍ SEX.
F
ilm Nebezpečná metoda zůstává příliš nevyhraněný.
Není to blockbuster, přestože je o milostném trojúhelníku, jehož špici hraje něžně deviantní Keira
Knightleyová. Není o psychoanalýze, i když ji vidíme
a mluví se o ní. Není moc o sexu: je ho na Cronenberga
vidět málo. Není o rodině, protože ta je tu jen stafáž. Není
o Jungovi a Freudovi, z jejich vztahu odkrývá jen málo.
A přitom je Nebezpečná metoda o tom všem a ještě
o krásných panoramatech Švýcarska a historické Vídně.
Cronenberg natočil na sebe příliš krotký snímek, jako by
v bílých rukavičkách. Film neurazí ani nenadchne. Vhodný pro školy i pro dospělé. Formou příliš bezpečný na to,
aby odhalil něco, co ještě nevíme o deviacích a psychoanalýze. Salónní film plný nebezpečné úcty k tématu.
Nebezpečná metoda, premiéra 26. ledna 2012
Text: Marek Homolka
Foto: Archiv
REVOLUCIONÁŘKA
Björk
novou deskou posouvá hranice
PO ČTYŘLETÉ ODMLCE VYDALA BJÖRK DESKU BIOPHILIA. A CO VÍC,
JEDNA Z NEJVĚHLASNĚJŠÍCH OSOBNOSTÍ SOUČASNÉ HUDBY JI
LETOS PŘEDSTAVÍ NA FESTIVALU COLOURS OF OSTRAVA.
F
anoušky čeká multimediální show, která
vychází ze stejnojmenného alba. Málokterá zpěvačka má tak vyzrálou a přitom proměnlivou tvorbu jako Björk. Sází na emoce a výsledkem je nespočet ocenění a také sedmá deska.
Biophilia je nejen deska, ale i součást multiuměleckého vědecko-vzdělávacího projektu, který se
zaobírá otázkou, jakou roli v přírodě hraje hudba.
Odpověď najdete v deseti skladbách. Za pomocí
zvuků je popsán svět kolem nás a jsme svědky
toho, že Björk svým deskám věnuje více, než je
v popu běžné. Není tu hluché místo. Tep udává
kombinace elektronických a organických nástrojů a labužnicky zabarvený hlas. Leckdy až strašidelně zní paní Guðmundsdóttir typické vícehlasy. Minimalistické desce dominuje posedlost
po vědění. Zákony přírody se mísí s otázkami
po smyslu života. Hudba Björk je náročná, objevuje nové zvuky. Björk už nemyslí na přední místa hitparád. Pohybuje se na tenkém ledě, hudba
je pro ni hra a možnost experimentovat.
Björk: Biophilia, vydává Polydor Records
69
K ULTURA
Foto: Archiv
FESTIVAL
LA PELÍCULA
Španělské filmové hity
i tropický thriller
VÝBĚR TOHO NEJLEPŠÍHO ZE ŠPANĚLSKÉ FILMOVÉ PRODUKCE
POSLEDNÍCH DVOU LET NABÍDNE JIŽ SEDMÝ ROČNÍK FESTIVALU
LA PELÍCULA. MŮŽETE SE TĚŠIT NA AMBICIÓZNÍ FANTASY
V HOLLYWOODSKÉM STYLU, HOROR, ABSURDNÍ KOMEDIE, SOCIÁLNÍ
DRAMATA ANEBO PSYCHOLOGICKY LADĚNÉ SNÍMKY STEJNĚ JAKO NA
ANIMOVANÉ, DOKUMENTÁRNÍ ČI EXPERIMENTÁLNÍ FILMY.
70
K ULT URA
K
oncentrace opusů, které usilují o prestižní ocenění Goya nebo Oscar, případně se již jinou prestižní cenou
honosí, je nebývalá. Aktuální produkci doplní
prestižní kolekce španělských neorealistických
skvostů z padesátých let od režisérů jako Carlos Saura či Luis Buñuel. Promítnuto bude
celkem 22 snímků, což je dosavadní rekord
festivalu.
„Vybrali jsme stěžejní filmy různého žánrového zaměření, které ve Španělsku vznikly
za poslední dva roky. Současná bouřlivá společenská a ekonomická situace Španělska se zaSedmý ročník festivalu La Película se odehraje kromě pražského Kina Světozor i v brněnském Kině Art od 20. do 26. února. Vstupenky jsou v jednotné ceně 100 korun;
kompletní program je k dispozici na stránkách
www.lapelicula.cz.
La Película
Festival španělských filmů
20. až 26. února
Kino Art Brno
www.lapelicula.cz
číná čím dál častěji odrážet na tématech filmů.
Autoři k vystižení atmosféry využívají postupů
dokumentárního filmu. Podobná situace byla
i v období španělského neorealismu, kdy země
procházela krizí, a tomu odpovídá i ladění
námi uváděných snímků, jako je debut Carlose Saury Páskové,“ přibližuje program dramaturg David Čeněk. Osmnáct současných
i archivních španělských filmů v letošním roce
doplní čtyři snímky z Venezuely. Tuzemským
divákům přiblíží i žánr tropického thrilleru –
často naturalisticky natočené příběhy z novodobé historie této latinskoamerické země.
71
T REN DY
Foto: Kurt Stallaert,
Kacper Kasprzyk, Lindex,
Burton, Sisley, Wallis
POZNEJTE
jarní trendy
aneb Modrá je dobrá
BLANKYTNĚ MODRÁ, AZUROVÁ, NÁMOŘNICKÁ MODŘ, POMNĚNKOVÁ,
PETROLEJOVÁ, TYRKYSOVÁ, KRÁLOVSKÁ MODŘ, KOBALTOVÁ?
PŘICHÁZEJÍCÍ JARO VYBÍZÍ K TOMU PROVĚTRAT PALETU MODRÝCH
ODSTÍNŮ NA ČERSTVÉM VZDUCHU.
73
TRE NDY
Top 25 £,
džíny 30 £,
vše Wallis,
www.wallis.co.uk.
74
T REN DY
Blejzr 1 999 Kč,
kalhoty 1 299 Kč,
tričko 249 Kč,
vše H&M,
www.hm.com/cz/.
75
TRE NDY
Krajkové šaty 999 Kč,
Lindex,
www.lindex.com.
76
T REN DY
Námořnická bunda 45 £,
pruhovaný svetr 38 £,
košile 20 £,
kalhoty 32 £,
vše Burton,
www.burton.co.uk.
77
K O SM ETI K A
Luxus pro oči
Žádn oční gely! Pečujte o oči i kréŽádné
mem
mem. Future Solution LX Shiseido
za za 1 770 Kč na Parfemy-elnino.cz.
Dvojitá hydratace
Dvojkelímek obsahuje lehčí krém pro běžnou hydrataaci, hutnější na suchá místa. Za 12 £ na Bodyshop.co.uk.
uk.
M
Minerální
osvěžení
Záchrana pro pleť v přetopené
místnosti? Avène Minerální voda ve spreji, od 89 Kč
na Avene-kosmetika.cz.
Pozor na slunce
Nevidíte ho, přesto svítí a působí vrásky. Chraňte
se i v zimě proti slunci, krém pro citlivou pleť
Clinique s SPF 30 za 539 Kč na Parfums.cz.
