v_2_kapitola_16_2012_12_10_Capitolo 16.qxd 18.3.2013 12:32 Stránka 1
Strana 16-2
INSTALAČNÍ ČASOVÁ RELÉ
• Vhodná pro použití v instalačních rozvodnicích
• Volitelný časový rozsah na čelní straně krytu:
0.1sekundy - 100dní
• LED indikace
• Montáž na DIN lištu 35mm
• Hlavičkové svorky.
Strana 16-5
ČASOVÁ RELÉ DO PATICE NEBO PRO
VESTAVNOU MONTÁŽ, 48X48MM
• Vhodná pro vestavnou montáž a montáž uvnitř
rozváděčů
• Časové rozsahy: 0.05sekundy - 10hodin
• LED indikace
• Pro patice s 8 a 11 piny.
v_2_kapitola_16_2012_12_10_Capitolo 16.qxd 18.3.2013 12:32 Stránka 2
ČASOVÁ
16
RELÉ
Instalační provedení
Provedení pro montáž na DIN lištu
Provedení do patice nebo
pro vestavnou montáž
Rozsáhlá řada nastavitelných funkcí
a časových rozsahů
Spolehlivost a opakovatelná přesnost.
Instalační provedení
Zpoždění při rozběhu. Vícerozsahové. Vícenapěťové .....................................................................................................................
Multifunkční. Vícerozsahové. Vícenapěťové. 1 přepínací kontakt ...................................................................................................
Multifunkční. Vícerozsahové. Vícenapěťové. 1 přepínací a 1 zapínací kontakt .................................................................................
Asymetrický blikač s nezávislými časy. Vícerozsahový. Vícenapěťový ............................................................................................
Zpoždění při návratu. Vícerozsahové. Vícenapěťové ......................................................................................................................
Pro rozběhy. Vícerozsahová. Vícenapěťová ...................................................................................................................................
Schodišťový automat .................................................................................................................................................................
KAP. - STR.
16
16
16
16
16
16
16
-
2
2
2
3
3
4
4
16
16
16
16
16
-
5
5
5
5
5
Provedení do patice nebo pro vestavnou montáž, 48x48mm
Zpoždění při rozběhu. Jednorozsahová. Jednonapěťová ...............................................................................................................
Zpoždění při rozběhu. Vícerozsahová. Vícenapěťová......................................................................................................................
Zpoždění při rozběhu. Vícerozsahová. Jednonapěťová ..................................................................................................................
Multifunkční. Vícerozsahová. Vícenapěťová ..................................................................................................................................
Příslušenství ..............................................................................................................................................................................
Ř ÍZENÍ
A AUTOMATIZACE
Rozměry ................................................................................................................................................................... 16 - 6
Schémata zapojení .................................................................................................................................................. 16 - 7
Technické parametry .............................................................................................................................................. 16 - 12
v_2_kapitola_16_2012_12_10_Capitolo 16.qxd 18.3.2013 12:32 Stránka 3
Časová relé
Instalační provedení
Zpoždění při rozběhu.
Vícerozsahové.
Vícenapěťové
Objednací
kód
Časové
rozsahy
TM P
0.1-1s
1-10s
6-60s
1-10min
6min-1h
1-10h
0.1-1den
1-10dní
Pouze ZAP
Pouze VYP
Objednací
kód
Časové
rozsahy
TM M1
0.1-1s
1-10s
6-60s
1-10min
6min-1h
1-10h
0.1-1den
1-10dní
Pouze ZAP
Pouze VYP
Objednací
kód
Časové
rozsahy
TM M2
0.1-1s
1-10s
6-60s
1-10min
6min-1h
1-10h
0.1-1den
1-10dní
Pouze ZAP
Pouze VYP
Jmenovité
napájecí
napětí
Balení
Hmotnost
[V]
ks
[kg]
24-48VDC /
24-240VAC
1
0.048
Jmenovité
napájecí
napětí
Balení
Hmotnost
[V]
ks
[kg]
12-240V
AC/DC
1
0.086
Jmenovité
napájecí
napětí
Balení
Hmotnost
[V]
ks
[kg]
12-240V
AC/DC
1
0.094
Obecná charakteristika
– Elektronické časové relé, vícerozsahové, vícenapěťové.
Zpoždění při rozběhu se startem při vybuzení relé
– 1 reléový výstup s 1 přepínacím kontaktem (SPDT)
– Zpoždění volitelné trimrem na čelní straně krytu: 10-100%
– Zelená LED dioda pro indikaci zapnutí
– Červená LED dioda pro indikaci stavu výstupního relé;
bliká při časování zpoždění, svítí při buzení relé
– Instalační kryt (DIN 43880), 1 modul
– IEC stupeň krytí: IP40 (čelně, při montáži v rozvodnici IP40);
IP20 (svorky).
Certifikáty a standardy
Udělené certifikáty: GOST, UL Listed pro USA a Kanadu
(soubor E93601) jako „Auxiliary Devices - Timers“.
V souladu se standardy: ČSN/EN 61812-1, UL508,
CSA C22.2 n° 14.
Pracovní diagram
Viz.: strana 16-7.
TM P
Multifunkční.
Vícerozsahové.
Vícenapěťové.
1 reléový výstup
TM M1
Obecná charakteristika
– Elektronické časové relé, vícerozsahové, vícenapěťové.
Multifunkční
– Vstup pro externí ovládací kontakt
– 1 reléový výstup s 1 přepínacím kontaktem (SPDT)
– Volitelné funkce: (a) Zpoždění při rozběhu se startem při
vybuzení relé. (b) Impulz zadané délky se startem při
vybuzení relé. (c) Symetrický blikač začínající pauzou VYP.
