květen 2012
www.itoplife.cz
MAGAZÍN PRO LEPŠÍ ŽIVOT
SLADKÝ
ŽIVOT
ZAŽIJTE LA DOLCE VITA
V SEBEVĚDOMÉM ŘÍMĚ
MLADÍ,
ÚSPĚŠNÍ,
A PŘESTO
NEZADANÍ
VIAGRA
ZE SPÍŽE
AFRODISIAKA, KTERÁ
NAJDETE DOMA
8
TÁVEK
VYCHY
CH
Z HI-TE
SVĚTA
EMANUELE
IDI
ZAOSTŘENO CESTY AUTO-MOTO & TECHNOLOGIE KULTURA & DESIGN MÓDA & KRÁSA RELAX
é
v
o
d
o
h
Vaše po dio Petrov
rá
www.radiopetrov.com
ED ITORIAL
B
yl pozdní večer, první máj. Večerní máj,
byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas,
kde borový zaváněl háj. Kdo by neznal
úvodní verše básně od Karla Hynka Máchy, které se každý z nás učil už ve školních škamnech.
Když se ale dívám kolem sebe, tak vůbec nemám pocit z toho, že by květen přál lásce a souznění duší. Přišel jsem na to pomocí sociální sítě
Facebook. Její zakladatel, dnes osmadvacetiletý
Mark Zuckerberg, měl totiž geniální nápad.
Kromě toho, že vynalezl fenomén, který spojuje desítky milionů lidí po celém světě, vytvořil
v profilu kolonku s názvem „stav“. Rázem se tedy
můžeme dozvědět, kdo je zadaný, s kým chodí,
jestli je ženatý či vdaná nebo zda je protějšek,
po němž potají pošilháváme, nezadaný.
Čistě logicky by tedy v květnu, který je podle
Máchy měsícem lásky, mnoho lidí mělo měnit stav „nezadaný“ na „zadaný“, ještě lépe pak
na „vdaná“ a „ženatý“. Jenže tomu bylo právě
naopak. Alespoň podle některých mých kamarádek a kamarádů, kteří právě v máji rozšířili
skupinu nezadaných. V angličtině se takovým
lidem říká „single“. A podle statistik je jich čím
dál tím víc. Hlavně ve skupině relativně mladých
lidí od pětadvaceti do čtyřiceti let. Mnozí jsou
„single“ dobrovolně, aby mohli rozvíjet jiné než
rodinné životní strategie, vysvětlují sociologové.
Do této kategorie „mladých“ lidí spadám
také. Ze zkušenosti mých kamarádek rovněž
vím, že do stavu nezadaných nevstupují zase až
tak dobrovolně. Mnohé tam jsou proto, že nemohou najít toho pravého. Většina už ani nečeká
na prince na bílém koni, stačí jim úplně normální chlap. A tak hledají každou příležitost k tomu,
aby se seznámily. Jenže ne a ne někoho klofnout,
i když je nezadaných mužů spousta.
Nejen těmto problémům se věnuje aktuální
téma květnového Toplifu, který je protkán láskou v mnoha podobách.
Od lásky neopětované
přes romantický
Řím až po lásku, která prochází žaludkem.
Pavel Mokrý, šéfredaktor
[email protected]
TOPLIFE – magazín pro lepší život • Vydává: TOPLIFE media s.r.o., 602 00 Brno, Rumiště 346/8, okres Brno-město, IČO:
29217555, DIČ: CZ29217555 • Šéfredaktor: Pavel Mokrý • Layout, grafická úprava, sazba a zlom: Pavel Daněk • Příjem inzerce:
Lenka Fritzová, tel.: 731 505 505 • Ředitel pro strategii a rozvoj: Igor Vadovič, e-mail: [email protected] • Spolupracovníci redakce:
Sabir Agalarov, Bohumil a Eva Brejžkovi, Marek Homolka, Ivanka Hunkařová, Katarína Jablonská, Vladimír Jelínek, Gabriela Kolčavová,
Michael Krejska, Kristýna Malíková, Ladislav Martinča, Nela Maťašeje, Radek Miča, Johanka Mikešová, Mikuláš Nozar, Simona Polcarová, Lucie Svobodová, David Věžník, Lenka Vránová, Roman Zelenák, Veronika Žižlavská • Tisk: Integraf s.r.o., Myslbekova 273, 547 01
Náchod • Adresa redakce: TOPLIFE media s.r.o., Rumiště 346/8, 602 00 Brno, tel.: +420 543 255 820, fax: +420 543 255 823,
e-mail: [email protected] • Vychází: Region Jižní Morava, Olomoucký a Zlínský kraj, 11 x v roce, registrace MK ČR E 18666 • Cena
jednotlivého vydání: ZDARMA • Kopírování, znovupublikování, rozšiřování jakékoliv části časopisu se povoluje pouze s písemným
souhlasem vydavatele. • Jednotlivé články vyjadřují názory autorů a nemusí být vždy totožné se stanoviskem vydavatelství
a redakce. Nevyžádané rukopisy a obrazový materiál nevracíme. • Za obsah dodané inzerce odpovídá inzerent. • Za tiskové chyby
neodpovídáme. • Foto na titulní stránce: FTV Prima.
3
O BSAH / ANK ETA
30
52
20
Zaostřeno
Cesty
TÉMA
Život v jednom ...............8
EXTRA TIPY
Muzeum zbytečností,
Vídeň, Praha ................16
Balloon jam, Arabela,
Noc kostelů ..................18
INTERVIEW
Emanuele Ridi .............20
DO SVĚTA
La Dolce Vita v Římě ...30
FOTOVÝLET
Králický Sněžník, Pohansko,
ves Žumberk ................38
CESTY
Golem z Mikulova .......40
Auto-moto
& Technologie
HI-TECH
Vyzkoušejte nerozbitný
telefon, surf na baterky,
digipero nebo automatický
kočárek ........................50
AUTO
Volkswagen
Beatle 2012 ..................52
CO SE VÁM VYBAVÍ, KDYŽ SE ŘEKNE
4
Jana Rádlová
Milan Antonín
finanční poradkyně
Později se stmívá a mohu
pracovat déle na zahrádce.
V květnu také sázím většinu zeleniny. A pak se modlím, aby se moc neochladilo a úroda mi nezmrzla.
barman
Zahrádky před kavárnami
a hospůdkami, vlahé večery
a posezení s přáteli u grilu nad naloženým masem
a vychlazeným pivem. Je to
moje nejmilejší období.
OBS AH / AN K ETA
78
62
66
80
86
56
Kultura
& Design
Móda
& Krása
Relax
DESIGN
Brodie Neill ..................56
ONSTAGE
Příloha Národního
divadla Brno .................58
ART
Seo Young Deok ............62
RECENZE
Popová star ...................68
TRENDY
Letní rozmary
s Maison Scotch ...........70
KOSMETIKA
Rozkveťte do krásy .......78
ZDRAVÍ
Zhubněte do plavek......82
PSYCHOLOGIE
Tajemství déjà vu ..........84
SPORT
Černé a bílé kameny
aneb Go........................42
GURMÁN
3 recepty z chřestu ........86
Viagra ze spíže .............92
SIESTA
Kde si posedět
s vínem a kávou..............94
MÁJ?
Té m a o l á s c e n e z a d a n ý c h č t ě t e n a s t r a n ě 8 .
Lucie Bystrá
Petr Knötig
studentka
Představím si každoroční
bouření hormonů a také
to, že láska je cítit všude
ve vzduchu. Fascinuje mě
příroda, která se probouzí
z vegetačního klidu.
mluvčí Nejvyššího soudu
Období, kdy opět začínám
se svým vzděláváním v jízdě na koni v nedalekých
Koválovicích a taky vyjíždím ven na kole, které se
mi po zimě doma už plaší.
5
FOTO E DI TO RI A L
6
FOTOED ITORIAL
Foto: Charlota Blunárová
Ř
íká se, že nejkrásnější pohled na svět je ze sedla koně.
O tom není sporu, i když mnohdy je i pohled na koně
pěkný. Zvlášť když cválá a skáče přes překážky. Nejznámější chovatelská zkouška, při které se prověřuje rychlost
koně v klusu nebo cvalu a jeho schopnost překonávat překážky, je v České republice Velká pardubická. Mezinárodní klání
koňů a klisen se však koná až v říjnu, což pro mnohé příznivce dostihových závodů není dobrá zpráva. Pobavit se ale mohou i kousek za Brnem, kde na dostihovém závodišti ve Dvorskách cválají koně častěji.
7
TÉM A
Text: Pavel Mokrý
Foto: Archiv
ŽIVOT
v jednom
O lidech, kteří si
ze samoty udělali styl
JSOU SVOBODNÍ, FLEXIBILNÍ, EKONOMICKY NEZÁVISLÍ A...
NEZADANÍ. ČEŠTINA PRO NĚ NEMÁ PŘILÉHAVÝ VÝRAZ, A TAK SE
JIM ŘÍKÁ SINGLES. V ANGLIČTINĚ SVOBODNÍ, NEZADANÍ, ALE TAKÉ
JEDNOTLIVÍ, SAMI. A JE JICH ČÍM DÁL TÍM VÍC.
8
T ÉMA
N
atrefit na muže či ženu, kteří každý večer uléhají do postele sami a opuštění
se v ní i budí, je mnohem pravděpodobnější než potkat člověka, který řekne, že už
někoho má.
Takovým lidem, kteří žijí samotářský život,
se říká „single“. Podle mnohých nezadaných
zní takové oslovení mnohem líp, než kdyby
rovnou a natvrdo přiznali, že jsou sami. Paradoxní ovšem je, že lidí, kteří nikoho nemají, je
už takové množství, že v tom zdaleka nejsou
sami. Je jich už tolik, že se za to ani nestydí
a udělali si ze samoty svůj životní styl. Generace singles, jak by se dala pojmenovat skupina
lidí od pětadvaceti do čtyřiceti let, se zkrátka
stala cílovou skupinou, na kterou se zaměřu-
jí nejen majitelé seznamovacích agentur, ale
i bedekři cestovních kanceláří.
AŽ JICH BUDOU MILIONY
Zájem o skupiny aktivních nezadaných, kteří
leckdy nemají problém s penězi, rok od roku
mezi podnikateli a firmami stoupá. Není se
čemu divit, i když na rozdíl od důchodců, které
lze přesně spočítat, konkrétní číslo počtu nezadaných neexistuje. Jejich množství lze tedy pouze odhadnout. Kupříkladu v Brně jich je podle
oslovených seznamovacích agentur zhruba deset
tisíc. Alespoň podle údajů lidí, kteří mají na seznamovacích portálech profil. Spíše to ale bude
dvakrát tolik, protože ne všichni nezadaní mají
potřebu se přes internet seznámit.
9
TÉM A
„Větší část z tohoto počtu tvoří ženy. Většinou úspěšné a s rozvinutou kariérou. Ale někdy
s vysokými nároky,“ tvrdí Hana Dexterová z brněnské seznamovací agentury, která se zabývá
takzvanou rychloseznamkou. Ta spočívá v tom,
že si za necelé čtyři stokoruny rezervují svobodní
muži a ženy necelé dvě hodinky času. Pak krouží od jednoho stolu k druhému a mají na sebe
čtyři nebo pět minut času. To prý stačí, aby si
nezadaní o sobě udělali obrázek. Vlastně tak sází
na první dojem, který je – jak říkají nejen profesionální „dohazovači“ – nejdůležitější.
ČEKÁNÍ NA PRINCE
Nejvíc mužů a žen skupiny singles jsou podle
údajů seznamovacích agentur ve věku kolem
třicítky. Ti zatím svoji samotu neberou nikterak dramaticky a spíše si svobody užívají. Až ale
budou o pět let starší, přestane se jim osamění
zamlouvat a vyhledají právě ony profesionály
z agentur, pro něž je hledání ideálního partnera zaměstnáním na plný úvazek. „Pětatřicetiletá
manažerka má ovšem na svůj protějšek někdy až
přehnané nároky. Chce muže nejméně 180 centimetrů vysokého, štíhlého, zajištěného, nejlépe
bez závazků, s vysokoškolským titulem a obrovským charismatem,“ popisuje Dexterová ideál
svobodné, i když trochu vybíravé ženy.
Ne že by takoví muži v Brně nebo jeho okolí
nebyli, ale většinou je už dávno ulovily jiné ženy.
Nebo mají děti a po dalším potomkovi netouží.
„Když na prvním rande nezadaná a bezdětná
žena na takového muže vybafne, že chce dítě,
spolehlivě jej to od vztahu odradí,“ upozorňuje Dexterová a jako příklad uvádí příběh jedné
svobodné ženy, která se obdobným způsobem
na první schůzce zachovala. Partnera její mateřské touhy sice nevystrašily, ale dělal si z její
prázdné dělohy legraci. Třeba když šli kolem
obchodu, kde měli ve výloze vystavené kočárky.
Vztah tedy neměl ani dlouhé trvání a po pár týdnech se s ním rozešla.
10
T ÉMA
Ke smolařkám, které se nemohou za žádnou cenu seznámit, patří například dvaatřicetiletá Petra. V životě navíc měla tu smůlu, že se
po dlouhých letech vztahu rozešla s přítelem.
Byli spolu osm let, ale vztah se dál nevyvíjel a už
vůbec nesměřoval k tomu, aby muž před Petru
poklekl a s krabičkou obsahující klenot ji požádal o ruku.
I na to již existuje odborný termín, takzvaný
přechozený vztah. Oblíbeným tématem je
hlavně pro psychologa
Jeronýma Klimeše.
„Na začátku jsou lidé zaláskovaní, pak procházejí produktivní fází vztahu, kdy je všechno ideální a všichni si myslí, že v této podobě
se to dá zakonzervovat, a zůstane to tak krásné
navždycky. To trvá zhruba dva tři roky. Za čtyři
roky nelibě zjišťují, že žijí v něčem úplně jiném.
Hezké to už dávno není a navíc se to samovolně
rozpadá,“ popisuje psycholog Klimeš rozchozený vztah.
Podle něj se tomu lze bránit. Lidi totiž musí
něco spojovat, musejí mít nějaký projekt, který
je drží pohromadě. Může to být společná firma, zařizování bytu, stavění
domu, ale to je všechno dočasné. Čas plyne, ona chce
děti, on ne. Jenže on má
spoustu času, ona ovšem
ne. Pak může nastat fáze,
kdy i po létech bydlení
„na hromádce“ dojde
k rozchodu. „Žena je poté zraněná a zanevře
na všechno, co má penis. Muži se všeobecně
nechtějí tolik vázat, ale když už se zavážou, o to
hůře se odvazují. Žena, když se přiváže, chce
funkční, pevný vztah. Pokud takový není, odchází,“ tvrdí Klimeš.
„Svobodné
manažerky patří
k nejvybíravějším.
“
11
TÉM A
Ale zpátky k těm svobodným. Už jen slovo
„svobodný“ má v současnosti zcela jiný význam
než kupříkladu před deseti lety.
„Říká se, že lidé v současnosti touží stále
více po svobodě, odmítají být uzavření do jasně
definovaných rolí, sociálních pozic a očekávání.
Svoboda je dnes vnímaná jako vyšší hodnota
než stabilita,“ přibližuje osamělé jedince režisérka Jana Počtová z Brna.
O druhu takových lidí,
jejichž komunita je čím
dál tím početnější, natočila
dokumentární snímek Generace singles.
Slovo singles či nezadaný zneužívají hlavně muži.
Tvrdí, že jsou svobodní,
přestože mají doma družku a s ní tři děti. Rodinný stav vlastně není ani tak podstatný. Seznamování chtiví lidé mají jiné priority. Podstatnou roli
hrají zájmy. Ty se za posledních deset let změnily. Třeba dnešní třicátníci jsou aktivnější, proto
chtějí i takový protějšek. A jelikož žijí rychlejší
život, dávají přednost rychlému rande, při němž
se za několik minut seznámí s několika lidmi.
Poměrně velkou skupinu nezadaných ale
tvoří i čtyřicátníci. Ti už ale netouží po kdejaké
fofrseznamce. Chtějí si partnera oťukat a nestačí
jim na to pár minut. Hlad po takovém seznamování ucítila například Ilona Koutňáková, a tak
si před patnácti lety založila cestovní kancelář
Singletour. Její služby jsou
určené především pro ty,
kteří skoncují s virtuálním
životem a seznamováním
na internetu. Protějšek je
totiž podle ní vždycky lepší
poznat při osobním kontaktu. A dovolená je pro nezávazné flirtování, které může
skončit vztahem, jako stvořená. Mezi klienty
jsou i dvojice kamarádů nebo kamarádek, kteří
chtějí být na dovolené ve větší skupině lidí.
„Spusta nezadaných by chtěla jet na dovolenou, ale mnohdy nemá s kým. Kamarádky například na poslední chvíli cestu do přímořského
„Svoboda je dnes
vnímaná jako
vyšší hodnota
než stabilita.
12
“
T ÉMA
letoviska odřeknou, protože nedostaly v práci
volno, a nezadaní si nechtějí připlácet několik
stokorun ve dvoulůžkovém pokoji za neobsazené lůžko. Proto jsme na trh přišli s tím, co se
v poslední době stává fenoménem. A sice nezávaznou dovolenou pro nezadané, kteří třeba
najdou na zájezdu partnera,“ říká Koutňáková
s tím, že nezadaní zákazníci začínají být v posledních letech čím dál tím náročnější. Chtějí
pobyty v luxusnějších destinacích nebo si vybírají
zážitkové dovolené.
Ať už jedou svobodní lidé na lyže, nebo
k exotické pláži, snažení cestovky pro nezadané přináší své ovoce. To má podobu svatebních
oznámení přicházejících na adresu cestovky
pro singles. „Před pár dny jsem rozlepila dopis
od páru, který se seznámil na dovolené v Bulhar-
sku. Kluk jel sice na poslední chvíli, ale nakonec
našel svou životní lásku,“ vypráví Koutňáková
jeden z mnoha příběhů, který skončil sňatkem.
PROBLÉM VYDRŽET
Ani seznamka u některých nezadaných nepomáhá. „Problém mnohých není sbalit ženskou
nebo chlapa, ale nemohou udržet vztah.
Na druhou stranu existuje ke každému jedinci
protikus. Seznámit se může podivín s podivínkou, génius s geniální ženou či šereda s ošklivým mužem,“ myslí si psycholog Aleš Aujezký, který je odpůrcem seznamování se přes
internet. „Člověk vnímá všemi smysly, což
na webových seznamkách nejde. Proto tvrdím,
že nejlepší je si jít rychle poplkat a neudržovat
virtuální formu,“ říká Aujezký.
13
TÉM A
ZAJÍMAVOSTI
JAK SI UŽÍT BEZ NÍ/NĚJ
Existuje několik důvodů, proč zůstat sám. Nemusíte se třeba
mačkat ve vaně, ušetříte za toaletní osvěžovač vzduchu, užijete si
komfortu plochy celé postele a peřiny, nemusíte si pamatovat lži
týkající se občasných úletů, platíte jen za sebe, obnovíte si profily
na sociálních sítích, máte čas na kamarády (stejně je s nimi větší sranda) a také si nemusíte promazávat „závadné“ esemesky.
SEMENIŠTĚ NEZADANÝCH
Jestli je člověk nezadaný či má vztah, ovlivňuje místo
a společnost, kde se pohybuje. Maloměsto nebo malá
vesnička lidem patřícím ke generaci singles zrovna
nepřejí. Velkoměsto je naopak semeništěm nezadaných. Důvod? Městu nahrává podle vztahových
odborníků především anonymita prostředí. A pokud
kamarádi člověka, který žije sám, preferují svobodný
život, je pravděpodobné, že půjde v jejich šlépějích.