UBRAŇTE SE MRAZU
a zimě
Vlasové SOS
Zplihlé vlasy zachrání suchý
šampon Big Sexy Hair,
za 13 $ na Amazon.com.
SUCHÁ KŮŽE, POPRASKANÉ RTY ANI
ROZLÉTANÉ VLASY VÁS NEBUDOU TRÁPIT,
VYUŽIJETE-LI NAŠE T
TIPY.
Opravte si rty
Opravt
Máte pusu plnou šupin? Pomůže vám
včelí vosk v balzámu na rty od Burt´s Bee
Bees v tyčince nebo kelímku.
Za 120 Kč na Lepsikosmetika.cz.
Za 12
Štít proti mrazu
Ochrání vás krém do
mrazu Coldcream Weleda, 185 Kč na Lekarna.cz.
78
Lněná masáž
Na zimou podrážděnou, vysušenou pleť
doporučujeme vmasírovat pod noční krém
pár kapek lněného
oleje Saloos (za 72 Kč
na Cestaprirody.cz).
T
užkou Smooth Silk n° 4 (černá) značky Giorgio Armani
nakreslete podél řas linku nahoru. Přejeďte přes ni stínem Eyes to
Kill n°20. Linkou Maestro Eyeliner n°1
(černá) nakreslete druhou linku pro zdůraznění řas a pohledu. Tužkou Smooth Silk
n°4 nakreslete novou linku od vnitřního koutku,
střed vynechejte, pokračujte u vnějšího koutku. Linky
zjemněte tím, že je na konci vedete nahoru, oči budou
vypadat delší. A máte oči podle trendu přímo z přehlídek!
79
Foto: Archiv
APLIKACE
VYZRAJÍ
na novoroční
předsevzetí
POKUD JSTE SI JAKO KAŽDÝ
ROK PŘEDSEVZALI, ŽE LETOS
UŽ OPRAVDU, ALE OPRAVDU
SKONCUJETE S KOUŘENÍM,
SHODÍTE NĚJAKÉ TO KILO
NEBO SE VYBIČUJETE
K NEBÝVALÝM VÝKONŮM
NA POLI SPORTOVNÍM ČI
MENTÁLNÍM, ZKUSTE TO
TENTOKRÁT S VIRTUÁLNÍMI
POMOCNÍKY.
Z D RAVÍ
C
hytré aplikace vám pomůžou a podpoří vás tak, že se vám konečně podaří
letos alespoň jeden svůj novoroční závazek opravdu splnit.
Nejlepší a nejzajímavější aplikace pro zdravý životní styl pro vás vybrali odborníci z portálu TopApps.cz, tedy z tržiště nepřeberného
množství aplikací pro iPhone a iPad. Zdá se
to až neuvěřitelné, ale s pomocí některých
aplikací můžete přestat kouřit, můžete začít se
zdravějším stravováním, pokud by vám to bylo
málo, aplikace vás podpoří i při běžeckém tréninku nebo vám procvičí mysl lekcí pořádné
„mentální atletiky“.
ZATOČÍM S CIGARETAMI
Přestat s kouřením není jen tak a na každého
kuřáka funguje něco jiného. Někomu se to podaří ze dne na den, jiný s chutí na nikotin bojuje celá léta a ne vždy úspěšně. Každá snaha
se ale cení a možná že právě aplikace iQuitSmoking využívající relaxaci a prvky hypnózy
vám dodá ten správný postoj k úspěšnému
skoncování s tímto zlozvykem. Stáhnout si ji
můžete za cenu půlky krabičky cigaret.
ZAČNU ŽÍT ZDRAVĚJI
Asi neexistuje osoba, která by si předsevzetí
týkající se zdravého životního stylu někdy nedala. V tomto ohledu je přece pořád co zlepšovat. Abyste svému zdraví věnovali patřičnou
pozornost celý rok a ne jen během několik
týdnů trvajícího novoročního záchvatu, zkuste třeba aplikaci Nutrisystem. Ta bude hlídat
vaše tělesné parametry, pomůže s plánováním
jídelního, pitného i tréninkového režimu, a to
zcela individuálně, v závislosti na konkrétních
ukazatelích a vašich cílech. Kromě toho poradí, jak se vyhnout hladovění a jaká jídla jsou
pro vás ideální volbou. Zakousněte se do Nutrisystemu pevně a vánoční kila shodíte raz
dva.
81
ZDRAVÍ
Pokud máte ve svém stravování jasno
a zajímají vás spíše dílčí údaje jako například
kalorické hodnoty vašich oblíbených jídel,
optimální volbou je česká aplikace Kalorické
tabulky, jejímž základem je největší databáze
nutričních hodnot potravin dostupných v ČR.
Kromě rychlého přehledu nabízí také záznam
všech vašich jídel a denních aktivit do deníčku, doporučení výše energetického příjmu při
hubnutí či aktuální informace o denní energetické bilanci. Tato aplikace pohlídá také
váš pitný režim a bude bedlivě sledovat vývoj
tělesné hmotnosti. Aplikace Kalorické tabulky rovněž podporuje čtečku čárových kódů
na potravinách. Díky tomu máte encyklopedii
kalorií vždy a všude k dispozici, takže nevinně
vyhlížející větrník za výlohou už vás jen tak
nedostane.
POKOŘÍM SVŮJ REKORD
Na TopApps.cz však najdou užitečné aplikace
i sportovci. Pokud jste například rozhodnuti
absolvovat (a nejlépe vyhrát) letos nějaký ten
maraton, určitě vám při tréninku přijde vhod
aplikace Marathon Training, která připraví
každého běžce na jeho den krok za krokem.
Během tréninku vám aplikace dává
sluchové pokyny, takže nemusíte každou chvíli
hypnotizovat stopky a můžete se plně věnovat
přípravě. Cvičební plán trvá dvacet čtyři týdnů
82
při tréninku šest dní v týdnu, během kterého projdete všechny důležité kroky přípravy.
Příjemným doplňkem této aplikace je jistě
GPS či výběr hudby k tréninku. Teď již skutečně není na co se vymlouvat, nasaďte tretry
a za půl roku budete na startovní čáře!
BUDU ZE VŠECH NEJCHYTŘEJŠÍ
Pokud myslíte na své zdraví opravdu komplexně, nesmíte zapomínat ani na to duševní. Cvičit si cíleně mozek a paměť je
dobré už od pětadvaceti, kdy naše tělo
začíná postupně fyzicky chátrat. Pokud se tedy vaše novoroční plány týkají
osobního rozvoje, zkuste se vzdělávat
na poli lingvistickém, a to zábavným
a užitečným způsobem. Průvodcem
vám při tom bude celá řada aplikací
zaměřených na trénink cizích jazyků. Například German Study Buddy vám
pomůže s německou slovní zásobou i s jejím
procvičováním, kdekoliv se vám zamane:
na zastávce, v čekárně u doktora, ve frontě
u pokladny.
Z D RAVÍ
A ti, kteří napřesrok chtějí vědět jednoduše „všechno“, si mohou stáhnout Vševěd Pro
neboli tahák v pohybu. Tato česká aplikace
pomáhá objasnit nástrahy matematiky, fyziky,
záludnosti češtiny a slovenštiny. Nabízí off-line
i on-line přístup k databázi s více než sto dvaceti tisíci hesly z různých oborů, jako jsou historie, zeměpis, ekonomie, chemie, biologie a další.
