2008
Krotitelé tuků
Černý Josef, Marcela Šimková, Ninka Vondráková
Studio vitality - Plzeň
Houškova ulice 21
+420 377431 839
[email protected]
Krotitelé jsou vítězstvím pro každého. Spolupráce lidí, kteří chtějí
zhubnout, a distributorů, kteří budují svůj obchod, funguje jako nikdy
předtím. „Krotitelé tuků“ je výborná cesta pro lidi, kteří objevili
výhody Herbalife produktů
KROTITELÉ
TUKŮ
–
OSOBNÍ WELLNESS TRENÉŘI
– WISLA 2008
Krotitelé tuků
Vítězství Krotitelů tuků
 Krotitelé tuků jsou vítězstvím pro každého. Spolupráce lidí, kteří
chtějí zhubnout, a distributorů, kteří budují svůj obchod, funguje
jako nikdy předtím. KT je výborná cesta pro lidi, kteří objevili
výhody Herbalife produktů.
 Každý to potřebuje.
 Jednoduché začít.
 Zábavné.
2
KROTITELÉ
TUKŮ
–
OSOBNÍ WELLNESS TRENÉŘI
– WISLA 2008
Obsah:
1. Obecně Krotitelé, příprava na kurz
4
2. Kontakty
5
a.
b.
c.
d.
e.
Cizí
Doporučení
Obvolávání
Záznamník
Text na potvrzení, den předem
3. Jednotlivé lekce
a. Lekce 1- proteiny
b. Lekce 2- voda a pitný režim
c. Lekce 3- co je to metabolismus?
d. Lekce 4- glykemický index a nakupování
e. Lekce 5- tuk a porce jídla
f. Lekce 6-detoxikace organismu a střevo
g. Lekce 7- jídlo mimo dům a éčka
h. Lekce 8- vláknina a játra
i. Lekce 9- cukry
j. Lekce10- stres a pohyb
k. Lekce 11- zdravé srdce
l. Lekce 12- dlouhodobé udržení a zdravá snídaně
m. Lekce závěrečná, oslava
4. Vysvětlení MP a duplikace
Přílohy
3
6
6
11
15
21
24
27
30
37
41
46
50
53
57
58
60
KROTITELÉ
TUKŮ
–
OSOBNÍ WELLNESS TRENÉŘI
– WISLA 2008
1. OBECNĚ KROTITELÉ, PŘÍPRAVA NA KURZ
 V první řadě musíte stanovit termíny Krotitelů tuků a najít místo konání
o Předpoklad 13 stejných termínů (lekcí) na stejném místě
o Pozor na cena pronájmu!
 Seznámit se s průběhem jednotlivých lekcí – Příloha 1
 Znát pravidla (Pravidla pro trenéry – Příloha 2, Pravidla pro klienty – Příloha 3
 Nejdůležitější jsou dvě osoby – HLAVA a PRODUKŤÁK
 Hlava: člověk, který skupinu vede a rozumí výživě, rozdá všem vizitky a je pro lidi
autorita, jeho telefon visí na nástěnce spolu s fotkou
 Produkťák: člověk, který vysvětluje produkty a umí je prodat.
 Velice potřební jsou i další trenéři – měří, počítají výsledky, dělají prezenci,
upravují sál, vítají klienty, baví se s lidmi - POZOR ostatní trenéři nesmí stát
v hloučku v rohu a pozorovat co se děje! Musí být aktivní! Musí být mezi lidmi
 Všichni distributoři se pro tuto chvíli nazývají TRENÉŘI, pro efekt je dobré mít stejná trika
s límečkem a visačkou. Nemusí mít logo, stačí barva (červená) + visačka se jménem a nápisem
„wellness trenér“ a „Krotitelé tuků“
 Výborný podpůrný předmět při kontaktech je brožura KT (použití při kontaktech, fotky před a po,
výsledky, fotky atmosféry, oceňování) - Příloha 4
Prostředí: být min. 30 minut před, všichni, pohoda, vyvětráno, vůně, hudba
Příprava sálu:
-
- místo na prezenci, místo na měření (odděleno,měří se po jednom – soukromí!)
důležité: uspořádání do kruhu, trenéři sedí mezi klienty, hlava a produkťák v čele
Nástěnka: Pravidla, Fotky před a po, fota z 13 lekce, téma dané lekce, termíny dalších KT, Foto „Hlavy“
s telefonním číslem……
Materiály, které je třeba mít připraveny před začátkem kurzu:
-
váha s tukoměrem
metr krejčovský
proteinové měřítko
foťák
-
kalkulačka
propisky
desky pro klienty na materiály
nakopírované materiály
Finance:
Klient platí 980,- Kč,
teprve po vybrání peněz klienta zapíšeme do seznamu „Krotitelů“ na termín.
480,- jde do fondu Krotitelů (platba odměn, nákupů na lekce, kopírování, koktejl, čaj, aloe)
500,- jde trenérovi (náklady na reklamu, sál, tukoměření, dárky klientům, květiny)
Platba kurzovného se provádí předem nebo formou zálohy min. 450,- Kč a doplatkem u prezence při
první lekci.
Pravidla a rozpis úkolů pro trenéry zaúkolovat všechny zúčastněné –
4
Příloha 2
KROTITELÉ
TUKŮ
–
OSOBNÍ WELLNESS TRENÉŘI
– WISLA 2008
2. KONTAKTY
a. Neznámí
 Analýza tělesné skladby (jiná varianta: Tukoměření)
- musíte si zajistit prostor – levný/bezplatný pronájem, supermarkety, poliklinika, pošta, náměstí…
- potřebujete:
o stolek, poutač (Analýza tělesné sklady ZDARMA),
o analyzér (váha,tukoměr),
o dezinfekce, ubrousky,
o dotazník na měření – Příloha 5,
o členské karty – Příloha 6,
o visačky – Příloha 7,
o doklady,
o brožura KT – Příloha 4,
o ideálně i letáky na ošetření pleti
- naučit se text, co při tom říkat – Příloha 8
 Vizitky s výsledkem před a po
 Flayery, Letáky – do tramvají, do obchodů, dřívějším klientům, do ruky, roznos Příloha 9
 Inzerce – doporučujeme regionální noviny a reklamní výtisky, je možná i dohoda s vydavatelství
na půl strany “zdarma“ jako pomoc zdraví v oblasti, záleží na Vaší šikovnosti
 Internet
 Vyvěšení baneru nad kanceláří s termínem začátku dalších krotitelů (jednoduchý text: Další
krotitelé začínají:….., 2 fota před a po, cena,
Pro odezvu lze využít záznamník – Příloha 10 (vzkaz na záznamníku a obvolávání)
b. Doporučení, známí, stálí klienti
ideálně využít brožuru KT
 Noví trenéři z bývalých klientů – jejich hosté
 Z ošetření pleti – na zrcadle mám poutač, naučit se o tom mluvit
 Vysvětlete to opravdu každému nebo to udělá někdo jiný
Nutné den před začátkem kurzu potvrdit u všech účast
5
– Příloha 11
KROTITELÉ
TUKŮ
–
OSOBNÍ WELLNESS TRENÉŘI
– WISLA 2008
3. JEDNOTLIVÉ LEKCE
3.1. LEKCE PRVNÍ
Materiály potřebné k první lekci (pro 20 účastníků)!
 ROZDAT VŽDY AŽ NA KONEC JAKO PREZENT, V PRVNÍ LEKCI ZÁROVEŇ DOSTANOU I DESKY
1.
2.
3.
4.
1x
Prezence klientů s okénkem platby, jménem trenéra a docházkou – Příloha 12
40x
Pravidla pro klienty – dvakrát nafocené (jedno si nechají a druhé podepsané odevzdají)- Příloha 3
20x
Členská karta na A6 pro klienta (do pouzdra) – Příloha 6
Karta klienta pro trenéra:
a. 20x
Vstupní dotazník – Příloha 13a
b. 40x
Karta na měření cm a kg – dvakrát nafocené (jedno si nechává u
sebe hlava, druhou mají trenéři) – Příloha 13b
5. 20x
Téma první lekce – nakopírované pro klienty
6. 20x
Přehled na jídelníček – Příloha 14
7. 20x
DVD – „Super size me“
8. 20x desky na zakládání 40 ks A4 papírů – dárek pro klienty (nelíbí se bílé – lépe barevné)
9. Připravit foťák, proteinové měřítko, metr a analyzér (váhu a tukoměr)
10. Udělat nákup rostlinných proteinů v potravinách: př: soja, togu, luštěniny, boby
Začátek – velmi důležité, trvá to dlouho
Hlava se seznámí s klienty, dá jim na sebe vizitku, pomůže vyplnit hlavičku vstupního dotazníku a pošle je
na vážení, měření a fotografování.
Komunikuje a udržuje dobrou náladu.
Když jsou všichni změřeni, ještě jednou je přivítá
Přivítání a oficiální začátek 1. lekce:
Dobrý den, já bych vás tu chtěl ještě jednou moc a moc přivítat a vzhledem k tomu, že se tu budeme
setkávat 13 týdnů, myslím si, že by bylo fajn, abychom se trošičku seznámili. Jak jsem říkal, moje jméno je Josef
Černý a tuto skupinu povedu jako hlavní trenér. Všichni jste na mě dostali telefonní číslo, takže kdyby cokoli –
nebojte se – můžete mi kdykoliv zavolat.
S celým průběhem mi bude pomáhat kolegyně Nina Vondráková, kterou už jste měli možnost také poznat.
Oba se problematice snižování váhy a zdravého životního stylu věnujeme už více než pět let a tímto bychom vás
tady chtěli srdečně přivítat, moc jsme se na tento kurz a na vás těšili a pevně věříme, že vytvoříme skvělý tým a
společně dosáhneme vynikajících výsledků.
Plus každý z vás má k dispozici i svého Wellness trenéra, což je člověk, který s vámi vypsal členskou
kartu. Všichni wellness trenéři mají červená trička a visačku se jménem a za chvilku se vám také představí. A
zároveň bychom byli rádi, kdyby i každý z vás řekl trošku něco o sobě – stačí jméno, profese a odkud jste.
Představení všech:
V první lekci se vůbec nemluví o HERBALIFE. Např. jmenuji se Jana Nováková a problematice snižování
váhy a zdravého životního stylu se věnuji 2 roky.
6
KROTITELÉ
TUKŮ
–
OSOBNÍ WELLNESS TRENÉŘI
– WISLA 2008
Pak probereme Pravidla příloha č.3
Tuto lekci berte jako startovní a protože vše v životě má pravidla, i my si je teď společně projdeme a
odsouhlasíme. Já vám je teď rozdám, pročteme si je a já vám ke každému bodu něco řeknu:
1) Jak již bylo řečeno, kurz trvá 13 týdnů, budeme se setkávat zde na H21.
2) Nekomentuji.
3) Ty hodnoty měříme proto, abychom vám na míru sestavili program a mohli vás odměňovat za dosažené
výsledky. Ohledně fotografií se bát nemusíte, budou použity pouze na nástěnkách v kanceláři, mimo tyto
prostory výhradně s vaším souhlasem.
4) K tomu si myslím, že není co dodávat, snad jen, že je to super motivace.
5) To si myslím, že je celkem fér, jak jsem říkal: fungujeme jako tým , takže vás poprosím, snažte se přijít
tak o 10-15 minut předem, alespoň se v klidu zvážíte a změříte.
6) Opravdu to s vámi myslíme vážně, proto i pravidla na docházku.
Nemůžeme rozlišit výmluvu od seriózní omluvy
a. Jedenkrát chybět, jsme lidi a nic se neděje
b. 2 - 4 X je tu malá sankce
c. 5 X jaké myslíte, že mohou být výsledky, když 5X chybíte. Ale to se nám ještě nestalo 
7) Souhlasíte s těmi pravidly? Tak vás poprosím 2X je podepsat. Jeden papír si necháte a druhý mi prosím
dejte zpět.
Další část vstupního dotazníku
Super, pravidla máme za sebou a teď se vrátíme k tomu dotazníku, prosím vás o jeho pravdivé vyplnění.
Je to z důvodu, abychom vám mohli sestavit program na míru.
Projedu dotazník až ke zdravotním problémům a částečně komentuji otázky a pomáhám s jejich vyplnění.

Zdravotní problémy
Únava, nespavost, nervozita, zácpa, průjem, žaludeční problémy, pálení žáhy, nadýmání, žlučník, hemoroidy,
křečové žíly, bolesti hlavy, migrény, bolesti krční – bederní páteře, bolesti kloubů, vysoký či nízký krevní tlak,
cholesterol, cukr, zhoršené jaterní či ledvinové testy, štítná žláza hyper- či hypo- funkce, alergie, astma,
bronchitida, problémy s dýcháním, mozková mrtvice, infarkt, nádorové onemocnění, … jiné nejmenované

Důvody snížit váhu
S touto otázkou vám nepomohu, ale zkuste si představit že máte svá kila dole a co:
 Proč
 Co bylo jinak, když váha ukazovala méně
 Co se změní, když kg pryč a již se nevrátí
 Koho hlavně potěší – X kg dole
 Jako odměnu si dáte za dosažený výsledek
 ….
Na chviličku si ode mě odpočinete, protože jsem vám říkal, že každá lekce je zaměřená na určité téma, takže
předám slovo Nince, která vám řekne něco o proteinech
7
KROTITELÉ
TUKŮ
–
OSOBNÍ WELLNESS TRENÉŘI
– WISLA 2008
PROTEINY = BÍLKOVINY
PROTEIN co je to?
Bílkoviny jsou stavebním materiálem pro naše tělo. Jsou tvořeny z 23 aminokyselin, z toho 9 si naše tělo
nedokáže samo vyrobit (esenciální aminokyseliny) a je třeba je dodávat ve stravě. Bílkoviny jsou pro život
nepostradatelné. Jsou totiž základním stavebním kamenem prakticky všeho, co se v těle vyskytuje. Od enzymů,
přes mezibuněčnou tekutinu, až po opěrný a pohybový systém (tedy především svaly, ty jsou v podstatě prakticky
samá bílkovina). Bílkoviny se neukládají do zásoby, proto je potřeba je pravidelně dodávat tělu ve stravě.
PROTEINY - jsou v těle důležité pro:





výživu a růst svalů, šlach, kůže, kostí
zkrácení doby regenerace organizmu
podporu tvorby nové svalové hmoty
ochranu svalové hmoty před poškozením při nadměrném fyzickém výkonu
ochranu svalové hmoty před jejím úbytkem v průběhu snižování nadváhy
Bílkoviny po svém rozložení poskytují 4 kcal (17 kJ) z 1 gramu. Neměly by však sloužit jako
primární zdroj energie – tím jsou sacharidy a tuky. V krizových situacích (mimo jiné při nezdravém
hubnutí) však velice často poskytují bílkoviny nezbytné kalorie nutné pro chod těla.
Konzumace bílkovin nastartuje metabolizmus, tělo má vyšší spotřebu energie (kalorií) v klidu. Mají
dlouhodobý sytící efekt, není po nich brzy hlad. Zpomalují rychlost vstřebávání sacharidů – snižují
glykemický index jídla.
PROTEINY – rozdělení:

Živočišné:
Výhodou živočišných bílkovin je, že obsahují i esenciální aminokyseliny, tedy ty, které si naše tělo
nedokáže samo vyrobit. Při jejich náročném štěpení se však organizmus vyčerpává a vzniká mnoho
odpadních látek. Čili pokud konzumujeme mnoho živočišných bílkovin dochází k přetížení trávicího
systému, což často vede k jeho poruchám. Prvními příznaky jsou zácpa či průjem. Dalším projevem je
úbytek vápníku, hořčíku, zinku a vitamínů skupiny B. Současně vzniká látka zvaná ANULOID, která
se ukládá ve tkáních ve tkáních a vede k jejich postupné degeneraci. Příliš mnoho živočišných
bílkovin ve stravě vede ke vzniku žlučníkových a ledvinových kamenů a k odvápnění kostí. Další
obrovskou nevýhodou (zvláště pro lidi redukující váhu) je, že potraviny obsahující živočišné
bílkoviny obsahují zároveň velké množství tuku. S každým gramem proteinu v mase sníme zároveň
1,2 gramu tuků!!!
Když už, tak: libové maso, drůbež bez kůže, ryby, králík, šunka, zvěřina, vejce, bílky, nízkotučné sýry, netučný
tvaroh.... Maximálně však 30% denního příjmu bílkovin!!!

Rostlinné:
Výhodou rostlinných bílkovin je, že jsou pro tělo lehce stravitelné a při jejich štěpení nevzniká skoro
žádný odpad. Rostlinné bílkoviny jsou dále téměř bez tuků a navíc s nimi organizmus dostává i celou
řadu vitamínů, minerálů a vlákniny. Konzumace rostlinných bílkovin nám však nepokryje potřebu
esenciálních aminokyselin, což by byl celkem problém! Jediným východiskem z této prekérní situace
je konzumace SÓJI a SÓJOVÝCH VÝROBKŮ.
8
KROTITELÉ
TUKŮ
–
OSOBNÍ WELLNESS TRENÉŘI
– WISLA 2008
SÓJA
 Obsahuje všech 9 esenciálních aminokyselin
 Pomáhá tělu uchovávat vápník
 Je naprosto bez cholesterolu
 Zabraňuje působení volných radikálů – ochrana buněk proti stárnutí a nemocem
 Obsahuje GENISTEIN – prevence rakoviny
 Snižuje riziko ucpávání cév, srdečních záchvatů, mrtvice
Pokud chceme všech těchto výhod využít, je důležité dodávat tělu sojový protein DENNĚ, protože například
k rozkladu genisteinu dojde během 24 hodin!
Vhodný zdroj: sójové boby a sójové výrobky (kostky, drť, plátky, boby, tofu), rostlinná „masa“...
PROTEINY – dávkování:



