RENOMIA NETWORK
NEWSLETTER
INTERNÍ MAGAZÍN
RENOMIA
NETWORK
Představujeme Vám člena
RENOMIA NETWORK
BLANKA VAŠKOVÁ
na sociální síti LinkedIn
2014
2
Druhé zasedání
členské rady
RENOMIA NETWORK
RENOMIA SE
ZÚČASTNILA SETKÁNÍ
MEZINÁRODNÍCH SÍTÍ
V USA
RENOMIA se koncem dubna zúčastnila konferencí
nejvýznamnějších mezinárodních sítí pojišťovacích
makléřů světa Worldwide Broker Network (WBN),
Lockton Global a Gallagher Global Alliance (GGA).
Akce se uskutečnily v průběhu každoročního setkání
The Risk Management Society (RIMS) v americkém
Denveru. RENOMIA reprezentoval Pavel Nepala.
Vážení členové sítě RENOMIA
NETWORK, milé dámy a pánové,
velmi mě těší, že Vás mohu přivítat
u druhého vydání interního časopisu
RENOMIA NETWORK NEWSLETTER.
Od prvního čísla uplynuly tři měsíce,
které byly bohaté na zajímavé události
jak z prostředí RENOMIA GROUP, tak
i pojistného trhu. Přinášíme Vám přehled
těch nejzajímavějších, jako bylo například setkání členů v Novém Městě na
Moravě, zasedání členské rady RN nebo
účast RENOMIA na zahraničních konferencích. Opět Vám představíme jednoho z Vás, členů sítě, a jednoho
z našich obchodních partnerů, pojistitelů. Těšit se můžete také na fotoreportáž ze setkání a cykloputování.
Přeji Vám inspirativní čtení a příjemné
letní dny
Konference WBN (23. – 26. 4. 2014) byla zaměřena
na nové produkty, například pojištění kybernetických
rizik, na výměnu zkušeností účastníků a na budoucí
rozvoj a strategii na pojistném trhu. V rámci setkání
byl také představen nový člen – pojišťovací makléř
ASCOMA, jenž působí v 18 zemích Afriky.
V rámci jednodenní konference sítě Lockton Global
vystoupil Pavel Nepala se svým příspěvkem „Klíčové
faktory úspěchu RENOMIA“, který sklidil u publika pozitivní ohlasy. Jedním z významných účastníků byla
také společnost Berkshire Hathaway, vlastněná světoznámým obchodníkem Warrenem Buffettem. Její zástupce zde v inspirativní prezentaci představil smělé
plány nové pojišťovny založené v loňském roce.
Dle Pavla Nepaly bylo podnětné setkání se zástupci
Arthur J. Gallagher (AJG), 4. největšího amerického
makléře, který stojí v čele sítě Gallagher Global Alliance
(GGA) a jenž je stejně jako RENOMIA rodinnou firmou. Nejen díky podobnému příběhu máme s tímto
makléřem velmi úzké vztahy a jsme jeho hrdým
partnerem pro region střední Evropy.
Členství v mezinárodních sítích a účast na jejich setkáních je pro nás velmi důležité nejen díky možnosti
POSLÁNÍ
A HODNOTY
Pavel Nepala
managing partner
RENOMIA NETWORK NEWSLETTER INTERNÍ ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ SPOLEČNOSTI RENOMIA
Své nápady na novinky a podněty můžete posílat na e-mailovou adresu: [email protected]
sdílení informací a zkušeností, ale také pro budování
dobrého jména společnosti v celosvětovém měřítku.
Zároveň tak můžeme našim klientům přinášet nejnovější
informace a zkušenosti ze zahraničních trhů a poskytovat jim perfektní mezinárodní služby. Velice si vážíme
pozvání a možnosti spolupracovat s mezinárodními
předními odborníky.
Marek Kalbáč,
ředitel mezinárodního oddělení
SETKÁNÍ ČLENSKÉ
RADY RENOMIA
NETWORK
Ve dnech 19. a 20. června 2014 proběhlo v Praze již
druhé zasedání Členské rady RENOMIA NETWORK.