Vševěd Pro umožňuje listovat v pravidelně aktualizovaném off-line obsahu šesti svazků Malé
československé encyklopedie a Československého bibliografického slovníku.
Všechny aplikace a mnoho dalších stáhnete pohodlně na českém portálu www.topapps.
cz, který se specializuje na výběr a třídění těch
nejlepších aplikací pro iPhone a iPad. Velkým
VYZKOUŠEJTE
• iQuitSmoking – aplikace pro skoncování
s kouřením
• Nutrisystem – plánovací aplikace pro
zdravý životní styl
• Kalorické tabulky – největší databáze
nutričních hodnot potravin v ČR
• Marathon Training – trénink na maraton
ve 24 týdnech krok za krokem
Ke stažení na www.topapps.cz.
plusem jsou zde také české překlady a recenze
na vybrané aplikace.
83
GURM ÁN
Foto: Pavel Daněk,
Archiv
ZDENĚK
POHLREICH
zahájil kurzy vzdělávání
ve stravování
NECHAT SE INSPIROVAT RECEPTY OD ZDEŇKA POHLREICHA? TUTO
PŘÍLEŽITOST DOSTALO NA KONCI LEDNA V BRNĚ NĚKOLIK DESÍTEK
KUCHAŘŮ PŘI KUCHAŘSKÉ SHOW V RESTAURACI LA STRADA. KDO
SE NA EXKLUZIVNÍ WORKSHOP NEDOSTAL, NEMUSÍ ZOUFAT. NOVÉ
RECEPTY I VĚDOMOSTI LZE NAČERPAT V E-LEARNINGOVÉM KURZU
PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ VE STRAVOVÁNÍ SPOLEČNOSTI LIANA. PRÁVĚ
TENTO KURZ ZDENĚK POHLREICH SVOU SHOW V BRNĚ SPUSTIL.
84
G URMÁN
Z
námý kritik nešvarů českých restaurací
se tentokrát objevil v malinko jiné roli,
než jak ho známe z televize. Asi třicítku
pozvaných brněnských kuchařů seznámil s několika jednoduchými recepty, kterými můžou
obohatit svá menu, zároveň odpovídal i na jejich dotazy a radil, jak lépe připravovat naše
i zahraniční speciality. Jedním z receptů byl třeba mořský vlk a mušle svatého Jakuba s čočkou,
na kterých si pochutnala i redakce Toplifu.
„Problémem naší gastronomie je to, že lidé
žádají zážitky v podstatě zadarmo. Třeba litr
benzinu dnes stojí čtyřicet korun. A přitom
nance všech těchto gastronomických zařízení
cílí e-learningové kurzy vzdělávací společnosti
Liana. Dálkovou formou se tu kuchaři seznámí s novými trendy v gastronomii.
LEPŠÍM KUCHAŘEM
DÍKY E-LEARNINGU
Současné trendy směřují především ke zdravé,
ale také chutné výživě, užívání dříve neznámých surovin či surovin v biokvalitě. „Nebude
chybět modul o výživě dětí, mládeže a seniorů
nebo vaření pro celiaky s bezlepkovou dietou,“
doplňuje Naďa Vomáčková z Liany. Kurzy
staví na myšlence, že vzdělávání pracovníků
polední menu, které někdo osobně uvaří a naservíruje někde v teple, kde se svítí, chtějí lidé
za sedmdesát korun. Vám to přijde normální?
Mně ne,“ rozohňoval se Pohlreich. Díky tomuto „cenovému sportu“ pak podle něj restaurace šetří na surovinách a na výsledném jídle je
to znát. „Kvalita tam musí být patřičně naředěná,“ uzavřel to Pohlreich.
CHYBÍ NÁPADY I ZNALOSTI
Potíží bývá i samotná invence, znalosti a dovednosti kuchařů. A to nejen v restauracích,
ale i v dalších stravovacích zařízeních, jako
jsou nemocnice nebo školy. Právě na zaměst85
GURM ÁN
v gastronomii nemůže skončit po opuštění učiliště. A že dobré jídlo se dá připravit i rychle,
jednoduše a s omezeným rozpočtem ve škole
nebo v nemocnici. Stačí se jen nebát, vědět, jak
na to, a mít odvahu se do toho pustit. Plusem
e-learningu je to, že se lze vzdělávat v době,
kdy vám to vyhovuje. Kurz je zdarma otevřený
od ledna do dubna 2012, po absolvování navíc
získáte osvědčení o proškolení.
POMŮŽOU VIDEA I WORKSHOPY
Pro zpestření a názornou ilustraci bude e-learningový kurz doplněný ukázkami
ve formě videí i praktickou částí v podobě
workshopů. Vše je rozděleno do deseti tematických bloků (modulů). Ke každému modulu najdete na webových stránkách společnosti Liana studijní materiál i stručná shrnutí
v podobě prezentací. Vyberete si ke studiu ty
moduly, které jsou pro vás profesně důležité.
Délka celého kurzu je stanovena na čtyři
měsíce pro všechny moduly. Můžete si také
vybrat pořadí, v jakém budete moduly studovat. V průběhu studia bude studentovi k dispozici lektor, jenž bude dohlížet na studijní
proces každého studenta zvlášť a bude mu
k dispozici.
Projekt: Rozvoj dalšího vzdělávání v oblasti
stravování (CZ.1.07/3.2.04/02.0068)
Financováno z fondu EU výzvy Jihomoravského kraje v oblasti Podpora nabídky dalšího
vzdělávání 7.3.2
www.liana-vzdelavani.cz
86
Vykli‘te gar„ÑnÚ
AkwžwjkžmtjTrumojjprl|lnwxx~Îqxmx~jÑĞĕĕĕĕK
Na tom, Ñe všichni vyklízejí garáÑe, není nic podezºelého. Doƒ•m•ur se }x}rÑÖ Ñe nadstandarmw• vybavené
modely Trumf a Magic }n‘ získají s cenovým ƒÎqxmw•wžv jÑ 90 000 KÕ ‚~Ñrs}n mimoºádnou yºžunÑr}x|}
a splnte si sen o vlastním voze ŠKODA Octavia – prostorném rodinném automobilu s bohatou výbavou
v paketu Trumf. S úverem od ŠkoFINu navíc dostanete zimní kola zdarma!
Nabídka platí do vyprodání skladových zásob.
Kombinovaná spotreba a emise CO2 u vyobrazeného modelu
Octavia Tour Trumf dle motorizace: 6,4-7,2 l/100 km a 149-168 g/km
Váš autorizovaný prodejce voƒËUKODA:
AUTO - BAYER, s.r.o.
Bucovická 299
684 01 Slavkov u Brna
Tel.: 544 227 122
www.autobayer.cz
GURM ÁN
Foto: Archiv,
Pavel Daněk
ÚNOROVÁ
inspirace
pro labužníkův stůl
PŘEMÝŠLÍTE, CO NASERVÍROVAT V ÚNORU NA STŮL? POMALU SE
BLÍŽÍ POSTNÍ DOBA, ALE NEŽ TU BUDE, VYCHUTNEJTE SI ZIMNÍ
RECEPTY Z CANDÁTA, JEHNĚČÍHO NEBO VEPŘOVÉHO, KTERÉ PRO
VÁS VYBRALI A PŘIPRAVILI PŘEDNÍ BRNĚNŠTÍ ŠÉFKUCHAŘI.