SAMOTÁŘSKÁ STATISTIKA
Nárůst nezadaných podlehl i statistickým
průzkumům. V roce 1989 byl podíl svobodných lidí ve věku od 20 do 29 let 36 procent,
o deset let později už to bylo 61 procent.
Údaje také potvrdily západní trend, že čím
vyšší vzdělání muže, tím větší je pravděpodobnost, že se ožení, u žen je tomu naopak.
Nejvíc svobodných je vysokoškolaček.
TELESINGLES FRČÍ
S nezadanými může být docela švanda. Sázejí
na to hlavně tvůrci televizní zábavy. Nejznámější podívaná na svobodné a odvázané hrdiny je
například v seriálech Sex ve městě, Přátelé nebo
Přešlapy. O nezadané se také perou produkce
reality show jako Farmář hledá ženu nebo Hotel Paradise. Sledovanost pořadů je ohromná.
BIKEZONE.cz
Cejl 74 | 602 00 Brno
530 333 555 | 733 531 717
EXTRA TI P Y
MÁJ, VÝLETŮ
ČAS
HE
n aumga ten
MUZEUM KRÁSNÝCH
ZBYTEČNOSTÍ
Hned za městem Poysdorfem, kousek od českých hranic, leží vesnice Herrnbaumgarten.
Rázovití lidé ze vsi si tam vytvořili muzeum nesmyslů čili Nonseum. V jeho útrobách naleznete
mnoho předmětů, které jako by vyšly z dílny zná16
mého humoristy Karla Valentina. Výběr komických kuriozit sahá od chrániče na podpatky přes
rovnátka na třetí zuby až po přenosné záchodové
prkénko. Všechny vynálezy jsou originální a mají
jednu nevýhodu. Nedají se nikde koupit.
Nonseum Herrnbaumgarten
www.nonseum.at
EXT RA T IP Y
Kutná Ho a
VÝPRAVA ZA RAZIČI MINCÍ
Vlašský dvůr, bývalá mincovna a sídlo českých
králů v Kutné Hoře, otevírá návštěvníkům své
komnaty při netradiční prohlídce. Naskytne se
vám příběh z dob dávno minulých, kdy se do horního města vypraví královská inspekce, aby zjistila,
zda havíři a mincíři nešidí královskou pokladnici.
Setkáte se tam třeba s klíčnicí i pregéřem.
Vlašský dvůr, www.vlassky-dvur.cz
AHA
OŽIVLÉ LOUTKY Z VEČERNÍČKŮ
Chcete dětem poodhalit tajemství vzniku animovaných večerníčků? Pak si s nimi udělejte výlet do Prahy. V Letohrádku Portheimka je výstava Večerníček z Chaloupky na vršku. Nejenom
dětem se až do 17. června naskytne pohádková
podívaná na 150 loutek a dekorací, které „si zahrály“ ve více než 25 českých pohádkách.
Letohrádek Portheimka,
www.galerie-portheimka.cz
Vídeň
PODLEHNĚTE KAŠMÍROVÉ VLNĚ
K nejjemnějším textilním vláknům patří kašmírská vlna, kterou oceníte především pro její
lehkost a jemnost. Hlavně je velice teplá, což je
důvod, proč se z ní dělají svetry. V centru Vídně
najdete obchod, kde si z barevných variací vybere každý. Jak majitel obchodu Günter Moser
tvrdí, nejvíc měl na výběr ze 104 barev.
Black Diamond, Naglergasse 7, Vídeň
www.black-diamond.at
17
EXTRA TI P Y
VZHŮRU
DO OBLAK
NO
NEBE PLNÉ BAREV
Na tři dny se brněnské nebe zaplní pestrobarevnými balóny. Také
letos se totiž v Brně koná od 30. května do 3. června mezinárodní Balloon Jam. Na místech startů si můžete prohlédnout balonové
koše, zažít vyhlídkové a noční dvouhodinové lety přes Brno a okolí.
Balloon Jam, www.balloonjam.cz
EXT RA T IP Y
NO
NA NOC DO KOSTELA
Jakmile se v pátek 1. června v šest hodin večer
rozezní kostelní zvony, je to pro lidi znamení, že
začíná Noc kostelů. Akce, která otvírá kostely,
modlitebny a kaple většiny křesťanských církví
na území České republiky. Návštěvníci se mohou podívat i do míst, která jsou obvykle v místech Božího slova nepřístupná.
Noc kostelů 2012, www.nockostelu.cz
LEŠNÁ
ARABELA NA ZÁMKU
Do Říše pohádek pro děti a dospělé se dostanete,
aniž byste museli mít kouzelný plášť. Na zámku v Lešné je totiž připravena výstava rekvizit
z kultovního seriálu Arabela. Uvidíte například
kouzelný prsten, křišťálovou kouli nebo královskou korunu a žezlo.Výstava se také dotýká estetického fenoménu 70. let, který je nerozlučně
spjat s rozmařilou princeznou Xenií.
Arabela na zámku, www.muzeumvalassko.cz
NO
SETKÁNÍ MAJITELŮ KOSTITŘASŮ
Sednout si na velociped a šlápnout do pedálů
vyžaduje jistou dávku nebojácnosti. Do Brna se
25. května sjedou majitelé těchto u příležitosti
první části mistrovství České republiky historických kol s názvem Elegance velocipedistů. Jejich
exhibice a závod o „brněnskou míli“ začne na brněnském náměstí Svobody, druhý den pokračují
velocipedisté v lužáneckém parku.
Elegance velocipedistů,
www.ignisbrunensis.cz
19
IN T ERVIEW
Text: Pavel Mokrý
Foto: FTV Prima
a Archiv
EMANUELE
Ridi
S Italem v kuchyni
nejen o jídle
EMANUELE RIDI VYROSTL V KUCHYNI SVÝCH PRARODIČŮ, KTEŘÍ
NA ITALSKÉM OSTROVĚ ELBA VLASTNILI RESTAURACI PLNOU
ČERSTVÝCH RYB. PŘESTO NIKDY NEMĚL TOUHU BÝT KUCHAŘEM.
ODŘÍKANÉHO CHLEBA, JAK SE ŘÍKÁ, SI ALE OSMATŘICETILETÝ ITAL
UKOUSL NEJVĚTŠÍ KRAJÍC. A ZAKOUSL SE DO NĚJ PRÁVĚ V ČESKU.
e majitelem italské restaurace, natáčí pořad
S Italem v kuchyni a k tomu jezdí po České
republice, aby naučil kuchaře kulinářskému
umění. Řeč je o Emanuelovi Ridim, pod jehož
jménem si spousta lidí okamžitě vybaví černovlasého chlapa s ohnivýma italskýma očima.
V Česku mu učarovaly dívky a pivo. A přestože si jednu českou dívku vzal za manželku,
nikdo jí nemusí závidět. Doma totiž Ridi téměř nevaří. „Raději si zajdu s manželkou Janou
do restaurace,“ říká kuchař s typicky italským
přízvukem v rozhovoru pro Toplife.
J
Jedl jste někdy ve fast foodu?
Hamburger jsem měl, ale tak jednou dvakrát
za rok. Než jít do špatné restaurace, raději si
dám právě ten hamburger. Alespoň vím, co
v něm přibližně je, že má stejnou chuť jako jinde
na světě. Je škoda, že v Česku skoro vůbec není
street food.
Co to je?
V Česku je to jenom párek v rohlíku. V Itálii to
jsou takové pojízdné stánky nebo budky. V každém koutu Itálie jsou jiné. Někde dělají třeba
21
I NTERVI EW
takové arabské pečivo plněné masem, jinde zase
zapečené sendviče nebo třeba místní specialitu
– pečené žaludky či dršťky. Jsou to taková jídla
podle starých receptů pro lidi, kteří nemají čas.
Někdy těžko. Jsou restaurace, které jsou nádherné uvnitř, ale kuchyně není tak dobrá. Na první
pohled se dobrá restaurace poznat od dveří nedá.
Objíždíte restaurace po České republice. Dá
se to nazvat turné?
Vy si třeba nezajdete do neznámých restaurací, jak se říká, „na slepo“?
Turné je, když jezdíte
po světě a zpíváte písničky. Tohle není turné v pravém slova smyslu. Jezdím
po restauracích proto, aby
lidé ochutnali také něco
jiného.
Dám spíše na rady a zkušenosti známých. V Itálii
je třeba kniha, nebo chcete-li průvodce, která se
jmenuje Gambero Rosso.
Jsou tam označené restaurace, v nichž dobře vaří.
Za deset let, co knihu Gambero Rosso používám, mě
zatím ani jednou nezklamala jediná restaurace.
Zkrátka vím, že tam budu spokojený.
„Pro někoho je
nepochopitelné dát
za jídlo dvě stě
tři sta korun.
Máte i své fanoušky, které
vaše, řekněme turné, navštěvují pravidelně?
Mezi hosty jsou vskutku lidé, kteří jezdí na většinu mých akcí. Jednou je potkám v Olomouci,
pak přijedou do Uherského Hradiště. Zjistí si,
kde jsem, a ujedou
dou třeba padesát sto
kilometrů, aby mě viděli.
Vozíte s sebou i své kuchaře?
Jenom jednoho,, je to má pravá
ruka. Jinak jsou
u to kuchaři, kteří
v restauracích normálně
ormálně pracují. No
a ti zase obšlehnou
nou něco jiného
a možná se i něčemu
čemu novému přiučí.
V Brně jste vařil
řil v restauraci Rialto. Byl jste
haři spos tamními kuchaři
kojený?
Jsem Ital, takže když dělá
kuchař něco italského
a připravuje to trošičku jinak, tak hned koukám a říkám: Ne, ne, takhle
hle to nedělej.
Kluci v Rialtu jsou
ou ale šikovní
a dávají do vaření
ní duši.
22
Jak se pozná dobrá restaurace?
“
Jste majitelem restaurace Da Emanuel
v Praze. Už jste si zvykl na rozdílné chutě
lidí v Česku v porovná
porovnání s italskými?
Většina lidí v Česku si myslí, že Itálie je
se vaří trojedna. Ale v každé provincii
p
šičku jinak. Stačí ujet pár kilometrů a už
máte úplně jiný recep
recept. Včetně tak známé
omáčky jako bolognese
bolognese. Každý tam přidává
něco jiného. Tam
Tam, kde jsem se narodil,
se do ní přid
přidávají kuřecí jatýrka,
v Toskánsku
v Toskánsk zase trocha citronu, jinde
jind zase jenom hovězí
maso.
mas Když jsem restauraci v Praze otevřel,
někteří mí italští
kamarádi mi říkali, že je jídlo
dobré, ale že jejich
maminka
do toho
m
dává ně
něco jiného. Takovým
jsem odvětil,
odvět ať jim to jídlo
teda udělá
uděl maminka. Češi
mi zase vyčítali,
že se v mé
v
IN T ERVIEW
restauraci dělají syrové těstoviny. Že nejsou
dovařené a že jsem je měl vytáhnout z vroucí
vody o něco později.
Spousta zdejších kuchařů ale říká, že těstoviny jsou hotové tehdy, pokud se po vyhození přilepí na strop.
To je ale strašný. Znamená to, že jsou špagety
rozvařené.
A jak se tedy správně uvařené těstoviny poznají?
Když je hodíte na strop, měly by se vrátit. Takže
úplně opačně.
Co říkáte na zvyk zdejších lidí, že preferují hodně jídla za málo peněz a nehledí na kvalitu?
Je to jiná kultura. Když se ale podíváte na recepty
z první republiky, tak tam se na jídle nešetřilo.
Je sice pravda, že deset korun byla úplně jiná
hodnota než je dnes. Ale nešetřilo se ani na oblečení ani na jídle. Po druhé světové válce a s nástupem komunismu začali Češi přemýšlet jinak.
A sice že jídlo je něco, co potřebujeme každý
den a musí stát málo. Museli se spokojit s tím, co
v obchodech bylo, protože nic jiného vlastně ani
nešlo sehnat. Pro mnoho lidí je tady nepochopitelné dát za jedno jídlo dvě stě nebo tři sta korun.
Tvrdí, že to jsou vyhozené peníze.
23
I NTERVI EW
A nejsou?
To se přece musí šíleně prodražit.
Určitě ne. Protože jídlo dáváme do našeho těla.
A to je motor. Musíme si dát bacha, aby se nezadřel. Přitom stačí jen navázat na dlouholetou
tradici kvalitních potravin. Vím, že je v Brně
Zelný trh. Kdysi tam prý prodávali Maďaři svou
papriku, Slováci tam vozili jinou čerstvou zeleninu. V Praze nic takového nikdy nebylo. Doufám,
že se farmáři spojí a podchytí trh. Vždyť přece
ve Vídni jsou trhy s ovocem a zeleninou téměř
na každém kroku.
Ale rajčata, která se prodávají tady, nebudou mít
nikdy takovou chuť jako ta italská.
A vy nakupujete od farmářů?
Do své restaurace nakupuji všechno z Itálie.
24
Jaké chyby dělají čeští restauratéři?
První věc je ta, že mnoho podnikatelů nemá šajnu, o co jde. Druhá chyba je pokračování v receptech, které vznikly za socialismu. Třeba kuře
s ananasem, kuřecí prsa s broskví a sýrem. To už
přece v dnešní době nikdo ani nejí. Další obrovskou chybou je šetření na surovinách. Kupují
nejlevnější oleje a ztužené tuky. Ale je to o tom,
že pokud budou lidé v Česku chtít jíst za padesát
korun porci, pak to ani jinak nejde.
Itálie
v centru
Brna
• široký sortiment
potravin pro přípravu
italské kuchyně
• lahůdky k přímé
konzumaci
• vynikající prosciutto,
které krájíme lépe
než v Itálii
• nabídka kořenicích
přípravků ze Sicílie
na grilování masa,
ryb, zeleniny a salátů
• důraz na kvalitu
a čerstvost
Sapori d‘Italia
Beta pasáž pod Komerční bankou,
náměstí Svobody 21, Brno
Tel.: 542 211 474
Po až Pá 10.00–18.00, So 9.00–12.00
www.sapori.cz
I NTERVI EW
v kuchyni někdo, kdo umí vařit i za tu minimální
mzdu, ale majitel mu nekoupí kvalitní suroviny,
tak co zmůže? Neudělá vůbec nic, když má blbou
mouku a samé mražené suroviny a polotovary.
Pokud se podíváte na zpravodajství, tak je
v něm stále hojně skloňované slovo krize.
Jak by se tedy restauratéři měli chovat, když
má spousta lidí hluboko do kapsy?
Střední třída, která doposud živila celou ekonomiku státu, nemá na to, aby si jednou týdně
zašla na dobrou večeři. Bohužel je to tak. Není
to sranda. Restauratéři také musejí šetřit, ale
rozhodně by neměli spořit na surovinách. Dá se
přece ušetřit na jiných místech. Vím, že kuchaři
mají trochu volnější ruce, tak pustí plynový hořák naplno. Nebo zbytečně hodně svítí.
Jaké je vaše nejoblíbenější české jídlo?
Blíží se léto, takže v teplém počasí bych si žádné české jídlo nedal. Ale když je chladno, vede
kachna. Se zelím a domácím knedlíkem. A s tyrolským špekem.
V porovnání s italskou kuchyní je ale ta česká
mnohem hutnější.
Vy tedy používáte výhradně panenský olej?
Také vařím z kvalitního másla. Takového, které
vydrží vyšší teplotu. Mnoho kuchařů vaří z olivového oleje, který je ale nejlevnější a nemá s tím
pravým vůbec nic společného. Snad jen krabici.
Není chyba i to, že mnoho kuchařů pracuje
za minimální mzdu?
Vařit umí každý, ale buňky k vaření nemají všichni. Ale to nemusí být takový problém. Myslím si,
že největší problém je v tom, že někteří majitelé
restaurací nemají s tímto oborem nic společného.
To je kombinace, která nedělá dobrotu. Pokud je
26
Určitě. Kachna totiž při pečení nechává hrozně
moc sádla, které moc nejím. Když jsem kachnu
jedl poprvé, bylo mi z ní těžko. Teprve později
jsem pochopil, že k ní musím vypít hodně piva.
Jaké jídlo naopak nemáte rád?
Nikdy bych si nedal těstoviny s mákem. To jsem
viděl jedině v Česku a docela jsem se tomu divil.
Na sladko se v Itálii těstoviny nedělají stejně jako
pizza.
Chtěl jste být odmalička kuchařem?
Ne. Vlastně ani nevím, čím jsem jako kluk chtěl
být. Věděl jsem, že chci dělat s lidmi a být s nimi
v osobním kontaktu. Nedokázal jsem si představit, že bych byl zavřený někde v kanceláři.
IN T ERVIEW
Co vás tedy stáhlo k vaření?
Když jsem v roce 1992 přijel do Čech, chyběly
mi chutě z domova. V Praze sice bylo pár italských restaurací, které ale byly neskutečně drahé.
Začal jsem si tedy vařit sám, a když jsem pozval
kamarády, řekli: Wow! Líbilo se mi to a z koníčku se postupně stala práce. Dědeček, který měl
v Itálii restauraci, mi říkal, že by se mnou do toho
šel. Bohužel se toho nedožil, ale já pojmenoval
svůj podnik podle toho jeho – Da Emanuel.
afrodisiakum jsou ale ústřice, i když je květen
a není v něm R.
Pardon, tomu nerozumím.
Ústřice by lidé měli jíst jen v těch měsících, které
mají ve svém jméně R. Tvrdí to Francouzi. A názvy měsíců jsou ve francouzštině podobné jako
v češtině. Obsahují ono R. Květen ho nemá, takže na ně není správný čas.
Dobře, tak řekněte jiný spolehlivý budič touhy.
Toplife vychází v měsíci lásky. Jaký pokrm byste
doporučil na rozparádění partnera nebo partnerky? Co takhle petržel, aby dlouho vydržel?
Syrové rybí maso nebo plody moře.
My dáváme petržel do hodně jídel, takže to asi
funguje. Italové jsou dobří milovníci. Výborné
Třeba syrová červená kreveta. To je něco neskutečného. Jakmile ji sníte, hned přeskočí jiskra.
Vážně?
27
Text: Pavel Mokrý
Foto: La Sophia
NADACE
La Sophia
hledá talentované děti
YVETTA BLANAROVIČOVÁ SE ROZJELA PO ČESKÉ
I SLOVENSKÉ REPUBLICE. CHCE NAJÍT HUDEBNÍ
A SPORTOVNÍ NADÁNÍ SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH DĚTÍ.
28
REP ORTÁŽ
D
áte-li potřebnému rybu, bude sytý jeden
den. Naučíte-li ho ryby chytat, může jíst
celý život. Yvetta Blanarovičová to už pět
let učí děti z dětských domovů a sociálně slabých
rodin. Místo aby jim dala rybářský prut, piluje
jejich hlasy a sportovní dovednosti.
Mít talent ale mnohdy nestačí. A aby byl člověk nejlepší, musí se také dobře učit, nezameškávat výchovu ve škole a umět se i chovat. Taková
pravidla má nadace La Sophia, jejíž zakladatelkou je právě herečka a zpěvačka Yvetta Blanarovičová, jejíž snem je pro takové děti postavit
konzervatoř European Music College.
PŘÍSNÁ PRAVIDLA
Talentované děti hledá Blanarovičová v dětských
domovech a rodinách, které nemají na rozvoj talentu svých potomků peníze.
„Není to však o tom, že dětí vstoupí do projektu a hotovo. Každý rok musí znovu skládat
zkoušky. A po celý rok musí plnit přísné zásady
nadace La Sophia. Jakmile je například zhoršením prospěchu poruší, okamžitě končí,“ tvrdí
Blanarovičová, která se svým týmem objevovala
nadané děti i v Brně.
