Číslo 3/2011
C A P A R O L
NOVINY
Noviny pro obchodní partnery,
zaměstnance a přátele firmy Český Caparol
■ 1/editorial ■ 2/reportáž ■ 4/profil zákazníka
■ 6/technické informace ■ 7/ze života Caparolu
Ohlédnutí za rokem 2011
Vážení zákazníci, obchodní partneři a příznivci značky Caparol,
držíte v ruce třetí vydání Caparol novin roku 2011, což je spolu
s pohledem do kalendáře jasným znamením blížícího se konce kalendářního roku i příchodu Vánočních svátků.
T
ato doba je vhodnou příležitostí na chvíli
se zastavit, ohlédnout se zpět a zhodnotit, jak se nám právě uplynulý rok vydařil.
Pro Český Caparol byl rok 2011 rokem intenzivní podpory prodeje barev, navazováním
nových obchodních vztahů, představením
nových produktů a zároveň i rokem potvrzení
silné a stabilní pozice v prodeji zateplovacích
systémů. Máme upřímnou radost z faktu, že
se v uplynulém roce, mnohem častěji než kdykoliv předtím objevily poptávky na prémiový
zateplovací systém Capatect Carbon, výrobek, jehož komponenty jsou vyztuženy uhlíkovými vlákny. Je to pro nás signál zvyšující
se náročnosti českého zákazníka a jeho preference kvality a vyšší užitné hodnoty. Proto
budeme i v následujících letech tento moderní
a nadčasový produkt podporovat.
V roce 2011 se síť našich Caparol partnerů
rozšířila o více než 60 nových prodejních
míst po celé České republice. Nejen u těchto
nových, ale i u našich stávajících a loajálních
zákazníků našli malíři a malířské firmy, které
se letos aktivně zapojily do věrnostního programu Caparol, opravdové zázemí a servis,
tolik potřebný pro bezchybné realizace malířských zakázek v jejich regionu. Velmi dobře
si uvědomujeme, že váš úspěch je i našim
úspěchem. O tom svědčí i úspěšné představení nové interiérové barvy Primacryl extra
bílá, která se po jarním uvedení na trh pevně
zabydlela na prodejnách našich Caparol partnerů i ve skladech našich malířů. Prodeje
nového produktu v řádech stovek tun předčily
naše očekávání a nezbývá než poděkovat Vám
všem, kteří jste za úspěchem této nové barvy
stáli a aktivně ji prodávali.
Nový systém tónování
– více na str. 6
Vyhlášení vítězů
Barevný Dům 2011
Ve věrnostním programu pro Caparol malíře
jsme již „našim“ malířům předali množství hodnotných cen a očekáváme, že si pro spoustu
dalších cen z jejich „malířské knížky“ přijdou
i na sklonku roku 2011. Věříme, že letošní
dvouciferný růst prodeje v oblasti barev, v době
stagnace a někde i výrazných propadů „barvářského trhu“, je potvrzením správnosti cesty
po které jdeme. Cesty individuální péče o Vás,
naše zákazníky, podpory a poradenství, individuálního přístupu ke každému obchodnímu
partnerovi. V této podpoře budeme pokračovat i v nadcházejícím roce, ve kterém jsme
pro Vás připravili spoustu zajímavých novinek.
I přes nejistá očekávání v oblasti vývoje nejen
naší, ale i evropské ekonomiky, připravujeme
pro rok 2012 podpůrné a motivační programy,
které pomohou Vám, našim obchodním partnerům, překonat nelehké období očekávané
ekonomické recese.
V závěru mi dovolte, abych Vám touto cestou
poděkoval za přízeň, kterou jste nám v roce
2011 zachovávali a popřál Vám mnoho úspěchů v závěru letošního roku i úspěšný vstup
do roku nového, roku 2012, ve kterém se
budete moci vždy spolehnout na silného partnera, společnost Český Caparol.
