POŘAD BOHOSLUŽEB
Římskokatolická farnost Protivanov a Vysočany u Blanska
Farnost Protivanov: 723 246 237, [email protected], www.farnostprotivanov.cz
Farnost Vysočany u Blanska: 739 389 259, [email protected], www.vysocany.com/farnost
v týdnu od neděle 29. března 2015 do neděle 5. dubna 2015
Den
Ne 29.3.
Liturgická oslava
KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ)
NEDĚLE
Hodina
8:00
Protivanov
Bohoslužby
Za farníky a dobrodince kostela
Za rodiče Marii a Františka Barákovy
Vysočany a neteř Petru
10:00
Pohřeb:
Protivanov František Marek z Protivanova
13:00
Po 30.3.
PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE
18:00
Vysočany
Za Vincence Kratochvíla
Út 31.3.
ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE
Za Josefa Ošlejška, manželku a duše
Protivanov v očistci
St 1.4.
STŘEDA SVATÉHO TÝDNE
Za živou a + rodinu Škvařilovu,
Vysočany Švecovu a Karla Voráče
18:00
18:00
18:00
Čt 2.4.
ZELENÝ ČTVRTEK
Protivanov
19:00
Vysočany
Za Lubomíra Kováře, živou a + rodinu
Za kněze a nová kněžská povolání
17:15
Křížová cesta (dolní konec: od kříže Na
18:00
Velkopáteční obřady
Protivanov Křivdě; horní konec: od kříže na Boskovické
ulici)
Pá 3.4.
VELKÝ PÁTEK
Protivanov
19:00
Vysočany
Velkopáteční obřady
Za rodiče Ondrouškovy, dceru, dva
Protivanov syny a duše v očistci
19:30
So 4.4.
BÍLÁ SOBOTA
Za + děti před narozením nebo při
Vysočany porodu a jejich rodiny
21:30
7:00
Ne 5.4.
Slavnost
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
PÁNĚ
M. Hradisko
8:30
Protivanov
Za farníky a dobrodince kostela
Za Josefa Kuběnu, duše v očistci
Vysočany a celou živou i + rodinu
10:00
1) Dnes byla velká sbírka: Protivanov na opravy fary; Vysočany na varhany.
2) Dnes pobožnost křížové cesty: Protivanov 14:00 hodin---po ní požehnání polím; Vysočany 14:30 hodin.
3) Křížová cesta na Velký pátek ve Vysočanech v kostele od 15:00 hodin.
4) Velikonoční svaté zpovědi: Vysočany pondělí 30.3. od 15:00 hodin; Protivanov úterý 31.3. od 14:00 hodin.
5) Návštěva nemocných: Protivanov středa dopolko; Vysočany středa odpolko. Buková čtvrtek po velikonocích!
6) Příští neděli po ohláškách budou požehnány velikonoční pokrmy.
Download

Ohlášky - Římskokatolická farnost Protivanov