Casting ovšem nebyl pro děti procházkou
v růžovém sadě. Naopak leckdy museli jednot-
livý interpreti snášet přísné hodnocení nejen
Yvetty Blanarovičové, ale i dalších porotců, mezi
nimiž jsou na výběrových kolech například Michal David nebo operní pěvec Vratislav Kříž.
Letos hledá nadace La Sophia kromě hudebně nadaných dětí i ty, které umí hrát fotbal. „Vyberou je profesionální sportovci a ty nejtalentovanější se účastní soustředění, kde budou vybráni
ti nejlepší, kterým La Sophia bude hradit jejich
členské příspěvky ve sportovních klubech,“ říká
Blanarovičová o projektu, který podpořila řada
významných osobností českého a slovenského
fotbalu. Je mezi nimi například hráč Galatasaray
Istanbul Tomáš Ujfaluši nebo brankář SK Slavia
Praha Kamil Čontofalský.
POSLEDNÍ ŠANCE
Děti, které se nestihly přihlásit, mají šanci vyplnit přihlášku do 15. června na webových stránkách nadace a přijít na casting v Praze. Ty nejlepší čeká týdenní soustředění s osobnostmi, které
talent dětí naplno rozvinou. V prosinci se pak
uskuteční Vánoční galakoncert La Sophia – Splněné sny, půjde o společné vystoupení vítězů
Talent La Sophia s hudebními hvězdami, vystoupení sportovně nadaných dětí s fotbalovými
hvězdami a dalšími sportovními osobnostmi.
DO SVĚ TA
LA DOLCE
Vita
aneb Ochutnejte
sebevědomý Řím
Text: Nela Maťašeje
Foto: Archiv,
Nela Maťašeje
ŘÍKÁ SE, ŽE JEDEN ŽIVOT NA ŘÍM NESTAČÍ. NĚCO NA TOM
BUDE. ŘÍM JE VŠECKO JEN NE VŠEDNÍ. A PŘESTOŽE
BYL V MINULOSTI NEJEN MAJESTÁTNÍ, ALE TAKÉ KRUTÝ
A NEÚPROSNÝ, DNES SE TAM ROZHODNĚ NEBOJTE VYRAZIT
NA ROMANTICKOU DOVOLENOU. NEBUDETE LITOVAT.
P
ro začátek důležitá informace: nečekejte
systematické procházení památek. Řím
je chaotický, uvolněný, chvílemi šílený
a temperamentní. V ulicích to tepe a místní
obyvatelé mezi sebou rádi řeší veškeré problémy
halasnými promluvami klidně přes celé náměstí.
A právě náměstí bývají těmi hlavními centry
všeho dění. Ať už je to pohádková Piazza Na30
D O S VĚTA
DO SVĚ TA
vona (kdysi starověké závodiště), kde se můžete
stejně tak dobře občerstvit jako si koupit obraz
od neznámého italského malíře, nebo náměstí
s Fontánou di Trevi, kde se přes množství turistů
vůbec nepohnete. Navštívit jej ale musíte, protože legenda praví, že kdo do fontány hodí minci,
do Říma se určitě vrátí.
Každé sebemenší náměstí doplňují fontány.
V Římě je jich tolik, že
Plinius starší kdysi napsal:
Když se člověk zamyslí nad hojností dodávky
vody v Římě pro všechny fontány v ulicích, domech, zahradách i vilách
a vezme v úvahu vzdálenost, kterou voda musí
urazit po vystavěných obloucích, provrtanými
horami i přes překlenutá údolí, musí uznat, že
na celém světě neexistuje nic zázračnějšího.
Pro lepší orientaci je dobré si zapamatovat,
že Řím stojí vlastně na sedmi pahorcích a že
všude, kam potřebujete, se dostanete pěšky. Rozhodně nejpůsobivější je historické centrum, kde
se na malé ploše rozprostírá divadelní scéna plná
monumentálních kulis.
Ostatně celé dějiny Říma začaly vlastně
v dnešním centru – na pahorku zvaném Kapitol
a Palatin, kde vlčice vychovala Romula a Rema,
potomky boha Marta.
Bratři se později utkali
v boji o právo vládnout
nové osadě a není těžké
odhadnout, kdo ten souboj tehdy vyhrál. Palatin
dnes patří mezi nejromantičtější místa Říma.
Přestože je člověk v centru města, hlasy klaksonů aut a mopedů sem nějak nedoléhají. Procházíte se po zelené trávě, prohlížíte si zbytky starověkých chrámů a nasáváte dobu všech císařů,
kteří kdy Římů vládli. Nemusíte se nijak snažit,
všechny ty pozůstatky antické doby mluví samy.
„Dějiny Říma
začaly v dnešním
centru, pahorku
Kapitol a Palatin.
32
“
D O S VĚTA
V centru města se také nachází asi ten nejpodivnější kostel na světě. Koloseum. Většina lidí
ví, že bylo arénou pro gladiátory, kteří tu bojovali o holý život sami se sebou i s divokými tygry
nebo slony. Později, v křesťanském Římě, se ale
situace změnila a pompézní krvelačné Koloseum začalo postupně chátrat. Až v 18. století jej
zachránil papež tím, že jej vysvětil na kostel. Koloseum si rozhodně nesmí žádný turista nechat
ujít. Důležité je si koupit lístek už na Palatinu.
Projdete si tak více památek za sníženou cenu,
a co je hlavní, vyhnete se frontám u Kolosea.
A když nic, musíte vidět alespoň Pantheon
schovaný v uličkách centra města, který patří k nejlépe dochovaným antickým památkám
vůbec. Říká se, že kdo navštívil Řím, ale neviděl
Pantheon, odešel i přišel jako osel. Jeho prohlídka vám navíc zabere pár minut, dojem ale zů-
stane velký. Pantheon má kruhový tvar a světlo
do něj vnáší jen devítimetrová díra v kupoli.
Když prší, je to údajně nevšední podívaná.
JÍST JAKO ITAL
Správná návštěva Říma se neobejde bez posedávání v kavárnách, tratoriích a pizzeriích. Okusit
římskou pizzu, klasické domácí těstoviny a tu
nejbáječnější zmrzlinu pod sluncem je zkrátka
povinnost. Najít ale to pravé a nenechat se ošidit,
je trochu komplikované.
Doporučení pro nezkušené cestovatele je
jasné: vybírat si restaurace mimo historické centrum. Jakmile uvidíte stoly s plastovými kostkovanými ubrusy, obtloustlého staříka za barem,
rozhodně jste natrefili na tu správnou restauraci.
I když většina majitelů anglicky neumí, domluvíte se tak nějak bez problémů i bez italštiny. Sta33
DO SVĚ TA
čí vám pár gest, ruce a nohy a obvykle dostanete
přesně to, po čem toužíte.
Řím má i své tajemné místo pro všechny
gurmány. Jmenuje se Trastevere. Čtvrť za řekou
Tiberou, o níž se tvrdí, že v ní žijí jediní a praví
potomci Římanů, nabízí nespočet kaváren a restaurací, kde se vyvařují klasická římská jídla.
Trastevere má bohémskou tvář a zachovalo si
středověký ráz. Domy jsou tu porostlé břečťanem, uličky jsou křivé a velmi úzké. Ideální je
vydat se sem navečer. Po dobrém jídle se stačí
usadit v některém z barů, popíjet víno, poslouchat živou hudbu a odpočívat.
ZMRZLINOVÍ BORCI
Italové jsou mimo jiné mistři na zmrzlinu. A je
pravda, že v jejich podání se ze zmrzliny stává
lahodný dezert, pro který se budete během pobytu vracet denně. Římané milují pistáciovou,
kterou by nevyměnili ani za nic. Nenechte se
odradit šedavě zelenou barvou, právě taková je
podle odborníků nejlepší. Ostře zelené odstíny
jsou charakteristické pro uměle dobarvované
zmrzliny a takovou určitě nekupujte. Jen pozor
34
na velikosti. Velká v Itálii opravdu znamená velká, takže jestli nechcete mít zmrzlinu k obědu,
volte raději menší porce.
PO STOPÁCH FILMU
Fakt, že je Řím společně s Paříží nejideálnějším
místem pro zamilované cestovatele, potvrzuje
i plejáda romantických filmů, které zde vznikaly.
Mezi ty nejoblíbenější patří Prázdniny v Římě.
A není vůbec těžké prožívat Řím podobně jako
Audrey Hepburn a Gregory Peck. Třeba „filmové“ Španělské schody jsou místem, které rozhodně stojí za vidění. V létě se tu sice přes množství
turistů a pouličních prodejců nedá hnout, na jaře
a na podzim jsou ale schody poloprázdné.
Nejlepší na Římu je, že se v něm cítíte jako
doma. Místní lidé jsou bezprostřední, zdraví se
přes ulici, zastaví se na kus řeči klidně na půl hodiny, líbají se (jak muži přátelsky mezi sebou, tak
páry, kterým snad nikdy nedochází dech), smějí
se i nadávají. Z každého kousku tohoto města
číší sebevědomí a hrdost. Řím totiž nemusí soupeřit se žádným jiným městem na světě a Římané to dobře vědí.
D O S VĚTA
Fontána di Trevi
Nejkrásnější římská fontána, která si „zahrála“
i ve filmu Frederica Felliniho La Dolce vita,
patří k výrazným symbolům města. Váže se
k ní mnoho pověr a je zvykem, že lidé do ní
hází mince, aby se jim vyplnila přání a zase
se do Říma někdy vrátili. Jedna báje dokonce
praví, že když do fontány hodíte minci, najdete
v Římě svou pravou lásku. Když vhodíte další,
budete mít v Římě také svatbu. Nejen proto
přibude ve fontáně denně zhruba tři tisíce eur.
35
39
DO SVĚ TA
CO NEVÍTE o věčném Římě
KREV PROLITÁ V KOLOSEU
Když se Koloseum za vlády Tita slavnostně
otevíralo, zemřelo při hrách, které trvaly sto
dní, 5 000 zvířat. O třicet let později tento
krutý rekord překonal Traianus, když slavil vítězství Říma nad Dacií. Tehdy zemřelo během
117 dní 9 000 gladiátorů a 10 000 zvířat. Koloseum bylo schopno pojmout až padesát tisíc
sedících diváků.
LETNÍ ZAVÍRAČKA
Mnoho restaurací a barů v srpnu na několik týdnů zavírá. Majitelé se vydávají na jih
k moři. Pokud se do Říma chystáte v tento
termín, je lepší, když si předem zjistíte otevírací dobu.
POMPÉZNÍ VATIKÁN
Vatikán se v Římě vždycky tak trochu ukrýval.
Bazilika svatého Petra se svou ohromující kupolí vysokou 119 metrů prý nebyla moc vidět.
Lidé museli bloudit uličkami, aby se tam dostali.
A měli být pak příchodem na náměstí ohromeni.
Záměr pokazil Mussolini. Zničil okolní domy
a nechal vybudovat masivní příjezdovou cestu.
PROBLEMATICKÁ KÁVA
I když se Italové pyšní tím, že mají nejlepší kávu na svěětě, pozor na ni. Jejich presso je tak silné, že vás údajně
může katapultovat z okna. Římané navíc nikdy nepijí
kávu s mlékem po jedenácté dopoledne, takže nechcete-li vypadat zvláštně, dejte si své oblíbené cappuccino
raději hned ráno.
36
Championi skórují hned 4krát
Kombinovaná spotºeba a emise CO2 modelu Fabia Champion: 5,2–5,9 l/100 km a 121–139 g/km
ŠKODA Fabia Champion
Ujvyrxw„}}n‘y{xkžq„r~y{xmnslËxƒ~UȗÕjkrjqjvyrxw~„|
ƒjkxm~snyºnmn½žvm‚wjvrltÎv}‚º„ulxÎv}~{kxvx}x{nv|wžƒtx~
|yx}ºnkx~Ön}{jÎkjx~jsnmrwnwx~lnwx~xƒ~Öt}n{„yxm}{q~snlnux~
wjkžmt~Õjžly{x•{w”ƒ„tjƒwžt‚v„vnyºry{jnwntu~ƒrwžȖÕ
Ȗurѽžrwox{vjlnƒž|t„}n~wj½rlqy{xmnslËwnkxwj www.autonova.cz.
Váš autorizovaný prodejce voƒËUKODA:
AUTONOVA BRNO s.r.o.
Masná 20
602 00 Brno
www.autonova.cz
Tel.: 543 424 222
[email protected]
Králický Sněžník
O původu osamělé sochy slona na Králickém Sněžníku se vedou dohady. Podle některých je slon hraničním kamenem, jiní
zase tvrdí, že jde o památník nizozemského krále. Faktem je,
že sochu nechal postavit v roce 1932 německý umělecký spolek
Jescher jako svůj symbol. GPS: 50°12‘26.731“, 16°50‘50.889“
FOTOVÝ LET
Pohansko
Četné vodní toky, slepá ramena a rozlehlé louky se staletými duby. Unikátní lužní krajinou se můžete kochat v jihovýchodním cípu Lednicko-valtického areálu, kde počátkem 9. století vzniklo největší středověké
hradiště ve střední Evropě.
GPS: 48°43‘40.249“, 16°53‘42.180“
Foto: Pavel Daněk
Opevněná ves Žumberk
Na jihu Čech leží ves, která – jak tvrdí kronikář – není jako jiné vesničky. Lidé tam totiž uvidí „kromě
hmotné věže s kostelem několik nižších věží pokrytých střechami končitými a hradby mezi nimi,
jakoby stál před nějakou pevností“, píše se v kronice.
GPS: 48°47‘42.500“, 14°40‘52.180“
39
Text: Vladimír Jelínek
Foto: Archiv
UKRÝVÁ MIKULOV
Golema?
Cesta za monstrem
uplácaným z hlíny
V HEBREJŠTINĚ ZNAMENÁ SLOVO GOLEM NEÚPLNOST,
NEDOKONALOST. LIDÉ TAKTO OŽIVENOU BYTOST Z BLÁTA, KTERÁ JE
OPŘEDENÁ MNOHA POVĚSTMI, VNÍMALI. A I KDYŽ SKORO KAŽDÝ VÍ,
ŽE GOLEM JE HLAVNĚ PRAŽSKOU POSTAVOU, JEHO CESTY VEDOU
I NA JIH MORAVY. POJĎME SE PROTO PO NICH VYDAT.
40
C ESTY
P
okud bychom se snažili najít nejkrásnější moravské město, jistě by v boji o toto
prestižní ocenění nechyběl Mikulov. Pohled na jeho zámek a Svatý kopeček se sedmnácti kapličkami, za nímž se směrem k severu
zvedají Pavlovské vrchy s vinohrady, bere dech.
Stačí jediný pohled a hned je jasné, že jde o starobylé město, plné dávných příběhů. K těm nejtajemnějším patří i ten o rabínu Löwovi a golemovi. Říká se mu sice pražský golem, ale co když
to všechno bylo trošku jinak?
PROBUZENÍ GOLEMA
„... a bude žít,“ řekl rabi Löw na konci dlouhé
kouzelné formule. S napětím pak se svými dvěma pomocníky očekával, co se bude dít. Golem
se nadechl a vydechl. Pohl hlavou doleva, poté
doprava. Otevřel oči. Byly velké a kulaté, bez
výrazu. Takto popisuje zrození
ození golema, siláka
bez citu, uplácaného z hlíny
líny a připraveného
splnit příkaz toho, kdo
do něj vloží šém, německá spisovatelka Inna
Rotte. V knize Golem
m
jde Prahou píše, že byl stvořen
vořen
v měsíci atar roku 5348 židovského
dovského
kalendáře (březen 1588),, a to v pražském Židovském městě. Ve skutečnosti ale
neexistuje dokument, který
potvrzoval.
rý by to potvrzoval
Historka o Löwovi a golemovi vznikla podle
odborníků údajně až v 18. století. Pokud by ale
na ní byla špetka pravdy, proč by se zrození golema nemohlo odehrát v Mikulově? Slavný Jehuda
Liva ben Becalel, neboli rabi Löw přezdívaný
také Maharal (asi 1512 až 1609), zastával totiž
dvacet let významný post moravského zemského
rabína, tedy nejvyššího duchovního Židů na celé
Moravě. Sídlil v Mikulově. Dosud v něm stojí Horní synagoga, v níž patrně působil. Podle
pověsti vytvořil golema až po odchodu do Prahy,
ve které coby učenec vedl duchovní školu – ješivu. Pokud byl ale muž z hlíny jeho „vědeckým
projektem“, jistě Löw na záměru pracoval léta,
tedy i coby moravský rabín.
Legenda vypráví, že golem se jednoho dne
vymkl kontrole a začal ničit vše kolem. Rabín
z něj vyjmul šém a rozhodl se jej uložit k věčnému spánku na půdu pražské Staronové synagogy. Tam po něm kdysi pátral i slavný novinář
Egon Erwin Kisch. Nic nenašel. Proč pak nezamířil do Mikulova? Maharal se přece do něj
později vrátil. Co když si golema odvezl na Moravu? „Samozřejmě že tady jsou prostory, kam jej
mohl ukrýt,“ prozradila Marie Leskovjanová ze
Spolku židovské kultury v Mikulově.
Hovoří se o zazděné únikové chodbě ze
zámku. To, že pod ním jsou neprobádané prostory, potvrzuje i nedávný nález jeskyně. Vstup
do ní se našel poté, co se na nádvoří propadla
dlažba. Ukryt by mohl být i na židovském hřbitově, který je jedním z n
z největších v Evropě.
Hroby jsou na něm n
navrstveny na sobě
osmi metrů. Co když
až do výšky osm
tam někde čeká golem na zachránce?
chr
„Příběh o golemovi je jen pověst.
Přesto je možné,
že jej rabí
rabín stvořil,“ dodala
s úsměvem Lesko
Leskovjanová. Posláním
obra bylo chránit Židovské město
před pogromy. Co když Maharal využil příběh
o umělém člověku z některé ze zaprášených
knih a vypustil do světa fámu, že pražské židy
od nynějška chrání tajemný golem, s nímž není
dobré si cokoli začínat? Jde o vojáky velmi dobře
známou a využívanou taktiku zastrašování.
Posláním golema bylo židům pomáhat, což
činí dosud. On je tím, kdo veřejnost přivádí
k poznávání židovské kultury. Bez něj by patrně
osobnost rabína Löwa upadla v zapomnění.
Mnozí jen díky golemovi vědí, že Maharal je autorem 20 knih o víře, etice a pedagogice, které
prý inspirovaly i Jana Amose Komenského.
41
SP O RT
ZJISTĚTE
Text: Mikuláš Nozar
Foto: Archiv
Vo co go
Jak s černými a bílými
kameny zavařit mozek
PŘEDSTAVTE SI HRU. JEDNODUCHOU NA NAUČENÍ, SLOŽITOU
NA OVLÁDNUTÍ. S NEVYČERPATELNÝMI MOŽNOSTMI. PODOBNOU
BÍLÉMU PLÁTNU ČEKAJÍCÍMU NA MALÍŘŮV TAH ŠTĚTCEM.
42
M
atematická hříčka, kterou žádný
vzorec nerozluští a počítače si s ní
neporadí. Bitva, komplexností daleko přesahující všechny ostatní, zcela vyvážená
a bez náhody. Hra, která nespadá do pole her
či sportů, ale patří do oblasti umění. Taková hra
totiž existuje... Vítejte v říši čistého intelektu,
vítejte ve světě go.
VÍCE MOŽNOSTÍ, NEŽ
JE ATOMŮ VE VESMÍRU
Go a šachy. Obě hry patří mezi taktické logické hry. V čem se liší? Prvními dvěma tahy lze
v šachách dosáhnout čtyř stovek různých pozic.