88
G URMÁN
Candát na
křenovém velouté
na 4 porce
Potřebujete: 600 g candáta, olej, máslo, pepř, na
knedlíčky 400 g brambor, 100 g hladké mouky, dva
žloutky, 100 g jelítka, na křenové velouté 40 g másla,
80 g šalotky, 80 ml bílého vína, 200 ml kuřecího vývaru,
240 ml smetany, křen, citronovou šťávu, cukr, na salát
200 g červené řepy (pečené), 20 ml olivového oleje,
30 ml balsamica, med, 20 g rukoly, 20 g polníčku, sůl
Petr Fučík
Šéuchař, KOISHI
fish & sushi restaurant
C
andát je ryba, která není
u nás na stole příliš často, proč jste si ji vybral?
Candát má smůlu, že v Česku
není v módě, lidé upřednostňují
mořské ryby. Já tuto rybu připravuji rád, je nejlepší sladkovodní
rybou a je „naše“. Její maso a chuť
dokáže při správné úpravě uspokojit i náročné hosty. Má méně
kůstek než kapr a ty se dají téměř
stoprocentně odstranit pinzetou.
Pokud někdo nesnáší sladkovodní ryby kvůli specifickému bahennímu aroma, měl by ochutnat
candáta. Neukládá tuk na hřbetě
a na břiše, jeho vůně je proto velmi delikátní a chuť lahodná s lehce oříškovým nádechem. Candáta
nejraději lehce opeču na pánvi
nebo upravím v páře. Receptů
na něj však najdete nepřeberně.
Brambory nastrouháme a promícháme s hladkou moukou, žloutky a solí. Těsto plníme jelítkem, knedlíčky vaříme ve vodě sedm minut. Na přípravu křenového velouté
na másle zpěníme šalotku, zalijeme vínem, svaříme, přidáme vývar, opět svaříme o dvě třetiny. Přidáme smetanu,
zavaříme, dochutíme křenem, solí, cukrem a citronovou
šťávou. Salát z řepy připravíme tak, že pečenou řepu oloupeme a nakrájíme na nudličky. Z balsamica, medu, soli
a olivového oleje uděláme dressing a nalijeme na řepu.
Marinujeme alespoň přes noc. Candáta nakrojíme přes
kůži, osolíme, opepříme, pečeme na olivovém oleji kůží
dolů. Až je kůže křupavá, otočíme, přidáme máslo. Před
servírováním promícháme řepu s rukolou a polníčkem.
89
GURM ÁN
Pavel Rohoška
Šéuchař restaurantu
Rialto
N
a recept jste si vybral
neobvyklý základ –
vepřová líčka. Co vás
k tomu vedlo a jak jste zvolil
způsob úpravy?
Vepřová líčka
dušená ve víně
na 4 porce
Většina z nás zná v této úpravě
telecí líčka, která jsou ale hůře
sehnatelná a také dražší. Vepřová líčka potěší cenou, u čtyř
porcí se dostanete na cenu okolo
140 korun. Dušená ve víně navíc
připomínají chuťově spíše hovězí.
Jsme v období zabijaček, proto
jsou vepřová líčka tou správnou
volbou.
Čím dalším je recept zajímavý?
Především se jedná o bezlepkový
recept, také do něj nemusíte přidávat sůl, protože ta se vytáhne
z celeru. Pokud tedy extra výrazně nesolíte, bude vám to stačit.
Potřebujete: 800 g vepřových líček, 0,5 l červeného
vína, sůl, pepř, 300 g mrkve, 200 g řapíkatého celeru,
800 g celeru, 50 g rajčatového protlaku, 80 g česneku,
100 g másla, 0,05 l slunečnicového oleje, 200 g cibule,
200 g brambor
Na másle a slunečnicovém oleji orestujeme cibulku
do hněda, přidáme vepřová líčka, orestujeme tak, aby se
maso zatáhlo, pak přidáme mrkev a řapíkatý celer nakrájené na hrubo, rajčatový protlak a krátce orestujeme. Zalijeme červeným vínem a vodou, dusíme do měkka. Mezitím připravíme celerové pyré: očistíme obyčejný celer
a brambory, nakrájíme na kostičky, uvaříme do měkka,
dohromady rozmixujeme. Zvlášť si uvaříme v přepuštěném másle česnek, až je měkký, rozmixujeme a smícháme
s celerovým pyré. Česnek vařený v másle zesládne a dá
celerovému pyré nezaměnitelnou chuť a aroma. Když
jsou líčka měkká, vyjmeme je a taktéž zeleninu. Šťávu
zredukujeme (svaříme) do potřebné konzistence. Maso
vložíme do zredukované šťávy a dle potřeby dosolíme
a opepříme. Líčka podáváme na celerovém pyré přelitá
šťávou, navrch dáme křupavou vídeňskou cibulku.
90
G URMÁN
Jehněčí kolínko
na červeném víně
Jan Rimpler
Executive Chef, Noem Arch
na 4 porce
Potřebujete: 4 jehněčí kolínka, 2 velké mrkve, 2 velké
cibule, 1 velký celer, 1 l červeného vína, sůl, pepř, čerstvý rozmarýn, bobkový list, nové koření a celý pepř,
olej, 1 kg brambor, 0,2 l mléka, 50 g másla, 1 pórek
nebo jarní cibulku
Nejdříve si omyjeme jehněčí kolínka, osolíme a opepříme. Zeleninu nakrájíme na větší kostky. Divoké
koření povaříme v malém množství vody. V hrnci
na rozpáleném oleji zprudka opečeme kolínka a vyjmeme. Do výpeku přidáme zeleninu, cibuli a čerstvý
rozmarýn, orestujeme do hněda a zalijeme červeným
vínem a vodou. Maso vložíme do základu, přidáme vývar z koření a dochutíme solí a pepřem. Pod pokličkou
dusíme do měkka. Hotová kolínka vyjmeme, zbylou
šťávu rozmixujeme. Z brambor, mléka a másla si připravíme hustou bramborovou kaši, do které přidáme
na jemno nakrájený pórek lehce opečený na másle.
Na talíři kolínko opřeme o bramborovou kaši a přelijeme omáčkou.
J
ehněčí se začíná těšit větší
oblibě. Čím je zajímavé a jak
ho správně upravovat?
Jehněčí vždy patřilo na české stoly, proto jsem rád, že se opět dostává do povědomí strávníků
a kuchařů. I já jsem hledal inspiraci ve starých kuchařkách, kde se
uvádí, že koncem února trh oživuje nabídka mladého jehněčího.
Výhodou masa je to, že každá
část se dá zpracovat a připravit
z ní výborné jídlo. Za zmínku
stojí dušení na zelenině a červeném víně, skvělé jsou pečeně
na rozmarýnu a česneku, na minutkové úpravy jsou vhodná žebírka a plátky z kýty. Je dobré
maso před jakoukoliv úpravou naložit. Kromě bylinkových se používají marinády z mléka či jogurtu
pro odstranění skopové příchuti.
Vhodnou přílohou je bramborová
kaše, šťouchané brambory nebo
grilovaná zelenina.