Na programu prvního dne byla daňová oblast v pojišťovnictví, aktuální stav spolupráce s pojistiteli a vzdělávání v rámci RENOMIA ACADEMY. Členská rada
pozitivně ocenila průběh prezentací RENOMIA
NETWORK v jednotlivých pojišťovnách a odsouhlasila
vyjednávání s vybranými pojistiteli o úpravě podmínek
pro členy sítě.
V oblasti vzdělávání byl detailně diskutován další rozvoj
RENOMIA ACADEMY. Jednalo se o rozšíření školení
pro pokročilé kolegy, případové studie a přípravu školení pro majitele členských společností RENOMIA
NETWORK, které by mělo být zaměřeno na strategický
rozvoj firmy, produkty a osobnostní rozvoj. Vyvrcholením prvního dne byla diskuze o značce RENOMIA
NETWORK a její PR podpoře v interní i externí komunikaci. Představena byla nová podoba PowerPoint
prezentace RENOMIA NETWORK, kterou členové
mohou využít v kontaktu s klienty a akvizicemi. Po odborné
části následoval neformální přátelský večer. Druhý den
se zástupci Členské rady věnovali tématu zemědělského
pojištění, problematice předsmluvní dokumentace
a rozvoji služeb v oblasti likvidace, které umožní zvýšení
kvality služeb pro klienty členů RENOMIA NETWORK.
Členská rada odsouhlasila koncept konference k NOZ,
jež se bude konat na přelomu září a října v Praze. Další setkání Členské rady RENOMIA NETWORK se uskuteční
Martin Flajšar
na podzim letošního roku.
Vydáno 30. 6. 2014
1
RENOMIA NETWORK NEWSLETTER
PŘEDSTAVUJEME VÁM
ČLENA RENOMIA NETWORK
Blanka Vašková, Exkaso s.r.o.
pracovat i o víkendu, což nebylo z rodinných důvodů
možné. Upřednostnila jsem péči o dítě, nastoupila
jsem na střední školu jako učitelka ekonomických
oborů a přitom se dál zajímala o pojišťovnictví. Před
nástupem syna do školy jsem se rozhodla, že s učitelstvím skončím a budu se naplno věnovat pojišťovnictví v jedné makléřské společnosti, která mě
kontaktovala.
A kdy potom došlo k založení společnosti
Exkaso, a jaká byla Tvoje výchozí situace?
Díky nekorektnímu chování makléřské společnosti, ve
které jsem působila, z ní odešlo několik lidí, a já s kolegou založila společnost Exkaso.
Můj společník po půl roce ze společnosti vystoupil a
tehdy jsem se rozhodla, že Exkaso povedu sama. V té
době jsme již měli ve správě několik větších firem, které
jsem v regionu získala a v započaté práci jsem chtěla
pokračovat i přes velké překážky ze strany původního
makléře.
Blanko, Tvoje společnost Exkaso působí v pojišťovnictví již řadu let a je to jedna z mála
makléřských společností, které vede žena.
Jaké byly začátky a co bylo impulsem k zájmu
o tento obor?
O pojišťovnictví jsem se začala zajímat v r. 1997. Tehdy
začala moje sousedka pracovat pro OVB a pojistným
produktům nerozuměla. Abych se na mateřské nějak
realizovala a mohla jí poradit, začala jsem jezdit na
školení s ní a zajímat se o tento obor. Podnikání to
tehdy žádné nebylo, pouze jsem těchto znalostí využívala v okruhu své rodiny a známých.
Dalším mezníkem byl můj předpokládaný návrat po
MD do bankovního sektoru, kde jsem dříve pracovala.
Zde jsem však byla upozorněna na to, že osmihodinová pracovní doba neexistuje a občas je potřeba
Tyto překážky se Ti tedy postupně podařilo
překonat, a jak se daří Exkasu dnes?