V go lze dvěma tahy dosáhnout víc jak třiceti tisíc různých pozic a každým dalším tahem
toto číslo radikálně roste. Je spočítané, že go
má více možností, než je počet atomů
ve vesmíru. Zatímco šachisté při
hře používají zásadně levou,
ana-
lytickou hemisféru, goisté pracují i s pravou,
uměleckou hemisférou. Hra čítá tolik možností, že racionální analytická část mozku dokáže propočítat jen minimum z nich. Při hře je
nutné zapojit intuici a kreativitu. I proto hraje
go v porovnání podstatně více žen než šachy.
A také je to jeden z důvodů, proč při poměřování s umělou inteligencí zůstává go poslední
baštou lidského intelektu. Počítače jsou schopné porazit maximálně středně pokročilé hráče.
KRÁTCE Z HISTORIE
Go vzniklo asi před čtyřmi tisíci lety v Číně.
Podle legendy bylo vytvořeno čínskými válečníky a generály, kameny zastupovaly válčící oddíly jednotek. Go patřilo mezi čtyři kultivovaná umění učenců spolu s kaligrafií, malířstvím
a hrou na strunný nástroj. Zatímco čínské šachy byly hrou mas, go bylo populární v kruzích
aristokratických. Po rozšíření do Koreji a později do Japonska prošlo go značným vývojem –
ostatně jako mnoho dalších čínských vynálezů.
V Japonsku se během 16. století začalo těšit
takové oblibě, že jednotlivé školy dotovala vláda a vzájemně se střetávaly
za přítomnosti samotného šóguna. Byl také vynalezen
způsob hodnocení
na kyu a dany,
k t e r ý
poz-
43
SP O RT
ději převzala bojová umění a sporty – 1. dan
se rovná černému pásku. Japonští goisté se tak
stali až do poloviny 20. století nepřemožitelnými, teprve nedávno se podařilo Číňanům
a Korejcům dorovnat síly. Do Evropy a USA
se go dostalo asi před sto padesáti lety a netěší se takové popularitě jako v Asii, proto
zatím naši přední hráči nedosahují úrovně
asijských profesionálů.
PARTIE JAKO NELÍTOSTNÁ BITVA
Pravidla go jsou jednoduchá. V Asii se učí hrát
děti od tří let. Dva hráči střídavě pokládají
na desku černé a bílé kameny, snaží se obklí44
čit protivníka a zároveň zaujmout co největší
území. Každý hráč vytváří skupiny kamenů
v co možná nejefektivnějších tvarech. Přitom
se snaží zredukovat soupeřovy body a postavit
více bodů vlastních, případně si připravit pozici na pozdější útok. Poklidný start hry se postupně mění ve válečnou vřavu, kdy se soupeři
přetlačují o každý bod, kombinují útoky jednotlivých skupin, provádějí invaze do soupeřova území a bez milosti zabíjí slabé skupiny.
V nelítostném boji hráči využívají rozmanité
útočné a obranné techniky. Na nejvyšší úrovni jsou některé z těchto technik tajné, dlouho
připravované mistrem s jeho žáky a používají
S P ORT
se jen při zásadních střetnutích. Takto zasazený úder bývá často smrtelný.
TŘI STA TAHŮ ZPAMĚTI
A jak zjistit, kde se v odehrané partii stala chyba
a čím nás soupeř překvapil? Jednoduše – každý
hráč vyšší třídy je schopný partii o tři sta tazích
zpaměti přehrát, silnější hráči si pamatují až desítky partií. Partie pro ně znamená příběh se zápletkou, v níž obsazují strategické pozice, kolizí
ve formě napínavého souboje skupin a rozuzlením, v němž se ukáže, jak si kdo v bitvách vedl.
Od starověkého taoismu k marketingu.
Go není jen cestou k porozumění východní filozofii. Díky jeho nekonečným možnostem
má každý hráč příležitost zjistit, které vlastnosti
mu brání v pokroku. Netrpělivost, chamtivost,
nerozhodnost a strach, na to vše při studiu go
narazíte. I proto se hry před dvěma tisíci lety
chopili taoističtí mniši a rychle v ní vynikli. Později, za dynastie Tchang, se stali učiteli go na císařském dvoře. Jedno z pořekadel praví: „Zkušený hráč se z jedné partie o soupeři dozví víc než
za deset let společného života.“ Možná i proto se
o go zajímá čím dál více západních podnikatelů,
bankéřů a obchodníků. Cítí v něm návod, jak
zefektivnit své působení na trhu. Přejít od krátkodobých cílů k dlouhodobému plánování.
… přes jednoduchá pravidla má hra go obrovský počet variant? Je jich zhruba 10800.
To je astronomicky více než u šachů (10120)
a dalších her.
… právě kvůli takovému množství variant
zůstává go poslední strategickou hrou, u které počítač nedokáže zatím porazit ani ty nejlepší hráče?
… hra go je stejně oblíbená jak mezi domácími hráči při hrách pro radost, tak i mezi
profesionály? Ti dokonce pořádají turnaje
o statisíce dolarů.
a Philip W. Anderson, astronaut Daniel Barry,
který hrál jako první go ve vesmíru, šachový
mistr světa Edward Lasker, zakladatel Microsoftu Bill Gates nebo zakladatel kapely Pink
Floyd Syd Barrett.
GO KOLEM NÁS
Ke go odkazuje i mnoho moderních evropských děl. Z filmů například Čistá duše, π (pí)
či Tron 3D, z knih román Shibumi nebo novela
S elegancí ježka. Mezi slavnými českými goisty
nelze opomenout Karla Janečka, matematika
a podnikatele, zakladatele Nadačního fondu
proti korupci a Nadačního fondu pro vědu
a výzkum. Go také nedávno začala hrát Tereza
Salajková, geniální dívka z Mikulova s IQ 164.
Mezi významné zahraniční osobnosti, které
hrají nebo hrály go, patří například matematici
a fyzici Albert Einstein, John Forbes Nash
45
SP O RT
„MISTR SVĚTA“
Text: Lenka Vránová
Foto: Tomáš Hájek
K.O.NEČNÝ
Brněnské pěsti ve tmě
DO RINGU NASTUPUJE VÝHRADNĚ NA SKLADBU HARD AS A ROCK
OD SKUPINY AC/DC, JAKO PRVNÍ SI NAVLÉKÁ LEVOU RUKAVICI,
NEJLEPŠÍ RELAXACÍ JE PRO NĚHO JÍZDA NA MOTORCE HARLEY
DAVIDSON A ZA 25 LET KARIÉRY NEMÁ JEDINÝ VYRAŽENÝ ZUB.
S P ORT
N
ež mohl Lukáš Konečný vítězně
zvednout ruce nad hlavu a se slzami
v očích věnovat titul svému nemocnému otci, vůbec prvnímu českému profiboxerovi Milanovi Konečnému, podstoupil nezvykle
trnitou anabázi.
V plné přípravě strávil tři čtvrtě roku, když
kvůli zraněním soupeřů přišel o dva původně
plánované termíny soubojů. Nejprve mu před
loňskou zářijovou bitvou v Brně odřekl Ukrajinec Dzinziruk, poté před březnovým soubojem
v Kyjevě poslal omluvenku Rus Bajsangurov.
„A oba to udělali na poslední chvilku, dvanáct
dní před domluveným termínem. To je náhodička,“ připomíná s ironií v hlase brněnský rodák.
PO DIETĚ KLOBÁSKY
Všechno zlé je ale pro něco dobré. Po zranění
Bajsangurova totiž dostal Konečný možnost
boxovat vysněný zápas před domácím publikem.
V bitvě s Francouzem Salimem Larbim ho tak
hnala dopředu zaplněná
ěná brněnská hala Vodova.
„Tak dlouhá příprava se jen tak nevidí,
hodně jsem si vytrpěl.l. O to víc jsem
byl na Larbiho nažhavený
vený a dal mu
to pořádně sežrat. A domácí
domácí atmosféra mi v tomto moc
oc pomohla,“
zpětně děkuje brněnským
kým fanouškům třiatřicetiletý ranař.
nař.
Aby si však mohl
hl Lukáš
Konečný u svého titulu
šampióna v lehké střední
řední
váze do 69,8 kg odpádpárat nelichotivé přízvisko
visko
„prozatímní“, musí se
podle pravidel WBO
O
do 90 dnů utkat s vítězem duelu Zaurbek Bajsangurov Michel Soro.
Svůj zatím největší
ší
triumf si však Konečný
ný do-
syta užil i oslavil. Celou hospodu, jak v předzápasové euforii slíbil, sice nevypil, ale i tak dostalo
jeho tělo zabrat pomalu víc než při samotném
boji o titul. „Pozval jsem svoje dlouholeté kamarády z Ústí a sešli jsme se v naší sídlištní hospůdce Eden. Pili jsme, grilovali a bylo to moc fajn.
Načekal jsem se na titul tak dlouho, tak tomu
musela odpovídat i oslava,“ přiznává s potutelným úsměvem borec přezdívaný K.O.nečný.
ŠAMPIÓN Z PANELÁKU
Dosažený úspěch rozhodně s Konečným nijak
nezamával a dál působí spíš jako antihvězda.
S rodinou bydlí v paneláku v Ústí nad Labem
a často ho tam můžete potkat, jak vede své tři
dcery do školy.
„Nic zásadního mně tam nechybí. Jsme
na konci města, dvacet metrů od baráku už je les,
mám tady vlastní hospodu i tělocvičnu. Samozřejmě že kdybych na to měl peníze, přestěhovali bychom se někam do většího třeba v Brně
nebo v Praze. Ale není to lehké kvůli dcerám,
které chodí v Ústí do školy,“ skromně
přiznává
skr
naskočil do přípraKonečný. který už zase nask
čeká
vy a naplno trénuje. S odhodláním
odh
na jméno soupeře, se kterým se utká o světový titul možná znovu před
domácím
p
publikem v Brně. Ve hře je
j i termín 19.
července.
A proč si vlas
vlastně jinak vzorný otec od ro
od rodiny vysloužil
přezdívku Chiv ringu př
rurg? „Je to kvůli mojí
dávat údery na
oblibě d
břicho a žebra soupeČasto se mi tak
ře. Č
podaří jak v zápapod
se, tak i v tréninku soupeři žebrro zlomit,“ vyssvětluje boxer
Konečný.
47
SP O RT
DÁMY, RAČTE
Foto: SPECIALIZED
DO SEDEL!
Výrobci jízdních kol
se přizpůsobují ženám
CYKLISTIKA JE JEDNÍM Z NEJOBLÍBENĚJŠÍCH SPORTŮ V ČESKÉ
REPUBLICE. SNAD KAŽDÝ MÁ DOMA KOLO A NÁRUŽIVÝCH CYKLISTŮ
PŘIBÝVÁ JAKO HUB PO DEŠTI. TATO PŘÍJEMNÁ POHYBOVÁ AKTIVITA
ALE ZDALEKA NENÍ JEN DOMÉNOU MUŽŮ, NAOPAK!
48
S P ORT
Z
e všech outdoorových aktivit je mezi ženami cyklistika zdaleka nejoblíbenější.
Devět z deseti žen prý po bicyklu sáhne
ze zdravotních důvodů, neboť se s jeho pomocí
chtějí dostat do kondice. Častou motivací je také
útěk od stresu. Na tak velký zájem žen o cyklistiku samozřejmě v posledních letech ochotně
reagují i výrobci jízdních kol a doplňků.
Dříve ženy neměly při výběru kola moc
na výběr. Zpravidla volily běžné „mužské“ modely, ale v menších velikostech anebo „dědily“
kola nevyhovujících velikostí a komponentů
po svých partnerech, což je často horší případ.
Dnes si však mohou vybírat speciální dámské
modely kol, které jsou jim přizpůsobeny nejen
geometrií rámů, ale také zvolenými barvami, designem i doplňky. V dámském provedení si dnes
můžete pořídit silniční, krosové i horské kolo,
nabídka je v současnosti již poměrně široká.
Proč ale vlastně při nákupu nového kola sáhnout po dámském modelu? Pokud v tuto chvíli
pomineme fakt, že ženám se i v designu líbí něco
jiného než mužům, více rozhodující než estetická stránka je funkčnost. Dámská jízdní kola mají
upravenou geometrii rámů, jež jsou přizpůsobené přirozené stavbě ženského těla. Mají kratší
horní rámovou trubku, tedy vzdálenost mezi
sedlem a řidítky, a bývají i lehčí. Proto se pak taková kola ženám mnohem lépe ovládají a jízdu
na kole si mohou vychutnat a užít. Specifickým
anatomickým parametrům jsou přizpůsobeny
také doplňky, jako jsou širší sedla anebo měkké
gripy pro větší pohodlí při jízdě.
SLADĚNÁ S KOLEM
Sortiment se rozšířil nejen v nabídce jízdních
kol, ale především v oblasti doplňků. Všichni
víme, jaký význam ženy přikládají tomu, jak vypadají. Proto potěší, že i na kolo si můžete pořídit speciální dresy s dámským střihem a ve více
či méně nápadném designu. Zajímavostí je, že se
na trhu objevují i speciální cyklistické sukýnky,
kterými svou ženskost můžete jedině podtrhnout. Totéž se týká i přileb, brýlí anebo cyklistických treter. Kromě specifického designu jsou
však i tyto všechny výrobky především přizpůsobeny ženské anatomii, takže se s nimi budete cítit komfortně a už je nebudete chtít pustit z ruky.
Ve vývoji těchto produktů je nejdále značka
Specialized. Jsou vyrobené na základě dlouholetého výzkumu anatomie, fyziologie a biomechaniky ženského těla. Sedla, gripy, cyklistická
obuv, ale i přilby anebo rukavice Body Geometry tak jsou pro ženy maximálně pohodlné
a dámy při jízdě ničím nelimitují. To vše má
Specialized navíc zastřešeno fundovanou metodou odborného nastavení posedu BG FIT,
díky kterému budete na kole sedět vždy správně, zdravě a bez bolestí.
BIKEZONE.cz
Cejl 74, Brno
Tel.: 530 333 555, 777 187 279
www.bikezone.cz
49
HI - TECH
MOTOCYKL NARUBY
Vývojáři ve firmě BPG Motors vymysleli originální
inální
elektrickou tříkolku, o níž tvrdí, že jde o motocykl
cykl naruby. Přestože je poháněná elektrickým motorem,
m, ujedete s ní
na jedno nabití až sto kilometrů. Stačí se za 250
50 dolarů registrovat na stránkách výrobce, našetřit dalších sedm
edm tisíc dolarů
a vozítko je vaše. Více o motorce na www.bpg-verks.com.
verks.com.
REPRÁKY NA CESTY
Nejste nadšení, když z vašeho telefonu nezní hudba pořádně? Pokud si
chcete udělat diskotéku na výletě a nechce se vám s sebou táhnout těžká
aparatura, pak existuje řešení v podobě reprobeden Volcano. Bedničky
stačí propojit s vaším chytrým telefonem nebo tabletem a rázem máte
zvuk podobný tomu, který vychází z hi-fi věže. Cena není přemrštěná.
Na stránkách www.origaudio.ca
o.ca začíná
zač na pětadvaceti dolarech.
BUĎTE
DIGIPERO
TRENDY
POKUD CHCETE BÝT OPRAVDU COOL, MUSÍTE
E
MÍT NEJNOVĚJŠÍ KVĚTNOVÉ VYCHYTÁVKY.
TŘEBA FOŤÁK ZA ČTVRT MEGA NEBO PERO,
KTERÉ BY VÁM Z
ZÁVIDĚL I PREZIDENT.
Digitální tužka Staedtler je ideálním pomocníkem pro všechny, kteří si potřebují dělat ručně
psané poznámky, zaznamenáp
vvat bez složitého překreslování schémata, grafy nebo momentální nápady. Přijímač
llze připojit k počítači. Diggipero lze koupit v českých
ee-shopech od 2 790 korun.
MOBIL, KTERÝ ROZBIJETE
M
E LEDA KLADIVEM
Chy telefon nemusí jen dobře vypadat. JCB Toughphone Pro-Smart
Chytrý
myslí
mys v první řadě na to, aby byl bezpečný. Vydrží pod vodou, odolá
pádu z dvoumetrové výšky a výrobci jej dokonce testovali na tunu tlapád
ku. Telefon má velkou výdrž baterie, až 360 hodin v pohotovostním
režimu.
Nechybí ani jiné technické vychytávky, jako 3,2palcový
reži
displej
disp nebo pětimegapixelový fotoaparát. Odolný telefon přijde
na 120
liber a koupit ho můžete na Geeky-Gadgets.com
na
50
0
HI-TECH
VLNOBIJEC PRO SURFAŘE
VL
Vysoké vln
vlny nejsou pro surfaře problém. Tedy
pokud si poříd
pořídí WaveJet, motorizovaný surf vyvinutý právě na zdolávání
vln. V těle prkna je agregát,
zdo
díky němuž nemusí su
surfař pádlovat rukama. Na jedno nabití vydrží akumulátor až 45 minut. WaveJet ovšem není nejlevnější, jeho cena začíná na pad
na padesáti tisících korunách, dražší model
šplhá ke sto tisícům. Od května jej sseženete na www.wavejet.com.
KŘÍŽENEC KAMERY S FOŤÁKEM
Raritou ve své kategorii je nová digitální zrcadlovka od Canonu EOS-1D C, která umužňuje nahrávání videa v maximálním rozlišení 4096 x 2160 obrazových bodů. Tím by ostatně
nepohrdli ani profesionálové z filmových společností. Jedinou
nevýhodou bude cena tohoto křížence. Základní verze stojí
2800 tisíc korun. Více si o novince přečtete na Canon.cz.
POHYBUJE SE A PŘITOM LEŽÍ
Trochu šoku do života vašich přátel přidejte
p
s hadem řízeným na dálkové
ovládání.
Ty dokonale přivede do tra
do tranzu, když hada necháte připlazit se
o
zrovna
na výtečné domácí bábovce.
zrrovna ve chvíli, kdy si budou pochutnávat
pochu
oči, které svítí. Tvor na baterky
Mrazení v zádech umocní pohled na jeho
na
má rovných padesát ccentimetrů a za 816 korun jej koupíte
například na www.shop.tntrade.cz. Ostatně
napříkla
každá sranda něco stojí, že?
kaž
ZMÁČKNĚTE KNOFLÍK A JE TO
Očekáváte přírůstek do rodiny? A pomrkáváte po nějakém
ějakém kočárku?
Jestliže se nechcete zbytečně nervovat s rozkládáním
ním a skládáním
vozítka pro batolata, nechte se inspirovat nejnovějším
ším kočárkem
od firmy 4moms. Jde o high-tech kočárek pro aktivní
vní maminky, které se vyžívají v technických vymoženostech. Stačí totiž
stisknout jediné tlačítko a kočárek se sám rozloží či složí.
Navíc má USB port, takže při procházkách můžete nabíjet
abíjet
třeba i mobilní telefon. Na stránkách 4moms.com je k sehnání za 950 dolarů.
AUTO
TŘETÍ
Text: Michal Krejska
Foto: Volkswagen Group
„BROUK“
přiletěl z jihu Ameriky
DO ČESKÉ KOTLINY DORAZIL DALŠÍ BROUK. A NENÍ JEN TAK
LEDAJAKÝ. JE TO BROUK S VELKÝM B A DOLÉTL K NÁM AŽ
Z DALEKÉHO MEXIKA. ENTOMOLOGOVÉ VŠAK NEMUSEJÍ PŘEPISOVAT
ENCYKLOPEDIE HMYZU. BROUK MÁ NA SVÝCH KROVKÁCH ZNAK
VW. JDE TOTIŽ UŽ O TŘETÍ ŘADU OBLÍBENÉHO AUTA, JEHOŽ
PŘEDCHŮDCŮ SE PRODALO NA PĚTADVACET MILIONŮ KUSŮ.