91
GURM ÁN
Text: Gabriela Kolčavová
Foto: Archiv
ZIMNÍ
povzbuzení
koření a bylinky,
které vás uzdraví
V MINULÝCH DÍLECH JSME SE VĚNOVALI PŘEVÁŽNĚ ORIENTÁLNÍMU
KOŘENÍ A BYLINKÁM A JEJICH VYUŽITÍ PRO PŘÍPRAVU GURMÁNSKÝCH
POCHOUTEK. DNES ZJISTÍME, KTERÉ Z NICH NÁM MOHOU POMOCI
JAKO ÚČINNÁ MEDICÍNA PŘI NÁSTRAHÁCH, KTERÉ NA NÁS ČÍHAJÍ
V ZIMNÍM OBDOBÍ.
T
eploty klesají pod nulu, všichni kolem vás
kýchají a dochází vám energie? Ke konci zimy už je tělo vyždímané, zelenina
i ovoce mají málo vitamínů, a tak mnohem snadněji podlehneme virózám a dalším nákazám,
které číhají na každém kroku. Jak se jim bránit?
PROTI CHŘIPCE A NACHLAZENÍ
V období chřipek se právem těší oblibě zázvorový kořen, který se používá při nachlazení i jako
stimulant krevního oběhu a výtečný prostředek
na zažívací potíže. Slouží ovšem i jako prevence
v době snížené imunity. Zázvor obsahuje látky,
které se chovají podobně jako přírodní aspirin.
Lžička nastrouhaného čerstvého zázvoru s trochou čerstvé citronové šťávy a lžičkou medu vám
odežene mnoho nemocí. Žvýkání zázvorového
oddenku je velice účinné i na bolest v krku.
Každá správná babička ovšem dělávala svým
nemocným dětem a vnoučátkům čaj, v kterém
nesměl chybět květ černého bezu. Je to proto,
že podporuje pocení a v potu se pak vylučují
škodliviny z těla ven. Při nemocech z nachlazení
proto zkuste čaj připravený podle tohoto návodu: 25 g květu černého bezu, 25 g lipového květu,
25 g kořene ibišku. Hrst směsi zalijte čtvrt litrem
vroucí vody, zceďte a za tepla pijte.
NA KAŠEL A PRŮDUŠKY
Stejně osvědčenou tradicí jsou recepty s využitím cibule.Ta má skvělé účinky právě při nachlazení především horních cest dýchacích a při
zánětu průdušek. Na přípravu účinného nápoje
potřebujete hrst sušeného lipového květu, který spaříme asi čtvrt litrem vařící vody. Přidáme
šťávu z půlky citronu a vymačkanou šťávu z jedné cibule. Takový nápoj se doporučuje hodně
osladit, nejlépe medem, a pít horký především
před spaním. Zajímavým lidovým receptem
na záněty dýchacích cest je využití 10 g podrceného lněného semínka, které povaříme 15 minut
v 400 ml vody. Osladíme pak medem a užíváme
jednu lžíci každé dvě hodiny. Mezi bylinky účinné při kašli, chrapotu nebo bolestech v krku patří
například plicník, jitrocel, vstavač nebo lékořice.
POVZBUĎTE IMUNITU
V zimním období je častým problémem přísun
vitamínů a minerálů z čerstvé zeleniny a ovoce.
Je tedy nejvyšší čas začít s klíčením a pěstováním
výhonků. Klíčky napomáhají při detoxikaci organismu a přináší během několika dnů mnohonásobný zdroj vitamínů a minerálů nezatížený
hnojivy či dalšími chemickými látkami. Ke klíčení nepotřebujete žádný záhon s hlínou, naklíčenou surovinu nemusíte ani tepelně zpracovávat. Na klíčení je výborná například lahodná
cizrna, čočka, fazole mungo, obiloviny, ale také
slunečnicové či hořčičné semínko, pískavice, vojtěška, řeřicha nebo ředkvička. Nezapomínejte
v zimě i na kvašenou zeleninu. Kvasit se dá nejen
zelí, okurky a cibule, ale také květák, mrkev, červená řepa a další kořenová zelenina. Kvašená zelenina přináší tělu zdravá probiotika.
TI
Od listopadu do února se sbírají
větvičky bílého jmelí nebo pupeny topolu černého. Skvělé je i dřevo jalovce
obecného, které využijete při žaludečních potížích, revmatismu nebo na čištění krve.
93
ÚNOROVÉ
LAHŮDKY
pro gurmánovo
tělo i duši
ZA KÁVOU DO BÍTEŠE
Že je v Brně kaváren jak zjednaných, to nikoho nepřekvapí. Když ale najdete osobitou,
milou a kvalitní kavárnu v malém městě, je
to skoro zázrak. Přesně takovým zázrakem je
Kreative café ve Velké Bíteši. Výběr kvalitní
94
kávy, dobrého čaje a příjemného vína tu doplňují roztomilými stolky, které poslouží i jako
hrací plocha pro deskové hry. Tip na víkendový kávový výlet!
Kreative café, Hrnčířská 121, Velká Bíteš
www.kreativecafe.cz
S IESTA
ZAJDĚTE NA „PINTXOS“
Již pár měsíců zdobí Dominikánské náměstí
v Brně bar Don Pintxos, první baskický bar
v Brně, a co víc – první baskický bar v celém
Česku. Nevelký prostor láká na jednoduchý interiér, kterému u vchodu dominuje stojací kráječ na šunku. Ochutnat tu můžete „pintxos“, jak
Baskové nazývají tapas, lahodné jednohubkové
pochoutky k vínu a posezení.
Don Pintxos, Dominikánské nám. 3, Brno
BŘEČKA ILLY V KAVÁRNĚ ERA
Nádherný prostor funkcionalisticky skvostné brněnské kavárny Era by si zasloužil neméně okouzlující
kávu. Ať už kvůli své minulosti prodchnuté duchem
brněnské intelektuální i společenské elity, nebo kvůli
přítomnosti a budoucnosti, která by měla současnou
intelektuální i společenskou elitu lákat. Bohužel tu
vsadili na zcela podprůměrnou kávu značky Illy.
Škoda, zvlášť když kuchyni tu mají nápaditou, s lehce nostalgickým nádechem a opravdu vynikající.
Kavárna Era, Zemědělská 30, Brno
www.eracafe.cz
LABUŽNICKÉ ČTENÍ
Berete svou roli labužníka opravdu vážně?
Nechcete to jako kavárenský povaleč flákat?
Pak si pořiďte do knihovničky obsáhlou studii
s názvem Umění a gastronomie, jejímž autorem a zároveň i nakladatelem je Karel Holub.
Dozvíte se tu, jak se gastronomie a stolování
protínají s uměním a odráží se v něm od dávných věků až po současnost. Nabitými vědomostmi pak okouzlíte u stolu. Buďte gurmánem na plný úvazek!
Karel Holub: Umění a gastronomie,
vydává Ars Bohemica
95
RE LAX
Tajenka skrývá únorovou pranostiku, zašlete ji na e-mail [email protected] do 15. března.
Soutěžíte o vstupenky na dubnový koncert Ondřeje Havelky a Melody Makers v Brně.
