G y m n á z i u m F. X. Š a l d y v L i b e r c i
Desatero
na mapových serverech
Pavel TAIBR
Desatero na mapových serverech
Obsah
Slovo úvodem.................................................3
I. Lokalizace....................................................3
I.1 GPS souřadnice místa..........................3
I.2 Vyhledání lokality ze souřadnic GPS....3
I.3 Vyhledání adresy..................................3
I.4 Vyhledání nejbližšího subjektu..............3
II. Routing – vyhledání trasy...........................3
II.1 Silniční spojení.....................................3
II.2 Spojení veřejnou dopravou..................4
III. Měření na mapě........................................4
III.1 Přímá vzdálenost mezi dvěma body...4
III.2 Plocha na mapě..................................4
III.3 Profil trasy...........................................4
III.4 Azimut spojnice...................................5
IV. Nahlížení do katastru nemovitostí............5
IV.1 Vlastník nemovitosti............................5
V. Odkaz na mapu..........................................6
V.1 HTML odkaz........................................6
VI. Zdroje........................................................6
VI.1 Mapové servery a program.................6
Použité zkratky a výrazy
GE – Google Earth
GPS – globální polohový systém
MS – mapový server
KN – katastr nemovitostí
„nazoomovat“ - přiblížit detail
„odzoomovat“ - oddálit mapu
© Pavel TAIBR, Gymnázium F.X. Šaldy v Liberci s
užitím uvedených zdrojů – 2011.
-2-
Desatero na mapových serverech
Slovo úvodem
3.
Mapové servery se stávají nedílnou součástí
výuky zeměpisu-geografie na školách všech
úrovní. Žáci s nimi, jak ukazuje dosavadní praxe,
rádi pracují. Není tu deset úloh, ale třináct.
I.3
mapového serveru.
Zjistíš tak, že Staroměstské náměstí, které jsi
nalezl je v Mladé Boleslavi.
Vyhledání adresy
Najděte hotel Sport v Klatovech (ulice Domažlická 609).
MS: jakýkoliv (zde je užit Maps.google)
1. Zapiš adresu ve tvaru hotel Sport, Domažlická
609, Klatovy.
Většina úloh však klade nároky na technické (i
softwarové) zabezpečení. Studenti by se měli
orientovat v těchto moderních a dynamických
nástrojích počátku 21. století.
V úlohách jsou užity nejčastěji užívané mapové
servery z českého i mezinárodního prostředí (a
aplikace Google Earth, který je nutno předem do
počítače nainstalovat).
Následující úlohy a návody snad pomohou všem,
kteří se chtějí tuto dovednost naučit.
Autor manuálu.
I.
I.4
Najděte nejbližší školu poblíž hotelu Sport v Domažlicích.
MS: Maps.google.com
1. Zadej vyhledat lokalitu jako v předchozí úloze a
klikni na odkaz Hledat v blízkosti
Lokalizace
I.1
Vyhledání nejbližšího subjektu
GPS souřadnice místa
Urči GPS souřadnice sochy Sv. Václava na Václavském
nám. v Praze.
MS: www.mapy.cz
1. Vyhledej uvedenou adresu
2. Najdi sochu Sv. Václava.
3. Klikni na ovládacím prvku vpravo na GPS.
4. Klikni na místo, kde stojí socha.
5.
I.2
Výsledek je v okénku Měření, GPS
2.
3.
Vyhledání lokality ze souřadnic GPS
Co nalezneme na souřadnicích: 50°24'38.443" severní
šířky a 14°54'8.536" východní délky?
MS: www.mapy.cz
1. Do pole Hledej vlož souřadnice ve tvaru
50°24'38.443"N, 14°54'8.536"E a odešli.
2.
II.
II.1
Zadej „škola“
Najdi nejbližší objekt (ZŠ Tolstého)
Routing – vyhledání trasy
Silniční spojení
Vyhledej nejrychlejší silniční trasu mezi Gymnáziem
F.X.Šaldy v Liberci a Gymnáziem Tachov, Pionýrská 1370.
MS: www.mapy.cz
Vyhledanou lokalitu „odzoomuj“ - klikni
několikrát na tlačítko mínus ovládacího prvku
-3-
Desatero na mapových serverech
III.
Měření na mapě
III.1
1.
2.
3.
II.2
Přímá vzdálenost mezi dvěma body
Změř přímou spojnici mezi vrcholem Ještědu a Gymnáziem
F.X. Šaldy.
MS: www.mapy.cz
V mapovém serveru klikni na Plánovač trasy
(vpravo nahoře) a doplň adresy trasy jako v úloze
I.3
Zkontroluj, zda si zadal „nejrychlejší trasu“.