doporučená denní dávka u dospělého člověka: min 1g/kg váhy
sportovec: 1.5g až 3g/kg váhy
při redukci nadváhy je nutné přijímat bílkoviny ve větším množství → urychlení metabolizmu
Bílkoviny by měly být zastoupeny v každém větším jídle v průběhu celého dne. Jedině takto uchráníme
v redukčním procesu svalovinu před jejím úbytkem. Pro stanovení optimálního množství bílkovin je potřeba
zohlednit hmotnost aktivní tělesné hmoty, věk, pohlaví, množství fyzické aktivity, příjem ostatních živin. Při
redukci nadváhy je tělu třeba denně dodat cca 70-150 g bílkovin v poměru 30% živočišných a 70% rostlinných –
přesné množství vám stanoví váš osobní trenér wellness!
A takhle to dopadne, když se člověk nehýbe a nebaští proteiny …
9
KROTITELÉ
TUKŮ
–
OSOBNÍ WELLNESS TRENÉŘI
– WISLA 2008
Ukázka proteinových potravin – říká Hlava
Myslím si, že s živočišnými proteiny problém mít nebudete. Proto vám teď ukáži, v čem můžete najít ty
rostlinné proteiny. Sója, hrách a další luštěniny, tofu, soj. jogurt, soj. maso, soj. mléko, …-
připravit a ukázat
Úkoly
 Jídelníček – Příloha 13
Tento týden vás poprosím, pište si jídelníček a snažte se pokrýt množství proteinů, které vám stanoví váš WT.
Pamatujte na to, že je potřeba hlídat si poměr 70% rostlinných : 30% živočišných bílkovin. Nemusíte to nijak
komplikovat a vážit si potraviny. Stačí napsat co jste jedli a co pili a k tomu přibližné množství. Příští týden to
s vámi jak já, tak váš WT probereme.
 DVD
Druhý úkol a zároveň dáreček je toto DVD - SSM. Mrkněte na to. Není to dlouhé. Je to dokument o dopadu
fastfoodového stravování na lidské tělo. Nebojte, není to nudná teorie! Je to ukázáno na příkladu novináře, který ze
sebe udělal pokusného králíka, a jak to s ním dopadlo, uvidíte sami. Garantuji vám, že si doslova ,,
„sednete na zadek,, . Příště mi bude zajímat, co jste na to říkali.
 3 hodiny před 2. lekcí nejíst a nepít
A poslední, o co vás poprosím, a teď mě vnímejte! Neřeknu vám proč, ať máte nějaké překvapení, ale příští týden
si úterý naplánujte tak, abyste tři hodiny před začátkem lekce vůbec nic nejedli a co nejvíc omezili pitný režim.
Promo
Odměna 100Kč za každé Kg
Opravdu se moc těším na příští týden a jsem zvědav, kdo bude mít vydělané první korunky, kdo jaké bude
mít výsledky a kdo bude mít nej. cm a kdo nej. kg úbytek.
Příští téma – voda a pitný režim + zvládnuté úkoly
Rovněž se těším a věřím,že i vy na další téma, což bude příště voda a pitný režim. A jsem zvědav, kdo
nejlépe zvládne pokrýt svůj protein faktor 
Příští lekce v páru či ve třech
No a než se rozloučíme, tak bych rád připomněl, že pokud máte někoho ve své okolí, kdo by potřeboval
poradit a pomoci s váhou či by si chtěl vylepšit stravovací režim, může přijít na příští lekci s vámi– 1. lekci
doprobereme individuálně – ve dvou či třech se to lépe táhne. Jinak další termíny v září jsou čtvrtek 18.9.
v 18:00 či úterý 23.9. v 19:00. Poté budou mít šanci až v lednu.
10
KROTITELÉ
TUKŮ
–
OSOBNÍ WELLNESS TRENÉŘI
– WISLA 2008
3.2. Lekce druhá
Materiály,
OPĚT ROZDAT NA KONEC:
20x téma Pitný režim nafocené
20x přehled jídelníček
Věci na přípravu výborné rychlovky, vlažného aloe nápoje a termočaje s citronem – připravit předem
 Aloe i čaj je již na stole při příchodu klientů
 Rychlovky se přinesou v průběhu na povel Hlavy
 Připravit shaker a sojové mléko, voda, F1 a lžíci (ukázka rychlé přípravy koktejlu)
Průběh
Dobrý den, já vás zde po týdnu opět vítám. Jak jste se měli?
Speciálně zde vítám i paní Manču, účastnici minulých kurzů, která se na nás dnes přišla podívat.
Jsem zvědav, jaké dnes bude mít nej cm a nej Kg úbytky.
Dnešní téma je Voda a pitný režim.
 popíjí aloe a čaj, nekomentujeme, necháme je popíjet
Nejdřív se ale zeptám: zvládli jste se podívat na to DVD? Co jste na to říkali? Jak se vám to líbilo? Co vás
upoutalo?
Jak jste zvládli jídelníčky?
Víte co, fakt je třeba si ty proteiny hlídat, aby neubývala svalovina, kg šly plynule dolů, nastartoval
se metabolizmus a hublo se stabilně. Je třeba i dodržovat poměr 30:70.
Kdo na 100%? Na kolik % jste jej zvládli? Kdo vůbec? Jak vám chutnaly ty
proteiny? Jak jste je zvládli sehnat? Jak časově? Jak cena?
U koho mohu jídelníček zkontrolovat?
g v pořádku, ale živočišné -
vyčerpávají trávení, úbytek Ca, tuk, zplodiny
g v pořádku, ale ne sojové -
chybí 9 esenciálních aminokyselin
Víte co nám je úplně jedno, odkud si ty proteiny přijmete, jak ten poměr budete zvládat, ale
musíte je zvládnout, jinak ubudou svaly, zpomalí se metabolizmus a výsledek je fuč.
A váha dolu nepůjde.
My jsme problém řešili také, chápeme, že je to těžké zvládat práci, domácnost, děti, atd. a ještě
k tomu shánět kvalitní proteiny a psát to a počítat, tak vám teď chceme ukázat jak to řešíme my,
abychom vám to co nejvíce usnadnili. Co s tím vy uděláte je jen na vás.
 Máme tady F1, my jí říkáme rychlovka.
A tahle rychlovka obsahuje vysoce kvalitní sojový protein. A jak již víte, sojový protein je ten nejlepší
protein, který existuje. Když chceme hubnout, tak ideální je touhle rychlovkou nahradit dvě jídla denně.
Všimněte si je tady napsané Zdravé jídlo.
A víte kolika lékařskými studiemi to musí být podloženo, aby tam ten nápis mohl být? A přitom jedna
porce vyjde pouze na 35Kč!
Existuje v pěti různých příchutích. Můžete ji udělat během dvou třech minut v jogurtu, tvarohu, vodě,
džusu, s ovocem, prostě v čemkoliv vám bude chutnat, ale úplně nejlepší je v sojovém mléce. Víte proč?
11
KROTITELÉ
TUKŮ
–
OSOBNÍ WELLNESS TRENÉŘI
– WISLA 2008
Protože 2 rychlovky denně v sojovém mléce vám 100% pokryjí množství sojového proteinu, který za ten
den prostě dostat musíte!
 Ideální je rychlovku doplnit Aloe nápojem, ten stojí 810Kč.
Určitě vám něco říká rostlinka Aloe vera? Ono se také přezdívá tekuté zlato, protože zklidní trávicí trakt,
vyčistí organizmus a tím zlepší vstřebávání živin včetně proteinů. Takže tělo je dokáže lépe využít. Kromě
toho vám pomůže krásně vylepšit pitný režim. Mimochodem, jak vám chutnalo? Co vím tak Ninka ho má
tak ráda, že to lahvičku vypije klidně za tři dny, ale normálně vám úplně v pohodě vystačí 1-2 měsíce
A další věc, kterou už jste také ochutnali a tvrdili jste, že je výborná, je ten
 čaj, co jste minule pili. Je to bylinkový čaj, směs 21 bylinek, je instantní, takže strašně
rychlý na přípravu. A teď mě opravdu vnímejte, protože to se vám bude líbit – on štěpí tuky. Jak vnitřní –
víte, jak jsme vám je měřili, tak podkožní – fakt si najde, kde ty přebytečné cm jsou – na minulém kurzu
nám ho přejmenovali na centimetrožrouta, že jo Mančo? Kromě toho vám dodá energii a když ho pijete,
tak se vám trošičku vysušuje sliznice, takže vás nutí pít. Jsou tu dvě varianty. Menší balení vám vydrží
měsíc, stojí 860Kč, na tom větším trochu ušetříte, protože vydrží 2 měsíce a stojí 1530Kč.
Takže F1, Aloe a čaj je takový základ, ale nejpodstatnější z toho je RYCHLOVKA, která vám
pokryje proteiny a během chviličky si ji kdekoliv připravíte, proto jí říkáme Fastfood pro
inteligentní.
No a pak tu máme čtyři krabičky
 Ta první obsahuje vlákninu a směs bylinek, stojí 570Kč. A tahle kombinace vám
detoxikuje organizmus od škodlivých látek.
 Ta druhá je multivitamínový komplex, ten stojí 620 Kč a v kombinaci s rychlovkou
vám dodá všechny vitamíny, které vaše tělo potřebuje.
No ale základem je ta rychlovka, protože co se týče výživových hodnot, tak v ní je tolik
živin, že jak říká jedna moje známá doktorka i Centrum ztrácí svoji barevnost.
 Tak a teď mám úžasnou zprávu pro ty z vás, které chtějí zhubnout víc jak 5- 10kg a
mají strach, že jim povisne kůže a vzniknou vrásky. Máte z toho strach? Absolutně
zbytečně. Na to jsou skvělé žluté kuličky (F4), krabička vás přijde na 230Kč a ony vám
zaručí elastičnost buněčných stěn a pružnost kůže. Takže i když dáte dolů třeba 30 kg,
tak kůže na vás prostě viset nebude.
 Stejně tak mám i fajn zprávu pro ty z vás, které trápí celulitida, otoky nohou,
zadržování vody v těle, špatný pitný režim. Tyhle tabletky, které stojí 780Kč a
nazývají se stylově Cell-u-loss vám pomohou tyhle věci vyřešit.
Ale faktem je, že nejpodstatnější z toho je rychlovka, která vám v nízkokalorické podobě
dodá veškeré živiny, kvalitní sojové proteiny, no a připravíte si jí během chviličky.
 chcete vidět, jak je to rychlý? – UKÁZKA přípravy rychlovky
 chcete vědět jak to chutná?
– PŘINÉST F1
 chcete vědět, jaké jsou s tím výsledky?
Hlava
Ostatní WT
Produkťák
12
výsledek
říkají výsledky s užíváním se zaměřením na jeden z produktů co dnes zmíněny.
řekne svůj výsledek se zaměřením na F1 – mám 2, 3 příchutě, střídám
KROTITELÉ
TUKŮ
–
OSOBNÍ WELLNESS TRENÉŘI
– WISLA 2008
Dnešní téma – VODA PITNÝ REŽIM – říká produkťák
Pitný režim
Je důležité odpovědět si na 3 otázky: co pít, kolik pít a kdy pít.
- CO PÍT
Tělo je tvořeno z cca 60% vodou, proto nejlepší tekutinou, kterou lze pít, je
VODA
Dostatečný příjem vody:
přirozeně omezuje apetit
zvyšuje metabolizmus tuků
podporuje detoxikaci organizmu – játra, ledviny
zabraňuje zadržování vody v těle a následným otokům
působí preventivně proti zácpě
-
-
Naopak její nedostatek způsobuje:
ukládání tuků
ukládání toxických látek
ochabování svalstva
poruchy trávení
bolesti v oblasti ledvin – pocit bolesti v kříži
podrážděnost
únavu, bolest hlavy
suchou a vrásčitou pleť
Co se týče ostatních tekutin:
Minerální vody -
v menší míře prospěšné (max 1,5l /týden) nutné střídat druhy,
pozor však na vysoký obsah s nimi přijímané soli – zadržování vody v těle a
ucpávání ledvin
Perlivá voda
-
překyseluje organizmus, zhoršuje trávení, raději vynechat
Slazené vody, limo
-
konzervované pomocí kys. fosforečné, odvápnění kostí
Džusy
-
když už, tak 100% ředěné vodou
-
obsahují plísně, kvašení v žaludku
-
když už, tak ovocný, lépe zelený či bylinkový
-
černý – dehydratuje organizmus
Káva
-
způsobuje dehydrataci organizmu a podporuje odvápnění kostí
Mléko
-
názory se různí zdroj +vápníku a jiných minerálů
Čaj
člověk jediný savec pijící mléko v dospělosti, v jednom roce ztratíme enzym štěpící mléko
zdroj alergií
zahleňování organizmu
mléčná bílkovina obsahuje kazeín, který podporuje ukládání cholesterolu v cévách
13
KROTITELÉ
TUKŮ
–
OSOBNÍ WELLNESS TRENÉŘI
– WISLA 2008
- KOLIK PÍT
0,4 litru na 10kg váhy + na každých 11kg nadváhy 0,25 litru navíc
- KDY PÍT
pravidelně, nečekat na pocit žízně
 pokud pocítíte žízeň, vašemu tělu chybí cca 0,75 litru tekutin
2/3 potřebných tekutin vypít dopoledne
 mezi 4-12 hodinou nejvyšší funkčnost ledvin, nejlepší vylučování toxinů
pít před jídlem, ne po jídle
 pití před jídlem podporuje vytvoření trávicích enzymů – urychlení trávení, kdežto pitím po
jídle dochází k jejich naředění a tím zhoršení trávení
Na začátku jsem slíbil, že odměníme nejlepší cm a kg výsledky. Takže nejlepší kg výsledek tohoto
týdne má ….. (potlesk) a nej cm ……. (potlesk)
No a to kdybyste ještě zvládli pokrýt přesně ty proteiny, třeba s F1.?! To by byly výsledky!
Úkol: hlídejte si pitný režim (co, kdy kolik)
Promo: No a na co se budeme těšit příště? Příští téma je Metabolizmus. Takže si vysvětlíme rozdíl mezi
bazálním metabolizmem, celkovým metabolizme, jak si metabolizmus urychlit a ukážeme si co to
znamená přijmout 300kcal a co musíme udělat proto, abychom je spálili.
Takže nyní s vámi ještě trenéři proberou váš jídelníček.
Nezapomeňte si hlídat pitný režim, proteiny a jsem zvědav na vaše výsledky a opravdu jsem zvědav , kdo
si příště zaslouží potlesk za nej cm a nej kg
14
KROTITELÉ
TUKŮ
–
OSOBNÍ WELLNESS TRENÉŘI
– WISLA 2008
3.3. Lekce třetí
Materiály:
20x téma metabolismus
20x 300 kcal
20x kcal tabulky
20x přehled jídelníček
Nákup:
Potraviny z tabulky v hodnotě 300 kcal (např. rajčata, pivo, čoko, rohlík, jablko…..), slouží jako ukázka
při vysvětlení příjmu kontra výdej – šokující způsob (15 rajčat x 1/2tabulka čokolády x pohyb)
Klienti postupně přicházejí, zapíší se u prezence a jdou se změřit a zvážit.
Hlava dělá dobrou atmosféru a komunikuje s nimi.







Hromadné přivítání
Co nového
Jak splnili úkoly, s čím potíže
Jak zvládáte proteiny, pitný režim
Zajímavé recepty na koktejly
Recepty na zdravá jídla – co zkoušeli vařit
Výměna zkušeností s produkty, výsledky, změna …
Promo na příště: Protein + Cell activator
Multivitamin a Thermojetics
Multivitamin
 společně s F1 tvoří komplex nezbytný pro správné fungování metabolizmu
 dostáváte do sebe vitamíny již ve F1, ale tam z důvodu zápachu a nepříjemné chuti omezeno
množství B-vitamínů, Fe, Mg, P, I
 B- vitamíny: urychlují metabolizmus tuků, cukrů a bílkovin, podporují trávení – lepší využití
energie – stačí sníst méně jídla
 Fe - železo: podporuje krvetvorbu
 Mg - hořčík: imunita a nervový systém
 I - jód: správná fce štítné žlázy
 Vitamíny z lékárny vám nikdy nevytvoří správný komplex s F1 (něčeho moc něčeho
nedostatek)
 Naše PŘÍRODNÍ – stálý účinek, chemické – tělo si zvykne a žádný účinek
Thermojetics





15
bylinkový čaj, instantní = jednoduché
normalizuje krevní tlak, pomáhá při křečových žilách, zlepšuje činnost ledvin, …
hlavně štěpí tuky (cholesterol, cm) – tukožrout
tuky mění na energii
vysušuje sliznici – vylepšuje pitný režim
KROTITELÉ
TUKŮ
–
OSOBNÍ WELLNESS TRENÉŘI
– WISLA 2008
METABOLIZMUS
(látková přeměna)
Celkový metabolizmus- Celkový energetický výdej těla
Bazální metabolizmus a činnost svalů při fyzické aktivitě (jakýkoliv pohyb – chůze,
pohyb při běžných činnostech a cílený pohyb při cvičení).
Bazální metabolizmus
Soubor enzymových reakcí, činnosti orgánů (srdce, plíce, mozek, játra, nervový
systém….) a svalů v klidu. Je to množství energie, které tělo vydává v klidovém stavu tzn.
nalačno a v klidu, čili množství energie spotřebovávané na vykonávání nezbytně nutných
životních funkcí. Závisí na věku, pohlaví i velikosti těla.
Bazální metabolický výdej se snižuje s věkem a ztrátou svalové hmoty.
Zvyšuje se díky kardiovaskulárnímu cvičení a nárůstu svalové hmoty.
Anabolizmus- je tvorba látek, při kterých se energie spotřebovává
Katabolizmus- je rozklad látek za současného uvolňování energie
Primární metabolizmus
Zahrnuje základní chemické přeměny, na kterých přímo závisí život a růst organismu.
Patří sem metabolizmus sacharidů, tuků, aminokyselin, a nukleových kyselin.
Sekundární metabolizmus
Zahrnuje chemické procesy v jednotlivých skupinách orgánů, pomocí kterých se
produkují a odbourávají specifické, nebílkovinné chemické látky. Jsou to zejména obranné
látky, signální molekuly (hormony), pigmenty, stavební molekuly.
RYCHLOST METABOLIZMU
To je schopnost buněk, hlavně svalových, nakládat s energií a využívat ji.
Rychlost metabolizmu je závislá i na genových dispozicích, ale je silně proměnlivá a
závislá na způsobu života a životosprávy. Hlavním tahounem spotřeby energie v aktivním
stavu v našem těle je svalstvo.
Jen pro informaci: počet buněk svalových i tukových je v dospělém lidském těle
nezávislý na hubnutí /tloustnutí/.
Pokud omezujeme náš příjem energie pod hranici, kterou tělo potřebuje, nedochází
ke spalování tuků, ale hlavně ke zmenšení svalových buněk (tedy ubývání svalů). Pak se
nedivme, že se dostaví jo-jo efekt.
Dalším faktem je, že každých 10 let klesne rychlost našeho metabolizmu o 5-10%.
K tomu, aby metabolizmus opět pracoval v náš prospěch (jako za mlada), potřebujeme
udělat pár malých změn.
DESATERO JAK PROBUDIT A NASTARTOVAT METABOLIZMUS
1. Jezte hodně rostlinné bílkoviny (luštěniny, sója,)
2. Přijímejte vhodné a různorodé živočišné bílkoviny (bílé maso, ryby, hovězí…)
3. Vitamíny a minerály (ovoce, zelenina,různá semínka….)
4. Pijte! Čaje, hlavně hodně čisté vody
5. Snídejte a jezte pravidelně
6. Omezte negativní vlivy ( kouření, alkohol, konzervované potraviny, uzeniny….)
7. Dostatečně spěte
8. Nestresujte se (stresový hormon zpomaluje trávení)
9. Hýbejte se (cílený pohyb,procházky…)
10. Radujte se ze života
16
KROTITELÉ
TUKŮ
–
OSOBNÍ WELLNESS TRENÉŘI
– WISLA 2008
300 kalorií
Následující tabulka ukazuje, kolik kalorií spálí vaše tělo při nejrůznějších činnostech. Hodnoty se mohou měnit
podle intenzity pohybu a tělesné stavby.
300 kcal v jídle
Čokoláda
Pivo sv. 10%
Müsli sušenky
Rohlík tukový
Víno bílé
Rýžový chléb Racio
Pizza
Zeleninová směs s kukuřicí
Zelí bílé
Rajče
Jablko
Banán
Ananas
Kuřecí prsíčka vařená, dušená
Kuře grilované (pouze maso)
Vepřová kýta – libové maso
Maso mleté
½ tabulky
½ lahve
3ks nebo 1 tyčinka
2 ks
½ lahve
8 plátků
1/4
Velká miska
½ střední hlávky
15 ks
5 ks
2 ks
1/2
2 plátky
1/4
Velký steak
1 karbanátek
300 kcal v činnostech
Chůze pomalá
Spánek
Chůze rychlá
Stání, v klidu
1h 45min
4h 40min
1h
3h 10min
Domácí práce
Žehlení
Nakupování
Všeobecný úklid
1h 12min
1h 15min
1h 15min
Práce na zahradě
Sekání trávníku
54min
Hra a volný čas
Badminton
50min
Horská turistika s pětikilovým batohem 36min
Golf
Běh rychlostí 11km/h po rovině
Jízda na kole rychlostí 15km/h
Plavání prsa
Jízda na lyžích
Squash
Tanec, standardní
Tenis
Stolní tenis
Volejbal
17
50min
23min
47min
28 - 50min
47min
23min
1h 30min
1h 30min
1h 12min
1h 30min
KROTITELÉ
TUKŮ
–
OSOBNÍ WELLNESS TRENÉŘI
– WISLA 2008
vlákn
ina
sach
aridy
tuky
bílko
viny
18
KJ
Zelenina
Brambory
Brokolice
Celer - bulva
Cibule
Červená řepa
Fazolky
Kapusta hlávková
Květák
Meloun červený
Mrkev
Okurka salátová
Paprika červená
Pekingské zelí
Rajčata
Ředkvičky
Zelí bílé hlávkové
Čočka
Fazole
Hrách
Sója
Zelí bílé kysané
Houby čerstvé - průměr
Ovoce, ořechy
Ananas
Banány
Broskve
Citrony
Grapefruity
Hrozny
Hrušky
Jablka
Jahody
Mandarinky
Meruňky
Pomeranče
Švestky
Třešně
Arašídy
Lískové ořechy
Mandle
Pistácie
Vlašské ořechy
Mléko, mléčné výrobky
Mléko plnotučné - 100ml
Mléko polotučné - 100ml
Méko odsředěné - 100ml
Smetana ke šlehání - 100ml
Jogurt bílý 3% tuku
Jogurt bílý 0% tuku
Jogurt ovocný, polotučný, slazený cukrem
Jogurt ovocný, nízkotučný, s náhradním sladidlem
Acidofilní mléko 3% tuku - 100ml
Kcal
Potravina - 100g
71
33
50
48
48
38
43
29
26
45
17
29
12
24
19
29
342
333
337
442
19
26
300
140
210
200
200
160
180
120
110
190
70
120
50
100
80
120
1440
1400
1420
1860
80
110
1,7g
4,4g
1,7g
1,7g
1,8g
2,3g
3,1g
2,4g
0,6g
1,4g
0,7g
1,2g
1,1g
1,1g
1,1g
1,5g
26,9g
23,5g
23,7g
43,8g
0,7g
2,6g
0,2g
2,9g
0,3g
0,3g
0,1g
0,3g
0,5g
0,3g
0,2g
0,3g
0,2g
0,5g
0,3g
0,3g
0,1g
0,2g
1,2g
1,6g
1,4g
23g
0,2g
0,4g
16,6g
2,9g
9,9g
9,6g
10,6g
7,1g
6,7g
4,4g
5g
9,7g
2,6g
5,2g
1g
4,6g
3,7g
4,5g
59,2g
59,8g
61,5g
16,3g
3,9g
3,8g
1,3g
2,8g
3,7g
1,4g
2,3g
3g
3,1g
1,8g
0,3g
3g
0,9g
1,6g
1,6g
1,5g
1g
2,7g
2,7g
17g
16,6g
21g
1,4g
6g
43
95
52
48
40
69
67
62
43
48
57
48
67
64
596
682
615
632
670
180
400
220
200
170
290
280
260
180
200
240
200
280
270
2510
2870
2590
2660
2820
0,4g
0,3g
0,8g
0,7g
0,5g
0,7g
0,5g
0,4g
0,9g
0,9g
1g
0,9g
0,8g
0,9g
26,9g
13,8g
17,5g
20,4g
18,4g
0,2g
0,3g
0,2g
0,5g
0,3g
0,5g
0,4g
0,4g
0,6g
0,3g
0,3g
0,3g
0,3g
0,5g
44,2g
65g
52,4g
54,7g
60g
10,1g
23g
12,5g
10,5g
9,6g
18,2g
15,8g
14,4g
8,8g
10,6g
13,4g
11,7g
16,2g
14,7g
23,6g
10,9g
19g
17,1g
14,6g
1,3g
3,1g
1,4g
1,8g
1,6g
1,5g
2,4g
1,8g
1,3g
1,5g
1g
1,8g
1,5g
0,5g
6,2g
3,5g
6g
6,1g
2,7g
62
45
33
299
71
45
105
48
59
260
190
140
1260
300
190
440
200
250
3g
3,2g
3,4g
2,1g
4,g
4,6g
3,8g
4,3g
3,3g
3,3g
1,5g
0,1g
32,8g
3,5g
0,1g
3,1g
0,1g
3,5g
4,6g
4,7g
4,9g
3,2g
5,9g
6,2g
15,2g
6,8g
4g
0g
0g
0g
0g
0g
0g
x
x
0g
KROTITELÉ
TUKŮ
–
OSOBNÍ WELLNESS TRENÉŘI
Actimel (Danone) - 100ml
Actimel 0% tuku (Danone) - 100ml
Kefír neochucený - 100ml
Vitalinea nápoj (Danone) - 100ml
Tvaroh bez tuku
Tvaroh jemný
Tvaroh tučný
Sýry a vejce
Hermelín 45% t. v sušině
Niva 50% t. v sušině
Olom. Tvarůž. - 34% t. v suš.
Eidam - 30% t.v suš.
Eidam - 45% t.v suš.
Ementál - 45% t.v suš.
Parmezán - 25% t.v suš.
Balkán - 30% t.v suš.
Cottage (Madeta) - 20% t.v suš.
Lučina - 70% t.v suš
Mazací sýr - průměr
1 vejce celé (60g)
Maso, vnitřnosti, ryby, rybí výrobky, uzeniny
Hovězí průměr
Telecí
Uzená krkovice
Uzený bok
Vepřové průměr
Krůta - průměr
Kuře - průměr
Slepice - průměr
Játra
Filé z tresky
Kapr
Krevety
Pstruh
Makrela uzená
Sardinky v oleji
Sardinky v tomatě
Tuňák v oleji
Tuňák ve vlastní šťávě
Zavináč
Anglická slanina
Debrecínka
Moravské uzené
Šunka krůtí
Párky - průměr, špekáčky
Měkké salámy
Tvrdé salámy
Rostlinná masa a sýry
Robi, Tomi
Sójové v hodnotách po základní přípravě
Tofu karbanátky (Sunfood)
Pomazánky Sojalife
Tofu natural (Sunfood)
Mouka, obilniny, chléb, pečivo
Corn flakes
19
– WISLA 2008
88
36
43
36
69
109
17
370
150
180
150
290
460
70
3g
2,9g
3,2g
3,3g
18,8g
17,5g
12,3g
1,7g
0,1g
1,8g
0,1g
0,8g
2,5g
13,5g
15,1g
5,1g
3,7g
5,5g
4,4g
4,2g
3,3g
0g
0g
0g
0g
0g
0g
0g
354
368
133
261
347
385
371
233
109
290
231
81
1490
1550
560
1100
1460
1620
1560
980
460
1220
974
340
20,1g
20,7g
29,7g
30,3g
26g
28,2g
35,6g
11,8g
13g
11g
13g
7,6g
21,8g
27g
0,8g
14g
26,1g
28,4g
25,8g
20g
5g
27g
18g
6,6g
1,4g
1,4g
2g
1,4g
1g
2,3g
0g
1g
4g
1g
2,9g
0,8g
0g
0g
0g
0g
0g
0g
0g
0g
0g
0g
0g
0g
185
138
435
587
243
131
124
124
132
71
126
74
119
252
249
126
197
109
181
425
268
285
100
287
302
443
780
580
1830
2470
1025
550
520
520
555
300
530
310
500
1060
1050
530
830
460
760
1790
1130
1200
420
1210
1273
1867
19g
20,8g
17,3g
10,3g
16,8g
21,9g
21,6g
22,4g
21g
16,2g
17,5g
16,5g
19,7g
23,3g
21,5g
12,9g
21g
21g
11,7g
11g
20,7g
24g
18g
14g
14,3g
23,6g
12,2g
6,1g
40g
61g
14,6g
4,7g
4g
3,6g
4,2g
0,6g
6,1g
0,8g
4,6g
17,7g
17,8g
6,3g
12g
1g
12,3g
42g
20,8g
17g
2g
25g
27g
42,3g
0g
0g
0g
0g
0g
0g
0,4g
0,2g
2,85g
0,1g
0,1g
0,1g
0,1g
0,1g
1,2g
4,4g
0,1g
0g
5,7g
0,1g
0,1g
0g
0g
1g
0,8g
0g
0g
0g
0g
0g
0g
0g
0g
0g
0g
0g
0g
0g
0g
0g
0g
0g
0g
0g
x
0g
0g
0g
0g
0g
0g
0g
124
95
202
178
112
520
400
850
750
470
10g
13g
14,2g
2,5g
15,5g
1g
0,5g
10,1g
14,9g
2,4g
10g
7,5g
13,8g
8,5g
6,9g
x
6g
x
x
x
356
1500
7,2g
0,6g
79,7g
4g
KROTITELÉ
TUKŮ
–
OSOBNÍ WELLNESS TRENÉŘI
– WISLA 2008
Vločky ovesné
Bílý rohlík, houska, bageta
Chléb bílý
Chléb celozrnný
Knäckenbrot original
Bábovka
Croissant s čokoládou
Jablečný závin
Kobliha cukrářská
Zmrzlina
Ovocná zmrzlina - průměr
Smetanová zmrzlina - průměr
Rychlé občerstvení 1 porce
Big Mac
Hamburger
Cheesburger
Hranolky velké
Jablečná taštička
Milkshake vanilka - porce 240ml
Vlašský salát
Chlebíček s bramborovým salátem
Nápoje (džusy, limonády, slazené minerálky, alkohol. nápoje)
Džus ovocný průměr
Coca - cola
Pivo světlé
Destiláty
Martini, Cinzano, Vermut
Likéry
Víno bíle suché
Víno červené
Sladkosti, sušenky, sladidla, čokolády
Hořká čokoláda - průměr
Mléčná čokoláda - průměr
BeBe - průměr
Fidorka - průměr
Müsli tyčinky - průměr
352
249
238
221
321
385
406
202
425
1480
1050
1000
930
1350
1620
1710
850
1790
11,7g
7,8g
7,6g
8g
9g
6g
5,3g
2,5g
6,7g
7,1g
1,4g
1,2g
2,3g
1,4g
21,1g
26,4g
9g
21,4g
59,8g
51,2g
48,8g
41,7g
67g
43,5g
38g
28g
51,8g
5,5g
3g
3,2g
8,1g
14,6g
0,9g
1,2g
2,1g
1g
140
249
590
1050
1,5g
1,6g
1,8g
21,5g
29g
13,6g
0g
0g
454
230
261
337
219
278
247
133
1910
970
1100
1420
920
1170
1040
560
24,2g
13,6g
16g
4g
2,2g
8,3g
5,4g
2,7g
22,5g
8,4g
11,5g
16g
12g
7,4g
21,7g
6,5g
39,1g
24,8g
24,2g
43g
25,8g
44g
8,5g
16,8g
x
x
x
x
x
x
x
x
45
43
33
226
131
309
52
71
190
180
140
950
550
1300
220
300
0,7g
0g
0,5g
0g
0g
0g
0,1g
0g
0g
0g
0g
0g
0g
0g
0g
0g
9g
10,6g
3g
0g
16g
30g
0,5g
2,5g
x
0g
0g
0g
0g
0g
0g
0g
506
546
456
489
435
2130
2300
1920
2060
1830
5,6g
11g
7,9g
4,3g
6g
29,4g
37g
13,3g
24,5g
16g
55,7g
52g
75,8g
65,9g
67g
14g
3g
x
x
4g
Závěr:





20
Shrnutí tématu a rozdání nafocených materiálů
Vyhodnocení nej Kg a cm
Zadat úkoly – hlídat si příjem a výdej, zapisovat do přehledu jídelníčku
Promo na příští téma: karbohydráty a nakupování
Pozitivní závěr
KROTITELÉ
TUKŮ
–
OSOBNÍ WELLNESS TRENÉŘI
– WISLA 2008
3.4. Lekce čtvrtá
Materiály:
20x téma GI s tabulkou
20x přehled jídelníček
Nákup: může být
př. Hořká a mléčná čokoláda, celozrnné a bezvaječné těstoviny, brambory a brokolice, sýr …….
(možno použít potraviny z předchozích lekcí)
Mít vše připravené 30 minut před začátkem lekce.
Klienti postupně přicházejí, zapíší se u prezence a jdou se změřit a zvážit.
Hlava dělá dobrou atmosféru a komunikuje s nimi.
 Hromadné přivítání
 Co nového
 Jak splnili úkoly, s čím potíže
 Jak zvládáte proteiny, pitný režim
 Zajímavé recepty na koktejly
 Recepty na zdravá jídla – co zkoušeli vařit
Výměna zkušeností s produkty, výsledky, změna …
Cell activator a Protein
Cell activator
 aktivuje metabolizmus na buněčné úrovni, tzn. zlepšuje vstřebávání živin do buněk – někdy
problém, viz. houba na mytí nádobí – častým používáním špinavá a mastná – nefunkční
 také buňky společně s živinami vstřebávají i toxické látky z mezibuněčných prostorů – zanáší se,
nefunkční
 Cell activator je vyčistí, aktivuje vstřebávání živin, všechny živiny se dostanou do buněk
obsahuje B- vitamíny: urychlují metabolizmus tuků, cukrů a bílkovin, podporují trávení – lepší
využití energie – stačí sníst méně jídla
Protein





připomenout 1. lekci (význam, fce., poměr, …) Zvládáte?
tlumí hlad, tlumí chutě, zrychluje metabolizmus
osobní zkušenost F1 bez a s proteinem (hlad, mlsná, pocit hladu, …)
individualizace programu – jednodušší hlídání příjmu bílkovin
bez příchuti – lze do F1, jogurtu, pomazánky, polévky…
Promo na příště: Thermocomplete + Kanolový olej
Ukázka jednotlivých potravin a společné určování GI (tipování klientů a realita)
CO ovlivňuje GI: způsob přípravy, zrání……… viz téma
21
KROTITELÉ
TUKŮ
–
OSOBNÍ WELLNESS TRENÉŘI
– WISLA 2008
GLYKEMICKÝ INDEX – GI
Pojďme se nyní podívat na význam nízkého glykemického indexu.
 GI je ukazatel, který určuje, jak rychle určité potraviny způsobí zvýšení hladiny cukru v krvi.
Potraviny s vysokým GI způsobují rychlý nárůst, zatímco potraviny s nízkým GI jsou příčinou pomalého
nárůstu.
GI může mít hodnotu od 0 do 100 = čistá glukóza.
Potraviny se objevují na seznamu GI, pokud obsahují karbohydráty.
Přesto však zpracované maso, například párky, Dietní salám atd., na seznamu být může, protože
obsahuje mouku, což je karbohydrát.
Potraviny s nízkým GI pomáhají omezovat chuť k jídlu tím, že vytvářejí pocit plnosti delší dobu po jídle,
což je ideální pro regulaci váhy.
Tuky a proteiny zpomalují vstřebávání karbohydrátů. GI potravin může být dále ovlivňován vařením,
zpracováváním, dozráváním ovoce, takže někdy bývá obtížné stanovit přesnou hodnotu GI typického
jídla.
Potraviny s vysokým GI jsou prospěšné po cvičení, kdy je třeba rychle obnovit zásoby cukru ve svalech.
Typické vyvážené jídlo by mělo obsahovat směsici živin – tuky, proteiny a karbohydráty.
Začleníte-li do každého jídla potraviny s nízkým GI, organizmu bude déle trvat, než je vstřebá, a tím
udržíme mezi jednotlivými jídly ustálenou hladinu cukru v krvi – nehoní nás mlsná a hlad.
GI do 30 – nízký
Potravina
kcal/100g
Potravina
kcal/100g
Potravina
kcal/100g
houby
26
špenát
24
višně
50
brokolice
29
čočka
344
polotučné mléko
49
paprika
26
cizrna
324
bílý jogurt
57
salát hlávkový
18
fazole
388
hořká čokoláda
582
zelí
25
grep
41
oříšky
603
GI 30 – 70 - střední
mrkev
42
broskev
43
těstoviny
362
hruška
71
kiwi
50
žitné vločky
353
hroznové víno
61
ananas
47
žitný chléb
239
pomeranč
47
banán
92
rýže
365
mandarinka
47
jahody
41
slané sušenky
480
zmrzlina
170
kompot
81
GI nad 70 – vysoký
22
vařené brambory
(pečené
hranolky více)
68
cukr
400
croisant
408
193
med
324
chipsy
528
kukuřice syrová
23
bílé pečivo
302
meloun
28
popcorn
368
mouka
332
pivo
31
sušenky
560
předvařená rýže
365
coca - cola
39
KROTITELÉ
TUKŮ
–
OSOBNÍ WELLNESS TRENÉŘI
– WISLA 2008
NAKUPOVÁNÍ:
Jdeme na fiktivní nákup do obchodního domu, projdeme různá oddělení v potravinách: pečivo, maso, ovo a zel.,
sladké, mléčné výrobky, konzervy, zmražené produkty, nápoje, sušené potraviny, bio,
Klienti se vyjadřují k tomu, co by dali do košíku a co ne, a proč .
Př.:
7 ks ovoce a zeleniny, každý jinak barevný x rychlovka a náš multivitamín
Závěr:





23
Shrnutí tématu a rozdání materiálů
Vyhodnocení nej Kg a cm
Zadat úkol: píší jídelníček zaměřený na GI
Promo na příští téma: Tuky a porce jídla
Pozitivní závěr
KROTITELÉ
TUKŮ
–
OSOBNÍ WELLNESS TRENÉŘI
– WISLA 2008
3.5. Lekce pátá
Materiály:
20x téma: tuky
20x jídelníček
Nákup: můžete mí stále v lednici
Máslo, ztužený rostlinný tuk – OMEGA (100%), olej
+ připravená jedna tableta thermocomplete,ubrousek, palička, papír ( na drcení thermocomplete),
vlažná voda ve sklenici
Mít vše připravené 30 minut před začátkem lekce.
Klienti postupně přicházejí, zapíší se u prezence a jdou se změřit a zvážit.
Hlava dělá dobrou atmosféru a komunikuje s nimi.






Hromadné přivítání
Co nového
Jak splnili úkoly, s čím potíže
Jak zvládáte proteiny, pitný režim
Zajímavé recepty na koktejly, co zkoušeli vařit
Výměna zkušeností s produkty, výsledky, změna …
Thermocomplete a Kanolový olej
Thermocomplete
 vylepšený thermočaj v tabletě
 podpora procesu regulace váhy, energie, povzbuzení, lepší vyrovnání se se změnami
stravovacího režimu, aktivuje spalování tuků (urychluje metabolizmus tuků)
 první pomoc při po větším jídle, …
 opětovné nastartování metabolizmu při plató období (zastaví se hubnutí)
 směsice bylinek – zelený čaj, výtažek z kakaa, výtažek z fenyklu (používán již starými Řeky při
snižování váhy), bergamot (v Číně již staletí používán jako prostředek pro povzbuzení),
skořicová kůra (pomáhá vyrovnávat hladinu cukru v krvi, čímž omezuje chutě)
POKUS:
Do sklenice s vlažnou vodou(pro simulaci lidského těla) kápnout kapičku oleje (nejlépe vyzkoušet
dopředu). Na olej nasypu rozdrcený thermocomplete a něco se stane: thermocomplete naváže na
sebe olej a klesá ke dnu – to stejné se děje i v našem těle. Naváže na sebe tuky a vyloučí se ven.
Kanolový olej = F4
 obsahuje důležité mastné nenasycené kyseliny nezbytné pro správný metabolizmus a
odbourávání tuků ( v běžné stravě nedostatek)
 elastičnost a pružnost pokožky = nevnikají vrásky a povislá kůže
Promo na příště: Aloe + Celluloss F5
24
KROTITELÉ
TUKŮ
–
OSOBNÍ WELLNESS TRENÉŘI
– WISLA 2008
TUKY
Co jsou TUKY?
Tuky (lipidy) jsou energeticky nejbohatší živinou. Proto je velice výhodné při snižování
nadváhy omezit jejich přísun. Diety označované jako "low fat diets" jsou zcela určitě účinné.
Čím víc snížíme příjem tuků ve stravě, tím výrazněji ušetříme celkové kalorie. Ovšem přísun
tuků nesmí klesnout příliš hluboko. Při dlouhodobějším jídelníčku "bez tuků" bychom
našemu tělu začali dosti ubližovat. Shrňme si do několika bodů ty nejdůležitější informace o
tucích...
TUKY – jsou důležité protože:
Významný zdroj energie, tepelná a mechanická ochrana orgánů, výstavba buněčných membrán,
nervového systému, tvorba některých hormonů, zajišťují vstřebávání vitamínů A,D,E,K
TUKY – když je jich moc:
Jedinec s vyšším podílem tuku v organizmu je vystaven vysokému riziku metabolických onemocnění.
Zvlášť postava typu jablíčka s vyššími hodnotami obvodu pasu (u žen nad 88 cm a u mužů nad 102
cm) je výrazně ohrožena.
Díky zmnožení nitrobřišního tuku dochází k různým poruchám látkové výměny.
 Zvyšují se koncentrace špatného cholesterolu (LDL),
 snižuje se hodný cholesterol (HDL),
 narůstají krevní tuky,
 zvyšuje se riziko vzniku trombóz,
 narůstá krevní tlak.
To vše urychluje proces kornatění tepen, což časem vyústí v srdečně cévní choroby končící infarkty
myokardu či mozkovými příhodami.
Obézní jedinec je ve velkém nebezpečí i co se týče vzniku poruch metabolizmu cukrů, které po určité
době mohou dojít až k cukrovce (diabetu 2. typu). Především pak zde nemůže být lepší „léčby“, než je
redukce tukové nadváhy.
S obezitou je spojováno mnoho dalších poruch zdraví. Vedle zmiňovaných poruch látkové výměny
tuků a cukrů se jedná o komplikace v oblasti žláz s vnitřní sekrecí, trávicího traktu, vyšší riziko
některých nádorových chorob, gynekologické problémy, kožní komplikace.
Vysoká tělesná hmotnost nadměrně zatěžuje pohybový aparát. Obezita může mít u některých jedinců
vliv i na psychiku a sociální vztahy. To vše výrazně ovlivňuje kvalitu života obézního jedince a
snižuje očekávanou délku života.
Rozlišme TUKY:
Tuky jsou částice složené z glycerolu a mastných kyselin. Existují tři základní typy mastných
kyselin: mastné kyseliny obsahující jenom jednoduché vazby jsou plně nasycené, mononenasycené
mastné kyseliny obsahují jednu dvojnou vazbu a polynenasycené mastné kyseliny obsahují více
dvojných vazeb. Mezi polynenasycenými mastnými kyselinami se vyskytují tzv.esenciální mastné
kyselin, které si lidský organizmus neumí vytvářet a jsme plně odkázáni na jejich přísun stravou.
25
KROTITELÉ
TUKŮ
–
OSOBNÍ WELLNESS TRENÉŘI
– WISLA 2008

Nejhorší jsou pro nás nasycené mastné kyseliny. Vykazují aterogenní vlastnosti – zvětšují nebezpečí
kornatění tepen, protože zvyšují koncentraci tzv.zlého cholesterolu v krvi. Hlavními dodavateli
nasycených mastných kyselin jsou živočišné tuky - tučné maso, uzeniny, mléčné výrobky, částečně
žloutek. Konzumaci těchto potravin je proto dobré omezit.

V některých potravinách (ztužené rostlinné tuky, koláče, dorty, polevy, zmrzlinové krémy, sušenky,
tyčinky aj.) najdeme tzv. transmastné kyseliny, které jsou z pohledu zdraví vůbec nejškodlivější.

Nejprospěšnější pro náš organizmus jsou nenasycené mastné kyseliny vyskytující se především ve
formě rostlinných tuků a v mořských rybách. Rostlinné tuky obecně snižují riziko srdečně-cévních
onemocnění.
Zařazení TUKŮ do jídelníčku:
V jídelníčku je dobré si uvědomit nejenom
 viditelné tuky (máslo, sádlo, margaríny, tučný okraj na mase), ale i
 skryté tuky (uzeniny, paštiky, mléčné výrobky, maso, omáčky, majonézy, tučné polévky,
oplatky, čokoládové výrobky, sladkosti…). Pozor - tyto skryté tuky jsou
nejvýznamnějšími dodavateli kalorií.
Všechny tuky (jak živočišné, tak rostlinné) obsahují v 1g 9 kcal (38 kJ).
Tuky by měly v redukčním jídelníčku dodávat asi 20-30% celkových kalorií. Tomuto zastoupení
odpovídá 30-50 g tuků. Pro srovnání, průměrný přísun tuků za den na člověka v České republice se
pohybuje kolem 110-120 g! Všímejte si na obalech obsah tuků v potravinách a vybírejte si ty nejméně
tučné varianty.
Takto ušetříte nejvíc kalorií a přesto si můžete při hubnutí dovolit poměrně velký objem stravy
(zelenina, ovoce, luštěniny, netučné mléčné výrobky, libové maso, ryby a produkty z ryb).
Stále totiž platí, že „s plným žaludkem“ jdou centimetry a kilogramy dolů. Ale zcela bez tuků to také
nejde - i v redukčním jídelníčku musí být vždy nějaké tuky obsaženy (viz esenciální mastné kyseliny
v rybách, oříšcích a rostlinných olejích).
POKUS: máslo x ztužený tuk
Na zápěstí ruky dám kousek másla, které se pomalu rozdává. Na druhou ruku dám kousek OMEGA a
ta netaje! Tzn.: zalepí sliznice v těle. Podobně v těle reagují Hera, Perla, Flora . . . .
PORCE JÍDLA
Komunikace s klienty, jak se dá ovlivnit vnímání porcí jídla





Závěr:





26
menší talíř
barevná skladba na talíři
nekupovat do zásoby
nejít nakoupit hladoví
nakupovat přesně dle seznamu . …….
Shrnutí tématu a rozdání materiálů
Vyhodnocení nej Kg a cm
Zadat úkoly: recepty na zdravé jídlo a dobrý koktejl – příště přinést
Promo na příští téma: detoxikace
Pozitivní závěr
KROTITELÉ
TUKŮ
–
OSOBNÍ WELLNESS TRENÉŘI
– WISLA 2008
3.6. Lekce šestá
Materiály: - na konci
20x téma: detoxikace
20x jídelníček
Připravit tabuli, na které budeme kreslit střevo
Foťák připravit
Nákup:
Květiny pro klienty (odměna v půlce kurzu) – na konci
Mít vše připravené 30 minut před začátkem lekce. Klienti postupně přicházejí, zapíší se u prezence a
jdou se změřit, zvážit a nejlepší i nechat si udělat analýzu a vyfotit se.
Hlava dělá dobrou atmosféru a komunikuje s nimi a probírá změny hodnot, vysvětluje, co se v těle za 5
týdnů stalo.