Výherce z minulého čísla: Jakub Rybář, Brno
96
D IST RIBUČ N Í MÍSTA
ZAHRANIČÍ
Evropský parlament Brusel (Belgie) • Hotel Spa + Therme aquapark, Laa an der
Thaya (Rakousko) • Tenisový klub Slávia Agrofert, a.s., Bratislava (SR)
BRNO A OKOLÍ
Hotely a penziony: Amfora • Amphone • Arte • A Sport • Atlantis • Austerlitz
• Avanti • Avion • Bobule (Višňová) • Boby • City Apart Hotel • Comsa Brno
Palace • Continental • Grand • Grand residence • Gregor • Holiday Inn • Imos •
International • Maximus Resort • Myslivna • Parkhotel • Pegas • Penzion Gallus
(Vranov u Brna) • Penzion Hlinky • Penzion u Raušů (Velká Bíteš) • Pod Špilberkem • Panská Lícha • Penzion na Gruntě • Penzion u Barona • Probe • Royal Ricc •
Savannah (Hatě) • Slavia • Slovan • Sluneční dvůr • U Libušky (Stará Líšeň) • Vaka
hotel • Velká Klajdovka • Voroněž • Vranov (Vranov u Brna) • Závrší (Olešnice) •
Farma Bolka Polívky (Olšany)
Restaurace, pizzerie, vinárny, kavárny, čajovny: A3 Pizzeria • Aida • Alfa Caffé •
Aloha • Amsterdam • Baby kavárna • Bavorská restaurace • Bonaparte (Rousínov)
• Borgo Agnese • Boulevard • Brunswick • Budoár • Café 99 • Cafe Anna • Café
Lávka • Café Quattro (BBP) • Café Zatti • Caféland • Caffé Blended • Caffé Onyx
• Caffé Patio • Caffé Piazza • Caffe Tripoli • Carraro café • Centrum Sladovna
(Černá Hora) • Coca Cola Café Piccolo • Cocktail bar Priority • Coffee Fusion
• Cofee More • Colloseum • Charlie‘s • Černohorský sklep • Dallmayr • Dělnický
dům • Dům U Kamenné panny • Espaňa • Giardino • Gimi Lounge Café • H3
• Holiday • Hvězda • Iguana • Jazzová kavárna Podobrazy • Kavárna Klokánek •
Kavárna Vladimíra Menšíka • Kinokavárna • Koishi • La Bouchée • La Strada •
Laguna • Leporelo • Lion • Luxura Solarium Inside • Main Restaurant • Minach •
Monamé • Monro • Muzejka • Na Vyhlídce • Nekonečno • Noem’s Arch • Paladeo
• Panoptikum • Pellini Top • Piccolo Bar • Piccolo Mondo • Pivovarská restaurace
• Pizzeria Da Buffi • Pizza café • Pizza Gazebo • Pizza Toscana • Plzeňská restaurace • Pod Špilberkem • Pohádková hospůdka • Rendez-vous • Restaurace AVIA
• Restaurace Hansen • Ristorante Rialto • Sharingham • Silmaril • SUSHI YA •
Šelepka • Špalíček • Thalie • Tivoli • Tungsram • U Boba • U Kapličky • U Kastelána
• U Mamuta • U Mertů (Kuřim) • U Mnicha • U Pantátů • U Kašny (Rajhrad) •
U Lucerny • U Minoritů • U Nedbálků • U Štíra • U Štiky • U Sv. Václava • U Hodného psa • Za Sedmero • Valoria • Varna • Veselá Vačice • Vinná galerie • Vinotéka
Mistr • Zakki • Zemanova kavárna
Restaurace a kavárny v obchodních centrech: Campus Square • Dům pánů z Lipé
• Free Shop (Hevlín) • Freeport Hatě • Futurum • Galerie Orlí • Galerie Vaňkovka • Globus • Interiérové centrum SOHO • Královo Pole • OC Velký Špalíček •
OD Omega • OD Rozkvět • Olympia
Autosalony: Auto Balvin • Auto Palace (Mazda, Volvo, Fiat, Mitsubishi, Hyundai)
• Auto Park • Auto Pokorný (Renault) • Autocentrum ROS • Automedia • Autonova Brno • Autostyl Brno • BMW Renocar • BrnoCar Citroen • BS auto Brno •
Carent • Cartec • Citroen Carling • Famko • Ford Rašino • Hošek Motor • House
of England • JIH 2000 • Lexus • NISSAN – J. P. N. Cars • Opportunity • Porsche
Brno (Škoda, VW, Audi, Porsche) • RM Servis
Letiště, wellness a solarium centra, kadeřnictví a kosmetické salony, kliniky, business centra, sportovní centra a jiné: ALSTOM • Avenue Hair & Beauty • Bibus
A • BIG ONE FITNESS Club • Bodysun • Bowling Cihelna • Bowling Club
Blansko • Brno Business Centrum • Brno Business Park • Business Office Center
• Dermi • Dětská nemocnice • Fakultní Nemocnice Bohunice • Fakultní porodnice
Obilní trh • FANN salony • Fitness Blue Gym • Fitness Club Quasimodo • Gold’s Gym • Hair City • Hair Design • Hala Bongo • International Business Center
(IBC) • Kadeřnictví Franck Provost • Kadeřnictví Kleopatra • Kadeřnictví Lazebnictví • Kadeřnictví LINIE • Kadeřnictví S rychlou obsluhou • Klinika plastické
chirurgie Laurea • Koky studio • Letiště Brno • Letiště Business Lounge • Letiště
kavárna • Masážný slaon SABAI • M-Palác • M Salon • MUDr. David Štěpán –
Plastická chirurgie • Ordinace Dr. Hamžové • Poliklinika Viniční • Reprofit reprodukční klinika • Salon Estrees • Salon LOOK • Salon Madam • Salon Spirit • Salon
Šuta • Sanatorium Helios • Squash Blansko • StarTrac • Studio Glance • Studio
Zuzana • Špilberk Office • Tennis Paradise • U Andersena • Zone 4You
Divadla: Divadlo Bolka Polívky • Divadlo Husa na Provázku • Divadlo Šansonu •
HaDivadlo • Městské divadlo Brno • Národní divadlo Brno
Golfová centra a areály: Golfový areál Slavkov • Kaskáda Brno-Jinačovice
JIŽNÍ MORAVA
Blansko: Aqua centrum • Cafisco • Dělnický dům • Hotel Macocha • Hotel Panorama • Hyundai Blansko (Korekt auto) • Restaurace U zámečku •Terrazza Pizzeria
• Top Auto Salon
Břeclav: Agrotec Břeclav • Auto Hyundai • Auto Polach • Autocentrum HM •
Autopard (Mazda) • Bors Břeclav (Renault) • Cars Břeclav (Hyundai) • Eiscafe
Delikana • Green Park Cafe bar • Hotel Celnice • Hotel Imos• Hotel Rose • Hotel
Terezka • Penzion Rotunda • Penzion U Machů • Pension U Michlů • Pension
Vila Tenis • Restaurace a penzion Grácie • Restaurace Pohoda • Rest. U Nešporů
• Steak House • Tropi Bar
Hodonín: Bowling restaurant • Cafe Flowers • Caffe Antares (Moravská Nová Ves)
• Citroen Hodonín • Ford Rašíno Hodonín • Hotel Krystal • Hotel Panon • Jih
2000 Hodonín (Renault) • Jonal autosalon • Kafárna • Lázně Hodonín • Restaurace
Na radnici
Hustopeče: Cukrárna a kavárna Romance • Centro Hotel • Hotel Rustikal • Penzion u Halmů • Škoda Agrotec Hustopeče
Kuřim: Aquapark a Wellness Kuřim • Michl – Motorsport
Kyjov: Cafe Max • Cukrárna U radnice • Čajovna Galerie • Holičství • Kadeřnictví Onyx • Kadeřnictví • Kosmetické studio Visage • Kosmetický salon Vilma
• Radniční vinárna • Restaurace Gastronom • Penzion Regio • Penzion U Martina
• Penzion u Radnice
Lednice: Auto Wozar • Cafe Onyx • Hippo club Lednice • Hotel Garni 1. plavební
• Hotel MY • Lázně Lednice • Pasáž Mario • Penzion Jordán • Penzion Včelařský
dvůr • Penzion U zámku • Restaurace U tlustých • Zámecký hotel
Lechovice: Hotel Weiss • Penzion a Restaurace Horse Farm • Restaurace U Bazalů
• Vinné sklepy Lechovice
