NÁVOD NA REGISTRACI A PŘIHLÁŠENÍ DO SLUŽBY
FILMBOX LIVE
Pro aktivaci videoportálu FILBOX LIVE je nutné provést regis traci na webové
stránce
http://cf.filmboxlive.com/cz/partner/digi tv/ .
Do
zobrazeného
formuláře je nutné vyplnit následující údaje :
Jméno a příjmení uživatele, který
sepsal smlouvu s Digi TV.
E-mailová adresa, kterou využíváte.
Budou na ni odeslány přihlašovací údaje
a bude také sloužit pro komunikaci se
společností Filmbox International Ltd.
E-mailová adresa (ověření) – musí být
shodná s řádkem výše.
Heslo, které jste obdrželi na zákaznické
lince Digi TV.
Zákaznické číslo je číslo smlouvy od
společnosti Digi TV (variabilní symbol).
Bude Vám sděleno společně s heslem na
zákaznické lince Digi TV.
Po vyplnění údajů potvrďte kliknutím na „Vstoupit“. Pokud registrace proběhla v pořádku,
budete informováni, že Filmbox Live byl aktivován a na Vámi uvedenou e-mailovou adresu
budou odeslány přihlašovací údaje.
Otevřete si e-mailovou zprávu s předmětem „Vítejte na Filmbox Live“ a po důkladném přečtení
klikněte na odkaz www.filmboxlive.com. Po načtení stránky zvolte v pravém horním rohu
„Přihlásit“. Zobrazí se přihlašovací okno; vyplňte podle údajů z e-mailové zprávy.
Do pole E-mail zadejte uživatelské jméno, což je číslo smlouvy u společnosti Digi TV.
Heslo – je heslo, které máte taktéž v emailové zprávě a které Vám bylo sděleno
na zákaznické lince Digi TV.
Potvrďte kliknutím na „Přihlásit“.
Nyní jste úspěšně přihlášen a můžete
naplno využívat videoportál Filmbox Live.
Upozorňujeme, že jako první krok je nutné provést registraci.
Digi Czech Republic, s. r. o, Holandská 1/L, 639 00 Brno - Štýřice
T 800 900 868, 533 427 533 F +420 532 199 959
IČO 275 69 390, DIČ CZ27569390, ZAPSANÁ V OR Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 62012
BANK. SPOJENÍ 1000457515/3500
www.cz.digi.tv, info@cz.digi.tv
Download

FILMBOX LIVE - návod