Nájemní kritéria PERI
DOMINO
Kritéria pro posouzení stupně opotřebení
či poškození pronajímaných výrobků
DOMINO rámy
Kritéria posuzování nájemního materiálu
Vydání:
01/2013 Strana 1 z 11
01/2013
Nájemní kritéria PERI
DOMINO
Přehled
1. Rámy DOMINO.......................................................3
2. Rohy DOMINO………….........................................6
3. Vložky DOMINO.....................................................9
Kontakt
PERI spol. s.r.o.
Bednění Lešení Služby
Průmyslová 392
25242 Jesenice u Prahy
Telefon: +420 222 359 311
Fax: +420 222 359 315
Email: [email protected]
www.peri.cz
01/2013 Strana 2 z 11
Nájemní kritéria PERI
DOMINO
OBECNÉ ZÁSADY PRO VÝMĚNU VNĚJŠÍCH PROFILŮ A VNITŘNÍCH
ŽEBER PANELŮ DOMINO
Popis poškození:
Vnější profil nebo vnitřní žebro je ohnuté, utržené, naříznuté nebo jinak poškozené.
Kritérium:
Provádíme-li výměnu vnějšího profilu nebo vnitřního žebra, nesmí být poškozeny žádné sousedící vnější
profily ani sousedící vnitřní žebra (viz. obrázek č. 1)
Kalkulace:
Práce:
- demontáž překližky
- odstranění poškozeného žebra
- přivaření nového žebra
- montáž překližky
Materiál:
- vnější profil, vnitřní žebro
Obrázek č. 1: výměna dvou a více spolu sousedících profilů nebo žeber není povolena
01/2013 Strana 3 z 11
Nájemní kritéria PERI
DOMINO
1. Rámy DOMINO
Popis poškození
Pokyny k opravě
Fakturace
Diagonálně ohnutý prvek - ohnutí ≤ 5
mm
oprava není nutná
nefakturuje se
Diagonálně ohnutý prvek - ohnutí > 5
mm
dále nepoužitelné
odprodej materiálu z nájmu
oprava není nutná
nefakturuje se
opravit rám
oprava rámu panelu
dále nepoužitelné
odprodej materiálu z nájmu
oprava není nutná
nefakturuje se
Rám prohnutý > 15 mm u spínacího
otvoru
 pokud vše funguje a lze osadit
zámek DRS
 pokud nelze osadit zámek DRS
a lze opravit
 pokud oprava není možná
(extrémní prohnutí)
Vyboulený profil
 hrana profilu je rovná, profil je
funkční zámek DRS lze bez
problémů nasadit
01/2013 Strana 4 z 11
Nájemní kritéria PERI
DOMINO
Popis poškození
Pokyny k opravě
Fakturace
opravit rám či demontovat
překližku, vyměnit profil
(v případě, že to umožní
instrukce pro výměnu profilu) a
namontovat novou překližku
oprava rámu
výměna překližky
výměna profilu
oprava není nutná
nefakturuje se
opravit, vyrovnat
oprava rámu panelu
opravit, vyrovnat, vyměnit
překližku pokud nutné
oprava rámu panelu
výměna překližky
Vyboulený profil

profil je zničený, děravý, prohnutý,
zámek DRS nelze osadit
Hrana profilu prohnutá
 profil je zničený, děravý, prohnutý,
zámek DRS nelze osadit
 < 3 mm
 3 - 10 mm
 nad 10 mm
Žebro extrémně ohnuté, zlomené
 mírné prohnutí můžeme narovnat
vyměnit žebra (pokud to dovolují výměna žebra
instrukce pro výměnu žeber – viz. výměna překližky
výše) a vyměnit překližku
Ohnutá či uražená spínací místa
přivařit zpět
01/2013 Strana 5 z 11
oprava rámu panelu
doplnění náhradního dílu
(740473 – železo, 740474 –
hliník)
Nájemní kritéria PERI
DOMINO
Popis poškození
Pokyny k opravě
Fakturace
