NÝTOVACÍ MATICE
KD-TECH®
UDRŽITELNÉ ŘEŠENÍ
ZALOŽENÉ NA
KONTROLOVANÉ
DEFORMACI
Smart. Solid. Secure.
THE EFFICIENT WAY OF PROFESSIONAL FASTENING
Smart.
CHYTRÁ ŘEŠENÍ PRO SPOJOVÁNÍ
Solid.
STABILNÍ A ODOLNÁ
Secure.
KNOWHOW ZA DESÍTKY LET
2
www.kvt-fastening.cz
PROFESIONÁLNÍ
KVALITA OD KVT
Jako mezinárodně uznávaný specialista na upevňovací techniku špičkové kvality nabízí skupina KVT-Fastening Group jedno z nejširších portfolií výrobků na
trhu. Ve všech zemích, kde působí, ho navíc doplňují zcela nové systémy na
zpracování, automatizaci a servis.
Společnost KVT chápe sama sebe jako partnera svých zákazníků. Tento postoj
jenom potvrzují výrobky její vlastní značky FASTEKS+®. Pod touto značkou nabízí široký sortiment zcela nových vysoce kvalitních spojovacích a upevňovacích prvků.
Kromě toho dodává skupina KVT samozřejmě i upevňovací prvky a techniku
od těch hlavních značkových výrobců. Optimální péči o zákazníky a rychlou
dostupnost zaručuje globální síť manažerů významných zákazníků a zavedená síť distributorů.
Za více než 80 let působení na trhu a s bohatými zkušenostmi v oblasti nabídky ucelených řešení podpořenými jedinečným knowhow ve vývoji a poradenství se skupina KVT-Fastening Group stala synonymem spolehlivosti a vyšší
efektivity pro uživatele.
FASTEKS+®
Smart. Solid. Secure.
www.kvt-fastening.cz
3
ÁVIT ODOLNÝ
Z
VŮČI ZATÍŽENÍ,
BEZ NAMÁHÁNÍ
SPOJOVANÉHO
MATERIÁLU
TECHNOLOGIE
NÝTŮ FASTEKS+®
Nýtovací matice FASTEKS+ KD-TECH® jsou nosné závitové
spojovací prvky, které se skvěle hodí do tenkostěnných, vysoce
pevných, měkkých, porézních a sendvičových materiálů.
Zkratka KD-TECH® znamená kontrolovaná deformace matice na
slepé straně. Nýtovací matice se vsazuje velmi efektivně z jedné
strany „naslepo“ bez nutnosti jakýchkoli úprav. Hlavička se vytváří
kontrolovaně a netlačí na stěnu otvoru ve zpracovávaném dílu.
Oproti standardním nýtovacím maticím tak na nosný materiál
působí menší napětí.
DOSTUPNÉ TYPY NÝTOVACÍCH MATIC KD-TECH
KD-TECH® s kontrolovanou deformací
KD-TECH® vícerozsahové
KD-TECH® s vysokou pevností
KD-TECH® Micro
VLASTNOSTI A VÝHODY
Hlavička se vytváří bez tlaku na stěnu otvoru
Velmi efektivní zpracování pouze z jedné strany
Různé možnosti použití nezávisle na základním materiálu
4
www.kvt-fastening.cz
SMART. SOLID. SECURE.
Obsah
6–9
Technické informace
Nýtovací matice KD-TECH®
S kontrolovanou deformací,
vícesvěrné, s vysokou pevností, Micro
10 – 11
Nýtovací matice KD-TECH®
S kontrolovanou deformací
Plochá hlava, otevřený typ
se zápustnou hlavou, otevřený typ
12 – 13
Nýtovací matice KD-TECH®
vícerozsahové
Plochá hlava, otevřený typ
se zápustnou hlavou, otevřený typ
14 – 15
Nýtovací matice KD-TECH®
S vysokou pevností
Plochá hlava, otevřený typ
se zápustnou hlavou, otevřený typ
16 – 17
Nýtovací matice KD-TECH®
Micro
Plochá hlava, otevřený typ
se zápustnou hlavou, otevřený typ
18
Ruční nástroj
BLIND RIVET NUTS
www.bbafasteners.com
Všechny rozměry jsou v mm.