Ivan Šváb
Vedoucí obchodu a marketingu
www.caparol.cz
Noviny pro obchodní partnery, zaměstanance a přátele firmy Český Caparol
1
■■■■■■
Reportáž
Skupina Synthesa:
Fasády do nepohody!
Víte že...
Naše sesterská
společnost Synthesa,
člen skupiny DAW
(Caparol), má
vedoucí postavení
na rakouském trhu?
Zveme Vás na malou
exkurzi k našim
jižním sousedům.
Stále přibývající prudké změny počasí s bouřkami a krupobitím
ukázaly v poslední době své: Na naše fasády přicházejí těžké časy!
Jedním z největších výrobců fasádních nátěrových hmot a výrobků úplné tepelné ochrany u koncernu DAW je skupina Synthesa
v rakouském Pergu. Odpověď této společnosti na nové výzvy v oblasti fasádních technologií se nazývá „edice Capatect Carbon“.
U celé této produktové řady hraje nejvýznamnější roli materiál
používaný např. i při letech do vesmíru: karbon!
vat v rámci ETICS barvy s jakoukoli referenční
hodnotou jasu, dokonce i černé odstíny!
Od této chvíle se fantazii na fasádách už nebudou klást žádné limity.
Fasádní systém Capatect DarkSide s tmavými barevnými odstíny, zde v barevném odstínu
„antracit“
Povrch vyztužený karbonovými vlákny odolává
extrémnímu namáhání a je maximálně odolný
proti poškození. V kombinaci s mimořádně
efektivními tepelně – izolačními deskami „Dalmatin“ se zrodila Hightech fasáda – kontaktní
zateplovací systém, který s ohledem na svou
odolnost a spolehlivost zastíní veškeré ostatní
výrobky.
Plně pasivní a přesto tenká!
Vytápět celý dům nákladem zhruba 5 000 Kč
za rok je u pasivních domů standardem. Ale
značná tloušťka izolačních hmot způsobuje
často nežádoucí efekty jako např. zastínění
oken. Proto byl pod značkou Capatect vyvinut
„Systém pro pasivní domy Dalmatin“. Kombinací fenolitické pěny, izolačních desek Dalmatin, karbonové technologie pro armování
a povrchové omítky se u zateplovacího sys2
tému „Capatect PHS“ docilují úplné izolační
účinky pasivního domu s tloušťkou fasády
pouze 160 mm!
Kontaktní zateplovaní systémy
s extrémně tmavými odstíny:
„Capatect DarkSide“
S ohledem na značné termické namáhání
nebylo možné v minulosti realizovat kontaktní
zateplovaní systémy s povrchovou úpravou velmi tmavými nebo mimořádně sytými
odstíny. Technologie Capatect Carbon osvobodila projektanty, architekty a designery
od všech omezení a přinesla do navrhování
fasád naprostou volnost. Extrémní odolnost
karbonových vláken proti namáhání i vůči
termickému napětí umožňuje navrhovat i ty
nejintenzivnější barevné odstíny. Zateplovací
systém „Capatect DarkSide“ dovoluje použí-
Inovace jako firemní strategie: Od barvy
k inteligentní fasádě.
Úspěšná historie mateřské společnosti Synthesa začala již v roce 1946 výrobou přípravku
na rozpouštění kotelního kamene. K tomu se
v krátké době přidružily další výrobky - klihy,
lepidla a také první interiérové a fasádní barvy.
Historie úspěchu byla uvedena do pohybu.
Řada inovativních produktů, jako byly první
vodou ředitelné laky nebo první barvy s obsahem disperzí, zajistily podniku brzy vrcholové
místo mezi výrobci barev na rakouském trhu.
Svým zákazníkům může Synthesa nabídnout
v segmentu kontaktních zateplovacích systémů více než padesátileté zkušenosti. Strategií podniku je být stále o krok vpředu před
konkurenty.
