/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging
TRANSPULS SYNERGIC 2700
/ MIG/MAG, TIG DC a svařování obalenou elektrodou
VŠEOBECNĚ
POUŽITÍ
VÝKONNÝ SYSTÉM
/ TPS 2700 je zcela zvláštní svařovací zdroj. Je plně digitalizovaný a umožňuje proto dosažení maximálně přesných
pracovních výsledků. V důsledku synergického provozu
má velmi jednoduchou obsluhu, se svými 27 kg je přenosný a díky vestavěnému podavači drátu je vhodný pro jakékoliv mobilní nasazení. Kromě toho má pro každé použití
odpovídající příslušenství. Počínaje svařovacími hořáky,
přes chladicí moduly, až k dálkovým ovládáním. A to vše
je dokonale přizpůsobeno vlastnostem svařovacího zdroje
tak, aby byl celý systém optimalizovaný.
MNOHOSTRANNÍ PROFESIONÁLOVÉ
/ Svařovací zdroje TPS 2700 nabízejí neuvěřitelně široké
spektrum použití. Důvodem je jednak jejich mobilita – jsou
ideálním řešením pro staveniště, dílny, opravy a údržbu.
A jednak jejich schopnost multiprocesního provozu – s jediným přístrojem můžete svařovat všemi postupy, od
MIG/MAG přes TIG až k obalené elektrodě. Dalším faktorem rozšiřujícím nasazení jsou jejich různá provedení.
JEDEN PŘÍSTROJ, NĚKOLIK VARIANT
/ Speciálním řešením je přístroj TPS 2700 AluEdition, který byl vyvinutý přímo pro svařování hliníku. S rozsáhlými
funkcemi a příslušenstvím pro klasické práce s hliníkem
nebo pro práci s velmi měkkými hliníkovými dráty, případně pro delší hadicová vedení.
/ Nakonec existuje ještě TPS 2700 TIG, který se vyznačuje
speciálními vlastnostmi pro svařování TIG. Jednou z nich
je TIG-Comfort-Stop. Tato funkce zabraňuje obtížnému odtržení oblouku na konci svaru. Přitom je zajištěna plynová
ochrana a dokonalé vyplnění koncového kráteru.
/ Pak existuje také TPS 2700 Duo: u tohoto provedení je
možné na přístroj namontovat přídavný podavač drátu.
Pak můžete zpracovávat dva různé materiály, aniž byste
museli neustále přestrojovat svařovací hořák a drát.
/ TPS 2700 Duo: Jednoduché zpracování dvou různých materiálů pomocí
přídavného podavače drátu
/ TPS 2700 TIG: Dokonalé svařování TIG díky speciálním funkcím
a multiprocesnímu provedení
DOKONALOST JAKO MĚŘÍTKO VŠECH VĚCÍ
SVAŘOVACÍ VLASTNOSTI
IDEÁLNĚ NAPROGRAMOVANÝ PRŮBĚH ZAPALOVÁNÍ
/ Rozhodujícím podnětem pro vývoj digitálních přístrojů
byla snaha o naprostou dokonalost svařovacího procesu
a 100% reprodukovatelnost již optimalizovaných výsledků
svařování. To se ukazuje především u zapalování. Svařovací zdroj TPS 2700 nabízí do detailu optimalizovaný a naprogramovaný průběh zapalování, který je k dispozici kdykoliv a stále ve stejné kvalitě.
/ V závislosti na použití přístroje existují různé varianty zapalování. Jednou z nich je konvenční start svařovacího procesu. Při něm jsou zapalovací parametry přesně přizpůsobeny průměru a kvalitě drátu. Výsledkem je klidný a hladký
průběh zapálení oblouku. Na konci svařování uvolní řízený
proudový impulz natavenou kapku, čímž se zabrání nežádoucímu vytvoření kuličky. A se zapalováním SFI je možné
ve spojení se svařovacím hořákem PushPull typu PT-Drive
docílit bezrozstřikového začátku svaru.
