Wi-FI kamera
Uživatelský manuál
www.kameryip.cz
IP kamera se skládá z několika zařízení, která jsou umístěna v jednom společném krytu.
Nejprve senzor s optikou snímá obraz který ho převádí na videosignál. Tento signál se přenáší
plochým kabelem na první část zařízení, kde je převeden do digitální podoby. Aby bylo
možné obrázek (video) shlédnout například za pomocí internetového prohlížeče, je v další
části IP kamery také webový server, který mu data v požadovaném formátu předá.
Základní funkcí je přenos IPCAM vzdáleného video signálu pomocí sítě rychlostí 30 snímků
za sekundu pomocí LAN/WAN. Přenos je pomocí MJPEG komprese.
Obsah balení:
- při rozbalení zkontrolujte položky, obsažené v následujícím seznamu:
1x IP kamera
1x WI-FI antena (dodáváno pouze pro bezdrátové modely)
1x Adaptér napájení
1x Uživatelská příručka
1ks CD s ovladači, softwarem IPCAM
1ks síťového kabelu
1ks montážní konzole (volitelné dle typu a provedení kamery)
Pokud balení není kompletní, ihned nás kontaktujte ještě před dalším uvedením do
provozu.
Pohled čelní:
IPCAM je založen na protokolu TCP/IP. K dispozici je vnitřní WEB server, který je
podporován Internet Explorerem. Správa a údržba zařízení je pomocí tohoto prohlížeče.
Taktéž snadné nastavení, upgrade a konfigurace se provádějí pomoci IE prohlížeče.
Pomocí IP kamery můžete sledovat vzdálená místa, jako je kancelář, domov, skrytá místa a
další. Veškeré ovládání je prováděno pomocí webové stránky Vašeho webového prohlížeče –
IE.
Funkce:
- Výkonný vysokorychlostní video protokol procesor
- Vysoce citlivý ¼“ CMOS senzor
- 300Pixels
- IR noční světlo
- Optimalizace MJPEG video komprese pro přenos
- Multifunkční uživatelské nastavení, správa hesel a uživatelů
- Součástí WEB server
- Podpora široké škály prohlížečů (IE, Firefox, Google)
- Podpora bezdrátové sítě (Wi-Fi /802.11/b.g)
- Podpora dynamické IP adresy (DDNS) , UpnP LAN, a internet (ADSL, kabelový
modem)
- Možnost poplachu při zaznamenání pohybu
- Podporuje snímání jednotlivých obrázků
- Podpora fullscreen obrazu
- Podpora mobilních telefonů
- Hledání bezdrátové sítě
- Logování
- Signal CONTROL – řídící signál
- Podpora síťových protokolů:http/TCP/IP/UDP/SMTP/DDNS/SNTP/DHCP/FTP
Speciální funkce
- Podporuje Multi-prptokol jako TCP/IP SMTP a http
- Automatické odeslání obrazu při aktivaci IPCAM
- Detekce pohybu
- Možnost externího čidla pro spuštění
- Pokročilá správa uživatelů
- Přístup pomocí hesel pouze oprávněným uživatelům k real time obrazu
1
www.kameryip.cz
½ - IP kamera obsahuje IR LED diody
4 - LENS – objektiv CMOS senzor s nastavitelným ohniskem
6 - Wi-FI – antena Wi-Fi
5 -Vestavěný mikrofon
3 - Indikátor LED, pokud je síť aktivní, tato LED bliká
Rozhraní
LAN: RJ-45/10-100 Base T
DC: napájení 5V/2A
Tlačítko RESET: Stiskněte a podržte toto tlačítka na cca 5sekund. IP kamera bude
nastavena na tovární nastavení
Připojovací terminál:výstup +5V, alarm, minus – podrobný popis viz dole
Systémové požadavky:
Systémové požadavky pro konfiguraci (příklad pro zobrazení 4ks IP kamer)
CPU: 2.06GHz nebo vyšší, paměť 256M nebo vyšší,
Síťová karta: 10M nebo vyšší,
2
Grafická karta: 65M nebo vyšší
Doporučený operační systém: Windows 200. Windows XP nebo vyšší
První zapojení IP kamery
1. IP kamery se nenachází v síti LAN, po 1 minutě bude zobrazeno „Nenalezen IP
server“, program se automaticky ukončí
2. Zobrazí se kamery v síti LAN a všechny kamery budou uvedeny.
3. IP kamery jsou instalovány v síti LAN a nesdílejí stejnou podsíť s monitorováním.
V tomto případě klikněte levým tlačítkem myši a zvolte Konfigurace a nastavení sítě.
