PŘÍPADOVÁ STUDIE
Informační systém KARAT
pro řízení stavební společnosti
Počátky akciové společnosti VW WACHAL sahají
do roku 1991, kdy současný majitel společnosti
Ing. Viliam Wachal vstoupil jako fyzická osoba
na stavební trh a začal podnikat.
POSTAVENÍ NA TRHU
A KONKURENČNÍ VÝHODY
SPOLEČNOSTI
V současné době působí firma
jako stabilizovaná společnost
s perspektivním výrobním programem
na tuzemském, ale i zahraničním
stavebním trhu.
V Kroměříži firma vlastní stavební dvůr
s volnými i zastřešenými plochami.
Součástí tohoto objektu jsou i sklady
stavebního materiálu. Firma má vlastní
prodejnu stavebnin a je vybavena
vlastním strojním zařízením pro celý
rozsah stavební činnosti včetně autodopravy, strojů pro zemní
práce a manipulaci s materiálem.
Skupina společností WACHAL vznikla a rozšiřovala se
postupně jako výsledek dynamického růstu a snahy o
poskytování co nejkomplexnějších služeb zákazníkovi.
V současné době se celá skupina prezentuje základním
kapitálem přesahujícím 21 mil. Kč, zastoupením ve Slovenské
republice a uplatněním se na náročném trhu v západní
Evropě. Základní podnikatelskou aktivitou je a v budoucnosti
také zůstane stavební činnost.
jednalo o ryze českou firmu. Toto je dále podpořeno skutečností,
že majoritní vlastník společnosti, Ing. Viliam Wachal, řídí
společnost od jejího vzniku až do dnešního dne. Stejně tak
vrcholový management je ve stejném složení již cca 10 let,“
uvádí Ing. Ondřej Wachal, zástupce ředitele společnosti.
DŮVODY VÝBĚRU NOVÉHO INFORMAČNÍHO
SYSTÉMU
Hlavním důvodem pro výběr nového ERP řešení byla
skutečnost, že stávající informační systém APERTUM
dlouhodobě nefungoval dle představ společnosti VW VACHAL
a navíc začala být velice nekvalitní i jeho podpora. Proto
se vedení společnosti rozhodlo v roce 2010 vypsat veřejné
výběrové řízení na dodávku nového ERP řešení. To s sebou
přineslo fakt, že ve výběru bylo více než 20 dodavatelů.
Společnost se navíc rozhodla vybrat vítěze vlastními silami
bez externího poradce.
V zájmu modernizace bylo zadání pro potenciální dodavatele
rozšířeno o oblasti, které stávající systém nepodporoval,
konkrétně o řešení reklamace, půjčovny stavebního nářadí,
prodejny stavebnin, workflow a dalších. V neposlední řadě
bylo podmínkou ucelené řešení od jednoho dodavatele. Do
finále výběrového řízení se dostaly produkty KARAT a HELIOS.
„Jedním ze základních faktorů úspěchu a postavení společnosti
VW WACHAL na trhu je její dlouholetá historie a fakt, že se vždy
PROČ IS KARAT USPĚL PŘED KONKURENCÍ?
Důvodů, proč se do finále dostaly právě tyto dva produkty,
www.KaratSoftware.com
bylo hned několik. Prvním z nich je fakt, že část řešení
HELIOS byla ve společnosti VW WACHAL již historicky
využívána. Druhým pak skutečnost, že s řešením KARAT
měli dobré zkušenosti někteří pracovníci z předchozích
zaměstnání.
Do karet hrály KARATu také dobré reference. V neposlední
řadě zde sehrál svou roli poměr cena/výkon, který u těchto
produktů vycházel nejlépe. Výběrového řízení se účastnila
řada menších a levnějších produktů, které však významně
zaostávaly ve funkčnosti, a naopak produkty, zejména
zahraniční, které byly funkčně na výši, ale měly problém
s vysokou cenou.
Při rozhodování mezi produkty HELIOS a KARAT sehrála svou
roli kvalitnější funkcionalita v řešení půjčovny stavebního
nářadí, podpora pro automatický import z databáze
rizikových firem a následná možnost práce s importovanými
daty v jednotlivých částech systému.
NEJVĚTŠÍ PŘÍNOSY
SPOLUPRÁCE
IS KARAT funguje ve společnosti
VW WACHAL od ledna 2011.
S více jak ročním odstupem se
dá hodnotit, že výběr IS KARAT
byl správnou cestou. Průběh
implementace a první rok provozu
byl zároveň ukázkou, jak mohou
vzájemné konzultace uživatelů na
straně odběratele a konzultantů
na straně dodavatele posunout
jednotlivé uživatele a tím i celou
firmu významně dopředu.
Vedení společnosti VW WACHAL
není zastáncem „tvrdé“ cesty přinucení pracovníků k užívání
systému, ale chce, aby jednotliví uživatelé sami poznali a
začali využívat nové vlastnosti vybraného řešení a získali
z nich prospěch pro svou činnost.
„Při rozhodování mezi produkty
HELIOS a KARAT sehrála svou roli
kvalitnější funkcionalita v řešení
půjčovny stavebního nářadí, podpora
pro automatický import z databáze
rizikových firem a následná možnost
práce s importovanými daty
v jednotlivých částech systému.“
I z tohoto důvodu byly některé části řešení dodávány
postupně a jejich přínos oceňují uživatelé s odstupem delší
doby.
Jedná se zejména o řešení Workflow a na něj navazující
využití MS SharePoint technologií, které by měly pomoci
přiblížit možnosti IS KARAT i dalším uživatelům.
„Výběr informačního systému KARAT
byl správnou a přirozenou cestou pro
naši společnost. Oceňujeme jeho širokou
funkcionalitu, stejně jako fakt, že jej lze velmi
efektivně přizpůsobit konkrétním podmínkám
naší společnosti. Také možnosti jeho propojení
s řešením MS SharePoint budou v budoucnu
velkým přínosem pro naši společnost,“ uvádí
Ing. Leona Novotná, ekonomka společnosti.
PLÁNY DO BUDOUCNA A ROZVOJ
SPOLUPRÁCE
Dotažení Workflow a maximální využití
MS SharePoint technologií jsou zároveň
největším úkolem pro rok 2012. Další
plánovanou funkcionalitou, kterou chce
společnost VW WACHAL využít, je řešení DMS (Document
Management System), které společnost KARAT Software
představila jako novinku verze 11 IS KARAT. Navíc toto řešení
bude ve verzi 12 obsahovat řadu dalších vylepšení.
„Jsme přesvědčeni, že jsme si vybrali řešení s bohatou
funkcionalitou a rozsáhlými možnostmi jeho rozšiřování.
Nechceme však zahltit uživatele velkými a rychlými změnami
a preferujeme postupné zavedení jednotlivých částí systému,“
doplňuje Ing. Leona Novotná
www.KaratSoftware.com
Download

Případová studie - Informační systém KARAT