Multi-V
Technologie
Vyměnitelné
fotografie
Přehled vnitřních jednotek
S r e v o l u č n í m s y s t é m e m LG A RTC O O L
s vyměnitelnými fotografiemi můžete jednoduchým
způsobem změnit vzhled vaší kliamatizační
jednotky podle toho jak chcete a kdy chcete.
Modely
4
Úspora energie
Přehled venkovních jednotek
Spolehlivá LG DC Inverterová
technologie dosahuje až 66%
úsporu energie.
Tepelné čerpadlo
5
Rekuperace tepla
Tepelná čerpadla přitahují v poslední době
velkou pozornost vysokou účinností systémů
vedoucí k úsporám energie a tím jsou úspěšné
v boji proti globálnímu oteplování.
Zrcadlo
3
Příklad
2
6
7
Především tepelná čerpadla s invertorem mají
nesrovnatelně vyšší energetickou účinnost než
běžně používané jednostky s konstatními
otáčkami kompresoru. Klimatizační jednotky LG
s DC Invertorem dosahují úspory až 57% energie
v režimu chlazení a 66% energie při topení.
Nástěnné
jednotky
1
8
Konvertibilní
jednotky
2011
Po d s t ro p n í
jednotky
Zachovává lesk po delší dobu
b e z z h o r š e n í k v a l i t y, n e b o
vyblednutí.
Snadná výměna obrazů kdykoli za vaše fotografie.
Hladké obrysy
Design jednotky nasměruje váš
pohled v rovnoměrném přechodu
z přední strany až do spodní
části.
Linie Chrome Trim
Jemně štíhlá konstrukce přecházející k masivnímu rozšíření
podtrhující celkovou trvanlivost
výrobku.
Vysoká intenzita LED
Elegantní displej s inteligentním
bílým podsvícením.
MULTI V lll má vysokou účinnost díky, pokročilé
invertorové technologii a optimalizovanému cyklu
řízení systému. Na základě těchto inovací a moderních technologií systém poskytuje zákazníkům
vysoký komfort a nízkou spotřebou energie.
1
V-Scroll (LG BLDC invertní kompresor)
Energetická účinnost o 11% vyšší ve srovnání
s AC invertním kompresorem použitím
účinného LGBLDC invertního kompresoru.
2 Řízení průběhu sinusové vlny
Zlepšená účinnost kompresoru motoru
pomocí regulace DC invertní technologie.
3 Technologie cyklónového dochlazovače
Lepší vlastnosti chlazení s technologií
cyklonového podchlazení.
4 Nový tvar vrtule ventilátoru
Dosaženo optimalizace tepelné výměny
s nízkou hladinou hlučnosti ventilátoru
a vysokým objemem vzduchu.
5 Invertní motor ventilátoru LG BLDC
V porovnání s motorem na střídavý proud
dosahuje BLDC invertní motor ventilátoru
lepších vlastností.
6 Identický distributor tepelného výměníku
Optimalizací designu tepelného výměníku bylo
dosaženo zvýšení výkonu a účinnosti a snížení
teplotní odchylky výměníku od 5 ° C až 1 ° C.
Pokojové klimatizační jednotky LG
Modelová řada 2011
7 Široké lamely tepelného výměníku
Dosaženo vysoké účinnosti tepelné výměny
změnou velikosti lamel tepelného výměníku.
8 HiPOR™ (High Pressure Oil Return)
Dosaženo vysoké účinnosti tepelné výměny
změnou velikosti lamel tepelného výměníku.
Používáním energeticky účinného invertoru
připsíváte ke snižování emisí C02.
Non INV
neinvertní
opláštěné
Parapetní
jednotky
neopláštěné
66%
Parapetní
jednotky
”CONSOLE”
Prodloužená délka potrubí
a převýšení
Jednotka s nasáváním
čerstvého vzduchu
Použití technologie invertního řízení a cyklonového
podchlazení okruhu, je možné navrhnout systém
s delší délkou potrubí a vysokým převýšením.
Jednotky umožňují flexibilní přístup k projektům
v režimu chlazení a vytápění, jenž zohledňuje
specifické požadavky na výškové budovy a významně
se zkrátí pracovní čas projektantů při přípravě návrhů.