PROGRAM PRO START NA HLINÍKU
/ Další zapalovací možnost existuje pro hliník: aby bylo
možno vyhnout se neprovaření začátku svaru, musí se základní materiál natavit již během startovací fáze. Proto probíhá zapálení s podstatně vyšší energií. Poté se svařovací
výkon opět sníží. Aby se zase naopak vyloučilo nebezpečí
propálení na konci svaru, je možné okamžitě snížit svařovací proud na hodnotu proudu koncového kráteru.
OBLOUK NA MÍRU
/ Digitální přístroje nabízejí různé možnosti. Dovedou se
přizpůsobit jakýmkoliv pracovním požadavkům. Zejména
na oblouk se kladou různé nároky v závislosti na způsobu
použití. Digitální invertorový zdroj zde dovoluje vytvářet
řešení uzpůsobená přímo „na míru“. Tak například u impulzního oblouku existuje pro každý materiál vhodný tvar
impulzu. Svářečka TPS 2700 pracuje tak precizně, že uvolní při každém proudovém impulzu jen jednu jedinou kapku přídavného materiálu. To s sebou přináší téměř bezrozstřikové svařování a poprvé umožňuje provádět v nízkém
výkonovém pásmu exaktní práce: 0,6mm hliníkový plech
bez problémů svaříte pulzním obloukem a 1,2mm drátovou elektrodou.
/ Zcela nové dimenze otevírá rovněž digitální řízení délky
oblouku. Toto řízení pracuje tak rychle a přesně, že délka
oblouku zůstává stále stejná, a ani v případě, že se změní
stickout, nevzniká téměř žádný rozstřik.
/ Navíc byla pro tyto přístroje vyvinuta funkce SyncroPuls,
při které je normální impulz ještě překrytý dalším impulzem o nízké frekvenci. Tím se docílí kvality svaru srovnatelné se svarovým švem TIG a zároveň se zajistí opticky
dokonalý vzhled svaru.
t
/ Přechod materiálu u impulzního oblouku: Každý impulz uvolní jednu kapku
HOSPODÁRNOST A SERVIS
BEZPEČNOST
INTELIGENCE, KTERÁ SE VYPLATÍ
/ Promyšlený a modulárně navržený princip těchto přístrojů nemá za následek pouze zjednodušení a zpříjemnění
práce, ale má také přímý vliv na efektivnost práce a na
usnadnění servisu. Jako příklad můžeme uvést bezeztrátový přívod plynu ke svařovacímu hořáku, kterým jsou vybaveny svařovací systémy Fronius.
NAPROSTÁ SAMOZŘEJMOST
/ Mluvit o bezpečnosti je skoro zbytečné. Každý přístroj od
společnosti Fronius musí projít maximem různých zkoušek. Není tomu jinak ani u svařovacího zdroje TPS 2700.
Právě naopak. Tento přístroj nabízí ještě vyšší stupeň bezpečnosti. Je vybaven kontrolou zemnícího proudu. Toto
opatření, které je součástí sériové výbavy, v případě poruchy zabrání průtoku svařovacího proudu zemnicím vedením a poškození okruhu ochranného vodiče. Kromě toho je
zde ještě teplotně řízený větrák, který snižuje znečištění
vnitřku přístroje, protože běží pouze v případě potřeby. Samozřejmostí je také vše ostatní: označení S a CE podle norem EN 60 974/1 a EN 50 199, včetně testu na převržení,
krytí IP 23 a způsobilost pro použití na staveništi...
VČETNĚ ÚSPOR
/ Při práci s těmito přístroji dochází k průběžným úsporám
vyplývajícím z jejich digitální inteligence. Několik příkladů: prakticky bezrozstřikové svařování a z toho vyplývající
minimální dodatečné práce, automatické vypnutí chladicího modulu, nízký výkon naprázdno, vysoká účinnost, aktualizace programů pomocí notebooku, snadný servisní přístup.
MIMOŘÁDNÝ SERVIS
/ Předností svařovacího zdroje TPS 2700 je jeho jednoduché modulární uspořádání a snadná přístupnost ke všem
komponentám. Servis je navíc usnadněn zobrazováním
servisních kódů, jako např. „Chybí plyn“. A díky digitálnímu jádru přístroje a aktualizacím pomocí notebooku budete vždy na úrovni nejnovějších poznatků v oblasti svařovací techniky.
