Dopis akcionářům za rok 2013
Počet emitovaných akcií: 3 516 280 akcií
Forma akcií:
Zaknihované na majitele
NAV* společnosti:
41 351 452 CZK
NAV* na jednu akcii:
11,76 CZK
Cena akcií na burze:
0,47 EUR
* net asset value, čistá hodnota aktiv společnosti (NAV na akcii = čistá hodnota aktiv na
jednu akcii)
Vážení akcionáři,
Hodnota NAV za rok 2013 narostla o 10,1 %. I když jsme v roce 2013 růstem
hodnoty majetku nepřekonali index SP 500, myslím, že výsledek není špatný. Držíme také
dostatek hotovosti, která nám v zásadě slouží jako určitá opce, které můžeme využít
v případě, že na trhu dojde k poklesu cen atraktivních aktiv. Proxima Alfa Trade, a.s. je tak
silněji kapitálově vybavena a v roce 2014 budeme dále pokračovat ve snaze načerpat
dostatečné množství kapitálu. Rád bych, aby Proxima Alfa Trade, a.s. měla v relativně
dohledné době v majetku alespoň 100 milionů korun. Jsem přesvědčen, že od takového
množství kapitálu může společnost fungovat efektivněji.
V roce 2013 proběhlo několik událostí, při kterých bylo možné koupit aktiva, za
výhodné ceny. Myslím, že z našeho pohledu byla nejzajímavější neschopnost dohody
představitelů US na navýšení dluhového stropu. Na vzniklou situaci trh reagoval tím, že
docházelo k výprodejům (i když ne tak masivním jako v letech 2008 a 2009). Za velmi
atraktivní ceny bylo možné kupovat podíly v mnoha špičkových businessech za velmi nízký
násobek zisku. Mimo jiné jsme reagovali tak, že jsme zvýšili naši investici do společnosti
IBM o 30 %. Trh vždy ovládá buď strach, nebo chamtivost. Záleží pouze na míře, s jakou trh
tyto dvě základní emoce využívá. Jsme dlouhodobými investory, kteří využívají tyto základní
lidské pohnutky ke zvýšení osobního bohatství. Těsně před schválením nové výše dluhového
stropu, bylo v USA možné vidět spoustu vystrašených investorů, kteří prodávali svá aktiva
bez rozmyslu, za velmi atraktivní ceny. Využili jsme tedy naši „opci“, naši hotovost a
nakoupili jsme. Vytvořili jsme si tak základ pro další budoucí zisky. Je důležité mít vždy
určité množství hotovosti, kterou můžeme využít, když se na trzích děje něco neobvyklého.
Buffettova Berkshire Hathaway drží vždy alespoň 10 % majetku v hotovosti. Velmi
jednoduchá, ale účinná taktika.
Velmi důležité také je, aby do společnosti přitékala nová hotovost z držených aktiv.
Silné cash flow je základem každé úspěšné společnosti. Kromě kapitálového výnosu Proxima
Alfa Trade, a.s. „nasává“ novou hotovost inkasováním dividend a prodejem „pojištění“ pro
držitele akcií. Jedná se tedy o prodej put opcí na akcie špičkových společností. Naše
společnost by měla fungovat jednoduše. Snažím se, aby naše společnost fungovala jako
nekonečný „vysavač“, který nasává firmy a akcie a ty pak vyplavují hotovost, za kterou
nakoupíme ještě více firem a akcií. V podstatě se jedná o využití největšího kouzla
kapitalismu. O složené úročení. John D. Rockefeller (kdysi nejbohatší muž světa, první
dolarový miliardář) často mluvil o složeném úročení jako o jedné z nejdůležitějších věcí, při
tvorbě majetku. Důležitá je trpělivost a schopnost generovat peníze. Někde jsem slyšel
krásnou větu: Trpělivost je velmi důležitým, ale nedostatkovým zbožím. Následující tabulka
ukazuje, jakou sílu má vliv složeného úročení. Naším dlouhodobým cílem je dosahovat růstu
majetku o cca 15 %. To znamená, že by každých pět let mělo dojít ke zdvojnásobení majetku
každého akcionáře.
Rok
1.
2.
3.
4.
5.
Jistina
1 000 000 CZK
Výnos 10 %
1 100 000 CZK
1 210 000 CZK
1 331 000 CZK
1 464 100 CZK
1 610 510 CZK
Výnos 15 %
1 150 000 CZK
1 322 500 CZK
1 520 875 CZK
1 749 006 CZK
2 011 357 CZK
Výnos 20 %
1 200 000 CZK
1 440 000 CZK
1 728 000 CZK
2 073 600 CZK
2 488320 CZK
Jedná se o jednoduchý princip. Čím déle můžete nechat majetek pracovat, tím větší má
složené úročení význam. Jedná se o základní princip fungování kapitálu.