5
TECHNICKÉ INFORMACE
FASTEKS+ | KD-TECH®
NÝTOVACÍ MATICE S KONTROLOVANOU DEFORMACÍ
Kontrolovaným nýtováním se rozumí předem definovaná deformace hlavičky,
která netlačí na stěny otvoru ve spojovaném materiálu. Nýtovací matice
KD-TECH® jsou dimenzovány tak, aby byly příčné vrtané otvory mimo spojovaný
materiál. Hlavička se pak vytváří na zadní straně nosného materiálu a zaručuje,
že nýtovací matice spolehlivě sedí.
Možné použití
Nevýhody standardní
nýtovací matice
Vlastnosti a výhody
nýtovacích matic KD-TECH
Vytvoření odolného vnitřního závitu v
porézních materiálech (např.
uhlíkových a sádrokartonových
deskách nebo keramických obkladech) a měkkých materiálech (např.
ve dřevě, v nevyztužených plastech,
lepenkách nebo pryži)
Při vytváření hlavičky se nýtovací matice opírá o
stěny otvoru. Tím dochází k přenosu sil do
spojovaného materiálu a může dojít k jeho
poškození.
Nýtovací matice KD-TECH® vytváří hlavičku bez
otlačení. Na stěny otvoru ve spojovaném
materiálu působí pouze minimální pnutí. Tím se
zabraňuje jeho poškození. Díky výrazné hlavičce
může nýt na slepé straně jenom minimálně
vyčnívat ze spojovaného materiálu.
Vytvoření odolného vnitřního závitu
v kompozitních materiálech
Hlavička se začíná tvořit náhodně v nejslabším
místě, které nýtovací matici klade nejmenší odpor.
Kontrolovaná deformace zajistí, že se hlavička
vytvoří přesně v požadovaném místě.
Vytvoření odolného vnitřního závitu ve
slepé díře ve spojovaném materiálu s
tvrdostí podle Brinella přibl. 35 (např.
dub, dřevotřísková deska nebo
dřevovláknité desky MDF)
Jestliže vložíte do slepé díry standardní nýtovací
matici, vytvoří se hlavička nekontrolovaně.
Nýtovací matice KD-TECH® vytvoří ve slepé díře
hlavičku v přesně definovaném místě a vznikne
tak odolné ukotvení do spojovaného materiálu.
Optimální spojení v případě nepravidelných a oválných děr nebo děr s
odlišnými než katalogovými rozměry
Při vytváření hlavičky se dřík standardní nýtovací
matice opírá o stěny díry. Pokud průměr díry
neodpovídá specifikacím nebo není dokonale
kulatý, hrozí šikmé uložení nýtovací matice,
vyosení závitu a v důsledku toho nižší pevnost
spoje.
Proces deformace nýtovací matice KD-TECH®
začíná kontrolovaným vytvořením hlavičky, po
němž následuje postupná deformace, dokud není
hlavička v jedné rovině se spojovaným materiálem.
Spojení několika konstrukčních prvků
pomocí nýtu
Pokud je třeba spojit více konstrukčních prvků,
které k sobě nepřiléhají těsně, hrozí, že se
hlavička vytvoří v meziprostoru, protože se vytváří
nekontrolovaně v tom místě, které klade nýtovací
matici nejmenší odpor.
V případě kontrolované deformace jsou materiály
staženy k sobě hlavou nýtu a hlavičkou nýtovací
matice KD-TECH® podobně jako při použití
standardních nýtů.
Možné použití
6
www.kvt-fastening.cz
TECHNICKÉ INFORMACE
FASTEKS+ | KD-TECH®
VÍCEROZSAHOVÁ NÝTOVACÍ MATICE
Vícesvěrná nýtovací matice KD-TECH® může podle velikosti závitu pokrýt upínací
plochu až 9 mm. K pokrytí takové plochy je jinak obvykle nutné použít dvě až tři
standardní nýtovací matice.