4. Zde je zobrazeno několik možností
Při zapojení postupujte dle následujících kroků. Ujistěte se, že krok při nastavení, který
provádíte je skutečně správným postupem. Toto upozornění je důležité při zapojování UP
kamery.
1. Zapojte síťový kabel do IP kamery a potom do Vašeho počítače, popřípadě routeru.
2. Zapojte napájecí zdroj do kamery a poté do sítě 230V/50Hz
UPOZORNĚNÍ: Ujistěte se, že používáte správný síťový napaječ, který byl dodán
společně s Vaší IP kamerou. Použití jiného adapteru může poškodit Vaši IP kameru.
3. Po zapojení bude trvat přibližně 30sekund, než se zobrazí IP adresa IP kamery.
4. Pokud je kamera správně zapojena, kamera se spustí a začne blikat LED dioda.
Instalace dodaného software
Správná instalace dodaného software je předpokladem správné funkce IP kamery a jedním
z hlavních bodů správné funkce.
1. Vložte dodané CD do mechaniky počítače
2. Klikněte na ikonu IPCamSetup.exe a nainstalujte software dle instrukcí.
3. Po instalaci se počítač restaruje a po dokončení se objeví na Vaší ploše ikona
IPCamera Tool
4. Po spuštění se po správné instalaci IP kamery objeví dialogové okno
www.kameryip.cz
Základní vlastnosti
Konfigurace sítě
Aktualizace firmware
Opětovné načtení adres
Buffer
Vlastnosti IP kamery – verze a verze ActiveX
Základní vlastnosti:( Basic Properties)
Zde se nachází základní vlastnosti o zařízení, jako je Device ID, verze firmware a verze
Web UI.
Obr. 1
www.kameryip.cz
Tento software vyhledá automaticky všechny kamery připojené do systému přes LAN
Mohou nastat 3 případy:
3
Konfigurace sítě (Netvork Configuration)
Na této stránce nastavíte konfiguraci sítě
DHCP pole: pokud je zatrženo, bude zařízení získávat IP adresu z DHCP serveru.
IP adesa: vyplňte přidělenou adresu a ujistěte se, že je ve stejné podsíti jako brána (první
tři sekce jsou stejné
Maska: výchozí maska podsítě tohoto zařízení je : 255.255.255.0
Gateway: Ujistěte se, že je ve stejné podsíti s PC jako IP adresa
DNS server: IP adresa poskytovatele sítě IPS
Http Port: Lan port přiřazený k zařízení, doporučujeme 80
Uživatel: admin
Heslo: nevyplňuje se prozatím
Pomocí DHCP systém přidělí IP adresu Vašeho zařízení pouze tehdy, pokud Vaše brána
podporuje DHCP ( případ většiny bran)
Poznámka: Pokud se objeví výzva „ubnet doesn¨t match, dbclick to change“, prosím
nastavte IP adresu znovu jinou.
4
Aktualizace firmware:
Zadejte uživatele a heslo pro aktualizaci firmware a webového rozhraní.
Pro uživatele:
Opětovné načtení adresy:
Obnoví se seznam adres
Buffer:
Pokud má kabelová a bezdrátová sít pevnou adresu, zde nastává problém, se kterým se
můžete setkat. Je možné vyhledat IP adresu, ale nemůžete otevřít web adresu kamery.
V tomto případě se pokuste využít právě této nabídky – Flush Arp Buffer
Vlastnosti IP kamery:
Zde jsou některé vlastnosti zařízení IP kamery, jako je verze a verze ovládacího prvku
ActiveX
IP kamera spuštění:
.
K zobrazení obrazu IP kamery používáte prohlížeč Internet Explorer jako přímou volbu.
Klikněte 2x na IP adresu IP kamery v zobrazovaném okně na obrázku 1.
Otevře se Vám Internet Explorer (dále IE) automaticky s přihlašovací stránkou IP kamery.
Pokud máte otevřen IE, zadejte do pole Adresa přímo IP adresu Vaší kamery.
Přihlášení pomocí pop-up okna:
www.kameryip.cz
Pokud požadujete zobrazení jedné, čtyř nebo 9 kamer, klikněte na příslušné tlačítko.