Toto se firemní skupině Synthesa a jejímu
vedení dařilo vždycky dobře. Četné průmyslové patenty jako např. pro výrobkovou řadu
„Carbon“ jsou nejlepším důkazem tohoto tvrzení.
Skupina Synthesa dnes zaměstnává 670 pracovníků a sdružuje výrobní závody Synthesa,
Capatect, Glemadur a Awenarius – Agro. Je
součástí mezinárodní skupiny Caparol, prostřednictvím jejíž globální distribuční sítě se
dostává i mnoho produktů, které jsou vyráběny v Rakousku, ke zpracovatelům v celé
Evropě.
Výrobky skupiny Synthesa
Kromě stavebních barev, omítek a komponentů kontaktních zateplovacích systémů
se v moderních provozech vyrábí ve velkém
objemu i lazury na dřevo, laky, lepidla, výrobky
protipožární ochrany, těsnicí hmoty, podlahové nátěry, nátěry do tunelů a výrobky protikorozní ochrany. Výrobky skupiny Synthesa
jsou vyvíjeny a vyráběny pro profesionální použití. Ovšem pod produktovou značkou Alpina
DIY (udělej si sám) si vydobyly své pevné místo
i v regálech se stavebními barvami ve staveb-
Noviny pro obchodní partnery, zaměstanance a přátele firmy Český Caparol
www.caparol.cz
■■■■■■
Reportáž
Rakouska. Jedná se o celosvětovou iniciativu
chemického průmyslu vytvořenou za účelem
řešení globálních problémů v oblasti bezpečnosti, zdraví a ochrany životního prostředí,
které spadají do odpovědnosti a vlivu tohoto
průmyslového odvětví. Člověk a životní prostředí mají prioritní postavení. Zúčastněné
podniky se mimo jiné zavazují k tomu, že
budou formulovat hlavní směry v politice
ochrany životního prostředí a budou je převádět do praxe, že budou zvyšovat vědomí
odpovědnosti pracovníků za zatěžování životního prostředí, budou brát vážně připomínky
veřejnosti a při vývoji nových výrobků budou
brát ohled na veškeré zdravotní, bezpečnostní
a ekologické aspekty.
Vedení skupiny Synthesa (zprava doleva) Wilhelm Bergsleitner (předseda),
Dipl.-Ing. Dr. Paul Lassacher a Mag. Hermann Baschinger
ních a řemeslných supermarketech. Vzrůstající oblíbenosti malířských podniků se těší
ProfiShops Synthesa (profesionální obchody),
ze kterých mohou i řemeslníci odebírat profesionální malířské výrobky.
„Responsible Care“ znamená „přebírání
odpovědnosti“!
Propůjčením certifikátu „Responsible Care“
(zodpovědné jednání) se skupina Synthesa začlenila do řady ukázkových podniků
Výrobky Synthesa na českém trhu.
Kvalitní a spolehlivé produkty vyráběné skupinou Synthesa se od roku 1994 dostávají
do rukou českých profesionálů prostřednictvím dceřiné společnosti koncernu DAW
obchodní společnosti Český Caparol s.r.o.
Díky ideální vzdálenosti výrobního závodu
v Pergu v Horním Rakousku (cca 100 km jižně
od Českých Budějovic) umožňuje nabídnout
našim zákazníkům výborný servis a rychlé
dodávky zboží. Podpora tohoto silného partnera nám výrazně pomohla stát se významným
a stabilním dodavatelem výrobků pro povrchovou úpravu staveb mnoha českých řemeslníků
a stavebních firem.
Synthesa výrobní závod Perg/Horní Rakousko
www.caparol.cz
Noviny pro obchodní partnery, zaměstanance a přátele firmy Český Caparol
3
■■■■■■
Profil zákazníka
Prodávat,
ne jen podávat
Historie firmy: Firma TIS-Trans Inter s.r.o. funguje již od roku 2005 jako prodejna omítek, barev,
laků, sanačních omítek a speciálních produktů.
