Základní škola, Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace
Pravěk
Pracovní list
Jméno :
Datum:
1. Kdy začíná a končí pravěk ?
1b
2. Pravěk dělíme :
a)
b)
c)
3b
3. Jak se říká člověku dnešního typu :
a) Homo habilis b) Homo sapiens c) Homo sapiens sapiens d) Homo erectus
1b
3. Název pro pravěký nástroj a zbraň:
a) dlaňový klín
b) pěstní klín
c) ruční klín
d) nožní klín
1b
4. Jak se jmenuje tato soška a kde byla nalezena .
2b
4. Ve starší době kamenné se lidé živili :
a) zemědělstvím b) pastevectvím c) lovem a sběrem d) obchodem
1b
5. Uměli lidé v pravěku rozdělávat oheň ?
1b
6. Proč vedlo zemědělství ke zvýšení počtu lidí :
Základní škola, Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace
a)
b)
c)
3b
7. Napiš, které vynálezy pomohly zvýšit výnosy v zemědělství a
usnadnily lidem práci. ( 2 )
a)
b)
2b
8. Jak se nazýval kov, který vyráběli pravěcí lidé sléváním dvou kovů :
a) měď
b) bronz
c) zlato
d) železo
1b
9. Doba železná ve střední Evropě začíná :
a) v 10.stol. př.n.l. b) v 7. stol. př.n.l. c) v 9. stol. př.n.l. d) 8. stol. př.n.l.
1b
10. Jak se jmenují keltská opevněná střediska ?
1b
11.Urči, která z uvedených tvrzení jsou správná:
Keltové razili své mince
Keltové neuměli rozdělávat oheň
Lidé v době kamenné používali rotační hrnčířský kruh
Tabulka hodnocení:
21 – 19……1
18 – 15……2
14 - 9……3
8 - 5……4
4 - 0……5
ANO
ANO
ANO
NE
NE
NE
3b
Download

PL – pravěk - ZŠ Lidická Bílina