KOMPOZICE 1
Úvod
Grafická a multimediální laboratoř
KOMPOZICE - ZÁKLADY
fotografování:
aktivní kreativní vyjadřovací činnost
nejjednodušší tvůrčí postup
každý může rozvíjet své vidění, kreativitu, vnímání i
interakci s okolím
Grafická a multimediální laboratoř
automatika (poloautomatika) digitálních
fotoaparátů umožňuje soustředit na vlastní
tvorbu
není absolutní, někdy je lepší ji vypnout a...
fotografování rychle se pohybujících objektů
potřeba dosáhnout různou hloubku ostrosti
prokreslení jasů, práce s protisvětlem, noční snímky,
fotografování tmavých nebo světlých ploch...
kreativní práce s digitálním obrazem se
rozšiřuje díky počítači
4ME121/4ME421
2
KOMPOZICE - ZÁKLADY
CÍL:
rozvinutí citlivosti vidění, práce se světlem, barvou,
kompozicí, výběr motivů, nové vnímání a vidění
světa...
podmínkou:
Grafická a multimediální laboratoř
(téměř) automatické používání fotografické techniky
(nehledat správná nastavení až při akci…)
plné soustředění na vlastní tvorbu
následuje radost ze samotného
tvůrčího procesu
4ME121/4ME421
3
KOMPOZICE - ZÁKLADY
Kompozici se lze naučit
Otázkou je, jaká metodika je ta nejlepší, co
nejrychleji vede ke kýženému výsledku
Tím nejdůležitějším, čemu Vás budeme učit,
je to základní a klasické podle pravidla:
Grafická a multimediální laboratoř
Nejdříve se nauč malovat ruku a teprve pak lze
naučená pravidla obrátit naruby jako Picasso v
kubismu.
Stejně jako u učení se jazykům vyhrává
metodika opakování, příkladů, memorování
frází, vět..
Budeme Vás tedy:
učit se napodobovat a tím se zároveň učit
učit se z chyb
4ME121/4ME421
4
KOMPOZICE - ZÁKLADY
Kompozice není jen skládání prvků obrazu,
jde o tvůrčí proces, přímo závislý na
Grafická a multimediální laboratoř
Vašich teoretických znalostech těchto pravidel,
schopnostech je použít ve správný čas na správném
místě,
Znalosti svého fotoaparátu
a umění ovládat jej prakticky poslepu.
Ale závisí také na ochotě zkoušet, učit se,
experimentovat…
Dobrým řidičem se nestanete po autoškole
I u fotografování je nutno si základní
pravidla zafixovat stejně jako řidičské reflexy
Naučte se „myslet fotograficky“
4ME121/4ME421
5
KOMPOZICE - ZÁKLADY
již pouze: 1. výběr druhu (tématu) fotografie
technická fotografie, práce s krajinou,
architekturou, práce s lidmi, portrét, reportážní
nebo dokumentární fotografie
speciální monotémata – vhodné na cvičení
kompozice
Grafická a multimediální laboratoř
cesty, struktury, linie…
strašáci v polích, ...
4ME121/4ME421
6
KOMPOZICE - ZÁKLADY
již pouze: 2. přístup k tvorbě fotografie
dokumentační, technická, katalogová (přesně
zachycující realitu)
cíl: fakta co nejvěrněji, nejjednodušeji a co nejpřímější cestou
kreativní (odlišně zobrazující realitu, netradiční
pohled…)
Grafická a multimediální laboratoř
cíl: překvapit, zaujmout a probudit emoce
4ME121/4ME421
7
Grafická a multimediální laboratoř
dokumentační
4ME121/4ME421
8
Grafická a multimediální laboratoř
EMOCE A INFORMACE
celek – polocelek – detail
Grafická a multimediální laboratoř
Celek, polocelek, detail!
4ME121/4ME421
10
Grafická a multimediální laboratoř
ZÁSADNÍ OTÁZKY
Co chceme vlastně vyfotografovat?
Je to zajímavé? (světlo, mraky, lidi a jejich
život, keř, strom, brouk, květina, moře,
abstraktní fotografie…)
Co je hlavní objekt a proč?
Bude fotografie něčím zajímavá? A pro koho?
A čím pro koho?
Jakou emoci chceme předat? (radost, štěstí,
smutek, tíži života, dramatickou atmosféru,
je to abstrakce či dokument?)
Je-li to dokument, tak čeho je to dokument?
4ME121/4ME421
11
Grafická a multimediální laboratoř
ZÁSADNÍ OTÁZKY
Jak fotografii zjednodušit? Co lze vynechat a jak
se toho zbavit?
Jak zdůraznit a izolovat hlavní objekt?
Je teď dobré světlo? Je ho dost? Jak zvládnout
případné obtížné světelné podmínky?