Podobně bys postupoval u nejkratší trasy, nebo
případně s třetím bodem trasy, přes který bys jel.
Spojení veřejnou dopravou
Kdy musíš odjet z Liberce, abys byl v Častolovicích
(Rychnov nad Kněžnou) do 14 hodin?
MS: amapy.cz
1.
2.
3.
III.2
1.
2.
3.
Vyhledej Častolovice.
Naplánuj trasu sem.
Zadej cílovou adresu a vyberu vlak (autobus).
4.
5.
Nastav datum a čas pro příjezd.
Vyhledej spojení.
„Nazoomuj“ detail města Liberce a přepni režim
mapy – turistická mapa.
Klikni na objekt měření v ovládacích prvcích
mapového serveru.
Spoj vrcholek Ještědu a objekt školy na mapě a
odečti vzdálenost.
Plocha na mapě
Změř plochu liberecké přehrady (VD Harcov).
MS: aMapy.cz
1.
Vyhledám Liberec - VD Harcov v Liberci a
„nazoomuji“ detail.
2. Vyberu na panelu Měření – Měření ploch
3. Odklikám myší obvod nádrže až se vytvářený
mnohoúhelník (polygon) spojí.
4. Výsledná plocha se objeví vlevo.
Čím přesněji odklikáš po obvodu polygonu, tím přesnější
výsledek dostaneš.
-4-
Desatero na mapových serverech
III.3
Profil trasy
Zjisti profil trasy (po silnici) od starých pekáren v Liberci
(Hanychovská ulice) do Modlibohova směrem na Český Dub
přes Výpřež.
MS: mapy.cz
1. Najdi si výchozí bod a klikni na něj v režimu Najít
trasu myší.
2. Najdi cílový bod – posunem myší a klikni do něj.
Dojde k vygenerování trasy.
3. Stiskni odkaz Zobrazit výškový profil.
IV. Nahlížení do katastru
nemovitostí
IV.1
Vlastník nemovitosti
a) Kdo je vlastníkem rodinného domu V Harantově ulici
407/2 v Liberci, Růžodole I.
MS: ČÚZK ČR
1. Vyhledej budovu v obci Liberec, části obce Rúžodol
I a číslem popisným 407.
Detail výsledků:
III.4
2.
Azimut spojnice
V novém okně se objeví výpis z Listu vlastnictví KN
uvedené budovy.
Jaký je azimut spojnice Ještěd – liberecká radnice?
Pozn. Azimut (zeměpisný) je orientovaný úhel od severu
vpravo (ve směru hodinových ručiček).
MS: Google Earth
Program GE je nutno do počítače nainstalovat a mít
připojení (kvalitní) na internet.
1. Vyhledej nebo „nazoomuj“ detail Liberce.
2. Najdi vrcholek Ještědu a radnici.
3. Na panelu nástrojů klikni na Pravítko.
Pozn. Je možné parcelu (budovu) najít i přímo v
Přehledové mapě (pokud bezpečně vím, kde leží).
4. Spoj oba body (nejdříve Ještěd) a přečti azimut.
Pozn. Kdybychom spojili radnici s Ještědem (obráceně)
vyjde azimut o 180° více. Spojnici měří GE jako ortodromu –
nejkratší spojnici dvou bodů
-5-
Desatero na mapových serverech
b) Kdo je majitelem stadionu Na Letce (vedle GFXŠ adresa není určena)?
1. „Nazoomuj“ v přehledové mapě stadion u školy.
2. Kliknu na písmeno „i“ v ovládacích prvcích.
3. V novém okně se mi objeví majitel.
V.
V.1
Odkaz na mapu
HTML odkaz
Odešli html odkaz na satelitní mapový výřez přehrady
Josefův důl v Jizerských horách.
MS: maps.google.com
1. Vyhledej přehradu Josefů Důl (obec).
2. „Nazoomuj“ přehradu a přepni režim mapy na
Satelitní.
3. Odmáčkni „Odkaz“ (vpravo nahoře).
4. Zkopíruj příslušný řádek.
Pozn. Tuto možnost mají všechny mapové servery užité v
tomto manuálu.
-6-
Desatero na mapových serverech
VI.
Zdroje
VI.1
1.
2.
3.
4.
5.
Mapové servery a program
Amapy – http://amapy.centrum.cz
ČÚZK ČR - http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
Google Earth - http://earth.google.com
Maps Google – http://maps.google.com
Mapy CZ – http://www.mapy.cz
-7-
Download

manuál - Zeměpis a geografie GFXŠ Liberec