Možné použití
Nevýhody standardní
nýtovací matice
Vlastnosti a výhody
nýtovacích matic KD-TECH
Není přesně daná tloušťka materiálu
Standardní upínací plocha běžných nýtovacích
matic se pohybuje kolem 2,5 mm. Pokud zvolíte
nesprávnou upínací plochu, nebude zaručeno, že
bude nýtovací matice správně sedět. Jestliže
bude materiál příliš tlustý, nevytvoří se téměř
žádná hlavička, a naopak, jestliže bude materiál
příliš tenký, hrozí vytvoření nepravidelné hlavičky
a vyosení závitu.
Vícesvěrná nýtovací matice KD-TECH® může
podle velikosti závitu pokrýt upínací plochu až
9 mm. Tím se snižuje riziko výběru nesprávné
nýtovací matice pro nevhodnou upínací plochu
nebo nevhodné použití.
Proměnlivá tloušťka materiálu/upínací
plocha
Pokud používáte nýtovací matice se stejnou
velikostí závitu ke spojování materiálů různé šířky,
hrozí riziko záměny. Kvůli omezené upínací ploše
standardních nýtovacích matic je třeba vést
skladem několik různých rozměrů.
Protože nýtovací matice KD-TECH® pokrývají
velmi široké rozpětí upínací plochy, riziko záměny
u nich nehrozí. Používáním jedné nýtovací matice
KD-TECH® pro různou upínací plochu je navíc
možné snížit počet a množství rozměrů nýtovacích matic, které musíte vést skladem.
Možné použití
www.kvt-fastening.cz
7
TECHNICKÉ INFORMACE
FASTEKS+ | KD-TECH®
NÝTOVACÍ MATICE S VYSOKOU PEVNOSTÍ
S touto ocelovou nebo hliníkovou nýtovací maticí je možné vložit vysoce
odolnou závitovou vložku do každého materiálu.
Možné použití
Vytvoření spojovacího bodu pro
vysoce pevné šroubované spoje
Nevýhody standardní
nýtovací matice
Bez technologie KD není možné u standardní
nýtovací matice z materiálu s vysokou pevností
vytvořit hlavičku. Aby spojované díly odolaly vyšší
pevnosti v tahu, je třeba buď použít více nýtovacích matic, nebo zvětšit průměr závitu.
Vlastnosti a výhody
nýtovacích matic KD-TECH
S technologií KD je možné vyrábět nýtovací
matice z materiálů s vysokou pevností. Vysoce
pevné nýtovací matice KD-TECH® z oceli vydrží
pevnost v tahu šroubu pevnostní třídy 12,9.
Vysoce pevné nýtovací matice KD-TECH® z
hliníku vydrží pevnost v tahu šroubu pevnostní
třídy 8,8.
Možné použití
8
www.kvt-fastening.cz
TECHNICKÉ INFORMACE
FASTEKS+ | KD-TECH®
NÝTOVACÍ MATICE MICRO
Díky krátké konstrukci je možné s nýtovací maticí KD-TECH® Micro vytvořit
nosný spojovací bod i ve stísněných místech. Kratší délka navíc snižuje
hmotnost. Nýtovací matice KD-TECH® Micro jsou vhodné pro ocelové šrouby
pevnostní třídy 8,8.
Možné použití
Nevýhody standardní
nýtovací matice
Vlastnosti a výhody
nýtovacích matic KD-TECH
Vytvoření spojovacího bodu i při velmi
mělké hloubce a ve stísněných
prostorách, např. v sendvičových
panelech (např. M6 do hliníkových
sendvičových panelů tloušťky 10 mm)
nebo kulatých či čtyřhranných
trubkách s velmi malým průměrem.
- Tam, kde je málo místa, například v trubkách s
velmi malým průměrem nebo při spojování dílů s
okraji přesahujícími přes sebe, není možné kvůli
dlouhé části na slepé straně použít standardní
nýtovací matice. Pokud ale hlavička nýtovací
matice nepřiléhá těsně ke spojovanému
materiálu, není zaručeno, že bude spoj pevně
držet.