Zvládne se fotografie technicky? Stihne se
zaostřit, nepřekročí se dynamický rozsah,
zvládne se (zejména u DSLR) hloubka ostrosti,
jak vyvážit bílou, vhodný objektiv?
Máme teď trochu toho fotoštěstí?
Je-li to dokument, tak čeho je to dokument?
Jak budeme fotografii orientovat, komponovat,
jaké bude popředí a pozadí?
4ME121/4ME421
12
KOMPOZICE JE O ČEM?
Grafická a multimediální laboratoř
Grafická a multimediální laboratoř
KOMPONOVÁNÍ - ZÁKLADY
uspořádání hlavních a vedlejších objektů do formátu
obrazu (na výšku, na šířku)
srozumitelnost, jednoduchost, hlavní objekt musí
dominovat
hlavní motiv by měl mít dostatek prostoru
volná plocha působí lépe než mnoho dalších objektů
prostor ve směru pohybu / pohledu
vadí / nevadí, když je část objektu z obrazu vysunuta
kompozici snímku hledat již při fotografování
hlídat rušivé objekty (změna úhlu záběru – retuš je až
posledním řešením)
vystihnout správný moment
4ME121/4ME421
14
KOMPONOVÁNÍ – ZÁKLADY – ORIENTACE
uspořádání hlavních a vedlejších objektů do
formátu obrazu – znalost vnímání obrazu:
lidské oko: obdélníkové vnímání kompozice v
horizontálním formátu
Grafická a multimediální laboratoř
vztahy mezi prvky vlevo a vpravo,
šířka prostoru
vztahy mezi prvky v popředí a pozadí,
výška objektů, hloubka prostoru
4ME121/4ME421
15
Grafická a multimediální laboratoř
Fotografujte na šířku i šířku, různá ohniska: často až v PC zjistíte, že
existují i jiná kompoziční řešení, zvyšuje se tím úspěch prodejnosti
fotek do fotobank a nic moc to nestojí navíc…
4ME121/4ME421
16
Grafická a multimediální laboratoř
Fotografujte na šířku i šířku, různá ohniska: často až v PC zjistíte, že
existují i jiná kompoziční řešení, zvyšuje se tím úspěch prodejnosti
fotek do fotobank a nic moc to nestojí navíc…
4ME121/4ME421
17
Grafická a multimediální laboratoř
obecně 2: pro portréty a lidi svislý formát, ale…
4ME121/4ME421
18
Grafická a multimediální laboratoř
obecně 2: ale prostor ve směru pohledu…
4ME121/4ME421
19
KOMPOZICE 2
Grafická a multimediální laboratoř
KOMPONOVÁNÍ - ZÁKLADY
uspořádání hlavních a vedlejších objektů do
formátu obrazu – znalost vnímání obrazu:
Grafická a multimediální laboratoř
lidské oko: obdélníkové vnímání kompozice v
horizontálním formátu
postup vnímání obrazu a dělení obrazové plochy
4ME121/4ME421
21
4ME121/4ME421
22
Grafická a multimediální laboratoř
Grafická a multimediální laboratoř
třetiny nebo Zlatý řez???
4ME121/4ME421
23
4ME121/4ME421
24
Grafická a multimediální laboratoř
4ME121/4ME421
25
Grafická a multimediální laboratoř
4ME121/4ME421
26
Grafická a multimediální laboratoř
Grafická a multimediální laboratoř
vodítkem mohou být i linie, nejlépe diagonálně
4ME121/4ME421
27
KOMPONOVÁNÍ - ZÁKLADY
uspořádání hlavních a vedlejších objektů do
formátu obrazu – znalost vnímání obrazu:
Grafická a multimediální laboratoř
lidské oko: obdélníkové vnímání kompozice v
horizontálním formátu
postup vnímání obrazu a dělení obrazové plochy
4ME121/4ME421
28
4ME121/4ME421
29
Grafická a multimediální laboratoř
4ME121/4ME421
30
Grafická a multimediální laboratoř
CO S HORIZONTEM?
Grafická a multimediální laboratoř
Grafická a multimediální laboratoř
horizont v 1/3 nebo ve 2/3 odshora
4ME121/4ME421
32
Grafická a multimediální laboratoř
moderní pojetí…
4ME121/4ME421
33
4ME121/4ME421
34
Grafická a multimediální laboratoř
4ME121/4ME421
35
Grafická a multimediální laboratoř
4ME121/4ME421
36
Grafická a multimediální laboratoř
KOMPONOVÁNÍ - ZÁKLADY
uspořádání hlavních a vedlejších objektů do
formátu obrazu – znalost vnímání obrazu:
Grafická a multimediální laboratoř
lidské oko: obdélníkové vnímání kompozice v
horizontálním formátu
postup vnímání obrazu a dělení obrazové plochy
1
2
3
4ME121/4ME421
37
Download

KOMPOZICE 1