Mikulov: Auto Mikulov • Bowling Sport Centrum Mikulov • Eat – Art Gallery
penzion • Euro penzion • Hotel Golf Garni • Hotel + Restaurace Bonsai • Hotel Eliška • Hotel MBZM • Hotel Marcinčák • Hotel Pavlov (Pavlov) • Hotel
Tanzberg • Hotel Templ • Hotel Zámeček • Kavárna U obřího soudku • Koupaliště
Riviera • Penzion Fontána • Penzion Mikulov • Penzion Moravia • Penzion Zátiší
• Pizza Perfecto • Restaurace Pod radnicí • Ubytování u Mikulenců • Vinařský dvůr
Kovacs (Novosedly)
Slavkov: Cukrárna LeSucre • Hotel Florian • Restaurace Bonaparte • Sokolský
dům • Zámecká restaurace
Valtice: Hotel Apollon • Hraniční zámeček • Pizzerie Valtice • Restaurace Avalon •
Restaurace Valtická rychta • Valtický zámek
Znojmo: Auto Dobrovolný • Autodružstvo Znojmo • Bermuda Rest + hotel + Beer
pub • Cafe Capucino• Cafe Kulíšek • Cafe Milenium • Cafe Pepe 33 • Cafe Port •
Dolce Vita • Hotel Althanský palác • Hotel Dukla • Hotel Kárník • Hotel Prestige
• Intermobil (autosalon) • Irská restaurace • Kadeřnictví Paravan • Kafe Oaza •
Kavárna Galerie•Kavárna U radnice • Kosmetika La Petite France • Libor Suchý
autoprodejna • Penzion Solnice • Penzion U císaře Zikmunda • Rest. + penzion
Centrál • Restaurace Na věčnosti • Restau. U Huberta • Restaurace Na České •
Restaurace Styl • Restaurace U Mikuláše
OLOMOUC A OLOMOUCKÝ KRAJ
Olomouc: AAA Auto • Aquapark • Artcom group (Peugeot) • AutoCentrum Olomouc • Auto Frommer (Audi) • Auto Hlaváček • Auto Kubíček • Auto Porsche
Olomouc • Bowland • Cafe 87 • Cafe Amadeus • Cafe bar Illy • Cafe bar Maxi •
Cafe Betreca • Cafe Emporio • Cafe Gallo • Café Mahler • Cafe Meex • Caffeland
Express • Casablanca • Centrum Moravia • Crack Irish pub • Delano Bar • Denní
kavárna • Denní kavárna Mléčný bar • Destiny Cafe • Espresso bar Illy • Europenzion • Fitcentrum Help • Flora • Gastroland • Golf club Olomouc • Hair City •
Horimex cars • Hotel Alley • Hotel Arigone • Hotel GEMO • Hotel Hanácký
dvůr • Hotel Sigma Olomouc • Jazz Tibet club • Kadeřnictví Kohoutková Ivana
• Kadeřnictví Vlasárna • Kavárna Mahler • Kavárna Mona Lisa • Kavárna Opera
• Kobliha Car • Kodecar • La Luna Cafe • M Caffee • Matrix Hair Beauty Salon
• Moravská restaurace a vinárna • Milli Coffee bar • Milotel hotel • Moto Morava
• NH Hotel • Nails Studio • Nails studio Lolita • OC Haná Olomouc • Osa bar
• Pizzeria U soudu • Potrefená Husa • Restaurace Captain Morgan’s • Restaurace
Himalaya • Restaurace Hlava 21 • Restaurace Na statku • Restaurace Torture • Restaurace U dvou dobráků • Restaurace U krokodýla • Restaurace U červeného volka
• Restaurace + pension Archa • Restaurace Baroko • Restaurace Fojctví • Restaurace Goliáš • Restaurace Chalupa na schůdkách • Restaurace Podkova • Restaurace
U Finků • Restaurace U Huberta • Restaurace U kohouta • Restaurace U Macků
• Restaurace U netopýra • Restaurace V ráji • Restaurace U Kejklíře • Restaurace
Varna • Restaurace Drápal • Restaurace Kamenný mlýn • Restaurace Kolárka • Restaurace Moritz • Restaurace Plan B • Sportcentrum Best • Studio In • Studio Onna
• Trendcar SUBARU • Trendcar TOYOTA • Trocadero Cafe • Venezia Cafe • Via
Cafe • Twin Café • Zdravotní pojišťovna Metal Aliance
Prostějov: Auto Fedor • Auto Hlaváček • Auto Kubíček • Auto Rolný • Automechanika a.s.• Cafe bar • Caffe Atrium • Caffe Illy • Caffe Národní dům • Cocktail
caffe • Hotel Gól • Hotel Grand • Hotel Tennis Club – Agrofert Prostějov • Kadeřnictví Vlasárna • Penzion Alberta • Pivovarská prodejna Bernard • Pizzeria Fontana •
PV Auto • Renault Přerov • Samohýl Auto • Solární studio Avantgarda
ZLÍN A ZLÍNSKÝ KRAJ
Zlín: Allianz centrum • Auto Hlaváček • Auto Viki • Autokom • Autokom Tečovice
• Autospol Ford • Bar Zlínská • Bowling Club Moskva • Cafe Archa • Cafe bar
Zrnko • Cafe Bathory • Coffee & Co • Cukrárna Dino • Cyklomotel Prima (Lešná)
• Hotel Baltaci Atrium • Hotel Baltaci U Náhonu • Hotel Ondráš • Hotel Saloon •
Hyundai Motor Zlín • Kadeřnictví Eva • Kadeřnictví Hair Salon • Kadeřnictví KM
styl • Kadeřnictví salon Lidie • Kadeřnictví Eva • Kadeřnictví Chytlová • Kadeřnictví
Jaro • Kadeřnictví Jurná • Kadeřnictví Lero • Kadeřnictví Maxence • Kadeřnictví
Styl • Kadeřnictví Tománková • Kavárna U Majců • Kostelec Lázně + Golf • Kromexim Zlín • Mikona Auto • Penzion Ivana • Pizza, kavárna Premiera • Pizza Deštník • Pizzeria Deštník • Pizzeria Rychlý drak • Pizzerie U čápa • Potrefená Husa •
Restaurace Aston • Restaurace Dolce Vita • Rest U Petra (Malenovice) • Restaurace
U sedmi hříchů • Restaurace Zelenáčova šopa • Salon Romance • Solárium Cafe
Mambo • Synot Auto • Zliner Auto
Piano Kafe • Pizzeria Pumpa • Restaurace Cukrovar • Vlasové studio M
Čeladná: Golf resort • LARA SPA • Hotel Prosper • Hotel Miura • Hoel U Holubů
Kroměříž: Autosalon Kromexim • Autoshop Paulus • Cafe Classic • Cafe Corso •
Cafe Incontro • Cafe Naše Adresa • Cafe No.21 • Hotel Bouček • Hotel Na Jánské •
Hotel Octárna • Kadeřnictví Tophair • Penzion + Restaurace Černý Orel • Penzion
Excelent • Penzion Menšík • Penzion Zlatý Hrozen • Pizzeria U Zeleného stromu •
Restaurace Radniční sklípek • Restaurace U Nohejlů • Restaurace Bouček • Restaurace U Bruna • Restaurace Central • Salon EF
Luhačovice: AMP Visage • Cafe Mozart • Cukrárna Merkur • Hotel Augustiánský
dům • Hotel Bedřicha Smetany • Hotel Jurkovičův dům • Hotel Litovel • Hotel
Lužná • Hotel Myslivna • Hotel Palace • Hotel Zálesí • Ice cafe • Kavárna Slávka
• Penzion Oáza • Restaurace Elektra • Restaurace Litovel • Snack Bar Victoria •
Sportovní centrum Radostova
Uherské Hradiště: Cafe Corso • Cafe Jiné Café • Cafe Varesina • Citroen •
Cocktail bar Fontána • Divadelní galerie • Ford Autospol. • Hotel Maxi • Hotel
Mlýnská • Hotel Slunce • Hotel U hejtmana Šarovce • Hyundai Motor Zlín •
Kavárna Kovak • Kavárna Ve starém obchodě • Klášterní restaurace a vinárna •
Kosmetika Půvab • La Dolce Vita • Mikona Auto (Staré Mesto) • Pizzerie Ter
cafe • Restaurace La Provence • Restaurace Koruna • Restaurace Na baště • Restaurace Orlovna • Restaurace Rotter • Restaurace U slováckého krále • Skandal
Bar • Solární studio Solarino • Sport Bar Slunce • Studio Háta • Valentýn salon
• Vinotéka Vinarius
97
RE LAX
Vodnář
21. 1.–19. 2.