Kazetové jednotky
4-cestné kazety
2-cestné kazety
1-cestné kazety
Srovnání COP (based on 8Hp)
Konvenční
MULTI V lll
4.27
režim chlazení
režim topení
Model s Invertorem:S12AQ a CS12AQ/model bez
invertoru:S12AHP
4.12
Chlazení
※Koeficient účinnosti(COP) =
Topení
teplota vzduchu spotřeba
energie
Vyšší COP jednotky zaručuje vyšší účinnost chlazení
a topení a nižší spotřebu energie.
Gallery
LG Electronics
LG Electronics Inc.
AE Company, Commercial Air Conditioning
LG Electronics CZ s.r.o.
20 Yeouido-dong,
Yeongdeungpo-gu, Yeouido P.O.Box 335 Seoul, 150-721, Korea.
Zlatý Anděl
– Nádražní 23/344
153 00 Phone
Praha :5,+82-2-3777-7731
Česká republika Fax : +82-2-3777-3099
www.lg.com
www.lgeaircon.com
Tel.: +420
234 094 600
www.lge.cz
www.lgeaircon.com
Copyrightwww.lge.com
© 2011 LG Electronics.
All rights reserved.
1000m
200m
(225m)
40m
(90m)
110m
15m
5m
Navýšení maximálního chladícího
a topného výkonu
Trojitý filtr
1
2
3
• Červený filtr odstraňuje zápach, který se vytváří v každodenním životě jako
je zápach z ryb, jídla, nohou.
• Černý filtr odstraňuje zápach stavebního materiálu jako formaldehyd.
• Modrý filtr odstraňuje chemické látky jako je zápach z čerstvého nátěru.
1
VOC filtr odstraňuje zápach a nebezpečné
těkavé organické sloučeniny, vyskytující se v
domácnostech v materiálech např.koberce,
barvy, čisticí prostředky, nábytek,atd. (VOC =
těkavé organické látky)
2
Filtr pohlcuje formaldehyd, v yskytující se u
syndromu nového domu a zabraňuje dermatitidě a
může být příčinou zvracení a zápalu plic.
3
Společný pachový filtr odstraňuje běžné pachy,
které způsobujímigrény a chronickou únavu.
Distributed by
Axiální ventilátor
Inovativní tvar přední hrany lopatky a hladký
povrch zadní hrany poskytují vysokou účinnost s
nízkou hladinou hluku.Široké lopatky garantují
vysoké množství vzduchu, který zvyšuje
účinnost ventilátoru.
Nov ý DC Inver tor společnosti LG nav ýšil
základní výkon chlazení a topení pro váš klid
a pohodu během vysokých teplot v letních
m ěs í c í c h a ve l m i n í z k ý c h te p l ot b ě h e m
mrazivého zimního počasí. Chladící výkon se
zvýšil o 15% a topný výkon se zvýšil o 30%.
Změna tvaru mřížky
Náběžné
hrany
Antivirový
a antialergenní filtr
Tento filtr obsahuje enzym, kter ý rozkládá
alergeny, apatit a organocko-anorganický tmel,
který váže enzym na filtr. Při růchodu vzduchu
filtrem se alergen zachytí na filtr a enzym
rozloží protein alergenu jako miniaturní nůžky,
čímž jej zneškodní.
alergeny
Bio
460mm
460mm
Zubaté ostří
odtokové hrany
Nový
ventilátor
Původní
ventilátor
Reverzní náboj
krok č.1
Odtoková
hrana
krok č.2
526mm
3 krok
čistění vzduchu
3.41
celková délka potrubí
max.délka potrubí
ekvivalentní
max.vzdálenost potrubí od prvního rozbočovače
(dle podmínek aplikace)
max.převýšení mezi vnitřní a venkovní jednotkou
max. převýšení mezi vnitřními jednotkami
max. převýšení mezi venkovními jednotkami
Změna tvaru mřížky
Inovativní provedení tvaru venkovní mřížky
zlepšuje proudění vzduchu a zvyšuje účinnost
výměny tepla a současně snižuje hladinu hluku.
2) Srovnání kumulativní spotřeby elektrického proudu během 2
měsíců chlazení (srovnání v domě). Testovací podmínky:
Požadovaná teplota 27°C
Trojitá funkce filtru spočívá ve třech unikátních
filtrech, které snižují projevy spojené s různými
organickými látkami, včetně formaldehydu. Má
také schopnost odstraňovat nepříjemné pachy
a vytváří tak příjemnější prostředí.