Od roku 2006 se prodejna na požadavky trhu rozšířila jak prostorově, tak i co se týče portfolia výrobků jako doplňků a příslušenství, které je dnes nedílnou součástí servisu pro prodej stavebním
a malířským firmám. Jako velmi důležité je i parkovací zázemí pro zákazníky prodejny.
Prodejnu najdete v Plzni na adrese Nade Mží 2.
v oblasti prodeje barev a zateplovacích systémů.
Také jsme na prodejně hned od počátku instalovali plně automatické tónovací zařízení, kde
mícháme jak barvy a omítky vodou ředitelné,
tak ale i laky a to v alkydových bázích, takže
opravdu kvalitních.
Co je to více než prodej …?
Smích …to je naše prodejní tajemství!
Je něco co by se dalo na naši současné,
nebojím se říct nadstandardní spolupráci
zlepšit?
Myslím, že prodej Caparolu jako opravdové
značky kvality, by měl být opravdu nabízen jen
partnery se snahou a vědomostmi, které lidem
pomohou. Prodej a značka se dá velmi rychle
ztratit třeba ne dobrou radou a prodejem
materiálu pouze za vidinou zisku z prodeje.
My totiž chceme mít prodej opakovaný
a chceme být opravdu těmi, ke kterým se
každý rád vrátí, což se nám daří.
Připravili jsme pro Vás rozhovor s majitelkou prodejny paní Evou Stunovou.
Kdy jste se poprvé setkala s Caparolem?
V roce 1999 u pana Herberta Tuschla, který
s Caparolem již spolupracoval a já u něj byla
zaměstnankyní.
Zažila jste tedy prodej na vlastní kůži?
Jak Vám osobně se produkty Caparol
prodávaly?
V té době to bylo těžké, jméno Caparol bylo
známe hlavně za hranicemi ČR a u nás nebylo
toto jméno moc v povědomí.
Co se tedy stalo, že dnes patříte k top
prodejcům a jméno Caparol je opravdu
rozšířené a známe?
Firma Caparol se začala z větší části prezentovat na různých seminářích stavebnictví
a hlavně rozšířila síť o opravdové profesionály
v pozicích obchodních zástupců, kteří dokázali přivést Caparol nejen do povědomí projektových kanceláří a samotných realizačních
firem, ale i do povědomí koncových zákazníků
- investorů.
4
Pravdou také je, že po roce 2000 hodně
zaměstnanců, kteří pracovali za hranicemi
našeho státu – hlavně ve spolkových zemích
Německa se vraceli zpět a měli jen ty nejlepší
zkušenosti s materiály firmy Caparol, které
pak chtěli zpracovávat i u nás.
Co Vás vedlo k tomu stát se Caparol
partnerem?
Hlavně to byla příležitost a souhra šťastných
náhod s prostory, které máme na dobře postaveném místě v Plzni a také mé přesvědčení, že
mám lidem co nabídnout.
Dalším důvodem, který hrál také velkou roli
byla i podpora právě ze strany Českého Caparolu v té době hlavně Zdeňka Kurce a Romana
Bittengla.
Vzhledem k tomu, že Caparol pořádá pro
své partnery i různé společenské akce,
nabízí se zde otázka zdali jste s námi prožila něco nezapomenutelného, prozradíte
nám co to bylo?
Vážím si toho, že v dnešní hektické době si
najdeme společně čas na hezky strávené
chvíle jako třeba lyže apod.
Jak probíhala spolupráce v průběhu let?
Co se týká spolupráce mé firmy s Caparolem, tak musím říci, že hlavní zásluhu má Petr
Urban jako obchodně technický zástupce
firmy Caparol, který nám svým přístupem
a vědomostmi přivedl nemalé množství firem.