Pokud požadujete zobrazení více než 1 kamery, je nutno tyto kamery nastavit a přidat
v menu Multi Device settings v záložce Pro Administrátory
OSD – Zobrazení času a data v obraze IP kamery. Tuto funkci můžete vypnout nebo
nastavit barvu zobrazení. Standartně je nastavena černá.
Add timestamp on record – pokud je zaškrtnuto toto políčko, časové údaje jsou
automaticky přiřazeny do záznamu.
Full Screen – Pokud požadujete obraz na celou obrazovku, klikněte na obrázek z kamery
2x.
REC: Pokud kliknete na toto tlačítko, přejdete do režimu nahrávání.
Snapshot: Pokud požadujete uložit aktuální obrázek, klikněte na toto tlačítko,. obrázek se
Vám otevře v novém okně, v souboru http:// Vaše IP adresa/snapshot.htm avi.
Pokud požadujete zaslat obrázek na e-mail, je nutno nastavit Poštovní účet.
Pro operátora:
www.kameryip.cz
Do políčka User zadejte jméno :admin, Password se nevyplňuje (můžete dále
konfigurovat). Poté stiskněte Login.
Toto je výchozí nastavení systému.
Software podporuje pět jazyků. V současné době se pracuje na lokalizaci do češtiny.
Poznámka: Podpora ActiveX doplňků plug-in (IE)
Ostatní prohlížeče (Firefox, Google) – klikněte na druhé tlačítko Login Po přihlášení jako správce nebo adminstrátor, můžete spravovat a nastavovat režim IP
kamery.
5
6
Flip: stiskněte, pokud požadujete obraz převrátit
Mirror: stiskněte, pokud požadujete obraz zrcadlově otočit.
Resolution: rozlišení VGA (640x480), / QVGA (320x240)
Parametry barev: stiskněte + nebo – pro nastavení jasu a kontrastu
V tomto nastavení můžete přidat další kamery v síti LAN. V prvním řádku je nastavena
právě připojená IP kamera. Můžete sledovat až 9 IP kamer pro sledování v programu IP
Tool. Pokud kliknete na zařízení a dvakrát kliknete na položku Device List in Lan,
nastavíte Alias, Host a http port. Pokud je další kamera připojena, vyplní se automaticky.
Další kamery můžete přidávat stejným způsobem.
Pro administrátora:
Pokud přepnete do funkce Pro Administrátora –
Device info: zobrazí se verze firmware a verze WEB UI
Alias settings: Zde můžete zadat jméno pro kameru
Datum a čas: Nastavení datumu a času
Users Settings: Uživatelské nastavení – Osm účtů je možno zvolit pro tento systém. Zde
uživatelé mohou nastavit své jméno a heslo jak pro správce, návštěvníka, tak i pro
administrátora
www.kameryip.cz
Přidání kamery na internet
Nejprve se ujistěte, že IP kamera nemá stejnou adresu jako IP adresa nebo DDNS serveru
http://202.96.133.134: 9008 nebo http?//Ipcamera.dyndns.org:9008 jak je znázorněno na
obrázku níže:
www.kameryip.cz
Visitor: návštěvník – v tomto modu můžete pouze obraz prohlížet
Operátor: - můžete ovládat pohyb kamery a některé parametry
Administrátor: - Můžete nastavovat pokročilé funkce IP kamery
Set Record Path: Kliknutím vyberete cestu na Vašem počítači, kam se bude ukládat
záznam
• Set AlarmRecord Path: Kliknutím vyberete cestu na Vašm počítači, kam se bude
ukládat záznam v případě nastavení alarmu
Pokud používáte systém Windows Vista, je třeba nastavit:
1. Windows Vista Security úroveň je vyšší, než Windows XP/2000. Nastavte cestu
záznamu jako adresu IP kamery jako Důvěryhodný server. Prohlížeč IE Vám toto
nabídne v horním okně. Potvrďte a nainstalujte bez obav.
•
•
•
•
UpnP Settings: Nastavení UpnP – pro přístup na IP kamery musí být UpnP status povolen
Upgrade firmware: aktualizace firmware – Je možno zažádat o aktualizaci firmware na
našich stránkách
Restore Factory Settings: Obnovení továrního nastavení
Reboot service: Restart zařízení
Log: Záznam z IP kamery
Back: Zpět – návrat do režimu sledování
www.kameryip.cz
Multi Device Settings
Přidání kamery v síti LAN
7
8
Ruční ovládání: Zadejte nastavení bezdrátové sítě. Síť vyhledáte pomocí Scan.