11%
UP
K l i m a t i z a č n í j e d n o t k y LG s i n v e r t n í m
kompresorem se dodávají s bezkartáčovým
stejnosměrným BLDC kompresorem se silným
neodymiovým magnetem. Tento kompresor má
vyšší účinnost oproti střídavému invertnímu
kompresoru.
1) S
rovnání kumulativní spotřeby elektrického poudu během topení
pro dosažení nastavené teploty(srovnání v domě). Testovací
podmínky: vnější teplota:4°C/požadovaná teplota 23°C
klimatizační systémy LG
Kanálové jednotky
nízkotlaké
zabudované
vysokotlaké
Nižší úroveň hlučnosti
ÚSPORA
ENERGIE
ÚSPORA
ENERGIE
Tichý provoz
Výkonný kompresor BLDC
57%
Tepelné čerpadlo
Rekuperace tepla
25%
UP
Non INV
neinvertní
invertní
Tvrzené sklo
Vysoké COP s technologickými
inovacemi LG
Výkonnější
invertní
Design
4 krok
deaktivace alergenů
organický/
anorganický
tmel
enzym
filtr
apatit
(Ca10(PO4)6(OH)2)
BAF certifikace
526mm
Původní
ventilátor
Úzký náběh
kotouče
Nový
ventilátor
Protihluková vrstva krytu:
Venkovní jednotka je pokryta protihlukovou vrstvou
vyrobenou z gumy a směsi filamentum. To
umožňuje výrazné snížení hladiny hlučnosti jednotky.
Tichý noční provoz
Režim tichého nočního provozu snižuje hladinu
hluku v noční době pomocí nastavení přepínače
elektronické desky venkovní jednotky.
Maximální hodnoty hladiny hluku při denním
provozu je 48 dBA a při nočním tichém režimu
jen 39 dBA.
Split
Multisplit
Komfortní aplikace
Vysoká variabilita kombinací
Pokojové klimatizační jednotky
LG 2011
Ventilátory s technologií BLDC
účinnost(%)
Motor BLDC ventilátoru nabízí další úsporu energie
v provozním režimu. V porovnání se střídavými
motory (AC) dokáže motor BLDC ventilátoru snížit
spotřebu při plných otáčkách o 35%.
Tichý provoz
Odnímatelný
spodní kryt
Díky invertorové technologii BLDC motoru
a unikátní technologii nového ventilátoru
s šikmými lopatkami LG se podařilo dosáhnout
nejnižší hladiny hlučnosti na světě 19dB. Funkce
klidového režimu vám umožní klidný a ničím
nerušený spánek.
Výkonné proudění
vzduchu
Vnitřní jednotka LG má odnímatelný spodní kryt
a podpěru, která umožňuje instalaci aniž by
bylo nutné provádět demontáž nebo podpírat
jednotku. S LG patentovanou podpěrou může
instalaci provést pouze jedna osoba.
Zchlaďte se už toto léto s našimi nov ými
velkými ventilátor y, které umožňují pocítit
chladný vzduch až ve vzdálenosti 12 metrů!
Chlazení je rychlejší a výkonnější a umožňí vám
cítit se pohodlně dříve, než se k vám dostane
ochlazený vzduch. (Dostupné modely: CS18AQ/
CS24AQ)
Les
standartní jednotka zap./vyp.
standartní invertor
knihovna
odnímatelný spodní kryt
12m
podpěra
klimatizační jednotka LG
Nízkotlaká kanálová
Vysokotlaká kanálová
Kazetová 4-cestná
Kazetová 1-cestná
13
46
Konvertibilní
Parapetní
venkovních
jednotek
vnitřních
jednotek
ARTCOOL Gallery
a Panel
Více než
2000
kombinací
otáčky motoru
(ot./min.)
BLDC motor
ventilátoru
otáčky motoru(ot./min.)
potrubí
Široký provozní rozsah
LiBERO_R
Instalační
upevňovací konzole
běžně použávaný ventilátor
stabilizátor
směr
otáček
ventilátoru
COP
Instalační upevňovací konzole usnadňuje
montáž
9,000 Btu/h
Btu/h
12,0
12,000
000 Bt
B
Btu/h
u/h
18,0
18,000
000 Btu
B
Btu/h
u/h
24,
24,000
000 B
Btu/h
tu/h
Pokud se ventilátor otáčí, stabilizátor a lopatky ventilátoru jsou
paralelně (= kontaktní řada)
Velká změna okamžitého tlaku
stabilizátor
Pokud se ventilátor otáčí, stabilizátor a lopatky ventilátoru
nejsou paralelně (= kontaktní body)
Malá změna okamžitého tlaku
DC Invertní technologie
Třída energetické účinnosti
jednotek v režimu chlazení:
145%
Třída energetické účinnosti
jednotek v režimu topení:
hranatý průběh
B
Spánkový režim
Stisknutím tlačítka spánkového režimu automaticky
aktivujete program klimatizační jednotky, který řídí
otáčky ventilátoru a nastaví teplotu komfortnějšího
prostředí pro váš spánek.