Porušený svár na rohu rámu, roh se
rozevírá
opravit rám, popřípadě vyměnit
překližku
oprava rámu panelu
výměna překližky
Díry v profilu
 do 6 cm včetně
 nad 6 cm
opravit rám
oprava rámu panelu
výměna profilu
výměna překližky
vyměnit profil pokud to instrukce
pro výměnu profilu umožňují
2. Rohy DOMINO
DGE 75 / 125 / 250, DAW 75 / 125 / 250
Popis poškození
Pokyny k opravě
Fakturace
Poškození v pracovní ploše
 mírně poškozený
vyvařit a zabrousit prostor
oprava hliníkových rohů
dále nepoužitelné
odprodej materiálu z nájmu
 Extrémní prohnutí
01/2013 Strana 6 z 11
Nájemní kritéria PERI
DOMINO
Popis poškození
Pokyny k opravě
Fakturace
opravit narovnáním,
vyklepáním, vyvařením
oprava hliníkových rohů
 5 mm
dále nepoužitelné
odprodej materiálu z nájmu
Poškození upínací vložky
 ohnutá
narovnat, přivařit
nefakturuje se
 prasklá, zlomená, chybí
navařit novou vložku
oprava hliníkových rohů
Vnitřní trubka poškozená, chybí
doplnit novou trubku
oprava hliníkových rohů
Ohnutý rám
 < 5 mm
01/2013 Strana 7 z 11
Nájemní kritéria PERI
DOMINO
Popis poškození
Pokyny k opravě
Fakturace
Ohnutý krajní profil rohu – extrémní
ohnutí
navařit nový krajní profil rohu
nebo opravit stávající
oprava hliníkových rohů
Poškození kraje pracovní plochy rohu
vyvařit, zabrousit, zabarvit
oprava hliníkových rohů
namazat olejem a znovu zkusit
hybnost pantů
odprodej materiálu z nájmu
Roh nelze ohýbat v pantech
pokud opravdu nelze otevírat a
zavírat, roh je nepoužitelný
01/2013 Strana 8 z 11
Nájemní kritéria PERI
DOMINO
2. Vložky DOMINO
DWD 75 / 125 / 250
Popis poškození
Pokyny k opravě
Fakturace
Poškození v podélném směru
 mírné poškození – do 5 mm včetně
oprava není nutná
nefakturuje se
 Extrémní prohnutí
dále nepoužitelné
odprodej materiálu z nájmu
 mírné poškození
vyvařit, opravit, zabrousit
oprava hliníkových vložek
 extrémní poškození, na více místech
dále nepoužitelné
zákazníkovi vyfakturován
odprodej materiálu z nájmu
Poškození v pracovní ploše
01/2013 Strana 9 z 11
Nájemní kritéria PERI
DOMINO
Popis poškození
Pokyny k opravě
Fakturace
 bez trhlin a porušení sváru
opravit narovnáním
nefakturuje se
 packa ulomená nebo porušený svár
opravit přivařením nové packy
oprava hliníkových vložek a
doplnění ND číslo 770257
opravit, doplnit novou trubku
oprava hliníkových vložek a
doplnění ND číslo 770258
opravit stávající nebo doplnit
nový profil
oprava hliníkových vložek
Poškození packy
Poškození vnitřní trubky, nebo chybí
Krajní profil chybí nebo je poškozen
01/2013 Strana 10 z 11
Nájemní kritéria PERI
DOMINO
Popis poškození
Pokyny k opravě
Fakturace
navařit nový krajní profil rohu
nebo opravit stávající
oprava hliníkových rohů
Poškození kraje pracovní plochy rohu
vyvařit, zabrousit, zabarvit
oprava hliníkových rohů
Roh nelze ohýbat v pantech
namazat olejem a znovu zkusit
hybnost pantů
odprodej materiálu z nájmu
Ohnutý krajní profil rohu – extrémní
ohnutí
pokud opravdu nelze otevírat a
zavírat, roh je dále nepoužitelný
01/2013 Strana 11 z 11
Download

Rámy DOMINO