- Hlava standardní nýtovací matice by měla ke
spojovanému materiálu těsně přiléhat už při
vsazování nýtu. Proto je nutné, aby prostor na
slepé straně odpovídal délce nevsazené
nýtovací matice.
- Technologie KD umožňuje používat materiály s
vyšší pevností. Stačí pak kratší závit i kratší
délka samotné nýtovací matice.
- Pro správné vsazení nýtovací matice Micro
navíc není nutné, aby hlava přiléhala těsně ke
spojovanému materiálu. Je třeba pouze zajistit,
aby příčně vyvrtané díry vyčnívaly přibl. 1 mm
nad zadní stranu spojovacího materiálu. Hlava
nýtu se pak díky vytvoření hlavičky sama
přitáhne k přední straně spojovaného materiálu.
Spoj s optimalizovanou hmotností
Standardní nýtovací matice je vždy delší a těžší
než srovnatelná nýtovací matice KD-TECH® Micro
se stejnými vlastnostmi.
Protože technologie KD-TECH® umožňuje
používat na nýtovací matice materiál s vyšší
pevností, můžeme vyrábět kratší a lehčí nýtovací
matice.
Možné použití
www.kvt-fastening.cz
9
NÝTOVACÍ MATICE
KONTROLOVANÁ DEFORMACE
FASTEKS+ | KD-TECH®
S PLOCHOU HLAVOU, OTEVŘENÉ
K
K (max. Multigrip-Kemmbereich)
Rundschaft, Typ LF
Kulatý dřík typ BBFK
d
Materiál:Pozinkovaná ocel, pasivovaná silnou vrstvou
(vyhovuje směrnici RoHS), ST nebo hliník AL
D
L
s
Rýhovaný dřík typ RBBFK
K
K (max. kontrollierter
Kemmbereich)
L
M6-25 RBBFK ST
s
Velikost závitu M6 + rozměr upínací plochy
Typ: rýhovaný dřík
Materiál: ocel
D
Rundschaft, Typ TS
s
M5
M6
M8
M10
10
Kód
Díra-Ø
d
Hlava-Ø
D
Výška hlavy
S L
Délka
0,5 – 1,5
15
1,5 – 2,5
25
2,5 – 3,5
35
3,5 – 4,5
45
4,5 – 5,5
55
0,5 – 2,0
20
2,0 – 3,0
30
3,0 – 4,0
40
4,0 – 5,0
50
20,0
0,5– 2,5
25
18,0
2,5 – 4,0
40
4,0 – 5,5
55
5,5 – 7,0
70
23,0
1,0 – 3,0
30
20,5
3,0 – 5,0
50
4,5 – 6,5
65
6,5 – 8,5
85
1,0 – 3,5
35
3,5 – 6,0
60
6,0 – 8,5
85
K (max. kontrollierter
L
Kemmbereich)
14,0
Rändelschaft, Typ TS/KN
 7,0
10,0
14,5
0,8
15,5
s
16,5
d
M4
Upínací plocha
D
Závit
K (max. Multigrip-Kemmbereich)
L
d
PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY:
d
Rändelschaft, Typ LF/KN
D
Další provedení na objednávku
17,5
17,0
 8,0
 9,0
11,0
11,0
13,0
16,0
1,0
1,5
1,5
18,0
19,0
20,0
21,5
24,0
26,0
28,0
26,0
13,0
19,0
2,0
29,0
34,0
www.kvt-fastening.cz
K (max. Multigrip-Kemmbereich)
NÝTOVACÍ MATICE
KONTROLOVANÁ DEFORMACE
K (max. kontrollierter
Kemmbereich)
L
D
Rändelschaft, Typ LF/KN
s
s
SE ZÁPUSTNOU HLAVOU, OTEVŘENÉ
FASTEKS+ | KD-TECH®
d
Rundschaft, Typ LF
d
D
L
K (max. Multigrip-Kemmbereich)
K
L