Nikdy jsem neměla ambice vybudovat velkou makléřskou společnost, takže počet našich zaměstnanců
nepřesáhl čtyři lidi. Podstatou pro mne bylo, abych
měla v portfoliu středně velké společnosti, pokud
možno co nejblíže našeho sídla a těm poskytovat kvalitní servis.
Co pokládáš za důležité z hlediska správy
klientů?
Stejně jako v životě, tak i v tomto oboru se řídím jedním citátem z Bible: „Ať je Vaše ano ANO, a Vaše ne
NE.“ Je pro mne zásadní, aby to, co klientovi slíbíme,
bylo dodrženo z hlediska rozsahu i termínu. Klient pro
nás není pouze obchodním partnerem, ale také člověkem, který má své problémy a obrací se na nás
s důvěrou, a častokrát s námi hovoří i o svých osobních záležitostech. Snažíme se, aby se cítil v naší péči
dobře, uvolněně a přitom nás vnímal jako profesionály ve svém oboru. Není vždy jednoduché získat důvěru klienta, že v tomto oboru mu může poskytnout
kvalitní služby i žena.
Blanko, Exkaso je členem RENOMIA NETWORK
již druhým rokem. Jak vnímáš se svým týmem
tuto spolupráci?
Musím říci, že po různých zkušenostech jsem do RENOMIA NETWORK nevstupovala bez obav. Důležité
bylo určitě to, že se na vstupu do sítě domluvila celá
skupina sedmi makléřů, kteří odcházeli z INSIA. Výběr
jsme všichni pečlivě zvažovali a jednání trvala několik
měsíců, než byla podepsána smlouva o spolupráci.
Dnes mohu říci, a jsem přesvědčena, že to říkám i ústy
svých kolegů, že toto rozhodnutí bylo správné. Pominu-li dobrou organizaci jednotlivých školení i setkání, velice si vážím toho, jakým způsobem RENOMIA
buduje svoji společnost uvnitř, a jaký důraz klade na
mezilidské vztahy.
Jsou mi blízké Hodnoty RENOMIA a spatřuji v nich
základ dobrého fungování společnosti.
Vím, že se hodně zajímáš i o oblast zdraví
a diagnostiky. Řekni nám prosím něco bližšího
o tomto svém koníčku.
Je to záliba, která opět vyšla z určité potřeby ve
vlastní rodině. Oba moji rodiče byli od mého dětství
invalidní a tak jsem k péči o druhé měla vždy blízko.
Vzhledem k politickému profilu rodičů jsem nakonec místo medicíny, která mě lákala, vystudovala
ČVUT. Zájem o tuto oblast mi ovšem zůstal a před
časem jsem absolvovala kurzy, kde jsem se seznámila s informační medicínou.
Tyto poznatky jsem pak začala využívat ve prospěch
svého zdraví, zdraví své rodiny a blízkých. Mám radost z toho, když vidím, jak se dlouhodobé zdravotní
problémy lepší, lidé získávají vitalitu a začínají se
opět těšit ze života.
Exkaso s.r.o. je univerzální makléřská společnost,
která působí na trhu již od roku 1999. Svým klientům
poskytuje komplexní služby v oblasti pojištění a je
svým klientům dlouhodobým spolehlivým partnerem.
Členem RENOMIA NETWORK se stala v roce
2013.
Děkujeme za rozhovor!
PERSONÁLNÍ NOVINKY RENOMIA
RENOMIA jmenovala s účinností od května 2014
Roberta Krátkého, dosavadního ředitele oddělení
likvidace škod, ředitelem oddělení péče o klienty.
Ve své nové pozici má na starosti především rozvoj vztahů s klienty a pojistiteli a vývoj služeb,
které RENOMIA poskytuje svým klientům v rámci
péče a správy pojištění. Zároveň se zaměří na koordinaci odborných seminářů a vzdělávacích programů pro klienty.