Tento produkt podporuje šifrování WEP, WPA(TKIP), WPA(AES), WPA2(AES),
WPA2(TKIP + AES).
www.kameryip.cz
Automatické ovládání:Klikněte na automatické vyhledání sítě, zadejte heslo pro tuto síť,
nastavte správné heslo.
www.kameryip.cz
Network settings
Nastavení sítě:Pokud je kamera připojena ve funkci DHCP, zaškrtněte toto políčko.
V opačném případě vyplňte všechna pole ručně.
http Port: Ve většině případů můžete ponechat hodnotu 80, pokud Váš internet provider
blokuje tuto hodnotu, zadejte jako číslo portu 8005.
www.kameryip.cz
ADSL nastavení: Při připojování pomocí ADSL nastavení přímo zadejte uživatelské jméno
ADSL a heslo, které získáte od poskytovatel služeb internetu.
Nastavení bezdrátové sítě
9
10
Příjem pošty:
Pro příjem pošty lze nastavit až 4 schránky.
SMTP Server: SMTP server pro odesílatele schránky. Pokud požaduje server ověření, je
nutno nastavit uživatelské jméno a heslo SMTP
Mail test: Pokud nastavíte parametry pošty, klikněte na toto tlačítko a odešlete první zprávu.
Ve výsledku testu mohou nastat tyto případy:
1. Nelze se připojit k serveru
2. Chyba sítě. Zkuste to, prosím, později
3. Server Error
4. Nesprávné uživatelské jméno nebo heslo
5. Odesílatel je blokován na tomto serveru, možná že server požaduje ověření uživatele,
zkontrolujte toto a zkuste znovu
6. Zpráva je zakázána na serveru. Možné nastavení Anit-SPAM na serveru
7. Zpráva je odepřena serverem. Možné nastavení na serveru
8. Server nepodporuje režim ověřování oizžívaného zařízení
www.kameryip.cz
Nastavení služby DDNS: Systém podporuje protokoly od některých poskytovatelů DDNS:
Dyndns.org
Uživatelské heslo a jméno – zadejte tyto údaje při podávání žádosti o doménu.
DDNS Host: Doménové jméno
www.kameryip.cz
e-mail a služby FTP
Pokud máte nastaveno zasílání zpráv v nastavení Alarm servis, zkontrolujte Vašeho
poštovního klienta.
Konfugurujte nastavení e-mailové schránky pro příjem a odesílání dat. E-mailová schránka se
používá pro příjem obrázků, zaslaných při vyvolání poplachu.
Odesílatel (Sender): Toto nastavení používá odesílatele , který je zadán.
11
Zprávy z IP mailu. Pokud IP kameru zapnete nebo změníte IP adresu, zašle systém
oznamovací e-mail
www.kameryip.cz
Nastavení FTP serveru
Poznámka: Při nastavení Alarm Servis Nastavení – Nahrát obrázek – je zkontrolován FTP
FTP Server: Nastavení FTP serveru
FTP Port: Obvyklé nastavení je 21
FTP režim: Podpora standardního /POST) a pasivního (PASV) režimu
Nahrání obrázku: Pokud je políčko zaškrtnuto, bude obrázek nahráván. Zde můžete zadat
interval nahrávání v sekundách.
FTP test: Nastavte parametr FTP a klikněte na tlačítko Odeslat. Poté klikněte na tlačítko
FTP test pro úspěšný test. Pokud bude test úspěšný, zobrazí se „FTP test succed „
Po provedení testu mohou nastat tyto případy:
1. Nelze se připojit k serveru. Zkontrolujte FTP server, zda je správně nastaven
2. Chyba sítě. Zkuste to, prosím, později
3. Server Error
4. Nesprávné uživatelské jméno nebo heslo
5. Nelze získat přístup k dané složce. Ujistěte se, že složka existuje a Váš účet je povolen
6. Chyba v režimu PASV. Ujistěte se, že server podporuje PASV
12
7. Chyba v PORT režimu. PASV by měl být zvolen, pokud je zařízení v PASV modu
8. Nelze nahrát soubor. Ujistěte se, že je možné nahrávání souborů
www.kameryip.cz
www.kameryip.cz
Přihlášení (Log)
Zadejte log stránky a můžete sledovat, kdo navštívil IP kameru
www.kameryip.cz
2.5.5 Detekce pohybu
Pokud požadujete nastavení Alarm služby, nastavte detekci pohybu. Pokud povolíte
detekci pohybu, IP kamera zašle E-mailem upozornění a záznam obrazu. Na stránce
programu IP Tool bliká u patřičné kamery označení v přerušovaných červených a
zelených intervalech.