Na nás pak bylo si je udržet a nabídnout jim
i něco více…než jen prodej, což se povedlo
a dnes patříme mezi opravdu silnou prodejnu
Noviny pro obchodní partnery, zaměstanance a přátele firmy Český Caparol
www.caparol.cz
■■■■■■
Profil zákazníka
Jinak co se týká společenských akcí, musím
říci, že je vždy příjemné se setkat s ostatními
Caparol partnery, v klidu si popovídat a něco
nového se dozvědět.
Jak hodnotíte technickou a marketingovou podporu firmy Český Caparol?
Líbí se mi pořádání Caparol akademií, kde se
dozvídáme novinky z oblasti barev a dalších produktů, protože trh se opravdu vyvíjí a zákazníci
jsou hladoví po novinkách a inovacích jak třeba
v oblasti vnitřních nátěrů, tak ale i v sanaci plísní
a dalších problematických podkladů, které je
dnes třeba sanovat. Jsem ráda, že Caparol je
firmou, která opravdu vyvíjí materiály pro konkrétní potřeby všech zákazníků, které plynou
i z dnešní hektičnosti a doby.
Dle mého názoru je totiž opravdu třeba jít
s trendy, které doba přináší a to se mi na firmě
Caparol líbí, že takovou firmou je.
Ještě bych vyzvedla možnosti školení, které
firma Caparol opravdu nastaví na konkrétní
požadavky firem a produktů, které daná firma
potřebuje. Tyto školení je i z hlediska času
možné připravit kdykoli v průběhu roku.
O tyto se také stará Petr Urban, který umí lidem
opravdu dát vše potřebné pro to, aby byli spokojeni a měli pocit, že neztratili 4 hodiny svého
jinak napnutého časového harmonogramu.
Co by jste dodala závěrem?
Snad jen aby se našemu kolektivu prodejny
dařilo i v příštích letech ve zdraví a spokojenosti a aby zákazníci vždy našli cestu k nám
a odcházeli vždy spokojeni, tak jak tomu je
dodnes.
Ráda bych i poděkovala celému našemu prodejnímu týmu, bez kterého bych samozřejmě
fungovat nemohla.
Firma TIS-Trans Inter dnes patří mezi nejúspěšnější Caparol partnery s prodejem materiálů a doplňků pro stavebnictví, malířské firmy,
lakýrnické a zámečnické firmy, ale i pro provoz
údržby větších firem a podniků.
Nejde o to totiž jen
podávat, ale motto
prodejny zní – umět
poradit a prodávat.
Proto se prodejně daří ve velké míře opakovaný prodej i pro koncové zákazníky, kteří si
chodí pro radu a dále doporučují a rozšiřují
povědomí této prodejny.
Chtěl bych poděkovat této firmě za příkladnou
a mravenčí práci, díky které se dopracovali až
tam kde jsou dnes.
Petr Urban
Je něco s čím Vám firma Český Caparol
opravdu pomohla v samotných začátcích
prodeje a v průběhu dalších let?
Největší pomoc asi opravdu vidím v podpoře
samotným obchodním zástupcem a jeho přístupem, který je asi největší reklamou firmy.
Samozřejmě i podporou vybavením prodejny,
katalogy, vzorníky a dalších věcí, bez kterých
se prodávat nedá.
www.caparol.cz
Noviny pro obchodní partnery, zaměstanance a přátele firmy Český Caparol
5
■■■■■■
Technické informace
Nový systém tónování
znamená více možností
Zimního období, kdy je menší poptávka po tónování, využije Český
Caparol k zavedení nového systému tónování vodou ředitelných
materiálů Capatint 2.0. V čem změna spočívá a jaké jsou její přínosy
pro prodejce a zákazníky?
Stávající systém Capatint 1.0 pracuje se sadou
16 pigmentů. Z této sady se vyjmou pigmenty
č. 13 a 14, a budou nahrazeny pigmenty 29
(kobaltová modř) a 28 (tyrkysová). Dále bude
řada rozšířena o pigmenty č. 18 (brilantní žluť)
a 27 (oxidoranž).