Na pozici ředitele oddělení likvidace škod Roberta
vystřídal Ondřej Frič, dříve vedoucí oddělení likvidace. Kromě řízení oddělení a jeho rozvoje v ČR
a dalších zemích převzal zodpovědnost zejména
za řešení nestandardních pojistných událostí klientů a nastavení efektivních postupů a komunikace při likvidaci škod s jednotlivými pojistiteli.
Odpovídá také za metodiku a vzdělávání v této oblasti.
Ing. Robert Krátký
+420 606 780 897
[email protected]
Ondřej Frič, DiS.
+420 724 667 772
[email protected]
RENOMIA NETWORK NEWSLETTER INTERNÍ ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ SPOLEČNOSTI RENOMIA
Své nápady na novinky a podněty můžete posílat na e-mailovou adresu: [email protected]
Vydáno 30. 6. 2014
2
RENOMIA NETWORK NEWSLETTER
PŘEDSTAVUJEME VÁM
NAŠEHO PARTNERA
Snažíme se ke všem přistupovat individuálně a určitě
je vnímáme jako VIP partnery.
Ing. Richard Procházka
Kooperativa pojišťovna
Za jakým cílem jste šli v roce 2013 a co se povedlo?
V minulém roce jsme chtěli především prohloubit spolupráci v regionech, vychytat ještě potřebné detaily
a nastavit podmínky tak, aby u nás byli členové
RENOMIA NETWORK spokojeni. Z ohlasů, které
máme, se nám tyto cíle daří plnit a jsme rádi, že spolupráce již funguje nebo začíná fungovat především
na osobních vazbách a dokážeme si obchody vzájemně zjednodušovat.
Ing. Richard Procházka, ředitel Úseku řízení externího
obchodu, má v Kooperativě na starosti spolupráci
s nejvýznamnějšími externími získateli s celorepublikovou působností. Zeptali jsme se ho na jeho hodnocení spolupráce se členy sítě RENOMIA NETWORK.
Jak vůbec začala spolupráce Kooperativy
s RENOMIA NETWORK?
Spolupracovat jsme spolu začali v roce 2012. Do té
doby jsme členy RENOMIA NETWORK servisovali
pouze odděleně, a to na jednotlivých regionálních
agenturách. Chtěli jsme stávající služby ještě vylepšit
a zajistit pro Vás ty nejlepší možné podmínky. A to napříč celou republikou.
Jak Vy a Kooperativa vnímáte síť RENOMIA
NETWORK na pojistném trhu?
Pro Kooperativu jsou jednotliví partneři RENOMIA
NETWORK rozhodně významnými hráči na trhu, kteří
se ale nezaměřují pouze na čísla a objemy, ale zároveň i na potřeby klienta a kvalitu odvedené práce.
Hovořili jste o servisu napříč celou republikou,
jak si máme tuto regionální péči představit?
Kooperativa má velkou výhodu v tom, že má vybudovanou regionální síť agentur, které zabezpečují rychlý
a komplexní servis pro naše partnery právě v místě,
kde naši získatelé působí a kde spravují své klienty.
I díky tomuto jsme schopni maximálně urychlit přípravu nabídek a udělat pro makléře a klienta opravdu
maximum. Přímo v regionu máme tým lidí, který
zabezpečuje vše potřebné pro hladký průběh obchodu, a to ať už se jedná o underwritery, key account
managery nebo další spolupracovníky z podpory.
Jsme rádi, že u nás nejste ani Vy, ani klienti Vašich
členů, závislí na jednom člověku z Prahy.
Na co se můžeme těšit v tomto roce?
Přeci jenom máme ve Vašem časopise omezený prostor , tak jen namátkou….
V oblasti autopojištění jsme u produktu NAMÍRU rozšířili škálu limitů, inovovali doplňková pojištění a vylepšili i řadu dalších parametrů. To vše za ještě lepší
ceny než v minulosti. Dále jsme zapracovali na novém
produktu pro velké flotily, kde jsme sjednotili POV
i HAV a také upravili administrativní úkony, které
vedou ke zjednodušení celé správy flotil.