Citlivost detekce pohybu: Můžete nastavit 1 až 10. Nejcitlivější je 10
IO vazba na alarm
Pokud povolíte propojení na alarm, na PIN 1 bude výstupní napětí +5V při spuštění
alarmu. K odpojení dojde automaticky.
Pokud na obrazovce v programu IP Tool stisknete tlačítko, dojde k manuálnímu spuštění.
Zaslání e-mailu při alarmu
Pokud máte nastavenu tuto službu , je zaslán na e-mail obrázek při detekci pohybu. Tuto
službu musíte mít nastavenu. Sekvence obrázků je v nastavení REC. Pokud povolíte
detekci pohybu, je video nahráváno do určené složky v čase 60 sekund od skončení
detekce pohybu. Systém uloží toto video do určené složky a po skončení nahrávání tuto
složku otevře.
www.kameryip.cz
Použití IP kamery
Pokud zapnete IP kameru, dojde k otáčení kamery a tato se zastaví uprostřed dráhy.
1. Připojte síťový kabel z IP kamery do sítě LAN
2. Zadejte IP kamery pro nastavení základní konfigurace
3. Nastavte prohlížeč IE ve Vašem počítači při prvním zobrazení
4. Zadejte Jméno (admin)
5. Stiskněte Login
6. Nyní můžete používat IP kameru jako návštěvník, provozovatel nebo správce
13
14
Nastavení Wi-Fi Vaší IP kamery
Statická adresa IP uživatele
1. Požadujete-li použít Vaši IP kameru pro tuto funkci, potřebujete bezdrátový router
nebo Wi-Fi síť.
2. Zapojte bezdrátový router a přejděte do režimu nastavení v uživatelském manuálu
routeru. Zjistěte SSID kanál, zabezpečení Way, typ ověření a šifrování.
3. Zadejte nastavení bezdrátové sítě LAN ve Vašem routeru. Kliknutím na tlačítko
Odeslat, nebo restartujte zařízení.
Tato IP kamera podporuje WEP a WAP šifrování
Pokud máte statickou IP adresu, není nutné používat DDNS pro vzdálený přístup.
V prohlížeči zadejte přímo Vaši IP adresu a IP kameru můžete spravovat na dálku.
Použití DDNS
Při použití ADSL bude IP kamera připojena k internetu přes ADSL automaticky. Pro
každé další připojení kamera přiřadí novou IP adresu.
Pokud používáte DDNS, je IP adresa pevná.
Používání IP kamery pro zobrazení ve Vašem telefonu
www.kameryip.cz
Vyčkejte alespoň 30 sekund po odpojení síťového kabelu, odpojte napájení
Připojte napájecí zdroj a ujistěte se, že Síťová kabel není připojen
Po cca 30 sekundách, pokud LED bliká, pracuje v režimu Wi-Fi.
Zkopírujte „ IPCamera_Ob.jar“ z dodaného CD do paměti Vašeho telefonu Při instalaci
postupujte dle pokynů,
Zadejte jméno, heslo, IP port, uživatele, rozlišení. Stiskněte tlačítko O.K.
Ovládání:
2 –pohyb vzhůru
8 – pohyb dolů
4 – pohyb vlevo
6 – pohyb doprava
1 – pohyb vlevo a vpravo na krajní úroveň
3 – pohyb vpravo a vlevo
7 – pohyb nahoru a dolů začátek
9 – pohyb nahoru a dolů – konec
Podporují pouze mobilní telefony s JAVA – MIDP2,0 nebo PDA
IPcam - LAN
Připojení k internetu pomocí ADSL
1. Zapojte síťový kabel do kamery a do Vašeho PC
2. Zadejste IP kamery v sekci nastavení.
3. Zadejste Login kamery jako správce a zadejte na stránce ADSL Nastavení pro vstup
ADSL Vaše jméno a heslo.
4. Povolte službu DDNS
5. Propojte IP kameru s ADSL přímo přes doménové jméno.
Použití routeru pro přístup k internetu.
Použití routeru pro přístup k internetu prostřednictvím sdíleného ADSL. Postupujte dle
nastavení routeru.
15
16
Download

Návod k použití