Materiál:Pozinkovaná ocel, pasivovaná silnou vrstvou
(vyhovuje směrnici RoHS), ST nebo hliník AL
D
Rundschaft, Typ TS
Kulatý dřík typ BBKS
d
s
Rýhovaný dřík typ RBBKS
K (max. kontrollierter
K
Kemmbereich)
PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY:
Rändelschaft, Typ TS/KN
s
M6-25 RBBKS ST
Velikost závitu M6 + rozměr upínací plochy
Typ: rýhovaný dřík
Materiál: ocel
Závit
M4
M5
M6
M8
M10
Díra-Ø
d
Hlava-Ø
D
d
Další provedení na objednávku
D
L
Upínací plocha
Kód
Výška hlavy
S
Délka
L
0,5 – 1,5
15
1,5 – 2,5
25
2,5 – 3,5
35
3,5 – 4,5
45
16,0
4,5 – 5,5
55
17,0
0,5 – 2,0
20
16,0
2,0 – 3,0
30
3,0 – 4,0
40
4,0 – 5,0
50
0,5 – 2,5
25
17,0
2,5 – 4,0
40
19,0
4,0 – 5,5
55
5,5 – 7,0
70
22,0
1,0 – 3,0
30
20,0
3,0 – 5,0
50
4,5 – 6,5
65
6,0 – 8,0
80
1,0 – 3,5
35
3,5 – 6,0
60
6,0 – 8,5
85
13,5
14,0
7,0
8,0
8,0
9,0
0,5
0,5
15,0
17,0
18,0
19,0
9,0
11,0
10,0
12,0
0,5
0,6
20,5
23,0
24,0
27,0
25,0
13,0
14,0
0,6
28,0
32,0
www.kvt-fastening.cz
11
NÝTOVACÍ MATICE
VÍCEROZSAHOVÉ
FASTEKS+ | KD-TECH®
S PLOCHOU HLAVOU, OTEVŘENÉ
K
K (max. Multigrip-Kemmbereich)
Rundschaft, Typ LF
Kulatý dřík typ BMFK
d
Materiál: Pozinkovaná ocel, pasivovaná silnou vrstvou
(vyhovuje směrnici RoHS), ST nebo hliník AL
D
L
s
Rýhovaný dřík typ RBMFK
K
K (max. kontrollierter
Kemmbereich)
L
Rändelschaft, Typ LF/KN
M6-45 RBMFK ST
d
PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY:
D
Další provedení na objednávku
s
Velikost závitu M6 + rozměr upínací plochy
Typ: rýhovaný dřík
Materiál: ocel
D
Rundschaft, Typ TS
M6
M8
M10
12
Díra-Ø
d
Hlava-Ø
D
Výška hlavy
S L
Délka
K (max. kontrollierter
L
Kemmbereich)
L
0,5 – 4,0
 40
2,5 – 5,5
 55
14,0
4,0 – 7,0
 70
0,5 – 5,0
 50
3,0 – 7,0
 70
0,5 – 4,5
 45
0,5 – 6,0
 60
4,0 – 9,0
 90
22,5
0,5 – 6,0
 60
20,5
0,5 – 8,0
 80
4,5 – 11,0
110
6,5 – 13,0
130
0,8 – 7,0
 70
1,5 – 10,0
100
5,5 – 14,0
140
 7,0Rändelschaft, Typ TS/KN
10,0
0,8
15,5
17,0
s
 8,0
11,0
1,0
 9,0
13,0
1,5
d
M5
Kód
D
M4
Upínací plocha
d
s
Závit
K (max. Multigrip-Kemmbereich)
L
17,0
19,0
17,5
11,0
16,0
1,5
19,0
23,0
26,0
28,0
26,0
13,0
19,0
2,0
30,0
34,0
www.kvt-fastening.cz
K (max. Multigrip-Kemmbereich)
Rundschaft, Typ LF
NÝTOVACÍ MATICE
VÍCEROZSAHOVÉ
s
K (max. kontrollierter
Kemmbereich)
D
L
s
SE ZÁPUSTNOU HLAVOU, OTEVŘENÉ
FASTEKS+ | KD-TECH®
d
Rändelschaft, Typ LF/KN
K (max. Multigrip-Kemmbereich)
K
L
Pozinkovaná ocel, pasivovaná silnou vrstvou
(vyhovuje směrnici RoHS), ST nebo hliník AL
Rundschaft, Typ TS
D
Kulatý dřík typ BMKS
s
d
Materiál:
d
D
L