V oblasti podnikatelského/průmyslového pojištění
jsme vylepšili další detaily parametrů produktů, nehýbali jsme ale s cenou. Finišujeme také s aktualizací
zvláštních ujednání hospodářských rizik dle NOZ
RENOMIA NETWORK NA CYKLOPUTOVÁNÍ
SOCIÁLNÍ SÍTI LINKEDIN RENOMIA NETWORK
V průběhu jara jsme pro Vás připravili další novinku
z oblasti komunikace, profil značky RENOMIA
NETWORK na LinkedIn, mezinárodní sociální profesní síti. LinkedIn umožňuje propojení s pracovním
trhem a prostřednictvím různých odborných skupin
i diskuse o odborných tématech. RENOMIA
NETWORK funguje na LinkedIn jako profilová
stránka společnosti a pro Vás také jako skupina, ve
které můžete společně s námi diskutovat, posílat
podněty, sdílet články nebo svoje zkušenosti. Tato
skupina je uzavřená. To znamená, že každou žádost
o připojení bude schvalovat zodpovědná osoba,
a nehrozí tedy, že by se do skupiny dostaly cizí lidé.
Budeme velmi rádi, pokud se ke skupině RENOMIA
NETWORK přidáte a začnete s námi tvořit živou
diskuzi nad aktuálními tématy.
Profil RENOMIA NETWORK naleznete na odkazu
www.linkedin.com/company/renomia-network.
Do skupiny se můžete přihlásit přes odkaz:
www.linkedin.com/groups/ R E N OM IANETWORK-7489824/about.
Prezentace RENOMIA NETWORK na LinkedIn
je plně v souladu s naším rozvojem a trendy v komunikaci, které chceme i nadále podporovat a rozvíjet.
Klára Kodua
23. – 24.5. 2014
Členové RENOMIA NETWORK již počtvrté vyrazili
na pravidelné Cykloputování po vinicích v okolí
Znojma. Letos se této oblíbené akce zúčastnilo více
než 40 nadšených cyklistů, kteří zavítali i do sousedního Rakouska. Ve vinařství Fautschek – Hofinger, v malebné vesničce Unterretzbach, si prohlédli
vinice, vinný sklep a ochutnali kvalitní vzorky vína.
Zdejší oblasti vévodí odrůda Veltlínské zelené
a místní vinaři jsou na ni patřičně hrdí. Cyklotrasa
vedla i na poutní místo Svatý kámen, odkud byl
krásný výhled na vinice v širokém okolí. Příjemný
den jsme společně zakončili večerním posezením
ve vyhlášeném vinařství U Špalků za doprovodu harmonikáře.
Cílem setkání je posílení sounáležitosti se značkou
a pěstování vztahů v neformální atmosféře. Organizátorem velmi vydařené akce byl Petr Harang
z členské společnosti Esprit Broker, kterému tímto
moc děkujeme. Partnerem Cykloputování byla
pojišťovna AIG Europe Limited.
Soňa Rybnikářová
RENOMIA NETWORK NEWSLETTER INTERNÍ ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ SPOLEČNOSTI RENOMIA
Své nápady na novinky a podněty můžete posílat na e-mailovou adresu: [email protected]
a věříme, že i nadále budou pro Vaše partnery tou
třešinkou na dortu, která jim přinese další spokojené
klienty.
A určitě budeme také pokračovat v organizování společných workshopů, které Vašim členům šijeme na
míru. Ty poslední proběhly ve východních a jižních
Čechách, dále budeme pokračovat třeba na Moravě.
Jak dál chcete pomoci v růstu našich partnerů?