(d) Symetrický blikač začínající impulzem ZAP.
(e) Zpoždění při návratu ovládané externím kontaktem
se startem při sepnutí. (f) Impulz zadané délky ovládaný
externím kontaktem se startem při sepnutí. (g) Impulz
zadané délky ovládaný externím kontaktem se startem při
rozepnutí. (h) Zpoždění při rozběhu se startem při sepnutí
externího kontaktu a zpoždění při návratu se startem při
rozepnutí externího kontaktu. (i) Krokové relé ovládané
impulzy z externího kontaktu. (j) Generátor impulzu
s pevnou dobou impulzu 0.5s a nastavitelným zpožděním
vygenerovaného impulzu.
– Zpoždění volitelné trimrem na čelní straně krytu: 10-100%
– Zelená LED dioda pro indikaci zapnutí
– Červená LED dioda pro indikaci stavu výstupního relé;
bliká při časování zpoždění, svítí při buzení relé
– Instalační kryt (DIN 43880), 1 modul
– IEC stupeň krytí: IP40 (čelně, při montáži v rozvodnici IP40);
IP20 (svorky).
Certifikáty a standardy
Udělené certifikáty: GOST, UL Listed pro USA a Kanadu
(soubor E93601) jako „Auxiliary Devices - Timers“.
V souladu se standardy: ČSN/EN 61812-1, UL508,
CSA C22.2 n° 14.
Pracovní diagram
Viz.: strana 16-7.
16
Multifunkční.
Vícerozsahové.
Vícenapěťové.
2 reléové výstupy
TM M2
16-2
Rozměry
strana 16-6
Obecná charakteristika
– Elektronické časové relé, vícerozsahové, vícenapěťové.
Multifunkční
– Vstup pro externí ovládací kontakt
– 2 reléové výstupy, jeden s 1 zpožděným přepínacím
kontaktem (SPDT) a druhý s 1 zapínacím kontaktem
(SPST), nastavitelným jako okamžitý nebo zpožděný
– Volitelné funkce: (a) Zpoždění při rozběhu se startem
při vybuzení relé. (b) Impulz zadané délky se startem
při vybuzení relé. (c) Symetrický blikač začínající pauzou
VYP. (d) Symetrický blikač začínající impulzem ZAP. (e)
Zpoždění při návratu ovládané externím kontaktem se
startem při sepnutí. (f) Impulz zadané délky ovládaný
externím kontaktem se startem při sepnutí. (g) Impulz
zadané délky ovládaný externím kontaktem se startem
při rozepnutí. (h) Zpoždění při rozběhu se startem při
sepnutí externího kontaktu a zpoždění při návratu se
startem při rozepnutí externího kontaktu. (i) Krokové relé
ovládané impulzy z externího kontaktu. (j) Generátor
impulzu s pevnou dobou impulzu 0.5s a nastavitelným
zpožděním vygenerovaného impulzu.
– Zpoždění volitelné trimrem na čelní straně krytu: 10100%
– Zelená LED dioda pro indikaci zapnutí
– Červená LED dioda pro indikaci stavu výstupních relé;
bliká při časování zpoždění, svítí při buzení relé
– Instalační kryt (DIN 43880), 1 modul
– IEC stupeň krytí: IP40 (čelně, při montáži v rozvodnici IP40);
IP20 (svorky).
Certifikáty a standardy
Udělené certifikáty: GOST, UL evidovány pro USA a Kanadu
(soubor E93601) jako „Auxiliary Devices - Timers“.
V souladu se standardy: ČSN/EN 61812-1, UL508,
CSA C22.2 n° 14.
Pracovní diagram
Viz.: strana 16-8.
Schémata zapojení
strana 16-7 a 8
Technické parametry
strana 16-12
v_2_kapitola_16_2012_12_10_Capitolo 16.qxd 18.3.2013 12:32 Stránka 4
Časová relé
Instalační provedení
Asymetrický blikač
s nezávislými časy.
Vícerozsahový.
Vícenapěťový
Objednací
kód
Časové
rozsahy
TM PL
0.1-1s
1-10s
6-60s
1-10min
6min-1h
1h-10h
0.1-1den
1-10dní
3-30dní
10-100dní
Jmenovité
napájecí
napětí
Balení
Hmotnost
[V]
ks
[kg]
12-240V
AC/DC
1
0.082
Obecná charakteristika
– Programovatelný asymetrický blikač s nezávislými časy
práce (ZAP) a pauzy (VYP), vícerozsahový, vícenapěťový
– 1 reléový výstup s 1 přepínacím kontaktem (SPDT)
– Vstup pro externí propojku obráceného chodu výstupu
– Zpoždění pro pauzu (VYP) volitelné trimrem na čelní straně
krytu: 10-100%
– Zpoždění pro práci (ZAP) volitelné trimrem na čelní straně
krytu: 10-100%
– Zelená LED dioda pro indikaci zapnutí
– Červená LED dioda pro indikaci stavu výstupního relé;
bliká při časování zpoždění
– Instalační kryt (DIN 43880), 1 modul
– IEC stupeň krytí: IP40 (čelně, při montáži v rozvodnici IP40);
IP20 (svorky).
Certifikáty a standardy
Udělené certifikáty: GOST, UL Listed pro USA a Kanadu
(soubor E93601) jako „Auxiliary Devices - Timers“.
V souladu se standardy: ČSN/EN 61812-1, UL508,
CSA C22.2 n° 14.
