Pražané si mohou vybrat, kde si vyřídí své sociální zabezpečení
Nezáleží tak už na místní příslušnosti. Týká se to občanů v důchodovém pojištění, osob samostatně
výdělečně činných (OSVČ) a zaměstnavatelů
Územní pracoviště
PRAHA 1
Adresa
Biskupská 1752/7 110 02 Praha 1
Telefon
Fax
420 221 995 111 +420 221 995 152
pro PRAHU 1 a PRAHU-Modřany
Číslo účtu:
1011-7921021/0710 – důchodové pojištění OSVČ
11017-7921021/0710 – nemocenské pojištění OSVČ
21012-7921021/0710 – pro zaměstnavatele
Číslo účtu platné pro bývalé PSSZ Praha 4 - Modřany:
1011-17921041/0710 – důchodové pojištění OSVČ
11017-17921041/0710 – nemocenské pojištění OSVČ
21012-17921041/0710 – pro zaměstnavatele
PRAHA 3
Olšanská 3, 130 00 Praha 3
420 244 012 111
420 241 740 919
pro PRAHU 4, PRAHU 3, PRAHU 1, PRAHU-Jižní Město
Číslo účtu:
1011-7926041/0710 – důchodové pojištění OSVČ
11017-7926041/0710 – nemocenské pojištění OSVČ
21012-7926041/0710 – pro zaměstnavatele
Číslo účtu pro bývalé ÚP PSSZ Praha 3, ul. Seifertova 47:
1011-17924031/0710 – důchodové pojištění OSVČ
11017-17924031/0710 – nemocenské pojištění OSVČ
21012-17924031/0710 – pro zaměstnavatele
Číslo účtu pro bývalé ÚP PSSZ Praha 1, Vyšehradská 43:
1011-7924011/0710 - důchodové pojištění OSVČ
11017-7924011/0710 - nemocenské pojištění OSVČ
21012-7924011/0710 – pro zaměstnavatele
Číslo účtu pro bývalé PSSZ Praha-Jižní Město:
1011-27927041/0710 – důchodové pojištění OSVČ
11017-27927041/0710 – nemocenské pojištění OSVČ
21012-27927041/0710 – pro zaměstnavatele
PRAHA 5
Křížová 3194/6a, 150 21 Praha 5
420 257 063 111
pro PRAHU 5
Číslo účtu:
1011-17929051/0710 – důchodové pojištění OSVČ
11017-17929051/0710 – nemocenské pojištění OSVČ
21012-17929051/0710 – pro zaměstnavatele
420 257 063 116
PRAHA 5 - JZM
Janského 2370,155 00 Praha 5
420 251 113 111
420 251 618 892
pro PRAHU 5 - Jihozápadní město
Číslo účtu:
1011-27924051/0710 – důchodové pojištění OSVČ
11017-27924051/0710 – nemocenské pojištění OSVČ
21012-27924051/0710 – pro zaměstnavatele
PRAHA 8
Trojská 1997/13a, 182 00 Praha 8
420 283 104 111
420 283 104 262
pro PRAHU 8
Číslo účtu:
1011-7925081/0710 – důchodové pojištění OSVČ
11017-7925081/0710 – nemocenské pojištění OSVČ
21012-7925081/0710 – pro zaměstnavatele
PRAHA 9
Bohušovická 539, 190 00 Praha 9
420 286 002 311
420 286 880 514
pro PRAHU 9
Číslo účtu:
1011-7922091/0710 – důchodové pojištění OSVČ
11017-7922091/0710 – nemocenské pojištění OSVČ
21012-7922091/0710 – pro zaměstnavatele
PRAHA 9
Sokolovská 855/225,190 00 Praha 9
420 284 005 111
420 284 005 268
pro PRAHU 3 a PRAHU 6
Číslo účtu:
Číslo účtu platné pro bývalé ÚP PSSZ pro územní obvod Praha 6
1011-17926061/0710 - důchodové pojištění OSVČ
11017-17926061/0710 – nemocenské pojištění OSVČ
21012-17926061/0710 – pro zaměstnavatele
Číslo účtu platné pro bývalé ÚP PSSZ pro územní obvod Praha 3
1011-7929031/0710 - důchodové pojištění OSVČ
11017-7929031/0710 – nemocenské pojištění OSVČ
21012-7929031/0710 – pro zaměstnavatele
PRAHA 10
V Korytech 1536/8, 100 00 Praha 10
420 271 026 111
pro PRAHU 10
Číslo účtu:
1011-7921101/0710 – důchodové pojištění OSVČ
11017-7921101/0710 – nemocenské pojištění OSVČ
21012-7921101/0710 – pro zaměstnavatele
420 274 782 347
Download

Územní pracoviště Adresa PRAHA 1 PRAHA 3 PRAHA 5