Víme, že v určitých oblastech již není takový prostor
k raketovému růstu a získávání nových klientů. Jsme
proto rádi, že se nám s Vašimi partnery daří úspěšně
navazovat spolupráci i v oblastech jako je například
skupinové životní pojištění, kde dokážeme pro získatele i klienta zajistit opravdu kompletní servis. Naši
specialisté v regionech jsou připraveni s členem
RENOMIA NETWORK absolvovat veškerá jednání
u klienta, na místě zodpovídat často i velmi detailní
dotazy a nakonec i vypomoci se sjednáváním smluv
pro zaměstnance firem. Jsme rádi, že se nám tento
přístup osvědčil a společně jsme se již s několika Vašimi partnery na těchto obchodech úspěšně podíleli.
Máme radost, když se nám daří nalézt další cesty spolupráce, které jsou zajímavé pro všechny zúčastněné.
Co byste popřáli RENOMIA NETWORK?
Vzhledem k často velmi nadstandardní spolupráci bychom Vám i Vašim partnerů určitě popřáli, aby
RENOMIA NETWORK byla i nadále nejen významným, ale i velmi kvalitním makléřem na trhu Cítíme, že
jdete správnou cestou a my Vám přejeme, ať se Vám
to daří i nadále.
TOMÁŠ TRAGAN SE
STAL PRVNÍM ČECHEM
V MEZINÁRODNÍ
ORGANIZACI INSTITUTE
OF FIRE ENGINEERS
Tomáš Tragan, ředitel oddělení risk managementu
RENOMIA, a. s., byl jako první Čech přijat za řádného člena Institute of Fire Engineers ve Velké Británii. Členství v této prestižní mezinárodní odborné
organizaci, jejímiž členy jsou vybraní odborníci z oblasti požární ochrany z celého světa, mu dává právo
užívat titul MIFireE a potvrzuje jeho odbornost na
mezinárodní úrovni.
Ing. Tomáš Tragan, Ph.D., MIFireE, se stal řádným
členem Institute of Fire Engineers ve Velké Británii
po absolvování náročných zkoušek k prokázání
odborné způsobilosti. Jako rizikový inženýr s odborností v požární ochraně uznanou touto mezinárodní
institucí tak výrazně zvyšuje kredit oddělení
risk managementu společnosti RENOMIA a jejich
rizikových zpráv a analýz připravovaných pro klienty
RENOMIA.
Renáta Bělíková
Vydáno 30. 6. 2014
3
RENOMIA NETWORK NEWSLETTER
sítě Youtube. Budeme velmi rádi, pokud se o své
zážitky podělíte se svými blízkými, kolegy, obchodními partnery a klienty a podpoříte tak šíření
dobrého jména RENOMIA NETWORK.
Soňa Rybnikářová
RENOMIA ZÍSKALA
OCENĚNÍ BUSINESS
SUPERBRANDS
RENOMIA potvrdila svou pozici výjimečné a úspěšné
značky, když získala prestižní ocenění Business
Superbrands. Cenu Czech Business Superbrands
Award uděluje Komise expertů Business Brand
Council programu Czech Superbrands. Ten oceňuje značky v daném regionu na základě preference zákazníků a názoru odborné poroty.
Společnosti jsou pro udělení tohoto ocenění
nominovány na základě obchodních výsledků, nemohou si tedy o nominaci samy žádat. O udělení
Business Superbrands Award rozhoduje expertní
skupina Business Brand Council, která je tvořena
odborníky s dlouholetými zkušenostmi v oblasti
brand marketingu, zástupci profesních organizací,
špičkovými kreativci a význačnými experty na oceňování značek.
Díky této ceně se RENOMIA zařadila do skupiny
elitních značek, které mohou sloužit jako příklad
úspěšného rozvíjení a dynamického vylepšování
Lucie Sáblíková,
brand image.
specialista komunikace
VÝROČÍ
V průběhu třetího čtvrtletí oslaví někteří z Vás,
členů RENOMIA NETWORK, významné kulatiny.
Rádi bychom Vám všem na tomto místě pogratulovali
a popřáli mnoho štěstí a úspěchů v soukromém
i pracovním životě.
