Rok Číslo úpravy Městská část
Katastrální území
Lokalita
2011 U0781
Praha 6
Dejvice
území čistě obytné / OB - A / při ulici V Šáreckém
údolí v blízkosti vily Šatovka
2011 U0933
Praha 6
Ruzyně
území všeobecně smíšené / SV - C / vymezené
ulicemi Evropskou a Leteckou
Předmět úpravy
míra využití území
O co jde
Výrazné navýšení zástavby
Původní stav
kód A
Upraveno na
kód C ve stávající ploše
míra využití území
Výrazné navýšení zástavby
kód C
kód H v ploše SV vymezené
výkresovou přílohou, v ostatní ploše
zůstává kód C
2011 U0990
Praha 6
Břevnov
území čistě obytné / OB - B / vymezené ulicemi
Rozýnovou, U Ladronky, Nad Tejnkou, Kopeckého,
Oddělenou a Loutkářskou
míra využití území
Výrazné navýšení zástavby
kód B
kód D pro plochu OB na pozemcích
p.č. 1826/14 a 1826/40, v ostatní
ploše zůstává kód B
2011 U1018
Praha 6
Břevnov
míra využití území
kód C
kód C s miniálním koeficientem
zeleně KZ = 0,39 ve stávající ploše
2012 U0944
Praha 6
Břevnov
2012 U1038
Praha 6
Dejvice
2012 U1073
Praha 6
Bubeneč
území zvláštní komplexy obchodní / ZOB - C /
vymezené ulicemi Bělohorskou, Kukurovou a
Bolivarovou
území všeobecně obytné / OV - C / vymezené
ulicemi 8. listopadu, Vodňanského a Kutnauerovým
náměstím
území čistě obytné / OB - A / vymezené ulicemi Nad
Kaplankou a V Šáreckém údolí
území smíšené městského jádra / SMJ - I / s
umístěním plochy veřejného vybavení / VV /
vymezené ulicemi Jugoslávských partyzánů,
Verdunskou a Vítězným náměstím
2013 U1088
Praha 6
Břevnov
území čistě obytné / OB - B / vymezené ulicemi
Rozýnovou, U Ladronky, Nad Tejnkou, Kopeckého,
Oddělenou a Loutkářskou
míra využití území
2013 U1114
Praha 6
Sedlec
území čistě obytné / OB - B / při ulici V Sedlci
2013 U1192
Praha 6
Vokovice
území všeobecně smíšené SV-D, vymezené ulicemi
Evropskou a Kladenskou
míra využití území
Výrazné navýšení zástavby
kód C
kód E ve stávající ploše
míra využití území
Navýšení zástavby
kód A
kód B ve stávající ploše
kód I
kód S s koeficientem podlažních
ploch KPP = 4,07 a koeficientem
zeleně KZ = 0,18 ve stávající ploše
Navýšení zástavby
kód B
kód C pro plochu OB na pozemku
p.č. 1826/17 v ostatní ploše
ponechat kód B
míra využití území
Výrazné navýšení zástavby
kód C ve stávající ploše
míra využití území
Výrazné navýšení zástavby
kód B (vydaná úprava U
0699/2009 pozbyla
platnosti)
SV-D
míra využití území
kód H s min. koeficientem zeleně
KZ=0,30 pro plochu SV na
pozemcích p.č. 1281/333,334,336 a
část 1281/280, v ostatní ploše
ponechat kód D
Download

Rok Číslo úpravy Městská částKatastrální území Lokalita Předmět