SOUTĚŽ ERBOVNÍKŮ O NEJNÁPADITĚJŠÍ ERB
Slečny, dámy a pánové,
děkujeme vám za erby, které jste nám zcela nezištně zapůjčili, pouze proto, abychom je mohli časem v Tapatanu
vystavit. Většina vašich erbů je úžasná!
Stejně jako nám, se zalíbily vaše erby i restauraci OBLACA v Žižkovské věži.
A proto vyhlašujeme SOUTĚŽ!
o Autoři tří nejnápaditějších erbů budou spolu se svými rodiči pozváni do restaurace v oblacích.
o Prvních deset vítězných autorů dostane od TAPATANU knižní odměny.
o Soutěž ukončíme a vyhodnotíme na konci ledna 2015.
Hlavní porotce:
Další porotci:
Mgr. Pavel Fojtík, spisovatel a expert Podvýboru pro heraldiku a vexilologii PSP ČR.
Tomáš Voborník F&B OBLACARESTAURANT
Stáňa Findejsová + Pavel Vrána – TAPATAN
PODMÍNKY SOUTĚŽE:
1. Malujte a noste své erby do TAPATANU, Seifertova 35, Praha 3 – Žižkov (prázdné štíty pro vás máme
připravené).
2. Co nebudete vědět o tom, jak má erb vypadat, v TAPATANU vám povíme.
3. Prázdné štíty můžete dostat i od své paní učitelky, přijdete-li k nám na pořad Být pánem erbovním.
4. Hotové erby doručte do TAPATANU! NEPOSÍLEJTE JE MAILEM!
5. Soutěží každý sám za sebe, nikoliv kolektivy.
6. Soutěž končí v pátek 30. ledna 2015.
7. Po ukončení soutěže budou dobré, lepší a nejlepší erby vystaveny 14 dní v TAPATANU
a poté i v restauraci OBLACA.
8. Na závěr výstavy bude vyhlášení vítězů soutěže:
1. – 3. cena – dárkový poukaz restaurace OBLACA – Žižkovská věž a knihy od TAPATANU
4. – 10. cena – knihy od TAPATANU
www.oblaca.cz
Download

SOUTĚŽ ERBOVNÍKŮ O NEJNÁPADITĚJŠÍ ERB