Jozef Slovák 16.12.1953 Bratislava
Režisér, scenárista, hudobný skladateľ. Študoval na Konzervatóriu v Bratislave (1968 – 1974), neskôr
na VŠMU (1974 – 1979). Počas štúdií pôsobil v umeleckom súbore Lúčnica.
Po skončení štúdia začal pracovať v Slovenskej filmovej tvorbe ako hudobný režisér, neskôr ako
dramaturg a filmový režisér. Popri tom súbežne zastával funkciu dramaturga Opery SND v Bratislave
a externe pôsobil v Slovenskej televízii.
Počas pôsobenia v Slovenskom filme sa venoval komponovaniu hudby k celovečerným hraným
i animovaným filmom. Vydal hudobné CD Hudba večernej Bratislavy, CD pre deti Uspávanky
a zobúdzanky a knižnú verziu veršovanej hry Ružové kráľovstvo, zbierku básní Výťah uprostred
púšte. Ako scenárista (so spoluautorom Jozefom .Heribanom) napísal scenár ku koprodukčnému
filmu SFT a ZDF Mníchov ku komédii Utekajme už ide!, ktorá získala Hlavnú cenu „Zlatý Prim“ na
IX. festivale v Novom Měste nad Metují 1987 a reprezentovala Slovenský film na zahraničných
festivaloch v Londýne, Stockholme, Viedni, Los Angeles, Washingtone....ďalej to bol scenár k filmu
Južná pošta, ktorý získal hlavnú cenu na XXV. festivale českých a slovenských filmov v Brne v roku
1988. Ako scenárista a režisér spolu s Jozefom .Heribanom nakrútili koprodukčný slovensko-americký
film Dávajte si pozor! (Island of Long Ears), ktorý získal viacero významných zahraničných ocenení
na medzinárodných filmových festivaloch ( zvláštna cena poroty na XV.IFF Cairo 1991, Zlatá cena
na IFF Houston 1992.Strieborná cena na IFF Philadelphia 1993 )... a úspešne reprezentoval Slovensko
na festivaloch v San Franciscu, Philadelphii, Denveri, Los Angeles, San Reme, Lisabone, Kolumbii,
Bangalore...
V spolupráci so Slovenskou televíziou vzniklo niekoľko dielov televíznych grotesiek Bud Bindi,
ocenených na IFF v San Franciscu, Houstone, Denveri, Philadelphii..., ktoré autorsky a režijne
realizovala trojica tvorcov (Slovák, Heriban, Jursa). V tvorbe filmových grotesiek Jozef Slovák
pokračoval aj v príbehoch: I believe in EU, Genetic Congress, Welcome to Nato! . V roku 2008
napísal libreto k opere Vladimíra Godára „Pod rozkvitnutými sakurami“ (premiéra v Opere Banská
Bystrica 2008).
Doposiaľ nerealizované scenáre k celovečerným hraným filmom: Šípová Ruženka, Srdcové eso, Ja by
som tiež potreboval...
CURRICULUM VITAE / FILMOGRAFIA, VÝBER Z TVORBY
Jozef Slovák PhDr., narodený: 16.decembra 1953 v Bratislave, ženatý, občan SR
Dostojevského rad 11, 811 09 Bratislava, mob. 0911288119, e-mail: [email protected]
PRAX
1980 – 1982
1982 – 1992
1991 – 1993
1992 – 2000
Slovkoncert, štatút slobodného umelca
- autorská činnosť: Slovenský rozhlas, Slovenská televízia
- koncertný majster súboru Lúčnica, hudobno-kompozičná činnosť
- vedecko-publikačná práca v činnosť v denníkoch a časopisoch
Ústredie slovenského filmu, SFT Bratislava
- hudobný dramaturg, hudobný režisér, skladateľ
- filmový dramaturg, filmový režisér a scenárista
Slovenské národné divadlo - dramaturg opery SND
Producentská činnosť v spoločnostiach TATRA STAR, SLOVAK FILM
VZDELANIE
1975 Konzervatórium v Bratislave
1980 VŠMU v Bratislave
1985 FFUK v Bratislave, štátna rigorózna skúška PhDr.
JAZYKY - nemčina, angličtina, ruština
T V O R B A, F I L M O G R A F I A
Utekajme už ide, spoluautor scenára, skladateľ, koprodukčný film SFT a ZDF Mníchov Hlavná cena
„Zlatý Prim“ IX.festival v Nové Město nad Metují 1987 a reprezentácia na zahraničných festivaloch:
Londýn, Stockholm,Vieden, Los Angeles, Vevey, Cork.
Južná pošta, spoluautor scenára, hlavná cena XXV. festival čes.a slov.filmov Brno, 1988.
Dávajte si pozor, spoluautor scenára a režisér, skladateľ, koprodukčný slovensko-americký film, IFF
Cairo 1991, Zlatá cena IFF Houston 1992, Strieborná cena IFF Philadelphia 1993, prezentácia na IFF:
San Francisco, Denver, Los Angeles, San Remo, Lisboa, Bogotá, Bangalore, Harrare, Békéscsaba atď.
Bud Bindi, spoluscenárista a režisér, skladateľ, televízne grotesky, ocenenia na IFF
San Francisco, Houston, Denver, Philadelphia
Buď Bindi! : I believe in EU, Welcome to Nato, Genetic congress, spoluscenárista a režisér,
filmové grotesky, prezentácia na IFF San Francisco, IFF Orlando
Výťah uprostred púšte, zbierka poézie
Ružové kráľovstvo, knižná verzia veršovanej hry pre deti
Hudba večernej Bratislavy, autorské hudobné CD
Uspávanky a zobúdzanky, hudobné CD pre deti
Pod rozkvitnutými sakurami, libreto k opere Vlada Godára, na motívy Anga Sakagučiho
Šípová Ruženka, scenár hraného celovečerného filmu, (spoluautor Jozef Heriban)
Srdcové eso, scenár celovečerného hraného historického filmu, (spoluautor Peter Jaroš)
Ja by som tiež potreboval, scenár celovečernej filmovej komédie, (spoluautor Peter Jaroš)
Rozhlasové hry, texty piesní, hudby k filmom a seriálom domácej i zahraničnej produkcie.
Download

Jozefa Slováka