TM PL
Pracovní diagram
Viz.: strana 16-9.
Zpoždění při návratu.
Vícerozsahové.
Vícenapěťové
Objednací
kód
Časové
rozsahy
TM D
0.06-0.6s
0.6-6s
6-60s
18-180s
Jmenovité
napájecí
napětí
Balení
Hmotnost
[V]
ks
[kg]
24-240V
AC/DC
1
0.080
Obecná charakteristika
– Elektronické časové relé, vícerozsahové, vícenapěťové.
Skutečný zpožděný návrat; zpoždění při návratu se
startem po odbuzení relé (ztrátě napájecího napětí)
– 1 reléový výstup s 1 přepínacím kontaktem (SPDT)
– Zpoždění volitelné trimrem na čelní straně krytu: 10-100%
– Zelená LED dioda pro indikaci zapnutí
– Instalační kryt (DIN 43880), 1 modul
– IEC stupeň krytí: IP40 (čelně, při montáži v rozvodnici IP40);
IP20 (svorky).
Certifikáty a standardy
Udělené certifikáty: GOST, UL Listed pro USA a Kanadu
(soubor E93601) jako „Auxiliary Devices - Timers“.
V souladu se standardy: ČSN/EN 61812-1, UL508,
CSA C22.2 n° 14.
Pracovní diagram
Viz.: strana 16-9.
TM D
16
Rozměry
strana 16-6
Schémata zapojení
strana 16-9
Technické parametry
strana 16-12
16-3
v_2_kapitola_16_2012_12_10_Capitolo 16.qxd 18.3.2013 12:32 Stránka 5
Časová relé
Instalační provedení
Pro rozběh hvězda-trojúhelník.
Vícerozsahová.
Vícenapěťová
Objednací
kód
Časové
rozsahy
TM ST
0.1-1s
1-10s
6-60s
1-10min
TM ST A440
0.1-1s
1-10s
6-60s
1-10min
Jmenovité
napájecí
napětí
Balení
Hmotnost
[V]
ks
[kg]
24-48VDC /
24-240VAC
1
0.090
380-440VAC
1
0.090
Obecná charakteristika
– Elektronická časová relé, vícerozsahová, vícenapěťová.
Pro rozběhy indukčních motorů (hvězda-trojúhelník,
autotransformátor, apod.), 2 nezávislé časy
– 1 reléový výstup se 2 zapínacími kontakty (SPST) se
společnou „střední“ svorkou
– Zpoždění volitelné trimry na čelní straně krytu:
10-100% pro rozběh (hvězda)
20-300ms pro přechod (z hvězdy na trojúhelník)
– Zelená LED dioda pro indikaci zapnutí
– Červená LED dioda pro indikaci stavu výstupního relé;
bliká při časování zpoždění, svítí po odčasování
– Instalační kryt (DIN 43880), 1 modul
– IEC stupeň krytí: IP40 (čelně, při montáži v rozvodnici IP40);
IP20 (svorky).
Certifikáty a standardy
Udělené certifikáty: GOST, UL Listed pro USA a Kanadu
(soubor E93601) jako „Auxiliary Devices - Timers“.
V souladu se standardy: ČSN/EN 61812-1, UL508,
CSA C22.2 n° 14.
TM ST
Pracovní diagram
Viz.: strana 16-9.
Schodišťový
automat
Objednací
kód
Časový
rozsah
TM LS
0.5-20min
Jmenovité
napájecí
napětí
Balení
Hmotnost
[V]
ks
[kg]
220-240VAC
1
0.080
Obecná charakteristika
– Elektronické časové relé jednorozsahové, jednonapěťové.
Pro ovládání osvětlení schodišť, společných prostor atp.
– 1 reléový výstup s 1 „silovým“ zapínacím kontaktem (SPST)
– Zpoždění volitelné trimrem na čelní straně krytu
– Vhodné pro 3- i 4-vodičové systémy (ovládání pomocí
nulového vodiče nebo pomocí fáze)
– Posuvný volič pro funkci časování nebo trvalé svícení
– Funkce „SIRKA“: Jednohodinové svícení s možností
zrušení
– Zelená LED dioda pro indikaci zapnutí
– Možnost připojení až 50 spínačů osvětlení; každý ≤ 1mA
– Instalační kryt (DIN 43880), 1 modul
– IEC stupeň krytí: IP40 (čelně, při montáži v rozvodnici IP40);
IP20 (svorky).
TM LS
Certifikáty a standardy
Udělené certifikáty: GOST, UL Listed pro USA a Kanadu
(soubor E93601) jako „Auxiliary Devices - Timers“.
V souladu se standardy: ČSN/EN 61812-1, UL508,
CSA C22.2 n° 14.
16
Pracovní diagram
Viz.: strana 16-9.
16-4
Rozměry
strana 16-6
Schémata zapojení
strana 16-9
Technické parametry
strana 16-12
v_2_kapitola_16_2012_12_10_Capitolo 16.qxd 18.3.2013 12:32 Stránka 6
Časová relé
Provedení do patice nebo pro vestavnou montáž 48x48mm
Časová relé
48x48mm/1.9x1.9in
Objednací
kód
Časový
rozsah
Jmenovité
napájecí
napětí
Ba- Hmotle- nost
ní
[V]
ks
[kg]
Zpoždění při rozběhu.
Jednorozsahová, jednonapěťová.
