INVESTICE DO ZLATA
Zlato v souvislosti s nejasným vývojem světové ekonomiky přitahuje pozornost investorů jako tradiční uchovatel
hodnoty a bezpečný přístav. Svou hodnotu si dokáže udržet i v časech, kdy investoři dávají přednost akciím,
a poptávka po zlatě klesá. Zlato je i účinnou ochranou proti ekonomickým výkyvům a inflaci. Z tohoto důvodu
má zlato své místo v každém vyváženém investičním portfoliu.
Příklad investice do zlata:
I. ZLATO VE FYZICKÉ PODOBĚ
Klasickým způsobem je nákup fyzického zlata (zlatých
cihel, slitků, mincí apod.). Investoři mohou využít
nabídek mnoha společností, které se prodejem
investičních kovů zabývají. Mezi důležité faktory,
které je při volbě nutno zohlednit, patří především
důvěryhodnost obchodníka a možnost zpětného
prodeje fyzického zlata.
Výhody
II. ZLATO NEDRŽENÉ VE FYZICKÉ PODOBĚ
Instrumenty ETC / ETF
Běžně se používá i termín „komoditní akcie“. Jedná se
o fondy, které kopírují vývoj ceny komodit a obchodují
se na hlavních světových burzách v EUR a USD stejným
způsobem jako běžné akcie. Odtud i zkratka instrumentu „Exchange traded commodities“ – burzovně
obchodované komodity. Cena ETC / ETF je navázána
na cenu zlata dle určitých podmínek.
• Přesně odráží vývoj ceny zlata.
• Investor nenese žádné riziko třetích stran.
Výhody
• Nákup je osvobozen od DPH dle zákona 235 / 2004 Sb.
• Vysoká likvidita.
• Produkty velmi dobře odrážejí cenu zlata.
NEVÝHODY
• Velké rozdíly mezi prodejní a nákupní cenou.
• Obchodování probíhá stejným způsobem jako
s akciemi.
• Možné náklady na skladování
(trezor, úschova v bance atd.).
• Fond je pouze správcem majetku, majetek klienta
je oddělen od majetku emitenta (fondu).
• Držení zlata nepřináší žádný úrok.
NEVÝHODY
• Produkty nelze obchodovat v CZK.
• Správa fondu je zpoplatněna (0,3 % – 0,5 %).
PŘÍKLAD ETC/ETF:
Akcie společností zabývajících se
těžbou zlata
Název
Měna
RIC
Směr
Street Tracks Gold Trust
ETFS Physical Gold
USD
GLD.P
růst
USD
PHAU.L
růst
ETFS Short Gold
USD
SBUL.L
pokles
ETFS Gold
EUR
OD7H.DE
růst
ETFS Leveraged Gold
EUR
4RT8.DE
2 x růst
ETFS Short Gold
EUR
9GA9.DE
pokles
Jedná se o nepřímý způsob investice. Do kurzu akcie se
však nepromítá jen cena zlata, ale i další kurzotvorné
faktory, které ovlivňují ocenění akcií jednotlivých společností, jako je např. ziskový výhled, změna dividendové
politiky, náklady na těžbu atd. Investoři mohou zvolit investici do velkých společností, jako je např. Barrick Gold
(ABX.N), Newmont Mining (NEM.N), AngloGold
Ashanti (AU.N) a další.
Výhody
Investiční certifikáty, warranty
Patří mezi finanční deriváty, jež mohou být alternativou
ke klasickým způsobům investování do zlata.
Tyto instrumenty (včetně pákových) jsou obchodované
primárně v EUR a omezeně i v CZK. Cena certifikátu
nebo warrantu kopíruje vývoj ceny zlata dle typu
a podmínek daného instrumentu. Stejně jako u ETC/ETF,
i v případě certifikátů a warrantů je možné spekulovat
nejen na růst, ale i na pokles.
Výhody
• Možnost využití finanční páky (investice se zhodnocuje nebo znehodnocuje násobně dle výše páky).
NEVýhody
• Velké rozdíly mezi nákupní a prodejní cenou pro
instrumenty obchodované v CZK na pražské burze.
• Riziko pákového efektu.
• Riziko změny volatility a ceny (hodnotu warrantu
ovlivňuje i volatilita a tzv. časová cena).
• Možnost „dvojího zisku“ (profit nejen z rostoucí
ceny zlata, ale i kapitálový výnos + dividendy).
NEVýhody
• Cena akcie plně nekopíruje vývoj ceny zlata.
Komoditní podílové fondy
Konzervativní investoři mohou využít i nabídky různých
podílových fondů zaměřených na zlato.
Výhody
• Snadná dostupnost nákupu přes prodejní místa
(banky, obchodníci s cennými papíry).
NEVýhody
• Vyšší poplatky (vstupní, výstupní, správcovské).
• Omezená možnost reagovat na prudké pohyby
ceny zlata.
Produkt Patria Forex
Prostřednictvím tohoto produktu Patria Direct je možné
profitovat na vývoji ceny zlata s využitím finanční páky.
Podrobnější informace naleznete na www.patria-forex.cz.
OBCHODUJTE S NÁMI
Prostřednictvím Patria Direct je možné podat obchodní pokyn jednoduše a bezpečně:
• online na www.patria-direct.cz,
• pomocí call-centra 221 424 424 či prostřednictvím makléře 221 424 242,
• osobně v sídle společnosti (Jungmannova 24, Praha 1) anebo faxem 221 424 179.
Patria Direct, Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, Česká republika
Infolinka: 221 424 240, e-mail: [email protected], www.patria-direct.cz
Patria Direct, a.s. je společností patřící do skupiny KBC Group a Patria Finance, a.s.
Download

INVESTICE DO ZLATA