Rýhovaný dřík typ RBMKS
K (max. kontrollierter
K
Kemmbereich)
PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY:
Rändelschaft, Typ TS/KN
s
M6-45 RBMKS ST
Velikost závitu M6 + rozměr upínací plochy
Typ: rýhovaný dřík
Materiál: ocel
Závit
M4
M5
M6
M8
M10
Díra-Ø
d
Hlava-Ø
D
Výška hlavy
S
 7,0
 8,0
0,5
d
Další provedení na objednávku
D
L
Upínací plocha
Kód
Délka
L
0,5 – 4,0
 40
2,5 – 5,5
 55
4,0 – 7,0
 70
0,5 – 5,0
 50
3,0 – 7,0
 70
0,5 – 4,5
 45
0,5 – 6,0
 60
4,0 – 9,0
 90
21,0
0,5 – 6,0
 60
19,5
0,5 – 8,0
 80
4,5 – 11,0
110
6,5 – 13,0
130
0,8 – 7,0
 70
1,5 – 10,0
100
5,5 – 14,0
140
13,5
15,0
16,5
 8,0
 9,0
0,5
 9,0
10,0
0,5
16,0
18,0
16,0
11,0
12,0
0,6
17,5
21,5
25,0
27,0
25,0
13,0
14,0
0,6
28,0
32,0
www.kvt-fastening.cz
13
NÝTOVACÍ MATICE
VYSOCE PEVNÉ
FASTEKS+ | KD-TECH®
S PLOCHOU HLAVOU, OTEVŘENÉ
K
K (max. Multigrip-Kemmbereich)
Rundschaft, Typ LF
Kulatý dřík typ BHFK
d
Materiál: Pozinkovaná ocel, pasivovaná silnou vrstvou
(vyhovuje směrnici RoHS), ST nebo hliník AL
D
L
s
Rýhovaný dřík typ RBHFK
K
K (max. kontrollierter
Kemmbereich)
L
Rändelschaft, Typ LF/KN
d
M6-30 RBHFK ST
s
Velikost závitu M6 + rozměr upínací plochy
Typ: rýhovaný dřík
Materiál: ocel
D
Rundschaft, Typ TS
M6
M8
M10
14
Kód
0,7 – 2,5
25
2,5 – 4,0
40
1,0 – 3,0
30
3,0 – 5,0
50
1,5 – 4,0
40
4,0 – 6,0
60
6,0 – 8,0
80
2,0 – 5,0
50
4,5 – 7,0
70
6,5 – 9,0
90
Díra-Ø
d
Hlava-Ø
D
Výška hlavy
S L
Délka
K (max. kontrollierter
L
Kemmbereich)
L
8,0
11,0
Rändelschaft, Typ TS/KN
9,0
13,0
1,5
11,0
16,0
1,5
16,0
1,0
17,5
D
M5
Upínací plocha
d
s
Závit
K (max. Multigrip-Kemmbereich)
L
s
19,0
d
PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY:
D
Další provedení na objednávku
21,0
23,0
25,0
27,0
28,0
14,0
19,0
2,0
30,0
32,0
www.kvt-fastening.cz
K (max. Multigrip-Kemmbereich)
Rundschaft, Typ LF
NÝTOVACÍ MATICE
VYSOCE PEVNÉ
d
D
L
s
K (max. kontrollierter
Kemmbereich)
s
SE ZÁPUSTNOU HLAVOU, OTEVŘENÉ
FASTEKS+ | KD-TECH®
d
Rändelschaft, Typ LF/KN
D
L
K (max. Multigrip-Kemmbereich)
K
L
Materiál: Pozinkovaná ocel, pasivovaná silnou vrstvou
(vyhovuje směrnici RoHS), ST nebo hliník AL
D
Rundschaft, Typ TS
Kulatý dřík typ BHKS
d
s
Rýhovaný dřík typ RBHKS
K (max. kontrollierter
K
Kemmbereich)
PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY:
Rändelschaft, Typ TS/KN
s
M6-30 RBHKS ST
Velikost závitu M6 + rozměr upínací plochy
Typ: rýhovaný dřík
Materiál: ocel
Závit
M5
M6
M8
M10
Upínací plocha
Kód
0,7 – 2,5
25
2,5 – 4,0
40
1,0 – 3,0
30
3,0 – 5,0