Poměrně často se osobně setkávám s akcionáři Proxima Alfa Trade, a.s. a velmi
otevřeně popisuji složení majetku v naší společnosti. Abych o to neochudil čtenáře tohoto
dopisu, uvedu nyní, kde je investován náš majetek.
Dopis za rok 2013 nepíši ze své kanceláře. Sedím v nákupním centru Olympia Brno a
vychutnávám si cappuccino v McCafé. Dal jsem si také Big Mac Menu, miluji ho, nejen
proto, že vlastníme podíly ve společnosti McDonalds. K tomuto menu neodmyslitelně patří
Coca-Cola. Jedná se o prvotřídní společnost, spousta lidí popíjí Pepsi, skvělá volba.
V McCafé jsem zaujal strategické místo. Vidím zákazníky F&F, jedná se o oděvní společnost
patřící pod TESCO, jeden z největších maloobchodních řetězců světa, který si užívá své
konkurenční výhody ve Velké Británii. Ještě lepší je americký WalMart. Píši v počítači, který
má operační systém od Microsoft. Dokument sice nebudu ukládat do IBM Cloudu, nicméně
IBM vytváří Smarter Planet, např. na Letišti Václava Havla v Praze. V protější restauraci
vidím svítit logo Heineken. Tento text také píši s vědomím, že pro nás pracují největší mozky
finančního světa v čele s legendárním Warrenem Buffettem, nebo Danielem Gladišem. Je
zřejmé, že se snažíme těžit z běžného chování lidí, kteří utrácejí své peníze za věci, po kterých
touží, nebo bez kterých se neobejdou.
Nechceme být zároveň svázáni absolutní korelací s kapitálovým trhem. Jakmile se
naskytne zajímavá příležitost, rádi bychom kapitálově vstoupili, nebo převzali i neveřejně
obchodovanou společnost se silným cash flow, o jehož investování budeme rozhodovat, a
skvělým managementem takové společnosti. Naším cílem je vyhledávat skvělá aktiva, která
jsou podhodnocena. Neděláme přitom velké rozdíly v tom, zda aktiva, která pořizujeme,
koupíme burzovně, nebo mimo „burzovní parket“. Vše záleží na vzniklé příležitosti.
Dluhopisy
Společnost Proxima Alfa Trade, a.s.v roce 2013 vydala dluhopisy v objemu 1 750 000
CZK. Financování společnosti formou dluhopisů může být velmi efektivní, při dodržení
několika základních pravidel. Asi nejdůležitější pravidlo je založeno na velikosti dluhu.
Velikost dluhu společnosti nesmí ohrožovat její cash flow. Samozřejmě je důležitá samotná
struktura dluhu. Zadlužení musí být zanedbatelné vůči vlastnímu majetku společnosti.
Úrokové náklady musejí zůstat vždy nízké a splatnost dluhopisů musí být dobře
diverzifikována. Pokud se nám nepodaří dosáhnout těchto pravidel, dluhopisy jednoduše
nebudeme upisovat. Společnost Proxima Alfa Trade, a.s. není v žádném případě závislá na
dluhovém financování. Pouze chceme bezpečně využít možností, které se nám nabízejí.
Objem peněz, které z dluhopisů získáme, můžeme směřovat do dlouhodobých
investic. Minimální doba splatnosti dluhopisu je pět let. Jedná se tedy o poměrně dlouhé
peníze. Nicméně při práci s dluhopisy musí být každá společnost vždy velmi opatrná. Je to
podobné, jako s ohněm. Dobrý sluha, ale zlý pán. Takto získané prostředky společnosti slouží
jako určitý legální „doping“.
Výhled na rok 2014
Neznáme odpověď na to, kam bude směřovat trh v roce 2014. Dokážeme odhadnout
levná aktiva a také dokážeme určit nezajímavá. Jakým směrem se bude pohybovat jejich cena,
nevíme. Věřím, že se i v roce 2014 podaří reagovat na skvělé příležitosti, které trhy čas od
času nabízejí. Máme zainvestováno ve skvělých společnostech, které vlastní neotřesitelnou
konkurenční výhodu, pracují se slušnou marží a řídí je špičkový management. Tato aktiva
jsme nakoupili za skvělé ceny, což nám vytváří velký potenciál pro růst hodnoty našeho
majetku.
Děkuji vám za důvěru v roce 2013 a přeji všem úspěšný rok 2014.
Kamil Slížek
předseda představenstva
Download

ke stažení /pdf - Proxima Alfa Trade, as