/ JobMaster s integrovanou
funkcí dálkového ovládání
/ Ruční svařovací hořák
PushPull typu PT-Drive
/ Na vyžádání lze dodat také vhodný dálkový ovladač: programový dálkový ovladač pro
MIG – TR 2000; univerzální dálkový ovladač – TR 4000; komfortní dálkový ovladač –
TR 4000C
MANIPULACE
STAČÍ JEN NASTAVIT A OSTATNÍ UŽ BĚŽÍ SAMO
/ O co více možností nabízí svářečka TPS 2700 po technologické stránce, o to jednodušší je její použití. Důvodem je
synergický provoz. Jedním knoflíkem nastavujete vše. Zvolíte materiál a tloušťku plechu a to je vše. Ostatní se už rozběhne samo. Digitální přístroj TPS 2700 automaticky využívá integrované odborné znalosti a řídí celý svařovací
proces.
DOKONALÁ SOUHRA CELÉHO SYSTÉMU
/ TPS 2700 není jenom svařovací zdroj – je to celý systém.
K dispozici jsou všechny komponenty, které potřebujete
pro úspěšný průběh svařovacího procesu: od svařovacího
hořáku přes posuv drátu až k hadicovému vedení, ke komunikaci a správě svařovacích dat. Vše je zde, dokonale vzájemně sladěno, část po části.
OBSLUHA PŘÍMO NA MÍSTĚ
/ Ať už stojí svařovací zdroj kdekoliv, pracovat můžete tam,
kde potřebujete. Pro nejrůznější způsoby použití máte ke
svářečce TPS 2700 vždy k dispozici vhodný dálkový ovladač. Nebo můžete přístroj obsluhovat přímo ze svařovacího
hořáku – buď pomocí regulace Up/Down, nebo s využitím
vestavěné funkce dálkového ovládání u provedení JobMaster.
INTELIGENTNÍ POSUV DRÁTU
/ Posuv drátu má u každého svařovacího procesu mimořádný význam. Ovlivňuje přímo výsledek práce a měl by probíhat spolehlivě, precizně a pokud možno plynule. Přístroj
TPS 2700 má vestavěný kvalitní 4kladkový pohon. Jako
rozšířená výbava se pro měkké hliníkové dráty nabízí planetový pohon „PT-Drive“. Pomocí digitálního řízení otáček
motoru je možno přesně a reprodukovatelně nastavovat
rychlost drátu v rozmezí 0 až 22 m/min.
Zadávací
kolečko
Pole pro zobrazení
Tlačítko pro
ukládání
Volba materiálu
Provozní
režim
Svařovací
postup
/ Ve svařovacím zdroji je vestavěn 4kladkový pohon umožňující přesný
a plynulý posuv drátu
KONTROLNÍ SEZNAM
SVAŘOVACÍ ZDROJ
TP 2700
VŠEOBECNĚ
ZOBRAZENÍ
Síťové napětí
Tolerance síťového napětí
Síťové jištění, zpožděný typ
Primární trvalý proud (100 % DZ)
Účiník
Účinnost
Rozsah svařovacího proudu
MIG/MAG
elektroda
TIG
Svařovací proud při
10 min / 25 °C
3×400 V
± 15 %
16 A
4,5 kVA
0,99
87 % (70 A)
4kladkový pohon
Odhořovací impulz (dokonalý konec
drátu, optimální opětovné zapálení)
Automat. vypnutí chladicího modulu
Digitální řízení svařovacího procesu
Přiblížení drátu
Zavedení drátu bez plynu a proudu
Monitoring uzemnění
Odhořovací automatika
Funkce zkoušky plynu
Provoz s programovými bloky (JOB)
Řízení mikroprocesorem
Multiprocesní provedení – MIG/MAG,
TIG a elektroda
Plynulé nastavení svařovacího proudu
na hořáku
Synergický provoz
Ventilátor řízený termostatem