Břetislav Duch, BD Finance, a.s.
Jan Fila, SAM Finance, s.r.o.
Petr Harang, ESPRIT BROKER
Michal Král, KRAL&PARTNER, s.r.o.
RENOMIA V MÉDIÍCH
Značka RENOMIA se v posledních týdnech dostala
do popředí zájmu významných médií. Prestižní byznysový deník E15 přinesl koncem dubna obsáhlý
článek o RENOMIA vytvořený ve spolupráci s Pavlem
Nepalou. Začátkem května pak vyšel v respektovaném oborovém týdeníku Ekonom dvoustránkový profil RENOMIA a paní ředitelky Jiřiny
Nepalové. Oba články, které se věnovaly především
historii společnosti a aktuálním obchodním úspěchům,
vznikly na základě zájmu a podnětu samotných
novinářů. To je pro nás pozitivním signálem, neboť
to dokazuje zvyšující se dobrou pověst značky
RENOMIA na mediálním trhu. Podobné publikační aktivity pomáhají budovat dobré jméno naší
společnosti a podporují znalost značky RENOMIA
u široké veřejnosti.
Kateřina Hotařová, marketingová ředitelka
VIDEO Z DUBNOVÉHO
SETKÁNÍ ČLENŮ
RENOMIA NETWORK
RENOMIA OCENĚNA
TITULEM POJIŠŤOVACÍ
MAKLÉŘ ROKU
V dubnu proběhlo pravidelné setkání členů sítě
RENOMIA NETWORK. Na nich máme všichni
možnost společně nejen sdílet své zkušenosti
a získávat nové poznatky, ale také navazovat důležité kontakty. Prostřednictvím krátkého videa
jsme pro Vás zachytili příjemnou atmosféru setkání.
Jak se akce vydařila a jak se Vám líbilo v Novém
Městě na Moravě, si můžete prohlédnout na
intranetu, webových stránkách RENOMIA
NETWORK a RENOMIA nebo prostřednictvím
RENOMIA byla u slavnostní příležitosti vyhlášení
Pojišťovny roku oceněna odbornou veřejností jako
nejlepší pojišťovací makléř a stala se Pojišťovacím
makléřem roku 2013 číslo jedna! Cenu pro vítěze
převzala ředitelka společnosti Jiřina Nepalová.
Pojišťovací makléře hodnotili odborníci z řad
pojišťoven a hodnocena byla zejména kvalita
práce, úroveň komunikace, odbornost a znalosti
makléře a to formou ankety, kterou organizuje
Česká asociace pojišťoven. Základními kritérii byly
například kvalita podkladů dodávaných pojišťovně,
úroveň komunikace pojišťovací makléř-pojišťovna
a pojišťovací makléř-klient, správa pojištění či rozvoj nových produktů. Jedním z faktorů, které k vítězství přispěly, byl také přínos společnosti k rozvoji
pojišťovacího trhu.
PŘEHLED ŠKOLENÍ A WORKSHOPŮ V RÁMCI
RENOMIA ACADEMY PRO ROK 2014
Téma
Termín
Místo
Poznámka
„První místo v anketě Pojišťovací makléř roku
2013 je pro nás velkou ctí, neboť dokazuje, že
nejen klienti RENOMIA, ale i odborníci z oboru
oceňují naši profesionalitu a nadstandardní spolehlivé služby. Zároveň je pro nás výzvou, abychom
se i nadále snažili zdokonalovat naše služby pro
klienty a zvyšovali naši odbornost ve všech směrech,“
komentovala vítězství Jiřina Nepalová.
Pavel Nepala, managing partner
SRPEN
ÚVOD DO POJIŠTĚNÍ POHLEDÁVEK,
POJIŠTĚNÍ STAŽENÍ VÝROBKU Z TRHU
POJIŠTĚNÍ POHLEDÁVEK PRO POKROČILÉ, POJIŠTĚNÍ ZÁRUK
21.8.