Hromadné přivítání
Pochválit výsledky špatné i výborné
Jak splnili úkoly, s čím potíže
Jak zvládáte proteiny, pitný režim
Zajímavé recepty na koktejly
Výměna zkušeností s produkty, výsledky, změna …
Fotografie jen u lidí, kteří mají nejlepší výsledek
Cell-u-loss a Aloe koncentrát
Cell-u-loss
 komplex bylinek, vitamínů a minerálů
 přirovnat k delšímu cestování – zeptat se na otoky nohou – fuj, při delším nepohybu přestává
proudit lymfa (nemá pumpu, jako třeba krev + srdce) a vznikají otoky
 podporuje lymfatický systém, nevznikají otoky
 lymfatický systém = kanalizace těla, aktivní podíl na čištění organizmu
 důležitá pro uvolňování tuků z tukových buněk
 pružnost pokožky
 celulitida
 pružnost cév ( křečové žíly)
 přímý účinek na přirozenou rovnováhu vody v organizmu
27
KROTITELÉ
TUKŮ
–
OSOBNÍ WELLNESS TRENÉŘI
– WISLA 2008
Aloe koncentrát
-
tekuté zlato – kudy teče tudy hojí ( afty, pálení žáhy, trávicí a žaludeční problémy,
žaludeční a dvanácterníkové vředy, záněty močových cest, zácpa, hemoroidy)
při změnách počasí můžete vnímat divný pocit, to je tím že máte podrážděné sliznice
v organizmu a aloe je dokáže krásně zregenerovat
odbourává ložiska toxinů po zánětech, snižuje riziko myomů a cyst
podporuje čištění ledvin, zlepšuje fci jater a slinivky
má protiplísňový účinek (častá chuť na sladké = plísně ve střevech)
pomůže odstranit i chronickou zácpu (tenké a tlusté střevo rozdíl) díky obsahu enzymů,
které dokáží štěpit ztvrdlé usazeniny v tlustém střevě
vnější použití – ekzémy, popáleniny, jizvy, ložiska lupénky
Promo na příště: Aminogen + Rose Ox
V průběhu vysvětlování detoxikace vysvětluje a nakreslí HLAVA funkci tenkého střeva
Závěr:





28
Shrnutí tématu a rozdat téma
Vyhodnocení nej Kg a cm
Zadat úkoly : jídelníček
Promo na Jídlo mimo dům a Éčka
Pozitivní závěr a dát květinu
KROTITELÉ
TUKŮ
–
OSOBNÍ WELLNESS TRENÉŘI
– WISLA 2008
DETOXIKACE ORGANIZMU
Každý člověk se rychleji či pomaleji zanáší jedovatými látkami zevního či vnitřního původu, které postupně
poškozují chod buněk, nervů, hormonů, enzymů a dalších tělesných pochodů či orgánů. Také naše tkáně jsou
různě citlivé na jedovaté látky. Záleží na dědičnosti, jak velkou zátěž orgán snese. Návrat ke zdraví vidíme v
odstranění jedovatých látek, které se však nacházejí i hluboce skryty uvnitř buněk. Jednoduché lidové "očistné
metody" nestačí na jedy, které do organizmu přinášejí viry, bakterie, plísně, potraviny či průmysl.
Organizmus je jeden celek, jeden systém, kde nedokonalá činnost jednoho orgánu způsobí
celý řetězec reakcí a promítne se postupně na celém organismu, včetně psychiky.
Na základě zkušenosti jak lékařů celé lidské historie tak současných odborníků v ekologii se domníváme,
že organizmus pracuje nesprávně, je-li zahlcen toxiny neboli jedy. Za většinou civilizačních nemocí stojí toxiny.
Pokud se toxiny odstraní a tkáně nejsou nenávratně porušeny, zbaví se organizmus nemoci sám.
Myšlenka je to jednoduchá, ale její dosah je obrovský. Tyto toxiny mohou mít biologický původ, tedy
mohou to být různé mikroorganizmy, nebo to mohou být látky chemické a fyzikální podstaty, jako jsou
různé chemikálie z životního prostředí, potravy, čistících prostředků atd. Nebo to jsou látky vznikající
z naší látkové výměny a v neposlední řadě to mohou být toxiny původu psychického.
Za toxiny můžeme považovat stejně jako ve starověké Číně i vlhko, chlad, sucho nebo vítr, ale
také různé druhy negativních mezilidských vztahů, geopatogenních sil a možná mnohých dalších jevů,
které tušíme či netušíme. Při zanesení organizmu těmito toxiny se poruší funkce složitého imunitního
systému, funkce psychiky, nervového systému, hormonů, cév a podobně. Jedinou cestou, která podle
nás může vést k odstranění těchto chronických zdravotních problémů je detoxikace Vašeho organizmu.
Detoxikace je proces, který jde za příčinou, za kořeny nemocí a za podstatou zdraví a vitality.
Tělo má své vlastní léčivé, samoregulační schopnosti, kterým je potřeba dát příležitost, tak aby
se léčba zaměřila na jejich posílení, na stimulaci odolnosti organizmu. Každý, je za své zdraví
spoluzodpovědný, podílí se na něm např. změnami životosprávy, stravy, režimu dne, zapojením
pohybové aktivity, způsobem uvažování apod. Detoxikaci považujeme i za preventivní prostředek
proti takřka veškerým chorobám. Svojí denní hygienu neboli odstraňování toxinů z povrchu kůže, z
prádla či domácnosti rovněž děláte denně po celý život. V našem případě jde jenom o vnitřní hygienu –
detoxikaci.
Jestliže člověk není zahlcen toxiny, nemůže náhle onemocnět rakovinou, infarktem, alergií či
kloubním onemocněním. Také váš vzhled a vitalita se budou zlepšovat. Detoxikaci můžeme podpořit
dietou a snahou po psychické uvolněnosti. Stres a napětí jsou nepřítelem detoxikace. Nemáme tedy k
dispozici zázračné léky na alergii, rakovinu, astma, ekzémy, bolesti kloubů, zažívací obtíže či
gynekologické problémy, ale každý máme v rukou zbraně, vedoucí k detoxikaci a tím i zbraně pro
prevenci a léčbu těchto a dalších potíží.
Jak dlouho detoxikace probíhá?
Záleží za tom, jakých výsledků chcete dosáhnout: detoxikaci můžete provádět do vyřešení
konkrétního zdravotního problému nebo si z ní udělat určitý životní styl. Je to proces, který nemá
konec. Nikdy nedosáhneme toho, aby naše životní prostředí bylo bez nejrůznějších škodlivin bez
bakterií, virů a plísní, abychom žili bez stresu,…A tak jako si pravidelně myjeme ruce, tak je třeba
pravidelně „omývat“ organizmus i zevnitř.
Mohou detoxikaci provádět i děti?
Ano, mohou. Bohužel se některé děti rodí se zátěžemi, které pocházejí od matky. Detoxikaci lze
provádět už od několika měsíců věku dítěte. Obvykle probíhá velmi dobře. Mladému organizmu stačí
jen trochu pomoci.
29
KROTITELÉ
TUKŮ
–
OSOBNÍ WELLNESS TRENÉŘI
– WISLA 2008
3.7. Lekce sedmá
Materiály:
20x téma jídlo mimo dům
20x seznam E
20x test
20x jídelníček
Nákup: může a nemusí být, stačí vysvětlit
Varianty potravin s E a bez E (př.: sáčkové polévky, kečupy, konzervy, džusy, salámy, sýr Apetito, krabí
tyčinky, kaviár…..)
Mít vše připravené 30 minut před začátkem lekce. Klienti postupně přicházejí, zapíší se u prezence a
jdou se změřit a zvážit. Hlava dělá dobrou atmosféru a komunikuje s nimi.
 Hromadné přivítání
 Co nového
 Jak splnili úkoly, s čím potíže
 Jak zvládáte proteiny, pitný režim
 Zajímavé recepty na koktejly
 Recepty na zdravá jídla – co zkoušeli vařit
Výměna zkušeností s produkty, výsledky, změna …
Aminogen a Rose-Ox
Aminogen
 obsahuje enzymy podporující štěpení bílkovin v žaludku, tím pádem odlehčí trávicímu traktu a
tělo dokáže bílkoviny lépe využít (bílkoviny ve střevech – zahnívání, atd !MUDr. Palová!)
 jakýkoliv trávicí problém, nedostatečné trávení, pocit plného žaludku, přežrání, fujtajbl strava
(klobása, …), pálení žáhy, křeče po jídle, bez únavy po jídle
Rose- Ox
 v játrech se hromadí toxiny ze vzduchu, jídla, alkoholu, léků, infekcí, …, ale játra nebolí – z toho
vyplývá nutná detoxikace
 čistí buňky jater (špatné odbourávání toxinů může vést až ke vzniku rakoviny)
 antioxidant (látky neutralizující působení škodlivých volných radikálů) prevence chronických a
nádorových onemocnění
 vliv na stav pleti, krevní tlak, antistresový účinek,…
Promo na příště: F1 + Fiber a Herb
UKÁZKA:
Vysvětlování tématu lekce doprovázet praktickými ukázkami potravin.
Zdravé a nezdravé varianty = bez E a s E.
30
KROTITELÉ
TUKŮ
–
OSOBNÍ WELLNESS TRENÉŘI
– WISLA 2008
Jídlo mimo dům
S nesprávným stravováním totiž úzce souvisí i velké množství vážných onemocnění,
počínaje zvýšeným cholesterolem a konče infarktem myokardu. Roste počet dětí, které tráví
většinu času u televize, nemají dostatek pohybu a jejich apetit se stále zvyšuje. Proto i české
školáky ohrožuje cukrovka, obezita nebo zvýšený tlak.
KFC, MC DONALD
Víš, proč to tak miluješ? Jsi na tom závislá. A víš proč? Protože je v tom látka, která se jmenuje
glutamát sodný, třetí nejnebezpečnější látka hned po bóru a kyselině sírové. Obsahuje asi 50 000 éček a
s každym gramem, který požiješ, se tvoje závislost na něm zvýší asi 10krát. Tvrdnou po něm játra a
leptá to žaludek, tak začni s odvykáním.
BAGETY, UZENINY, GRILOVANÁ KUŘATA, MAJONÉZOVÉ SALÁTY
Nebezpečí je hlavně v konzervantech, umělém glutamátu (látka uměle zvýrazňující chuť) a
v tucích. Výživová hodnota se rovná 0. Konzervanty sorban draselný, kys.fosforečná, rychlosoli, umělá
sladidla v salátech, majonézy. Když si doma uděláte salát s kuřecím masem i v majonéze, vydrží Vám
21 a více dní? Doma připravená bageta vydrží cca 4 dny?
A co kuřátka grilovaná na ulici? Jsou vhodně tepelně zpracovaná, vždy čerstvá a co koření a
chuť? Chutná stejně kuře, které si ugrilujete doma? Zase konzervanty a látky zvýrazňující chuť. Původ
těchto levných kuřat? Zcela určitě ne Klatovy, Vejprnice, ale Argentina. Maso je vodnaté, pro někoho
možná šťavnaté, ale pravda je ta, že je rychlené umělými krmivy a směsmi, např. masokostní moučkou.
Víte, co to je? To jsou všechna spálená uhynulá zvířata a zbytky z jatek.
A párky na pouti, tržnici atd? Kde je maso, když libové stojí v obchodě okolo 100Kč, tak jak
mohou „masové párky stát cca 29-60Kč? Párky okolo 120 už jsou z masa a také v pravém střívku, přece
nebudeme jíst plasty, že? Ale pozor! I u těchto výrobků na konzervanty, chemický umělý kouř a
rychlosoli. Myslíte, že někdo přikládá do udírny švestkové nebo bukové dřevo? Tak proč to tak krásně
voní, že?
Levné salámy do salátů a párky? Nehledejte maso, není tam. Jsou vyráběny ze separátů.To jsou
semleté chrupavky, kůže, měkké kosti, šlachy, játra, ledviny, jazyky, plíce, slezina… prostě zbytky.
Dále pak sojová moučka, ta je z toho asi nejlepší a vůně masa je opět umělá. Chemií se dá nahradit
úplně všechno.
CUKRÁRNY
Ty dortíky ale mají krásnou barvu a jak to, že ta šlehačka nekysá? Pamatujete na tu pravou
šlehačku? Byla sice kalorická, ale z mléka. Dnes jsou tam ztužené rostl. tuky, proto nekysá a
stabilizátory, emulgátory a ve spreji ještě hnací plyny, samá éčka.
A co umělá sladidla? Víte, že člověk, který není diabetik, vůbec umělé sladidlo nesmí, je to jed a
škodí hlavně játrům a sliznici. Jsou lidé, tzv.fenylkoturici, kteří mají silnou obrannou reakci na tuto
chemii a dusí se. Kde se vyskytují umělá sladidla? Všude. Lehké jogurty, limonády, minerály light.
Pokud si myslíte, že uděláte dobře tím, že si dáte něco, kde ušetříte na cukru, tak naopak. Trávíte se.
DOVOLENÁ
Sáčkové polévky EEE, ale jsou i ze „Zahrádky“ bez EEE, ale cena je jinde.
Masové konzervy- kde je maso? Je tam jen sádlo a takzv.“lánšmíd“ jen tuk a kůže a
konzervanty. Vy si možná na dovolené odpočinete, ale Váš organizmus je přiotráven. Ale i
kvalitnější varianty se dají koupit. Jenže? Cena. Takové hovězí s fazolemi od Hamé je
v pohodě.
Kečupy v žádném případě nekupujte v plastovém obalu. Mrkněte kolik je v tom plastu
rajčat a proč 1kg stojí jen 20Kč!?
31
KROTITELÉ
TUKŮ
–
OSOBNÍ WELLNESS TRENÉŘI
– WISLA 2008
RAUTY A PÁRTY
Super. Můžete si vybrat zdravé jídlo a uplatnit veškeré znalosti v tomto kurzu získané.
Ryby, suši, saláty, kvalitní šunky, … a klobásky, bůček, paštiky nechte ostatním.
GRILOVÁNÍ
Koření koupíme bez glutamátů, naložíme i cukety, lilky, šmakouna a je to bomba. Spolu
s čerstvým salátem dokonalé, ale pozor na hliníkové tácky a uhlí. Ideální kuře, krůta, ryby a
kvalitní hovězí- proteiny. Už jste si koupili naložené maso a ještě ke všemu v baličku
zavařené, v té červené chemické směsi, kdy, i když maso upražíte je pořád šťavnaté? Proč
asi? CHEMIE
Zálivky na saláty si dělejte raději domácí z čerstvých bylinek a použijte olivové oleje.
JÍDELNA
Školní jídelna celkem ujde, zde mají dané normy na vaření. Bohužel obecně platí, že
zákony mají trochu zpoždění za současným výzkumem.
Závodní stravování? Zde hodně závisí na tom kde, Jsou dozajisté i vývařovny, kde
používají kvalitnější a čerstvé suroviny, ale ve většině případů se kouká na cenu, používají se
nejen polotovary, nekvalitní a konzervované suroviny, ale i spousta ochucovadel, …
Éčka
www.bezkonzervantu.cz
Neškodné přísady
E 100, 101, 103, 104, 105, 111,121, 122, 126, 130, 132, 140, 151, 152, 160, 162, 163, 170, 174, 180,
181, 200, 201, 236, 237, 238, 260, 261, 262, 263, 270, 280, 281, 282, 290, 300, 301, 305, 306, 307,
308, 309, 322, 325, 326, 327, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 382, 400, 401, 402, 403, 404, 405,
406, 408, 410, 411, 413, 414, 420, 421, 422, 440, 471, 472, 473, 474, 475, 480
Podezřelé přísady
E 125,141,150,153,171,- Titanová běloba 172, Oxidy a hydroxidy železa 173 hliník 240,241,477
Nebezpečné přísady
E 102, Tartrazin (syn. Yellow 5)
110, Žluť SY (syn. Gelborange S) (Yellow 6)
120, Košenila, kyselina karmínová, karmíny
124 Ponceau 4R (syn. Košenilová červeň A) – kožní problémy a hyperaktivitu u dětí
Přísady poškozující zdraví
Oxid siřičitý = E 220 Siřičitan sodný = E221 Hydrogensiřičitan sodný = E222 Disiřičitan draselný = E224
barva potravin, suš.ovoce, nápoje, vína (astma, alergie) ničí vit.B1, poškození střev
Disiřičitan sodný = E223
Poškození střev, mouka, sušenky (astma, alergie), ničí vit.B1
Poruchy zažívání
Obecně: saláty, bagety, rosolky,žel.bonb., nápoje, instantní nápoje, cukrářské výrobky
Kyselina fosforečná = E 338
Regulátor kyselosti, antioxidant
Fosforečnany sodné = E339
32
KROTITELÉ
TUKŮ
–
OSOBNÍ WELLNESS TRENÉŘI
– WISLA 2008
Regulátor kyselosti, emulgátor, stabilizátor, sekvestrant, zvlhčující látka, zahušťovadlo
Fosforečnany draselné = E340
Regulátor kyselosti, emulgátor, stabilizátor, sekvestrant, zvlhčující látka, zahušťovadlo, kypřící
Fosforečnany vápenaté = E341
Regulátor kyselosti, látka zlepšující mouku, plnidlo, zahušťovadlo, zvlhčující látka, protispékavá
Difosforečnany = E450
Emulgátor, stabilizátor, regulátor kyselosti, kypřící látka, sekvestrant, zvlhčující látka, šťávy
v masných výrobcích(omáčky k masům, konzervovaná masa)
Trifosforečnany = E451
Sekvestrant, regulátor kyselosti, zahušťovadlo, šťávy v masných výrobcích(omáčky k masům,
konzervovaná masa)
Stearyltartrát = E 483
pekařské výrobky, látka zlepšující mouku
Kožní onemocnění
E 230, byfenyly
ošetření cit.plodů,
231,232-pesticidy
ochrana rostlin proti škůdcům
E 200
Zničení vitamínu B12, kopřivka ( sýry, marmelády, suš.ovoce, majonéza, nápoje)
E 320,321
hamburgry, klobásy RAKOVINOTVORNÁ
E 311,312
citlivost nervů, zabraňuje žluknutí tuků
E 330 kys.citronová je nejnebezpečnější – skoro všude jako konzervační přípravek !!!
(rakovinotvorný) je obsažen např. v krabím masu, konzervy, …
Rakovinotvorné přísady
E 131 modré barvivo žvýkačky, špunty, sladkosti, vyrážky, trávení, dýchání, krevní tlak
E 142, modrozelená barva žvýkačky, špunty, sladkosti, vyrážky, trávení, dýchání, krevní tlak
E210, kys.benzoová nápoje, zálivky, nakládaná zelenina vyrážka, kopřivka
E211, benzoát sodný- hořčice, omáčky, nápoje
E213, benzoát vápenatý ovoc.džusy
E214, ethylparahydroxibenzoát cukrářské a pekařské výrobky
E215, ethylparahydroxibenzoát sodná sůl cukrářské a pekařské výrobky
E216, propylpara hydroxibenzoát
E217, propylpara hydroxibenzoát sodná sůl
E 239 je silně rakovinotvorný !!!na některé potraviny povolen marinované ryby a sýry
Pozor E 123 AMARANT MODROČERVENÉ BARVIVO je silně rakovinotvorný !!!
V USA a Rusku zakázán !Kaviár, alkohol( Ovocné vodky)!
Mamba kombinace E 123 a E 110, pozor !
Medvídci ze želatiny, Harribo - želatina, lentilky, šlehačkový pudink Zotti, rybí prsty Iglo,
smetana Kraft, smetanový sýr se salámem Kraft, vanilkový pudink E 102/E 110, hotové omáčky
všeho druhu.
A teď nějaké zajímavosti …
E 621 - Glutamát sodný
Látky zvýrazňující chuť a vůni, látka dokáže abnormálně zvýraznit aroma a chuť v
potravinách. Používá se jako levná náhražka kuřecích, a jiných chutí. Nejčastěji ji používá
asijská kuchyně. Ve větším množství ji obsahují instantní polévky, instantní nudle
Účinky na lidský organismus:
Glutamát sodný způsobuje bolesti hlavy, nadměrné pocení, tlak na prsou, alergické a astmatické
reakce.
33
KROTITELÉ
TUKŮ
–
OSOBNÍ WELLNESS TRENÉŘI
– WISLA 2008
Margarín X Máslo
Margarín byl původně vyroben jako krmivo, po němž měli rychle přibývat krocani. Ty ale
místo toho zabíjel. Ovšem lidé, kteří předtím vložili do výzkumu všechny své peníze, chtěli,
aby se jim vrátily, a tak dali hlavy dohromady a uvažovali, co udělat, aby je dostali
zpět.Původně to byla bílá hmota bez chuti a zápachu, takže do ní přidali žluté barvivo a
umělou příchuť, a začali to lidem prodávat místo másla. ZNÁTE rozdíly mezi transfigurovanými
tuky (margaríny) a máslem? Obojí má stejné množství kalorií. Máslo má, při 8 gramech oproti
5 gramům v margarínu, o něco více nasycených tuků. Máslo podporuje vstřebání mnoha
dalších živin z jiných jídel. Máslo má spoustu nutričních výhod, zatímco margarín jen pár a to
ještě přidaných chemiky! Máslo chutná mnohem lépe než margarín a může povznést chuť
ostatních jídel. Máslo tu je po staletí, ale margarín méně než 100 let.
Oxid siřičitý, kyselina sorbová, kyselina benzoová a jejich soli a estery.
Oxid siřičitý může vyvolávat u citlivých osob alergické reakce. Je jedním z předních
alergenů. Mohou být příčinou nejrůznějších zdravotních potíží od alergie až po vznik rakoviny.
Při stanovení bezpečného množství přídatné látky v potravině je toto množství určeno pro
jednu dávku přídatné látky na den, málokdo z nás však jí pouze jedno jídlo denně, takže ve
skutečnosti může člověk toto množství v několika jídlech překročit.Dalším závažným
nedostatkem testů, při kterých jsou zkoumány účinky éček na lidský organizmus je fakt, že
zatímco člověk je vystaven účinkům éček v potravě celý život, testy, jak působí éčka na lidský
organizmus, dlouhodobě se neprovádějí.
Zabraňte používání těchto přísad tím, že budete správně vybírat výrobky, které
kupujete. Kupující nakonec určuje složení výrobku.
!!!Vyvěsit si doma a používat - jedná se o zdraví vaše a
vašich dětí!!!
34
KROTITELÉ
TUKŮ
–
OSOBNÍ WELLNESS TRENÉŘI
– WISLA 2008
TEST: JÍME MIMO DŮM
Vybrat si správné jídlo, když vyrazíme do restaurace, patří k celkem složitým úkolům. Vyzkoušejte si
svoje znalosti v následujícím testu.
1. Chci si zajít do restaurace, kterou si vyberu?
a. Řeckou
b. Čínskou
c. Indickou
2. Nejzdravější objednávkou v řecké restauraci je:
a. Kuřecí souvlaky (špíz se zeleninou - přírodní)
b. Spanakopita (špenátový koláč)
c. Gyros
3. Nejzdravějším čínským jídlem je:
a. Kuře a zelenina v česnekové omáčce
b. Kuře v sladkokyselé omáčce
c. Kung-pao
4. Vyberte předkrm obsahující nejméně tuku:
a. Jarní závitky
b. Salát s balzamikem a olivovým olejem
c. Krevetový koktejl
5. Který ze salátů má nejvíce ,,špatných,, nasycených tuků?
a. Chef salát s italskou zálivkou (zelenina, šunka, sýr)
b. Cobb salát se sýrovým dresinkem (zelenina, slanina, sekané vajíčko)
c. Caesar salát s grilovaným kuřecím masem
6. Která část červeného masa je nejlibovější?
a. Svíčková
b. Kýta
c. Žebírko
7. Které ochucovadlo má nejméně kalorií?
a. Kečup
b. Tatarská omáčka
c. Hořčice
8. Která příloha je nejméně kalorická?
a. Rýže
b. Těstoviny
c. Brambory
9. Alkoholické nápoje jsou nepřítelem každé diety, ale kterým z nich napácháte při
občasné konzumaci nejmenší zlo?
a. Sklenka červeného vína
b. Pivo
c. Střik z bílého vína
10. Který sendvič má nejméně kalorií?
a. S rostbeefem
b. S krůtí šunkou, rajčetem a salátem
c. Se šunkou a sýrem
35
KROTITELÉ
TUKŮ
–
OSOBNÍ WELLNESS TRENÉŘI
– WISLA 2008
Když si budete cokoliv objednávat v restauraci, nebojte se zeptat na způsob
přípravy a složení jednotlivých jídel.
Můžete tak odhalit skryté hrozby, které na vás v jednotlivých jídlech čekají .
Závěr:





36
Shrnutí tématu a rozdání: Jídlo mimo dům a E
Vyhodnocení nej Kg a cm
Zadat úkol: vyplnit test a přinést příště
Promo na příští téma: Vláknina a játra
Pozitivní závěr
KROTITELÉ
TUKŮ
–
OSOBNÍ WELLNESS TRENÉŘI
– WISLA 2008
3.8. Lekce osmá
Materiály:
20x Téma: vláknina
20x jídelníček
Nákup: není
Mít vše připravené 30 minut před začátkem lekce. Klienti postupně přicházejí, zapíší se u prezence a
jdou se změřit a zvážit. Hlava dělá dobrou atmosféru a komunikuje s nimi.
 Hromadné přivítání
 Co nového
 Test - připravit
 Jak zvládáte proteiny, pitný režim
 Zajímavé recepty na koktejly
 Recepty na zdravá jídla – co zkoušeli vařit
Výměna zkušeností s produkty, výsledky, změna …
Probrání testu:
1a) 2a) 3a) 4b) 5b) 6a) 7a) 8c) 9c) 10b)
JÍME MIMO DŮM - ROZHŘEŠENÍ
Chci si zajít do restaurace, kterou si vyberu?
a) Řeckou – nejméně tuku, skoro samá zelenina a maso
b) Čínskou – nebezpečí v ochucovadlech – glutamát sodný, sorban draselný, velké množství tuku
c) Indickou – tuk ve smetanových omáčkách
Nejzdravější objednávkou v řecké restauraci je:
Kuřecí souvlaky – pouze maso a zelenina
Spanakopita (špenátový koláč) – těsto
Gyros – tuk a přílohy
Nejzdravějším čínským jídlem je:
Kuře a zelenina v česnekové omáčce – nejméně tuku a dochucovadel
Kuře v sladkokyselé omáčce – ochucovadla
Kung-pao - tuk
Vyberte předkrm obsahující nejméně tuku:
Jarní závitky – tuk ze smažení
Salát s balzamikem a olivovým olejem – olej, omega 3 mastné kyseliny
Krevetový koktejl – tuk v majonéze
Který ze salátů má nejvíce ,,špatných,, nasycených tuků? – kolikrát jsou tam velmi dobře schované, dávejte
pozor na majonézy, kvalitu surovin, …
Chef salát s italskou zálivkou (zelenina, šunka, sýr)
Cobb salát se sýrovým dresinkem (zelenina, slanina, sekané vajíčko)
Caesar salát s grilovaným kuřecím masem
37
KROTITELÉ
TUKŮ
–
OSOBNÍ WELLNESS TRENÉŘI
– WISLA 2008
Která část červeného masa je nejlibovější? – doporučuji 1x týdně - minerály
Svíčková – nejvhodnější z červených mas, proto se i doporučuje při dietě
Kýta, Žebírko(nejtučnější)
Které ochucovadlo má nejméně kalorií? – raději bez ochucovadel
Kečup – 10kcal/ lžíce pozor ale na glykemický index, Dáte si 1 lžíci? (běžně tak 3  )
Tatarská omáčka – 70kcal/lžíce, 55kcal light/lžíce – nejmíň vhodná
Hořčice – cca 20 kcal/lžíce – tuk, většinou 1 lžíce stačí – podle mě nejvhodnější
Která příloha je nejméně kalorická? – ideální je si jako přílohu dát zeleninu
Rýže – když celozrnná a nerozvařená, lze doporučit více než brambory, lepší GI, obsah bílkovin
Těstoviny – když celozrnné a nerozvařené vhodnější než brambory, lepší GI, obsah bílkovin
Brambory – nejméně kcal, ale pozor na GI!!! Když již, tak nerozvařovat a neohřívat.
Alkoholické nápoje jsou nepřítelem každé diety, ale kterým z nich je při občasné konzumaci nejmenší zlo?
Sklenka červeného vína – sice více kcal, ale podporuje tvorbu NO (prospěšné pro srdce)
Pivo -  moc moc kcal, vysoký GI, dejme tomu obsah B vit., ale to si raději dejte Multivitamin!!!
Střik z bílého vína – nejméně alkoholu a nejméně kcal
Který sendvič má nejméně kalorií? – nedoporučil bych žádný, viděli jste DVD – S.S.M.
S rostbeefem – houska, tuk v mase
S krůtí šunkou, rajčetem a salátem – když už tak nejlepší, ale, ale !!! Ta houska je tam furt !!!
Se šunkou a sýrem – bacha na ochucovadla, kvalitu šunky a sýra, majonézu
F1 – koktejl a Fiber and Herb –vlákniny
Proteinový nápoj obsahuje:
 vysoce kvalitní sojový protein
 23 vitamínů a minerálů, čímž pomáhá organizmu zabezpečit doporučené denní množství těchto
látek
 vlákninu, která je důležitá pro správnou činnost trávicího ústrojí
 nízkokalorický (při příjmu stejného množství živin z běžného jídla obrovská kalorická hodnota)
 zasytí na dlouhou dobu, dodá energii a nezpůsobí rozkolísání hladiny cukru v krvi
 nejen prostředek na hubnutí, ale pro zdraví, viz etiketa zdravé jídlo (Heber + Ignarro – názor:
nejzdravější jídlo co si můžete dát)
Fiber and Herb
 kombinace bylinek a vlákniny
 detoxikace tenkého střeva
 viz téma dne
Promo na příště: Xtra cal + Thermojetics
Závěr:




38
Shrnutí tématu a rozdání tématu
Vyhodnocení nej Kg a cm
Promo na příští téma: Cukry
Pozitivní závěr
KROTITELÉ
TUKŮ
–
OSOBNÍ WELLNESS TRENÉŘI
– WISLA 2008
VLÁKNINA A HUBNUTÍ
PROČ JE VLÁKNINA DŮLEŽITÁ

Vláknina je velice důležitá pro lidský organizmus, čím více jí v potravě přijmeme, tím více
prodloužíme trávení potravin a tedy tím lépe pro hubnutí.

Protože obecně platí, že vlákniny v potravě přijímáme malé množství, měli bychom se
snažit každé jídlo vlákninou v podobě přílohy nebo salátu obohatit.

Vlákninu obsahují hlavně potraviny rostlinného původu!

Vlákninu dělíme na dva druhy, a to ve vodě rozpustnou a nerozpustnou, s tím, že většina
potravin obsahuje oba druhy.
Rozpustná vláknina – stravitelná
Nejčastěji se s ní setkáme v ovoci /hrozny, angrešt, rybíz a další bobulovité ovoce/ a
luštěninách nebo obilovinách. Pro její správné fungování je potřeba po jejím požití doplnit
tekutiny. Vláknina pak v žaludku nabobtná a žaludek tak zaplní.
Klady - zpomaluje metabolizmus živin, snižuje hladinu cholesterolu v krvi
Zápory - nadbytek může způsobovat nadýmání
Nerozpustná vláknina – nestravitelná
Zpracovává se za pomoci střevních bakterií až v tlustém střevě. Setkáme se s ní u slupky
ovoce, v obilovinách, otrubách, zelenině, kořenové zelenině, ovesných vločkách, tmavém
chlébu nebo knackebrotu.
Klady - dovede v žaludku nabobtnat, a tím navodit pocit plného žaludku, zpomaluje
metabolizmus živin, a tím snižuje potřeby na vylučování inzulinu a hladina cukru v krvi je tak
stabilnější /snižuje riziko vzniku cukrovky/, pomáhá odpadním látkám při průchodu střevem,
což je výhodné pro kratší kontakt škodlivin se střevní sliznicí, a tím i pro zpětné vstřebávání
odpadních látek do těla, což může způsobovat vznik nemocí střev, snižuje riziko infarktu tím, že
se váže na cholesterol z potravy a pomáhá k jeho odvádění z organizmu.
Zápory - nadbytek může způsobovat nadýmání
JAK VLÁKNINA V TĚLE PŮSOBÍ
Vláknina zlepšuje činnost trávicího systému a detoxikuje organizmus. Při redukci hmotnosti
pomáhá překonávat a tlumit různé chutě. Denně se doporučuje konzumovat minimálně 25 –
35g vlákniny. Průměrná strava však obsahuje pouze asi 13g vlákniny.
39
KROTITELÉ
TUKŮ
–
OSOBNÍ WELLNESS TRENÉŘI
– WISLA 2008
Játra
Centrum metabolizmu
Pokud je vám něco a nevíte co, tak příčinu hledejte v játrech!
Již ve starém Egyptě říkali: „zdraví hledej v játrech!“
Játra jsou ale dnes v podstatě nejvíce namáhaný orgán, do těla se nám dostává obrovské množství cukrů, tuků, a
toxinů.
Vliv na:
metabolizmus tuku
vylučování dusíku z těla
detoxikaci
energii
hospodaření těla s vodou
Pokud játra špatně fungují, může se to projevit na stavu pleti, pigmentaci, únavě, podrážděnosti,
špatném fungování trávicího traktu, ledvin, …..
Játra tvoří žluč - ta se skladuje ve žlučníku – pokud mají lidé špatně funkční žlučník NUTNO!!! zlepšit
činnost jater – provázaný systém. Žluč neutralizuje žaludeční kyseliny a má i baktericidní účinek. Žluč
napomáhá trávení tuku. Žluč jakoby vychytá tuk a toxiny ze stravy a pokud dodáme dostatek vlákniny,
tak ta na sebe ten tuk a toxiny se žlučí naváže a se stolicí vyloučí. Pokud je nedostatek vlákniny ve
stravě, tak žluč s tukem a toxiny 6-8x za den recyrkuluje a pokud ji nevyloučíme, tak se uloží! Žluč
obsahuje i HDL (hodný) cholesterol a ten vyrovná LDL (zlý) cholesterol. Obsahuje i pigmenty – proto
špatná funkce jater vede ke tvorbě jaterních skvrnek.
Metabolizmus dusíku – Bílkoviny jsou pro život opravdu velmi potřebné, o tom jsme se již hodně bavili.
Ale aminokyseliny obsahují dusík a ten se z nich uvolňuje ve formě amoniaku, který je pro tělo toxický.
Játra z dusíku vytvoří močovinu a ta se přes ledviny vyloučí.
Detoxikace – játra nazývám spalovnou odpadu, protože díky cytochrómům zneškodňují toxiny, které
do těla přichází
Vliv jater na energii a psychickou pohodu – játra syntetizují a skladují glukózu – okamžitý zdroj
energie, pokud špatně fungují, trpí tím hlavně nervový systém a duševní pohoda, člověk je unavený a
necítí se dobře
Distribuce vody v těle – játra mají vliv na vodní hospodářství na buněčné úrovni, pokud je špatná
činnost jater tak to vede k otokům, …
Jak provádět detoxikaci jater?
Způsobů je spoustu – ostropestřec, bylinkové čaje, ale z vlastní zkušenosti nic se nevyrovná Rose-oxu.
Měl jsem obrovský problém s pletí – akné a to i přes to,že jsem si dvakrát za den čistil pokožku a
pravidelně dělal pleťové masky, zábaly a zkoušel jsem různé způsoby detoxikace jater – skoro žádný
účinek. Játra jsem si Rose-oxem vyčistil a cca za 4 měsíce jsem měl pleť v pořádku. Proto na něj nedám
dopustit. Má kaskádovitý efekt, čili působí průběžně po celý den a játra průběžně detoxikuje díky
obsahu rozmarýnu a mnoha dalších bylinek.
40
KROTITELÉ
TUKŮ
–
OSOBNÍ WELLNESS TRENÉŘI
3.9. Lekce devátá
Materiály:
20x Cukr
20x Tabulka s kostkou cukru
20x jídelníček
– WISLA 2008
Nákup může být:
Musli
Cornflakes
Jogurt light
Musli tyčinka
Rohlík . . . . .
Mít vše připravené 30 minut před začátkem lekce. Klienti postupně přicházejí, zapíší se u prezence a
jdou se změřit a zvážit. Hlava dělá dobrou atmosféru a komunikuje s nimi.
 Hromadné přivítání
 Co nového
 Jak zvládáte proteiny, pitný režim
 Zajímavé recepty na koktejly
 Recepty na zdravá jídla – co zkoušeli vařit
Výměna zkušeností s produkty, výsledky, změna …
Thermojetics a XtraCal
Thermojetics
 bylinkový čaj, instantní = jednoduché
 štěpí tuky (aktivace metabolizmu tuků – urychluje jejich spalování, čímž urychluje i spalování
cukrů – cukry se spalují jak první ) a to jak vnitřních ( cholesterol, triglyceridy – prevence
infarktu, mrtvice, trombózy, tak i podkožních tuku – centimetrožrout
 dodává energii – štěpením tuků vzniká energie
 vysušuje sliznici – vylepšuje pitný režim
 normalizuje krevní tlak díky vylepšení činnosti ledvin (diabetici uvítají) a vyčištění cév ( MUDr.
Palová)
 dále: křečové žíly, průdušky, zlepšení vylučování vody z těla, činnosti trávicího systému, ekzémy,
lupénka, celulitida, tlumí chuť k jídlu, chuť na sladké, …
XtraCal
 vápník Ca v těle cca 1,5kg, hlavně zuby a kosti
 nedostatek Ca poruchy metabolizmu, podrážděnost, svalové křeče, bolesti kloubů, špatná
kvalita pokožky, vlasů, nehtů, zubů, …
 v krvi nutný poměr Ca a P 2:1, dnešní strava nadbytek P (fosfor) – maso a slazené nápoje
s obsahem kys. fosforečné – tělo si bere Ca z kostí a zubů (dnes osteoporóza i u mužů a dětí)
 samotný vápník !!!NE!!! (ledvinové kameny), pro vstřebání nutný komplex s vit. D, Mg, Se, … XtraCal = komplex (představte si ty ostatní komponenty jako vozíčky co dopraví Ca na správné
místo), když ne komplex, tak žádný účinek + poškození organizmu
 prevence osteoporózy
 těhotné a kojící ženy – zabraňuje odvápnění těla
 zlepšení kvality pokožky, vlasů, nehtů, zubů, krevní sráženlivosti, imunity, hojení ran a zlomenin,
bolesti kloubů a končetin
 reguluje vylučování inzulínu- harmonizuje hladinu cukru v krvi ( diabetes)
Promo na příště: Guarana + Tang kuei
41
KROTITELÉ
TUKŮ
–
OSOBNÍ WELLNESS TRENÉŘI
– WISLA 2008
Cukr
Původ cukru
Až do osmnáctého století se cukr prodával pouze v apatykách, protože se mu připisovaly
léčebné schopnosti. Hodně dlouhou dobu byl však považován za velmi drahé koření, které si mohli
dovolit jen ti nejbohatší. Cukrová třtina se rozšířila z jižního Pacifiku do Číny a poté do Indie. Zmínky
o cukru pocházejí již ze starověkého Říma z dob Alexandra Velikého. Avšak zpracování a pěstování
cukrové třtiny se věnovala pouze Persie, odkud ho převzali Arabové. Díky nim se pak tato rostlina
dostala do Španělska a poté do celé Evropy. V roce 1813 bylo objeveno, jak získat cukr z cukrové
řepy, a tehdy ještě ne příliš známý jed, byl na světě.
Působení cukru v těle
V potravě jsou obsaženy tři základní látky, které zajišťují uspokojování energetických potřeb
lidského těla. Jsou to cukry, tuky a bílkoviny. Cukry tvoří energeticky nejbohatší část potravy, neboť
dodávají lidskému organizmu přes 50% energie, kterou potřebuje k životu. Jsou obsaženy ve všech
rostlinných produktech, zejména v cereáliích a v zelenině ve formě škrobu. Rozpustné cukry
(sacharóza, fruktóza a glukóza) tvoří asi 20% dodávek energie do lidského organizmu. Glukóza je
nepostradatelná pro četné tkáně, lidský mozek jí spotřebuje asi 120 g denně.
Cukr je látkou, která je v lidském těle rychle použitelná a spotřebitelná. Z chemického pohledu je
cukr tvořen sacharózou, která je ve střevech rozkládána na rychle absorbovatelnou glukózu a fruktózu.
Během dýchání reaguje glukóza a fruktóza s kyslíkem a následkem této reakce dochází k uvolňování
energie. Zatímco lidské tělo vlastní velké zásoby bílkovin (8 kg na dospělého člověka) a tuků, zásoby
cukrů jsou spíše skrovné - asi 400 g glykogenu na dospělého člověka. Lidský organizmus získává z cukru
energii - 100 g cukru dodává 1620 kJ. Jedná se však o tzv. prázdné kalorie, neboť z cukru se nezískávají
jiné látky.
Krátce po konzumaci cukru stoupne v krvi hladina glukózy. To vyvolá okamžitou reakci slinivky
břišní, která vylučuje inzulín k udržení kontrolovaného množství glukózy v krvi. Při tomto procesu, i
když to tak možná nevnímáme, dochází v našem těle k náhlým výkyvům hladiny cukru. Zdravá slinivka
totiž reaguje na vyšší přísun cukru vyloučením vyššího množství inzulínu. Po uvolnění inzulínu se v
organizmu produkují látky, které podporují záněty a ukládání tuků v těle. Bohužel nejenom pod kůží,
ale také uvnitř cév.
Důsledkem je obezita, onemocnění srdce či oběhové soustavy. Milovníci cukru však také často
trpí i kvasinkovým onemocněním. Kvasinky (Candida albicans) jsou nedílnou součástí lidského
organizmu a běžně žijí v rovnováze s acidofilem, bakterií napomáhající trávení a vyměšování. Pokud
jsou však tyto kvasinky vystaveny působení cukru nebo přesněji stravě bohaté na cukr, antibiotik,
antikoncepčních tablet atd., mohou se přemnožit a vyvolat potíže jako jsou onemocnění plísněmi,
migréna či alergie.
Nadbytek cukru v těle a jeho důsledky
Jakmile začne docházet ke kvašení cukru ve střevech, enzymy slinivky břišní postupně slábnou.
Tím dochází k neúplnému trávení potravy a k ještě většímu rozmnožování jedovatých látek a
42
KROTITELÉ
TUKŮ
–
OSOBNÍ WELLNESS TRENÉŘI
– WISLA 2008
mikroorganizmů. Výsledkem jsou nejen mnohé nemoci, ale i nervozita, únava a celková slabost.
Cukr = potrava pro kvasinky. Protože cukrem se živí kvasinky Candida albicans, způsobuje vyšší
příjem cukru také vznik kvasinkového onemocnění. Kvasinky způsobují poruchy nervového systému,
bolesti hlavy, menstruační potíže, kvasinkové onemocnění genitálií, zažívací potíže, problémy s
močovým měchýřem, pocity slabosti, deprese a v nejhorších případech dokonce i neplodnost.
Cukr = nebezpečí pro zuby. Z hlediska psychologie souvisí zuby s vitalitou a životní sílou. Lidé,
kteří konzumují větší množství cukru mají špatné zuby a zároveň je oslabena jejich životní síla.Cukr
působí na většinu orgánů. Jako první bychom mohli jmenovat vyvedení nadledvin z rovnováhy a
vyvolání syndromu nadledvin. Toto vede k nerovnováze v slinivce, slezině, žlučníku a játrech. Cukr
působí i na srdce a kontrola příjmu cukrů hraje důležitou roli při léčení alergií. Cukr je také zejména u
dětí příčinou vnitřního neklidu, nervozity, hypermotoriky a potíží s učením. Pravidelný a dlouhodobý
přísun cukru může u dětí touhu po sladkém ještě posílit.
Pozor na skrytý cukr
Skrytý cukr se skrývá v mnohých potravinách. Podíl cukru je téměř ve všem, a proto si
nedělejme iluze. Cukr je dokonce i v uzeninách. Kečup bychom měli také raději vynechat, protože
obsahuje nejenom rajčata, ale i značné procento cukru. Další zajímavé upozornění je pokus o
zdomácnění corn-flakes. Všechna balení a podobné produkty nesou nápisy přírodní produkt, přitom
obsahují až 75% cukru! I pojídaní ovoce bychom měli přizpůsobit svému jídelníčku. Tělu nejvíc
prospívá jíst ovoce dopoledne, jako druhou snídani. Nejlépe jeden druh ovoce. I s pojídáním ovoce
bychom to neměli přehánět. Obsahuje spoustu cukrů.
Cukr – čím jej nahradit
Med obsahuje přibližně 3% sacharózy a 70 až 80% glukózy a fruktózy. Je rovněž sladký,
obsahuje v sobě mnoho zdravých látek a je to čistý přírodní produkt. Spíš bychom ho měli považovat za
lék. Med vyvolává v našem organizmu stejné účinky jako cukr. Cukr lze tedy ve většině receptů bez
problémů medem nahradit. Ten sice nemá výrazně méně kalorií, ale je bohatý na minerální látky,
vitaminy B 1, 2 a 3 i na přírodní enzymy. Obsahuje rovněž látky příznivě ovlivňující hojení ran a ničící
bakterie.
Kromě medu lze na slazení použít domácí ovocné sirupy nebo javorový sirup. Zajímavou
možností je také melasa nebo nebělený cukr, protože obsahují původní minerální látky, vitamíny a
přírodní enzymy. Během výroby však nebělený cukr neprochází tepelnou úpravou a mohou se v něm
vyskytovat mikroorganizmy nebo pozůstatky zemědělské výroby, a proto je třeba ho kupovat v bio
kvalitě.
Při pečení lze pracovat i s žitnou či špaldovou moukou, která má lehce oříškovou příchuť, dále je
vhodné využívat sušené ovoce. Je nejen sladké, ale navíc obsahuje až 80 procent vitamínů, které mělo
ovoce čerstvé, zejména pokud je usušeno doma. Pozor na umělá sladidla. Nejsou vhodná ani do pečiva
připravovaného pro malé diabetiky. Těm by rodiče měli raději dát malé množství kvalitních sladkostí a
započítat je do energetického příjmu.
Cukrovka
Ideální hladina cukru je 4 až 5 mmol/ litr krve, normálně do 5,6 mmol/litr krve, lehce zvýšená
hladina 5,6 mmol/litr krve až 7 mmol/l krve, ale přes 7 mmol/litr krve je signálem pro nemoc nazývanou
cukrovka.Vyskytuje se, když slinivka břišní tvoří málo inzulínu nebo když netvoří žádný inzulín nebo
když inzulín je produkován, ale tělo na něj nereaguje. Potom se cukr v krvi nedovede spálit.
43
KROTITELÉ
TUKŮ
–
OSOBNÍ WELLNESS TRENÉŘI
– WISLA 2008
Rozlišujeme cukrovku prvního typu a druhého typu
 I.typu hovoříme tehdy, když slinivka inzulin netvoří; často vzniká již v dětství, v důsledku
poruchy imunity. I obyčejná chřipka dovede v takovém případě způsobit chaos v obranětělo si vytvoří protilátky a omylem zaměří svou pozornost na vlastní beta buňky slinivky,
které nemohou správně tvořit inzulin. Jestli tento proces proběhne rychle a nemoc se
projeví až klinickými příznaky cukrovky se zjištěním vysoké hladiny cukru v krvi, většinou
je již pozdě - uvedený proces definitivně beta buňky zničí a již není jiné cesty než píchat
inzulín. V Česku podle statistik trpí tímto typem kolem 75 000 lidí. Svou roli sehrává
dědičná dispozice, ale je nutno podotknout, že této dispozici silně napomáhá dnešní trend
hektického života, stále více oslabovaný imunitní systém a jiné rizikové faktory.
 Cukrovka II.typu je taková, kdy se inzulin tvoří, ale tělo jej není schopno využít. Tímto typem v
Česku trpí okolo 650 000 lidí.
Zde převažují faktory jako obezita, nedostatek pohybu, špatná skladba jídla a samozřejmě
také genetický předpoklad. Termín epidemie cukrovky je trefný.
Léčí se dietou, léky a v pokročilejších fází inzulinem. Je také třeba zmínit termín prediabetes. Používá
se pro období, kdy má pacient hladinu cukru vyšší, než je norma, tedy od 5,6 do 7mmol / litr krve. O
cukrovce bylo napsáno mnoho knih, můžeme si o ní číst v kterémkoliv časopise, můžeme se seznámit se
statistikami, ekonomickými čísly apod.
Nejčastější příčinou rozvoje tohoto onemocnění je životní styl spojený s nedostatkem pohybu,
přejídáním a vznikem obezity. Většina nemocných trpí ještě dalšími poruchami jako jsou vysoký krevní
tlak, zvýšená hladina tuků a kyseliny močové v krvi. Tyto odchylky dohromady tvoří tzv. metabolický
syndrom (syndrom X, Reavenův syndrom).
Při redukci hmotnosti o 10% snížíte riziko vzniku cukrovky II. typu o 43%
Při zahájení pravidelné fyzické aktivity snížíte toto riziko o 50%.
Závěr:





44
Shrnutí tématu a rozdání témat
Vyhodnocení nej Kg a cm
Zadat úkoly: hlídat cukry v jídelníčku
Promo na příští téma: Stres a pohyb, budeme cvičit
Pozitivní závěr
KROTITELÉ
TUKŮ
–
OSOBNÍ WELLNESS TRENÉŘI
– WISLA 2008
1 kostka cukru = 4,4g
Potravina
Chipsy Bohemia
Jogurt Jogobella 0,1 % tuku - jahody
Jogurt - bílý selský
Pizza šunková s brokolicí
Rýže
Tyč. Fitness - meruňka (Nestlé)
Corn flakes - Bona vita
Ananas
Banán
Hrozny
Jablko
Jahody
Mandarinky
Meloun vodní
Meruňky sušené
Rohlík vodový, houska
Chléb žitný Vita
Piškoty dětské
Sušenky BeBe dobré ráno
Čokoláda - mléčná
Bezvaječné těstoviny
Brokolice
Hrášek zelený
Květák
Okurky salátové
Rajčata
Houby čerstvé - průměr
Hrách
Sója
Coca Cola
Množství
100g
100g
100g
100g
100g
100g
100g
100g
100g
100g
100g
100g
100g
100g
100g
100g
100g
100g
100g
100g
100g
100g
100g
100g
100g
100g
100g
100g
100g
100ml
Cukr g/kostky
48g / 11
15,4g / 3,5
3,5g / 0,8
37,4g / 8,5
76,1g / 17,3
72,5g / 16,5
79,1g / 18
10,1g / 2,3
23g / 5,2
18,2g / 4,1
14,4g / 3,3
8,8g / 2
10,6g / 2,4
5g / 1,1
66,9g /15.2
60,1g / 13,7
53,8g / 12,2
76,3g / 17,3
65,4g / 14,9
57,3 / 13
76,6g / 17,4
2,9g / 0,66
13,3g / 3
4,4g / 1
2,6g / 0,6
4,6g / 1,05
3,8g / 0,86
57,2g / 13
16,1g / 3,66
10,4g / 2,36
Vysvětlování tématu doprovázet praktickými ukázkami potravin – šokujeme množstvím cukru
v potravinách – rádoby „ZDRAVÝCH“
45
KROTITELÉ
3.10.
TUKŮ
–
OSOBNÍ WELLNESS TRENÉŘI
– WISLA 2008
Lekce desátá
Materiály:
20x Téma: Stres a pohyb
20x Potraviny proti stresu
20x jídelníček
Nákup: vyberu několik potravin z následujícího textu tzn.: podporující stres a protistresové.
Mít vše připravené 30 minut před začátkem lekce. Klienti postupně přicházejí, zapíší se u prezence a
jdou se změřit a zvážit. Hlava dělá dobrou atmosféru a komunikuje s nimi.
 Hromadné přivítání
 Co nového
 Jak splnili úkoly, s čím potíže
 Jak zvládáte proteiny, pitný režim
 Zajímavé recepty na koktejly
 Recepty na zdravá jídla – co zkoušeli vařit
Výměna zkušeností s produkty, výsledky, změna …
Guarana a Tang Kuei Plus
Guarana
 tropická rostlina Paulinia nápojová z Amazonských pralesů (v sušené formě již po staletí
používán indiány proti chorobám)
 my forma tablet (jedna tableta = 80mg 100% čisté organicky pěstované guarany, účinky až šest
hodin)
 obsahuje alkaloidy guaranin a kofein fungující jako přírodní stimulátor nervového systému
 zlepšuje prokrvení mozku, aktivuje paměť a koncentraci, potlačuje únavu a vyčerpání (studenti,
řidiči, starší lidé, povolání náročná na koncentraci, …)
 odbourává kyselinu mléčnou ze svalů, tlumí bolesti (hlav, zub), horečka, průjem
 dlouhodobé užívání zlepšuje imunitu
Tang Kuei Plus
 převážně pro ženy, ale neobsahuje hormony, takže mohou i muži
 obsahuje výtažky z rostlinky Angeliky lékařské - díky jejímu každodennímu používání ve
východních zemích jakožto kožení do jídla tamější ženy neznají slovo přechod – obsahuje
fytoestrogeny = rostlinné látky s účinky podobnými hormonům bez nežádoucích vedlejších
účinků
 přechod, návaly,pravidelná a bezbolestná menstruace
 odstraňuje záněty pohlavního systému, odstraňuje cysty na vaječníku
 zklidňující účinky, uvolňuje svalové přepětí
 Poruchy spánku, deprese
Promo na příště: Herbalifeline + Schizandra
Před probráním tématu si ZACVIČÍME:
Každý ukáže jeden cvik, ostatní opakují, cca 10 minut. Zábava, legrace, navození pohody a tématu.
46
KROTITELÉ
TUKŮ
–
OSOBNÍ WELLNESS TRENÉŘI
– WISLA 2008
Stres
Stres a jeho působení
Stresem se vyjadřuje stav organizmu, který je obecnou odezvou na výrazně působící zátěž fyzickou nebo psychickou.
Při vystavení organizmu stresové situaci se aktivuje sympatický nervový systém (nadledviny),
což způsobuje: zrychlení krevního oběhu, zvýšení krevního tlaku, prohloubení dýchání, vyplavení
energetických zásob (cukry, tuky), tlumení bolesti, atd. Časté, opakované a dlouhotrvající stresy
(psychické, sociální, fyzické) nepříznivě ovlivňují zdravotní stav organizmu.
Vedou zejména ke zvýšení krevního tlaku, k rozvoji cukrovky, nemocí srdce a cév (infarkt
myokardu) atd. Ne nadarmo se říká, že lidé s chorobami srdce by se měli maximálně vyvarovat
stresu, protože u nich zhoršuje prognózu.
Těžké životní situace mají různou formu. Někdy přicházejí v podobě náhlého úmrtí blízkého
člověka, jindy v podobě zklamání, mnohdy se snoubí s pocity ohrožení a méněcennosti, často se
dotýkají samého jádra naší osobnosti, našeho já, jindy se dlouhodobě, plíživě vtírají do našeho života.
Jsme-li v tísni, klesá naše sebevědomí, snižuje se naše kladné sebehodnocení a ztrácíme pevnou půdu
pod nohama.
Prevence stresu
Prevence stresu má značný význam. Stresu můžete předcházet nebo jej odbourávat
 dostatkem odpočinku
 pravidelným spánkem
 aktivním odpočinkem
 fyzickou aktivitou
Dejte šanci pohybu
Pohyb je přirozenost života
Od útlého dětství se pohybujete, učíte se pohybovat, abyste mohli žít. Pohybem jsou
všechny buňky, orgány, soustavy a svaly dostatečně zásobeny kyslíkem. Pohyb dává tělu látkovou
výměnu, teplo a energii. Nepohybujete-li se, tak vše se zpomaluje. Jako byste usínali, neměli na nic
chuť a byli líní vyjít i do 2. patra. Vše, co je pomalejší, časem zaniká.
Ať vás nebolí záda
Pohyb je tedy dobrý pomocník zdraví. Již staří sokolové říkali, že ve zdravém těle, zdravý
duch. Pravidelně se opakující vytrvalostní aktivita (min 20 minut denně) přináší tělu dostatek
kyslíku a energie, které jsou potřebné pro každou buňku a pro každou činnost. Přináší srdci a
oběhovému systému, stejně jako mozku energii. Člověk dokáže díky pohybu redukovat svoji
hmotnost, odbourávat napětí a stres, bojovat proti stárnutí a bolesti zad …
47
KROTITELÉ
TUKŮ
–
OSOBNÍ WELLNESS TRENÉŘI
– WISLA 2008
Pohybem proti stresu
Všimněte si, že lidé, kteří se pravidelně pohybují, bývají pohodoví, nejsou podráždění a
většinou situace zvládají s nadhledem sobě vlastním. Proč? Během cvičení dochází k vylučování
dvou základních hormonů. Jedná se o endorfin a serotonin. Hormon štěstí – endorfin, který
organizmus produkuje při vytrvalostní pohybové aktivitě, má velký podíl na dobré náladě, na
štěstí, které po cvičení přetrvává v organizmu. Druhý jmenovaný, serotonin se v důsledku
přirozeného pohybu zvyšuje v krvi. Proto mnoho lidi, kteří jsou pravidelně pod antidepresivy,
způsobujícími zvýšené vyloučení serotoninu do krve a navozujícími tak duševní pohodu, mohou
na sobě díky pohybu vnímat stejné účinky, začnou-li se aktivněji pohybovat.
Pohybem k vitalitě
Pohybem se zbavujete stresu a předcházíte civilizačním problémům, jako je například
vysoký krevní tlak. Ten může být vyvolán a způsoben dlouhotrvajícím stresovým zatížením.
Cholesterol, který je součástí krve a v nízké formě je nutný pro správnou buněčnou funkci, se díky
stresu zvýší. Pohyb je způsob, jak docílit snížení stresu a tím pádem i uchovat přirozenou hladinu
cholesterolu v krvi. Samozřejmě to je možné pouze tehdy, dokážeme – li také upravit stravu a
nepřijímáme-li tolik živočišných tuků. Pohybem v jakékoliv formě se spotřebovává i stresový
hormon adrenalin z krve. Tělo je z větší části zásaditého charakteru. Působením civilizačních vlivů
a převážně stresu se stává víc a víc překyselené. Proto pohyb, procházka z práce domů pěšky,
může blahodárně působit na zdravotní stav a harmonii organizmu. Rovnováha v příjmu kyslíku
v závislosti na pohybu zvyšuje imunitní obranyschopnost organizmu, dodává pocit štěstí a zdraví.
Energie. Navíc dochází k rozvíjení srdečně-cévního a dýchacího systému , zprůchodňuje se a
aktivuje se lymfatický systém, upravuje se trávení, nervová aktivita získává na rovnováze a člověk
tak dokáže daleko lépe přemýšlet, být aktivní, vitální a spokojený.
Potraviny proti stresu?
Klíčky - jsou v nich především obsaženy zásoby vitamínů B a C (důležitých pří léčbě stavů souvisejících se
stresem).
Banány- banány obsahují sodík a draslík (podporuje dýchání, okysličování krve, vytváří pocity uvolnění a
pohody).
Kiwi - má vysoký obsah vitamínu C (mnohonásobně vyšší než u pomeranče); je také bohatým zdrojem draslíku.
Jogurt - obsahuje jak vitamíny skupiny B, tak vitamíny A a D, které jsou neocenitelné, chcete-li úspěšně čelit
záporným účinkům stresu.
Rajčata – obsahují draslík, mají podobné účinky jako banány.
48
KROTITELÉ
TUKŮ
–
OSOBNÍ WELLNESS TRENÉŘI
– WISLA 2008
Boby – především ty sušené, díky vysokému obsahu draslíku mají dobré uklidňující vlastnosti. Nejlepší jsou
měsíční fazole a sójové boby.
Tofu - které se vyrábí ze sójových bobů, by také rozhodně nemělo ve vašem jídelníčku chybět.
Pšeničné klíčky – jsou nejlepší zásobárnou vitamínu E. Jsou také velmi bohaté na hořčík.
Sezamová semínka – jsou vynikající zdroj vitamínů E, B skupiny a hořčíku.
Oves - je bohatým zdrojem vitamínu B2. Má uklidňující vlastnosti a je velmi hojně doporučovanou složkou
potravy při stresových situacích.
Jídlo podporující stres
 Sladkosti - sladkosti a v nich obsažený cukr vás krátkodobě nabije energií, poté přeroste v
podrážděnost až depresi.
 Kravské mléko - zatěžuje tělo, protože obsahuje částice obtížné pro trávení.
 Červené maso - zvyšuje v mozku hladinu hormonů spojených se zvýšenou úzkostí a stresem.
 Chilli papričky či feferonky - dráždí žaludek a tělo se brání, což znamená větší zátěž, proto
pozor na orientální kuchyně.
 Potraviny v konzervách - chemikálie v konzervách namáhají při trávení celé tělo.
Nápoje podporující stres

Kofein - nachází se v kávě, v cole. Způsobuje uvolňování adrenalinu a tím nárůst stresu.

Alkohol - stres nepotlačuje, je jeho hlavní příčinou.
Vysvětlování tématu odprovázeno praktickými ukázkami potravin.
Závěr:





49
Shrnutí tématu a rozdání materiálů
Vyhodnocení nej Kg a cm
Zadat úkoly : psát jídelníček a aktivity sportovní nebo pohybové během týdne
Promo na příští téma: zdravé srdce
Pozitivní závěr
KROTITELÉ
TUKŮ
3.11.
–
OSOBNÍ WELLNESS TRENÉŘI
– WISLA 2008
Lekce jedenáctá
Materiály.
20x téma Srdce zdravé
20x jídelníček
Nákup: ukázka potravin podporující zdravé srdce.: př. červené víno, hořká čokoláda, ořechy
Mít vše připravené 30 minut před začátkem lekce. Klienti postupně přicházejí, zapíší se u prezence a
jdou se změřit a zvážit. Hlava dělá dobrou atmosféru a komunikuje s nimi.
 Hromadné přivítání
 Co nového
 Jak splnili úkoly, s čím potíže
 Jak zvládáte proteiny, pitný režim
 Zajímavé recepty na koktejly
 Recepty na zdravá jídla – co zkoušeli vařit
Výměna zkušeností s produkty, výsledky, změna …
Herbalifeline a Schizandra
Herbalifeline
 obsahuje nenasycené mastné kyseliny omega 3 – správné tuky (ve stravě nedostatek), prokázána
důležitost pro udržení optimální hladiny cholesterolu v krvi
 optimalizace poměru omega 3 a omega 6 – optimum 1:2 – běžná strava 1:20 – omega 3 nutné
doplňovat!
 důležitý pro metabolizmus tuků, podíl na odbourávání tuků z těla
 důležitý pro správnou činnost srdce, zvýšený tlak, cholesterol, prevence proti kardiovaskulárním
onemocněním
 pružnost kloubů, protizánětlivý účinek
 pokožka – strie
 prevence vzniku rakoviny prsu, těhotenství – zlepšení vývoje nervového systému – předpoklad lepší
mentální úrovně novorozence
Schizandra
 bylinka pocházející z Číny a Indie (dlouholeté pozitivní zkušenosti asijských bylinkářů)
 působí jako adaptogen, tedy látka schopná pomoci organizmu překonat negativní vlivy životního
prostředí
 spolu s Rose-Oxem patří do skupiny antioxidantů, což jsou látky, které likvidují škodlivé volné radikály
vznikající při buněčném metabolizmu
 působí nejvíce v plicích, kde při přenosu kyslíku vzniká velké množství volných radikálů a schizandra
brání jejich pronikání do těla
 preventivně doporučena pro všechny
 aktivuje plicní sklípky – dýchací problémy, průdušky, plíce, astmatici, dlouhodobý kašel, nachlazení,
práce v prašném či zakouřeném prostředí, kuřáci
 odbourává stres a napětí, tlumí bolesti kloubů a revma
 posiluje imunitní systém, zlepšuje vitalitu, funguje jako podpora po opakovaném užívání antibiotik a jako
prevence vzniku rakovina plic
Promo na příště: ideální zdravá snídaně pro dlouhodobé udržení zdraví
50
KROTITELÉ
TUKŮ
–
OSOBNÍ WELLNESS TRENÉŘI
– WISLA 2008
Zdravé srdce
Kardiovaskulární systém
Kardiovaskulární systém zabezpečuje nepřetržitě 24 hodin kyslík a živina pro všechna další
systémy našeho těla. Je tvořen srdcem a soustavou cév (tepen, žil a kapilár). Jeho centrálou je srdce, což
je čtyřkomorové svalové čerpadlo, tvořené zvláštním druhem svaloviny. Srdce tluče s frekvencí 100 000
úderů za den (více než jeden úder za sekundu) a za 24 hodin přečerpá v těle 7600 litrů krve. Během
úderu se smrští a povolí, a tím vhání asi 90 ml čerstvě okysličené krve do aorty (velká céva), ze které
pak tato krev putuje do cévního systému. Vedle tepen, které odvádějí okysličenou krev ze srdce, tvoří
cévní systém ještě žíly a kapiláry. Žíly přivádějí neokysličenou krev zpět k srdci k novému okysličení.
Délka krevního oběhu je 161 000 km, což je čtyřikrát větší než obvod zeměkoule na rovníku, a krev tuto
trasu urazí asi jedenkrát za minutu.
Choroby srdce
Statistika:




Nejrozšířenější onemocnění
Zdvojnásobení počtu nemocných od roku 1950
Příčina 7 z 10 úmrtí
V ČR denně umírá na nemoci kardiovaskulárního systému 160 lidí = 4 plné autobusy
Ateroskleróza
Jedná se o degenerativní a zánětlivé onemocnění cév, při kterém se v porušené cévní stěně
ukládají tukové látky, především cholesterol. Při tom dochází k postupnému zužování nebo dokonce
uzávěru postižených cév. Rozvoj aterosklerózy trvá desítky let a její počátečná stádia lze dokonce
prokázat již u dětí.
Mozková mrtvice a infarkt myokardu
Přestože srdeční infarkt postihuje srdce a mozková mrtvice mozek, mají mnohem více
společného, než bychom se domnívali. Mají totiž identický spouštěcí mechanismus, a tím je krevní
sraženina. Při srdečním infarktu krevní sraženina ucpe koronární tepnu a brání tak přísunu kyslíku
k srdci, zatím co při mozkové mrtvici ucpe krevní sraženina cévy vedoucí k mozku a tím brání jeho
okysličování. Následuje poškození mozku, ochrnutí části těla nebo smrt.
Příčiny onemocnění
Vysoký krevní tlak
Měří se dvě hodnoty. Vyšší hodnota je hodnota systolického tlak, což je vyjádření síly působící
na stěny tepen v momentě, kdy se srdce stahuje, aby vypudilo okysličenou krev. Nižší hodnota je tzv.
diastolický tlak, což je tlak na stěny tepen v momentě, kdy se srdce uvolní mezi jednotlivými stahy a
plní se neokysličenou krví.
Tabulka
Proč tlak stoupá
- Neelastické cévy – poškození endotelu
- Zúžené cévy
- Zanesené ledviny
Při hypertenzi je srdce nuceno daleko namáhavěji pracovat, aby udrželo krevní oběh v těle. Tím
se urychluje opotřebení cév.
51
KROTITELÉ
TUKŮ
–
OSOBNÍ WELLNESS TRENÉŘI
– WISLA 2008
Cholesterol
Rozlišujeme dva druhy cholesterolu LDL = zlý a HDL = hodný. Je li hladina LDL příliš vysoká,
může se LDL postupně hromadit na vnitřních stěnách tepen a přispívat tak k tvorbě aterosklerotických
plátů, které ucpávají tepny. HDL se naopak nazývá hodný, protože pomáhá tvorbu plátů zpomaluje či jí
zamezuje. Hodnotu cholesterolu vypočítáme jako poměr mezi celkovým cholesterolem (LDL + HDL) a
HDL. Cílem je, aby index byl co nejnižší (optimum 3,5 doporučená hodnota pod 5).
Cukrovka
Příčina je ve změně tukového hospodářství.U diabetiků stoupá riziko srdečního onemocnění
dvakrát, u diabetiček pětkrát.
Stres
Při vystavení organizmu stresové situaci se aktivuje sympatický nervový systém (nadledviny), což
způsobuje: zrychlení krevního oběhu, zvýšení krevního tlaku, zúžení cév, čímž se zvyšuje pravděpodobnost
kardiovaskulárních onemocnění.
Alkohol
Jedna sklenka červeného vína může mít příznivý vliv na srdce, ale konzumace alkoholu ve větším
množství přispívá k zúžení cév, což vede ke vzniku kardiovaskulárních onemocnění, nemluvě o těžkém
poškození jater.
Kouření
Kouření cigaret zdvojnásobuje riziko kardiovaskulárních onemocnění. Poškozuje endotel a tím
zhoršuje elasticitu cév.
Nadváha
Je prokázána souvislost mezi nadváhou a rizikem kardiovaskulárního onemocnění – vysoký tlak
a cholesterol.
Co s tím






Pohyb
Omezení množství alkoholu
Nekouřit
Výběr stravy - uplatněte zásady získané na KT
Preventivně působit – ZDRAVÉ JÍDLO, doplňky stravy
…
Téma doprovodíme zajímavými ukázkami potravin
Závěr:





52
Shrnutí tématu a rozdání
Vyhodnocení nej Kg a cm
Promo na příští téma: dlouhodobé udržení zdraví
Promo na příští a pak následující závěrečnou lekci
Pozitivní závěr
KROTITELÉ
3.12.
TUKŮ
–
OSOBNÍ WELLNESS TRENÉŘI
– WISLA 2008
Lekce dvanáctá
Materiály:
20x křivka zdravé snídaně příloha
20x obrázek rychlovky příloha
Nákup: není
Připravit tabuli na nákres glykemické křivky
Mít vše připravené 30 minut před začátkem lekce. Klienti postupně přicházejí, zapíší se u prezence a
jdou se změřit a zvážit.
Analýza tělesné skladby!!!!
Fotografie „po“ vyfotit !!!!
Hlava dělá dobrou atmosféru a komunikuje s nimi o hodnotách, které vyšly na analyzátoru tělesné
skladby.
 Hromadné přivítání
 Co nového
 Jak zvládáte proteiny, pitný režim
 Zajímavé recepty na koktejly
 Recepty na zdravá jídla – co zkoušeli vařit
Výměna zkušeností s produkty, výsledky, změna …
Projedeme jednotlivá témata všech lekcí, ke každému pár vět podle potřeby skupiny.
Na základě toho vysvětlíme dlouhodobé udržení zdraví.
Vysvětlíme zdravou snídani, nakreslíme GI křivku na tabuli, porovnáme skladbu i cenu
s klasickou snídaní
Zdravá snídaně
Materiál – křivka Zdravá snídaně
Proteinová = F1, doplnit o Thermo + Aloe – říci 3-5 nej info o každém
Rozebrat finanční stránku
měsíčně 1610,(Aloe - 2 měsíce, F1 – 2 měsíce, Thermojetics 100g – 3 měsíce)
- jedna snídaně - 53,50Kč
Běžná snídaně
100g sýra = 20Kč
2sojové rohlíky = 12Kč
zelenina/ovoce = 15Kč
pití = 10Kč
53
CELKEM 57Kč
KROTITELÉ
TUKŮ
–
OSOBNÍ WELLNESS TRENÉŘI
– WISLA 2008
-
Zdravá snídaně = ušetříte peníze, ušetříte čas (nákupy, krájení, mazání, 20 min jedení)
-
Koktejl = fastfood pro inteligentní
Závěr:




54
Shrnutí tématu a rozdání křivky a koktejlů (papíry)
Vyhodnocení nej Kg a cm
Promo na oslavu – závěrečnou lekci a odměny
Pozitivní závěr
Proč –zdravá snídaně
- kolísání hladiny cukru v krvi
– W
2008
KROTITELÉ
TUKŮ
OSOBNÍ WELLNESS TRENÉŘI
ISLA
Snídaně bohatá na cukry
Ráno jednoduché cukry (vločky, müsli, chleba s máslem,houska ).
Vyvolají vysoké zvýšení hladiny cukru v krvi a značné extrémní hodnoty inzulínu.
Inzulín odvádí cukr z krve a mění jeho zbytek na tuk.
Toto způsobuje pokles hladiny cukru v krvi pod normu, vzniku hladu .
Tento cyklus se opakuje ještě 2-3 krát v průběhu dne.
Tento
uzavřený
kruh je jedna ze základních příčin rozvoje cukrovky, vysokého
Vynechání
snídaně
tlaku nadváhy.
Vynechání snídaně vede k poklesu hladiny cukru v krvi pod normu, vzniku hladu a
potřeby sníst narychlo (nasvačit se) jednoduché uhlovodany, aby se rychle zvýšila úroveň
cukru v krvi a překonal hlad a úbytek energie.
Jednoduché uhlovodany vyvolají nepřiměřené zvýšení hladiny cukru v krvi a značnou
extrémní hodnotu inzulínu.
Inzulín odvádí cukr z krve a mění jeho zbytek na tuk.Tento cyklus se opakuje ještě 2-3 krát
v průběhu dne.
Tento uzavřený kruh je jedna ze základních příčin rozvoje cukrovky, vysokého tlaku
a nadváhy.
Vyvážená bílkovinná snídaně
Taková snídaně podporuje úroveň cukru a inzulínu v krvi v rozmezí normy,
předchází hladu a závislosti na cukru během dne. Chrání při tom organizmus všemi
potřebnými, přijatelnými prvky.
Takovým způsobem zůstane chuť pod kontrolou, a organizmus použije vlastní
zásoby tuku pro získání energie.
KROTITELÉ
TUKŮ
–
OSOBNÍ WELLNESS TRENÉŘI
– WISLA 2008
Zdravé jídlo
Zdravá snídaně
Výživný koktejl
za
35,-Kč
Perfektní náhrada jídla při dodržovaní programu
pro správnou výživu nebo regulaci váhy –
chutné zdravé jídlo ve sklenici.
Zajišťuje organismu vyváženou
směsici živin, nezbytných pro jeho
optimální kondici.
Každý koktejl:
- poskytuje 25g kvalitního sojového proteinu
-
poskytuje 23 nejdůležitějších vitamínů a minerálů
- jedinečný zdroj zdraví prospěšné vlákniny
-
Vaše zdraví je takové, jaká je Vaše strava
obsahuje pouze 200 kalorií, 5 příchutí
Oficiální partner pro výživu FIHA a LA Galaxy
KROTITELÉ
3.13.
TUKŮ
–
OSOBNÍ WELLNESS TRENÉŘI
– WISLA 2008
Lekce třináctá – závěrečná
Před touto lekcí si připravte:
-
diplomy s výsledky klientů
květiny a dárečky
aloe, čaj a rychlovku –F1 – nějakou neobvyklou
červené víno (pokud chcete na přípitek)
vyhodnocené výsledky jednotlivých klientů
připravené (přesně) finance na odměnu za shozené kilogramy
medaile pro druhé a třetí místo a pohár pro největšího ZHUBNITELE (prodejna trofejí, nekupujte
parohy)
Mít vše připravené 30 minut před začátkem lekce.
Klienti postupně přicházejí, zapíší se u prezence. Dnes se již neměří.
Hlava dělá dobrou atmosféru a komunikuje s nimi.


Hromadné přivítání
Co nového
 Lekce 13 je lekcí závěrečnou a tím pádem se jedná o oslavu výsledků, kterých klienti
dosáhli.
 Na této lekci předáváme diplomy a vyplácíme odměny třem lidem s nejlepším
výsledkem.
 Dělejte si fotografie s nejlepšími klienty fotografie s atmosférou.
 Připijte si. Popíjejte koktejl, čaj a aloe a bavte se.
 Vysvětlete, jak dále pokračovat – bezplatný vstup na další kurz či individuální
poradenství
 Hlavní promotion na další kurzy, doporučení, registrace a práce jako WT
57
KROTITELÉ
TUKŮ
–
OSOBNÍ WELLNESS TRENÉŘI
– WISLA 2008
4. VYSVĚTLENÍ MP A DUPLIKACE
Od začátku užívání budu dělat promotion, že jim ukáži plán, jak to mohou jíst levněji (ne MP, ale PLÁN jak to
jíst levněji, nutné používat jiný „jazyk“)
1. Probereme s nimi, jakou hodnotu přibližně jí, sní, měsíčně …….. v Kč
2. Vy jste si koupila program a jíte přibližně produkty za 3000Kč (přizpůsobit konkrétnímu člověku, ideální
hodnota 3000 Kč = cena registrace, musíte mít jistotu, že ona ví, o čem budete mluvit). Pokud to chcete jíst
levněji, musíte mít velkoobchodní registraci, která vás opravňuje k 25 % slevě. Tohle je ta registrace (ukážu
registrační balení). Tahle velkoobchodní registrace vás opravňuje k velké slevě nebo k profitu. Ale já nevím,
jestli to chcete nebo to necháte být, to je na vás, ale je to „horký“.
Zájímá Vás to?
3. Mám připravenou tabulku – viz. Příloha, na které to každému vysvětluje, ukážu první
4. Jestliže jíte měsíčně tenhle základní program za 3000 Kč, jakou slevu získáte? 750 Kč! Vy ušetříte 750
Kč za měsíc!!!! Mám pravdu? Jenom proto, že se zapíšete jako velkoobchodní klient (dávejte si pozor,
jestli vás chápou). Na to, abyste získala tu slevu 25%, potřebujete pouze tu velkoobchodní registraci,
není vaší povinností dělat cokoli jiného. Pokud chcete prodat produkty i někomu jinému, třeba tomu,
koho přivedete na WLC, můžete, ale to není to, co vy chcete, to asi není pro vás. Vy to chcete jíst
levněji, je to tak? Takže podívejte se na tuto slevu, rozumíte mi? (řečeno jakoby mimochodem, tišším
hlasem). Ano. Fantastické.
5. A teď bych vám ráda ukázala další úroveň slev, jak ještě více ušetřit peníze. Chcete? Ta další úroveň slev se
nazývá Objednávka pro pokročilé. Když uděláte Objednávku pro pokročilé, tak dostanete o dalších 10 %
vyšší slevu! Tahle sleva vám platí v případě uděláte jednorázovou Objednávku pro pokročilé na 425 bodů.
Výhodou pro vás je, že produkty máte doma a ještě navíc ušetříte další peníze. Neušetříte 25%, ale 35%. Vy
se musíte rozhodnout, jestli chcete ušetřit 25%, nebo 35%. Podívejte, mně je opravdu jednou, co uděláte.
To co chci, je, abyste rozuměli všem těm slevám, a můžete se rozhodnout, na které té slevě chcete být. Je
to fér?
6. Další možností je sleva, která se nazývá SB. To je větší objednávka. Obvykle se stane, že produkty užíváte
vy, pravděpodobně i váš manžel nebo někdo z rodiny, jako se to stalo mně a stává většině, takže
dohromady sníte cca 150 bodů za měsíc. Jak dlouho vám bude trvat, než sníte tuhle objednávku, tzn. 1000
bodů? 7 měsíců. Vy si to jídlo můžete koupit na 7 měsíců a získat 42% slevu!
Takže tady jste ušetřili …… korun a tady ušetříte už …… korun za program. ( tišeji: i s manželem ušetříte
2520,- Kč za měsíc!) Ale pamatujte si, je mi jedno, co uděláte, je to vaše rozhodnutí.
(pokud má větší program, použijte adekvátní čísla)
7. Další úroveň slevy, kterou vám chci ukázat, je SPV. SPV je pro vás spousta věcí navíc a 50% sleva! Ano!
50%sleva! Můžete ji získat, když se tak rozhodnete. To je důvod, proč dělám obchod, proč já jsem tady.
Ale já jsem na začátku nechtěla dělat obchod. Proč jsem udělala SPV objednávku? To bylo proto, že moje
kamarádka Eva chtěla jíst také ty produkty a manžel už také věděl, o co jde. Tak jsem udělala velkou
objednávku a pomalu jsem jim začala dávat své produkty. To byl můj případ. A zároveň jsem i já byla na
programu a hubla. Ale to je v nejhorším případě. Když jste na to jen 3, což normálně nebývá, protože těch
lidí se k Vám přidá víc, když na Vás vidí ten úžasný výsledek.
Řeknu vám příklad s Tescem. Představte si , že jste v Tescu na Nový rok. Jsou tam velké slevy a vy si přijdete koupit
kabát. Prodavač si vás tak prohlíží a pak řekne: „Vám dám 25% slevu. Běžte si to koupit ke kase.“ Pak tam přijde třeba
58
KROTITELÉ
TUKŮ
–
OSOBNÍ WELLNESS TRENÉŘI
– WISLA 2008
Pavel, prodavač se na něj zase koukne a řekne: „Tak vy slevu nemáte, u kasy zaplatíte plnou cenu.“ To není moje práce
rozhodovat o tom, jakou slevu budete mít. Moje práce je ukázat vám plán slev, který je pro každého.
Musíte pochopit jednu věc. Je mi jedno, kde chcete být.
Takže SPV jste v případě, že máte 4000 bodů. Jestliže si vezmete 4000 bodů s 42% slevou, ušetříte pro sebe (teď
nemluvím o výdělku) XXX Kč. Jasné? A veškeré vaše další objednávky jsou s 50% slevou! To je neuvěřitelné! Ty
objednávky nemají ani minimum, ani maximum. Máte-li rodinu na produktech nebo třeba Evu, Martinu,
Janičku, Tondu, tak to máte třeba na 10 měsíců, a cokoliv dalšího budete objednávat – jeden koktejl, jeden čaj
nebo cokoli – tak už to máte s 50% slevou! To tak je. To je perfektní!
Ale znovu opakuji, že můžete mít prodejní cenu, 25%, 35%, 42% nebo 50% slevu.
Ale jestliže se rozhodnete být na 50% slevě, tak si pamatujte, že jak jste mi říkala o svém příteli, kterého by
zajímali KT, že jestliže se rozhodne, že bude využívat KT, tak začne používat produkty a vy je dáte na
prodejní ceně. A tím vyděláte 50%. Pokaždé, když mu dáte produkt. Ale jen v případě, že se rozhodnete
být na pozici SPV.
A teď bych prošla dalších 5 bodů – příjmů, které jsou na SPV. Já vím, že to nemusí být obchod pro vás,
ale chci vám ten plán vysvětlit. Takže jako SPV máte 5 druhů příjmů.
1. Máte 50% z prodeje, když jste SPV.
2. Jestliže zaregistrujete dalšího velkoobchodního klienta, který bude pod vámi, máte 25% rozdíl zisku – to
jsou peníze, které máte hned na ruku. ( teď řeknu vlastní příběh, co se mně stalo. Příklad: Jana začala
pracovat, absolutně nerozuměla MP, a tak se domluvila se sponzorem, aby jí hlídal velkoobchod.
Pracovala a na konci měsíce Karel přišel a dával jí 18.000Kč. Nevěděla za co, byla v šoku a stále
nechápala. Ale peníze si ráda vzala. Takže nevím, co s tím uděláte vy, ale tohle se tady u nás stalo.
3. Další je královský příjem. To vám ukážu na přítelkyni Karle. To je můj MilT. A té jsem také vysvětlila,
jakou může mít slevu. Ona se stala SPV. Ale jaký z toho já mám zisk? Ona má 50%, já mám 50%. To je ta
samá sleva, z toho já nic nemám. Ninko, neboj se, je tam příležitost i pro tebe. Jen dělej dál, co děláš. Já jí
věřila – to bylo devatenáctileté studentské dítě s dlouhými vlasy. Já jí věřila a příští měsíc mi Herb. poslal
šek. Nešlo o to, kolik tam bylo, ale Herb. mi poslal šek z mé přítelkyně Karly na 700 USD. To bylo
fantastické, protože najednou se mi zduplikovaly peníze. To je to, čemu se říká royality.
4. Produkční bonus, to je to, když máte hodně SPV a oni začnou objednávat a firma vám posílá další bonus.
Moje přítelkyně Hana dostává 5000 USD měsíčně navíc jen proto, že má bonus. A já jsem za minulý
měsíc měla 17000USD. Takže: já nevím, jestli je to pro vás, ale já vám říkám, že to je to, co se nám stalo.
5. Dovolené, víkendy, výjimečné akce. Nevím, jak fungujete vy, ale my máme přímo do Herbalife dovolené +
občas nějaký víkend, který nám Herbalife platí a který si opravdu užiji – mluvím o country víkendu
Ale to mi věřte, ten plán je pro vás. A pamatujte si prodej, 25,35,42,50% - kde se vidíte v tom MP? Chcete
být SPV? OK. Tak dobře, pojďte, já pro vás udělám objednávku. Je to opravdu jednoduché.
Jdete pouze podle seznamu produktů a pomůžete jim se rozhodnout, co je pro ně, co oni potřebují. Já nechci dělat
objednávku pro mě, ale musím objednat, co potřebují oni.
Udělají si seznam produktů, které už užívají a potřebují je, a těch, které by ještě užívat chtěli (seznam přání).
Tzn., udělají dva seznamy. Říkat příběhy lidí, kterým pomohl marketinkový plán – testmony
Jestliže chtějí být SPV, ale nemají peníze, tak jim vysvětlíme linie (vymyslet jiný termín – body systém).
Přivedete si dalšího člověka, on se zaregistruje, vy potřebujete 1000 bodů, on na SPV potřebuje 4000 bodů,
takže dohromady potřebujete 5000 bodů, děleno dvěma je 2500 bodů na osobu a jste oba SPV. Když si
přivedete dva lidi, dohromady potřebujete 6000 bodů, takže 2000 bodů na osobu a jste všichni tři SPV, atd.
Například Anna přivedla šest lidí. Ona byla na vrcholu linie a těch šest bylo pod ní. Všichni se stali SPV. Je to
„horké“?!
59
KROTITELÉ
TUKŮ
–
OSOBNÍ WELLNESS TRENÉŘI
– WISLA 2008
Přílohy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Přehled lekcí
Pravidla a rozpis úkolů pro trenéry
Pravidla pro klienty
Brožura KT – fotky, klienti před a po . . . .
Tabulka na analýzu tělesné skladby (při měření)
Členská karta na A6 pro klienta
Visačka, vizitka
Text na měření (analýza)
Leták KT
Text na záznamník a obvolávání
Text na potvrzení účasti
Prezence klientů s okénkem platby, jménem trenéra a docházkou
Karta klienta pro trenéra:
a. Vstupní dotazník
b. Karta na měření
14. Jídelníček
15. MP - Tabulky
60
KROTITELÉ
TUKŮ
–
OSOBNÍ WELLNESS TRENÉŘI
– WISLA 2008
úvod
Dotazník stravování
Rozdání vizitky hlavy
Měření, fota
Představení trenérů
Pravidla 2xkopie
Měření
Kontrola jídelníčku proteiny
F1 – 5
Aloe, čaj,
protein
3
Měření
Nej kg+cm od minula
Čaj a
multivitamín
4*
Měření
Nej kg+cm od minula
Protein a cell
activator
5
Měření
Nej kg+cm od minula
Thermocomplet
Kanolový olej
1
2
6
7*
8
9
10
11*
12
13
Příloha 1
Měření
Nej kg+cm od minula
Měření
Nej kg+cm od minula
Měření
Nej kg+cm od minula
Probrání úkolu
Měření
Nej kg+cm od minula
Měření
Nej kg+cm od minula
Cvičení
Měření
Nej kg+cm od minula
Měření FOCENÍ
Nej kg+cm od minula
produkty
ukázka
téma
Papíry, materiály
Nic!
Obsah proteinů v konkrétních
potravinách
(tofu, sója, luštěniny, boby,..)
Proteiny – důraz na
rostlinné
Proteiny napsané
DVD Super size me
Voda – pitný režim
voda
Metabolismus
Tabulka kalorií a
výdejů
 Kalorický příjem dne
Nakupování
Karbohydráty
Glykemický index
potravin
 Recepty na zdravé jídlo
 Recepty na dobrý koktejl
Porce jídla a TUKY
Tuky