52
AUTO
Z
a svou třiasedmdesátiletou historii se
stal VW Beetle ztělesněním filozofie
lidového vozu. Letos přichází výrobce
již se třetí řadou tohoto „vozítka“.
Samozřejmě změnit a zmodernizovat design
ikony není nikdy jednoduché. U Typu 3, tedy
Brouka nové dekády, očekáváme více novinek
a snad také větší věrnost originálu. U VW se
lépe podívali na původního Brouka a očividně to
přineslo ovoce. Vrátili se blíže k rovnější a nižší střešní lince a celkově chlapáčtějšímu pojetí.
Nová karoserie vyrostla jak rozměrově, tak opticky a agresivnější vzezření auta není jen trikem.
PŘIFOUKNUTÝ BROUČEK
Nový Brouk je širší, delší a hlavně nižší. Tím
samozřejmě vzniká více místa pro pasažéry. Původně používané nášlapy jsou
interpretovány chromovým a černým
pruhem na spodní hraně dveří. Když už
jsme u detailů, tak dalšími stylovými vychytávkami jsou gumová oka na středním sloupku usnadňující výstup z vozu
pasažérům ze zadních sedadel a odkládací skříňka, která se otevírá, na rozdíl
od většiny existujících vozů, vzhůru.
Designéři opustili klasickou palubovku Brouka a vytvořili dobrý mix
moderny, retra a přehlednosti. Velký
otáčkoměr je ze stran doplněn rychloměrem
a palivoměrem. Ve středu palubní desky jsou
další malé rafikové přístroje, celkový dojem
je opět silně retro-sportovní. A (ne)vázičku
s květinkou zde již nenajdete.
A co technika? Pod retro kůží najdete šasi,
které je téměř identické jako to, co bychom viděli v útrobách aktuálního Golfu. Takže není
překvapující, že jízdní vlastnosti jsou velmi
uspokojivé stejně jako brzdy a řízení. Někdo
by si mohl stěžovat, že odpružení je příliš
tvrdé a řízení příliš strmé, avšak myslím, že
odpovídá současným požadavkům a zákaznickým náladám. Fanoušci houpání by tak
měli spíše sáhnout po vozech jihoevropského
původu. Oproti předchozímu typu se výrazně
53
AUTO
zlepšil výhled a z mechanického náhledu také
manévrovatelnost v městském provozu.
Co se týče motorů, je jistě z čeho vybírat.
V současnosti je možné si pořídit některý ze
tří benzínových motorů s turbodmychadlem,
a to v objemech 1.2, 1.4 či dokonce 2.0 litru. Diesel je potom k dispozici ve variantě
1.6 TDI. A to se dále uvažuje o variantách
Bluemotion a vyloučena není ani varianta R.
Mohl by někde v říši fantazie existovat ostře
odpružený našlapaný dvěstěpadesátikoňový
SuperBrouk s pohonem všech kol?
TROJKA (ZATÍM) VÍTĚZÍ
Celkově je nutné říci, že nový Beetle je plný
nepřehlédnutelných
zlepšení
vzhledem
ke svému předchůdci. Nyní je skutečným odkazem na originál. Opravdu lepším než předchozí „new Beetle“. A to nejen vizuálním poselstvím, ale především jízdními vlastnostmi,
prostorem a užitnou hodnotou.
54
Design je velmi vyspělý, avšak neztratil linku
k originálnímu vzoru. Pokud zvažujete retro či
něco opravdu stylového, stojí za to se na Beetle
přijít podívat. Tentokrát se také prodává za podstatně lidovější cenu, ale opatrně při kroužkování
volitelné výbavy – Brouk by vás mohl přijít dráž,
než jste zamýšleli. U VW si vzali za vzor kdysi
britskou konkurenci – individualizaci lze pojmout zeširoka. Zvukový systém Fender, množství exteriérových i interiérových barev a drobných doplňků jako volitelné nápisy na třetí dveře.
Je toho tedy opravdu hodně, co ze sériového
Brouka může udělat toho „vašeho“.
Vůz k testu zapůjčila společnost
AUTO-BAYER, s. r. o., autorizovaný dealer
vozů Volkswagen, Škoda a Chevrolet
Bučovická 299, Slavkov u Brna
www.autobayer.cz
DESI GN
VEZMĚTE
MÍSTO
Text: Pavel Mokrý
Foto: Archiv
Originální posez
od Brodieho Neilla
TVARY, KTERÉ POCHÁZEJÍ Z DÍLNY DESIGNÉRA BRODIEHO NEILLA, MAJÍ
TU ZVLÁŠTNOST, ŽE POSTRÁDAJÍ HRANY. VSTUPTE S NÁMI DO SVĚTA
ZAOBLENÝCH ŽIDLÍ, LUSTRŮ A LEHÁTEK. NÁBYTKU, KTERÝ NENÍ
SKLÁDANÝ A JEHO KOUZLO PODTRHUJE FAKT, ŽE JDE O JEDINÝ KUS.
56
D ESIG
ES IG N
BRODIE NEILL *1979 v Tasmánii
Návrhář Brodie Neill se narodil v australské
ké
Tasmánii, v roce 2004 dokončil postgraduální
lní
studium na Rhode Island School of Design
gn
v USA. Po stáži v New Yorku si v roce 2005
05
založil vlastní designérské studio v londýnském
m
East Endu. Více na www.brodieneill.com.
m.
P
řírodou se nechává inspirovat mnoho
noho
designérů. Patří mezi ně i Australan
ralan
Brodie Neill. Jeho rukopis je nezaměaměnitelný. Většina Brodieho originálních kousků
usků
totiž pochází z jednoho kusu materiálu.
„Jsem inspirován přírodou. Protože je přírodní svět krásnější a dokonalejší. Inspiruje mě
také průmyslu. Především pak způsob, jak dělat věci a jak je změnit, abych dosáhnul nových
a lepších výsledků,“ shrnul Neill svou tvorbu
a pro magazín Time.
Mezi Neillova nejoriginálnější díla patří například lehátko ve tvaru ledovce. Je vytvořené ze
135 litrů čirého skla a jeho výroba trvala osmdesát dní. Postupně chladlo v sádrové formě.
Mezi nejúspěšnější dílo designéra patří
návrhy pro italskou značku Kundalini, stůl pro
Jet Swarovski nebo limitovaná edice Remix
apartmánů v Londýně.
57
Janice Baird jako Elektra. Foto: Jana Hallová, NDB
P ŘÍ LO HA NDB
V HLAVNÍ ROLI
JANICE BAIRD
S
lyšet a vidět Janice Baird je událost:
velkým a krásným hlasem, zářivými
výškami a intenzivním herectvím přináší nejpřesvědčivější ztvárnění role od dob
Nilssonové a Behrensové.“ Toto napsali
v News (30. 3. 2011) o jejim pojetí Elektry
ve Vídeňské opeře. V květnu ji v této roli mohou vidět návštěvníci Janáčkovy opery NDB.
Elektru Richarda Strausse nastudoval režisér
58
Rocc, dirigentem je Caspar Richter a premiéru měla 18. 5.
Režisér a výtvarník Rocc označil operu Elektra slovy: vražda za vraždu. V příběhu totiž
hlavní hrdinka chce pomstít násilnou smrt
svého otce. Janice Baird už v této roli zaznamenala velké úspěchy na evropských jevištích.
Kritikové i veřejnost ji označují za strhující
v hereckém i pěveckém projevu.
P ŘÍLOH A N D B
Martin Stropnický
REŽÍRUJE
Romea a Julii
N
árodní divadlo Brno uzavírá tuto sezonu Shakespearovou tragédií Romeo a Julie. Hru o lásce režíruje Martin Stropnický. „Romeo a Julie je jednou z nejslavnějších divadelních her všech dob. Proč?
Z jakého důvodu ten příběh diváky po století okouzluje
a dojímá? Je to prostě zázrak: je to příběh lásky tak silné
a hluboké, že je schopna něčeho, co nás přesahuje: absolut-
Janáček Brno
s divadlem
Na podzim Brno přivítá významné hosty: operní domy, sólisty,
dirigenty, režiséry atp., kteří opět
po dvou letech přiblíží skladatele
Leoše Janáčka, jak jej vidí svět.
V listopadu se zde uskuteční
3. ročník Mezinárodního festivalu Janáček Brno 2012. V těchto
dnech je ve foyeru Mahenova divadla otevřena výstava, která přibližuje Leoše Janáčka a jeho spolupráci s brněnským Národním
divadlem Expozice přináší dosud
neznámé prameny. Výstava je
přístupná do 30. května.
NDB
telegraficky
• Divadlo Reduta chystá v červ-
Martin Stropnický. Foto: Miloš Schmiedberger
ní oběti,“ říká režisér. „Romeo a Julie jsou věční jako potřeba citu a touha po čistotě. Věční jak Cyrano, Hamlet a pár
dalších vyvolených. A čím jsou naše životy a doba vyprahlejší, cyničtější a pragmatičtější, tím intenzivnější je
naše přirozená touha po příbězích, ve kterých srdce vítězí
i když umírá.“ Premiéra se koná 22. června v Mahenově
divadle.
nu další českou premiéru. Zaměřila se na J. L. Carrièra a jeho Nenápadný půvab buržoazie, který
do jevištní podoby převede Jan
Mikulášek a Dora Viceníková.
• Talk show Tomáše Matonohy
Na forbíně natáčí Česká televize.
Návštěvníci mají možnost potkat
se se známými herci.
• I v červnu prodává Národní
divadlo Brno abonmá na příští sezonu. Od exkluzivního
vstupného tzv. Zlaté řady, v níž
je zahrnuto i setkání s umělci,
po nabídku představení v různých časových relacích a různých dnech a kombinacích.
59
P ŘÍ LO HA NDB
OPERA MÁ SVÉ
SUPERSTAR
Hvězdy v zákulisí
AKCI PRO TALENTY, KTEŘÍ SE NEŽIVÍ OPEROU, PŘIPRAVILA
JANÁČKOVA OPERA NÁRODNÍHO DIVADLA BRNO. V SOBOTU
12.KVĚTNA SE V JANÁČKOVĚ DIVADLE „UTKALO“ JEDENÁCT
FINALISTŮ: STUDENTI, SERVÍRKA, MASÉRKA, MANAŽERKA,
ÚČETNÍ, ŘÍDIČ KAMIONU A DALŠÍ.
Porota vyhlásila tři ceny – jednu získal nejmladší účastník, dvanáctiletý Dominik Brychta
(na snímku dole mu gratuluje Leona Machálková), motivační cenu Růžena Kováčová a hlavní
výherkyní se stala Polka Olga Rusin. Také diváci
si pomocí sms zpráv vybrali svého vyvoleného.
Nejvíce obecenstvo zaujala účetní Jana Šeleová
z Jezernice s árií Pace, pace z Verdiho opery Síla
osudu. V slavnostní podvečer o přestávce, kdy se
porota radila, připravili organizátoři pro diváky
módní přehlídku v krásném proskleněném foyeru a vestibulu Janáčkova divadla.
O
jejich vítězství rozhodovala odborná
porota, složená z legend operního
umění u nás a na Slovensku a ze zástupců showbusinessu: viz foto nahoře – zleva
Peter Dvorský, profesorka Eva Blahová, Aleš
Briscein, Gabriela Beňačková, Marian Vojtko
(vzadu), Leona Machálková a generální ředitel SNIP & CO Jiří Morávek. Druhá zleva je
na fotografii Martina Kociánová, která slavnostní finále moderovala.
60
Fota: Jana Hallová,
NDB
DAVID NYKL
Sólistu Janáčkovy opery NDB Davida Nykla
zvolili diváci za loňské výkony jako nejúspěšnějšího operního sólistu v Brně. Studoval na Pražské konzervatoři, v italské Sieně. Úspěšně se zúčastnil pěveckých mezinárodních soutěží. Znají
jej diváci ze Stavovského divadla v Praze i praž-
ského Národního divadla. V NDB zaujal svými
výkony v operách Tosca, La traviata, Lazebník
sevillský, v opeře La Dafne exceloval jako Nunzio a v operním příběhu Papageno hraje na kouzelnou flétnu jako smutný Ptáčník, který hledá
blízkého člověka.
Foto: Jana Hallová
ART
SEO YOUNG
Text: Pavel Mokrý
Foto: Archiv
Deok
Řetězová reakce
62
ART
M
ožná jste už někdy viděli sochy vytvořené ze starých cyklistických řetězů. Ovšem takové, jaké dělá umělec
z Jižní Koreje Seo Young Deok, jste stoprocentně ještě neviděli. Nebo alespoň ne v této formě.
Výtvarník se inspiroval tvary lidského těla.
Jeho dílo je ovšem tak dokonalé, že zdálky
vypadá, jako by to bylo mistrovské dílo vytasané
do kamene. Teprve když přijdete k sochám blíže,
zjistíte, že jsou vytvořené ze stovek metrů řetězů
svařených takovým způsobem, že z něj dělají tělo
do nejjemnějších detailů. Například hlavu udělal
z více než míle řetězů, za které utratil přes čtyřicet tisíc dolarů. Jeho sbírka obsahuje vijma hlavy
také lidský trup, na kterém pracoval dva měsíce,
a lidské tělo, jež vytvořil za čtvrt roku.
Seo Young Deok kromě inspirace buddhismem hledal nápady v přeplněném metru. A proč
si vybral právě cyklistické řetězy jako materiál
pro svá díla? Prý proto, že je stejně chladný jako
podstata života mnohých lidí na planetě. „Ta se
mění na nemovitosti,“ vysvětluje Deok.
navštivte
Ukázky umění jihokorejského výtvarníka najdete na http://blog.naver.com/duck8383.
63
K ULT URA
CHRÁMOVÁ
Text: Pavel Mokrý
Foto: Archiv
AKUSTIKA
Concentus Moraviae láká
za hudbou do kostelů
ANI SEBELEPŠÍ OZVUČENÍ NENAHRADÍ AKUSTIKU MÍST, V NICHŽ
MÁ ČLOVĚK TOUHU POKLONIT SE ARCHITEKTŮM Z DOB DÁVNO
MINULÝCH. NA TOTO KOUZLO VSADILI I ORGANIZÁTOŘI HUDEBNÍHO
FESTIVALU CONCENTUS MORAVIAE, JEHOŽ SEDMNÁCTÝ ROČNÍK
OVLÁDNE JIHOMORAVSKÉ ZÁMKY A CHRÁMOVÉ LODĚ KOSTELŮ.
S
pousta lidí si pod slovy hudba v kostele
představí varhany. A možná ještě houslistu, který varhaníka na mši doprovází.
S nápadem uspořádat v kostelích setkání s originální hudbou přišli před sedmnácti lety organizátoři festivalu Concentus Moraviae. Jeho hlavním motivem bude letos „kouzlo čísel“.
„Ve středověké filozofii patřila hudba mezi
matematické disciplíny a její ušlechtilost se vysvětlovala tím, že odráží Bohem dané zákonitosti stejně jako vědy geometrie a aritmetika,“
vysvětluje dramaturgyně festivalu Barbara Marie
Willi, podle níž setkání s hudbou ve středověku
odhalilo mnohá překvapení. Například spekulativní skladby mistra Josquina Despreze a jeho
současníků, kteří ve svých vokálních kompozicích virtuózně odráželi nejrůznější hry s čísly
a proporcemi, se mohou směle měřit se současnou avantgardní tvorbou. „Vyznačují se podobnou odvahou a intelektuálním nábojem a přesto
se jedná o díla, jejichž poselství nám míří přímo
do srdce. Tato velmi rafinovaná hudba je totiž
zároveň smyslná a křehká,“ tvrdí Willi.
NOTY MÍSTO ČÍSEL
Concentus Moraviae proto letos představí nejdůležitější aspekty matematiky v hudbě – spekulativní středověkou tvorbu, propracované a elegantní dílo prvních kontrapunktistů či skladby
Johanna Sebastiana Bacha. Diváci se tedy mají
na co těšit. Mezi skupinami, které festival navštíví, je třeba vlámský vokálně instrumentální
soubor Zefiro Torna (na snímku). Na telčském
zámku se představí s programem „Ach, světe zaslepený!“, temným podobenstvím o nejisté budoucnosti a zániku civilizace.
Festival Concentus Moraviae potrvá do 30. června ve třinácti městech jižní Moravy
a Vysočiny. Aktuální program a ceny vstupenek
najdete na www.concentus-moraviae.cz.
65
TI P Y / RE CENZ E
Smlouvu
nejde zrušit
Po obrovském úspěchu knihy Hypnotizér se švédský autor
detektivek Lars Kepler vrací v plné síle.
Tentokrát s knihou
Paganiniho smlouva,
které se jen ve Švédsku prodalo
na čtvrt milionu výtisků. Inteligentně napsaný thriller se strhujícími pasážemi je tak další
skvělou prací spisovatele, jehož
komisař Joon Linn je dílo od díla
záhadnější. Kupříkladu s tajemnou hádankou, která se točí kolem klasické hudby...
Vydává Host Brno
Ze života
hmyzu
Hry na počítač nemusí být jen o střílení a vybuchování
náloží. Hra Botanicula má k takovým daleko. Je plná
kouzelné grafiky
a roztomilých postaviček. Cílem
hry je záchrana stromu, který
napadli paraziti, proti nimž stojí
pětice brouků se zvláštními vlastnostmi. Ty mohou hráči použít
k řešení logických hříček. Hravá
je také cena. Tu si zákazník určuje
na webu prodejce sám.
Vydává Amanita Design
66
MIB
Text: Pavel Mokrý
Foto: Falcon
POTŘETÍ
AGENTI J A K SE VRACÍ. A NEJEN NA PLÁTNA
KIN, ALE I V ČASE. TŘETÍ POKRAČOVÁNÍ MUŽŮ
V ČERNÉM SE TOTIŽ VRHÁ DO MINULOSTI,
ABY ZACHRÁNILO BUDOUCNOST.
J
e to už patnáct leto od doby, kdy Will Smith coby
agent J nastoupil do služby k Mužům v černém.
A za ta léta zažil při umravňování obyvatel z jiných planet a galaxií pozoruhodné věci. Nic ale pro něj
není tak záhadné a tajemné jako jeho zasmušilý a málomluvný partner. Když je však v sázce osud planety i život samotného K, je agent J nucen vrátit se v čase, aby
dal věci do pořádku. J zjišťuje, že ve vesmíru existují tajemství, o kterých mu K nikdy neřekl. Tajemství, která
vyjdou najevo ve chvíli, kdy J spojí síly s mladým agentem K, aby zachránil budoucí verzi agenta K, organizaci, pro kterou pracují, a také budoucnost lidstva. Akční
podívaná plná černého humoru tedy může začít. Třetí
díl je navíc ve formátu 3D.
Muži v černém 3, premiéra 31. května 2012
Text: Marek Homolka
Foto: Archiv
POPOVÁ
star
do důchodu
nespěchá
NATOČIT V TŘIAPADESÁTI LETECH
DIVOKOU A K TOMU JEŠTĚ SEXY
DESKU? PRO MADONNU NIJAK
NEŘEŠITELNÝ PROBLÉM.