31 L48T...
31 L48TP...
31 L48T 3S 24
0.1-3s
1
0.115
31 L48T 6S 24
0.1-6s
1
0.115
31 L48T 30S 24
0.5-30s
1
0.115
31 L48T 60S 24
0.5-60s
1
0.115
31 L48T 3M 24
1s-3min
1
0.115
31 L48T 6M 24
3s-6min
1
0.115
31 L48T 30M 24
30s-30min
1
0.115
31 L48T 60M 24
30s-60min
1
0.115
31 L48T 3H 24
3min-3h
1
0.115
31 L48T 3S 240
0.1-3s
1
0.120
31 L48T 6S 240
0.1-6s
1
0.120
31 L48T 30S 240
0.5-30s
1
0.120
31 L48T 60S 240
0.5-60s
1
0.120
31 L48T 3M 240
1s-3min
1
0.120
31 L48T 6M 240
3s-6min
1
0.120
31 L48T 30M 240
30s-30min
1
0.120
31 L48T 60M 240
30s-60min
1
0.120
31 L48T 3H 240
3min-3h
1
0.120
1
24VAC/DC /
110VAC /
220-240VAC 1
0.124
24VAC/DC
220-240VAC
0.3-780s
31 L48TP M 240
18s-780min
31 L48TPB...
0.05s-10min 24VAC/DC
220-240VAC
31 L48TPB M240
Nastavení časového rozsahu
A B
L48TP S
L48TP M
31 L48M H 240
0.05s-10min 24-240V
0.05min-10h AC/DC
Objednací
kód
Popis
31 S8
8-pinová patice pro
upevnění pomocí šroubů
nebo pro montáž na
DIN lištu 35mm
1
0
0.3-3s
18s-3min
1.2-12s
72s-12min
10-100s
10-100min
7.8-780s
78-780min
0.124
0.124
Nastavení časového rozsahu
1
0.135
1
0.135
A B
Balení
Hmotnost
ks
[kg]
10
0.061
31 L48 P8
8-pinová patice.
Hlavičkové svorky
10
0.040
31 S11
11-pinová patice pro
upevnění pomocí šroubů
nebo pro montáž na
DIN lištu 35mm
10
0.064
31 L48 P11
11-pinová patice.
Hlavičkové svorky
10
0.048
31 L48AP
Adaptér pro vestavnou montáž 10
0.012
31 S8
31 S11
L48TPB
A B
A B
A B
1
0
1
0
1
0
1
0
0.05-1s
0.1-10s
0.6s-1min
6s-10min
ČASOVÁ RELÉ L48M
– Elektronická časová relé, vícerozsahová, vícenapěťová.
Multifunkční
– Volitelné funkce: Zpoždění při rozběhu se startem při
vybuzení relé. Zpoždění při rozběhu se startem při
odbuzení relé. Blikač začínající pauzou VYP. Blikač
začínající impulzem ZAP. Časové relé lze resetovat
sepnutím externího kontaktu (R) připojeného na svorky
7-6.
Časování relé lze přerušit sepnutím externího kontaktu
(M) připojeného na svorky 7-5. Následným rozepnutím
externího kontaktu začne relé opět časovat. Viz.: strana
16-11
– 2 reléové výstupy, každý s 1 přepínacím kontaktem
(SPDT); oba zpožděné
– Zpoždění volitelné potenciometrem na čelní straně krytu
– Nastavení časového rozsahu pomocí DIP přepínačů:
L48M M: 0.05-1s; 0.1-10s; 0.6s-1min; 6s-10min
L48M H: 0.05-1min; 0.1-10min; 0.6min-1h; 1min-10h
– Indikace zapnutí a stavu výstupního relé LED diodami
– Provedení do patice (11 pinů), patice 31 S11
– Vestavná montáž s paticí 31 L48 P11 a adaptérem 31
L48AP
– IEC stupeň krytí: IP40 (čelně); IP20 (svorky).
Nastavení časového rozsahu
A B
L48M M
L48M H
POZN.:
Maximální průřez vodičů pro patice: 2x2.5mm2/2x14AWG.
Utahovací moment: 0.8Nm/7.1lbin.
Rozměry
strana 16-6
A B
1
0
1
31 L48M...
Příslušenství pro
časová relé
48x48mm/1.9x1.9in
A B
1
0
Multifunkční, vícerozsahová, vícenapěťová.
31 L48M M 240
A B
1
0
1
0.124
Zpoždění při rozběhu.
Vícerozsahová, jednonapěťová.
31 L48TPB M24
ČASOVÁ RELÉ L48TP
– Elektronická časová relé, vícerozsahová, vícenapěťová.
Zpoždění při rozběhu se startem při vybuzení relé
– 1 reléový výstup s 1 přepínacím kontaktem (SPDT)
– Zpoždění volitelné potenciometrem na čelní straně krytu
– Nastavení časového rozsahu pomocí DIP přepínačů:
L48TP S: 0.3-3s; 1.2-12s; 10-100s; 7.8-780s
L48 TP M: 18s-3min; 72s-12min; 10-100min; 78-780min
– Indikace zapnutí a stavu výstupního relé LED diodami
– Provedení do patice (8 pinů), patice 31 S8
– Vestavná montáž s paticí 31 L48 P8 a adaptérem
31 L48AP
– IEC stupeň krytí: IP40 (čelně); IP20 (svorky).
ČASOVÁ RELÉ L48TPB
– Elektronická časová relé, vícerozsahová, jednonapěťová.