Teplé aloe, koktejl, čaj
Příjem a výdej kalorií
Nákup potravin (čoko, rajčata,
dort) pro porovnání s pohybem
Šokující způsob
Nákup potravin dle
Glykemického indexu (max.-min.)
Olej + voda posypané TC
Sádlo, máslo x ztužený tuk – na
ruce
Aloe a celulosa
Kreslení střeva
Čištění, střevo a klky,
detoxikace
Květiny - polovina
Aminogen a
roseox
Zdravé a nezdravé potraviny
(dle éček)
Jídlo mimo dům a E
Jídlo mimo dům
Seznam E
F1 a vláknina
Rozebrání testu z minulé lekce
Vláknina, játra
Vláknina
Xtracal,
thermočaj
Potraviny x kostka cukru
Zdraví dle reklamy
Musli, cornflakes, jogurt light
Cukr
Guarana
Tank quei
Ukázka pohybu a potravin proti
stresu
Stress a pohyb
Herbalifeline
Schizandra
Ukázka různých olejů a potravin
na srdce dle Ignara (víno, hoř.č.)
Zdravé srdce
Zdravé srdce
Koktejl, čaj, aloe
KRESLENÍ GLYKEMICKÉ KŘIVKY
Dlouhodobé udržení
zdraví
Materiály ke zdravé
snídani
Množství cukru
v potravinách
Téma cukru
Stres a pohyb
Potraviny proti
stresu
úkoly
 sepisovat jídelníček a hlídat
proteiny (70% rostl.)
 3.hod před další lekcí nejíst,
nepít
 Sledovat pitný režim
 Psaní jídelníčku dle potřeby
Test – vyplnit doma, přinést
příště
 Počet cukrů v denní stravě
 Napsat celotýdenní aktivitu
Oslava, focení atmosféry, diplomy, ocenění, medaile, pohár pro 1. místo, květiny, finanční odměny, výborné koktejly s ořechy, víno na přípitek, telefonní čísla
KROTITELÉ
TUKŮ
Příloha 2 –
–
OSOBNÍ WELLNESS TRENÉŘI
– WISLA 2008
rozpis pro trenéry
Čtvrtek 18:00
Jméno
Hlava
Josef Černý
Produkták
Nina Vondráková
777279190
Pokladník
Nina Vondráková
777279190
Nákup
Lenka Juhová
776645296
Sál a čaj
Funkce
Petr Gono
koordinátor
777294837
777208715
602100173
Domluví se s Hlavou, co je třeba připravit a koupit a vše pak předá Hlavě (možno použít věci z předchozích lekce - domluva s
Dušanem) - vyúčtuje u pokladníka
Vyvětrá, vůně, hudba, zjistí si od
prezence počet osob (klienti + WT) podle
toho připraví sezení se stolky, do čela stůl a
2 židle pro Hlavu a Produkťáka, kytka na
stůl, připraví (paravány) místo na měření
cm,
vážení Kg a na fotografování.
Připraví čaj
Vyvětrá, vůně, hudba, zjistí si od prezence počet
osob (klienti + WT) podle toho připraví sezení se
stolky, do čela stůl a 2 židle pro Hlavu a
Produkťáka, kytka na stůl, připraví (paravány)
místo na měření cm, vážení Kg.
Připraví čaj
Vyvětrá, vůně, hudba, zjistí si od
prezence počet osob (klienti + WT) podle
toho připraví sezení se stolky, do čela
stůl a 2 židle pro Hlavu a Produkťáka,
kytka na stůl, připraví (paravány) místo
na měření cm, vážení Kg.
Připraví
čaj
Sundá nástěnku u prezence! Připraví si
nástěnku - pravidla, téma na lekci, fotky
s výsledky z minulých lekcí, tabulky pro
WT, podkladem dát barevné papíry,
vizitka na Hlavu, nadpis, … (nenechávat
dole ve vlhku - kroutí se a pak to
nepověsíš!) - Studio B skříň!!!
Sundá nástěnku u prezence! Připraví si
nástěnku - téma na lekci, fotky účastníku daného
kurzu (pravidla,tabulky pro WT, podkladem dát
barevné papíry, vizitka na Hlavu, nadpis, … )
Nenechávat dole ve vlhku - kroutí se a pak to
nepověsíš! - Studio B skříň!!!
Zaznamená účast, předá visačku se
jménem a poprosí, ať si ji nosí s sebou či ji při
odchodu nechají zde na stolku, !!známí klientů!!
připraví si drobné na vracení, rezervní členské
karty, vybere doplatky, zapíše účast, vydá pouzdro
na členskou kartu a předá doklad o zaplacení (dodá
osobní WT - zjistí si před lekcí, zda někoho
přivedou, či nikoli); kalkulačka = spočítá nej cm a
nej kg za poslední týden, karty seřadí podle
úbytků a nenápadně odnese Produkťákovi
Sundá nástěnku u prezence! Připraví
si nástěnku - téma na lekci, fotky
účastníku daného kurzu - případná
aktualizace (pravidla,tabulky pro WT,
podkladem dát barevné papíry, vizitka na
Hlavu, nadpis, … ) Nenechávat dole ve
vlhku - kroutí se a pak to nepověsíš! Studio B skříň!!!
Zaznamená účast, vybere případné
pokuty, kalkulačka = spočítá nej cm a nej
kg za poslední týden, karty seřadí podle
úbytků
a
nenápadně
odnese
Produkťákovi
Prezence
Alena Purmová
776004657
1. Lekce
2. Lekce
3.-12. Lekce
Materiály pro hlavu na 1. Lekci +
Vysvětluje změřené hodnoty
Materiály pro hlavu na 2. Lekci
Materiály pro hlavu 3. - 12 lekce
Poučí WT, jak se představit (Ani slovo o Poučí WT, jak říkat výsledek - každý WT se
Produkty - viz materiály
HL - Problematice snižován váhy a
zaměří na jiný produkt, Dělá atmosféru,
zdravého životního stylu se věnuji …
Téma : pitný režim
let.)
Téma:
proteiny
Vede fond ( vybere kurzovné 480Kč / osoba, z něhoš platí nákup materiálů, tisky a kopírování, ukázky, produkty, …)
Luboš Bartoš
777208715
Před lekcí: zjistí si seznam jmen a platby
(zaplaceno/doplatit), připraví si drobné na
vracení, rezervní členské karty, vybere
doplatky, zapíše účast, vydá pouzdro na
členskou kartu a případně vystaví členskou
kartu a předá doklad o zaplacení (dodá
osobní WT)
Vítání I
Nástěnka
Luboš Bartoš
Telefon
Míša Svobodová
776040400
Přivítá všechny klienty a postupně je Přivítá všechny klienty a postupně je uvádí k Přivítá všechny klienty a postupně je
uvádí k prezenci - PRVNÍ DOJEM!!!
prezenci
uvádí k prezenci
TUKŮ
CM
Váha
KROTITELÉ
Úklid
HERBALIFE - 2. LEKCE
Fotograf
Zapisovatel
–
OSOBNÍ WELLNESS TRENÉŘI
Lenka Juhová
Alena Purmová
– WISLA 2008
776645296
připraví si metr a měří obvody, připraví Připraví si metr a měří obvody
si měřák proteinů a změří protein faktor
Lenka Juhová
Alena Purmová
zapisuje cm a proteinfaktor do tabulky zapisuje cm
(do horní i do spodní části) a do
dotazníku
777294837
-
-
Nákup na ukázku
Ovoce, sojové mléko, … - domluví se s tím , kdo připravuje ochutnávku, vyúčtování
provede s pokladníkem; Konzultuj to s Dušanem!
Příprava F1
Nádobí (sklenky na nožičce) a F1 ve skříňce KT - klíček má Hlava, mixér k zapůjčení u
Niny, suroviny na přípravu si vyzvednout od nákupčího - FAKT TO MUSÍ BÝT MŇAM
602100173
MŇAM - JDE O PRODEJ!!!!!!
Nádobí (malé skleničky) a Aloe ve skříňce KT - klíček má Hlava, ALOE rozdělat do
vlažné vody a nanosit na stůl ještě před začátkem 2. Lekce
776645296
Uklidí sál
Petr Gono a Luboš Bartoš
Manča Kelnerová
zapisuje cm
776645296
Alena Purmová, Lenka Juhová, Vlaďka Pašková,
Manča Kelnerová a Míša Svobodová
Vítání II
Zajistí si fotoaparát, dostatek světla v
místě fotografování , prostředí na foto …
domluva
s
koordinátorem
sálu.
Postupně si dovádí změřené lidi na
fotografování - dělá dvě fotografie a to
foto zepředu a z profilu (případně
uklidňuje klienty, že fotografie nebudou
nikde zveřejněny!)
Příprava Aloe nápoje
Lenka Juhová
Zajistí váhu, desinfekci, ubrousky,
zváží a váhu čitelně zapíše do tabulky u prvních přítomných možno změřit i
další hodnoty, dojde si pro další osobu na
vážení
Připraví si metr a měří obvody
602100173
Vlaďka Pašková
Petr Gono
Zajistí váhu, desinfekci, ubrousky, Zajistí váhu, desinfekci, ubrousky, zváží a váhu
Analýza tělesné skladby čitelně čitelně zapíše do tabulky - u prvních přítomných
zapisuje, zajistí si pomocníka na vodění možno změřit i další hodnoty, dojde si pro další
lidí, kteří se připravují - zouvají
osobu na vážení
Umyjí nádobí, utřou nádobí, naskládají jej do skříňky KT, uklidí kuchyňku
Osoba, která zná všechny WT, stojí u
prezence a každého klienta zavede za
jeho WT (osoby z reklamy - nevíte, jak
vypadají, …)
-
-
-vystřídejte se :-)
KROTITELÉ
TUKŮ
–
OSOBNÍ WELLNESS TRENÉŘI
– WISLA 2008
příloha 3
1. Tento kurz trvá 13 týdnů a schůzky jsou v týdenních intervalech na stejném
místě a ve stejný čas.
2. Vstupní poplatek 980 Kč je použit na provoz kurzů.
3. Jsem ochoten/ochotna na začátku každé lekce max. spolupracovat, tj. zvážit
se, změřit cm a další sledované hodnoty. V první a poslední lekci udělat fotku
„před a po“, kterou je možné později použít na ukázku v kanceláři.
4. První lekce je základní. Od této lekce se třem účastníkům s největšími
váhovými úbytky vyplatí 100 Kč za každé celé shozené kilo. Odměna za
celkové snížení váhy bude třem účastníkům s největšími váhovými úbytky
vyplacena na závěr, tj. setkání č.13 - při celkovém vyhodnocení výsledků.
5. V zájmu maximálního výsledku se zavazuji chodit na každou lekci včas.
V případě pozdního příchodu se zvážím a změřím až po skončení lekce a beru
na vědomí, že se mi tyto úbytky nezapočítají do soutěže.
6. Jestliže se nedostavím jednou za dvanáct lekcí, toto je mi prominuto.
Nedostavím – li se dvakrát, zaplatím na místě pokutu 150 Kč, potřetí 300Kč a
počtvrté 500 Kč, popáté jsem automaticky vyloučen.
7. Stávám se součásti teamu KROTITELŮ TUKŮ, mám seriózní přístup a tato
pravidla absolutně respektuji.
Jméno:
_____________________________
Datum: _____________________________
64
Podpis:
_____________________________
Místo :
Studio VITALITY, Houškova 21, Plzeň
KROTITELÉ
TUKŮ
–
OSOBNÍ WELLNESS TRENÉŘI
Příloha č 12
Jméno a příjmení
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
– WISLA 2008
Skupina:
Telefon
Platba
Wellness trenér
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
KROTITELÉ
TUKŮ
–
OSOBNÍ WELLNESS TRENÉŘI
– WISLA 2008
Příloha 6
Přední strana
Zadní strana
Členská karta
Jméno:
WT:
Tel:
Termín:
1.lekce:
Kurzovné: 980 Kč
Adresa:
KROTITELÉ
TUKŮ
–
OSOBNÍ WELLNESS TRENÉŘI
– WISLA 2008
Příloha č 13b
Týden
Jméno:
Váha - kg
Termín:
1. lekce
kcall
Kosti
Voda
Svaly
Váhový úbytek
cm
Tuky %
Krk
Voda
Kosti
Hruď
Břicho
Boky
Stehno
Paže
cm - celkem
cm úbytek
Změna Celkem Změna Celkem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Analyzátor
Startovní
hodnoty
Závěrečné
hodnoty
Věk
Výška
Váha
%tuku
Viscerální tuk
Svaly / F.kondice
Klidová spotřeba
Metabolický
věk
KROTITELÉ
TUKŮ
–
OSOBNÍ WELLNESS TRENÉŘI
– WISLA 2008
KROTITELÉ
TUKŮ
–
OSOBNÍ WELLNESS TRENÉŘI
– WISLA 2008
Jídelníček
Příloha č.14
Jméno:
Číslo týdne:
Den
Čas
6
8
10
12
1
14
16
18
20
22
Pocity
6
8
10
12
2
14
16
18
20
22
Pocity
6
8
10
12
3
14
16
18
20
22
Pocity
69
Jídlo
Pítí
Pohyb
Co a v jakém množství
Co a kolik
Druh činnosti a čas
KROTITELÉ
TUKŮ
–
6
8
10
12
4
14
16
18
20
22
Pocity
6
8
10
12
5
14
16
18
20
22
Pocity
6
8
10
12
6
14
16
18
20
22
Pocity
6
8
10
12
7
14
16
18
20
22
Pocity
70
OSOBNÍ WELLNESS TRENÉŘI
– WISLA 2008
KROTITELÉ
TUKŮ
–
OSOBNÍ WELLNESS TRENÉŘI
– WISLA 2008
Příloha č.7
MĚŘĚNÍ
OSLOVENÍ: Chcete vědět, jaký je Váš klidový metabolismus? Zajímá Vás, kolik kcal můžete denně sníst, aniž
byste přibrala?
:  Nakupujete ráda v……….. ?
Příloha č.8
Vysvětlit výsledky
Je Vám všechno jasné, jak jsem Vám to teď vysvětlila? (ano)
Jste spokojená, jak Vám vyšly ta hodnoty? (ne)
Zajímalo by Vás jak ty hodnoty zlepšit? (ano)
My tohle měření děláme pro Studio Vitality, které se v letošním roce zapojilo do mezinárodního projektu W. L. C., v
Čechách a na Slovensku nazvaném KROTITELÉ TUKŮ. A v rámci tohoto projektu jsme v minulých měsících dosáhli
vynikajících výsledků.
Jedná se o dvanácti týdenní kurz probíhající ve skupině do 20-ti lidí. Skupina se schází 1 krát týdně na 1 hodinu. V
rámci kurzu se naučíte, jak se stravovat, jak nakupovat, jak vařit, jak netoxikovat organismus od škodlivých látek,
jak zdravě zhubnout a dlouhodobě si i váhu udržet a spoustu dalších věcí. Ale v žádném případě si to
nepředstavujte jako nudné přednášky ve školních lavicích, zažíváme tam spoustu legrace, zábavy a každému z
účastníků se samozřejmě věnujeme i individuálně.
Běžně se cena podobných kurzů pohybuje mezi 3 – 5000 Kč, ale vzhledem k tomu, že my jsme součástí toho
velkého mezinárodního projektu, tak kurzovné u nás je pouze 980 Kč. A navíc nejlepší tři účastníky odměňujeme
stokorunou za každé zhubnuté kilo. Tím pádem kurz můžete mít buď úplně zdarma, nebo si dokonce můžete i
nějaké peníze vydělat – jako naposledy paní Maruška.
Abyste měla názornou představu, mrkněte se….
Líbí se vám ty výsledky? (ano)
Měla byste hodinu týdně čas?(ano)
980 Kč za tříměsíční kurz – je to pro Vás zvládnutelné? (ano)
Super!!! Nejbližší volný termín do nové skupiny je v úterý 9. září v 17. hod.
Máme tam několik posledních volných míst. Máme ho pro Vás rezervovat?
(ANO) Tak já si Vás zapíšu a vystavím Vám členskou kartu.poprosím Vaše jméno tel. číslo.
Těch 980 Kč budete mít přesně?
Ještě Vám vypíši doklad. S členskou kartou a dokladem přijďte na první lekci.
Nemám 980 Kč.  Kolik mi tady můžete nechat jako zálohu? Doplatíte to na místě.
71
KROTITELÉ
TUKŮ
–
OSOBNÍ WELLNESS TRENÉŘI
– WISLA 2008
Termín mi nevyhovuje.  Nevyhovuje Vám jen toho 9., nebo všechny úterky?
¤Pokud jen toho 9…………Ok, na první lekci přijdete individuálně a od dalšího týdne se připojíte ke skupině.
¤Všechny úterky …………. Jaké dny by Vám vyhovovaly? V tyhle dny kurzy momentálně běží, ale pokud mi tady
necháte zálohu, jakmile budeme otevírat novou skupinu, přednostně Vás kontaktujeme.
¤Pokud úplně ne…. Za 200 Kč Vám zajistím individuální bilanci fyzické kondice na 1 hodinu.
¤
Můžu se přijít podívat? Bohužel ne. Je to uzavřená skupina a Vám by se taky nelíbilo, kdyby Vás někdo
chodil očumovat. Mám pravdu?
¤C
hci jsi to rozmyslet. Výsledky se Vám líbily? Hodina týdně nedělá problém. Finance taky ne.
hodnoty chcete zlepšit?  TAK CO SI CHCETE POZMÝŠLET?
¤P
ři nejhorším: Ok, ale říkala jsem, že je pár posledních volných míst, takže můžeme se domluvit, že se Vám
ozvu v průběhu zítřka? Stačí Vám to na rozmyšlení? (ano)  Na jakém telefonním čísle Vás zastihnu?
Příloha č. 10
Text na záznamník
Dobrý den, jsme rádi, že jste zavolali na naši linku programu Krotitelé tuků. Je úplně jedno potřebujete-li shodit 2 –
20 – nebo i více kil – pomůžeme vám! Momentálně se vám bohužel nemůžeme věnovat, ale zanechte nám prosím
vaše jméno a telefonní číslo a my se vám v nejbližší době ozveme. Děkujeme za zavolání a přejeme hezký den.
Text na telefonní odezvu
Dobrý den, …… u telefonu. Mluvím s paní …..? Já volám ohledně vašeho vzkazu na našem záznamníku týkajícího se
kurzu snižování váhy. Neruším vás? Máte minutku? Super.
Nejdřív mi dovolte, abych vám položila pár otázek:
Odkud jste se o nás dozvěděla?
Kolik kilo byste chtěla dát dolů? ….. Není problém.
Takže s hubnutím to myslíte opravdu vážně? …. Super!
Já vám to teď v rychlosti přiblížím, i když to hlavní jste si už přečetla na tom letáčku. Tyto kurzy pořádáme ve
Studiu Vitality, které se v letošním roce zapojilo do mezinárodního projektu W. L. C., v Čechách a na Slovensku
nazvaném KROTITELÉ TUKŮ. A v rámci tohoto projektu jsme v minulých měsících dosáhli vynikajících výsledků.
Jedná se o dvanácti týdenní kurz probíhající ve skupině do 20-ti lidí. Skupina se schází 1 krát týdně na 1 hodinu. V
rámci kurzu se naučíte, jak se stravovat, jak nakupovat, jak vařit, jak detoxikovat organizmus od škodlivých látek,
jak zdravě zhubnout a dlouhodobě si i váhu udržet a spoustu dalších věcí. Ale v žádném případě si to
nepředstavujte jako nudné přednášky ve školních lavicích, zažíváme tam spoustu legrace, zábavy a každému z
účastníků se samozřejmě věnujeme i individuálně.
Běžně se cena podobných kurzů pohybuje mezi 3 – 5000 Kč, ale vzhledem k tomu, že my jsme součástí toho
velkého mezinárodního projektu, tak kurzovné u nás je pouze 980 Kč. A navíc nejlepší tři účastníky odměňujeme
stokorunou za každé zhubnuté kilo. Tím pádem kurz můžete mít buď úplně zdarma, nebo si dokonce můžete i
nějaké peníze vydělat – jako naposledy paní Maruška, kterou jste mohla vidět na našem letáku.
Líbily se vám výsledky na těch plakátcích? (ano)
Měla byste hodinu týdně čas?(ano)
980 Kč za tříměsíční kurz – je to pro Vás zvládnutelné? (ano)
Super!!!
Nám už se ty termíny strašně rychle plní. Ale mám tady ještě pár volných míZst ve dvou skupinách. První je čtvrtek
od 18.OO, první lekce se koná 18.9. Druhá možnost je úterý od 19.00, první lekce se koná 23.9. Který termín je pro
vás lepší?
Já si vás zapíšu.
72
KROTITELÉ
TUKŮ
–
OSOBNÍ WELLNESS TRENÉŘI
– WISLA 2008
Abych to místo pro vás mohla zarezervovat, je potřeba se domluvit na uhrazení kurzovného, které tedy činí 980 Kč.
Na základě toho vám vystavím vaši členskou kartu. Sídlíme na Slovanech u Mik.nám. Zvládnete se u mě zastavit
během zítřka?
Termín, adresa.
Super, zítra se na vás budu těšit, zatím se mějte krásně.
Příloha č. 11
Dobrý den u telefonu …, mluvím s paní …?
Já vám volám ohledně vaší rezervace do kurzu KT, kam bych vás chtěla ještě jednou moc a moc přivítat. Vaše
skupina tedy začíná v … hod v …….(místo).
Víte, kde nás najdete?
Super
Přijdete sama nebo sebou vezmete nějakou kamarádku (manžela)?
Prosím přijďte tak o 15 minut dříve, nezapomeňte si vzít s sebou členskou kartičku, doklad o zaplacení a dobrou
náladu.
Takže zítra se uvidíme, já se na vás budu moc těšit!
73
KROTITELÉ
TUKŮ
–
OSOBNÍ WELLNESS TRENÉŘI
– WISLA 2008
Krotitelé tuků - vstupní dotazník
Příloha 13.a
Jméno: …………………………………………………………
Datum: ……………………………..
Adresa:
………………………………………………………………….…………………………………………………………………
Telefon: …………………………………………………… Volat nejlépe: ……………………………………..
Email:
…………………………………………………………………….………………………………………………………………….
Datum narození: ………………………………….…
Povolání:………………………………………………..
O Krotitelích tuků jsem se dozvěděl/a díky: ………………………………..…………………..…………
Jméno osobního trenéra wellness: ………………………………..……………………………………...……..…...
Výška
Váha
% tuku
BMI / P.F.
Míry v cm:
Krk
Hrudník
Břicho
Boky
Stehno
Pitný režim:
Co nejčastěji pijete? ………………………………..……………………………………...……..…...………………………………
Celkové množství tekutin vypitých v průběhu dne?
Kolik vody vypijete?
Káva:
………….…… šálků zrnkové
………………
šálků rozpustné
Alkohol:
Abstinent
výjimečně
občas
Jídelníček:
Svačina
Oběd
Svačina
Večeře
II. Večeře
74
každý den
Popište váš běžný den
Kdy
Snídaně
několikrát do týdne
Kde
Co a v jakém množství
Paže
KROTITELÉ
TUKŮ
–
OSOBNÍ WELLNESS TRENÉŘI
– WISLA 2008
Je o víkendu ve vašem stravování něco jinak:
………………………………..……………………………………...……..…...………………………………..……………………………………...……..…...………………………………..………………………………
Na čem hřešíte (sladkosti, slanosti, jiné b….)?
………………………………..……………………………………...……..…...………………………………..……………………………………...……..…...………………………………..………………………………
Mléko
vůbec
výjimečně
občas
několikrát do týdne
každý den
výjimečně
občas
několikrát do týdne
každý den
výjimečně
občas
několikrát do týdne
každý den
několikrát do týdne
každý den
Ryby
vůbec
Cigarety
vůbec
Cílený pohyb – cvičení, procházky, sport
vůbec
výjimečně
občas
Zdravotní stav:
Užíváte doplňky stravy?
NE
ANO – jaké ……………………………………….
Máte nějaké zdravotní problémy?
NE
ANO – jaké
……………………………….……………………………………….……………………………………….……………………………………….……………………………
Trpíte chronickými onemocněními?
NE
ANO – jakými …………………………………….…….
Vyskytuje se nadváha i u někoho z vaší rodiny?
NE
ANO – u koho ……………………………….………….
Užíváte nějaké léky?
NE
ANO – jaké ………………………………….………….
O kolik kilogramů chcete regulovat vaší váhu?
Napište co nejvíce konkrétních důvodů, které vás vedly k rozhodnutí
redukovat vaší váhu:
1)…………………………….……………
5)……………………………………………..
2)…………………………….……………
6)……………………….……………………..
3)………………………….………………
7)……………………………………………..
4)……………………………………..……
8)……………………………………………..
75
KROTITELÉ
TUKŮ
Příloha č.5
76
–
OSOBNÍ WELLNESS TRENÉŘI
– WISLA 2008
KROTITELÉ
TUKŮ
–
OSOBNÍ WELLNESS TRENÉŘI
– WISLA 2008
Přihlaste se do další skupiny!
KROTITELÉ TUKŮ
12ti týdenní kurz snižování váhy (1hod / týden)
kurzovné – 980kč
za zhubnutá kila finanční i jiné odměny
AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY Z PLZNĚ
za 12 týdnů
p. Marie A.
29.4.2008 – 93 kg
22.7.2008 – 83,1 kg
Úbytek: 9,9 kg a 58 cm po obvodech
p. Marie K.
29.4.2008 – 89,8 kg
22.7.2008 – 81,3 kg
Úbytek: 8,5 kg a 46 cm po obvodech
! zaplatíme Vám za Vaše hubnutí!
Volná místa jsou již jen ve dvou skupinách!
ČTVRTEK v 18:00
ÚTERÝ v 19:00
1. lekce 18.9.2008
1. lekce 23:9:2008
KAPACIATA OMEZENA
Volejte ihned: 776 00 46 57
77
KROTITELÉ
TUKŮ
–
OSOBNÍ WELLNESS TRENÉŘI
– WISLA 2008
Klient
Základní program
Rozšířený program
3000 Kč
Komplexní program
5000 Kč
F1 + Aloe + Thermojetics 50g
7000 Kč
F1 + Aloe + Thermojetics 50g
Fiber + Multivitanín + F4 + F5
60 bodů
F1 + Aloe + Thermojetics 100g+Protein
Fiber + Multivitanín + F4 + F5
100 bodů
Velkoobchodní klient
Základní program
130 bodů
registrace
+
Rozšířený program
25% sleva
Komplexní program
Klient
3000 Kč
5000 Kč
7000 Kč
- 25%
- 750 Kč
- 1250 Kč
- 1750 Kč
2250 Kč
3750 Kč
5250 Kč
Po slevě
KROTITELÉ
TUKŮ
–
OSOBNÍ WELLNESS TRENÉŘI
– WISLA 2008
Pokročilá objednávka
Základní program
35% sleva
Rozšířený program
425 bodů
Komplexní program
Klient
3000 Kč
5000 Kč
7000 Kč
- 35%
- 1050 Kč
- 1750 Kč
- 2450 Kč
Po slevě
1950 Kč
3250 Kč
4550 Kč
Suscess Builder
42% sleva
Základní program
Rozšířený program
1000 bodů
Komplexní program
Klient
3000 Kč
5000 Kč
7000 Kč
- 42%
- 1260 Kč
- 2100 Kč
- 2940 Kč
Po slevě
1740 Kč
2900 Kč
4060 Kč
KROTITELÉ
TUKŮ
–
OSOBNÍ WELLNESS TRENÉŘI
Supervizor
– WISLA 2008
50% sleva na všechny produkty!!!
K získání SUPRVIZORA potřebujete:
 objednávku 4000 bodů v jednom měsíci nebo
 2500 bodů 2 měsíce po sobě.
A následujícího měsíce máte 50% slevu!
Ne MIN, Ne MAX měsíční objednávky pro udržení 50% slevy!
1 měsíční objednávkou
Klient
- 42 %
Nákup
4000 bodů
200 000 Kč
84 000 Kč sleva či zisk
116 000 Kč
Můžete kdykoliv doobjednat – třeba 2 čaje na 50% slevě
SUPERVIZORmá 5 druhů příjmu:
Prodej:
50%
Velkoobchodní:
8% - 25%
Královský příjem:
1 až 5%
Bonus:
2% nebo 4% nebo 6%
Dovolené a jiné odměny
KROTITELÉ
TUKŮ
–
OSOBNÍ WELLNESS TRENÉŘI
– WISLA 2008
Cesty na SUPERVIZORA
1 OSOBA
2 OSOBY
4000 bodů
5000 bodů
na jednu osobu
3 OSOBY
2500 bodů
6000 bodů
na jednu osobu
2000 bodů
4 OSOBY 7000 bodů
na jednu osobu 1750 bodů
Download

Manuál KT.pdf