P
řed pár týdny spatřilo světlo světa v pořadí
již dvanácté album Madonny. Po prvním
týdnu se novinka s provokativním názvem MDNA katapultovala do čela hitparád. To
je důkazem, že svět na jméno komerčně nejúspěšnější popové hvězdy stále slyší. Novinka nevybočuje z dance-popové škatulky, ve které se
Madonna pohybuje. Na vyvážené album, které
zaplňuje necelou hodinu, se vešel tucet písní. Každou skladbu lze nazvat hitem, tedy alespoň rádiovým. K tomu všemu nechybí desce příběh.
Mnohými je MDNA vnímána jako vyjádření
Madonniných bolestných pocitů po rozvodu
s britským režisérem Guyem Ritchiem. Kdo by
však čekal plačtivé pasáže, je na omylu. Madonně
se zkrátka podařilo natočit album, které se bude
bez přílišných výhrad líbit všem. Na korunovaci
nové královny popu je tak ještě brzy.
Madonna: MDNA, vydává Universal Music
KULTURA
JAK JEDEN ODDĚLÁ OSTATNÍ
Říká vám něco stand-up comedy show? Pokud ne a ani jste nikdy neviděli originální pořad na kabelové televizi s názvem Na stojáka, pak máme vysvětlení. Jde o jednoduchý žánr. Úkol účinkujících je jednoduchý.
Oddělat vás. Každý vystupující má k dispozici pouze
jedinou zbraň. Mikrofon. Na mušku si může vzít
cokoliv a kohokoliv, pokaždé ale míří přímo
na vaši bránici. Napětí pramenící z toho, jestli
se trefí, nebo přestřelí, pak vytváří neopakovatelnou atmosféru pořadu. Zkušení stand-up
komici vás dokážou pokaždé spolehlivě umrtvit.
NaMikrofon, Metro Music Bar,
29. května od 20.30 hodin
ROCKER A VIRTUOS
Možná se to bude někomu zdát jako nepochopitelné spojení. Řeč je o novém duu na koncertním nebi ve složení rockového klávesisty Michala Dvořáka a houslového virtuose Jaroslava
Svěceného. V projektu Vivaldianno Tour 2012
spolu se svými hosty rozehrávají na jevišti hudbu
plnou barev a emocí. Výsledkem je osobité podání skladeb inspirované nadčasovou hudbou
Vivaldiho, ale také geniálního Bacha a Mozarta.
Vivaldianno Tour 2012, Bobycentrum Brno,
23. května od 20.00 hodin
OPOŽDĚNÁ OSLAVA JUBILEA
Jedna z nejvýraznějších osobností českého
popu a rocku, rodačka z Pohořelic u Brna Věra
Špinarová, míří do Brna. Opožděně v něm chce
svým koncertem oslavit šedesátiny, které měla
loni v prosinci. Pro svůj nenapodobitelný sytý
hlas i pro temperamentní a vitální vystupování na koncertech patří Špinarová již mnoho let
mezi nejžádanější zpěvačky v České a Slovenské republice. A diváci tak na koncertě mohou
slyšet řadu jejích hitů.
Věra Špinarová, Bobycentrum Brno,
24. května od 20.00 hodin
68
CONCENTUS MORAVIAE
XVII. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ
FESTIVAL 13 MĚST
téma
KOUZLO ČÍSEL
02 06 — 30 06 2012
www.concentus-moraviae.cz
VE MĚSTECH
JIŽNÍ MORAVY A VYSOČINY
za finanční podpory
oficiální partneři
mediální partneři
TRE NDY
LETNÍ
rozmary
Pusťte slunce
k svému tělu
Text: Pavel Mokrý
Foto: Maison Scotch
PAMATUJETE SI NA SERIÁL ODPADLÍK, KDE HLAVNÍ HRDINA
LORENZO LAMAS LIKVIDOVAL ZLOČINCE V HAVAJSKÉ KOŠILI?
PAK PRÁVĚ TYTO VZORY JSOU HITEM NADCHÁZEJÍCÍ SEZONY.
S
pousta barev, havajské vzory, výšivky
a korálky, které zdobí jednoduché topy,
šaty a kabátky. Taková je nová kolekce
dámské linie Maison Scotch, která oživila nabídku módních butiků. Evergreenem také letos zůstávají kalhoty chinos, tentokrát ale
v jasných a pastelových barvách, stejně jako
skvěle padnoucí džíny. Ideální look pro nadcházející sezonu je tedy ten, který neprozradí,
že jste se při oblékání příliš snažili. Kolekce je
k mání v obchodech Bella Brutta.
71
TRE NDY
72
T REN DY
73
TRE NDY
74
T REN DY
75
K O SM ETI K A
Foto: Kosmetika MR
a Archiv
NA VRÁSKY
vědecky
Omládněte o pár let s BDR
NENÍ SNAD ŽÁDNÁ ŽENA, KTERÁ BY PŘI POHLEDU DO ZRCADLA
ŘEKLA, ŽE VYPADÁ ZASE O NĚCO MLADŠÍ. EXISTUJÍ VŠAK DÁMY,
KTERÉ SI TUHLE VĚTU ŘÍCI MOHOU. POKUD NAVŠTÍVÍ KOSMETIKU MR
A NECHAJÍ SE HÝČKAT NEJNOVĚJŠÍMI VĚDECKÝMI METODAMI.
76
K OS MET IK A
P
o dvaceti je krása dar nebe, ve třiceti
je to disciplína, ve čtyřiceti disciplína
a práce. Alespoň tak praví jeden moudrý citát o kráse a většině žen s ním nezbývá
než souhlasit. Ostatně která z čtenářek Toplifu
je se svou krásou spokojená? A která žena alespoň jednou nepoužila krém na vyhlazení vrásek
poté, co se na ni z televizní obrazovky usmívala
vyhlazená kráska?
OŠETŘENÍ NA MÍRU
Klasická kosmetika, praktikovaná po desetiletí,
přestává ale být pro ženy dostačující. Chování
zákaznic se také znatelně změnilo. Díky novým
moderním metodám v medicíně se podstatně
zvýšil tlak na efekt dosažený při ošetření v kosmetické kabině a následně pak na produkty pro
domácí ošetření. Klienti požadují výsledky šité
na míru jejich potřebám. Chtějí vidět a cítit
změnu. Rovněž nejsou tak trpělivý jako bývali
v předchozích letech. Požadují změny v klasickém ošetření. A hlavně, chtějí všechno hned.
Přestože nejde udělat zázrak žádným kouzlem, existuje přístroj s názvem Beauty Defect
Repair (BDR). Vynález, který znovuvytváří přirozenou rovnováhu pokožky a snaží se
o udržení mladistvého vzhledu. Jako jediný je
k dispozici zákaznicím v Kosmetice MR v brněnských Obřanech.
„Pleť se po ošetření přístrojem zjemní, barva
pleti sjednotí a vrásek ubude,“ říká o stroji majitelka salonu Martina Roznosová. Ženy, které
takový bezbolestný kosmetický zásah podstoupí, se pak podle Roznosové cítí mnohem lépe.
„Jejich tvář se rozsvítí,“ vyzdvihuje kosmetička
přístroj, který spolu s produkty BDR není zaměřený pouze na liftingové ošetření, ale i na řešení problematiky aknózní pleti.
BDR také stimuluje tvorbu přírodního kolagenu pleti, používá se při ztrátě elasticity pleti
a její ochablosti, na vrásky mimické, tmavé kruhy a váčky pod očima, zmírňuje jizvy a vyrovnává barvu obličeje. Určený je rovněž pro
všechny typy pleti.
Kosmetika MR
Kmochova 12, Brno-Obřany
Tel.: 608 077 988
E-mail: [email protected]
www.kosmetikamr.cz
77
K O SM ETI K A
Maskujte únavu
Osvěžte oči
Krémový korektor s pudrem od Bobbi
Brown posbíral mnoho cen, zkuste jeho
přednosti. Za 589 Kč na Parfums.cz.
Rozjasňující krém Benefit
vás zbaví i váčků pod očima.
Za 450 Kč na Parfemy-elnino.cz.
Dejte lesk vlasům
Sérum TIGI Bed Head Superficial vykouzlí
lesklou a poddajnou hřívu. Za 479 Kč
na Abby-kosmetika.cz.
ROZKVEŤTE DO
krásy
ZAPOMEŇTE NA UNAVENÉ OČI A MATNÉ
VLASY. V KVĚTNU MUSÍTE KVÉST A K TOMU
VÁM POMOHOU NAŠE TIPY.
Oživte tváře
Barvu na rty a tváře Lush
Flush koupíte v parfumeriích
Sephora.
Zkuste luxus
Maska Shu Uemura
změní vlasy v hedvábí, 1 082 Kč
na Vypadatskvele.cz.
Zvýrazněte rty
Lesky na rty NARS
ve všech odstínech za 690 Kč
prodává Sephora.
Přidejte si bronz
Tónovací pudr Laura Mercier za
692 Kč na Cz.strawberrynet.com.
Vyživte pleť
Bio řada péče o pleť od Almay zažehná vrásky.
Objednáte na Almay.com.
78
K OS MET IK A
Pastelové trendy
Vypadá to, jakoby se nejen návrháři, ale i make-up
stylisté zbláznili do hýření jarních pastelových barev. Hýření barev zkrátka hraje i letos prim nejen
při oblékání, ale i při líčení. Trend proto můžete
vyzkoušet na vlastní tvář třeba s kosmetikou řady
Nartur Aveda a její limitovanou edicí na letošní
léto. Moře květů v ní kombinují květinové odstíny
jara s písčitými letními břehy. Ženy by si ale měly
dát pozor, kdy pastelové barvy při líčení používat.
Nedoporučuje se je na tvář nanášet na večerní akce,
kam se hodí spíše tmavější líčení. Ty pastelové jsou
pak vhodné hlavně přes den.
79
ZDRAVÍ
Text: Veronika Žižlavská
Foto: Archiv
ZHUBNĚTE DO
PLAVEK
Když to sami
nezvládáte
RÁDI BYSTE UŽ TOTO LÉTO
VYPADALI LÉPE V PLAVKÁCH?
A NEVÍTE JAK NA TO? PŘIZVĚTE
SI NA POMOC ODBORNÍKY!
Z D RAVÍ
Z
ima už je definitivně pryč a na dveře
nezadržitelně klepe plavková sezóna.
Jenže drobné tělesné nedostatky,
které ještě v lednu zamaskoval tlustší svetr
a kalhoty volnějšího střihu, onen kousek látky
potřebný k výrobě miniaturních bikin už takovou službu neprokáže. Přesto však není důvod
zoufat, stačí se svěřit do péče odborníků a už
toto léto se můžete na pláži těšit obdivným
pohledům opačného pohlaví.
Dokonalými křivkami se už letos u vody
mohou pyšnit hlavně ti, které trápí nanejvýš
pár kilogramů navíc a kteří touží po účinném
zeštíhlení a zpevnění problematických partií.
MODELÁŘI POSTAVY
„Chce to promyšlenou změnu životosprávy,
životního stylu. Jen tato cesta přináší dlouhodobý efekt a výhradně pozitivní vedlejší účinky, především celkové zlepšení fyzické i psychické kondice,“ zdůrazňuje zkušená výživová
poradkyně Monika Divišová, která spolu se
svým týmem nabízí přirozený, a přitom velmi
efektivní program tvarování postavy.
Spolu se svými kolegy radí v centru hlavně
lidem, kteří se trápí kvůli drobným nedokonalostem. „Obracejí se na nás ženy, které jsou
štíhlé, jen boky jsou širší, než by si přály, nebo
muži, kterým se s přibývajícím věkem objevuje bříško i přesto, že zbytek postavy vypadá
hubeně, zkrátka lidé, kteří nejsou spokojení
s ochabujícím tělem bez vitality,“ popisuje Divišová složení klientely.
PLÁN SESTAVENÝ „NA TĚLO“
A co vůbec zájemce o zdravé hubnutí v takovém
centru zdravého hubnutí čeká? V první řadě mu
výživový poradce sestaví individuální plán.
„Například když někdo chodí pravidelně
cvičit, a přesto se stále nemůže zbavit bříška, zaměříme se především na výživu a její
kombinaci s pohybem, tedy kdy a co jíst a pít.
Naše práce s klienty probíhá v několika fázích
– čištění těla a jeho výživa, intenzivní změna
návyků a jejich dlouhodobé udržení,“ říká poradkyně.
Na osobních konzultacích se kromě vážení
a měření lidé toužící po dokonalejší postavě
učí, jakou stravu si vybírat, jak si sestavit jídelníček z kalorického i nutričního pohledu, jak
dodržovat pohybový a pitný režim, které potraviny nahradit jinými, jak vařit, aby jim jídlo
chutnalo a současně nebylo příliš kalorické.
81
ZDRAVÍ
„Řešíme rovněž večerní jídlo, přejídání se,
ujídání mezi hlavními jídly, co vařit pro děti,
biopotraviny, oslavy, chuť na sladké a podobné
stravovací zlozvyky. Zásadní totiž je mít svoje
chutě pod kontrolou a přitom se netrápit hlady,“ vysvětluje poradkyně.
Na jídelníčku sestaveném odborníkem
na výživu přitom člověk toužící po dokonalém
těle rozhodně nenajde smažená jídla, jako jsou
řízek, květák, sýr či hranolky. Chce-li dosáhnout kýžených výsledků, bude muset zapomenout také na konzervy, bílý cukr včetně veškerých pokrmů, které ho obsahují, a nekvalitní
uzeniny. Tabu je i alkohol.
ZELENINA I ZÁZRAČNÁ PILULKA
Každodenní součástí jídelníčku se naopak
stane zelenina, celozrnné produkty, potraviny
s obsahem omega tří mastných kyselin, tedy
hlavně ryby, ale i lněné semínko, a vhodné potravinové doplňky.
82
Jedním z nich je přitom i Lipoxal Xtreme II, novinka na pultech českých lékáren
s obsahem extraktu ze zeleného čaje, výtažků
jihoamerické guarany, plodů divokého pomeranče, ženšenu, zázvoru, listů olivovníku a kakaa, které podporují metabolismus tukových
buněk a tedy i spalování podkožního tuku.
Potravinový doplněk navíc tlumí chuť k jídlu
a aby toho nebylo málo, díky obsahu silných
antioxidantů chrání buňky před škodlivým
působením volných radikálů.
Tak co myslíte? Nestojí za to svěřit se
do rukou odborníků a díky změnám v jídelníčku, kdy jídla plná prázdných kalorií nahradí zdravé, avšak neméně chutné varianty, a důslednému dodržování nových stravovacích
návyků dosáhnout požadovaného efektu? Řízek a kynuté buchty jsou sice velkými pochoutkami, ale spokojenost s vlastním tělem
při pohledu do zrcadla taky není k zahození.
A to nejen v létě!
Z D RAVÍ
… orientačním ukazatelem nadváhy je také obvod pasu? Při obvodu nad 94 cm u mužů a nad
80
8 cm u žen už jde o nadváhu. Za obezitu je odborníky
považovaný orientační obvod pasu vyšší
b
102 cm u mužů a 88 cm u žen. Existují také další
ukazatele, třeba poměr obvodu pasu k hýždím.
než
uka-
HUBNUTÍ ZAČÍNÁ PLÁNEM
Nic se nesmí uspěchat. A o hubnutí to platí
takřka dvojnásob. Přestože hubnout můžete
začít hned, je dobré si snižování váhy naplánovat. Dobrý plán je správně načasovaný, zorganizovaný a nesmí v něm chybět odhodlání.
Naplánujte si zdravý jídelníček na týden dopředu a pamatujte, že hubnutí začíná už v obchodě s potravinami. Nespěchejte, protože
optimální ztráta váhy je 0,5 kilogramu týdně.
SPALOVÁNÍ KALORIÍ V POSTELI
Vědci se severokarolinské Dukeovy univerzity
zjistili, že nechuť k milostným hrátkám stoupá
s přibývajícími kilogramy a už po úbytku půl kila
váhy se zvyšuje chuť na sex. Při průměrné délce
pohlavního styku, který je kolem čtvrt hodiny,
spálí jedinec až 400 kalorií. To je zhruba stejně,
jako by půl hodiny běhal po lese. Platí rovněž, že
čím krkolomnější pozici zvládnete, tím se spalují
kalorie rychleji.
JEZTE OVOCE, KTERÉ ŽERE TUK
Nejznámějším „tukožroutem“ je ananas. Má enzym bromelin, vitamíny E a B12, většinu jeho váhy tvoří
voda. Platí to ovšem jen u čerstvého ananasu.
Jestliže budete jíst ten z plechovky, odtučňovací efekt je ten tam. Kromě ananasu zatočí
s tuky také kaki, meloun či pomelo.
83
UŽ JSTE TO
Tex
Text:
ext:
ex
t Pav
Pa
Pavel
a e
av
ell Mok
M
Mokrý
k rý
Foto:
Foto
Fot
o : Pav
Pa
Pavel
a el
av
e Da
Daněk,
Dan
ěkk,
ěk,
Archiv
A rc hiv
Arc
iv
zažili?
Vědci z Brna zjistili,
co ovlivňuje fenomén déjà vu
SNAD KAŽDÉMU Z NÁS SE TO STALO. NA NĚCO SE DÍVÁTE, NĚCO
ŘÍKÁTE NEBO NĚCO POSLOUCHÁTE A MÁTE POCIT, ŽE JSTE TO JIŽ
ZAŽILI. TOMUTO POCITU SE ŘÍKÁ DÉJÀ VU. BRNĚNŠTÍ VĚDCI ZE
STŘEDOEVROPSKÉHO TECHNOLOGICKÉHO INSTITUTU MASARYKOVY
UNIVERZITY PŘIŠLI JEVU NA KLOUB. JAKO PRVNÍ NA SVĚTĚ.
84
P SYC H OLOG IE
V
ědci ze Středoevropského technologického institutu Masarykovy univerzity
(CEITEC) a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity vůbec poprvé v historii prokázali,
že fenomén déjà vu souvisí se strukturami v lidském mozku, a jednoznačně podpořili neurologický původ tohoto jevu.
Jejich výzkum dokázal, že prožitek déjà vu
přímo ovlivňují konkrétní mozkové struktury.
Zjistili, že v mozku lidí, kteří déjà vu zažívají,
jsou tyto struktury významně menší než u těch,
kteří s déjà vu neměli zkušenost. Pro vysvětlení
jevu dosud nikdo nepřinesl žádný konkrétní důkaz. Vědci z Brna jsou tak prvními na světě, kteří
takovou souvislost prokazují.
FALEŠNÁ VZPOMÍNKA?
Déjà vu je fascinující zážitek, při němž nám
spontánně a velmi prchavě přijde určitá situace
velmi známá a současně si uvědomujeme, že
tento pocit známosti není opodstatněný, neboli
že tahle „vzpomínka“ je vlastně falešná. Příležitostný výskyt déjà vu uvádí až 80 procent zcela
zdravých lidí.
„U 113 dobrovolníků jsme udělali strukturální vyšetření mozku magnetickou rezonancí
a následně jsme pomocí nové citlivé metody pro
automatickou analýzu morfologie mozku porovnali velikosti jednotlivých mozkových oblastí
mezi lidmi, kteří nikdy déjà vu nezažili, a těmi,
u nichž se naopak vyskytovalo,“ popisuje postup
výzkumu jeho hlavní autor Milan Brázdil.
Analýza prokázala drobné, ale statisticky významné rozdíly v množství šedé hmoty v některých oblastech mozku, s maximem nálezu rozdílů v oblasti takzvaných hipokampů – malých
struktur na vnitřní straně spánkových laloků,
ve kterých vzniká paměť a paměťové vzpomínky.
Právě tyto struktury byly u lidí s výskytem déjà
vu významně menší než u těch, kteří ho neznají.
„Když hipokampus podráždíme, jsme u neurologických pacientů déjà vu schopni vyvolat.