Multifunkční
– 2 reléové výstupy, každý s 1 přepínacím kontaktem
(SPDT); jeden zpožděný, druhý nastavitelný jako okamžitý
nebo zpožděný
– Zpoždění volitelné potenciometrem na čelní straně krytu
– Nastavení časového rozsahu pomocí DIP přepínačů:
0.05-1s; 0.1-10s; 0.6s-1min; 6s-10min
– Indikace zapnutí a stavu výstupního relé LED diodami
– Provedení do patice (8 pinů), patice 31 S8
– Vestavná montáž s paticí 31 L48 P8 a adaptérem
31 L48AP
– IEC stupeň krytí: IP40 (čelně); IP20 (svorky).
Zpoždění při rozběhu.
Vícerozsahová, vícenapěťová.
31 L48TP S 240
Obecná charakteristika
ČASOVÁ RELÉ L48T
– Elektronická časová relé, jednorozsahová, jednonapěťová.
Zpoždění při rozběhu se startem při vybuzení relé
– 1 reléový výstup s 1 přepínacím kontaktem (SPDT)
– Zpoždění volitelné potenciometrem na čelní straně krytu
– Indikace zapnutí a stavu výstupního relé LED diodami
– Provedení do patice (8 pinů), patice 31 S8
– Vestavná montáž s paticí 31 L48 P8 a adaptérem
31 L48AP
– IEC stupeň krytí: IP40 (čelně); IP20 (svorky).
A B
A B
A B
1
0
1
0
1
0
1
0
0.05-1s
0.05-1min
0.1-10s
0.1-10min
0.6s-1min
0.6min-1h
6s-10min
1min-10h
Certifikáty a standardy
Udělené certifikáty: GOST, UL Recognized pro USA a Kanadu
(soubor E172189) jako „Industrial Switches - Timers“.
V souladu se standardy: ČSN/EN 61812-1, UL508,
CSA C22.2 n° 14.
Pracovní diagram
Viz.: strany 16-10 a 11.
Schémata zapojení
strana 16-10 a 11
Technické parametry
strana 16-13
16-5
16
v_2_kapitola_16_2012_12_10_Capitolo 16.qxd 18.3.2013 12:32 Stránka 7
Časová relé
Rozměry [mm (in)]
ČASOVÁ RELÉ
TM...
58
(2.28”)
43.7
(1.72”)
45
(1.77”)
90
(3.54”)
98.3
(3.87”)
104.7
(4.12”)
5
(0.20”)
17.5
(0.69”)
59.9
(2.36”)
Ø4.2
(0.16”)
L48...
45
(1.77”)
76
(2.99”)
14
(0.55”)
45
(1.77”)
35
(1.38”)
48
(1.89”)
48
(1.89”)
Otvor do panelu
3.5
(0.14”)
Otvor do panelu
L48... s paticemi S8 - S11
45
(1.77”)
76
(2.99”)
3.5
(0.14”)
16-6
L48 P11
20.5
(0.81”)
43.5
(1.71”)
20.5
(0.81”)
47
(1.85”)
47
(1.85”)
65
(2.56”)
38
(1.50”)
L48 P8
33
(1.30”)
27
(1.06”)
43.5
(1.71”)
Příslušenství - Patice
S8 - S11
33
(1.30”)
38
(1.50”)
16
45
(1.77”)
65
(2.56”)
35
(1.38”)
48
(1.89”)
27
(1.06”)
48
(1.89”)
v_2_kapitola_16_2012_12_10_Capitolo 16.qxd 18.3.2013 12:32 Stránka 8
Časová relé
Schémata zapojení
TM P
A1
15
A2
16 18
D
C
A2
A1
A2
ON
15
Zpoždění při rozběhu se
startem při vybuzení relé
TM M1
A1 S
Zpoždění při rozběhu se
startem při vybuzení relé
E
F
18
16
t
A1
A2
ON
Impulz zadané délky ovládaný externím
kontaktem se startem při sepnutí
D
G
C
H
C
B
I
B
J
A
15
15
18
16
E
F
G
H
I
J
A
A1
A2
ON
t
C A1
S
15
18
16
t
t
t
t
16 18
Impulz zadané délky se startem
při vybuzení relé
D
E
F
A1
A2
ON
Impulz zadané délky ovládaný externím
kontaktem se startem při rozepnutí
G
D
C
H
C
B
I
B
J
A
15
Symetrický blikač začínající pauzou
(VYP).