Pigment 18 je určen pro vnitřní barvy a v praxi
znamená rozšíření možností v tónování žlutých
barev. Pomocí tohoto pigmentu lze dosáhnout
čistšího žlutého odstínu, a tónování je i levnější.
Pigmenty 27–29 jsou určeny i pro použití
do fasádních materiálů – barev i omítek.
Všechny jsou na minerální bázi a tedy odolné
vlivům povětrnostním, vlivem UV záření se
nemění. Pomocí těchto pigmentů lze dosáhnout širší barevné škály a vyšší stability barevných odstínů fasádních materiálů, zejména
v módní oranžové škále. Na obrázcích je
v barevném gamutu vidět srovnání možností
tónování podle vzorníků Caparol 3D system a NCS 2 – v novém systému lze tónovat
i odstíny, které by dříve nebyly dosažitelné.
Nový systém znamená tedy rozšíření barevné
škály tónovaných materiálů. Pro zákazníky
Barevný gamut systému 1.0
6
bude znamenat nejen více možností ve výběru
barevného odstínu, ale i vyšší barevnou stabilitu fasády.
Přestavba samotná bude probíhat ve spolupráci se společností Accord Praha, s.r.o. a její
náklady nese plně Český Caparol.
Znamená tedy nový systém neomezené
možnosti tónování?
Na tuto otázku musíme zodpovědně odpovědět, že nikoli. Jsou k tomu dva důvody. Systém
je nový, na základě zkušeností a přání zákazníků bude ještě doplňován o receptury dalších
barevných kolekcí. V tomto smyslu tedy bude
systém neustále vylepšován a rozšiřován.
Druhý důvod vychází již ze samotné podstaty
pigmentů. Stále zde trvají omezení vycházející z jejich chemické podstaty. Některé pigmenty – například jasně červené – lze vyrobit
pouze na organické bázi, a organické pigmenty obecně podléhají kvantitativním nebo
kvalitativním změnám vlivem UV záření. Lze je
proto použít v interiéru, ale do fasádních barev
na minerální bázi se nehodí. Proto je zde
v tomto smyslu i tónování fasádních materiálů
omezeno. Nejedná se ale o omezení konkrétního výrobce barev, ale o omezení u všech
výrobců barev dané vlastnostmi pigmentů.
Barevný gamut systému 2.0
Noviny pro obchodní partnery, zaměstanance a přátele firmy Český Caparol
www.caparol.cz
■■■■■■
Ze života Caparolu
Vyhlášení vítězů Barevný Dům 2011
Již čtvrtým rokem pořádala společnost Český Caparol s.r.o. soutěž Barevný dům. Letošní ročník byl
zahájen tiskovou konferencí v rámci BVV dne 14.4.2011. Soutěž probíhala ve dvou kategoriích: interiér a exteriér, přičemž se hodnotilo originální ztvárnění realizace exteriérů a interiérů. Navíc byla
udělena cena poroty. Do soutěže Barevný dům 2011 se přihlásilo 137 barevných projektů, takže
porota měla opět z čeho vybírat.
Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen
proběhlo 14. října 2011.
Pozvány byly všechny firmy, které svá zdařilá
díla stačily do 30. září 2011 zaregistrovat.
Letošní vyhlášení výsledků proběhlo v netradičním prostředí a to v prostorách liberecké
ZOO. Pro tento prostor jsme se rozhodli
z několika důvodů a jedním z nich je, že v této
ZOO nejdete naše „adoptivní dítě“ slonici
Rání.
