LEPIDLA A TĚSNÍCÍ TMELY
POVER REPAIR BLACK
dvousložkové metakrylenové
lepidlo
D
TEE
RAN
R
GUA ITY FO LS
L
A
QUA SSION
E
FF
PRO
· Vynikající pevnost ve střihu a nárazu
· Velká tepelná odolnost
· Nestéká
· Vyplňuje trhliny a škvíry do 4 mm
· Vynikající únosnost zatížení
· Odolný vůči povětrnostním vlivům a
vlhkosti
· Vytvrzuje při pokojové teplotě
· Není potřebná povrchová úprava
· 100% reaktivní
· Spojuje kov a plast
Power Repair 21
PRP - clear
VŠEOBECNÉ INFORMACE
POWER-REPAIR 21/56 g black je dvousložkové
metakrylenové lepidlo pro umělé hmoty tvárné
za tepla, kovy a díly z kompozitních materiálů. Při
poměru smísení 1:1 je doba zpracování 4 – 6
minut a 75% maximální lepivosti se
dosáhne po 10 – 15 minutách při pokojové teplotě.
POWER-REPAIR 21/56 g black se vyznačuje
kombinací vysoké pevnosti a tuhosti a jeho použití je
rozmanité v rámci širokého spektra rozličných
materiálů
TECHNICKÁ DATA
VYTVRZENÍ PŘI 22 °C
Pevnost ve smyku ASTM D 3030: 20–24 Mpa
Modul: 931–1137 MPa
Roztažnost až do zlomení: 15–25 %
Lap Shear (ASTM D 1002) kohezní pevnost:
20–24 MPa
Směsná hustota: 0,98 g/cc
Doba zpracování (1): 4 až 6 min.
Doba fi xace (2): 12 až 15 min.
Úplné vytvrzení: po 24 hod.
Obsažená rozpouštědla: žádná
Bod vzplanutí: 9 °C
Roztažení: 15 až 25%
Tepelná odolnost: –55 °C až +120 °C
Povrch ošetřený tryskáním pískem k povrchu
tryskanému pískem: 100 % pevnost
Na základě své viskozity a vlastností při tečení se
metakrylanová lepidla vynikajícím způsobem hodí
pro metody kontinuálního nanášení. Nanášení
produktu lze provádět pomocí vhodného mísiče
rychle a jednoduše bez kapání.
(1) Doba zpracování:
Doba, během níž se díl A a díl B spolu smísily tak
důkladně, až se výrobek již nedá dále zpracovávat.
(2) Doba fi xace:
Doba, která je potřebná k tomu, aby slepené plochy
dokázaly udržet závaží 1 kg na spojovaném dílu o
šíři 25,4 mm s převisem 12,7 mm aniž dojde k
pohybu.
CHEMICKÁ ODOLNOST:
Uhlovodíky, benzín, nafta, hydraulická kapalina –
velmi dobrá
Kyseliny a zásady – velmi dobrá
Solné roztoky – velmi dobrá
URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ
UŽIVATELE.
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: viz. Bezpečnostní list
POUŽITÍ
· Smíchané lepidlo se nanese jako tenký film
nebo v podobě kapek bezprostředně na jeden z
povrchů. Tento je třeba během uvedené doby
pro zpracování přizpůsobit přesně
požadovanou formou slepovanému dílu. Musí
se zabezpečit, aby byl dán pevný kontakt mezi
oběma povrchy slepovaných materiálů. Použijte
prosím dostatek materiálu, aby bylo zaručeno
pokrytí lepidlem.
· Všechna další zpracování, umístění a stažení
by měla být ukončena před uplynutím doby pro
zpracování. Posunutí jednoho dílu po uplynutí
doby pro zpracování může vést k tomu, že bude
pevnost slepení nižší než by bylo možné.
Postarejte se o to, aby se spojené díly
neposunuly, dokud nedojde k fixaci.
BALENÍ
Objednací číslo
911205
UPOZORNĚNÍ
Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s
maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si
uživatelé nezávisle na tom vyzkoušeli vhodnost
použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní
účely. Firma neručí za úplnost a přesnost těchto
informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití
výrobků. Záruka, kterou fi rma poskytuje, se týká
pouze standardních prodejních podmínek tohoto
výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost
za náhodné škody, ani za škody v důsledku
nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému
odběrateli.
Název
Pover Repair Black
Balení
Dvojtuba 56g
Zařazení
Lepidla a tmely
Download

TECH-MASTERS: Power Repair 21