Ochrana proti přehřátí
Rozměr „a“
Provozní režim a svařovací postup
Tloušťka plechu
Rychlost drátu
Korekce dynamiky, délky oblouku a
odkapávání
Funkce Hold
Číslo programu (jobu)
Ruční provoz
Proud motoru
Rychlost svařování
Svařovací proud/napětí
(aktuální a směrná hodnota)
Servisní kódy
Přechodový oblouk
Přehřátí
10 min / 40 °C
Napětí naprázdno
Pracovní napětí
MIG/MAG
elektroda
TIG
Krytí
Druh chlazení / izolační třída
Rozměry d/š/v
Hmotnost
3 – 270 A
10 – 270 A
3 – 270 A
270 A 60 % DZ
210 A 100 % DZ
270 A 40 % DZ
210 A 60 % DZ
170 A 100 % DZ
50 V
14,2 – 27,5 V
20,4 – 30,8 V
10,1 – 20,8 V
IP 23
AF / B
625 / 290 / 475 mm
27 kg
CHLADICÍ MODUL
FK 4000
Síťové napětí 50 Hz
Odběr proudu
Chladicí výkon
Q = 1 l/min, + 20 °C
Q = 1 l/min, + 40 °C
Q = max, + 20 °C
Max. dodávané množství
Max. tlak čerpadla
Čerpadlo
Objem chladicího média
Krytí
Rozměry d/š/v
Hmotnost (bez chladicího média)
230 / 400 V
0,5 A
NASTAVITELNÉ PARAMETRY
Dynamika
Proud koncového kráteru
Čas odhoření
Doba předfuku/dofuku plynu
HotStart
Korekce délky oblouku a odkapávání
Svařovací výkon – plynule
PROVOZNÍ REŽIMY
2takt
4takt
Bodové svařování
Start pro hliník
(speciální 4takt)
Speciální 2takt
VOLITELNĚ
1600 W
900 W
1600 W
1,6 l/min
4,5 baru
vibrační čerpadlo
5,5 l
IP 23
725 / 290 / 230 mm
14,1 kg
Kontrola konce drátu
Úsporný plynový ventil
Provoz PullMig
Rozhraní robota, analogové/digitální
Svařovací programy z databáze
Bezrozstřikové zapalování
SyncroPuls
TIG Comfort Stop
/ Nabíjecí systémy akumulátorů / Svařovací technika / Solární elektronika
MÁME TŘI DIVIZE A JEDNU SPOLEČNOU VÁŠEŇ: POSOUVÁME HRANICE
/ Ať už se jedná o nabíjecí systémy akumulátorů, svařovací techniku nebo solární elektroniku, náš cíl je jasně definován: Být jedničkou v technologii
i ve kvalitě. S přibližně 3 000 zaměstnanců na celém světě posouváme hranice realizovatelného. Důkazem je více než 850 aktivních patentů. Zatímco
ostatní se vyvíjejí krok za krokem, my děláme vývojové skoky. Již od začátku. Základem naší firemní strategie je zodpovědné využití našich zdrojů.
Další informace ke každému výrobku Fronius a o našich prodejních partnerech a reprezentantech po celém světě naleznete na adrese www.fronius.com
v01 2013 CS
Text a obrázky odpovídají technickému stavu při vydání tiskem. Změny vyhrazeny.
Všechny údaje jsou i přes pečlivé zpracování bez záruky – záruka vyloučena. Autorské právo © 2011 Fronius™. Všechna práva vyhrazena.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Fronius Česká republika s.r.o.
Dolnoměcholupská 1535/14
102 00 Praha 10
Česká republika
Telefon +420 272 111 011
Fax +420 272 738 145
[email protected]
www.fronius.cz
Fronius International GmbH
Froniusplatz 1
4600 Wels
Austria
Telefon +43 7242 241-0
Fax +43 7242 241-953940
[email protected]
www.fronius.com
CS v01 Jan 2014 aw18
Váš prodejce:
Download

TRANSPULS SYNERGIC 2700