Rání mohli všichni hosté obdivovat při návštěvě
jejího příbytku, kde se úvodem akce, i ve svém
věku, předvedla v celé své kráse, v průběhu
svého komentovaného cvičení.
dětství při cvrnkání kuliček. Pánové se jistě
dostatečně vyžili v závodech terénních aut
a dámy se mohly od svých denních starostí
odreagovat střelbou na kachny (samozřejmě
virtuální). Pro všechny pak bylo ještě společné
stanoviště, kde se házely šipky.
Zábava plynula do večerních hodin, lidé se
bavili, popíjeli a pochutnávali si na rautových
specialitách. A pak to přišlo! Příjemné zpestření formou ohnivé show skupiny WildFire, kdy
se všem tajil dech z břišních tanečnic a jejich
skotačivých plamínků.
Nebyla by to soutěž kdybychom
neznali její výsledky.
Zde jsou Vítězové
Barevného domu 2011
Kategorie Exteriér:
SVJ A. Barcala – HB Penta s. r. o.
Kategorie Interiér:
Cenu porota bohužel neudělila.
Večer byl zakončen vyhlášením výsledků sportovně-společenských aktivit.
Zde jsou naši zdatní výherci z řad zákazníků, ale i zaměstnanců Caparolu.
Cena poroty:
Rekonstrukce objektu Vila dům Liberec –
Gallos spol. s r.o.
Dále pak bylo pro hosty připraveno soutěžní
sportovně-společenské vyžití, které obnášelo
několik disciplín, ve kterých si přišli na své
nejen dámy, páni, ale i ti nejmenší. Každý si
mohl alespoň na chvíli zavzpomínat na své
Zleva:
2. místo – Zuzana Kumnácká (Caparol) a Jiří
Kliner (Interier progres)
1. místo – Miroslav Votava (BKV s r. o.) a Jan
Bláha (Karpem a. s.)
3. místo – Ondřej Milka (F. Konrád s. r. o.)
a Jiří Popolanský (Caparol)
www.caparol.cz
Tereza Křesťanová
Noviny pro obchodní partnery, zaměstanance a přátele firmy Český Caparol
7
■■■■■■
Ze života Caparolu
Ocenění časopisu Spektra
Realizace roku 2011 – zateplení
Český Caparol s. r. o. a realizační firma KH STAZAP s. r. o., Plzeň
Časopis Spektra uděloval letos už po sedmé
ocenění roku a to nejzajímavějším realizacím,
prodejnímu centru s širokou nabídkou a originální prezentací výrobků, kvalitní, mnoha lety
fungování prověřené realizační firmě s bohatým portfoliem zdařilých náročných prací
a novým kvalitním produktům, které letos
obohatily český trh s materiály a nářadím pro
malíře.
Zástupci oceněných firem se sešli 6. října při
slavnostním předávání ocenění v restauraci
Hergetova cihelna na pražské Kampě, kde je
za časopis uvítaly šéfredaktorka Jana Komárková a obchodní manažerka Markéta Kopecká
a také moderátorka Šárka Volemanová, která
tímto setkáním s pohotovostí a šarmem provázela.
Akce byla zároveň také příjemným mezioborovým setkáním, neboť svá ocenění společně
předávaly všechny tři profi tituly vydavatelství
Atemi – kromě Spektry také časopis Domo
a Obklady, dlažba&sanita.
Názornou ukázkou, jak ze zcela fádní stavby
s holou a omšelou fasádou vytvořit zajímavý
objekt, jehož tvář se stane ozdobou města,
je realizace zateplení fasády Základní umělecké školy a knihovny města Dobřany, kterou
navrhla projektová kancelář A.I.R. AKCENT
s.r.o. z Plzně. Budova je součástí památkové
zóny, a proto byl vzhled fasády a barevné provedení konzulzováno s památkovým úřadem.
Realizaci prováděla plzeňská společnost KH
STAZAP s.r.o., která zvolila materiály společnosti Caparol, a to systém Minera Line v barevném řešení odstínů Marone 13 a Marone 15
– povrchová úprava – šambrány a římsy –
Faschenputz a plocha SH Reibputz 1,5 mm.