50
1,5 – 4,0
40
4,0 – 6,0
60
6,0 – 8,0
80
2,0 – 5,0
50
4,5 – 7,0
70
6,5 – 9,0
90
Díra-Ø
d
Hlava-Ø
D
Výška hlavy
S
8,0
9,0
0,5
9,0
10,0
0,5
11,0
12,0
0,6
d
Další provedení na objednávku
D
L
Délka
L
15,0
16,5
18,0
20,0
22,0
24,0
26,0
27,0
14,0
14,0
0,6
29,0
31,0
www.kvt-fastening.cz
15
NÝTOVACÍ MATICE
MICRO
FASTEKS+ | KD-TECH®
S PLOCHOU HLAVOU, OTEVŘENÉ
K
K (max. Multigrip-Kemmbereich)
Rundschaft, Typ LF
Kulatý dřík typ BSFK
d
Materiál:Pozinkovaná ocel, pasivovaná silnou vrstvou
(vyhovuje směrnici RoHS), ST nebo hliník AL
D
L
s
Rýhovaný dřík typ RBSFK
K
K (max. kontrollierter
Kemmbereich)
L
Rändelschaft, Typ LF/KN
d
M6-20 RBSFK ST
s
Velikost závitu M6 + rozměr upínací plochy
Typ: rýhovaný dřík
Materiál: ocel
D
Rundschaft, Typ TS
M5
M6
M8
16
Kód
0,5 – 1,8
18
1,5 – 2,5
25
0,7 – 2,0
20
2,0 – 3,0
30
0,7 – 2,0
20
2,0 – 3,0
30
0,7 – 2,5
25
2,0 – 4,0
40
3,5 – 5,5
55
Díra-Ø
d
6,0
Hlava-Ø
D
8,0
Rändelschaft, Typ TS/KN
Výška hlavy
S L
Délka
K (max. kontrollierter
L
Kemmbereich)
L
8,0
0,7
8,7
D
M4
Upínací plocha
d
s
Závit
K (max. Multigrip-Kemmbereich)
L
7,0
9,0
0,9
8,0
10,0
1,0
10,0
13,0
1,2
s
9,5
d
PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY:
D
Další provedení na objednávku
10,5
10,5
11,5
13,0
14,5
16,0
www.kvt-fastening.cz
K (max. Multigrip-Kemmbereich)
Rundschaft, Typ LF
NÝTOVACÍ MATICE
MICRO
d
D
L
s
K (max. kontrollierter
Kemmbereich)
s
SE ZÁPUSTNOU HLAVOU, OTEVŘENÉ
FASTEKS+ | KD-TECH®
d
Rändelschaft, Typ LF/KN
D
L
K (max. Multigrip-Kemmbereich)
K
L
Materiál:Pozinkovaná ocel, pasivovaná silnou vrstvou
(vyhovuje směrnici RoHS), ST nebo hliník AL
D
Rundschaft, Typ TS
Kulatý dřík typ BSKS
d
s
Rýhovaný dřík typ RBSKS
K (max. kontrollierter
K
Kemmbereich)
PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY:
Rändelschaft, Typ TS/KN
s
M6-20 RBSKS ST
Velikost závitu M6 + rozměr upínací plochy
Typ: rýhovaný dřík
Materiál: ocel
Závit
M4
M5
M6
M8
Upínací plocha
Kód
0,5 – 1,8
18
1,5 – 2,5
25
0,7 – 2,0
20
2,0 – 3,0
30
0,7 – 2,0
20
2,0 – 3,0
30
0,7 – 2,5
25
2,0 – 4,0
40
3,5 – 5,5
55
Díra-Ø
d
Hlava-Ø
D
Výška hlavy
S
6,0
7,0
0,5
7,0
8,0
0,5
8,0
9,0
0,6
10,0
11,0
0,6
d
Další provedení na objednávku
D
L
Délka
L
7,8
8,5
9,0
10,0
10,0
11,0
12,5
14,0
15,5
www.kvt-fastening.cz
17
HAND TOOL
FASTEKS+ | KD-TECH®
ks 08
Ruční nástroj pro vkládání nýtovacích matic KD-TECH® a FILKO
Hmotnost: přibl. 1,7 kg
Vhodný pro:
18
Nýtovací matice
Velikosti závitu
Ocel/hliník
M4 – M10
Nerezová ocel
M4 – M8
Standardní sada:
M5 – M8
www.kvt-fastening.cz
SPOJOVACÍ A UTĚSŇOVACÍ TECHNIKA KVT
KOENIG-EXPANDER®
Zátky
Nýtovací matice
Trhací nýty
Systémy pro navařování kolíků
Pojistné matice
Lepicí spojovací prvky
Rychlouvolňovací čepy
a pružinové pístky
Lepidla a tmely
Upevňovací prvky
pro stavebnictví1)
Závitové vložky
Řešení pro kontrolu přístupu
Speciální prvky Lisovací prvky
Rychloupínací prvky
a spony
Zesilovače tlaku
SPOJOVACÍ A UTĚSŇOVACÍ TECHNIKA,
TECHNOLOGIE NA REGULACI PRŮTOKU
PRO NÁROČNÉ A SLOŽITÉ APLIKACE
Široké portfolio společnosti KVT nabízí optimální
řešení i pro ty nejnáročnější aplikace. Výrobky popisované v tomto katalogu představují pouze výběr z uceleného sortimentu výrobků.
Rádi Vám na žádost poskytneme další informace
a individuálně Vám poradíme. Spojte se s námi!
Podrobné informace o sortimentu nabízených
výrobků a internetový obchod pro objednání
najdete na internetové stránce
www.kvt-fastening.cz
1)
Není dostupné v České republice
Šroubové spoje
Montážní technika
Rychloadaptéry
a rychlospojky1)
Elektrotechnický průmysl
Energetika
Stavebnictví
Jemná mechanika
DŮVĚŘUJTE I VY SVĚTOVÉ JEDNIČCE
VE SPOJOVACÍ A UTĚSŇOVACÍ TECHNICE
A V TECHNOLOGIÍCH NA REGULACI
PRŮTOKU
Ať už potřebujete vybrat optimální spojovací
nebo utěsňovací prvky nebo požadujete nějaké
speciální řešení pro složité procesy a konstrukční
postupy - efektivita a bezpečnost projektu jsou
pro nás klíčové ve všem, co děláme.
Další informace najdete na:
www.kvt-fastening.cz
Automobilový průmysl
Letecký a kosmický průmysl
Zdravotnická technika
Doprava
Hydraulika a průmysl
Strojírenství
KVT-Fastening AG
Dietikon/Zürich | Švýcarsko
[email protected]
www.kvt-fastening.ch
KVT-Fastening spol. s.r.o.
Bratislava | Slovensko
[email protected]
www.kvt-fastening.sk
KVT-Fastening GmbH
Illerrieden | Německo
[email protected]
www.kvt-fastening.de
KVT-Tehnika pritrjevanja d.o.o.
Ljubljana | Slovinsko
[email protected]
www.kvt-fastening.si
KVT-Fastening GmbH
Asten/Linz | Rakousko
[email protected]
www.kvt-fastening.at
KVT-Fastening s.r.o.
Brno | Česká republika
[email protected]
www.kvt-fastening.cz
KVT-Fastening Sp. z o.o.
Warszawa | Polsko
[email protected]
www.kvt-fastening.pl
KVT-Fastening Kft.
Budapest | Maďarsko
[email protected]
www.kvt-fastening.hu
KVT-Fastening S.R.L.
Bucureşti | Rumunsko
[email protected]
www.kvt-fastening.ro
Tyto specifikace se mohou změnit i bez předchozího upozornění.
03 / 2013
Download

FASTEKS+ KD-TECH® Nýtovací matice | KVT