OKAN BİNGÖL- Süleyman Demirel Üniversitesi
MEHMET ALİ YALÇINKAYA- Süleyman Demirel Üniversitesi
ORHAN TOSUN- Süleyman Demirel Üniversitesi
Fırçasız Doğru Akım Motorları
FDAM, fırçalı DA motorlarında fırçalar
yardımı ile oluşturulan manyetik alanın,
fırçalar olmadan doğal yollar ile
karşılandığı motor türüdür.
Fırçasız ve Fırçalı Doğru Akım
Motorları
3 Fazlı FDAM’ ın Elektriksel Çevrimi
3 fazlı bir DA motorunda bulunan her bir sargıdan iki yönlü olmak üzere altı
adımlı bir komütasyon gerçekleştirilebilir. 6 adımlı komütasyonun her bir
adımında, bulunan 3 sargıdan bir sargıya pozitif gerilim, bir sargıya negatif
gerilim verilirken üçüncü sargı boş bırakılmaktadır.
Hall Sensör Çıkışlarına Karşılık Gelen Sargı
Gerilimleri
Projede FSDAM’ ın kontrolü, motorlar içerisinde bulunan hall
sensörleri yardımı ile gerçekleştirildiği için, hall sensörlerden okunan
sinyallere karşılık olarak motor sargılarına verilmesi gereken
gerilimlerin bilinmesi gerekmektedir.
DSPIC
dsPIC, Microchip firması tarafından
üretilen 16 bitlik mikro denetleyicidir.
dsPIC mikro denetleyicisi motor
uygulamaları açısından 8 bitlik PIC’ lere
göre; daha hızlıdır ve daha geniş
program hafızasına sahiptir.
DSPIC’ in Önemli Özellikleri
•
•
•
•
•
RISC mimarisi kullanma,
C programlama dili ile programlanabilmesi,
16 bit hafızaya sahip olma,
29 farklı kesme kaynağı,
6 bağımsız PWM kanalı bulundurma.
DSPIC
Sistemin Çalışması
• Kullanıcı tarafından süre ve hız değerlerinin girilmesi,
• Girilen ilk hız ve süre değerlerinin seri port haberleşme devresi üzerinden mikro
denetleyiciye gönderilmesi,
• Hall sensörlerden gelen pozisyon bilgisi ile birlikte arayüzden gönderilen gelen
hız ve süre verilerinin mikrodenetleyici tarafından incelenerek gerekli PWM
frekansını, gerekli PWM çıkışlarına uygular.
• Seri port aracılığı ile arayüz programına, daha önce gönderilmiş verilerin
işlendiğinin belirtilmesi ve akabinde arayüz tarafından bir sonraki süre ve hız
değerlerinin mikro denetleyiciye gönderilmesi
Sürücü Devresinin Açık Şeması
FDAM Sürücü Devresi
Sistem Arayüzü
Seri Port Haberleşme Protokolü Devresi
Çalışmada seri port haberleşmesini sağlayabilmek için max232
entegresi kullanılarak bir devre hazırlanmıştır.
Araştırma Bulguları ve Sonuçlar
Şekil 1: Hall A ve Hall B
Sensörleri Çıkış Gerilimleri
Şekil 2: FDAM Hız Grafiği
FDAM ve Sürücü Devre Sistemi
1
2
3
4
5
Bilgisayar Arayüzü
FDAM
FDAM Sürücü Devresi
Seri Port Haberleşme Devresi
Güç Kaynağı
Benzer Çalışmalardan Farkları
• Fırçasız DA motoru kullanılması,
• dsPIC kullanılması,
• Bilgisayar tabanlı bir ara yüzle
kontrol edilmesi.
[email protected]@[email protected]
Download

144