INFORMÁCIA O PROMÓCIÁCH ABSOLVENTOV MAGISTERSKÉHO
ŠTÚDIA
1. Súčasťou ukončenia magisterského štúdia je promočný akt spojený s
odovzdávaním diplomov absolventom. Promočný akt sa bude konať
podľa nižšie uvedeného harmonogramu v priestoroch PEVŠ v Bratislave
na Tomášikovej ul. 20 v miestnosti AULA MAXIMA na 1. poschodí.
2. Absolventi budú promovaní v slávnostných promočných talároch a
čiapkach zhotovených výlučne pre túto príležitosť. Promočný poplatok
vo výške 20 € je potrebné uhradiť na č. účtu 2620117102/1100 (var.
symbol - vo financovaní štúdia, rovnaký ako pri úhrade školného a
iných poplatkov spojených so štúdiom), promočné čiapky si
absolventi ponechávajú vo svojom vlastníctve.
3. V prípade záujmu si absolventi budú môcť objednať videozáznam
alebo fotografie vyhotovovené profesionálnou firmou. Individuálne
fotografovanie a videozáznam sa v záujme nerušeného promočného aktu
nepripúšťa.
4. V súvislosti s kapacitnými možnosťami promočnej sály si každý
absolvent môže na promočný akt pozvať maximálne 5 hostí.
Neodporúčame zúčastniť sa promočného aktu deťom do 2 rokov.
ZOZNAM PROMOVANÝCH ABSOLVENTOV
MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA V AKADEMICKOM ROKU
2013/2014
27. jún 2014
nácvik promócie: 10.00 hod. (Dostavte sa presne v určenom
čase!)
začiatok promócie: 11.00 hod.
Por.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Priezvisko a meno
Belancová Andrea
Bičanovská Martina
Brunová Petra
Bulla Ján
Cingelová Bernadeta
Dišeková Katarína
Dolejší Roman
Ďuroška Pavol
Fedor Boris
Frátrik Adam
Hlúšeková Natália
Hradský Alexander
Hrebeňár Mário
Hutyrová Zuzana
Hýll Pavol
Chlapík Andrej
Kilián Eva
Kleniar igor
Kobela Tibor
Forma št.
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Kobidová Michaela
Kováčik Tomáš
Kucháriková Lucia
Kuric Anton
Latko Peter
Lokajová Anna
Malicherová Patrícia
Mészárošová Judita
Muráň Martin
Opartyová Katarína
Opartyová Monika
Papánek Eva
Prívara Miloš
Rassu Nagy Viera
Sochuliaková Andrea
Sýkora Ondrej
Škvarnová Marika
Švach Radovan
Ťapay Peter
Vavricová Lenka
Vokelová Anna
Žiaková Miroslava
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
27. jún 2014
nácvik promócie: 12.00 hod. (Dostavte sa presne v určenom
čase!)
začiatok promócie: 13.00 hod.
Por.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Priezvisko a meno
Batelková Lucie
Danišová Markéta
Dembický Pavel
Ditrichová Veronika
Dryšl Oldřich
Hudcová Andrea
Huňka Vít
Hyndrich Jakub
Jahodová Monika
Jestřábová Kateřina
Kabátová Veronika
Kachlíková Denisa
Kočařová Eva
Koutná Lucie
Kupcová Petra
Meiznerová Vendula
Remeš Ivan
Repa Radek
Slavík Evžen
Forma št.
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Stiehl Lucie
Svoboda Jaroslav
Šindelář Lumír
Šrámková Dobromila
Šromová Monika
Šťastná Andrea
Tůma Jiří
Uličný Boris
Vojkůvková Kateřina
Žáček Filip
Pilát Matej
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
DS
27. jún 2014
nácvik promócie: 14.00 hod. (Dostavte sa presne v určenom
čase!)
začiatok promócie: 15.00 hod.
Por.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Priezvisko a meno
Adamíková Alena
Anderlová Soňa
Bäuml Jan
Brázdová Kamila
Calábková Barbora
Coufal Miroslav
Čejková Denisa
Dlouhá Petra
Filipová Tereza
Fousová Zdeňka
Frank Miroslav
Frömmel Ondřej
Hadačová Eva
Harvišová Sabina
Heligr Jiří
Horváthová Jana
Hubálek Jaroslav
Jiříková Tamara
Kostková Petra
Kostohryzová Ilona
Králová Markéta
Králová Miroslava
Kudyn Vladimír
Kudynová-Klimtová Eva
Leśniczáková Barbora
Mládek Rudolf
Molek Pavel
Nápravníková Tereza
Nenička Michal
Pelikánová Simona
Forma št.
DS
DS
ES
DS
DS
ES
DS
ES
DS
DS
ES
DS
ES
ES
ES
DS
ES
DS
DS
ES
DS
ES
ES
ES
DS
ES
DS
DS
DS
ES
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Pěsna Lukáš
Platil Oldřich
Prchal Tomáš
Svobodová Eliška
Sýkora Petr
Šebek Jaroslav
Šnajdrová Petra
Tejnorová Erika
Tlapáková Lucie
Volková Petra
Vymazal Luboš
Žáčková Ivana
Žlábková Jana
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
DS
DS
ES
DS
ES
DS
Download

ZOZNAM PROMOVANÝCH ABSOLVENTOV MAGISTERSKÉHO