D
E
F
18
16
15
Zpoždění při rozběhu se startem
při sepnutí externího kontaktu
a zpoždění při návratu se startem
při rozepnutí externího kontaktu
Symetrický blikač začínající
impulzem (ZAP)
D
E
F
18
16
D
t
t
t
t
(pauza) (práce) (pauza) (práce)
A1
A2
H
I
J
A
G
D
H
C
I
B
18
16
G
Krokové relé ovládané impulzy
z externího kontaktu
ON
15
F
B
B
J
E
C
C
A
H
I
J
C A1
S
15
H
J
A
G
t
A1
A2
ON
I
B
F
A
G
C
E
A1
A2
ON
E
F
16
A1
A2
ON
C A1
S
15
18
16
t
t
t
t
A1
A2
ON
G
H
I
J
A
18
t
t
t
t
(práce) (pauza) (práce) (pauza)
C A1
S
15
18
16
16
Zpoždění při návratu ovládané
externím kontaktem se startem
při sepnutí
D
E
F
G
C
H
B
I
A
J
A1
A2
ON
Generátor impulzu s pevnou dobou
impulzu 0.5s a nastavitelným
zpožděním vygenerovaného impulzu
C A1
S
15
D
F
G
H
C
I
B
18
16
E
A
t
A1
A2
ON
J
15
18
16
t
0,5s
t
0,5s
16-7
v_2_kapitola_16_2012_12_10_Capitolo 16.qxd 18.3.2013 12:32 Stránka 9
Časová relé
Schémata zapojení
TM M2
Okamžitá funkce
Zpožděná funkce
C
A1 S
C
23
15
A1 S
23
INST
24
A2
D
E
F
16 18
G
H
C
24
INST
A2
I
B
23
28
24
Zpoždění při rozběhu se
startem při vybuzení relé
E
D
F
Impulz zadané délky se
startem při vybuzení relé
G
C
H
B
I
F
G
H
C
27
DEL
28
28
Zpoždění při rozběhu se
startem při vybuzení relé
I
E
D
F
Impulz zadané délky se
startem při vybuzení relé
G
C
H
B
I
J
A
J
A
A1
A2
ON
A1
A2
ON
E
D
16 18
B
J
A
J
A
27
15
27
DEL
A1
A2
ON
A1
A2
ON
C
15
18
t
23
24
D
E
18
15
16
F
G
H
C
I
B
t
23
24
Symetrický blikač
začínající pauzou (VYP)
E
D
F
H
B
I
Symetrický blikač
začínající impulzem (ZAP)
t
E
D
F
G
I
B
18
16
27
28
H
Symetrický blikač
začínající pauzou (VYP)
E
D
t
F
Symetrický blikač
začínající impulzem (ZAP)
G
C
H
B
I
J
A
J
A
A1
A2
ON
A1
A2
ON
15
16
C
J
A
18
27
28
G
C
J
A
15
16
A1
A2
ON
A1
A2
ON
C
B
15
18
15
16
t
t
t
t
(pauza) (práce) (pauza) (práce)
23
24
D
E F
G
C
H
B
I
J
A
Zpoždění při návratu
ovládané externím
kontaktem se startem
při sepnutí
A1
A2
ON
C A1
S
15
16
D
E
t
t
t
t
(práce) (pauza) (práce) (pauza)
23
24
D
E
F
H
B
I
J
A
F
G
H
B
I
J
A
Impulz zadané délky
ovládaný externím
kontaktem se startem
při rozepnutí
15
16
16
27
28
t
t
t
t
(pauza) (práce) (pauza) (práce)
E F
D
18
G
C
H
B
I
J
A
Zpoždění při návratu
ovládané externím
kontaktem se startem
při sepnutí
E
D
H
J
A
C A1
S
C A1
S
C A1
S
18
18
15
D
E
F
H
B
I
J
A
15
16
t
27
28
Zpoždění při rozběhu se startem
při sepnutí externího kontaktu
a zpoždění při návratu se startem
při rozepnutí externího kontaktu
G
C
t
D
E
18
16
F
G
C
H
B
I
J
A
Impulz zadané délky
ovládaný externím
kontaktem se startem
při rozepnutí
D
E
H
I
J
A
A1
A2
ON
C A1
S
C A1
S
C A1
S
C A1
S
18
18
18
15
t
23
24
D
E F
G
C
H
B
I
J
A
t
Krokové relé ovládané
impulzy z externího
kontaktu
15
16
t
23
24
D
E
F
G
C
H
B
I
J
A
t
t
t
Generátor impulzu s pevnou
dobou impulzu 0.5s
a nastavitelným zpožděním
vygenerovaného impulzu
15
16
t
27
28
D
E F
G
C
H
B
I
J
A
t
Krokové relé ovládané
impulzy z externího
kontaktu
E
H
J
A
S
C A1
S
S
18
18
18
A
16-8
15
16
23
24
15
t
0,5s
t
0,5s
16
27
28
G
I
18
23
24
F
B
C A1
S
16
t
C
A1
A2
ON
15
B
16
A1
A2
ON
A1
A2
ON
C
27
28
D
t
Zpoždění při rozběhu se startem
při sepnutí externího kontaktu
a zpoždění při návratu se startem
při rozepnutí externího kontaktu
G
B
A1
A2
ON
16
F
C
A1
A2
ON
15
t
27
28
A1
A2
ON
18
Impulz zadané délky
ovládaný externím
kontaktemse startem
při sepnutí
G
I
A1
A2
ON
t
F
B
A1
A2
ON
16
t
t
t
t
(práce) (pauza) (práce) (pauza)
C
A1
A2
ON
23
24
C
18
27
28
Impulz zadané délky
ovládaný externím
kontaktemse startem
při sepnutí
G
C
15
t
15
16
18
23
24
16
18
t
t
t
Generátor impulzu s pevnou
dobou impulzu 0.5s
a nastavitelným zpožděním
vygenerovaného impulzu
A1
A2
ON
15
16
27
28
t
0,5s
t
0,5s
v_2_kapitola_16_2012_12_10_Capitolo 16.qxd 18.3.2013 12:32 Stránka 10
Časová relé
Schémata zapojení
TM PL
Asymetrický blikač začínající
impulzem (ZAP)
A1 S
15
A2
16 18
Asymetrický blikač začínající
pauzou (VYP)
A1
A2
ON
A1
A2
ON
A1
S
18
A1
S
18
15
16
15
P
W
16
P
W
P
W = Práce (ZAP)
P = Pauza (VYP)
W
W
P
W = Práce (ZAP)
P = Pauza (VYP)
TM D
Zpoždění při návratu se startem při
odbuzení relé
A1
15
A2
16 18
A1
A2
ON
15
18
16
t
TM ST
Pro rozběh hvězda-trojúhelník
A1
A1
A2
17
ON
A2
18
28
18
17
28
17
start
přechod
Vedení
...V - ...Hz
L1
L2
L3
21
S1
22
13
S2
1
3
5
2
4
6
1
3
5
2
4
6
KM2
1
3
5
2
4
6
KM3
1
3
5
2
4
6
14
53
KM2
54
KM1
FR1
17
KT1
(TM ST)
95
U2
V2
W2
U1
M
3~
U2
V2
W2
95
V1
18
28
22
KM3
21
62
KM1
61
13
KM2
14
KM1
14
16
W1
FR1 KT1 A1
(TM ST)
96
A2
U1
M
3~
17
13
A1
KM1
A2
A1
KM3
A2
A1
KM2
A2
96
V1
W1
TM LS
Schodišťový automat
4-vodičové zapojení (ovládání fází)
3-vodičové zapojení (ovládání N-vodičem)
Funkce trvalého svícení
L
N
L
N
N 3
N 3
Funkce časování
ON
ON
L/N
L
L
N
L
4
L
N
4
3
>3s
>3s
4
>3s
L
L
t
t
1h
4
16-9
v_2_kapitola_16_2012_12_10_Capitolo 16.qxd 18.3.2013 12:32 Stránka 11
Časová relé
Schémata zapojení
L48T...