Co vás čeká v únoru?
Každá voda jednou odteče a Kuba dostane svoji Anču. Tak praví pohádka.
Nevěříte? Zkuste pro jednou kapitulovat před moudrostí babiček a nedělat
si hlavu. Nebuďte samožerní a nechejte taky nějakou práci na osudu. Čekejte, jak se problémy samy vyřeší. Znáte to: mlýny melou a řeky břehy omílají.
Pomalu, ale jistě. Ulehčete si život tím, že přestanete přemýšlet. Vypněte.
R YBY
20. 2.–20. 3.
Chyťte se na udičku vlastních vášní.
Naostřete si zoubky nebezpečným filmem, třeba
od Davida Cronenberga. Vydejte se na lov a hledejte
spřízněnou duši. Připoutejte ji k sobě fantazií – vůně
dlouhých nocí láká víc než kdy jindy.
24. 8.–23. 9.
Nechte věnec na hlavě, ještě pořád jste
hvězdami kolektivu. Ale pozor, abyste nezpychli –
z nebe bývá k zemi někdy velmi blízko, hlavně když
letíte volným pádem. A gravitace je pro všechny
stejná!
BERAN
21. 3.–20. 4.
Tvrdost názorů je potřeba podložit i argumenty. Zkuste připustit, že někdy jste paličatí víc,
než se sluší. Zbavte se tíhy, která na vás padá při každé
diskusi – zhluboka dýchejte a v duchu si zazpívejte.
Klid je základ zdraví.
VÁ H Y
24. 9.–23. 10.
Dopřejte si trochu nestřízlivosti: stojí
za to neznat míru. I když jste Váha – i obchodní inspekce mívá někdy dovolenou. Ale pozor na morální
kocovinu: hůře se zažene než ta fyzická. Místo růžového prášku mějte po ruce dobrého přítele.
BÝK
21. 4.–21. 5.
Čekají vás promenády před komisemi,
prezentace projektů, zkoušky? Až bude nejhůř a tlak
vám stoupne na hranici únosnosti, představte si, že
všichni kolem vás v sále jsou nazí. Úžasně se změní
výraz celé situace. Zažijete lehkost.
BL Í ŽENCI
22. 5.–21. 6.
Nostalgii nezaženete prohlížením starých
fotografií a pohlednic. Promažte e-maily, zformátujte
složku „Archiv“ a založte si nový účet na Facebooku. Se
sentimentem je třeba bojovat s odvahou. Začněte nový
život.
RAK
22. 6.–23. 7.
Co znamenají vaše sny? Nečtěte Freuda,
alespoň ne pokud jste ve stálém partnerském svazku.
Použijte raději svou imaginaci a napište podle ní román. Surrealismus sice nezaložíte, ale i tak můžete
vydělat slušný balík.
L EV
24. 7.–23. 8.
Máte chuť zařvat na celý svět? Jen ať vás
slyší! Nemusíte si vždy hrát na pokorné, rozlomte svět
decibely svého názoru. Nečekejte, až se vaše proroctví
vyplní. Taky může přijít konec světa!
98
PA NNA
Š TÍR
24. 10.–22. 11.
Počechrejte si vlasy světem. Brno voní
smogem a pod námrazou hory nenajdete. Vyrazte
do Tater, Alp nebo na Kavkaz. Všude žijí lidé. Když
zvolíte cestu po vlastní ose, můžete narazit na zajímavé
domorodce. Nechte se inspirovat.
STŘ ELEC
23. 11.–21. 12.
Střelení víc, než se sluší? Pozor, okolí nemusí mít pochopení pro to, co se vám honí hlavou.
Buďte diplomatičtí. Taktizujte. Až dostanete všechny
tam, kde je chcete mít, zamkněte je a ovládněte volný
prostor.
KOZOR OH
22. 12.–20. 1.
Že vám někdo stále říká: Hlavou zeď neprorazíš? Vy ji ale máte v únoru tvrdší než kdy jindy.
Jen se toho nebojte a tedy pěkně směle do toho! Až
se svou usilovností probouráte ke kolegovi do vedlejší
kanceláře, ukážete mu přece, kdo je tady pro tentokrát
pánem. Štábní kultura snad znamená, že pravidla se
mají vždy dodržovat, nebo ne? Zkroťte tedy v únoru pořádně své neposlušné okolí. Budete pak pánem
situace.
z hvězd vyčetl Jan Motal
www.peugeot.cz
Protože Váš život je tvorený
ˇ
velkými projekty
úrok
5 let údržba
záruka 0% pro podnikatele
PEUGEOT FINANCE
Pro model 508 SW: kombinovaná spotřeba (l/ 100 km) od 4,5 do 7,3. CO2 emise (g/km) od 116 do 169. Nabídka nulového navýšení platí pouze pro podnikatele při financování vozu na
1 rok současně s havarijním pojištěním a povinným ručením a vstupní akontaci od 50 % do 70 %.
510 000 Kč
PEUGEOT
Pořiďte si Peugeot 508 SW se smlouvou Peugeot Optiway
Údržba a získejte prodlouženou záruku na 5 let a pravidelnou
údržbu vozu po dobu 5 let (nebo do 80 000 km). Navíc 0%
úrok při využití financování s Peugeot Finance.
508 SW
Auto Palace Brno s r. o., KONCESIONÁŘ PEUGEOT
Řípská 22, 627 00 Brno-Slatina,
tel.: +420 515 808 111, www.autopalace-brno.cz
Download

OBJEVTE DĚLNICKÉ KOLONIE V BRNĚ