konference
en Urgentního
D
příjmu
Konference na toto téma je pořádána v souvislosti
připravovaného vydání nového knižního titulu
Mladé fronty a.s. „Urgentní příjem” MUDr. Martina Poláka.
12. 2. 2015, od 15:00 do 18:00
Žižkovská věž, Praha
Garant odborného programu:
MUDr. Tomáš Tyll, Ph.D., KARIM 1. LF UK a ÚVN Praha
15:00-15:10 – MUDr. Martin Polák
uvítání, začátek akce *
15:10-15:30 – Doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc., KARIM 2. LF UK / OCHRIP FN Motol, Praha
Které medicínské problémy jsou na urgentním příjmu nejobtížnější? *
15:30-15:50 – p
lk. MUDr. Pavel Kupka, Emergency ÚVN Praha
Management polytraumat *
15:50-16:10 – MUDr. Tomáš Tyll, Ph.D.
MUDr. Antonín Spálený, KARIM 1. LF UK a ÚVN Praha
Jak vyšetřovat pacienty po KPR *
16:10-16:30 – Kávová přestávka
16:30-16:50 – MUDr. Martin Voldřich, MUDr. Pavel Novotný, KARIM 1. LF UK a ÚVN Praha:
Sekundární příčiny traumat/komplexní vyšetření v rámci urgentního příjmu *
16:50-17:10 – MUDr. Aleš Rára, KARIM 1. LF UK a ÚVN Praha
Náhlé poruchy zdraví u dětí *
17:10-18:00 – Křest knihy a diskuse
* Diskuse následuje po každé přednášce
Vstupné: zdrama
Akce je ohodnocena 2 kredity pro lékaře.
Možnost
zakoupení
nové knihy
Urgentní příjem
se slevou
Největší vydavatelství zdravotnických titulů v ČR
a pořadatel kongresů, konferencí a sympozií
Mladá fronta a. s. M
ezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4-Modřany
mobil: +420 724 726 726, tel. 225 276 438, e-mail: [email protected], www.kongres–medical.cz
Download

Možnost zakoupení nové knihy Urgentní příjem