Zjištěním strukturálních rozdílů v hipokampu
u zdravých jedinců, kteří mají a nemají zkušenost s déjà vu, jsme tak jednoznačně dokázali,
že déjà vu přímo souvisí s fungováním těchto
mozkových struktur. Domníváme se proto, že
jde zřejmě o určitou drobnou chybu v systému,
způsobenou vyšší dráždivostí hipokampů,“ dodává Brázdil.
Vědci prozatím neví, co přesně je spouštěčem
déjà vu. Již dlouho ale koketují s myšlenkou, že
při tomto prožitku probíhají obdobné procesy
jako při epilepsii. Auru charakteru déjà vu udává
v úvodu epileptického záchvatu až 30 procent
pacientů s tímto onemocněním. „Obdobně jako
déjà vu u zdravých lidí i u epileptiků trvá tento
zážitek velmi krátce a je jednoznačně způsoben
záchvatovým podrážděním hipokampů,“ tvrdí
spoluautor výzkumu Tomáš Kašpárek.
... hipokampus je výjimečně citlivý na nejrůznější vlivy ze zevního prostředí, a to především v časném dětském věku? Všechny tyto
faktory mohou vést k menšímu objemu hipokampu a ke zvýšení jeho dráždivosti.
85
GURM ÁN
Text: Pavel Mokrý
Foto: Pavel Daněk a Archiv
CHŘEST
ohněm
Prubněte královskou zeleninu
V KVĚTNU VYRÁŽÍ ZE ZÁHONKŮ PŘÍSNĚ SEZÓNNÍ ZÁLEŽITOST, KTERÁ
JE POKLADEM PRO VŠECHNY LABUŽNÍKY. JESTLI JSTE Z PRVNÍ VĚTY
NEPOZNALI, O JAKÝ ZÁZRAK SE JEDNÁ, PAK VĚZTE, ŽE JDE O CHŘEST.
ZELENINU, KTERÁ ZÍSKÁVÁ NA OBLIBĚ. POKUD JSTE JI JEŠTĚ
NEOCHUTNALI, PAK PRÁVĚ TEĎ JE K TOMU IDEÁLNÍ PŘÍLEŽITOST.
86
G URMÁN
Svíčková s jarní
zeleninkou
na 4 porce
Potřebujete: 600 g hovězí svíčkové, čerstvě mletý pepř,
sůl, olej, 160 g uzeného bůčku. Na zeleninu budete
potřebovat zelený chřest 135 g, mladou karotku 135 g,
šalotku 120 g, cukr, bílé suché víno, přepuštěné máslo,
salát polníček 50 g, cherry rajčata 160 g, sůl a pepř.
Martin Andrýsek
Šéuchař,
Restaurace Green Brno
C
hřest je vyhlášenou delikatesou, přesto ho lidé
doma moc nepoužívají.
Co by o něm měli vědět?
Chřest je královská zelenina
a je poměrně snadný na přípravu. V květnu a červnu je navíc
chřest hojně dostupný. Po nákupu jej stačí očistit a na dvě až
tři minuty spařit v horké vodě.
Poté je nutné chřest zchladit
ve studené vodě s ledem. Chřest
dostane teplotní šok a zasekne
se v něm bod vaření. Proto
po takové úpravě vydrží déle
v lednici. Čerstvý je pak i dva
dny. Nejdůležitější je, aby byl
křupavý, což právě teplotní šok
zajistí. Hodí se k masu, těstovinám, může se podávat s krevetami, k rybám nebo zblanšírovaný s mořským vlkem.
Svíčkovou očistíme, osušíme, nakrájíme přes vlákno
na steaky o váze 150 g a šířce asi 2 cm a necháme stranou
při pokojové teplotě. Pak si připravíme základ na restovanou zeleninu. Mladou karotku uvaříme ve vodě, přibližně
8 až 10 minut. Pak zblanšírujeme zelený chřest asi dvě minuty a zchladíme v ledové vodě, šalotku nakrájíme na větší
kousky. Na přepuštěném másle orestujeme šalotku, pak
cukr, znovu orestujeme, přidáme karotku, chřest, necháme
zkaramelizovat, zakápneme bílým vínem, osolíme a opepříme. Steaky vkládáme na rozpálený gril nebo grilovací
pánev a opékáme 4 až 5 minut po každé straně. Poté je
osolíme, opepříme a dáme odpočinout. Cherry rajčata
ogrilujeme, osolíme a opepříme. Steaky lehce přelijeme
zbylým přepuštěným máslem, zdobíme čerstvým polníčkem a do křupava opečenou domácí uzenou slaninkou.
87
GURM ÁN
Ján Rybárik
Šéuchař,
Restaurace Onyx
P
oužil jste při přípravě
italskou kulatozrnnou
rýži. Jaký je rozdíl mezi
ní a tou klasickou, kterou známe z varných sáčků?
Ve varných sáčcích kulatozrnnou rýži neseženete. Kdekoliv
však lze koupit rýži arborio, která se vyznačuje velkými zrny
a velkým množstvím škrobu,
díky němuž při vaření skvěle absorbuje vodu. Proto ji nesmí lidé
před vařením vůbec proplachovat, jinak by se škrob odplavil.
Správně uvařená rýže je také
malinko náročnější na přípravu,
protože se musí v hrnci stále dolévat vývarem, aby neplavala. Při
vaření čtyř porcí se dolévá až
pětkrát. Dochucený vývar musí
také být zcezený a teplý.
Rizoto s bílým
chřestem
na 4 porce
Potřebujete: 1 až 2 šalotky, stroužek česneku, 500 g
bílého chřestu, 500 g kulatozrnné rýže, 1 dcl bílého
vína, 100 g parmazánu, 100 g másla, jednu lžíci olivového oleje, čerstvý tymián, 1 l kuřecího nebo zeleninového vývaru.
Na polovině másla a olivovém oleji jemně orestujeme
šalotku, stroužek česneku a italskou kulatozrnnou rýži.
Zalijeme bílým vínem a za stálého míchání necháme
víno vyvařit. Pak do rizota přiléváme postupně horký
kuřecí nebo zeleninový (záleží na chuti) vývar, aby se
rýže ponořila, ale zároveň ve vývaru neplavala, a necháváme opět vyvařit. Tento proces opakujeme stále
dokola, a to po dobu asi patnácti až dvaceti minut, dokud rýže není uvařená skoro doměkka. Pak vyjmeme
stroužek česneku a přidáme oloupaný nasekaný chřest,
strouhaný parmazán a zbylé máslo. Naposledy provaříme a ihned podáváme zdobené hoblinami parmazánu
a lístky čerstvého tymiánu na talíř. Nakonec můžeme
rizoto zakapat kvalitním olivovým olejem a začneme
podávat na stůl.
88
G URMÁN
Mořský vlk na
salátu z chřestu
Oskar Klanert
Šéuchař
restaurace La Strada
na 4 porce
Potřebujete: 720 g filet mořského vlka, mořskou sůl,
200 g bílého chřestu, 200 g chřestu zeleného, 120 g jarní cibulky, sůl, pepř. Na výrobu raviol dvě vejce, 6 g olivového oleje, 60 g hladké mouky, 30 g rajčat a bazalku.
Na přípravu omáčky dijon potřebujete dva žloutky, 0,1 l
bílého vína, sůl, cukr, 50 g másla a dijonskou hořčici.
Než začneme pošírovaného mořského vlka na teplém
chřestovém salátu s domácí raviolou plněnou rajčátky
a dijonskou omáčkou připravovat, oloupeme chřest. Pak
ho uvaříme v osolené vodě se špetkou cukru. Nakrájíme
asi na 4 cm dlouhé kousky a promícháme s jarní cibulkou.
Na páře povaříme filátka z mořského vlka a osolíme mořskou solí. Tomu se říká pošírování. Pak se pustíme do raviol. Ze surovin vypracujeme vláčné a hladké těsto, které
vyválíme na tenkou placku, vykrojíme kulatým tvořítkem,
potřeme vajíčkem a naplníme oloupanými rajčaty s posekanou bazalkou. Vytvarujeme raviolu a povaříme v osolené vodě cca 3 až 4 minuty. Nakonec připravíme dijonskou
omáčku. Žloutky, bílé víno a dijonskou hořčici vyšleháme
nad párou do hustší konzistence a přikápneme rozpuštěné
máslo, až se nám vše spojí v hladkou omáčku.
M
ůžete čtenářům Toplifu prozradit, jaké novinky chystá restaurace La Strada?
Je jich několik. V první řadě jde
o nový jídelníček, který se více
přizpůsobuje sezónním záležitostem. V současné době mohou
naši hosté ochutnat čerstvý chřest
(v rámci Chřestového festivalu,
do kterého se naše restaurace zapojila) ve čtyřchodovém degustačním menu. Rozšiřujeme také
nabídku pokrmů z biomasa. Novinkou je týdenní nabídka jídel
z čerstvých ryb. Příjemné překvapení je i více pokrmů z bezlepkového sortimentu. Kromě pizzy si
hosté mohou objednat také bezlepkové těstoviny, polévky, dezerty, a dokonce bezlepkové pivo.
Restaurace také bude brzy zcela
nekuřácká.
89
Text: Veronika Žižlavská
Foto: Archiv
VIAGRA ZE
spíže
aneb Když láska
prochází žaludkem
KDO BY NEZNAL RČENÍ O TOM, ŽE LÁSKA PROCHÁZÍ
ŽALUDKEM. NEJDE VŠAK JEN O POVĚRU. EXISTUJÍ
POTRAVINY, KTERÉ VZBUZUJÍ VÁŠEŇ. A NEMUSÍ BÝT ANI
DRAHÉ. NĚKTERÉ Z NICH MÁTE VE SVÉ LEDNIČCE.
90
G URMÁN
V
ětičkou „jde na mě jaro“ ospravedlňují někteří lidé zvýšenou chuť
na sex v jarním období. Bez
ohledu na to, zda má toto roční
období na libido vliv či nikoliv, jedno je jisté – problémem je, když
protějšek vaše choutky nesdílí.
Než ale zamíříte do lékárny či
dokonce sebe a partnera objednáte k sexuologovi, zkuste mu
naservírovat pokrmy, které jsou
pověstné svými afrodiziakálními
účinky.
Zatímco Jára Cimrman si nemohl vynachválit bylinky, když si při problémech s erekcí vystačil se vstavačem polním a naopak opačnému
pohlaví na jeho frigiditu ordinoval potměchuť,
vy se za afrodiziaky vypravte do supermarketu.
CHŘEST VHODNÝ JEST
Sháníte-li afrodiziaka, neměli byste při nákupu
rozhodně minout oddělení ovoce a zeleniny.
Na libido totiž blahodárně působí takové potraviny jako celer, který obsahuje vysoké množství
hořčíku, jenž zvyšuje potenci a je nejsilnějším
afrodiziakem pro muže, a dále česnek, cibule
a samozřejmě chřest, o jehož pozitivních účincích básnili již staří Řekové a Římané. Ten byl
dokonce v 19. století kvůli své pověsti a také
vzhledu, nápadně připomínajícímu mužský pohlavní úd, tabu v penzionech pro mladé dívky.
V regálech s ovocem byste rozhodně měli
sáhnout po banánech, avokádu, hroznovém
vínu, broskvích, malinách, ananasu, fících
či datlích. Co byste ale určitě do košíku neměli zapomenout vložit,
jsou jahody. Jejich semínka jsou
totiž doslova napěchována
zinkem, který vzbuzuje
erotické choutky.
Bohatým zdrojem zinku, který
svého konzumenta současně nabije
silou a energií, jsou kromě toho i ořechy, mandle, pistácie a dýňová
semínka. Posledně jmenovaná
si dokonce vysloužila přezdívku
„štýrská viagra“. O tu se postarali
obyvatelé venkova v rakouské
spolkové zemi Štýrsko, kteří
jsou proslulí tím, že po kapsách nosí dýňová jadérka, která
v průběhu dne neustále „zobají“.
Ideální večeří k navození
nálady na milostné hrátky jsou také
rybí pokrmy. A i když se v souvislosti s afrodiziaky zmiňují hlavně mušle, korýši, humři, langusty a krevety, chutně připravenou čerstvou rybou
také nic nezkazíte. Mimo jiné totiž
svému organismu dopřejete velké
množství vitaminů skupiny B,
fosfor, jód, železo a vápník. Přesvědčit by vás
navíc mohla i skutečnost,
že pověsti nejvytrvalejších milenců na světě
se těší právě Skandinávci, kteří dominují
pomyslnému celosvětovému žebříčku konzumentů ryb.
PEPRNÉ CHVILKY S PEPŘEM
Opomenout nesmíme ani koření, o kterém se
traduje, že ve správné míře působí dráždivě
a povzbuzuje smysly k aktivitě. Chcete-li
tedy partnera patřičně naladit, zařaďte
do jídelníčku pepř, šafrán, vanilku,
skořici a muškátový oříšek. Za proslulý životabudič je kromě toho považován i kořen ženšenu a zázvor.
A co by to bylo za afrodiziakální menu, kdyby v něm chyběly med a čokoláda? Kouzlo první
91
GURM ÁN
ze zmíněných laskomin spočívá ve schopnosti
zvýšit sexuální žádostivost. A byli si toho vědomi již staří Germáni, kteří z medu vyráběli
nápoj pro novomanžele – medovinu. Tu pár
celý den popíjel, aby si zajistil dostatečně vášnivou svatební noc plnou lásky. Med totiž obsahuje jednoduché cukry, které se proměňují
na rychlou energii a ta je v intimních chvílích
nezbytná.
Čokoláda pak obsahuje látku fenyletylamin, která je přírodním amfetaminem a podporuje prožívání pocitu lásky, blízkosti a intimity. Tato pochoutka v sobě kromě toho
skrývá aminokyselinu tryptofan, která se v těle
přeměňuje na serotonin. Právě tryptofanu
vděčíme za dobrou náladu, kterou při čokoládovém hřešení pociťujeme. Mimo to vyvolává
i sexuální vzrušení.
92
… problémy s libidem mohou podle některých zdrojů pomoci vyřešit také rostliny s tajemnými názvy? Patří mezi ně
například bujarník johimbe (vhodný pro
muže, kteří mají problémy s erekcí), děhel
čínský (obsahuje fytosteroidy, doporučuje
se zejména ženám) nebo pískavice řecké
seno či štítosemenka kebračo.
• Příliš si naopak neslibujte od chilli papriček, guarany, hadovky smrduté, jinanu
dvoulaločného, lékořice lysé, manga a mandragory lékařské, protože ta je dokonce
prudce jedovatá. Studie u těchto rostlin
žádné afrodiziakální účinky neprokázaly.
KVĚTNOVÉ
TOULKY
za jídlem, kávou a vínem
PŘEHLÍDKA VÍN V REDUTĚ
Zdá se vám, že je na přehlídku vín v květnu
pozdě? Pak jste na omylu. Koncem května
jsou již loňská vína opravdu připravena, a tak
se na jeden večer nastěhují do prostor brněnského divadla Reduta, kde se letos koná již
osmý ročník mezinárodní vinařské soutěže
Festwine 2012.
94
Mezi více než šedesáti degustátory se můžete těšit na ta nejzvučnější jména, která garantují úroveň soutěže. Vína budou hodnotitelům
rozlévána z dekantačních karaf, čímž budou
zaručeny optimální podmínky při hodnocení
vzorků, slibují pořadatelé vinného festivalu.
Festwine 2012, Divadlo Reduta Brno
31. května od 19.00 hodin
S IESTA
KUCHAŘKA JAKO DENÍK
Přes dva roky připravovala Dita Pecháčková
knihu, která je sice kuchařkou, ale připomíná něco jako denní zápisník. Publikace s názvem Deník Dity P. je souborem sta receptů
na jednoduchá, ale originální jídla. Jednotlivé
kapitoly mají výmluvné názvy: Dětské slasti,
Sourozenecká party, Z české hospody, Teplé
sladkosti, Piknik, Zavařuju, Po sexu, nebo Mé
americké love story.
Deník Dity P., www.ditap.cz
PO LETECH KE KOLBABŮM
Po letité odmlce se před pár měsíci v brněnské Kounicově ulici otevřela slavná Kolbabova kavárna z konce třicátých let minulého
století. Dům, v němž naposledy sídlil butik
s oblečením, opravil investor podle původních
fotografií Drahomíry Kolbabové, pro kterou
je znovuotevření srdeční záležitostí. Pokud
tedy máte chuť na kávu z prostředí časů dávno
minulých, zajděte si právě ke Kolbabům, kde
mají také vynikající zákusky připravované podle domácích receptů.
Kolbabova kavárna, Kounicova 11, Brno
www.cukrarnakolbaba.cz
DALŠÍ ITAL V BRNĚ
Majitel vyhlášených pražských restaurací Riccardo Lucque otevřel začátkem května nový
podnik přímo v centru Brna. Restaurace Il
Mercato sídlí na Zelném trhu v bývalé budově právnické fakulty. Kromě vybraných italských lahůdek můžete do Il Mercata zamířit
i na sladké dezerty, které jsou jedním z pilířů
kvality. A určitě si k nim nezapomeňte dát
kávu, kterou umí připravit jak ve slunné Itálii.
Il Mercato, Zelný trh 2, Brno
www.ilmercato.cz
95
RE LAX
V tajence najdete odpověď na květnovou pranostiku. Své odpovědi zašlete na e-mail redakce
[email protected] do 15. června. Soutěžíme o kuchařku Dity Pecháčkové Deník Dity P.