Převodník s řízením účiníku PFC a řízením
vlnového průběhu. Porovnání technologie PFC
s konvenčními jednotkami.
Více místa pro přívody potrubí značně
usnadňují montáž.
100%
Split systém
Kazetové
jednotky
Sloupová
jednotka
výkon 2,5 - 15 kW
Paralelní chod v rámci jednoho okruhu
Možnost připojení až 4 vnitřních jednotek
Jednoduché větvení potrubí
H-Inverter: 10,0/12,5/13,4kW
DC Inverter: 12,5/14,0/15,0kW
3fázový DC Inverter: 12,5/14,0/15,0kW
THERMA V
Hydro Kit
výkon 8 kW
Nádrž teplé
užitkové vody
výkon 5,5 - 15 kW
Sloupová
jednotka
Konvertibilní a
podstropní jednotky
výkon 14 kW
Radiátor
Výhody Therma V
V2 Injection převzala technologii systému THERMA V Split s garancí
udržení 100% topného výkonu bez zálohového topení nebo kotle
i v extrémně chladném počasí při teplotě -15 °C. Uživatelům šetří značné
náklady na elektrickou energii. (Údaje vyplývají z testovacích podmínek v
režimu vytápění při konstantní teplotě bez odmrazování * / voda 35°C)
Solární panel
Sloupová
jednotka
Parapetní
jednotky*
výkon 2,5 - 5 kW
2 větve
3 větve
4 větve
PMUB11A
PMUB111A
PMUB1111A
• Vysoká účinnost a nízká hlučnost
• Velký výběr modelů vnitřních jednotek
výkon 21,1 kW
Pokojový
termostat
100% výkon při teplotě -15 °C bez elektrického ohřívače
Vysoká účinnost výměníku
Vysoká účinnost jednotky a komfort vnitřního prostředí jsou
dosaženy koncepcí výměníku, v němž se mixuje vnitřní a venkovní
vzduch a takto upravuje teplotu venkovního vzduchu před jeho
distribucí do místnosti. Kromě teploty současně upravuje vlhkost
vzduchu a tím zlepšuje klima uvnitř v místnosti.
čerstvý
ohřátý vzduch
z místnosti
Air Filter
THERMA V
Venkovní jednotka
Air Filter
Modelová řada
Komfortní provoz
chladný
vzduch do
místnosti
Vysoké COP a úspora energie
Design založený na SEER
Nejvyšší COP na světě
SEER je zkratka pro Sezónní koeficient využitelnosti
energie. Jedná se o nové měření energetické
účinnosti klimatizačních jednotek. To se provádí
v odlišných prostředích a při různých teplotních
podmínkách. Celý testovaný rozsah teplot pro vytápění
a chlazení odráží skutečné životní prostředí.
Jednotka LG H-Inverter s motorem BLDC kompresoru
a ventilátoru s technologií DC Inverter dosahuje
nejvyšších hodnot EER a COP na světě, přičemž COP
součinitel topení je u všech modelů vyšší než 4.0.
*s výjimkou kombinace 13,4kW kanálové jednotky
Rozšíření provozního rozsahu tepelného čerpadla
Therma V Split V2 Injection
typ (R410A)
100%
-15
-5
5
10
běžné tepelné čerpadlo
venkovní teplota
Therma V MONO typ (R407C)
Vysoká účinnost topení
LG
Co.A
Co.B
Co.C
67.7
50.0
60.0
45.0
Schéma V2 Injection split
Zvýšení topného výkonu rotačního kompresoru technologií V2 Injection.
H-Inverter udržuje stejnou výhřevnost i při
nízkých teplotách (-7°C) díky kompresoru
BLDC a účinnosti většího kondenzátoru.