Praha
3.9.
Praha
ZÁŘÍ
KONFERENCE K ZEMĚDĚLSKÉMU POJIŠTĚNÍ
17.9.
18.9.
Vysočina
POJIŠTĚNÍ PŘEPRAVY
23.9.
Brno
POJIŠTĚNÍ PŘEPRAVY
24.9.
Praha
WORKSHOP LPU - POJ. VOZIDEL, ODPOVĚDNOST ZAMĚSTNANCE,
POJIŠTĚNÍ VOZIDEL - NOVINKY NA TRHU, POJISTITELÉ
17.9.
Praha
POJIŠTĚNÍ VOZIDEL - NOVINKY NA TRHU, POJISTITELÉ,
WORKSHOP LPU - POJ. VOZIDEL, ODPOVĚDNOST ZAMĚSTNANCE
24.9.
Brno
EXKLUZIVNÍ PRODUKTY RENOMIA - POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ
Brno
bude
upřesněno
EXKLUZIVNÍ PRODUKTY RENOMIA - POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ
Praha
bude
upřesněno
PROFESNÍ STANDARDY PRO RN
Praha
bude
upřesněno
RENOMIA NETWORK NEWSLETTER INTERNÍ ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ SPOLEČNOSTI RENOMIA
Své nápady na novinky a podněty můžete posílat na e-mailovou adresu: [email protected]
Vydáno 30. 6. 2014
4
RENOMIA NETWORK NEWSLETTER
ZVEME VÁS
NA SETKÁNÍ
SPOLUPRACOVNÍKŮ
RENOMIA NETWORK,
29. – 30. 8. 2014,
HOTEL JEZERKA, SEČ
Koncem srpna proběhne opět setkání spolupracovníků RENOMIA NETWORK, na které Vás
srdečně zveme! Očekávat můžete jako vždy bohatý a zajímavý program. Během dopoledne Vás
seznámíme s novinkami v RENOMIA GROUP
a představíme Vám partnera letošního setkání. Na
odpoledne jsme pro Vás připravili širokou nabídkou sportovních, zábavných a odpočinkových aktivit.
Těšit se můžete opět i na wellness, masáže, jógu
a nejen pro ženy bude k dispozici módní stylista a vizážista. Večerní program nám zpříjemní známé
osobnosti a k tanci i poslechu bude hrát živá
hudba. Cílem setkání je strávit společně příjemné
chvíle a prohloubit přátelské i profesní vztahy.
Na setkání se moc
tam
těšíme, protože se
tkáme
po
stejně jako minule
po
po vídáme
s ostatními členy,
reagujeme
si a zároveň se od
tí.
od všedních staros
, JB Group s.r.o.
Rostislav Bureš
Věříme, že se 29. a 30. srpna sejdeme v hotelu
Jezerka na Seči v hojném počtu. Na akci se můžete
přihlásit prostřednictvím E-learningové aplikace.
Bližší informace brzy obdržíte emailem. Těšíme se
na setkání s Vámi!
Klára Kodua
Pro připomenutí minulého setkání přikládáme
několik fotek. Věříme, že Vás příjemně naladí.
RENOMIA NETWORK NEWSLETTER INTERNÍ ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ SPOLEČNOSTI RENOMIA
Své nápady na novinky a podněty můžete posílat na e-mailovou adresu: [email protected]
Vydáno 30. 6. 2014
5
RENOMIA NETWORK NEWSLETTER
CYKLOPUTOVÁNÍ
S RENOMIA NETWORK
23. – 24.5. 2014
JARNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ
RENOMIA NETWORK
2. – 3.4. 2014
RENOMIA NETWORK NEWSLETTER INTERNÍ ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ SPOLEČNOSTI RENOMIA
Své nápady na novinky a podněty můžete posílat na e-mailovou adresu: [email protected]
Společná
setkávání
Vydáno 30. 6. 2014
6
Download

NEWSLETTER - RENOMIA NETWORK