INFORMÁCIA O PROMÓCIÁCH ABSOLVENTOV BAKALÁRSKEHO
ŠTÚDIA
1. Súčasťou ukončenia magisterského štúdia je promočný akt spojený s
odovzdávaním diplomov absolventom. Promočný akt sa bude konať
podľa nižšie uvedeného harmonogramu v priestoroch PEVŠ v
Bratislave na Tomášikovej ul. 20 v miestnosti AULA MAXIMA na 1.
poschodí.
2. Absolventi budú promovaní v slávnostných promočných talároch a
čiapkach zhotovených výlučne pre túto príležitosť. Promočný poplatok
vo výške 20 € je potrebné uhradiť na č. účtu 2620117102/1100 (var.
symbol - vo financovaní štúdia, rovnaký ako pri úhrade školného a
iných poplatkov spojených so štúdiom).
3. V prípade záujmu si absolventi budú môcť objednať videozáznam
alebo fotografie vyhotovovené profesionálnou firmou. Individuálne
fotografovanie a videozáznam sa v záujme nerušeného promočného
aktu nepripúšťa.
4. V súvislosti s kapacitnými možnosťami promočnej sály si každý
absolvent môže na promočný akt pozvať maximálne 5 hostí.
Neodporúčame zúčastniť sa promočného aktu deťom do 2 rokov.
ZOZNAM PROMOVANÝCH ABSOLVENTOV
BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA V AKADEMICKOM ROKU
2013/2014
24. jún 2014
nácvik promócie: 8.00 hod. (Dostavte sa presne v určenom
čase!)
začiatok promócie: 9.00 hod.
Por.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Priezvisko a meno
Almásiová Katarína
Bahurinská Zuzana
Beňová Simona
Bokorová Monika
Budošová Nikola
Bušo Miroslav
Čief Matej
Ďurčáková Dominika
El Ustová Viera
Fašková Patrícia
Fekete Andrej
Fialová Denisa
Flaškárová Veronika
Franková Kristína
Gajerová Petra
Gálik Martin
Gavenčiak Branislav
Gewisslerová Soňa
Gloneková Sabina
Forma št.
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Hajdíková Barbora
Hecková Barbora
Hílek Jaroslav
Hornák Tomáš
Hörömpöliová Rebecca
Chmelan Vojtech
Ihnátová Liliana
Jausch František
Kollárová Júlia
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
24. jún 2014
nácvik promócie: 10.00 hod. (Dostavte sa presne v určenom
čase!)
začiatok promócie: 11.00 hod.
Por.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Priezvisko a meno
Dobosiová Ramona
Gočová Nikoleta
Jurčišinová Mária
Jurišta Peter
Jurovic Martin
Kaščák Dávid
Kočišová Simona
Kohútová Kristína
Kopecký Juraj
Krajčírová Miroslava
Kulifajová Sandra
Kurťáková Nikoleta
Laskovský Vvlastislav
Ludik Andrej
Magyarová Alexandra
Machút Michal
Markech Ľubor
Matyšák Dávid
Michalíková Alica
Miškovský Michal
Molnár Tibor
Molnárová Dominika
Nahálková Barbora
Nieslaniková Natália
Planková Iveta
Plaskurová Lucia
Plechlo Juraj
Pochybová Simona
Polakovičová Dominika
Pramuková Simona
24. jún 2014
Forma št.
ES
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
nácvik promócie: 12.00 hod. (Dostavte sa presne v určenom
čase!)
začiatok promócie: 13.00 hod.
Por.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Forma št.
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
Priezvisko a meno
Pospíšil Michal
Príbelská Annamária
Príkopa Michal
Přibyl Oliver
Repáň Ján
Rjeiliová Karolína
Roziak Juraj
Ruffini Štefan
Schváb Erik
Schweighoferová Jana
Sičárová Jana
Siváčková Lucia
Solár Andrej
Spurný Ivan
Stašková Sláva
Strempeková Katarína
Szelecká Jana
Šablicová Anna
Šilák Filip
Šišková Veronika
Škodroňová Renata
Šteffek Patrik
Štupáková Lucia
Tallová Barbora
Tináková Katarína
Tomašovic Dárius
Turčanová Žofia
Vlásko Ivan
Volanská Slávka
Volná Mária
24. jún 2014
nácvik promócie: 14.00 hod. (Dostavte sa presne v určenom
čase!)
začiatok promócie: 15.00 hod.
Por.č.
1
2
3
4
5
6
7
Priezvisko a meno
Antušová Natália
Béreš Dávid
Bizoňová Kacinová Natália
Buľaková Simona
Čajkovičová Gabriela
Fülöpová Alžbeta
Gajdošík Anton
Forma št.
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Goriščák Michal
Hessková Katarína
Horváth Attila
Legnárová Nikoleta
Liptáková Veronika
Mészárošová Jana
Mitačová Martina
Ondrus Milan
Papáček Peter
Rosocha Ladislav
Rubeljová Dominika
Zentko Juraj
ES ZILINA
Beniačová Lubica
Briestenský Rastislav
Briestenská Andrea
Gaňa Oliver
Golis Juraj
Johanes Richard
Kondelová Veronika
Korfanta Peter
Kvaššayová Pavlína
Riečanová Veronika
Strýček Lukáš
Zubajová Ľubica
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
Download

začiatok promócie: 9.00 hod. ZOZNAM PROMOVANÝCH