Výherce z minulého čísla: Tomáš Michálek, Brno
96
D IST RIBUČ N Í MÍSTA
ZAHRANIČÍ
Evropský parlament Brusel (Belgie) • Hotel Spa + Therme aquapark, Laa an der
Thaya (Rakousko) • Tenisový klub Slávia Agrofert, a.s., Bratislava (SR)
BRNO A OKOLÍ
Hotely a penziony: Amfora • Amphone • Arte • A Sport • Atlantis • Austerlitz •
Avanti • Avion • Barcelo Brno Palace • Bobule (Višňová) • Boby • City Apart Hotel
• Continental • Grand • Grand residence • Holiday Inn • Imos • International •
Maximus Resort • Myslivna • Parkhotel • Pegas • Penzion Gallus (Vranov u Brna) •
Penzion Hlinky • Penzion u Raušů (Velká Bíteš) • Pod Špilberkem • Panská Lícha
• Penzion na Gruntě • Penzion u Barona • Probe • Royal Ricc • Savannah (Hatě)
• Slavia • Slovan • Sluneční dvůr • U Libušky (Stará Líšeň) • Vaka hotel • Velká
Klajdovka • Voroněž • Vranov (Vranov u Brna) • Závrší (Olešnice) • Farma Bolka
Polívky (Olšany)
Restaurace, pizzerie, vinárny, kavárny, čajovny: A3 Pizzeria • Aida • Air Café •
Alfa Caffé • Aloha • Amsterdam • Baby kavárna • Bavorská restaurace • Bonaparte
(Rousínov) • Borgo Agnese • Boulevard • Brunswick • Budoár • Café 99 • Cafe
Anna • Café Lávka • Café Santiago • Café Quattro (BBP) • Café Zatti • Caféland
• Caffé Blended • Caffé Onyx • Caffé Patio • Caffé Piazza • Caffe Tripoli • Carraro café • Cattani • Centrum Sladovna (Černá Hora) • Coca Cola Café Piccolo
• Cocktail bar Priority • Coffee Fusion • Cofee More • Colloseum • Charlie‘s •
Černohorský sklep • Dallmayr • Dělnický dům • Dům U Kamenné panny • Espaňa
• Giardino • Gimi Lounge Café • Glamour • Holiday • Hvězda • Iguana • Jazzová
kavárna Podobrazy • Kavárna Klokánek • Kavárna Vladimíra Menšíka • Kinokavárna • Koishi • La Bouchée • La Strada • Laguna • Leporelo • Lion • Luxura Solarium
Inside • Main Restaurant • Minach • Monamé • Monro • Muzejka • Na Vyhlídce
• Nekonečno • Noem’s Arch • Paladeo • Panoptikum • Pellini Top • Piccolo Bar
• Piccolo Mondo • Pivovarská restaurace • Pizzeria Da Buffi • Pizza café • Pizza
Gazebo • Pizza Toscana • Plzeňská restaurace • Pod Špilberkem • Pohádková hospůdka • Rendez-vous • Restaurace AVIA • Restaurace Hansen • Ristorante Rialto
• Sharingham • Silmaril • SUSHI YA • Šelepka • Špalíček • Thalie • Tivoli • Tungsram • U Boba • U Kapličky • U Kastelána • U Mamuta • U Mnicha • U Pantátů
• U Kašny (Rajhrad) • U Lucerny • U Minoritů • U Štíra • U Štiky • U Sv. Václava
• U Hodného psa • Za Sedmero • Valoria • Varna • Veselá Vačice • Vinná galerie •
Vinotéka Mistr • Zakki • Zemanova kavárna
Restaurace a kavárny v obchodních centrech: Campus Square • Dům pánů z Lipé
• Free Shop (Hevlín) • Freeport Hatě • Futurum • Galerie Orlí • Galerie Vaňkovka • Globus • Interiérové centrum SOHO • Královo Pole • OC Velký Špalíček •
OD Omega • OD Rozkvět • Olympia
Autosalony: Auto Balvin • Auto Palace (Mazda, Volvo, Fiat, Mitsubishi, Hyundai)
• Auto Park • Auto Pokorný (Renault) • Autocentrum ROS • Automedia • Autonova Brno • Autostyl Brno • BMW Renocar • BrnoCar Citroen • BS auto Brno •
Carent • Cartec • Citroen Carling • Famko • Ford Rašino • Hošek Motor • House
of England • JIH 2000 • Lexus • NISSAN – J. P. N. Cars • Opportunity • Porsche
Brno (Škoda, VW, Audi, Porsche) • RM Servis
Letiště, wellness a solarium centra, kadeřnictví a kosmetické salony, kliniky,
business centra, sportovní centra a jiné: ALSTOM • Avenue Hair & Beauty •
Bibus A • BIG ONE FITNESS Club • Bodysun • Bowling Cihelna • Bowling
Club Blansko • Brno Business Centrum • Brno Business Park • Business Office
Center • Dermi • FANN salony • Fitness Blue Gym • Fitness Club Quasimodo • Gold’s Gym • Hair City • Hair Design • Hala Bongo • International
Business Center (IBC) • Kadeřnictví Franck Provost • Kadeřnictví Kleopatra •
Kadeřnictví Lazebnictví • Kadeřnictví LINIE • Kadeřnictví S rychlou obsluhou
• Klinika plastické chirurgie Laurea • Koky studio • Letiště Brno • Letiště Business Lounge • Letiště kavárna • Masážný slaon SABAI • M-Palác • M Salon
• MUDr. David Štěpán – Plastická chirurgie • Ordinace Dr. Hamžové • Poliklinika Viniční • Reprofit reprodukční klinika • Salon Estrees • Salon LOOK •
Salon Madam • Salon Spirit • Salon Šuta • Sanatorium Helios • Squash Blansko
• StarTrac • Studio Glance • Studio Zuzana • Špilberk Office • Tennis Paradise
• U Andersena • Zone 4You
Divadla: Divadlo Bolka Polívky • Divadlo Husa na Provázku • HaDivadlo • Městské divadlo Brno • Národní divadlo Brno
Golfová centra a areály: Golfový areál Slavkov • Kaskáda Brno-Jinačovice
JIŽNÍ MORAVA
Blansko: Aqua centrum • Cafisco • Dělnický dům • Hotel Macocha • Hotel Panorama • Hyundai Blansko (Korekt auto) • Restaurace U zámečku •Terrazza Pizzeria
• Top Auto Salon
Břeclav: Agrotec Břeclav • Auto Hyundai • Auto Polach • Autocentrum HM •
Autopard (Mazda) • Bors Břeclav (Renault) • Cars Břeclav (Hyundai) • Eiscafe
Delikana • Green Park Cafe bar • Hotel Celnice • Hotel Imos• Hotel Rose • Hotel
Terezka • Penzion Rotunda • Penzion U Machů • Pension U Michlů • Pension
Vila Tenis • Restaurace a penzion Grácie • Restaurace Pohoda • Rest. U Nešporů
• Steak House • Tropi Bar
Hodonín: Bowling restaurant • Cafe Flowers • Caffe Antares (Moravská Nová Ves)
• Citroen Hodonín • Ford Rašíno Hodonín • Hotel Krystal • Hotel Panon • Jih
2000 Hodonín (Renault) • Jonal autosalon • Kafárna • Lázně Hodonín • Restaurace
Na radnici
Hustopeče: Cukrárna a kavárna Romance • Centro Hotel • Hotel Rustikal • Penzion u Halmů • Škoda Agrotec Hustopeče
Kuřim: Aquapark a Wellness Kuřim • Michl – Motorsport
Kyjov: Cafe Max • Cukrárna U radnice • Čajovna Galerie • Holičství • Kadeřnictví Onyx • Kadeřnictví • Kosmetické studio Visage • Kosmetický salon Vilma
• Radniční vinárna • Restaurace Gastronom • Penzion Regio • Penzion U Martina
• Penzion u Radnice
Lednice: Auto Wozar • Cafe Onyx • Hippo club Lednice • Hotel MY • Lázně
Lednice • Pasáž Mario • Penzion Včelařský dvůr • Penzion U zámku • Restaurace
U tlustých • Zámecký hotel
Lechovice: Penzion a Restaurace Horse Farm • Restaurace U Bazalů • Vinné sklepy
Lechovice
Mikulov: Auto Mikulov • Bowling Sport Centrum Mikulov • Eat – Art Gallery
penzion • Euro penzion • Hotel Golf Garni • Hotel + Restaurace Bonsai • Hotel Eliška • Hotel MBZM • Hotel Marcinčák • Hotel Pavlov (Pavlov) • Hotel
Tanzberg • Hotel Templ • Hotel Zámeček • Kavárna U obřího soudku • Koupaliště
Riviera • Penzion Fontána • Penzion Mikulov • Penzion Moravia • Penzion Zátiší
• Pizza Perfecto • Restaurace Pod radnicí • Ubytování u Mikulenců • Vinařský dvůr
Kovacs (Novosedly)
Slavkov: Cukrárna LeSucre • Hotel Florian • Restaurace Bonaparte • Sokolský
dům • Zámecká restaurace
Valtice: Hotel Apollon • Hraniční zámeček • Pizzerie Valtice • Restaurace Avalon •
Restaurace Valtická rychta • Valtický zámek
Znojmo: Auto Dobrovolný • Autodružstvo Znojmo • Bermuda Rest + hotel + Beer
pub • Cafe Capucino• Cafe Kulíšek • Cafe Milenium • Cafe Pepe 33 • Cafe Port •
Dolce Vita • Hotel Althanský palác • Hotel Dukla • Hotel Kárník • Hotel Prestige
• Intermobil (autosalon) • Irská restaurace • Kadeřnictví Paravan • Kafe Oaza • Kavárna Galerie•Kavárna U radnice • Kosmetika La Petite France • Libor Suchý autoprodejna • Penzion Solnice • Penzion U císaře Zikmunda • Rest. + penzion Centrál
• Restaurace Na věčnosti • Restau. U Huberta • Restaurace Na České • Restaurace
Styl • Restaurace U Mikuláše
OLOMOUC A OLOMOUCKÝ KRAJ
Olomouc: AAA Auto • Aquapark • Artcom group (Peugeot) • AutoCentrum Olomouc • Auto Frommer (Audi) • Auto Hlaváček • Auto Kubíček • Auto Porsche
Olomouc • Bowland • Cafe 87 • Cafe Amadeus • Cafe bar Illy • Cafe bar Maxi •
Cafe Betreca • Cafe Emporio • Cafe Gallo • Café Mahler • Cafe Meex • Caffeland
Express • Casablanca • Centrum Moravia • Crack Irish pub • Delano Bar • Denní
kavárna • Denní kavárna Mléčný bar • Destiny Cafe • Espresso bar Illy • Europenzion • Fitcentrum Help • Flora • Gastroland • Golf club Olomouc • Hair City •
Horimex cars • Hotel Alley • Hotel Arigone • Hotel GEMO • Hotel Hanácký
dvůr • Hotel Sigma Olomouc • Jazz Tibet club • Kadeřnictví Kohoutková Ivana
• Kadeřnictví Vlasárna • Kavárna Mahler • Kavárna Mona Lisa • Kavárna Opera
• Kobliha Car • Kodecar • La Luna Cafe • M Caffee • Matrix Hair Beauty Salon
• Moravská restaurace a vinárna • Milli Coffee bar • Milotel hotel • Moto Morava
• NH Hotel • Nails Studio • Nails studio Lolita • OC Haná Olomouc • Osa bar
• Pizzeria U soudu • Potrefená Husa • Restaurace Captain Morgan’s • Restaurace
Himalaya • Restaurace Hlava 21 • Restaurace Na statku • Restaurace Torture • Restaurace U dvou dobráků • Restaurace U krokodýla • Restaurace U červeného volka
• Restaurace + pension Archa • Restaurace Baroko • Restaurace Fojctví • Restaurace Goliáš • Restaurace Chalupa na schůdkách • Restaurace Podkova • Restaurace
U Finků • Restaurace U Huberta • Restaurace U kohouta • Restaurace U Macků
• Restaurace U netopýra • Restaurace V ráji • Restaurace U Kejklíře • Restaurace
Varna • Restaurace Drápal • Restaurace Kamenný mlýn • Restaurace Kolárka • Restaurace Moritz • Restaurace Plan B • Sportcentrum Best • Studio In • Studio Onna
• Trendcar SUBARU • Trendcar TOYOTA • Trocadero Cafe • Venezia Cafe • Via
Cafe • Twin Café • Zdravotní pojišťovna Metal Aliance
Prostějov: Auto Fedor • Auto Hlaváček • Auto Kubíček • Auto Rolný • Automechanika a.s.• Cafe bar • Caffe Atrium • Caffe Illy • Caffe Národní dům • Cocktail
caffe • Hotel Gól • Hotel Grand • Hotel Tennis Club – Agrofert Prostějov • Kadeřnictví Vlasárna • Penzion Alberta • Pivovarská prodejna Bernard • Pizzeria Fontana •
PV Auto • Renault Přerov • Samohýl Auto • Solární studio Avantgarda
ZLÍN A ZLÍNSKÝ KRAJ
Zlín: Allianz centrum • Auto Hlaváček • Auto Viki • Autokom • Autokom Tečovice
• Autospol Ford • Bar Zlínská • Bowling Club Moskva • Cafe Archa • Cafe bar
Zrnko • Cafe Bathory • Coffee & Co • Cukrárna Dino • Cyklomotel Prima (Lešná)
• Hotel Baltaci Atrium • Hotel Baltaci U Náhonu • Hotel Ondráš • Hotel Saloon •
Hyundai Motor Zlín • Kadeřnictví Eva • Kadeřnictví Hair Salon • Kadeřnictví KM
styl • Kadeřnictví salon Lidie • Kadeřnictví Eva • Kadeřnictví Chytlová • Kadeřnictví
Jaro • Kadeřnictví Jurná • Kadeřnictví Lero • Kadeřnictví Maxence • Kadeřnictví
Styl • Kadeřnictví Tománková • Kavárna U Majců • Kostelec Lázně + Golf • Kromexim Zlín • Mikona Auto • Penzion Ivana • Pizza, kavárna Premiera • Pizza Deštník • Pizzeria Deštník • Pizzeria Rychlý drak • Pizzerie U čápa • Potrefená Husa •
Restaurace Aston • Restaurace Dolce Vita • Rest U Petra (Malenovice) • Restaurace
U sedmi hříchů • Restaurace Zelenáčova šopa • Salon Romance • Solárium Cafe
Mambo • Synot Auto • Zliner Auto
Piano Kafe • Pizzeria Pumpa • Restaurace Cukrovar • Vlasové studio M
Čeladná: Beltine forest hotel (Ostravice) • Golf resort • LARA SPA • Hotel Prosper • Hotel Miura • Hotel U Holubů
Kroměříž: Autosalon Kromexim • Autoshop Paulus • Cafe Classic • Cafe Corso •
Cafe Incontro • Cafe Naše Adresa • Cafe No.21 • Hotel Bouček • Hotel Na Jánské •
Hotel Octárna • Kadeřnictví Tophair • Penzion + Restaurace Černý Orel • Penzion
Excelent • Penzion Menšík • Penzion Zlatý Hrozen • Pizzeria U Zeleného stromu •
Restaurace Radniční sklípek • Restaurace U Nohejlů • Restaurace Bouček • Restaurace U Bruna • Restaurace Central • Salon EF
Luhačovice: Cafe Mozart • Cukrárna Merkur • Hotel Augustiánský dům • Hotel
Bedřicha Smetany • Hotel Jurkovičův dům • Hotel Litovel • Hotel Lužná • Hotel
Myslivna • Hotel Palace • Hotel Zálesí • Ice cafe • Kavárna Slávka • Penzion Oáza
• Restaurace Elektra • Restaurace Litovel • Snack Bar Victoria • Sportovní centrum
Radostova
Uherské Hradiště: Cafe Corso • Cafe Jiné Café • Cafe Varesina • Citroen •
Cocktail bar Fontána • Divadelní galerie • Ford Autospol. • Hotel Maxi • Hotel
Mlýnská • Hotel Slunce • Hotel U hejtmana Šarovce • Hyundai Motor Zlín •
Kavárna Kovak • Kavárna Ve starém obchodě • Klášterní restaurace a vinárna •
Kosmetika Půvab • La Dolce Vita • Mikona Auto (Staré Mesto) • Pizzerie Ter
cafe • Restaurace La Provence • Restaurace Koruna • Restaurace Na baště • Restaurace Orlovna • Restaurace Rotter • Restaurace U slováckého krále • Skandal
Bar • Solární studio Solarino • Sport Bar Slunce • Studio Háta • Valentýn salon
• Vinotéka Vinarius
97
RE LAX
Býk
21. 4.–21. 5.
Co vás čeká v květnu?
Květen přeje vášni a vytrvalosti, což ostatně Býkům dopřává i postavení Venuše na noční obloze. Cítíte se neodolatelně, přesto vůči ostatním vyzařujete
jakousi tajemnou zdrženlivost. Hvězdy ale přejí v květnu i nezadaným, takže
osamělí Býci budou mít příležitost k navázání vztahu, který bude aktivní
a nebude postrádat dobrodružství. Nesmíte ale zůstat sedět doma.
BL Í ŽENCI
22. 5.–21. 6.
Není váš partnerský život příliš stereotypní?
Možná byste se nad tím měli zamyslet a dopřát si nejen
romantickou večeři s partnerem, ale vyzkoušet třeba nějaké polohy z Kámasútry.
RA K
22. 6.–23. 7.
Romantika, vášeň a sex. To jsou tři klíčová
slova pro májový měsíc. Zajděte do nejbližší cestovky
a naplánujte si dovolenou. Na hotelu vyzkoušejte třeba
masáž. Dobře víte, že vaší nejcitlivější zónou jsou záda,
a tak se nechte hladit a masírovat.
L EV
24. 7.–23. 8.
Vyzařujete ohromným množstvím sex
appealu, což s sebou přináší obdivné pohledy a vytváří
příležitost pro seznámení. Ale buďte ostražití, snadno
totiž můžete podlehnout falešným lichotkám. Dejte si
proto pozor, abyste se nestali jen hračkou na jednu noc.
PA N NA
24. 8.–23. 9.
Začalo pro vás poměrně náročnější období,
v němž musíte dát do pořádku kupu věcí nejen v práci,
ale i v rodině a v partnerském životě. Někdo z vašich přátel se navíc podřekne a do hlavy se vám dostane brouk
v podobě přemítání nad partnerovou věrností.
VÁ HY
24. 9.–23. 10.
Váš partner je už pár dní často podrážděný. Víte však, že zranit city druhého lze i slovy? Myslete
proto na to při každé hádce, a když vám ujede nabroušený jazyk, omluvte se. Nejlepším prostředkem k usmíření
pak bezpochyby bude večeře při svíčkách s vůní jasmínu.
ŠT Í R
24. 10.–22. 11.
Květnové večery s sebou přinášejí lásku
a následné prožití žhavých nocí. Jestliže si je chcete pořádně užít, pak tradiční ložnicové radovánky vyměňte
za živočišný sex kdekoliv jen ne v posteli. Vhodným místem je kus přírody za městem či paluba letadla na lince
98
do Říma. Jedině tak se vám splní i ty nejtajnější erotické
sny, při kterých by se nejeden červenal.
STŘ ELEC
23. 11.–21. 12.
Vztah s partnerem je natolik silný, že jej
nemůže snad nic rozbít. Květen si tedy budete užívat
plnými doušky. Dobře ale víte, že láska prochází také
žaludkem, proto potěšte váš protějšek pořádnou večeří.
Odměnou za to bude malá pozornost od partnera.
KOZOR OH
22. 12.–20. 1.
Patříte-li k pracovitým a zodpovědným
Kozorohům, pak se vám v práci bude dařit. V lásce to
ale bude trochu horší. Zvlášť pokud žijete ve volném mileneckém vztahu. Hvězdy totiž napovídají, že vás čeká
rušný měsíc, který bude završený nevěrou.
V OD NÁ Ř
21. 1.–19. 2.
Na začátku měsíce budou v lásce hrát
důležitou roli rozhovory, ve kterých by nemělo chybět
pochopení. Možná budete potřebovat, ať už sami, nebo
s protějškem, dořešit si nějaké záležitosti z minulých
vztahů. Věřte, že nejlepším řešením je radikální řez.
RYBY
20. 2.–20. 3.
Jste miláčkem hvězd. Alespoň v květnu
tomu tak stoprocentně je. Zadané i nezadané Ryby si
proto budou užívat pocitu, že jsou milované a je o ně zájem. Pocit osamělosti by se tedy neměl objevit. A že vás
někdo i přesto zanedbává? Nevěřte tomu.
B ER A N
21. 3.–20. 4.
Máj je lásky čas a vy to moc dobře víte.
Když milujete, jdete do toho naplno a divoce. Teplé májové dny navíc svádí k ulehnutí do trávy nebo
k spočinutí na lavičce v parku. Pozor ale na nebezpečí,
které se tam může v podobě zuřivého psa, infikovaného klíštěte nebo nerudné domovnice skrývat.
Z noční oblohy a karet vyčetl Pavel Mokrý
54
07
Vaše nové místo pro život
32
35 5
Prodáno 50 %
Zahájení výstavby 06/2011
Termín dokončení 05/2013
Obytný soubor Vídeňská, Brno
V bytovém komplexu nabízíme také exkluzivní nebytové prostory pro Vaše obchodní aktivity.
Komfort, a.s. - 21 let a desítky úspěšně dokončených staveb.
Více než 3000 spokojených zákazníků bydlí v námi postavených bytech.
prodejní kancelář:
Křenová 72, 602 00 Brno
www.autopalace-brno.cz
Auto Palace Brno s r. o., KONCESIONÁŘ PEUGEOT
Řípská 22, 627 00 Brno-Slatina, tel .: +420 515 808 111, www.autopalace-brno.cz
Download

EMANUELE - Toplife