Zpoždění při rozběhu se startem při vybuzení relé
24VAC/DC
220240VAC
2
8
7
5 6
2
7
ON
RELÉ
8
6
5
t
L48TP...
110VAC
Zpoždění při rozběhu se startem při vybuzení relé
220240VAC
24VAC/DC
1 2 4
8
ON
RELÉ
7
5 6
1.2.4
7
8
6
5
t
L48TPB...
2
1
8
7
4 3
5 6
2
7
ON
1
3
B
A
4
RELÉ
8
6
16-10
DIP-SWITCH
Zpoždění při rozběhu se startem při vybuzení relé.
Okamžitá funkce
2
1
8
7
4 3
5 6
2
7
ON
1
3
4
RELÉ
8
5
t
16
24VAC/DC
110VAC
240VAC
Zpoždění při rozběhu se startem při vybuzení relé
24VAC/DC
110VAC
220240VAC
6
5
B
A
DIP-SWITCH
v_2_kapitola_16_2012_12_10_Capitolo 16.qxd 18.3.2013 12:32 Stránka 12
Časová relé
Schémata zapojení
L48M...
Zpoždění při rozběhu se startem při vybuzení relé
24240VAC/DC
2
1
11
5
6
10
4 3
8 9
Impulz zadané délky se startem při vybuzení relé
M
R
7
F
F
1
0
t = nastavený čas = t1+t2
¶ Kontakty “M” a “R” jsou beznapěťové
1
0
PŘEPÍNAČ
Blikač začínající pauzou (VYP)
PŘEPÍNAČ
Blikač začínající impulzem (ZAP)
F
1
0
F
1
0
PŘEPÍNAČ
PŘEPÍNAČ
16
16-11
v_2_kapitola_16_2012_12_10_Capitolo 16.qxd 18.3.2013 12:32 Stránka 13
Časová relé
Technické parametry
Instalační provedení
TYP
TM P
TM M1
TM M2
TM PL
TM D
TM ST
TM LS
Zpoždění při
rozběhu
Multifunkční
Multifunkční
Asymetrický blikač
Zpoždění při
návratu
Pro rozběhy
Schodišťový
automat
Vícerozsahové
Vícerozsahové
Vícerozsahové
Vícerozsahový
Vícerozsahové
Vícerozsahová
Jednorozsahové
Vícenapěťové
Vícenapěťové
Vícenapěťové
Vícenapěťový
Vícenapěťové
Vícenapěťová
Jednonapěťové
24-240VAC/DC
24-48VDC /
24-240VAC
380-440VAC
220-240VAC
0.6VA/0.3W max
(12...48VAC/DC)
1.6VA/1.2W max
(110...240VAC/DC)
0.1VA/0.1W
(24...48VAC/DC)
1.1VA/0.8W
(110...240VAC/DC)
1.2VA/0.8W max
(24...48VAC/DC)
1.6VA/0.9W max
(110...240VAC)
Relé nebuzeno:
5VA/0.5W max
Relé buzeno:
12VA/0.8W max
Vícerozsahový
0.1-1s
1-10s
6s-60s
1-10min
6min-1h
1h-10h
0.1-1den
1-10dní
3-30dní
10-100dní
Vícerozsahové
0.06-0.6s
0.6-6s
6s-60s
18s-180s
Vícerozsahová
0.1-1s
1-10s
6s-60s
1-10min
Jednorozsahové
0.5-20min
POPIS
ŘÍDICÍ OBVOD
Jmenovité napájecí
napětí Us
24-48VDC /
24-240VAC
12-240VAC/DC
Jmenovitý kmitočet
50/60Hz
Rozsah napájecího napětí
Maximální příkon
0.85-1.1 Us
1.2VA/0.8W max
(24...48VAC/DC)
16VA/0.9W max
(110...240VAC/DC)
0.6VA/0.3W max
(12...48VAC/DC)
1.6VA/1.2W max
(110...240VAC/DC)
1.1VA/0.8W max
(12...48VAC/DC)
1.8VA/1.2W max
(110...240VAC/DC)
ČASOVACÍ OBVOD
Rozsah nastavení časů
Vícerozsahová
0.1-1s
1-10s
6s-60s
1-10min
6min-1h
1-10h
0.1-1den
1-10dní
Pouze ZAP
Pouze VYP
Přesnost nastavení
Opakovaná přesnost
< ±9%
< ±0.1%
< ±0.5%
< ±0.2%
Vliv kolísání
napětí
Vliv změny teploty
v rozmezí -20°C až +20°C
Minimální doba buzení
––
Minimální doba pro zapnutí
—
Doba
resetu
< ±0.5%
< ±0.2%
< ±0.25%
––
––
25ms (nejde o maximální hodnotu)
≥ 200ms
––
––
—
—
≥60ms (ne max)
≥ 100ms
během časování
≥ 100ms
—
≥ 100ms
po uplynutí času
≥ 50ms
—
≥ 50ms
––
—
≤ 40ms ¶
≤ 20ms
2Z, zpožděné
1Z, zpožděný
8A
16A
Odolnost proti mikrovýpadkům
16
––
< ±0.5%
< ±0.01%
≤ 50ms
≤ 25ms
≤ 15ms
≤ 25ms
VÝSTUPNÍ RELÉ