Schéma okruhu
vodavstup
režim chlazení / topení
nastavení teploty
Nádrž užitkové vody
B(mm)
72.0
80.0
70.0
70.0
%
116%
95%
100%
75%
Vnitřní jednotka
Design Award
• řízení účiníku PFC přívodu napájení
20% navýšení sezónní účinnosti H-Invertoru oproti standardnímu Invertoru
*srovnání 1fázové kanálové jednotky 10kW
PQRCVSL0
PQRCVSL0QW
LG
vzduch -15 °C / voda 35 °C
EEV2
EEV3
A(mm)
Navýšení topného výkonu
LG V2 injection AWHP (14kw)
A
novinka
konvenční
Invertorová technologie
poskytuje podmínky
k pohodlnému bydlení
technologie chránící
životní prostředí
Účinky kompresoru V2 Injection
50%
-20
-M
ožnost instalace blokování provozu větracího systému současně s klimatizací.
Jednotku je možné ovládat individuálně, nebo propojit s klimatizací.
-T
uto funkci můžeme aktivovat jen s pomocí příslušného dálkového ovladače.
• řízení vlnového průběhu kompresoru BLDC
Úspora elektrické energie
a finančních nákladů
za elektřinu
75%
Funkce připojení klimatizačního systému
vlna sinusoidy
70% tepelného výkonu při -20 ° C
Konstantní výkon topení
s Technologií V2 Injection
PI regulace bez omezení výkonu
topení
H-Inverter dosáhne nastavené teploty o 30%
rychleji než konvenční provedení a zvyšuje
účinnost díky regulaci PI, jenž přizpůsobuje
funkci teplotě a provoznímu stavu.
100% konstantní výkon topení až do -15 °C
(Therma V zaručuje 100% komfort při jakýchkoli venkovních
podmínkách dokonce až do -15 °C bez pomocného topení)
Přesvědčivé
důvody k použití
LG V2 Injection
Therma V Split typ (R410A)
venkovní
vzduch
ventilátor s šikmými lopatkami
směr
otáček
ventilátoru
Přehled venkovních jednotek
vzduch
S pokrokem v oblasti invertorové technologie
se na trh dostávají tišší, úspornější a výkonnější
klimatizační systémy.
Větší prostor pro
přívod potrubí
Výrobky řady THERMA V byly navrženy s ohledem na potřeby při rekonstrukcích
(zrušení nebo výměna kotle) i výstavbách nových domů. Tyto výrobky lze
dokonale přizpůsobit jak rodinným, tak bytovým domům. Navíc tento systém
tepelného čerpadla vzduch-voda vytváří řešení, které je, využíváním dvou
obnovitelných zdrojů energie, vzduchu a slunce, řešením šetrným k životnímu
prostředí. V neposlední řadě tento systém, který vykazuje koeficient účinnosti
(COP) až 4,5, je řešením hospodárným a jedním z nejvyspělejších na trhu.
topení
Energetický štítek
A
•
•
•
•
•
•
Podlahové topení
Jednotka řady LIBERO získala třídu energetické
účinnosti AA (chlazení/topení) pro 9k až 24k.
chlazení
Řešení pro nový dům i rekonstrukci
*Lze připojit jen k DC Inverter
Řada Multi nabízí různé kombinace vnitřních a venkovních
jednotek do výkonu 16,4kW. Je možné vytvořit až 2000
kombinací s použitím 14 venkovních jednotek a 44 modelů
vnitřních jednotek.
Vysoká účinnost
jednoduchá elektroinstalace
Synchro
výkon 2,5 - 15 kW
Široký sortiment modelů
Minimální hlučnost. Klid a pohoda. Nové LG
vnitřní klimatizační jednotky vám poskytnou
klidné a ničím nerušené prostředí pro váš
odpočinek.
Komerční klimatizační jednotky LG
Modelová řada split systém 2011
ARTCOOL Inverter
LiBERO_E
Při chlazení technických místností, v případě
nízké venkovní teploty, je využíván kompresor
BLDC invertoru a motor BLDC venkovního
ventilátoru k seřízení průtoku a objemu
vzduchu za účelem zajištění účinného provozu
klimatizační jednotky i při teplotě -10°C bez
vypínání.
Therma-V
Kanálové
jednotky
přibl. 20% zvýšení
přibl.
40%
zvýšení
Velké komerční klimatizační jednotky a ECO-V
EEV1
2 fáze rotačního
kompresoru
vodavýstup
separátor
Download

Leták 2011 - Klimatizace