Přímo na stavbě se vytvářela reprofilace prvků
(šambrán, říms a bosáží). Práce byly dokončeny kompletní rekonstrukcí kamenného
soklu včetně doplnění kamenného ostění
u oken a nového vyspárování.
Zdroj: časopis Spektra 6/2011
Setkání ve mlýně
V roce 2011 jsme se soustředili v regionu Brno na zintenzivnění spolupráce především v oblasti
Břeclavska, Hodonínska a částečně Znojemska.
To ovlinilo naše rozhodnutí, kde a jaký druh
akce se zákazníky uspořádat. Sešli jsme se
27. 9. v Borovanském mlýně, novém komplexu v obci Borovany, nedaleko od Kyjova,
centra Slovácka. Jde o repliku, která imituje starý holandský mlýn a slouží současně
jako rozhledna. K ní je přistavěna restaurace
s vinným sklepem a stylové domky s ubytováním. Tam jsme zahájili hodování tradiční
česnečkou a zjistili jsme, že bukovanský cifruňk není tanec, jak se většina domnívala,
ale výborná směs masa se zeleninou, podávaná se zelňáky, což jsou smažené placky
se zelím, které stojí určitě za ochutnání. No
a protože kromě jídla a pití existují i jiné hodnoty, šli jsme se něco dovědět o místním kraji
od průvodce v oblečení za mlynáře. Z mlýna
byl krásný výhled po okolí až k hranicím Slovenska. „Pan mlynář“ nám vtipně popsal okolí,
poukázal například na oblast „sahara“ směrem k Hodonínu, kde je nejnižší počet srážek
v ČR a kde se mezi písky připravovaly Tatry
na závod Paříž-Dakar. Po prohlídce mlýna
byla v programu vyjížďka na kolech. Bohužel
8
jen menší část zákazníků z celkového počtu
cca 60 uvěřila ve zprávy o počasí, které se
opravdu zlepšilo, dokonce vysvitlo i sluníčko.
A tak k rozcestí „U slepice“ dojela jen menší
skupinka. Někteří na kolech z místní půjčovny
to vzdali a zamířili zpět do osvědčeného prostředí restaurace. Název rozcestí odkazuje
na nález slepice, která prý obývala dutinu
ve stromě uprostřed lesa. Vzhledem k tomu,
že jsme byli na Slovácku, tak se historka
určitě doladila někde ve sklípku. Cyklistická
skupinka se s přibývajícími km zmenšila až
na poslední 3, přičemž teprve na konci trasy
se zástupce nejmenované stavební firmy přiznal, že v mládí na kole jezdil, a to dokonce
závodně. Takže jsme ho do kopce k Borovanskému mlýnu nedohnali, přestože jsme
cestou udržovali pitný režim a kalorie doplnili
několika ležáky. Ostatní účastníci zájezdu se
mezitím v pohodlí vinného sklípku zabývali
konzumací nápojů a výborného menu. Tradiční ochutnávka vína měla stylového průvodce, který zřejmě všechny vzorky vyzkoušel
předem, což se vzhledem k nabídce ani nelze
divit. K příjemnému posezení určitě přispěla
skvělá cimbálovka, která se večerem prohrála
přes tradiční lidovky po hity Beatles a zajímavou interpretaci skupiny Metallica. Po půlnoci
již na diskotékové rytmy zůstali jen ti vytrvalí.
Prostředí bylo opravdu příjemné, všichni si
je pochvalovali, ráno se posilnili česnečkou
a buď vyrazili k domovu, nebo si udělali výlet
po okolí, například na místní lokálku s vyhlídkovou jízdou. Koneckonců byl státní svátek.
Noviny pro obchodní partnery, zaměstanance a přátele firmy Český Caparol
Ing. Michal Macura
www.caparol.cz
Download

C A P A R O L