Uspořádání kontaktů
1P, zpožděný
1P, zpožděný +
1P, zpožděný
1Z, okamžitý/zpožděný;
Maximální spínané napětí
IEC smluvený tepelný proud
(Ith)
Označení dle UL/CSA
a ČSN/EN 60947-5-1
Elektrická životnost (při jm. zátěži)
250VAC
8A
5A
B300
—
105 cyklů
Mechanická životnost
30x106 cyklů
Maximální utahovací moment
0.8Nm (7lbin)
Průřez vodiče (min-max)
0.2-4mm2 (24-12 AWG)
IZOLACE (vstup-výstup)
IEC jmenovité izolační napětí Ui
250V
IEC jmenovité impulzní výdržné
napětí Uimp
4kV
IEC výdržné přepětí o síťovém
kmitočtu
2kV (50Hz - 60sec)
PODMÍNKY OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ
Provozní teplota
Skladovací teplota
Materiál krytu
¶ Při 24-48VDC nebo 24-240VAC (≤30ms při 380-440VAC).
16-12
-20...+60°C
-30...+80°C
Samozhášivý polyamid
v_2_kapitola_16_2012_12_10_Capitolo 16.qxd 18.3.2013 12:32 Stránka 14
Časová relé
Technické parametry
Provedení do patice nebo pro vestavnou montáž 48x48mm
TYP
L48T...
L48TP...
L48TPB...
L48M...
Zpoždění při
rozběhu
Zpoždění při
rozběhu
Zpoždění při
rozběhu
Multifunkční
Jednorozsahová
Vícerozsahová
Vícerozsahová
Vícerozsahová
Jednonapěťová
Vícenapěťová
Jednonapěťová
Vícenapěťová
24VAC/DC ¶
24VAC/DC ¶
24VAC/DC ¶
24-240VAC/DC ¶
220-240VAC ¶
110VAC ¶
220-240VAC ¶
POPIS
ŘÍDICÍ OBVOD
Jmenovité napájecí
napětí (Us)
220-240VAC ¶
Jmenovitý kmitočet
50-60Hz
Rozsah napájecího napětí
0.85-1.1 Us
Maximální příkon
6VA
Maximální ztrátový výkon
·
ČASOVACÍ OBVOD
Rozsah nastavení časů
Jednorozsahová
Vícerozsahová
Vícerozsahová
Vícerozsahová
0.1-3s
0.3-3s
0.05-1s
0.05-1s
0.1-6s
0.12-12s
0.10-10s
0.1-10s
0.5-30s
10-100s
0.6s-1min
0.6s-1min
0.5-60s
78-780s
6s-10min
1s-3min
18s-3min
0.05-1min
6s-10min
3s-6min
72s-12min
0.1-10min
30s-30min
10-100min
0.6min-1h
30s-60min
78-780min
1min-10h
3min-3h
Přesnost nastavení
±9%
±5%
Opakovaná přesnost
≤±0.5%
±0.5%
Vliv kolísání napětí
±0.3%
±0,.
při -20°C
+2%
+2%
při +60°C
-3%
Vliv změny teploty
-3%
Minimální doba pro zapnutí
Doba
resetu
––
během časování
≥ 0.1s
≥ 0.1s
≥ 0.1s
≥ 0.1s
po uplynutí času
≥ 65ms
≥ 65ms
≥ 65ms
≥ 65ms
≤ 40ms
≤ 40ms
≤ 40ms
≤ 40ms
Odolnost proti mikrovýpadkům
VÝSTUPNÍ RELÉ
Počet výstupních relé
1
1
2
2
Uspořádání kontaktů
1P, zpožděný
1P, zpožděný
1P, zpožděný + 1P, okamžitý/zpožděný
2P, zpožděné
Maximální spínané napětí
IEC smluvený tepelný proud
(Ith)
Označení dle UL/CSA a ČSN/EN 60947-5-1
Elektrická životnost (při jm. zátěži)
Mechanická životnost
16
250V
5A
B300
105 cyklů
30x106 cyklů
PŘIPOJENÍ
Maximální utahovací moment
––
Průřez vodiče (min-max)
––
IZOLACE (vstup-výstup)
IEC jmenovité izolační napětí Ui
250V
IEC jmenovité impulzní výdržné
napětí Uimp
––
IEC výdržné přepětí o síťovém kmitočtu
2kV
PODMÍNKY OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ
Provozní teplota
Skladovací teplota
Materiál krytu
-10...+60°C
-30...+80°C
Samozhášivý polyamid
¶ Jiná napětí na zakázku.
· Pro více informací kontaktujte naši Technickou Podporu; kontakt viz.: vnitřní strana přebalu.
16-13
Download

Časová relé - LOVATO Electric sro